Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] DÜYİZ KAÇAKÇILIĞI Hans Fietlcr ve Berç Ozanyan adında iki kişi daha,döviz kaçakçılığından sanık olarak dün Adliyeye verilmiştir.İddiaya göre,Berç,mektupla Fransa'dan kendisine gelen par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • TÜCCARA BİNA KARŞILIĞINDA KREDİ AÇILACAK ANKARA,HUSUSÎ Banka kredilerini tanzim komitesi,tüccara gayrî menkul karşılığında kısa vadelerle 50 bin liraya kadar kredi açılmasına karar vermiştir.Bu hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • RADYO ÜCRETİ Mİ.BURAYA DEĞİL POSTAHANEYE 1 GÖTÜRECEKSİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • Bir assubay arkadaşını öldürüp intihar etti Daha evvel metresi ile metresinin annesini yaralayan Assubayın cinayeti işlemesine evlenmeye zorlanışı sebep oldu Kastamonu'da da bir kız annesini yıkanırke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • Üç gazeteci 33 ay hapse mahkûm oldu Manisa'da çıkan Hürriyet Mîsakı Gazetesi mes'ülleri 8 bin lira ceza da ödeyecek MANİSA,HUSUSÎ MANİSA'da intişar eden «Hürriyet Mîsakı» gazetesi aleyhinde «C.H.P.ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • HALİM BÜYÜKBULUT BERAAT ETTİ ANKARA-"USUSl Toplu Basın Mahkemesi dün,Ulu* gazetesinin eski karikatüristi Halim B"üyükbulut'un beraatine karar vermiştir.«Kervan ve Harikalar Diyarı» lejandlı karikatürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • Edremit'te inönü'nün büstü parçalandı EDREMİT,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İnönü'ye ait Güre köyündeki tunç büst parçalanmış olarak bir dere içinde çobanlar tarafından bulunmuştur.Bir müddet önce yerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • [ADNAN ATARI RARIITfHI HAÇTA Bir nult,f'et evvel Londra'ya giderek hir aıtıc-DMllUllfU nMOlH ıiyat geçiren Ankara Mebusu ve C.H.P.Meclis Grup Reis Vekili Faik Ahmet Barutçu geçenlerde Ankara'ya dönmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • TÜRK ALMAN KÜLTÜR DERNEĞİ SALÂH BİRSEL Projeksiyonlu Konferans ALMAN SİNEMASI 6 Mart Cuma saat 18 Alman Lisesi Tünel)Şiir saati 11 Mart Çarşamba saat 18 Galeri Yeni Melek sineması yanı)Giriş serbestti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • Arkadaşımızın,Atina'da güçlükle bulduğu evde Grivas'ın karısı ancak iki cümle söyledi Uzun boylu,mağrur duruşlu Madam Vasiliki Grivas çok sinirli ve üzgün görülüyordu GRİVAS'ın karısı Madam Vasiliki G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • inönü "Anlaşma bir emrivaki olmuştur,dedi C.H.P.lideri anlaşmanın Enosis'e mâni olmadığı için muhalif kaldıklarını bildirdi.Muahedeyi eksikler tamamlanmadıkça kabul etmiyeceklerini bildiren inönü'nün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • masını etti Anlaşma C.H.P.nin 138 muhalif rey'ine karşı 347 oyla ahul edildi.2 Mebus çekimser kaldı.Celse 5 saat sürdü Hariciye Vekili,"Hükûmei anlaşmanın bülün mes'uUyelini omuzlarına almaktadır,dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1959
  • Kıbrıs'ta geçici bir Küçvk,Makarios ve Foot'un iştirakiyle yapılan toplantıda 3 Türk 7 Rum Vekilin bulunacağı kabinenin 30 Marta kadar teşkili kararlaştı Küçük'le Makarios el sıkışmadılar' Vals,müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA o*ma KCofie^t Buzlar erimedi,fakat.NGİLİZ Başvekili H.Mac-I millan'ın Rusyayı ziyareti müspet bir netice verdi mi?Macmiltan'ın Londraya dönmesile halen merakla sorulan sual budur.İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • HER KEŞİDEDE BİR APARTMAN DAİRESİ [OSMANLI BANKASI m 23 MART Çekilişinde I s t a 70.D E O,A N B U L O A OOO LİRA GERİNDE V APARTMAN DAİRESİ ve 100.000 LİRA 1 HAZİRAN Çekilişinde İSTANBULDA 70.000 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • Oto Sahiplerine Trafik Sigortalarınız İçin HALK SİGORTA EN UYGUN ŞARTLARLA EMRİNİZDEDİR.Galata Söğüt Sokağı •Halk Sigorta.Hanı Tel:49 22 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • 18 NİSAN 1959 ÇEKİLİŞİ GOOOO Lira ARSA E Nj FAZLA KAZANMA ŞANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • fillllMtilllilllll ııı.Mim ISTANBUL 7.27 Açılı;ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 İki uvertür 8.45 Türküler ve oyun havalar] 9.0.Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • OĞLAK BURCU *3 [22 Aralık 20 Orak] Vara yoğa sinirleniyorsunuz.Bu yüzden dost kaybedebilirsiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Size bir muhit değişiklimi büyük bir nes'e getirecek.BALIK BURCU [20 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • I 3 5 6 7 8 9 10 1 12 1 I 2 3 A 5 6 1 7 8 f BULMACA SOLDAN SAGA:1 His inceliği;Adale.2 Anlayış;Küçük körfez;Bir şeyden istediğini elde ediş.3 Yürüyerek;Söyleyiş.4 Suni boya yapımında kullanılan bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • AZ ŞUBE ÇOK İSABET SANAYİ BANKASINDADIR 70.000 Liralık İkramiye keşidesinin çekilişine iştirak için BUGÜN AKŞAMA KADAR MUTLAKA BİR HESAP AÇINIZ VADESİZ 100,VADELİ HER 50 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI Para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • LET'S,LEARN ENGLISH U İNGİLİZCE OGRETIM GAZETESİ BAYIINIZVZN ISTZY/NIZ ABONE ADRESİ:Halûk Elbe,Nuruosmaniye Cad.No.56.Cağaloğlu İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • E.NAZAN BEKMAN ile COŞKUN BEKMAN Evlendiler.3.3.1959 İstanbul "wr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • Bâzı okullarda ders saatleri artırıldı Şehrimizde çift ve dörtlü öğretim yapan okullarda günlük ders saatleri 5 e yükseltilmiştir.Bahis konusu müesseseler gimdiye kadar günde 4 saat ders yapmaktaydıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • Belediye Resimleri tahsil tarihleri t e s b i t edildi Yeni yıl Belediye bütçe kararnamesine göre muhtelif Belediye resimleri tahsil tarihleri ilân edilmiştir.Temizleme ve Aydınlatma resimlerinin ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • YALNIZ HANIMLARA 75.000 LİRA 1959 YILINDA 290.000 LİRA*/ÇOCUKLARA TAHSİL MASRAFI VE MÜKÂFAT*/DİĞER CAZİP [MKÂNLAR SAYFİYE EVLERİ ARSA PARA İKRAMİYELERİ HANIMLARA ÇİFTE ŞANS TEB Her 100 liraya 1 kura n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • Ramazanda çıkacak pide fiaiları t e s b i t edildi Ramazanda çıkacak pide fiatları dün tesbit ve ilân edilmiştir.84-86 randımanlı ekmeklik undan imal edilecek 570 gramlık pideler 30,yumurtalısı 40,74-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • YENİ AÇILAN CADDELERE TRAFİK İŞİKLARİ KONACAK BU IŞIKLAR İLK OLARAK TOPKAPI-SİRKECİ VE AKSARAY-ŞİŞHANE ARASINDAKİ YOLLARDA TATBİK EDİLECEK Yeni açılan caddelerde kazaların önlenmesi ve seyrüseferin dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • VEFAT Serez ayanı Sengelli İbrahim Paşa ahfadından Bekir Beyin torunu,Serez Mevlevi Şeyhi merhum Osman Efendinin oğlu.Enise Sengel'in hayat arkadaşı,Nevres Daağlaroğlunun,Yüksek Kimya Mühendisi Nevzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • Kâğıdhane Mensucat FABRİKASI 100 YÜN ve TİFTİK BATTANİYELERİ Kumaş Boya Apr« Tel:48 72 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • ELİNDE YENİ KAMYON olup satmak isteyenlerin 44 28 08 e acele müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Kral ve Ben Yul Deborah Kerr Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Kadınlar Kulübü Dany Carrel Giorgia Moll Fransızca.İNCİ Tel:48 45 95)Ben Kahpe Değilim Muhterem Nur Sad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • REMINGTON Marka ELEKTRİKLİ ve KOLLU CEM ve HESAP MAKİNELERİ MUHASEBE MAKİNELERİ ŞİFRELİ KASALAR ŞİFRELİ MAHREM EVRAK DOLAPLARI HER TÜRLÜ MAKİNE ŞERİTLERİ KARBON KÂĞIT ihtiyacı olan RESMÎ SEKTÖR SANAYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • İNŞAATÇILARIN ve SANAYİCİLERİN DİKKATİNE İthal malı 5,5 ve 6 mm.lik Kangal halinde yuvarlak beton demiri satışa arzedilmiştir.Toptancı 266 kuruş.Muzaffer Arpacıoğlu:Tersane cad.Yemeniciler sok.No.61 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • BÜYÜK MEVLÜD Eminönü Rüstem Pasa Cami-1 Şerifinde,Şabanı Şerifin son cuması ve Ramazan-ı şerifin yaklaşmr.sı münasebeti ile MEMLEKET VE VATAN UĞRUNA FEDA-I CAN EDEN BİLCÜMLE ŞÜHEDANIN ruhlarıyıa Kuruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1959
  • v,I SOYSUZ T0BKÇE İ EŞ yıllık bir plân gereğince,nıaluıtlara [j Türkiye kızıllarına)merkezden verilen emirlerden biri de Türkçeyi soysuzlaştırl maktır.Bu direktife bilerek uyan sicilli komüğ nistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • Kruşçev de,Batı Berlin'e giden yolların kontrolünü,Doğu Almanya'ya devredeceğini bildirdi DIŞ HABERLER SERVİSİ Berlin ve Almanya meseleleri dün muhtelif başkentlerde diplomatik faaliyete ve mühim deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • Yemeklerinizden sonra.TAZE MEYVAYI ARATMIYAN 6 cesır NEFİS KOMPOSTO!Yegâne kalite konserve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • Karbonat De Sud,Teneke Ve Yedek Parça Tahsisi Hakkında LCA.İade Bakiye tahsislerinden istifade etmek isteyen sanayicilerimizin 5/Mart/1959 tarihli İstanbul Ticaret Odası gazetesindeki izahatı okumalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • SİNE MA İLE İNGİLİZCE YENİLER ORTALAR İLERİLER 5 Marttan itibaren kayıt ve ücretsiz tecrübe dersleri Nuruoşmoniye Cad 66-1 Cağaloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • Ekstra Ekstra kalite LAVABO ALAFRANGA HELA EVYE İthalâtçı fiatı ile satılmaktadır No:6 Sultanliamam Eminbey Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • SANAYİCİLERİN DİKKATİNE İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Sayın Üyemiz:İkinci Üç Aylık Sanayici ithâl kotalarına ait talepnamelerin kabul müddeti,görülen lüzum üzerine,9/3/1959 Pazartesi akşamına kadar temdit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • SÜNNETÇİLER,KURSA TÂBİ TUTULACAK İZMİR,HUSUSÎ Sıhhat Vekâletine yapılan bir müracaat üzerine bilûmum Sünnetçilerin kursa tâbi tutulması kararlaştırılmıştır.Sünnetten mütevellit vak'aların artması,ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • LOU CASTELLO ÖLDÜ HOLLYWOOD,A.P.Komedyen Lou Castello bir kalb krizi neticesinde ölmüştür.Castello 53 yaşında idi.Bud Abbot ile çevirdiği filmlerde dünya sinemalarını kahkahadan kıran Lou Castello son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • Ağır devirli 5-10-15 Beygirlik COUACH Deniz Motörleri Malıdut miktarda gelmiştir.Taksim Elmadağ caddesi 57 Tel:48 25 28 48 21 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • İLÂN TASHİHİ Dünkü nüshamızda çıkan KIYMETLİ ARSA SATIŞI ilânında Kuruçeşme üstünde Levendi Ortaköy'e bağlayan asfalt caddesindeki arsa 7092 metrelik olacak iken sehven 1092 şeklinde yazılmıştır.Tashi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • RUSTON BUCYRUS Ltd.BUCYRUS-ERIE Co.Ekskavatörler,vinçler ve sondaj makinaları VICKERS ARMSTRONG TRACTORS)Ltd.Rolls-Royce dizel motoru ile mücehhez paletli sanayi traktörleri ve teçhizatı,Onions Screyp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • Hfillâtıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • RUMÎ Perşembe HİCRÎ 1374 5 1378 Şubat MART Şaban 20 19 5 9 25 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 6.28 12.25 Öğle 12.2C 6.23 ikindi 15.37 9.34 Aksan 18.04 12.00 Yatsı 19.35 1.30 imsak 4.47 10.40 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • SANAYİCİ VE İTHALATÇILARA Amerikadan dekape,siyah,galvaniz,paslanmaz saç levha ve çeşitli teneke ve demir çemberlikler en müsait fiatlarla getirtilir.Tezcanlar Hurdacılık ve Madencilik Ltd.Şti.Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • REO Amerikan Kamyon Ve Otobüs Fabrikaları Türkiye Distribütörlüğünden Bazı gazetelerde Bohn Reo isminde kamyon ilânlarına tesadüf edilmektedir.Mezkûr ilânla hiç bir ilişiğimiz olmadığını görülen lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • ISUZU MOTOR Co.Ltd.TOKYO JAPONYA DİZEL 120 150 170 HP 49 54 62 74 kişilik 5 6 Fabrika Tonluk KAMYONLARI İTFAİYE ARABALARI Amerikan Avrupa fiyatlarından 25 40 NOKSAN FİAT Türkiye mümessili SAKİ CANLISO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • TAMAM KADtKOYLU PARLAK RIZA BEYİ TANIRSIN.KADINLA.RJN HAYRAN OLDU&U ApAMl ŞU6ÜNE KAXJAP-«İÇ BÎF.KADIN HAVlP-DEMEMİŞTİR ONA «E OlAcAK.PARLAK RIZAMI CFTALYAYA MuSALLATEDE-CE&IZ EFTALYA NE DE OlSA PEK SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • DIAMOND T 5 Tondan 30 Tona kadar Dizel ve Benzin Kamyonlan Amerikan ağır iş kamyonu sanayiinde öncülük eden DIAMOND dev kamyon serisinden iktisadî bünyemize uygun tiplerini arzediyoruz.8u süper kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • FILM ANKETİ:Film âmili İ.NECİL OZON ve değerli Rejisör NİŞAN HANÇER,Kerime Nadir'ln FUNDA'sindan sonra almak istedikleri senaryo için sayın seyircilerden aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını rica e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • Hizmet ve karşılığı *T\ÜYÜK Millet Meclisinde jandarma'ya bir yıpranma hakkı E Yj tanınması bahis mevzuu olmuş,fakat ne yazık ki bir ne-1 tice alınamamış,zira bu hakdan başka teşekküllerin de i müstef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • ikinci ithal Kotasından Hindistan menşeli KANAVICE ve ÇUVAL için proforma fatura verilir Müracaat:YAKA VERTER Tel:48 01 26 Tclg.Yaver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • DURULAX HARİKA BİBERON Yavrunuzun sıhhat kaynağıdır her eczanede arayınız.Umum Satış:V.DÜR ÜS EL Karaköy Palas 4/13 Tel:44 79 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • İNSAN KEMİKLERİNİ TOPLAYAN BİR MUSEVİ ARANIYOR İZMİR,HUSUSÎ Polis,insan kemikleri toplıyan bir Museviyi aramaktadır.Yeni Tiyatro Sarayı inşaatında temellere inildikçe iskeletlere rastlanmış ve bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • ıtf-iâS^ TAYFUN YÜZÜNDEN [A.P.28 Şubat akşamı İran körfezini alt üst eden bir tayfun sahilde büyük hasara ve 200 den fazla balıkçının körfezde kaybolmasına yol açmıştır.İran Hava ve Deniz Kuvvetleri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • Emekli dul ve yetimler maaşlarını zamsız aldı ARADAKİ* FARKI BİR DEFAYA MAHSUS MAL MÜDÜRLÜKLERİ ÖDEYECEK Askerî ve mülki emeklilerle dullar ve yetimler,aylıklarını zamsız almışlardır.Bu yüzden,bâzı ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • I Pfizer)Sayın Doctor ve Eczacılara Pfizer)TERRA M YCİN DRAJE 16 X 250 mg.TERRAMYCiN DRAJE 8x250mg.TERRAMYCiN ORAL SUSPENSION TERRAMYCİN PEDIATRIC DROPS TERRAMYCiN DERİ MERHEMİ müstahzarlarının bol mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • CHP.LILER AYGUNT MAHKEMEYE VERECEK Bir C.H.P.sözcüsü,bazı C.H.P.lilerin «Belediye Meclisi üyelerinin hakkı huzurlarının Meclis tarafından artırılmasında bas mesul addedilen Belediye Reisi Kemal Aygünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1959
  • Belediye seçimleri sonbaharda yapılacak Bütçeye seçim masrafı olarak 500 bin liralık tahsisat kondu Belediye seçimlerinin sonbaharda yapılması beklenmektedir.Belediye bütçesine seçimlerin yapılabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.03.1959
  • Mamullerinden İNGİLİZ FORD İNGİLTERE Mamullerinden ZODIAC •CONSUL •ZEPHYR PREFECT tenezzüh arabalarile TRADER DİZEL kamyon vq 10 ilâ 42 kişilik* Dizel otobüsleri FORD AMERİKA Mamullerinden:Şfrsu *Ca*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1959
  • Bu DA oiFTEhC tCÖSEt_EDEN HİÇ RARKi VO .A I-1 S\T\ANNEN SANA MEP 3QVi_E AÇ4İP ŞEVUER VM VEDİRıRDİ.TADINI NEREDEN BİL.IVOR-SuN BASA Al^,BAICAVIM vEL_C BİR.UlRA' VI HAKKETTİN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1959
  • Murat Davman'ırt yeni macerası 54 Peki yavrum.Kendine dikkat et.Sordukların hakkında en kısa zamanda sana haber vereceğim.Olduğun yerde telefon var mı?Ona da Necla'nın numarasını verdim ve sonra telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1959
  • 1 ÜÇ AYLIK DURUM TÜRKERmACAR EE Memleketimizde üç ayda kaç eser basılıyor?Bu EE EE soruya,1958 yılının son üç ayında ekim-kasım-ara-EE EE lık)basılıp özel bir kanunla derlenen eserlerin sayısı EE EE c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1959
  • 47 Sesinde muzafferane,kendinden emin bir eda.vardı.«Bir an irinde birbirimize oyun oynuyor,birbirimizden gizli işler çeviriyor ve yalan söylüyor durumunn düştük.Buna sebep ne?«Pekâlâ,pekâlâ,kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • İNÖNÜ "ANLAŞMA BİR EMRİVAKİ OLMUŞTUR,DEDİ Başta/rafı Birincide ve memleketimize ve hatta Kıbrıs halkına getirmesi muhtemel olan faydalara kıymet verdiklerini,içinde bulunduğumuz ittifak manzumesinde u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • KIBRIS'TA GEÇİCİ BİR HÜKÜMET KURULUYOR Başlarafı Birincide öğlenden sonra» diyerek iki teklifi tevhit etmiştir.Bilâhare Foot Milliyete hususi bir beyanat vererek şunları söylemiştir:«Başlıyacak müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • v v-vaJl^ 171 ŞADIRVAN Lâtin Amerikanın şöhretli dans orkestrası LORENZO GONZALES'i 5 mart 1959 perşembe akşamından itibaren takdim eder Masa ayırtmak için Tel:48 32 00-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • SATILIK 400 tonluk Alman malı yeni idrolik Pres işlek vaziyette 2 adet tazyikli dokuma makinalan komple satılıktır.Tel:21 41 «4 P.K.Galata 217
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • MECLİS anlaşmasını ı t Baştarafı Birincide harekele geçeceğini belirttikten sonra Inönünün zaaf olarak gösterdiği hususların aslında bir kuvvet olduğuna işaret etmiştir.İKTİSADÎ YARDIM Zorlu,Adadaki T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • Bir assubay arkadaşını intihar etti t Baştarafı Birincide Kurt ile arkadaş olmuş,aynı evde oturmaya başlamıştır.Zeki,Kerimin dul kızkardeşi Hiisnaver ile münasebet kurmuş,ve Hüsnaverin Zekiden hâmile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • Madam Grivas'ın evinde matem havası var t Baştarafı Birincide cıdan aldığımız adresten kendisinin bayan Grivas olduğunu gayet iyi biliyorduk.Çekilmedik.Fakat o kapıyı sert şekilde kapıyarak kaybolup g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 BEŞİKTAŞ,Yıldız caddesi üzerinde Serencebey yokuşunda,tramvay caddesine 30 m.mesafede 900 M2 arsası bulunan eski bir konak sat.Mutavassıt kabul edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • OTELLER HASTAHANELER BANKALAR ve bilumum benzeri resmî ve hususî teşekküllerin nazarı dikkatine:ISKRA Ve PUPİN marka tam otomatik Yarım otomatik C B)ve manyatolu ve AHİZELERl'nin satışlarına devam olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • PLASTİK SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Maruf RADYNE» Firması mamûlâü PLÂSTİK KAYNAK MAKINALARI cüzdan,pardosü,çanta ve sairenin imâli için,teklif ve proforma fatura verilir.Türkiye Mümessili N.TİMÇEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1959
  • Bütün Dünya'da Üstün Jet Konforu Sağlayan B.O A.C.nin COMET 4 JET UÇAKLARI NİSAN AYİNİN BAŞINDA UZAK DOĞU İLE BRİTANYA ARASİNDA ve AYNİ ZAMANDA YİNE BOAC'ye AİT JET PERVANELİ BRITANNIA UÇAKLARI DA PAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.03.1959
  • israil Dick'e Teklif yaptı Millî Takımı çalıştırması islenen Dick,israil temsilcisine Türkiyeden ayrılmayı düşünüyorum,dedi KARŞIYAKA İLE YAPILAN MAÇDA AYAĞINDAN SAKATLANAN SUAT MAMAT TAKIMDAKİ YERİNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1959
  • AGAH EROZAN Fenerbahçe bütündür Erozan F.Bahçe Bütündür» Diyor Fenerbahçe reisi azaların kendi aralarındaki toplantıların dağıtıcı olmadığı kanaatinde FENERBAHÇE'li bâzı azaların kongre faaliyetine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1959
  • Fenerbahçe,Avrupa turnesine çıkacak Fenerbahçe profesyonel futbol takımı milli ligin sonunda Avusturya,Macaristan,Belçika,Hollanda ve İspanyada bir turneye çıkacaktır.İdareciler,maç teklif eden bu mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1959
  • Hacizlerin Ya rattığn Panik.İzmir Valisi,Maliyenin koyduğu hacizleri sportif faaliyetin devamı için kaldırdı.Ç.ESEN KAFTAN İZMİR'den Bildiriyor VERGİLERİN bir anda İzmir kulüplerini malî krize sürükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1959
  • GENÇ MİLLİ TAKIM NAMZED KADROSU BELLİ OLUYOR Genç milli takımın tesbiti için yapılan hazırlık maçlarına bugün de devam edilecek ve seyyal genç milli takım namzet kadrosu ile dün şehrimize gelmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1959
  • Deniz-Havayı,Kara Jandarmayı mağlûp etti BURSA,HUSUSÎ SİLÂHLI Kuvvetler Şampiyona maçlarına dün de devam edilmiştir.İlk maç Karagücü Jandarma arasında yapılmıştır.Birinci devresi Turanın golü ile 1-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1959
  • Millî Lig'de akımlar deplasmana hazır Karagümrük bugün,Vefa yarın Başkent'e gidiyor.Ankaralılar şehrimize geliyor Karagümrük ve Vefa bu hafta Ankara'da oynayacakları mülî lig hazırlığını tamamlamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1959
  • Yelkenciler Temmuz'da Danimarka'ya gidecek Beynelmilel Dragon sınıfı yelken şampiyonasına yelkencilerimiz iştirak edecektir.8-11 Temmuz tarihlerinde Kopenhangda yapılacak «Altın Kupa» müsabakalarına i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1959
  • MM^ IRÜÇHAN ÜNVER] TIIRfiAY Ç FRF II Kivcr Plata kulübüne transfer edebilmek için Ga-I W HUH I OfcitkH latasaray kulübünden bonservisini isteyen Turgay Seren,dün gazetemize gelerek Arjantin muhabirimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1959
  • RİBAUND MÜCADELESİ ESME ALTAN'İN HÜCUMU EX^X rafın Ribaunt mücadelesi halinde geçmiştir.Resimde Muvaffak'ın Potaya yükseligl görülmektedirlışmalarına rağmen gününde değildi.Resim Galatasaray potası ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1959
  • YARIN İDECEK MUSTAFA DAĞISTANLI VE ÇIKAN HADİSENİN MES' BÜKE ARASINDA TAVLA OYUNU YÜZÜNDEN ULLERİ DÖNÜŞTE CEZALANDIRILACAK Jh* Fİ m\j«-Am vV ISAMİ ÖNEMLİ1 OCU nC İİ7fîİİ|IİİM Dağıstanlı^Büke hâdisesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor