Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • Otobüs ve tramvaya edildi 1 Mart9 ta yürürlüğe girecek sam o/100-130 nisbetinde TÜNEL VE Tramvaylarda mevki farkı kaldırılıyor İdarenin havagazı ve elektrik ücretlerinin arttırılması için Sanayi Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • IZ V E S T İ Y A TÜRKİYE'YE İHTAR ETTİ Rus hükümet organı dış politikamızın komşularımı/la münasebeti «tehlikeli bir safhaya» soktuğunu yazıyor LONDRA,A.P.SOVYET hükümet organı İzvestlya.Salı günü Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • [İLHAN DEMİRELJ R*üsvet almaktan sanık eski defterdar Faik Ökte dünkü duruşmasında Eski defterdarın tahliye talebi reddedildi LBERT Bayram adında bir is adamından 10.000 lira rüşvet aldığı lddiasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • Basın-Yayının bir kokteyline Türk gazetecileri çağrılmadı ANKAÇA,HUSUSÎ Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürü Prof.Halil Demircioğlu ve refikası dün saat 18 de Süreyya Pavyonunda bir kokteyl vermiştir:Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • Başvekil,Karaşi toplantısına gidiyor Başvekil Adnan Menderes 26 Ocakta Karaside toplanacak Bağdat Paktı Konseyinin bu toplantısında hazır bulunmak üzere muhtemelen 24 ocak cumartesi günü Karaşiye hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • MİMARÎ MUnlre Camer adında bir vatandaş.Topkapı MaliflUUbnn nillHMni tepesinde babası Ibrahim Turhan'ın adına İzafe edilmek üzere bir Cami ve dispanser yaptırmağa karar vermiştir.Önümüzdeki Cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • Zorlu "Zorluklar geride kaldı,dedi Paris görüşmelerinin sonunda tebliğ neşredilmedi fakat anlaşma şanslarının fazlalaştığı bildirildi PARİS,Dış Haberler Servisi)TÜRKİYE Dışişleri Vekili Zorlu,Paris'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • Ş A H'l N,SÜREYYA'YA EMRİ:BENDEN ÖNCE EVLENEMEZSİN İTALYA Muhabirimiz B E N B Y bildiriyor İran Şahı ile eski karısı Süreyyanın adı,İtalyan Prenses ve Prenslerinin karıştığı bazı dedikodulara mevzu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • İSKENDERUN'A VAPUR UĞRATILMAYACAK Batık «Mirador» tankerinin benzinleri denizin yüzünü tehlikeli bir hale koyduğundan,bir müddet için İskenderuna vapur uğratılmaması kararlaştırılmıştır.Bu sebeple İsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • illiye esi Yazı İşleri Müdürlüğüne Gazetenizin 20/1/959 tarihli nüshasında Polis tarafın dan kapatılan Şahane Kulüp hakkın da mübalağalı ve hakikate aykırı taf Silat verildiği görülmüştür.Şahane Kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • İLK KONSERLERİNİ VERDİLER [USIS] Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı Commanders orkestrası tam kadrosu ile dün Adana'ya gelmiştir.Orkestra ilk büyük konserini Hava Atış Bombardıman Okulunun İncirlik üssü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • OKAT YAYINEVİ Takdim Eder 1 Bugünün diliyle Mevlânâ Şiirleri)A.Kadir 550 Kr.2 Doğmayan Hürriyet Hasan Amca 500 Kr.S Muhalefette İsmet İnönü Konuşmaları,Demeçleri,Mesajları,v.s.1000 Kr.4 Hürriyet mücad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • i^&^s":Pî rrnr/[ÖZDEMİR GÜRSOY] Ağabeysinln beylik tabancasıyla adam soymaya kalkan Evine gireceği sırada tabanca İle karsısına çıkıp para ve yakalanan 20 yaşındaki boyacı Tufan İçöz karakolda,istiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • [MİLLİYET] D.P.Lİ KADINLARA TOPLANTISINDA İSTANBUL.MÜFETTİŞİ il F I i K Ö K E Z KONUŞURKEN.1 [İLHAN DEMİREL] Dun bir basın toplantısı yapan C.H.P.Gençlik kolu idare heyeti mensupları D.P.Beşiktaş Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1959
  • C.K.M.P.Genel İdare Kurulu 5 maddelik bîr beyanname yayınladı ve anayasa mevzuunda icabederse C.H.Pile işbirliği yapacaklarını bildirdiler "NK.M.P.Genel İdare Kurulu,V* dün,üç günlük toplantının sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • Hazırlayan:Or.Halûk MUM m TÜRKİYE MİLLİ Gelirindeki Gelişmeler BİR memlekette,iktisadî faaliyetler neticesi bir yıl zarfında para ünitesi ile ifade edilen safi kıymetle-eti ıınmmiyesine Milli Ge-Ur di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • Her 100 liranıza bir ŞANS veren banka Her çekilişte Suadiyede Apartıman dairesi Zengin Para ikramiyeleri &û7o a^L yutthwA.Muttu:TÜRKİYE KREDİ BANKAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • 23 Mart 1959 ÇEKİLİŞİNDE Istanbul'do Ytjilköyd* URA DEĞERİNDE CEMAN.ODALI DAİRESİ AYRICA 1 Kişiye 20000 237 Kişiye 80000 LİRA PARA İKRAMİYESİ 170000 İM İEN SON PARA YATIRMA TARİHİ 3 OCAK 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • L.ı.I II I I II I I I I I I I 11 r I I 111 I I I II I I I I I I II l I r 111 I j.I I I I I İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 Kaz rışık sabah müziği 8.00 Haberle-8.15 Şarkılar 8.30 Karışık hağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • OĞLAK BURCU 9 [22 Aralık 20 Ocak] Her çeyi kendinize dert etmekten vaz geçiniz.Hayatınızın şikâyet edilecek mühim bir tarafı yok.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat Acele bir habere acele bir cevap vermek zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • auLM meem SOLDAN SAGA:1 Yakınlık akrabalık;Bir meyva.2 Ziya;Eskiden bir kâğıt para.3 Gemilerin yanaştığı yer;Ekilen toprak saha.4 Bir renk;Tüfek,tabanca v.s.ile menni atmağa başlamak.5 Temiz;Cefa.6 İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Acı Aşk Jennifer Jones Virginia Mc Kenna Renkli ing.EMEK Tel:44 MO 07)Aşk Istıraptır Linda Darnel Renkli İngilizce.Suare:Hırsız Prenses Vittorio De Sica Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • ESMAF KBEDt BANKASI A.S.İDARE MECLİSİ REİSLİĞİNDEN Bankamız Hissedarlarının His3e taahhütlerinin mütebaki %50 sini Esas Mukavelemizin 7 nci maddesi mucibince ödemeleri İdare Meclisimizin 19 Ocak 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • KAPIŞILAN ESER IpIN »1 ARZU 500 SUÂL 500 CEVÂBIN 3 üncü ESERt Perşenbe Günü ÇIKIYOR 805752
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • Levend koleji hakkında 3.menfi rapor verildi İlk Öğretim Müfettişleri,Levend Özel Koleji hakkında 3.defa menfi rapor vermişlerdir.Müfettişlerin evvelki gün Maarif Vekilinin direktifi üzerine yaptıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • D.P.II Gençlik Komitesinden Tebliğ Edilmiştir.D.P.İl Gençlik Komitesi,D.P.Ortaköy Vatan Cephesi Ocağının açılışında konuşan Bay Sabri Kanabökoğlunnn Üniversiteyi ve mensuplarını itham eden konuşması h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • Galatasaraylılar Verem Haftasına katıldılar Galatasaray Lisesi öğrencilerinin «Valdeba£ Prevantoryum ve Sanatoryumu» na yardım maksadlyle açtığı kampanya sona ermiştir.Öğrenciler,kampanyanın devam ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • VEFAT Bay Nazaret Macarogiu ve Evlâdı Bayan Arsine Altıparmakyân,Bay Nigoğos Altıparmakyar)Dul Bayan Vahakmıhi Maearoğlu ve Evlâdı,Bay ve Bayatı Vahe Altıparmakyan ve Evlatları çok sevgili eşi.annesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • İ.E.T.Î.Umum Müdür muavini P.P.ye girdi İ.E.T.T.İdaresi Umum Müdür Muavini Saffet Giirtav DP.ye girmiştir.Giirtav.Beşiktaş İlçesinin Sinanpnsa ocağına kaydın)yaptırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • Silivrikapı cinayeti duruşması başladı Yugoslav göçmeni olan kaatil Âdem "Naci bana bıçak çekti,kendimi müdafaa için vurdum,dedi S!Iivrikapı'da kıskançlık yüzünden Naci Avcı'yı bıçakla öldüren Adem Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • I GARİP Bffl MADDE 1 T)t)YÜK Millet Meclisinin Dahiliye Encü-fj meni,İmar Kanununa eklenmek îstenen garip bir maddenin teklifi karşısında şa-şırraış,muvafık ve muhalif mebuslar şiddetli ğ tcnkidlere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • BELEDİYE Reisi Kemal Aygün dün sabah da İmâr sahalarını gezmiştir.Öğleden sonra Reis Muavinleriyle yaptığı toplantıda muhtelif meseleler üzertnda durmuştur.TENZİLÂTLI satış yapan bir mağazadan bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • TEŞEKKÜR Merhum Müşir Tahir Paşa kerimesi Hacı Fatma Zehra Özçelik'in gerek cenaze merasiminde bulunan ve gerekse taziyette bulunan akraba,dost,dindaşlarımızla bilhassa âlicenap ilgileriyle bizi derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli annemiz Makbule Güneysoy'un ebediyete intikalinin kırkıncı gününe rastiayan 21/1/1959 bugünkü Çarşamba günü öğle namazını müteakip Galata,Per-I şembe Pazarı,Arap Camii Seri-I fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili oğlumuz Ülkü Müezzino&lıı'nun tedavisi için kıymetli yardımlarını esirgemiyen Gureba Hastahanesi Psikiyatri Kliniği Doktor ve Asistanlarına.Vefatı dolayısiyle büyük acımıza mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • H.T.T.B.Genel Şaşkını mahkemeye ^erilesek Genel kongreye gelmeyen Başkan,birlikten ihraç edildi.Toplantı dün sona erdi Üç gündenberi gergin bir hava içinde geçen M.T.T.B.genel kongresi,aün sona ermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • Kitapçı ve m*$mm*ıi*r zor durumda kaldı Kâğıt fintlarma yapılan son ram kitapçılar ve mecmua çıkarımları zor durumda bırakmıştır.Bunların bir kısmı faaliyetlerini tatil edeceklerin!belirtmektedirler.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1959
  • KOCAELİ'NİN Ü(KÖYÜ İSTANBUL'A BAĞLAN Çatalcanın elektrik santralı için 400 bin liralık yardım yapılacak.Köylerin elektriği için 5 milyon lira lâzım Mülkiye Encümeninin dün Vilâyet Meclisinde görüşülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • Çanakkale Abidesinin lozayiğini Almanya veriyor istanbul Belediyesinin 200 bin,B.Millei Meclisinin 600 bin liralık leberruları henüz komiteye verilmedi ALMAN Hükümeti tarafından,Çanakkale'nin Hisarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • İHRACATI ARTIRMAK için tedbirler alındı Harice gönderilecek sanayi gider vergisi alınmamasına İhracatı arttırmak maksadıyla yeni imkânlar aranmaktadır.İlk olarak ihraç edilen sanayi mamullerinden gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • [İLHAN DEMİREL] Beynelmilel dolandırıcı «Interpol» tarafından dolandırıcılık sucundan aranan Bruno adında bir Alınan şehrimizde yakalanmıştır.Almanya'da bir çok kimseyi dolandıran ve son olarak «FS-C-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • Yeni evli bir karı koca zehirlenerek öldü MERSİN,HUSUSÎ 15 günlük evli bir karı kocanın zehirlenerek ölmesi,bir köy halkını mateme bürümüştür.15 gün kadar önce bir hafta devam eden efsanevî bir düğünl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • MERSİN'DE BİR KADIN ÜÇÜZ DOĞURDU MERSİN,HUSUSÎ Erdemli kazasından Durdu Tipi,dün sehvimiz Dtvlet Hastahnnesinde üçüz doğurmuştur.Çocukların ikisi kız,biri erkek olup,sıhhatleri jerin-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • mm ıw wai SOZ SIRASI.ELEKTRİKLER SÖNDÜ DE.YAZI yazmağa oturmuştum.Bu yazıyı değil ama,bir başkasını.Tam daktilonun tuşlarına basarken,elektrikler söndü.Pencereden baktım,her taraf kapkara İdi.Bir piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • ESKİŞEHİR Kız orta okulu talebelerine vazife olarak bir parti tutuğunu1" etüd etmeleri söylenmiş,öğrenciler de D.P.ye müracaat etmişlerse de ancak bazılarına tüzük verilebilmiştir.Diğerlerine nizamnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ 24 üncü Fasikül çıktı Mustafa Nâmık ÇANK1 Fiatı 3 liradır Satış ve tevzi yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • PAKLAR ÇAMAŞIR TOZU TtY2İ yari:PAKSOY Ltd.Ort.Galata Rıhtım cad.156/1 Tal.441084
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • Sivas'a atılan mektup Paris'e gitti ve geldi Sirkecimden atılan mektuptaki okunaksız yazı üzerine Fransız PTT idaresi TevhizeVi Paris'te aradı v İBRAHİM ÖRS Sıvasın Geverek nahiyesine bağlı Karaözü kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • EDİNBURG DÜK'Ü DÜNYA TURUNA ÇIKTI LONDRA,A.A.Edinburg Dükü yeni bir dünya seyahatine başlamak üzere dün Lond-I ra'dan uçakla ayrılmıştır.İlk uğrak Yeni Deldi'dir.Bundan sonra sırasiy-j le Uzak Doğu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • AZBUZOĞLU İSTİFASINI GERİ AlMIYACAK ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Şehrimizde intişar eden «Demokrat Eskişehir» gazetesi,sabık Emniyet Müdürünün istifasını geri alacağını yazması üzerine,Şevket Azbuzoğlu,adı geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • Avrupa Konseyi Berlin'e dair Rus teklifini reddetti Türk delegesi,Sovyetlerle yapılacak müzakerelerde tâviz verilmemesini tavsiye etti STRASBOURG,A.A.Avrupa Konseyi İstişare Meclisi dün Berlin hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • BİR HIRSIZ BEKÇİYE BALTA İLE SALDIRDI İZMİR,HUSUSÎ 20 gün evvel cezasını bitirerek tahliye edilen Mehmet Altny,gece bir bakkal dükkânını soyarken kendisini yakalamak istiyen bekçiye balta ile hücum et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • Bir talebe kongresine hükümet komiseri müdahale etti ANKARA,HUSUSÎ Ankara Hukuk Fakültesi Öğrenci D*rneğl Genel Kurulu toplantısı nihayet dün yapılmış,fakat çıkan gürültüler üzerine hükümet Komiseri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • HULA-HOOP İSKARPİNİ Hülyan kadın ayakkabıları yaratıcısı ENZO ALBANESE,HUEA-HOOP dansları için bir iskarpin yapmıştır.Resim,Fransız mankeni MİNOU LEVY'i Hula Hoop iskarpinini giymeden önce dikkatle in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • Millî Korunma Kanunu ile 3548 kişi cezalandırıldı ANKARA,HUSUSÎ Millî Korunma Kanununda son defa yapılan tadilden bu yana iki senelik müddet içinde 3703 kişi hakkında dâva açılmış ve bunlardan 3548 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • Alaşehir'de hastalıktan 3 bin koyun öldü Zarar 500 bin lirayı buluyor.Karlıova'da 120 koyun yandı ALAŞEHİR,HUSUSÎ Kazamızda salgın hastalık yüzünden 3000 koyun ölmüştür.Maddî zararın 500.000 lirayı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1959
  • Bir teşebbüs dolayırfyle VİLÂYET gazetelerinden öğrendiğim bir habere göre Ziraat Bankası ile bir Hollanda firması arasında Türkiye'nin bâzı vilâyetlerinde büyük inek çiftlikleri kurulmak üzere bir an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • ofj* fal B i 3 i-UlJU-HAVAT|,V\SEM t^iAIDl "T İZAHAT ET BıKA?ASB'ıAluE Eü ıî EV.M!AGASE^iM WYZ-OİMSAtM &AR«eAFlDı«?t V\AZ Mı BOVlE KOTU B"\via SAOim etNJıN VAT AĞINA ı p OWE ANLAK vArAe£ AN*y ^AO\yflT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • PEKİ STUDVO NEREDE„ SAAT KAÇTA GE UEVİM GİT/Ç BıJ2 E?JL GİTMENE UJZUAA ry VQRI OK.r-x-J"3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • CH ClSKO!HA-KIM ATEŞ sûTTASIN ferri.DiSARDA KİM VAK r i^i in y i r »I HEW.DU.T ÇOK SEVİNDİM DUE.CİSKO {v^«l5S"TK U-SOA^ujy^ lSTEr KARA HAYALET.»F*L VW V ARTIK TEHLİKELİ l DEGİI IV$* 1UIS I2-K7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • Millî Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN VILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • RUMÎ Çarşamba 1 HİCRÎ;1374 21 1378 K.sanl OCAK Recep 8 19 5 9 12 EZANİ VAKİ T VASATI GUnes 7.19 2.09 Öğle 12.25 7.15 Aksan1 17.11 12.00 İkindi 14.56 9.46 Yatsı 18.47 1.36 İmsak 5.32 12.22 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • 12/1/959 tarihli Son Telgraf ve Gece Postası gazeteleriyle ilân olunan kongremiz,ekseriyet hâsıl olmadığmdan 26/1/959 Pazartesi saat 9.30 da Şehzadebaşmda Yeni Sinema altmdaki salonda yapılacağı ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • Avrupasindan daha üstün kalitede imâl edilen ve yurdun her verinde başarı ile kullanılan S E N U R TOST MAKİNELERİ'ni SEDAT NURSEN iftiharla takdim eder 1 Yeni imalât İsveç tipi evler itin fevkalâde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • Elinizden kitaplığınıza dahi bırakamıyacağmız bir esere Sadece talip olmak size:İzmir'de Müstakil Parsel Vasfın!Haiz 500 M2.lik bir arsayı harç dahi ödemeksizin bedava kazandıracaktır.Aşağıdaki Kuponu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • BULANA İKRAMİYE 1950 senesi modeli,W 24251 plâka numarası,siyah-gri rengi Jaguar markalı otomçbil geçen cumartesi ilâ pazartesi arasmda Tepebaşmda çalınmıştır.Bulunmasma yardım eden ve bulunduğu yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • 4 «Bu gece keyfin yerinde Crown.Ne dersin?Crown başım salladı:«Evet,oldukça.Elini cebine attı,evvelce içtiği içkilerin parasını çıkardı.Barmene uzatırken:«Eğer ilerde bir gün benim de bir barım olursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • İTHAL MALİ MEZARLIK SATİŞA ÇIKARILDI LOS ANGELES,A.A.«Los Angeles Times» gazetesinde geçen hafta aşağıdaki ilân neşredilmiştir.Fevkalâde fırsat,Forest Lawn Memorial park'ta ithal malı mermerden yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • I III SITKÎÜNER 1 EE Bundan bir müddet evvel,bir kaç gün ara ile av-E ES lanan canavar cinsinden 7-8 adet köpek balığı,günün SJ Ej başlıca mevzularından birini teşkil etti.Bu hususta E ES bir hayli so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP ıı Teveccühünüz paşam.Elimden Kelen herseyi yapacağıma emin olunuz.Paganın ilk defa olarak rahatladığını gördüm.Albay Nafiz beye hitaben:Albayım,dedi.«İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • ANTI YAPTI t Bastarafx Birincide Şu anda bir hüsnütcsadüf oldu.Beni karakoldan aradılar.Meğer bu toplantımızı öğrenen muhterem Başvekilimiz,bize muvaffakiyet temennilerin ulaştırmak İstiyormuş,bana,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • KÖY CEĞ İ Z GÖLÜ TAŞTI İZMİR,HUSUSÎ Üç gün devanı eden şiddetli yağmur neticesinde Köyceğiz gölü taşmış,lodosun tesiriyle sular kazaya yayılmıştır.Köyceğiz orta okulu ile civarındaki 20 kadar ev tahli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Erkmen,tenkidlere cevap verdi ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeninin dünkü toplantısında.Ticaret Vekâleti bütçesinin müzakeresine devam edilmiş ve mebusların kanuşmalarından sonra söz alan Ticaret Vekili ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Otobüs ve tramvaya zam kabul edildi t Baştarafı Birincide İşletmesinin taşınan yolcu başına zararı 3.5 kuruştur.Bu şekilde tasdik edilecek bir tarife İ.E.T.T.İdaresinin otobüs,tramvay ve tünel isletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Erlerin okuma yazma öğrenmesi için Amerika 50 milyon lira verdi ANKARA,A.A.Ordumuzdaki erlere okuma yazma öğretmek için hükümetimizle Birleşik Amerika hükümeti arasında yapılan teknik yardım anlaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • C.K.M.P."ÇİKAR YOL,TEBLİĞİ NEŞRETTİ t Baştarafı Birincide seriyetle iktidara gelmek imkânını veren bugünkü Secim Kanunu ile iktidara gelmeği ve kendi ekseriyeti ile yeni bir Anayasa yapmağı düşünmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Adam soymağa kalkan gangster tasîağf tutuldu Baştarafı Birincide sarılarak namluyu yukarıya doğru çevirmeğe çalışmıştır.Boğuşmaya ve terlikçinin feryatlarına komşular yetişmiş ve hen birlikte tabanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Arjantin'de grevciler askere alınıyor BUENOS AİRES,A.P.Arjantin hükümeti,şehirdeki nakil vasıtalarının islemesini yeniden temin maksadlyle bütün nakil vasıtaları işçilerini askere almağa karar vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • ZORLU "ZORLUKLAR GERİDE KALDI,DEDİ t Baştarafı Birincide Türk ve Yunanlılar konuşmalar hakkında açık bir izhaı etmemiş olm.ıkla beraber,çabuk bb netice almak da beklenilmiyordu.İngiltere Müstemlekeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Bir kilo yemle.3 kilo süt.yarım kilo et,6 yumurta ancak yemlerimizle alınabilir.YEM SANAYİİ TÜRK A.Ş.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • mma&ım fzvestiya,Türkiye'ye:ihtar etti B Bfljtaro/t Birincide Hükümet organının Moskova S radyosu tarafından okunan bu makalesinde,Türkiye Parla-iğ mentosunda son bütçe müzake-fi releri sırasında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Levent Gençlik kulübü kuruldu Nemlispor kulübü geçenlerde yaptığı kongre sonunda «Levent Gençlik Kulübü» adını almıştır.Kulübün futbol takımı hâlen 3 üncü kümenin 2 ncisi durumundadır.Özdemir Ayten,Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • ''Eski Millîler,ile İstanbul Genç karşılaşıyor Hâsılatı Sirkeci ve İskenderun infilak felâketinde ölenlerin ailelerine verilmek üzere eski milli futbolcularımızla,genç millî takım seçmelerine hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Şahimer'in tedavisi haşladı ANKARA,HUSÛSÎ Atletizm milli takımımızın kıymetli elemanlarından yüksek atlayıcı Çetin Şahiner,sağ ayak topıığundakl eziklik sebebiyle Tıp Fakültesi profesörleri tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Candemir İtalya'ya GİDİYOR GALATASARAY idare heyeti,bir gün önce minLskiis olduğu teşhis edilen futbolcularından Candemlr hakkında heyet-1 sıhhiye raporu alınır alınmaz tedavi için İtalya'ya gönderece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • eker Hi akımı Alnı;DORTMUND,HUSUSİ ALMANYADA dört karşılaşma yapmak üzere gelmiş olan Ankara Şeker-Hilâl güreş ekihi,ilk karşılaşmasını Dortmund karması ile yapmıştır.3000 kişilik seyirci önünde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • TEK İNKİŞAF YOLU:MÜŞTEREK BAHİS 9 İ Baştarafı Altıncıda Karayavuz,bahsi müşterek mevzuunu kendisiyle birlikte Osman Kavrakoğlu,Nuri Togay,Hasan Polat,Danyal Akbel,Enver Kayanın da desteklediğini.bir A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • M İ L L I LİG TEREDDÜT YARATTI Baştarafı Altıncıda Dün Futbol Federasyonu Umumî Kâtibi Fikret Altınel imzaeîyle alâkalı kulüplere gönderilen davetiyelerde,toplantıya kulüp reisleri veya yetkili temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Bu Akşam EMEK Sinemasında Son yılların en alâka çekici espri dolu şaheseri HIRSIZ PRESS Bonjour Elephant)meşhur aktör rejisör Vittorio de Sica'nın En büyük başarısı Bir öğretmen VİTTORİO DE SİCA)bir H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • BOŞ TESLİM SATILIK DAİRELER Taksime bağlayan Sıraselviler Defterdar Yokuşunda S-4 odalı parkeli kaloriferli 75.000 90.000 liraya.Tel:44 30 77 Fehrni I I I I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • NEW-YORK'un dilber gazetecisi SUSAN HAYWARD.Amerikan P ordusunun demir pençeli generali KİRK DOÜGLAS'ı nasıl dize y 111 getirdi-SİNEMASI SİTE SİNEMASI Sisli Jalaskârfiazi C« Mfe»j ^u eğsiz komediyi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • BU VAN JOHNSON AKŞAM PtPER MARTHA LAURIE HYER SiM£tnuiı Renkli ARKADAŞIN HİKAYESİ Kelly and Me)Gösterildiği her yerde seyircilerin tahaccünıüne maruz kalan ve sizi İki saat günlük sıkıntılardan uzakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Film Amili t.NECİL OZON takdim eder KERİME NADf R'in en güzel romanı:KENAN PARS-MUHTEREM NUR SİNEMALARINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Sayısı BEJ İşçiler KİM'in «çalışma» sayfasını mutlaka okuyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Tüccar ve İş Sahiplerine İatanbulun en canlı ij yeri MAHMÜTPAŞA'da MODERN ŞEKİLDE İNŞA EDİLEN KİRALIK YAZIHANE VE DÜKKANLAR Adres:Mahmutpaga Bezciler sokak No.53-55 Müracaat:Pasaj içinde EKREM AYANOĞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • SATILIK EMLÂK 0 SAT.Kadıköy Mühürdarda par* keli,gömme banyolu.boş katlar.36 10 13.CAĞALOĞLUNDA matbaa,işhanı,idarehaneye elveriçli bina.Nuruosnıaniye Cad.No.44 işyeri 8 inci Sulh Hukuk 1958/23 dosya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • Selon Kâğıdı Kullanan Firmalara Odamıza selon kâğıdı tahsisi yapılacağından,mensubumuz Sanayici ve Tacirlerin Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatları ehemmiyetle tebliğ olunur.2839)İstanbul Ticaret Odas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1959
  • ye#{£pc/U4 tâti4&tf 'Zaten muvaffakiyetinizden hiç şüphe etmedim,zira yemeğinizi SANA ile pişirdiniz.Size söylemiştim:SANA ile herşey nefis,lezzetli ve hafif olur."Meselâ,taze sebze pişirdiğinizde,ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.01.1959
  • REMONBİNİ TERHİS EDİLDİ Beşiktaş İdare heyeti,dün aksam yaptığı toplantıda antrenör Remondini'nin mukavelesinin feshine karar vermiştir.Remondini evvelce kulüpten aldığı 7500 lirayı iade edecektir.Ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1959
  • uğun,eyhoz İtalyan hakemin idafe durumları sarsılmış ol edeceği maç,prestij ve klasman an iki takım için de mühimdir PROFESYONEL Lig'in 15 inci haftası bugün Mithat,paşa stadında oynanacak Vefa Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1959
  • Antrenör Dick lam selâhiyetli.GALATASARAY Kulübü yeni İdare heyeti profesyonel takım antrenörü Dickin eskisi gibi tam selâhiyetle vazifesine devamını ittifakla kabul etmiştir.Kulüp sözcüsü Esfak Aykaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1959
  • Diğer spor haberleri İ İ 5 inci sayfamizdadir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1959
  • aranın nçosu 4 takımı ve ANKARALI sporseverlerin liglerden evvel yapılan an-Retlere verdikleri cevaplara göre ilk dörtte Demirspor,Ankaragücü,Gençlerbirliğl ve Hacettepe bulunacaklardı,nitekim öyle ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1959
  • ^'di%M i w ^P 1A.P.1 HARİKA BİR U&U^ FAKAT GflL lnKilterû H* maçlarına,adalarda hüküm süren şiddetli soguga raft-Util U?r-MIİMI UUL men devam edumeutee,yukardaki resimde son haftanın en heyecanlı maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1959
  • I SAMİ ÖNEMLİ] MlKRÛ VE ŞÜKRÜ önümüzdekl Dazar S1"1" Beşiktaşla karşılaşacak olan Fenerbahçeliler,dün kendi sanala rında sıkı bir antrenman yapmışlardır.Resimde Mustafa,Sükrü'ye çalım atarken görülüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1959
  • 10 KULÜBÜN FEDERASYON 7 SENEDİR BEKLİYOR 600 bin liralık alacağın kısa zamanda tediyesi istendi PROFESYONEL birinci küme kulüpleri Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden 7 senedenberi Federasyonlar tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1959
  • Basketbolde F.Bahçe ve D.Saf aka galip Dün oynanan İkinci devre* basketbol lig maçlarında Fenerbahçe 84-56,Darüssafaka Vefa'yı 96-59 yenmiştir.Günün son karşılaşmasında İ.T-Ü.Beşlktaşı 70-66 yenmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1959
  • Millî Lig Tereddüt Yunstli 16 takım katıldığı takdirde mîllî.Iig'in irkmesi imkânsız görülüyor ANKARA,HUSUSÎ İL fTİLlA Lig'e İstanbul'dan se-VJ^kiz,Ankara ve İzmir'den dörder takımın iştirakine karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor