Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • Maddelik LASflâ Süresiz olarak yapılan anlaşmaya göre Amerika bizim talebimiz üzerine memleketimizde silâhlı kuvvetlerini kullanabilecek ANKARA,HUSUSÎ Türkiye ile Amerika arasında ikili olarak imza ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] OLGÂ TÜRKİYE'DE KALACAK izmlt vaPurunun at«cisi Bed-w™1*1 IİMİ.HUH* ri Turan ne evlenmek için kaçak olarak cehrimize gelen Yugoslav Olga Maria Sebiç'in memleketimizde kalmasında mahzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • BELEDİYE YENİ zamlar isliyor Aygün,500 milyonluk şehir bütçesinin sağlam yollardan temininin şart olduğunu söylüyor Belediye Reisi Kemal Aygün,Propeller Klübünde İstanbulini birçok dertlerinin halledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • MÜSTENKİF OY VEREN 2 C.H.P.Lİ CEZA GÖRECEK ANKARA,HUSUSÎ Mecliste,hükümetin Kıbrıa politikacının tasvibinde,Grup kararı hilâfına çekimser oy kullanan Halk Partili iki mebus,C.H.P.Meclis Grubu idare he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • DEMOKRAT İZMİR Gazetesi meşgulleri bir günde 9 defa muhakeme edildi İZMİR,HUSUSÎ Toplu Basın mahkemesinde dün matbuatla alâkalı 12 davaya birden bakılmıştır.Bunlardan 9 zu muhalefete mensup «Demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • adyo gazetesi nönü'ye çattı Kıbrıs radyo,anlaşmasını tenkid eden CHP liderine "Yaratılan güzel eser lekelenmekte,dedi ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs anlaşmasının müzakeresi sırasında CJH.P.lideri İnönünün yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • İKİLİ mzaladık İran re Pakistan da,Ankara'da dün Amerika ile karşılıklı pakt aktetti Zorlu "Anlaşma ile yeni bir emniyet hattı kuruldu dedi Anlaşmaların imza töreninde Pakistan,İran ve İngiliz elçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • ^v.[ADNAN ATAR] tiftn AAA I İDR D Al*ICI Alıl Memleketimizin tanınmış is adamlarından Vehbi Koç Göz Banka-HU\LİKA DAUİoLAUI lna bir milyon 200 bin lira bağıste bulunmuştur.Bu münasebetle Ankara Üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • VİSCOUNTLARIN ALTİMETRELERİ değiştiriliyor ANKARA,HUSUSÎ Türk Hava Yolları Viscount uçaklarındaki altimetreleri değiştirmeye başlamıştır.Buna sebep İngiliz Sivil Havacılık Dairesinin,geçen hafta yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • [İLHAN DEMIREL] MİLLİYET ekibi Afrikadan döndü MİLLİYET Gazetesi için 2 aya yakın zamandanberi Afrika'da bulunan Yazı İsleri Müdürümüz Abdi İpekçi ile bu seyahatin fotoğraf ve filmlerini çeken Kemal B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • CUMHURİYETİN TESİS HAZIRLIĞI YAPILAN KIBRIS'TA ES H onfcvsfn&zıı Makarios,geçici hükümette Maliye Vekâletine bir Türk'ün getirilmesine şiddetle muhalefet ediyor Umumî seçimin Aıalık'ta Yapılmasî muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • [İLHAN DEMİRELİ Legion D'Honneur aldı İstanbul Kuduz Müessesesi Müdürfl Dr.Zekâi Muammer Tunçman,Fransız Hükümetinin «Legion D'Honneur» nişanının şövalye rütbesi ile taltif edilmiştir.Bu maksatla,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • Amerikan roketi güneşin cazibe sahasına girdi WASHINGTON,RADYO Amerika'nın evvelki gün fezaya yolladığı «Öncü IV» sun'î peyki güneşe doğru sür'atle ilerlemesine devam etmekte ve bu esnada dünyaya kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • ivAaaaMMUMajıtaastaaiafca Uflw 9800Emeklimaaş zammını alamadı ı w uıJü «iMÜLüJ«rt« «uil«f t» r^vı» «y u«noj %Un+Ur d.Bu FU/j»n Mxı teonfc* tutMJcrtno* 'Tiı|Tinlrit»Hf «utıutr f CuU^US A*-bant* rt*xid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • İSMET ERIC idamdan kurtuldu Harbiye cinayetinin faili bu defa müebbet bapis yedi ı Harbiye Tekel Deposunun gece bekçisi Abdurrahman Bozkurt'u öldüren ismet Eriç hakkındaki idam kararı dün «müebbet hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI Bağdat Paktı âzası olmayan Birleşik Amerika ile Pakt Azası nıüslüman memleketler arasında dun Ankara'da Hariciye Vekâletinde İkili anlaşmalar İmzalanmıştır.Yukarıdaki resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1959
  • FIKRt T.KARDEŞ Türkiye'nin as eski OTOMOBİL KURSU Şoför ve Amatörü en iyi yetiştirirt ayda kolayca Ehliyet,aldırır.Şoföre kazançlı bir meslek,•m in bir istikbal sağlar.Kayıtlar her zaman açık.Broşür i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • 8 HAFTANIN j'FlLMLERİ KRAL VE BEX ¦The King and 1» Rejisör Walter Lang idaresinde Cl ne m a scope 55 sistemiyle çev rilmiş renkli bir 20 th Century Fax Amerikan)filmi Oynayanlar:Yal Brvnııer,Deborah K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • Karagümrük Gençlik Kulübünden 8 Mart 1959 tarihinde yapılması icabeden yıllık balomuz Londrada vukubulan müessif hâdise dolayisiyle 19 Nisan 959 tarihine tehir edilmiştir.Tel:21 47 İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • MEKTUPLA Bütün Dünya Lisan Öğreniyor TÜRKİYE TURİSTİK KAİKINMA DERNEGÎ STENO-ENGLISH COURSE ^İNGÎLİZCEYÎ^ 3 ayda konuşabilirsiniz.Derneğimiz İngiüzceye 3 ay devam eden abone veya üyelere hediye olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • DOĞU ALMANYABAH İTHALAT Di|çi âlet ve cihazları,ibreli terazi ve baskülleri,havagazı şofben,fırın ve ocakları için proforma fatura temin edilir.Adres:Fuat ve Suat TARH AM Ortaklığı Tahtakale cad.39/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • G.G.D.Marka havagazı ocak,fırın ve şofbenleri satışa arzedilmigtir.Adres:ZÜHTUSOMÇAG Tepcbaşt,Meşrutiyet caddesi,No.101 Telefon:44 61 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • Esans,Çikolata,Bisküi,Şekerleme ve Gazoz İMALÂTÇI ve SANAYİCİLERİYLE HAM MADDE İTHALÂTÇILARININ Nazarı dikkatine:Dünvaca Maruf WJ.BUSN and Go LIMITED LONDON Firmasının esans vanilin vesair ham maddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • Ill II im umumu Hill IIIMIMMM M un İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7,30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Kos-E telanetz orkestrasından melodüeı E 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kendini gösterme;Haydut.2 Şirret,edepsiz kadın;Suçunu bağışlama.I 3 Ev yıkıntıları bulunan yer;Bir nota.4 Dolayısiyle anlatma;Halk eski dilde)Bir renk.3 5 Ümit et;İstek.6 Tibet 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • M E V L I D Vefatlarının İkinci şenel devriyeleri münasebetiyle pek muhterem peder ve validemi» NURİ SEKBAN il e EMİNE SEKBAN'ın aziz ruhlarına İthaf «dilmek üzere 7/3/959)Cumartesi günü öğle namazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • OĞLAK BURCU t B.[22 Aralık 20 Ocak] Küçük bir müşkülünüz yeni tanıştığınız bir kimsenin yardımı sayesinde hallolııyor.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mali vaziyetinizi ayarlayabilmek imkanını bulacaksın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • Belediye Ramazan topu için 30 bin lira sarfedecek Ramazan hazırlıklarına devam edilmektedir.Pide meselesi üzerinde ehemmiyetle durulmakta ve fırınlar devamlı olarak kontrol edilmektedir.Dün 17 fırın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • İNŞAATÇILARIN re SANAYİCİLERİN DİKKATİNE İthal malı 5,5 ve 6 mm.lik Kangal halinde yuvarlak beton demiri satışa arzedilmiştir.Toptancı 266 kuruş.Muzaffer Arpacıoğlu:Tersane cad.Yemeniciler sok.No.61 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • 1959 YILINDA her 150 liraya 83m bir knr'a nmnarasr NOT:Talihli,dilediği takdirde,kazandığı Apartman Dairesini 40.000 liralzk para ikramiyesi ile değiştirebilir.50+2 APARTMAN DAİRESİ MİLYON LİRA TÜRKİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Kral ve Ben Yul Bryııner Deborah Kerr Renkli İng.EMEK Tel.44 90 U7j Kadınlar Kulübü Dany Carrel Giorgia Moll Fransızca.İNCİ Tel:48 45 85,Ben Kahpe Değilim Muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • HE VLİD Küçükyalı faciası kurbanlarından sevgili torunlarım,yavrularımız ve yeğenlerimiz,TOYGUN ÖCAL GÜLGÜN ÖCAL NÎLGÜN ÖCAL ların vefatlarının 40 inci günü münasebetiyle Kadıköy Osmanağa Camiinde 7 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • SIRASELVILERDE PAVYON VEYAHUT LOKANTA yapmaya elverişli apartman zemin katı kiralıktır.Müracaat:44 79 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • KISA HABERLE 0 MAİLİ inhidam olduğu hakkında rapor verildiğinden bir müddet evvel kapatılan Emirgândaki Neş'e sineması İmar Müdürlüğü Statik Büro mensuplarının noksanlarını ikmal ettiğine dair verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • I Anlaşma ve C.H.P.TjF IBRIS anlaşmasuu tasvip etmeyen Cum-J^ huriyet Halk Partisine ve liderlerine göre,adanın günün birinde Yunanistan'a katıl.E mıyacağına veya ilhak olunmıyacağma inandığ ran hiç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • SEBZE VE MEYVE FİÂTLAR!İSTİKRARA KAVÜŞAMA BİR GÜNDE YAPILAN KONTROLDA EKSİK TARTAN 38 TERAZİ MÜSADERE EDİLDİ.KONTROL SIKILASTIRILACAK Sebze ve ıneyva fiatı mevzuunda şe-hirde hâlâ bir istikrar sağlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • Tıp Fakültesinde bir kısım öğrenciler güç durumda İstanbul Üniversitesi Senatosunun Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde yapmış olduğu tadilât,bir kısım öğrencileri mağdur etmiştir.Yönetmelikteki değişikliğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1959
  • Otobüste çalınan para tahkikatı devam ediyor Bir kaç gün önce Taksi m-Kurtuluş arasında bir otobüste cereyan eden yankesicilik hâdisesinin tahkikatına devam edilmektedir.Yankesicinin kim olduğu henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • DİYARBAKIR'DA BİR KAZAN İNFİLÂK ETTİ İNFİLÂK KAUÇUKLU LÂSTİK FABRİKASINDA AĞIR HASAR YAPTI VE 3 İŞÇİ AĞIR YARALANDI DİYARBAKIR,HUSUSÎ Dün akşam labaha karsı şehrimizin Ürfakapisı semtinde bir lâstik f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • 20 BİN LİRASINI BULAN GENCE KAHVE BİLE ISMARLAMADI AKHİSAR,HUSUSİ 20.000 lira bulan ve bu parayı sahibine teslim eden bir genç,paranın sahibi tarafından evvelâ bir fincan kahve ile mükâfatlandırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • Dört kardeş bir koyluyu oldurdu ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Çifteler kazasının Kayı köyünde oturan Yusuf,Mehmet,Ramazan,Putas Kardeşler aynıköyde oturan Hasan Yamak ile kavgaya başlamışlardır.Bir ara kardeşlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • ğ KOLLEKTİF AKİT TASARISI [İLHAN DEMIRELI İstanbul Tekstil ve Örme Sanayi İşçileri Sendikası başkanı Bahir Ersoy is hayatında isçi ile işveren arasındaki münasebetleri tanzim edecek «kollektlf akit ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • Türkiye'de yılda 6 kişiye bir sigara düşüyor Batı Almanya'da yapılan istatistiklere göre dünyada en fazla sigara içilen yer Danimarka ANKARA,HUSUSÎ Batı Almanya Sigara İmalâtçıları Birliği tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • Bob Hope'un gözü iyileşti NEW-YORK,A.P.Son zamanlarda bir gözü ciddi surette hastalanan meşhur komedyen Bob Hope'un İyileşmek üzere olduğu ve hayranlarından beşinin vermek teklifinde bulunduğu gözlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • GENÇ MEMUR ARANIYOR Büro işlerinde çalınacak ve daktilo bilen orta mektep mezunu bir genç aranmaktadır.Taliplerin Beyoğlu Posta Kutusu 82 ye yazmaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • PLYMOUTH PANEL DELIVERY KAMYONETLERİ İçin İKİNCİ KOTA'dan SİPARİŞ kabulüne başlanmıştır.HAMAMCIOÖLU MÜESSESELERİ TİCARET T.A.İstanbul:Şişli,Büyükdere caddesi 13/A Ankara Atatürk Bulvarı 136 İzmir Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • SAYIN DIŞ TABİPLERİNE İkinci Kotadan ithâl edeceğimiz BATI ALMANYA MALI ENGELBERGER Dişçi röntgenleri 18 mA HERRMANN RIEFENSTAHL Ünit Turelektrik Motor ve Fotöyleri DENTAL INDUSTRIE KELSTERBACH EMDA v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • TUVALET SABUNLARI Sabun bttinceyn kadar kokusu devam eder.N.cmJ Kamu t«i,atara* ibtanbu S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • KİRİŞ BLOKLARI İnşaatçıların emıindediıl dö$emeden;0^° 35^daha hafif!Demeden 50,tasarruf!Jşçiiikte-s ^5Ş tasarruf!Çimentodan 55 tasarruf!Keresteden'0^0,85 tasaffUİ!ıuı TOPRAK VE SERAMİK SANAYİİ ANONİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • İSTANBUL OPERETİ Elhamrada Bu akşam 21 de BURNU BÜYÜKLER Operet 3 Perde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • TEKSTİL SANAYİCİLERİN DİKKATİNE Anlaşmalı memleketlerden)ikinci Kotadan tekstil makineleri ve bu makinelere ait yedek parça ile işletme malzemesi,ve teçhizatı getirtmek istiyen sanayicilerin acele fir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • MİGROS TÜRK T.A.Ş.İDARE MECLİSİNDEN Şirketimizin 1958 senesi alelade heyeti umumiye toplantısı 26 Mart 1959 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 10.30 da Istanbulda,Yemiş,Keresteciler Cad.Yeni Hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • EMSALSİZ FIRSAT Şişli'nin tam ortasında Hacı Mansur Hanımeli sokağında 20 metre yüz 355 metre murabbaı boş arsa G/3/1959 Cuma günü saat 14.00 de)Adliye Sarayı satıg salonunda 10 uncu Asliye Hukuk Hakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • DUISBURGHİ^.Yol silindiri Lastik tekerlekli Loderler Zol süpürme maki ^neleri Her Nevi İnşaat Makineleri MüRACAATf:İLÂNCILIK* GARB ŞARK MAKİNÎ İTHALÂTTLİMİTEDrŞİRKETİ Taksim,Mete^Caddesi No.3CK32 P.K^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • Beyazıt-Eminönü YOLU İÇİN 150 BİNA YIKILACAK 50 metre enindeki yolun açılması için Kapalı Çarşının Beyazıt kapısının tâdili gerekiyor Beyazıt Eminönü arasında açılacak yolun plânı hazırlanmıştır.Henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • AŞK YÜZÜNDEN BİR GENÇ KIZLA BİR delikanlı intihar etti AFYON,HUSUSÎ İBr kız vesmediği erkeğe verildiğinden,bir başka erkek ise sevdiği kızı alamadığından intihar ettiler.Şehrimizin Karaman mahallesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • Hemşehrim diye öptüğü taciri çarptı ANKARA,HUSUSÎ Suphi adında bir işportacı,sanayi caddesinde dolaşmakta olan İsmail adında bir tacire birdenbire sarılıp öptükten sonra hemşehri ve hatta uzaktan akra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1959
  • minini BİR YAPRAK Eyyi Hnz!T E REN lokantasında yemek yemeği severim.Hele gündüz ğ olursa hem pencereden dağlan,dereleri,tepeleri seyretmek,E hem de yolculuğun verdiği işteha ile karın doyurmak ho-gum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • ClOCAN »se MÜDDET DOCTC^UA 6A=BA-ŞA KALDI.OMLARI BİR »MÜDDET DAHA ÖYLE BıKAKAuM DA HUKİVE.YB döneuia'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • BlPİİiiİiiiiiili^i 3ES QAKitCA SONftA TAM VE-RİNDE Oı.ACAĞıZ.VERıNİZE S'KiCA OTu.CUP rcEAAEÇueeı'Nizı ba S.1-AVltM El_IA^.DEN 3Ej_ENi 4\RACASiAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • E ğEfcl SiKi Y CARINDAN» l TUT.DÜŞME-'2ÎN AL.OA f O DAHA v^v-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • Şu Bilen rcAZANivoe" PROGRAMINDA SO~.DUıcı_4.Rı SLiAuUEfZİ DÜŞÜNME.OEN CEVAPuANDıRıRiM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • BAYAN MEMUR ARANIYOR Türkçesi kuvvetli serî daktilo yazan İngilizce bilen bir bayan aranıyor.Müracaat:Saat 14 den sonra Beyoğlu Tünel,Hidivyal Palas 5 inci kat No:73.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • Bilumum Oto.Kamyon Sahibi Arkadaşların Kooperatifimiz tarafından ithal edilmek üzere Fo.Mo.Co G.M.Mopar Jeep)markalara tekabül eden yedek parça ve motor ilıtiyaçlarmızı en kısa zamanda kooperatif merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • A.C.E.R Markalı FRANSIZ MALI HAVAGAZI FIRIN ve OCAKLARI Mevcut numunelerine göre sipariş kabulüne başladığmnzı:SOMER markalı elektrik motörlcrindcn ithal etmek istiyen ithalâtçılara derhal proforma fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • FORD FABRİKASI MAMULÂTI MERC KAMYON-KAMYONET 1/2 Ton ilâ 10 Ton MERCURY OTOMOBİLLERİ VE TAUNUS OTOMOBİLLERİ Beyoğlu ciheti tâli acentesi olarak ATLAS OTOMOBİL EVİ 0MİR0S MUMCİ Taksim,Tarlabaşı caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • 48 «Bütün bu olanların sebebi de bu.diye devanı etti.«Normal bir insan olarak hareket edememesinden doğuyor her şey.Kıskanç,her şeyin kendine ait olmasını isteyen bir âşık gibi.Bunu sen bile farketmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • 11 Etrab ül Âsâr 1 REFf CEVAD ULUNAY İ Şj Buhûrî Zade Mustafa Itrî Şöhreti,ariflerin dinıa-E ğma misk rayihası gibi neşve veren Mustafa Itri i E Sultan Dördüncü Mehmet devrinde büyük üstad ola-E rak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • S*t ^UfcU Seçttdi PîVALE W makarnası tarafmdan açılan en güzel karikatür,fıkra ve fotoğraf müsabakasına 52762 seçmen iştirak etmiştir.İştirak edenlerin hepsine,gösterdikleri alâkadan dolayı,teşekkürle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • İKİNCİ KOTADAN SPORTEX—Marka ALMAN matı şeffaf ve her renkv» I U l\I L.A te cam naylon_Per]on MİSİNALAR.ROM!WERK Solingen marka jilet,berber,nakıs,dikiş ve terzi makasları,ustura,traş makineleri ile M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • DAKTİLO ALINACAK Çok seri yazabilen Türkçesi kuvvetli bir daktilo alınacaktır.Sirkeci Ebussuut cad.No:75 üst katta Resmî ve Ticarî İlânlar Lmd.Şirketine müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • RUMÎ CUMA HİCRÎ 1374 1378 Şubal MART Şaban 21 19 5 9 26 VAKJT VASATI EZANÎ Güne* Öğle İkindi Aksan Yatsı İmsa,6.26 12.23 15.37 18.05 19.35 4.45 12.22 6.21 9.33 İ2.00 1.30 10.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1959
  • Mural-Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 55 Bu iş bittikten sonra onu incitmemeye çalışarak:bir koluma yatırmak suretiyle yarı doğrultup,bluzunun ve etekliğinin kopçalarını çözerek,fermuarlarını açtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • İSMET ERİÇ idamdan kurtuldu t Başlarafı Birincide «Çok heyecanlıyım.Ben okuyamayacağını.Okunsun» demiştir.İsmet,müdafaanamesinde istemiyerek bir vatandaşın ölümüne sebebiyet verdiğini belirtmiş ve şun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • AMERİKA İLE İKİLİ ANLAŞMA İMZALADIK t Baştarafı Birincide le bahtiyarız» demiştir.Zorlu,şöyle devam etmiştir:«Mıntakamıza müteveccih herhangi bir tecavüz emeline karşı yeni bir emniyet hattı tesis edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • 6 MADDELİK ANLAŞMA t Bağtarafı Birincide Sayanı kabul olduğu hususunda anlaşmaya varılabilecek tedafüi tertipleri hazırlamak ve bunlara iştirak etmek maksadiyle 28 temmuz 1958 tarihinde Lriadrada imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • BELEDİYE YENİ ZAMLAR İSTİYOR ğ Baştarajı Birincide pılamıyacagını tahvil çıkartmakla bu işin Iıalledilemiyeceğini,bu farkın mutlaka sağlam esaslara bağlanmasının şart olduğunu bildirmiştir.Aygiin bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • AMERİKAN ROKETİ t Baştarafı Birincide Amerikan dinleme istasyonları muntazaman suni peykin verdiği sinyalleri almaktadır.«Öncü IV* dun sabaha karşı ay'ı 60,000 km.mesafeden geçerek günes'in cazibe ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • Müstenkif oy veren 2 C.H.P.li ceza görecek Baştarafı Birincide «Biz müstenkif oy kullanan iki mebustan birisinin C.H.P.li olduğunu tesbit ettik.İkincisinin de C.H.P.li olduğunu sizden duyuyoruz.Grup k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • DEMOKRAT İZMİR Gazetesi mes'uileri g Baştarajı Birincide akip davalar için hakkındaki reddin varit olamıyacağını söyliyerek «Talepleri ilgili mercilerce tetkik edilmelidir.demiştir.«Demokrat İzmir» a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • RADYO GAZETESİ İNÖNÜ'YE ÇATTI t Baştarajı Birincide Muhalefet bu mesele karsısında da,muhalefetin mâna ve ruhuna aykırı hareket etmiştir.C.H.P.idarecileri Türk milletinin Kıbrıs meselesi karşısındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • KIBRIS'TA İLK anlaşmazlık t Baştarafı Birincide direk hazırlanmaktadır.Geçici kabineye tahsis edilecek Basın Yayın binası için üç direk yapılmıştır.GRİVAS MUAMMASI Muhtelif memleketlerden gelmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • KREDİLER 15 Martta işleyecek Tüccara 50 bin liraya kadar kredi verilmesi yolundaki hükümet kararı,henüz şehrimlzdeki bankalara tebliğ edilmemiştir.Ancak,kararın tatbikatına 15 Marttan İtibaren başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • CHURCHİLL'İN KIZI yine hâdise çıkardı LIVERPOOL,A.P.Sir Winston ChurchüTin aktris kızı Sarah dün sabah dört polisin kolunda makemeye götürülmüş ve sarhoşken hâdise çıkarmak suçundan 40 şilin para ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • KÜTAHYA'DA İKİ TREN ÇARPIŞTI KÜTAHYA,Hususi Muhabirimiz NURİ SARISnC'tan Bir yolcu treni ile bir Marşandiz katarı çarpışmıştır.7 vagon yoldan çıkmış,bir kaçı hasara uğramıştır.Kütahya'dan gitmekte ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • ŞADIRVAN Lâtin Amerikanın şöhretli dans orkestrası LORENZO GONZALES'i Her Akşam takdim eder.Masa ayırtmak için Tel:48 32 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • YOL ve İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİNE BORONKAY BELA Mokino ve Çelik karoseri Fabrikası Mecidiyeköy Soafcı bayın sok No.7 Tei 80063
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA İsimleri aşağıda ynzıh Müstahzarlarıma bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.NEOVİT Dragees)THİAZİN Tablette)BECODİN Tabi.t» Sirop)QUINO-VİT Dragee»)SULFALOMİN Poudre)ANTİMARE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • Avrupanm,en gözde arabası Amerikan arabalarının fevkalade cazip hallarına aalhlp olduğu gibi,Avrupa arabalarının üstünlüğünü teşkil eden eeğlemlık va ekonomik vasıflarım da nefsinde cara etmiştir.Tare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • SATILIK 400 tonluk Alman malı yeni idrolik Pres işlek variyette 2 adet tazyikli döküm makinaları komple satılıktır.Tel:21 41 64 P.K.dalata 217
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • DURULAX HARİKA BİBERON Yavrunuzun sıhhat kaynağıdır her eczanede arayınız.Umura Satış:V.DURUSEL Karaköy Palas 4/13 Tel:44 79 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • Ekstra Ekstra kalite LAVABO ALAFRANGA HELA EVYE İthalâtçı fiatı ile satılmaktadır No:Sultani »miti uıı Eminbey Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • ENGLISH CENTER LİSAN DERSHANESİ Küçük Parmakkapi No.5 Beyoğlu Kayıtlara başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • If ÇAMAŞIR TOZU UBir Süper DETERJAN'dır.I Sabundan daha ucuz,daha müessirdirm İ Ü P o Beyaz çamaşıra ken^ dişine has beyazlık ve parlaklığını iade eder.B di I o Çamaşır makineleriniz için de sabundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • te ROJA Saç Kremi smjeswufe büföıt grnijambale ı/epöAJc m Şimdiye kadar yağlanmadan parlamayan saçlar ROJA Saç Kremi ile bundan böyle yağlan-ROJA Saç Kremi piyasaya yeni arzedilmiştirmaksızın parlar,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • ^v Resntf Sektör,Mütea^ Türkiye Umumî Mümessili bulunduğumu* aşağıda zikredilen firmaların mallarını ithal etmek isteyenlere en müsait şartlarla ve kısa zamanda proforma fatura temin ediyoruz.INTERNAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • SEKRETER ARANIYOR ingilizce lisanına bihakkın vâkıf RESEN Muhabere yapabilecek Türkçe bilir bayan selsreter aranmaktadır.Dolgun ücret veril».Müracaat saat 14 den sonra,Beyoğlu,Tünel,Eüdivyal Palas 5.n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • RADYO BAYİLERİNE 5 Lâmbalı Orijinal ORİON RADYOLARI'nın ı 2.nd partisi satışa arzedilmiçÜr.Toptan satış yeri:MECEP SOLAK Galata Tahir Han kat 1 No.1 İstanbul.Tel:44 70 83
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK OKTAKÖYDE,2 katlı,10 odalı evbahçesile.1800 M2.44 12 36.NIŞANTAŞ1NDA katlar.44 76 74.ÇİFTEHAVUZLARDA villâ.44 76 74 VALİKONAĞINDA arsa.44 76 74a 350.000 kat,Hilton karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • Fenerbahçe stadında oynamak istiyor Fenerbahçe kulübü 18 martta Beşiktaşla olan millî lig maçının Fenerbahçe stadında oynanması için Futbol Federasyonuna resmen müracaatta bulunmuştur.Bir idareci bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • m KURMAY HEY'ETİ,ESKİ YILDIZLAR,CİHAT,VEDİİ,K.FİKRET VE GÜNDÜZ YENİ YILDIZLARI SEÇİYOR.Genç takam için 17 kişi seçildi Nihaî kadro yarın kampa almıyor.îlk hazırlık maçı Pazar günü yapılacak.18 inci is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • i. 4nfl j 3b ¦il 'Hİ.JBB safe LrOTİ I ¦fe£-v Ü n p K 'X f;İ H i w IP 1 im 111 IP * lir [SAMİ ÖNEMLİ] I^CPMİC fil CIIII Beşiktaşlı,Ahmet Berman nznn bir ayrılıktan sonra dün ilk defa Şeref «tadına gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • Güreşçilerim i yolu Takımımızın,Almanya,ilalya ve Fransanm kahldığı dörllü lurnuayı kazanması normal sayılıyor Yarın ve öbürgün Napolide yapılacak dörtlü güreş turnuvasına iştirak edecek olan güreş mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • S ey fi Cenap favoriyiz dedi ANKARA,HUSUSÎ Güreş Federasyonu Başkanı Seyf i Cenap Berksoy,İstanbuldaki güreş seçmeleri hakkında «Seçilen millî takımımız çok kuvvetli olmamakla beraber İtalyadaki turnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • Güreşçilere son ihtar ANKARA,HUSUSİ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan,güreş seçmelerindekl son hâdiseler hakkında bir tamimle güreşçilerin dikkatini çekmiştir.Güreşçiler arasında uzun zamandanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • DEPLASMANLAR DON BAŞLADI Bu hafta Gençlerbirliği v« Demirspor'la oynayacağı milli lig maçları için Karagümrük takımı dün akşam trenle Ankara'ya gitmiştir.Kulüp taraftarlarından bir kısmı da 4 otobüsle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • CENTİLMEN FUTBOLCU Milliyet'in yıldız kralı Karagümrük' lü sağ haf Orhan Erkmen dün Hilton da yapılan nisan töreninde müstakbel esi Tolunay Akyüzle dans ediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • Kıbrıs'ları teklif var Antrenör-futbolcu olarak istenen oyuncu durumu açıklamadı Millî takım kaptanı Fenerbahçeli Lefter'e Kıbrıs Kulüpleri müştereken antrenörlük teklifinde bulunmuşlardır.Geçen hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • unanistan Maca Hazır 9 Federasyon Başkanı Atanas,dost Türkiye ile millî temas için hiçbir tekellüfe lüzum olmadığını söyledi [UNITED AGENCY] ADARDA DA nflCTI lllf Yunanistan Futbol Federasyonu Reisi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • Hakem Sieiner F.Bahçe'yi övdü Bu sezonda sehrimizdeki lig maçlarından bazılarını idare eden Avusturyalı Beynelmilel hakem Steiner'in bir Viyana gazetesinde Fenerbahçeyi öven bir makalesi çıkmıştır.Çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1959
  • ahçe dün 54-51 yendi Bu geceki F.Bahçe G.Saray maçı ile şampiyon takım belli olacak SAHA:Spor Sarayı SEYİRCİ:1500 tahmini HAKEMLER:Afif Kayalı Yıldıa Bayülgen FENERBAHÇE:Batur K.Tuncer Holley 'Gündü*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6