Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • [İLHAN' DEMİRELI Dün yeni lıâdisclere sebeb olan M.T.T.B.nin kongresinde,üyeler,balkan tarafından toplantının tatil edilmesinden sonra,çalışmalara tekrar başlanmasını istcmişlcrse de,buna muvaffak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] HARBİYE CİNAYETİ FAİLİ İSMET ERİNÇ,DÜNKÜ DURUŞMASINDA.İSMET ERİNCİN 3 ÜNCÜ DEFA İDAMI İSTENDİ Harbiye Tekel Deposu gece bekçisi Abdurrahman Bozkurtu keserle öldüren şoför İsmet Erinç ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Garson Yılmaz Seyinç'i tekine ile öldürmekten sanık olarak tevkif edilen Halil Genç solda)ve Mahkeme tarafından serbest bırakılan Zeynel Artım.BİR GARSON TEKM İLE ÖLDÜRÜLDÜ "Paydos,loka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • Nizameitin Âli Sav vefat elti İstanbul meb'usu Ankarada kalb krizi neticesi öldü MEMLEKETİMİZİN tanınmış fikir adamlarından Yüksek Mühendis ve İktisat Doktoru İstanbul Milletvekili Nizamettin Âli Savı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • Meclis haberleri tek tip olacak ANKARA,HUSUSÎ Meclis müzakerelerinin gazetelere tek elden aksettirilmesi hususunda hükümet tarafından bir tasarı hazırlandığı bildirilmektedir.Buna gazetelerin Meclis m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • Personel Kanunu için çalışmalar 15 Şubatta başlıyacak ANKARA,HUSUSÎ Maaşlara yapılacak zam sebebiyle «Personel Kanunu» ndan vazgeçildiği yolundaki haberler dün alâkalılar »tarafından yalanlanmıştır.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • mı III.I YENİ BAREM Memurlara yapılacak zam tasarısı kanunlaştığı takdirde 1 Mart 1959 tarihinde yürürlüğe girecektir.Aşağıdaki cetvel,memurların barem derecelerine göre almakta oldukları ve 1 marttan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • MUR ZAMMI KAT'ILEŞTI:o/o Yakında Meclise sevkedilecek ve 1 martta yürürlüğe girecek tasarıya göre emeklilere de o/o 135 nisbetinde zam yapılıyor Banka ve İktisadî Devlet Teşekkülünde çalışanlar zamdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • izmir'de üç Gazeteci Birer yıla Mahkûm «Muhteşem Sünnet Düğünü» yazısı dolayısiyle Demokrat İzmir gazetesi de bir ay kapatılacak Ankara Hiltona da yarın 5 inci gazeteci olarak AKİS mes'ııl müdürü Kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVERI Bir kadın ile üc çocuğu denizde boğarak öldürmekten sanık Kandemir Slpahipala U.Asır l'e/a Mahkemesine »okuhıvor Salacak cinayetinin anığı inkâr ediyor Dört kişiyi boğarak öldürmekten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • 1T.H.A.Tibet'in kcndiııe İm» bir ınimarâl vardır:Igic lıir manastır binan.DÜNYANIN BU BUYUK YAZI j SERİSİNİ İKİ MEŞHUR i GAZETECİ HAZIRL.ADJ NOEL BARBER 1956 da Macar ihtilâlini takip ederken Kızıllar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • İZMİT BASİNİ YETKİNER'E ATEŞ PÜSKÜRÜYOR İzmite bağlı 3 divan ve 17 köyün İstanbula bağlanmak istenmesi sert protestolara sebep oldu.İZMİT,HUSUSÎ Xocaeli vilâyetine bağlı Gerdelli,Büükbucak ve Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • D.P.KONGRESİNDE D.P.KONGRESİNDE D.P.KONGRESİNDE D.P.KONGRESİNDE MUHALEFETE ÇATILDI.BASINA ÇATILDI.GENÇLİĞE ÇATILDI.D.P.YE ÇATILDI!i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • ÜÇ KİŞİ ŞOFÖR SOYMAK İSTEDİ Emirgân yolunda bindikleri arabayı durdurup şoförün boğazını iple sıkarak soymaya kalkanlar buna muvaffak olamayınca otomobili kaçırdılar Evvelki gece Maslak'ta bir gangste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1959
  • ELEKTMÎK ENSTİTÜSÜ Birinci senesini tamamlıyan Müessesemiz 958 senesi içinde 185 Elektrik Teknisyeni yetiştirmiştir.Yeni yılda hizmetinize yeniliklerle başlıyoruz.Kayıtlara acele ediniz.En kolay Öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • Bi ass tmm m warn g 1959 İKRAMİYE PLÂNI:apartman dairesi milyon lira para ikramiyesi CEM'AN HER 150 LİRAYA 1 KUR'A NUMARASI TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti 31 Martta:5 Apartman Daire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamıza,aşağıda cins eb'ad miktar fiat ve tutarları gösterilen cem'an 1.076.541 kilo muhtelif saç tahsis olunmuştur.t İşbu maddenin tamamının veya bir kısmının mutemedliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • If* OĞLAK BURCU [22 Aralık X0 Ocak] Bir hadisenin üzerinde lüzumundan fazla duruyorsunuz.Aleyhinize olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sabah saatlerinde hatalı kararlar vereceksiniz.Sabrediniz,öğled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • BULMACA SOLDAN SAGA:1 Kâğıt İmalinde kullanılan nebati madde;Çölde yeşil saha.2 İşe 1 gösterilen azami dikkat;Bes-y teli yüksek sahne eseri.3 Yarım;Alev;Fasıla.4 İpu-3 cu;İptidai ve göçebe insanlar-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • in ı ununun unun ı illin mı l llıımllllıl mı lll.in.nil İSTANBUL T.27 Açılış ve program 7.30 Ka-E rışık sabah müziği S.00 Haberler ğ 8.15 Şarkılar 8.30 Ted Heath E ve Billy May orkestraları 8.45 Saz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS 35)Acı Aşk Jennifer Jones Virginia Mc Kenna Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Hırsız Prens Vittorio De Sica Fransızca.İNCİ Tel:48 45 95)Funda Kenan Pars Muhterem Nur Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • OSMANLI BANKASI 23 Mart 1953 ÇEKİLİŞİNDE İstanbul'da Y«jll»8yd« 000 URA DEĞERİNDE ODALI DAİRESİ AV RİCA 1 Kişiye 20000 237 Kişiye 80000 LİRA PARA İKRAMİYESİ EN SON PARA YATIRMA TARİHİ 23.OCAK 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • ksUAOlYEDE APARTIMAN DAİRESİ T ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ o HER 100 LİRAYA BİR KURA NUMARASI TÜRKİYE KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • ANADOLU EVLİYALARI 50 büyük Türk Evliyasının hayat,felsefe ve şiirlerini bütün güzelliğiyle anlatan kitap,5 renkli resimli knvertür,tamamen bez kaplı hususi cilt,16 renkli tablo,480 sayfa YENİ ÇIKTI t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli Anne ve Anneannemiz BAYAN SÜREYYA BÜRÜN'ün Ebediyete intikalinin 40 ncı gününe rastlayan 23/1/1959 bugünkü cuma günü öğle namazını müteakip Lâleli camii şerifinde memleketimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • SON YARIM ASRIN EN MÜHİM HATIRALARI İstibdattan Demokrasiy© I nönH nü ns hla 11 ralar,iu.Wi İlkyazı:Çocukluk Yıllarım u„_îtı^-BugünkO A/I C l A K I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • 10 yeni otobüs daha dün gece geldi Almanyadan «atın alınan 50 otobüsten 10 u dün gece şehrimize gelmiştir.Yeni otobüsler bugün garajda bakıma alınacak ve muhtemelen pazar günü sefere konulacaktır.Üçün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • Kaçak keçi eti satan îkî kasap yakalandı Bazı kasapların kaçak keçi eti sattıklarından şikâyet edilmektedir.Eminönü mıntakasında 2 kasabın kaçak keçi eti sattığı tesblt edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • DO fi U M Bayan Zehra Tuksavul ile Avukat Feridun Tuksavul'un bir erkek çocukları dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına müjdelerler.Kadıköy 20/1/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • ELİM BİR ZİYA Taksim Kumandanı merhum Hüseyin Hüsnü Paşanın oğlu,Sabalıat Sav'm zevci ve Okşan Sav'ın babası,Meliha Tevs,Cevdet Çağla ve Mebrûke Çağla'nın dayısı,muharrir Burhan Felek'in eniştesi,meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • KİZİLAY İstanbul Müdürlüğüne Dr.Bülent Sevgen asaleten tâyin edilmiştir.Sevgen,Kan Merkezi Müdürlüğüne de vekâleten bakacaktır.DÜKKÂNLARIN önlerindeki kaldırıma eşya koyarak halkın geçişine mâni olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • TEŞEKKÜR 19.1.1959 Pazartesi günü zamansız ve ânl ufûlü ile bizleri sonsuz keder içinde bırakan sevgili oğlumuz,eşim,babamız ve ağabeyimiz:Kırklareli Mebusu SITKI PEKKİP'in aramızdan ebediyen ayrılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • İ Halk efkârının gözü E azetecinin elindeki fotoğraf makinesinin VjT değerini küçümsemek için şu hakikati bilmemek lâzımdır:Bu makine Türk halk E efkâr m in gözüdür.Gazetelerde çıkan hâdise ve insan r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • ufaai hakkı» ve "Lisan,yılan hikâyesine döndü Fakülte yetkilileri '"Mesele mühim,çalışılıyor,derken,öğrenciler "Zaman kaybediyoruz,diyor İstanbul Üniversitesinde,öğrenciler lehinde halledilmek üzere y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • BEYAZ GECELER Maria SCHELL,Marcello MASTROİANNİ,Jean Marais)Dünya seyircilerinin ve film kritiklerinin İttifakla «Harikulade» buldukları film Yakında EMEK'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • HAFTANIN FİLMLERİ ACI AŞK «The Barretts of Wimpola Street» Rejisör Sidney Franklin idaresinde renkli va sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir Metro Goldwyn Mayer Amerikan)filmi.Oynayanlar:Jennifer Jöne»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1959
  • KÜÇÜKYALI'DA MÜSTAKİL BELEDİYE KURULACAK VİLÂYET MECLİSİ,İÇERENKÖY'ÜNDE BİR OKULA ŞAİR YAHYA KEMAL BEYATLI'NIN İSMİMİN VERİLMESİNİ KABUL ETTİ Vilâyet Meclisi dünkü toplantısında Küçükyalıda müstakü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • KA VB.E SEN HÎÇ.lAr ANJAMAZSlM BlRA.KA."ZAKSİM VOKSA BAĞtRAZ*-VÎM.R.EZİL OlACAY»"Z-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • cnaKC ZENGİN VE CAZİP İKRAMİYELER TURK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • KONSEY TOPLANTIDA Avrupa Konseyi İstişare Meclisi bu hafta Strashnurg'da toplanmıştır.Hukukî kararların verildiği bu toplantılara Belçikalı Stnuje başkanlık etmiştir.Avrupa Konseyine bağlı 8 devletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ BOAC'ın Comet 4 Jet yolcu uçağı İlk dünya turunu yapmak üzere Londradan şehrimize gelmiş ve Tokyo'ya gitmiştir.Saatte 750 kilometre sür'atle uçan Comet 4 uçağı 80 yolcu almakta ve 15 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • ram* ¦»MM m m mmtm SOZ SIRASI.BU DA BİR VÂSFIMIZ AYAKKABINIZI boyarken,çorabınızı da boyamaması için tedbir almasını söylediğiniz genç boyacıyı hatırlıyor musunuz?Başmı kaldırmağa bile lüzum görme den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • D.P.Kayseri il Kongresi Pazar günü toplanıyor KAYSERİ,HUSUSÎ D.P.Kayseri İl kongresi 25 Ocak pazar günü saat 10 da Tan sinemasında yapılacaktır.Kongrede hazır bulunmak üzere Büyük Millet Meclisi Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • Selim Soley hakkında dâva açılıyor ANKARA,HUSUSÎ' Ankara mebusu Selim Soley hakkında dâva açılabilmesi için dün Başvekil Adnan Menderesden muvafakat istenilmiştir.Selim Soley Kurultayda yaptığı bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • Bağdat Paktı İktisadî Komisyonu toplandı Amerika ve İngiltere Paktın Müslüman üyelerine teknik yardım yapacak DIŞ HABERLER SERVİSİ Bağdat Paktı İktisadi Komisyonu dün 6 ncı çalışma devresin* başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • Serbest bırakılan FİATLAR FIRLIYOR Müstahsilin 20 gündür Millî Korunmanın ilgasını beklediği için mal satmadığı bildiriliyor Bir kısım gıda maddelerinin fiatlarınm serbest bırakılacağı söylenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • Amerikada füze eğitimi gören 34 subayımız bugün diploma alıyor ALABAMA,A.P.Türk ordusurtun ve Türk donanmasının ilk füze sınıfları,bugün,Redstone Arsenalda bulunan Amerikan Ordusu Ordonat Güdümlü Merm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • Pasternak ingiltere ve Amerika'ya gidecek LONDRA,A.P.Tanınmış İsoanyol muharriri Jose Vilallonga Nobel edebiyat mükâfatını kazanan Rus romancısı Boris Pasternakın pek yakında konferanslar vermek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • İLK PLÂSTİK OTOMOBİL İSRAİL'DE YAPILDI HAYFA,İHS Burada kurulan «Antocars» şirketi ilk plâstik otomobili yapmağa muvaffak olmuş ve satışa çıkarmıştır.Çelik kadar dayanıklı olduğu söylenen «sıkıştırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • *^lği* PİYES BERAAT ETTİ İLHAN DEMİREL] Şehir Tiyatrosunda oynanmakta olan cBir kilo Namus» isimli piyesin avukatlık mesleğini rencide edici mahiyette olduğvna dair haberler üzerine Baro başkanı Arif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • Bir Komisyon münasebeti ile İ T T hükümet mahafilinden aldığım hususî malûmata göre 1950 E 1 denberi her sene Konyada yapılmakta olan Mevlâna ihtifali E bundan böyle Basın Yayın ve Turizm Vekâletince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1959
  • 13P.teşkilatı ocak kongrelerinden önce il kongresinin yapılmasını istiyor Kemal Aygün'ün il müteşebbis heyet başkanlığına getirilmesi için çalışılıyor [NEDRET SELÇUKER] D.P.İl İdare hey'eti,dünkü topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • CİCİ CAN BE^ ç^AKARia',bu 0AL6AS»,KLEPTOMAN Alı ne DERLER RUMLARA' YA,KAKAOM!BiZıM GiB ARAKLARLAR DA ARAKLAMASINA fcONRADAN FAR-KINDA OLAlA-Mlg» DOAİCNİNE YATARLAR YA».BU SAlATAUKDA ONLA?BQN Ali YİNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • NEPıSTAN DA ESASLİ BİR A/A Al_ANf VOK.UCAK:i_A öİTA\fENlSS ı/V\KANSIZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • wtm&mmii W^^ismmmw&MMi BU HERplN OAHA BİRÇOK MA.RiFETi-ERl VARMIŞ.ÖĞRENDİM AMA ÇOK GEÇ ARTIK ONuN HAKKINDAN,KANUN GELİR.DE 3İl.Mt C'SKO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • AL ŞAHLIK ALI BEY HE?SASam AyNi ŞEV-EiC,V\Eûı İAk^RSiN ÇAVA ÇOK ŞEKEJÇ Buinca.şene sana saçımı süpürge TTTıM SEN MAL«A.1 CVANı ı_E^DE ıŞLEf?OAH/A WOTÜL£ŞECEK ¦k Mt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • Miiiiuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yaz:işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • RUMÎ 1374 K.sanl 10 VAKİT VASATİ EZANÎ CUMA 23 OCAK 19 5 9 Güneş 7.18 2.05 Öğle 12.26 7.13 ikindi 14.58 9.45 Akşam 17.47 12.00 Yatsı 18.49 1.35 İmsak ı-5.31 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • KİRALIK MAĞAZALAR İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğü'nden Kurumumuzun Atatürk Bulvarmda kâin blok apartmanları zemin katındaki bodrumlu ve asmakatlı 6 dükkân kiraya verilecektir.Tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • HER NEVİ 100 YÜN ve TİFTİK BATTANİYELERİ TEL:48 72 61 ŞİŞLİ KAĞITHANE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • ET Bilumum f Yangınlara SAYIN VATANDAŞ t Yangına karşı tedbirli olmak milli bir vazifedir.Bilumum İtfaiye malzemeleri Merkez Satış Yeri T'CA»Cr nLGKAf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • BİR KA[ 6 I Patterson uyuklar vaziyette uzandığı şezlongtan doğruldu:«Tony'ye de mi?«Evet,bilhassa Tony'ye.«Emin misin?Kararın kat' mi?Oliver dürbünü elinden bıraktı,bafim salladı:«Evet,kat'î.Patterso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • 5a^ 4rdcfeS corf,^w a^4 cfe H€K yerindi okuyup yazarak ^^tttehUipylcu iN GiLiZCE etjuesmek U U/uik&şıh'^teq-I GRAPHO-ENGUSH istiklâl Caddesi N229?BEYOĞLU-İST.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • DENİZCİLİK BMKASI T.Â.O.Şehir Hatları isletmesi Müdürlüğünden TEKLİF İSTEME İLÂNI 1 Üsküdar araba vapuru iskelesi inşaatı için fiat vahidi esasına göre teklif alınacaktır.2 Teklif şartnamesi,mukavele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • I Hafız Ahmed Efendi İ REFt' CEVAD ULUNAY 1 ununu Türk musikisinde bir üstad olarak tanınan büyük şahsiyetler lıakkmda yazı yazıldığı zaman ğ onların hususiyetlerinden bahsetmek ömürnâ-melerini zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1959
  • Mural-Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 13 Pisti kaplayan don yüzünden sabahtanberi hiçbir uçak hareket etmemişti.Bu bakımdan terminal binası ana baba günü gibi kalabalıktı.Havayollarına bağlı hamal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • ZORLU VE AVEROF ŞUBATTA BULUŞACAKLAR Trodos Dağlarında,Rumlar bir ingiliz konvoyunu taşa tuttular ve arbede sonunda iki askeri yaraladılar ATİNA,A.P.Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile Paris'te Kıbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • MEMUR ZAMMI kat'îleşti yüzde yüz t Baştarafı Birincide Jandarma temditti eratı İle uzman çavuşlarının,hususî kanunlarında tesbit edilmiş olan aylıkları da bu meyanda bir misli arttırılmış bulunmak-'tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • ismet Erincin üçüncü defa idamı istendi t Baştarafı Birincide Müdafaa avukatının tesvii tahkikat hakkındaki taleplerini kabul etmeyen lUahkeme,müdafaa için duruşmayı başka güne bırakmıştır.Dâvaya,makt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • ÜÇ KİŞİ ŞOFÖR SOYMAK İSTEDİ Baştarajı Birincide gelmekte olan bir taksiden ürken gangsterlerin tereddüdünden istifade eaerek kaçmjştır.Gangsterler taksiyi alıp kaçmışlardır.Durum şoför tarafından en y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • Salacak cinayetinin sanığı inkâr ediyor Bağtarafı Birincide merasını ezberlemeğe çalışan Birsen'!boğarak öldürmüş ve hâdiseden 7 gün ¦onra Bahçeköyde fotoğrafçı Osman Tan'ın evinde yakalanmıştır.«İFTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • İzmit basını Yetkiner'e ateş püskürüyor t Baştarafı Birincide ftzelliklerini bildiriyoruz:GERDELLİ DİVANI:Karadenize 6 kilometre uzaklıkta.Çanak deresi kenarında 30 İnmeli bir Divan olup buraya bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • izmir'de üç gazeteci birer yıla mahkûm t Bnştarafı Birincide HİLTON'A 5 İNCİ GAZETECİ ANKARA,HUSUSÎ Bir aylık mahkûmiyeti Temyizce tasdik edilen Akis Dergisi sahip ve yazı işleri müdürü Kurtul Altuğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • MECLİS HABERLERİ TEK-TİP OLACAK t Baştarajı Birincide Meclis müzakereleri tarafsız bir veya birkaç gazeteci tarafından takip edilip bülten halinde gazete ve büroların» verilecektir.Bunun dışında her n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • BEŞİKTAŞ GENE RECEBSİZ t Baştarafı Altıncıda almış bir «Beşiktaş onbiri» I ilin lider Fenerbahçe karşı-I sında alacağı netice her şey-I den evvel bir prestij neticesi 1 olacak.Buna rağmen Siyah-I Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • MAARİF VEKİLİ TURGUT ATAKOL İLE GÖRÜŞECEK Maarif Vekili Celâl Yardımcı Beden Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan da olduğu halde.Spor Oyunları Federasyonu Başkanı Turgut Atakol ile bir görüşme yapacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • II.Profesyonel Ligde Hafta'nın Maçları İkinci profesyonel lig maçlarına yarın ve Pazar günü Şeref stadında devam edilecektir.Yapılacak karşılaşmaların programı şöyledir:YABIN:Saat 12.00 Hasköy Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • BAHSİ MÜŞTEREK BİR DEVİR AÇACAKTIR t Baştarajı Altıncıda cereyan eden beş at koşusunun tahminine benzetmekle hatâya düşmektedirler.Futbol bahsi müşterekinde en büyük garanti,bahsi müşterek listesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacılara TEİStJLFâMİT Tablet adlı müstahzann depo ve eczanelere tevzi edildiğini saygılarımızla arzederiz.MUSTAFA NEVZAT PISAK LABORATUARI Mecidiyeköy İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • Yem Sanayii yemleri verimi artırır,kaliteyi yükseltir,Maliyeti düşürür.YEM SANAYİİ TÜRK A.Ş.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • TOPTAN Gaz,motorin ve her çegit makina,motor yağı ve gresler.Tel:44 05 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • s s .Bayanların en GÖZDE Kolonyası PEREJA Limon Kolonyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • MOCAN'IN İSTİFASI alâka uyandırmadı Tiridoğlu C.K.M.P.Genel idare Kurulunun son tebliğinden sonra partide kalamıyacağmı söyledi C.H.P.Tekirdağ Kurultay delegesi,sabık Tekirdağ mebusu Şevket Mocan'ın C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • M.T.T.B.ikinci Başkan seçerken Genel Başkanı devirmeye kalktı 4 Baştarajı-iBirincids üyelerin de «Artık Birliğin kapısına bir kilit asıp,fatiha okumak zamanı gelmiştir» dedikleri duyulmuştur.Kongreyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • C.H.P.zorla D.P.ye sokulanlar icin Meclis tahkikatı istedi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Gurubu,dünkü toplantısında,baskı yapılarak D.P.ye kaydedilmek istenen memurlar meselesi hakkında Meclis tahkikatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • NİZAMETTİN ÂLİ SAV VEFAT ETTİ t Baştamfı Birincide versitesinde İktisat ve Felsefe Doktorası yapmış ve Londra Üniversitesini bitirmiştir.Merhum,gene yaşında Devlet hizmetine girerek Sanayi Genel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • BİR GARSON TEKME İLE ÖLDÜRÜLDÜ t Baştarajı Birincide gayla ilgisi olmadığını,kavgayı yatıştırmak istediğini,bunda muvaffak olamayınca durumu polise bildirdiğini söylemiştir.Halil ise:«Hana küfretti.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • AMARADA Almış olduğunuz arsalar hakkında öğrenmek istediğiniz malûmat Tapu senedi sureti ile birlikte 5 liralık posta pulu gönderdiğiniz takdirde adresinize bildirilir.AR HARİTA,Ankara Posta K.423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 *ı ıa SATILIK EMLAK ft SAT.arsa.Yeni Londra asfaltı,eski Florya asfaltı ve Mahmutbey »osesi kesiminde 300 M2.21 54 90ft SAT.Betonarme depo.Galatanın merkezi yerinde,sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • DİKKAT YENİ ECZANE VEYA TUHAFİYE DÜKKANI AÇACAKLARA FIRSAT İki vitrin,kristal boy aynalar,sürgülü camekânlar,insan tartar baskül,miligram ve santigram terazi,elektrik v« elektriksiz otomatik Nasyonal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1959
  • Bundan evvelki kitaba gösterilen mut hiş rağbeti göz önünde tutarak yem kitabı bir an evvel isteyiniz.Gayet güzel renkli bir kapak İçinde,bu ikinci kitap tamamen yeni Yemek Tariflerini ihtiva etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.01.1959
  • AEK kulübünde BEŞİKTAŞ kulübünden Almanya'da tahsil yapacağını ileri sürerek bonservisini alıp,kontratını feshettiren sağaçık Sofyanidis,rotasını değiştirmiş ve Atina AEK kulübüne girmiştir.AEK kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1959
  • Balkan Kupasına iştirakimiz Türkiye liginin yeni şekli haziranda Sofya9da yapılacak şampiyonaya katılmamışı zorlaştırıyor [İLHAN DEMİRE!Eski milli futbolcularımızdan Gündüz Kılıç,Fikret Kırean ve Vedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1959
  • Yalçuk gene *Jİ tear programım ilân etmedi FUTBOL Federasyonu Başkanı Safa Yalçuk bıı vazifeye tâyininden 16 gün sonra dün Haydarpaşa Garında tertiplediği ilk basın toplantısında «Her sey şahıslarla d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1959
  • TÜRKİYE LİGİ 15 Şubatta başlıyor îstanbuldan Millî Lig'e girecek klüpleı yüzde 60 hâsılat istiyoı stanbul'dan Milli Lig'e işti-I râk edecek kulüpler maçlardaki hâsılatın yüzde 60 mı istemekte,yüzde 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1959
  • BAHSİ MUSTER bir devir Teşebbüsün sağlayacağı gelir ve imkânlar büyük mahzurlar ise yok edilecek kadar küçüktür HAliT KIVANÇ Futbolda «Bahsi müşterekin kanunlaşması için bir avuç milletvekilinin savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1959
  • TURGAY SAHAYA DÖNÜYOR [MİLLİYET] Romanya millî maçında kaburga kemiği kırılarak bir müddet kalesinden ayrılan takım kaptanı Turgay Şcren,yarın Bcyoğluspor'a karşı oynayacak.Resimde tamamen İyileşen Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1959
  • v=j^vv-Xi i •s y?%fy% tH'l ^V^j mJB:»M'İm i*P^?l Ijğjk ¦V iJfc-[SAMİ önei.lİ] fi A!ATA**/1IR AY'I E!A"1 ftalatasaraylılar Beyoğlnıpor maçına ııkı bir tekilde hazırlanmaktadırlar.Re«lm Ztihtü'nfln bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1959
  • I İLHAN DEMIKEL] Fenerbahçe'nin dün yaptığı antrenmanda kaleci özcan çok arzulu gözükmüştür.Resim genç kaleciyi kısa bir İstirahat anında tenblt «diyor.Özcan sakatlığına rağmen Pazar'a eyaayacatır.I İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1959
  • Moda-G.Saray,F.Bahçe D.Saf aka yarın oynuyor Basketbol liglerinin en kuvvetli ve şampiyonluk için iddialı 4 takımı ayni günde karşı karşıya gelecek.Spor Sarayında yapılacak maçların başlama saati 18.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor