Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • adar mal Edecek Getirtilecek eşyanın Türkiye'de bulunmaması ye ticaret için kullanılmaması şart ANKARA,HUSUSÎ ŞAHIS ve aile ihtiyaçları için gayri ticarî mahiyette ithalât yapılmasına müsaade edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] ZİLLER ÇALMAYINCA Sehir ha41arl vapur iskelelerinde,vapur-aslavan *İu£Twmh w »ann hareketine 1 dakika kala çalmaya *'"*ri aldırdıktan sonra karışıklıklar artmıştır.Saat ayarlarının İmK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • Demiryolcuların fazla mesailerine zam yapıldı Kömür işçilerinin de asgarî ücretinin 7 liraya çıkarıldığının bugün açıklanması bekleniyor İZMİR,HUSUSÎ 40 bin Devlet Demiryolu personelini alâkadar eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • KIZAMIKTAN 34 ÇOCUK ÖLDÜ SİVAS,Hususî Muhabirimiz Ahmet Turan Gürel'den)Erzincamn 6 köyünde kızamıktan 34 çocuk ölmüştür.Bu hususta Sağlık Müdürü Hakkı Onul şunları söylemiştir:«Civarımızda geniş vefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • İLHAN DEMİREL] Eroincilikten mahkûm l'.roin imalinde kullanılan 7 kilo bazmorfini Uşak'tan şehrimize getirip satmağa çalışan GO yaşlarında Mehmet Karahatan dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde 10 sene ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERI YEMİN L)akli,kursundan mezun olan öğrenciler,dun apılan hir tö-I kinin rc)1|e diplomalarını almışlardır.Resimde kursu haşarı ile bitiren 23 öğrenciden hir kısmını,daktilo üzerine el ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • Çekimser oy veren iki C.H.P.li mebusun durumu görüşüldü ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Grubu idare heyeti dün sabah yaptığı 3 saatlik toplantıda Ankara mebusu Hüseyin Balık ile Tokat mebusu Keramettin Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] Çaldıklarından elde ettikleri naraları Boğaz alemlerinde yiyen Liseli gençler Emniyet Müdürlüğünde HIRSIZLIK YAPAN LİSELİ İKİ GENÇ YAKALANDI i Soydukları dükkânlardan aldıkları eşyala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • Bir Wiscount uçağı kaza geçirdi PARİS,RADYO SERVİSİ Londra'da vukua gelen elim kazadan sonra dün üçüncü defa.bir Viscount uçağı Paris üzerinde düşme tehlikesi geçirmiş,iniş takımlarındaki ve motorunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • tSk-vm a».W UV.İl PI TH Ik ^H^HrU^ JB Wgm ¦ft v;1' ütü m ajp He ¦s K HP^n HHB ğİf j ÎH S MİLLİYET HUSUSİ SERVİS] Arkadaşımız Ümit Deniz solda)"1 yaşındaki muhalefet lider".George Papandreu tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • GRİVAS MUAMMASI aydınlanıyor Durum radyoda açıklanacak Etnarchi Meclisi feshedildi Yüksek rütbeli üç Yunan subayı Kıbrıs'a gidiyor Makarios Türklere karşı dostluk kampanyası açtı.Kıbrıs'taki 5356 poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERI AND İÇTİLER 49 l,ncu.dlönem *edek Subay öğrencileri dün and içmişlerdir.Bu münasebetle İstanbul,Ankara,İ/ır ve iskenderun'daki mekteplerde törenler yapılmıştır.Resimde öğrenciler and iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • Iran ile Rusya'nın arası çok gergin İran'ın Ankara Sefiri,Sovyetlerin ikili anlaşmanın imzasından sonra tehditlerini daha da artırdığını,söyledi Anlaşma dolayısıyle Bağdat'ta Türkiye ile diğer Pakt üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • iki kadın 1 yaşında bir kız çocuğunu taşla öldürdü Konya'da işlenen cinayete eski bîr husumetin sebep olduğu zannediliyor Gaziantep'te de 60 lık bir dilenci parasına tamaen başı parçalanarak öldürüldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • BİR DİLENCİ ÖLDÜRÜLDÜ GAZİANTEP,HUSUSÎ 60 lık ihtiyar bir dilenci parasına tamaen öldürülmüştür.Nuri Ergüç,Hamsi Kurt ismindeki ihtiyar dilenciyi bir bahane ile evine götürdükten sonra başına vurmak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • YENİ BİR DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI Emniyet kaçakçılık bürosu büyük bir döviz ve eşya kaçakçılığı hâdisesine elkoymuş.ve külliyetli miktarda döviz elde edilmiştir.Önümüzdeki günlerde tahkikat neticelenecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1959
  • YENİ ÇIKTI Esbabı Mucibeli TEBLİGAT KANUNU ve Alâkalı mevzuat ile AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ Notlu ve Sistematik Fihrislli)Kitapçılarda bulunur.FİYATI:3 lira Neşreden:AYDİN GÜLER Billur sokak ikinci is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • CEMİYET HABERLER t Meşhur mizah hissi ve nükte kabiliyetinin tesiriyle dostlarına sık sık zarif muziplikler yapmaktan hoşlanan İstanbul Valisi Ethem Yetkiner'e de ahbapları arada sırada istemeden acai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • SAYIN ECZACILARA:OBA S.A.Bale İmalâtından:Anlistine 20 Comprimes Coram ine solution 15 ve 100 cc.Cortisone collyre Hydrocortisone Solution inject.Perandren ampul 10 ve 25 mg.Perandren linguettes 25 mg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • KİNLER AİLESİ Bugün 14.20 de İSTANBUL RADYOSUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • TÜRK YÜKSELTME CEMİYETİ «Türkiye Büyük Locası» nın Bildirişi Türkiye Masonları tarafından 28 Şubat 1959 Cumartesi akşamı tertip ve Londra elîm uçak faciası dolayısiyle talik edilmiş bulunan aile yemeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • Propagandist Memur Aranıyor Bir tıbbî müstahzarat laboratuarında,İstanbul dahilinde propagandist olarak çalışmak üzere,asgarî lise tahsili olan,askerliğini» yapmış genç elemanlar aranmaktadır.Arzu ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • OĞLAK BURCU "rÛ [22 Aralık 20 Ocak] Bir iki arkadaşla bir yaz projesi kuracaksınız.Çok isabetli.Vazgeçmeyiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızda değişiklik yapacak bir hâdisenin aref esindesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • BULMACA 1 2 i-3 5 6 78 910IİI2 W •n-f WTT~ SOLDAN SAGA:1 Alaturkada bir makam;Elektrikte bir kanun.2 Kapının altındaki basamak;Nazarî değil.3 Dede-y lerimizin hokka takımı;Kudsî ^^¦İHB-1—bir kuvvetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • BBI ¦ili mwamammtt E Memleketimizi artık Tül perdesi olmayan ev ÇUnki SANCAK tül perde fabrikasının son çıkardığı HALK TİPİ ibiii bbbb IIIDIBlUtlBIBa IIHI İİİffİliiÜİsîİ MBiSSS IBBBB B I sancak marka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • BAYLAR Dişi Kuş Sizin için Değüdir OKUMAYIN Salı Günü Çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • Ehliyet garantisiyle yetiştirilir Ücret 300 Lira GÜVEN OTO KURSU Bayofllu Aftacamll yanında No.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • BAYRAM 9 Nisan 1959 perşembe günü Bayramdır.Yeni yapılacak elbise kumaşlarınızı almadan evvel Mısır Çarşısı 47 numaralı mağazada bayram için hazırlanmış son moda Adalet vesair marka kumaşları ve plâst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • EVLÎ BAYANLAR Dişi Kuş Sizin için Salı Günü Çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • Melâhat Gökdeniz ile Fabrikatör İsmail Hmcer Evlendiler 7/3/1959 Ayazpaşa İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • SEVİL İZMEN ile Armatör FETHt TAVtLOĞLU Nişanlandılar 5/3/1959 Giresun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • Okullarda siyasî partiye kayıtlı öğretmen yok Yirmiden fazla öğretmen hakkındaki ihbarların "kasıtlı,yapıldığı neticesine varıldı Şehrimiz Okullarında vazifeli bâzı öğretmenlerin Siyasî Partilerde bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • Belediye istimlâk borcu için 50 milyon lira yardım bekliyor 78 MİLYON LİRALIK BORCUN ÖDENMESİ İÇİN AYRICA TAHVİL SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK GELİR DE KULLANILACAK Belediye.İstimlak borçlarını sür'atle öd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • Bâzı azınlık okulları bayrak töreni yapmıyor Bazı azınlık ve yabancı okulların,hafta başı ve son günlerinde yapılması iktiza eden «Bayrak töreni» mecburiyetine uymadıkları yolundaki şikâyetler,son gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • Ramazân ı Şerif 11 Mart 1959 tarihine müsadif Çarşamba günü 1378 senei hicriyesi Ramazân ı Şerifin birinci günü olduğu muhterem dindaşlarımıza ilân olunur.İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhl Bilmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • Kasım Gülek,C.H.P.il balosunda bulundu CH.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün Bursadan şehrimize dönmüş ve gece Taksim gazinosunda yapılan İl Balosunda bulunmuştur.Genel Başkan İnönü,gelecek hafta sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • GENÇ KIZLAR Dişi Kuş Sizin için Salı Günü Çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • Garantili tam otomatik Her yerde arayınız Patent No:8»4 Umumî Satış Deposu EGE ELEKTRİK Kollektif Şirketi İstanbul Galata Okçu Musa Cad.Bankalar Sarayı Han Kat 1 No.5 Tel:44 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • 37 şehir hattı vapuru tamir için sıra bekliyor Şehir Hatları İşletmesinin 37 gemisi,hâlâ tersanelerde tamir İçin sıra beklemektedir.Bu gemilerin tamir edilerek sefere konulacakları tarih hakkında hiçb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • I HOŞ GÖRÜNÜZ T^ AŞIMDA kulaklarıma kadar geçmiş biı IJ demir külah.Burun kanatlarımın üstünde bir çamaşır mandalı.Boyunumda içerisi İ ince çivilerle dolu bir yakalık.Beynim uğulduğ yor,burnum tıkalı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • m 18 NİSAN 1959 ÇEKİLİŞİ 60 000 Ura ARSA EN FAZLA KAZANMA ŞANSt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • SAYIN VASITA SAHİPLERİ ve ŞOFÖRLER Fabrikamız kauçuk ikmalini tamamlamış ve aylardanberi sıra bekliyen lâstiklerinize sırt geçirilmiştir.En kısa bir zamanda aldırmanızı rica ederiz.Lâstik kabulüne baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • Satılık Sahil Arsalar Taksitle ALTIN DENİZ plaj sitesi sahillerinde nısfı taksitle M2 30-40-50 liraya acele satılacaktır Tel:22 79 86.telgraf Atlasevler İstanbul)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 06 Kral ve Ben Yul Deborah Ken Renkli big.EMEK Tel.44 90 0'.Kadınlar Kulübü Dany Carrel Giors?Moll Fransızca.İNCİ Tel:48 45 Ben Kahpe Değilim Muhterem Nur Sad' Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1959
  • tl£ İSTANBUL İ 8.27 Açılış ve program 8.3ı I Radyo saion orkestrası 9.00 Ha berter 9.15 Glenn Miller orkes trası 9.30 Sabah şarkıları 10.0* E Melodi kervain 10.30 Çocuk sar ati ll.OCr İstanbul Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ BÛLÜKBAŞI VE BAHAR bul İl Merkezindeki mutad genel kurul toplantısından evvel gazetecilerle «iç siyasete bahar havası getirelim dedik,çarçabuk kışa döndü» demiştir.BöIUkbaşı,B.M.M.de Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • ¦nil mmma SOZ SIRASI.TUVALET KÂĞIDI GAZETELERİ gözden geçirlyordıım.Üzücü,düşündürücü bir sürü mesele.Yeni bir gangsterlik hâdisesi.Milyonluk döviz kaçakçılıkları.Cinayetler.Facialar.Harb ihtimalleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • İLÂN DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu,hissedarlar Genel Kurulunu 27 Mart 1959 cuma günü saat 11 de Galata'da Yeni Yolcu Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • BAYANLAR Dişi Kuş Sizin için Sah Günü Çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • 6 KÖY BAŞKA YERE NAKLEDİLİYOR ANKARA.HUSUS!Vekiller Heyeti tabiî âfetlere maruz kalan 6 köy halkının başka yarler* naklin» karar vermiştir.İmar ve iskân Vekâletince yapılan İnceleme sonunda Erzincan'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • KAOİRLİ'DE BİR EV VE DÜKKÂN YANDI ADANA,AA.Kadirlide çarşı içerisinde sabaha kargı çıkan yangında bir ev ve dükkan tamamen yanmış evin İçinde bulunan Uç çocuk güçlükle kurtarılabilmiştir.Adana.Seyhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • Rusya,Komünist Almanya,Polonya ve Çekoslovakya Başvekillerinin iştirakiyle bir zirve toplantısı yapûıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Rus Başvekili Kruşçev dün Leipzigden Doğu Berllne gelmiştir.Kruşçev burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • ŞARKICI PAGE GELİYOR AmMİkaı»" meşhur Kızıl Derili şarkı-UfcB-l I Un CIS1 R0sannd Page önümüzdeki yaz İstanbula gelerek konserler verecektir.Oklohoma'lı yıldı» halen New-York'ta Tarık Bulut ile çalışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • 7 SUAL BİLEN KAZANIYOR YARIN AKŞAM SAAT 21.30 DA İSTANBUL RADYOSUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • SANAYİCİLERİN DİKKATİNE İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Sayın Üyemiz,ikinci ithâl kotalarmdan talep ettikleri tahsisleri mutemet ithalâtçı eli ile getirtmek isteyen sanayicilerimizin 9/3/1959 tarihine kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • MENSUCAT ÂMİLLERİNİN NAZARI DİKKATİNE 30 numaradan 80 numaraya kadar dokuma trikotaj ve makara torsiyonlarında tekkatlı ve çift katlı en iyi evsafta penye.Pamuk iplikleri satışa çıkarılmıştır.SATIŞ YE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • YENİ BİR METOD ve MATERYALLE Renkli,Baskılı Kâğıt.Karton ve Her cins düz satıh üzerine,Elâstiki,Kalın,Cam gibi parlak.Tecrit edici evsafı haiz VERNİKLEME yapılır.Eren Reklâmcılık Koli.Ştl.Tel:44 64 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • ACELE EDİNİZ Birinci Kotadan yolda bulunan STUDEBAKER Kamyonları Mart içinde teslim edilebilir.İkinci Kotadan getirtilecek olan 10 Tonluk Dizel Ağır ALFA ROMEO Kamyonları ile 5 ilâ 7,5 Tonluk Benzinli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • AZOT I FOSFOR NEBATI ARIM AMA GIDA UADDElERİnİR,V TüRKMAY y &vjOtnat' Clnotıim.^vıkûto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • Altmşehirde Satılık Arsalar Tiren istasyonu ve civarında 300-600 M2 arsalar 300-6000 lira arasında nısfı taksitle acele satılıktır.Tel:22 55 46,telgraf Atlasevler İstanbul)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • BİR YAPRAK Bir "Câize„ itin târihi YAŞI ile ilmini ve görgüsünü imtizaç ettiremediğim değerli dostum Mithat Sertoğlu ve bir iki arkadaşla geçen gün vapurda eski Türk zevkinden bahsederken süz eski dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • PİYANGODA KAZANAN NUMARALAR Milli Piyangonun 7 Mart 1959 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağ.öf bildiriyoruz:225787 numara 500.000 Lira 114815 numara 300.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • Tito'nun seyahati bitti BELGRAD,RADYO Yugoslav Devlet Reisi Tito 95 gün süren Asya ve Afrika seyahatini tamamlayarak dün memleketine dönmüştür.Tito,demecinde «Komünist blakunun son zamanlarda Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • Şarap,İçki ve Şişelerde Her Türlü Müstahzarat Imalatçilerine 2.ci Kotadan ithâl edilmek üzere:Muhtelif kapasitede taktir filtre tesis ve grupları,Otomatik şişe doldurma maklnalan ve imlâ tesisleri,Şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1959
  • NYASALANO' DA İSYAN HAZIRLIĞI Milliyetçi liderlerin bu maksatla ormana çekildikleri bildiriliyor LONDRA,A.A.İngiliz makamları Nyasaland'dakl isyanı bastırmak maksadiyle alınan tedbirlere dair haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.03.1959
  • mm mı ısı m j MÜZİKLE TEDAVİ M UZIKLE tedavi sistemi son günlerde tekrar revaç bulmağa başladı.Hatırlarsınız,yıllarca önce ajanslar haberi verdikleri vakit «Hangi çeşit hastalıklarda hangi çeşit müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1959
  • MODEL NURMETAL 550 ÇAMAŞIR MAKİNESİ y Türk-Alman Tekniğinin eseri olan bu yeni Makineyi takdim ediyoruz.#3,5 Kilo çamaşır alan bu makine orta ailenin ideal Çamaşır makinesidir Otomatik saat ayarı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1959
  • Hiâiiiııef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1959
  • Rumi PAZAR Hicrî 1374 8 1378 Şubat MART Sabun 23 19 5 9 28 VAKİ T VASATI EZANI Güneş 6.23 12.17 Ogle 12.25 6.19 İkindi 15.39 9.33 Akşam 18.07 12.00 Yatsı 19.38 1.31 İmsak 4.42 10.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1959
  • NOT:Yılbaşı münasebetiyle hazırladığımız Hediyelik Puro Tuvalet Sabununu ihtiva eden ve üzerine beyaz band yapıştırılmış olan Fay Temizleme Tozu Kutularından halen çatılıların cllr.'nde bulunanlar 130
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1959
  • Fotoğraf,Uçak Servisi Anonim Şirketinin Almanya'dan getirttiği Magirus Deutz markalı 5 otobüsten birisini göstermektedir.Şirket,bu otobüsleri İstanbul Şubesi hizmetlerinde kullanacaktır.Ankara Şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1959
  • 5 EĞLENCE VÂSITASI 1.PİKAP «Pikap» kelimesi Amerika'da artık tarihe karıştı.EE Pikaba bugünlerde herkes Hi-Fi Hay-Fay)diyor.Bu,«High-Fidelity» tâbirinin kısaltılmış sekli olup «yüksek sadakat» demekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 57 Teşekkür ederim.Evvelce yaptığım budalalığı anlatmaydım herhalde bu sefer de ahmaklığımla alay edecekti.Ne içmiş acaba?dedim.Doktor durdu,çenesini ıığuştıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1959
  • BİR KADININ ROMANI 50 «Şey,diye mırıldandı.«Hani senin Boston'da aynı mektepte okuduğunuz bir sevgilin varmış.Beraber maçlara falan gidermişsiniz.Yoksa o kız ilk tanıştığımız gün bana bahsettiğin sevg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1959
  • İTHALATÇILARIN DİKKATİNE ISKBA ELEKTRİK SAYAÇLARI için Proforma fatura verilir.Tel:44 12 57 44 84 91 44 84 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • GRİVAS MUAMMASI BUGÜN AYDINLANIYOR Baştarajı Birincide Başpiskopos dün gu jestleri yapmıştır:tFM Vali Foot ve Dr.Küçük ile bcra-ber yeni kabine binasını gezdikten sonra mûtad yolundan gitmiyerek Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • Hırsızlık yapan Liseli iki genç yakalandı Baştarafı Birincide arzuları yerine getirilmeyince yaşlı gözlerle ayrılmıştır.İKİNCİ HÂDİSE Bir lisenin son sınıfında okuyan iki öğrenci sarkıntılık suçu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • 1st.Belediye Reisi Sayın KEMAL AYGÜN'ün himayelerinde ATLAS'ia 12 Mart Perşembe günü saat 18.30 da Viyolonist DARVAŞ Jübilesi İştirak edenler:İlhan Gencer triosu Ayten Gencer,Bal Arısı Ahmet ve Özdemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • El işlerinizde,emeğinizi Kıymetlendirmek için KATİYEN SOLMAZ YUMAKLARINI KULLANINIZ İmalâtçı sılatiyle Satış yeri:£MEL Ticaret Evi Marpuççular No.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • Demiryolcuların fazla mesailerine zam yapıldı t Baştarajı Birincide makta olanların 70 liralık vekâlet ücretleri de 140 liraya yükseltilmiştir.KÖMÜR İŞÇİLERİ ZONGULDAK,HUSUSÎ Koordinasyon Vekili Sebat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • İRAN İLE RUSYA'NIN ARASI ÇOK GERGİN t Baştarafı Birincide zaman zaman Sovyetler tarafından istismar edilerek İranın işgaline kalkışıldığını bu maddelerin yürürlükten kalkmasına rağmen Rusların yine bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • ASKERÎ ŞORÂ'NIN ÇALIŞMALARI Bini ANKARA.HUSUSÎ Yüksek Askeri Şûranın bir haftadan beri devam eden mûtad kış devresi çalışmaları dün sona ermiştir.Dünkü toplantıda Reisicumhur Celâl Bayar da bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • PAPANDREU'VA GÖRE "ANLAŞMA ZAYIF,t Baştarajı Birincide I memiştir.Fakat yapılmış olan anlaş-SUAL:Londra anlaşması hakkında ma 'a "y»nak da şarttır.ChurchUUn bir ne düşünüyorsunuz?sozu vardır:Maziyi it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • K.Gümrük iyi oynadı fakat netice:0-0 t Baştarafı Altıncıda sol gene gidip direği bulacağı yerde kaleyi bulsa.İşte o zaman Ankaralı seyirciye,Karagümrüklüler bir takım nasıl teşci edilirmiş gösterecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • Beşiktaş H.Tepe'yi 3-2 mağlûp etti Baştarafı Altıncıda jından da uzak fırsat kollayıp duruyordu.Bu akıllı davranış sayesinde Beşiktaş 27 ve 32 nci dakikalarda Nazmi'nin ayaklarından list liste iki gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • YENİ BİR DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI Baştarajı Birincide İZMİR'DEKİ KAÇAKÇILIK İZMİR,HUSUSÎ Kaçakçılık bürosu memurları,dün Anafartalar caddesindeki büyük bir tuhafiye mağazasına yaptıkları baskında,külliyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • ilıifiıtıılftfıı c O PİYALE MAKARNALARI memleketimizin EN MODERN ve EN BÜYÜK fabrikasında HUSUSÎ BİR TEKNİKLE imal edilmektedir.En yüksek gıda kıymetini haiz BUĞDAYIN seçilip İRMİĞİN hazırlanmasından,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • CHEVROLET Kamyonu Isteyenlere Adana,Mersin ve havalisi için CHEVROLET Kamyonlarından almak isteyenlerin,Adana Abidin Paşa caddesi Santral Palas altındaki satış mağazamıza veya İstanbul'da Galata'da es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • 1959 TASARRUFU TEŞVİK İKRAMİYELERİ IİIIIÇIK MİLT«H 150.000 4.750.000 LİRA rurARlNDA NAKİT URA GAYRİMENKUL levenfde 2 dükkân 100.000 lira muhtelif nakit 100.000 lira if fi 01İ İ I Çekiliş 15 Mayıs 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • RADYO BAYİLERİNE 5 Lâmbalı Orijinal s ORİON RADYOLARI'nın 2.nci partisi satışa arzedilmiştir.Toptan satış yeri:KECEP SOLAK Galata Tahir Han kat 1 No.1 İstanbul.Tel:44 70 83
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • Acele Satılık Kıymetli Arsalar Küçükçekmece AVCILARDA denize.Londra asfaltına 100 metre mesafede M2 20-25-30 liraya nısfı taksitle mahdut arsalar acele satılmaktadır.Tel:22 55 46,telgraf atlasevler İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • Kızılay Eşya Piyangosu 28 Mart.28 Mart.Bu Tarihi Unutmayınız.Hem yardım,hem kazanç.Bir Kızılay Eşya Piyangosu bileti almakla kabildir.Satış hâsılatı mahallî Kızılay Şubeleri tarafından tamamen hayır i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • İSTANBUL.HALKALI TALÂT ÇİNİ KIREMIT-TUĞLA-ATEŞ TUĞLASI Fabrikası 15 Mart 1959 tarihinde Yeni Mevsim imalâtına başlayacaktır.Sipariş kayıtları için Umumî Bayi:NEVZAT ÖZER Unkapanı Cad.31 Tel:27 22 19 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1959
  • AUSTIN 5 tonluk benzin kamyonları Rekabet edilmlyecek derecede EKONOMİK 6 silindirli motoru ile müceh« hezdir.AUSTİN Dünya nakliyecilerin en çok aradığı ve güvendiği rekabet kamyonudur.Halen memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.03.1959
  • mzm I SAMI ÖNEMLİ] S All EC E D fini Şirzat'ın uzattığı ileri pası yakalayarak ceza sahası PlHü içerisine giren Mustafa,çok sert bir sütle Beykoz'un üçüncü golünü yaptı.Resimde topun bir mermi süratiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1959
  • K.Gümrük iyi oynadı FAKAT NETİCE:0-0 ANKARA ŞAMPİYONU DEMİRSPOR KARŞISINDA KIRMIZI-SİYAHLILARI,İSTANBUL'DAN GELEN TARAFTARLARI BEĞENMEDİ KARAGÜMRÜK Ankara'da oynadığı ilk maçta Ankara seyircisine kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1959
  • Vefa Gençlerbirliğine açık farkla galip:3-0 GENÇLERBİRLİĞİNİ ÇOK KÖTÜ GÜNÜNDE YAKALAYAN YEŞİL-BEYAZLILARIN GOLLERİNİ HİLMİ 2)ve ÖZER ATTI STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:11197 HASILAT:39550 HAKEMLER:Tahir Arcac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1959
  • KIRMIZI GURUP PUAN CETVELİ TAKIMLAR O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 4 13-205 Vefa 2 2 4 0 4 Demirspor 3 1112 2 3 Adalet 4-31243 Göztepe 2 2-0 0 2 Karşıyaka 2-2-112 Gençlerbirliği 3-21142 Karagümrük 2 1 V 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1959
  • II.Profesyonel Lîg'de hâdise DÜN Şeref stadında oynanan i İkinci profesyonel lig maçları hâdiseli geçmiş ve Anadolu ile Sarıyer arasındaki karşılaşmanın 87 nci dakikasında,laysmenlerden Tahir Turgay'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1959
  • İLK GALİBİYETİMİZ Dün Napoli'de başlıyan dörtlü serbest güreş tıırnuası hayli heyecanlı geçmiştir Kesimde takımımızın ilk galibiyetini M.Alkış tuşla kazanırken görülüyor.Alkış,Fransız rakibi ile bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1959
  • PE'Y P ETTİ Siyah-Beyazlıiar galibiyeti oyunun son saniyesinde K.Ahmet'in volesiyle kazandılar 3-2 HAKEMLER:Hakkı Gürüz R^şat Bünyan Nurettin Başol BEŞİKTAŞ:Nccmi Kâmil Münir Gürcan Özcan Faik K.Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1959
  • BUGÜNKÜ MAÇLAR İSTANBUL'DA:13.15 Beykoz Hacettepe 15.00 Beşiktaş AnkaragUcU ANKARA'DA:13.45 Vefa Deroirspor 15.30 KaragümrUk G.Birliği İZMİR'DE:14.00 Karşıyaka Gözteps 15.45 Altay İzmirspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1959
  • BASKET MÎLLÎ TAKIMI DÜN TESBİT EDİLDİ BASKETBOL takımının on bir elemanı belli olmuştur.Bu elemanlar şunlardır.Batur,Ömer,Tuncer F.B.Altan Şengun,Turhan M.S.Hüseyin,Ati,Üner G.S.Erdoğan,Nedret D.Ş.Tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1959
  • Güreş Millî T akımımız.Ga zetenizin 3 M art1959 tarihli nüsha sının altıncı sayfasın D a Güreş Milli Takımımız Son Şeklini Aldı serlevhalı yazıda Fakat karşılaşmaların neticesi evelce tesbit edilen ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1959
  • ORDU TAKIMI MERİNOS'U 1-0 YENDİ i BURSA,HUSUSÎ Ordu takımı namzetleri ile Merinos takımı dün saat 15 de bir hazırlık maçı yapmıştır.Bursa bölgesi hakemlerinden Orhan Bade'nin idare ettiği maçın birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor