Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • Paris görüşmeleri müsbet neticeleniyor ORLU:İHTİYATLI AVEROF:IYİMSER Yunan la rafın Delegasyonu,Kıbrıs işinde iki anlaşmaya yaklaştığını bildirdi Kıbrıs'ta Rumlar aleyhine konan idarî kayıtlar GEVŞETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • RÜÇHAN ÜNVER] Gangsterlerin ikisi ve tabancaları Şehrimizde yakalanan çocuk gangsterlerden ikisi Erol Gökova ve Fikret Cebeci'nin ellerine kelepçe vuruluyor,üstte)yandaki resimde görülen Tabancalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • [OZDEMİR GÜRSOY] M.T.T.B.Genel kongresine dün elektrikli bir hava içinde» devam edilmiştir.Delegeler faaliyet raporunu kifayetsiz bularak İdare heyetinin ibra edilmemesini istemişlerdir.Resimde,Siyasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • Gençlik *Vatanî Cephesi» 1 hatibini I tet9in etti DP.Üniversite Gençlik Komitesi kurucuların-I dan Oktar Öner,Ortaköy'de cVatan Cephesi» oca-I ğının açılışında,Beşiktaş D.I P.Gençlik Kolu Başkanı I Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Balığın kilosu 10 lira Bon günlerd* Balık az çıkmaktadır.Bu bakımdan flatlar yeniden pahahlanmıştır.Kılıç'ın kilosu 18,Uskumrunun 9-10,Barbunyanın 15,Torik'in ianesi ise 10 14 lira aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • TALEBE BOYKOTU İTTİ![EKREM ALTINKAYNAK] EHRİMİZDE bulunan Maarif Vekili Celâl Yardımcı «Atatürk Üniversitesindeki 'boykot hâdisesi müsebbipleri hakkında tahkikat açılacağını» söylemiştir.Vekil,dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • Bir Güzellik Kraliçesi ile bir Film artistinin yarıçıplak oynadıkları kulüp kapandı.Müşterilerin içinde 2 politikacının bulunduğu tesbit edildi POLİS dün sabaha karşı Hilton Oteli'nin karşısında tramv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • İMAM HATİP Okulunun 3 idarecisi işinden affedildi Maarif Vekili Celâl Yardımcı İstanbul İmam Hatip Okulu Müdürü Mahir İz,Müdür Muavini Turgut Ulusoy ve okul Yurt Müdürü Zekeriya Çabayın vazifelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • ŞİMŞEK'!16 jandarma 2 polis muhafaza ediyor ELÂZIĞ,HUSUSÎ İdam mahkûmu Ziya Şimşek dün sabah Cezaevindeki hücresinden alınarak şehrimiz Devlet Hastahanesine nakledilmiştir.Hastahanede idam mahkûmunu 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • PAHALILIK TENKİT EDİLDİ Ticaret Vekâleti bütçesinin müzakeresi sırasında Mebuslar pahalılığa karşı tedbir alınmasını istediler ANKARA,HUSUSÎ' BÜTÇE Encümeninin dünkü toplantısında Ticaret Vekâleti büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • ^*8gf Im 1ÎİI lİllllİİ i [İLHAN DEMİRELİ SAKARYA NEHRİ DONDU Karakl$ »er tarafında bütün şiddetiyle devanı etmektedir.Sakarya wHrtfiniH Hbffini UUnUU nehri Pamukova civarında donmuştur.Diyarbakır ve G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • ŞAİRLER ve EDİPLER HİCİV EDEBİYATI 500 NEYZEN TEVFİK 500 ŞAİR EŞREF 300 ERCÜMENT EKREM 250 TÜRK Mizahçıları 400 AHMET HÂŞİM 300 HİLMİ YUCEBAŞ'ın her gün aranan ve dikkate lâyık bir edebiyat serisini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • Amer tasarısı Meclisten geçti SABRI DİLEK D.P.TASARI İLE İMTİYAZLAR VERİLDİĞİNDE ISRAR ETTİ.NAMIK GEDİK İKİ DEFA SÖZ ALARAK LÂYİHAYI MÜDAFAA ETTİ ANKARA,HUSUSİ TÜRKİYE'DE yatırım yapacak Amerikan vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1959
  • KANGAL C.H.P.ne GİEDİ Hür.P.kurucularından ve eski Tokat Mebusu Hasan Kangal C.H.P.ne girmiştir.Kangal bu münasebetle verdiği beyanatta şunları söylemiştir.«İsbat hakkı,mal beyanı gibi teklifleri kova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • jiiliiitmiiimiMiii IIHlltllllHIIIIIIIIIIIJIII ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.3»-Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Taki Çe nerini ve arkadaşları 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Acı Aşk Jennifer Jones Virginia Mc Kenna Renkli İng.EMEU Tel:44 90U7» Ask Istıraptır Linda Darnel,Renkli İngilizce.İNCİ Tel:48 45 95)Kederli Yıllar Belgin Doru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • İstanbul Muallimleri ve Memurları Yapı Kooperatifi İle Tümsubank Ortaklarına:Tepebaşında Belediye Bahçesi karşısında Gül apartmanlarında 46 daire ve 22 dükkân UYGUN FİATLA satışa arzedilmiştir.Talip o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • PARASIZ Al E K T U P L A İngilizce Dersleri •Ivinizden.köyünüzden,İşinizden ayrılanı ian bos zamanlarınızda İngilizce çalışara'islam bir istikbal sağlayabilirsiniz.Par?si2 broşürümüzü İsteyiniz.Intern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • İSTANBUL GAZETECİLERİNİN ZENGİN EŞYA PİYANGOSU 3 OTOMOBİL 1 BAHÇELİ EV 10 ARSA 10 AVRUPA SEYAHATİ vesair hediyeler 5 Şubatta çekiliyor.Bilet almakta acele ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • OĞLAK BURCU ti İt [ZZ Aralık 20 Ocak] Geveze bir adam yersiz bir endişe uyandıracak.Fakat asılsız olduğunu çabucak öğreneceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Birini veya bir şeyi bekliyeceksiniz.Net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • BUI.M AG* I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Alâkasız;Bir şeyin en kenarı;Kasabanın ortası.2 Altüst olma;Argoda I saf ve aptal.3 Kadınların omuz j atkısı;Büyük çapta alışveriş.4 Müessir olan;Eti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • TEŞEKKÜR Babamız ŞÜKRÜ KAYA'nm ve/atında bizleri yalnız bırakmıyarak cenazesinde bulunmak üzere bizzat şehrimize gelme zahmetine katlanan,kendilinin vok sevdiği değerli ve hatırşinas arkadaşları:Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • Dünyanın En iptidaî İnsanları Brezilya'da Hâlâ «Taş devri» hayatı yaşayan «Xeta» lar aşkın ne olduğunu bilmedikleri gibi,lisanlarında böyle bir kelime de mevcut değil.«Xeta» lar buldukları her bitki v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • KAPIŞILAN ESER cinsi ARZU 500 SUAL 500 CEVABIN 3 üncü ESERİ Perşenbe Günü ÇIKIYOR 8036
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • Cezaevinden çıktığının ertesi günü suç işledi Ayın 16 sında cezaevinden çıkan bir hırsız 17 sinde tekrar hırsızlık yapmış ve yakalanmıştır.Hırsız Sefer Kurt,cezaevinden çıkar çıkmaz Sarıyerde hırsızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • OLUM Tüccardan Burhan Pekkip'in oğlu;Neriman Pekkip'in eşi;Meral,Kıral Pekkip'in babaları;Fatma,Hasan,Nemika Pekkip'in ağabeyleri;İhsan Gürbüzer'in damadı;Salih,Fahiman Gürbüzerin eniştesi Kırklareli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • Üniversite ve ckuüarıSa sömestr tatili t Şubatta Üniversiteler,Yüksek Okullar.Uk ve orta öğretini müesseseleri 1 Şubattan itibaren sömestr tatiline başlayacaktır.Tatil,ilk ve orta öğretim müesseseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • TEŞEKKÜR Ölümü He bizleri sonsuz kedrrlere garkeden sevgili oğlumuz ve kardeşimiz Güzel Sanallar Akademisi Mimari Bölümü talebelerinden,Ülkü Müezzinoglu'nun cenazesine gelmek,çelenk göndermek,mektup t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli annemiz Makbule Güneysoy'un ebediyete intikalinin kırkıncı gününe rastlayan 21.1.1959 çarşamba günü yarın)öğle namazını müteakip Galata,Perşembe Pazarı,Arap Camii Şerifinde okut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • j İki mecmua arasında EYREK asırdanberi,inkılâbın bütüu sert tedbirlerine rağmen,Anadolu'da çocuğun din eğitim ve öğretimi yobazların elin-E dedir.Seki/on yaşındaki hazırlıksız ve körpe E zekâlara Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • f,MECtUIVEKOV'DE oturan Hesna Özkan adındaki kadın ailevi Mr «f.ten dolayı bir miktar D.D.T.içerek intihara teşebbüs etmiştir.Kadın hasta haneye kaldırılmıştır.TELEFON İdaresi Kandillideki 160 aboneli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • yüzde yüz sel HAKİK ZEYTİNYAG PAKSOY Ltd.Ort.Galata Rıhtım cad.155/1 Tel.441084
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • NARH KALDIRILDI:VE PİRİNÇ FİATI PİRİNÇ FİATI BİR GÜNDE 35 KURUŞ ARTTI.ZEYTİNYAĞI VE DİĞER BÂZI MADDELERDEN DE NARHIN KALDIRILMASI MUHTEMEL Narhın kaldırılması pirinç fiatların* tesir etmiş ve fiatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • DOĞUM Gazetemiz tertip hey'etinden Cevdet Elbirler ile egi Şükran Elbirler'in bir kız çocukları dünyaya gelmişi ir.Anne ve babayı tebrik eder Güzin'e uzun ömürler dileriz.18/1/1959 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • Beyoğlunun ortasında bir otomobil soyuldu Evvelki gece saat 20 sıralarında Beyoğlunda «Yeni Melek» sinemasının bulunduğu sokakta meçhul hırsızlar «Ankara 10491» plâka sayılı otomobilin ön camını kırmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • Piyasada beyaz ve Ka^ar oevniri bulunmuyor Hatları arttırılmasına rağmen piyasada beyaz ve kaşar peyniri bulunamamaktadır.Müstahsil şimdiki narhları da az bulmaktadır Belirtildiğine gore bir teneke be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • KADIKÖY İSKELESİ TAMAMEN BATTI Bir firma batık iskeleyi satın almak ve seyyar plaj haline getirmek için müracaat etti Tamir için Camialtı tersanesinde bekletilirken batan Köprü Kadıköv iskelesi dün or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • Lise tahsilli bir hırsız yakalandı Haydarpaşa Lisesinin 2 nci sınıfından ayrılmış olan 25 yaşında Yalçın Öktera dün hırsızlık suçu ile Adliyeye verilmiş ve tevkif edilmiştir.Gedikpaşada oturan Yalçın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1959
  • Kalifiye işçi yetiştirmek için kurslar açılıyor Kalifiye isçiye olan ihtiyacı karşılamak ıaaksadiyle,İş ve İşçi Bulma Kurumu ile Maarif Vekâleti arasında bu sahada biri ği yapılmasına karar verilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • KIBRIS NOTLAR!Anavatan'dan pek az yardım ekliyorlar Bugün iktisaden Rumlardan ayrı yaşayan Ada Türklerinin hayatiyetlerini devam ettirebilmesi için Türk bankalarının yardım etmesi şarttırm FARUK DEMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • Maarif Cerrarları ESKİ zamanda «Cer mollaları» vardı.Eşeğine biner,köy köy dolaşır ve kisvenin verdiği imtiyazla cer eder,yâni mangır,yağ,bulgur,ne olursa çeker,heybelerini doldururdu.Şimdi bu cerrarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • Amerika askerî 77 milyar dolarlık yeni Amerikan bütçesinde yardım 3.4 milyar dolara indirildi WASHINGTON,A.P.Başkan Eisenhower'in 77 milyar dolarlık yeni bütçesi dün kongreye takdim edilmiştir.Bütçeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • Hilton'un senelik su masrafı:500 bin lira Son defa suya yapılan 32 kuruş,zam sebebiyle iHlton otelinin senede 500 bin lira civarında su masrafı ödeyeceği söylenmektedir.Otel müdürlüğü zamdan evvel ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • Mersin'de bir kamyon uçuruma yuvarlandı MERSİN HUSUSÎ Erdemll-Mersin yolu üzerinde bir kamyon uçuruma yuvarlanmıştır.İçinde bulunan yolculardan 4 kişi ağır ve 7 kişi de hafif surette yaralanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • 8ÜYÜK TIP T0f7'HAKİMLERİ TAŞRADAN ÖDEMELİ SİPARİŞ KABUL EDİLİR.*IİİİP ATATÜRK BULVAR/m 168 TEL:2735 2»-22 II81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • 1 rkoNTe&iN İHANET?HÎSSEÛ DRAM dci" l BUĞEff BernJ fîFTAk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • IMUKBİL ÖZTUNALI] Vatan Cephesi ile Gücbirliği yenişemedi Pazar günü Bandırma'da Çocuk Esirgeme Kurumu yararına deve güreşleri yapılmıştır.Güreşe 24 deve katılmıştır.Çanakkale'nin «Efesi»,Manyas'ın «K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • KONGRE Senelik umumî kongremizin mücbir sebeplerle gecikmesi dolayısiyle derneğimiz âzalarının umumî kongre yerine kaim olmak üzere 27/Ocak/1959 salı günü saat 10 da Lâlelide «Lâle Düğün» salonunda to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • mmm SOZ SIRiSl ENDİŞEYE DEĞMEZ NE o?Sizi üzgün görüyorum biraz.Neniz var Allalıaşkına?Yok*a suya yapılan son zara mı canınızı sıktı?Evet,evet yanılmıyorııın.Başlarınızla,gözlerinizle beni tasdik ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ 24 üncü Fasikül çıktı Mustafa Nâmık ÇANKI Fiatı 3 liradır Satış ve tevzi yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • dur faciasının sı yapıldı SUVAK VE SARIYER KAPTANLARININ MUHAKEMESİ SIRASINDA ŞEHİT AİLELERİ BAYGINLIK GEÇİRDİ İZMİT,HUSUSÎ Üsküdar Faciası sırasında yardıma koşmadıkları İddiasiyle haklarında dâva aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • Ankara'da bir kaçakçı şebekesi yakalandı Afyon ve mermi kaçakçılarının evine yapılan baskını Emniyet Müdürü idare ettü ANKARA,HUSUSÎ* Ankarada büyük bir kaçakçı şebekesini yakalamak için Ankara Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • BAYANLAR Sıhhatinizi ve güzelliğinizi ancak Kıyık tatlıları ile muhafaza edebilirsiniz.Kıyık Tatlı Müessesesi Teşvikiye 48 40 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • refte AMERİKAN TANKERİNDE ARKA ARKAYA VUKU BULAN İNFİLÂK SIRASINDA DENİZE UÇAN MÜRETTEBAT KAZAYI ANLATTI [NECMI ONUR] «İmroz» tahlisiye gemimizin mürettebatından infilâk ânında gemide bulunan 14 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • GÜNEY KORE MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ GİTTİ Kore Cumhuriyeti Millî Müdafaa Vekili Chung-Yul-Kim beraberindeki heyetle birlikte dün saat 10 da Türk Hava yollarına ait bir uçakla Beyrut'ta gitmiştir.Chung-Yul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • Fidel Castro 400 kişiyi idam edecek WASHINGTON,RADYO Kübanın yeni lideri Fidel Castro çarşamba günü Havanada yapılacak büyük bir miting için,Birleşik Amerika ile Latin Amerikadan yüzlerce mebusu ve ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • Bagdad Paktı toplantıları Karaşi'de başlıyor KARACİ,A.A.RADYO Bağdat Paktı Genel Sekreteri M.Baig dün Ankaradan Karaçiye ıgelmiş ve Paktın aktedeceği toplantılarla ilgili hazırlıklarla meşgul olmağa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • Mikoyan Amerikadan Ayrılıyor Rus lideri intihalarının müspet olduğunu söyledi,Amerikadaki inkişafı övdü WASHİNGTON,RADYO Rus Başvekil yardımcı A.Mikoyanın Amerika seyahati bugün sona ermektedir.Mikoya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1959
  • 'BH SBnra [A.P.HİNÛBÇTAN PFVİ7ÂMİEJ ÇEBYBB Hal " Hindistan'ı ziyaret etmekte olan Yugoslav Devlet Reisi Mareşal ninUigiHn Ut W Idinifl 3U I U josjD Broz Tito ve karısı Jovaııka Tito Madras yakınların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.01.1959
  • I PEYAMİ SAFA ıflIlllMIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII rPESİR mihrakları ve kaynakları Alman fel-J^ sefesine Schopenhauer,Hartmann)Al-man musikisine Wagner)Fransız şiirine i E Baudelaire,Verlaine,Rimbaud)k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1959
  • OTO ve KAMYON SAFETY OTOMOBİL LÂSTİKLERİ size tam emniyet,konfor ve fazla kilometre temin eder.HEAT VENTS hava delikleri sayesinde yolda lâstiklerin fazla ısınması önlenmiştirmaleûen SEW*» HIGHWAY Kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1959
  • BMmm^ımimm Ali BEVi_EÇıN OOASiNl BADAKıA YAPACAA/VV.ARûaiyı VEREVE Bı RA SAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1959
  • OEMEK KİRJ NJILAM KOMÜNİST OUAUŞ HA UHAL BUKI KOLEJDE İKJEN DEMOKRASİ SAMPİVONU KE-SİÜEDİ ŞTE-BıZ DE BUNU ANUVAMıVO.KuZ. A.IMSAN 8İR,DECNJ BİRE,NASIL BOVL-G DEOÎİSİR hâ mı SUNLJ BU-IN BİZ SİZİ M BİR.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1959
  • r—wî" ŞI/V\C3| 0UNUAKI r DÜŞÜNECEK MAL-'f,c?e değ ilİAA—VEGûNE İSTSDİSlAA 9Ey BueaDAN SA 5 SA-LIM ^C(JKTULA^AJ ne.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1959
  • Mural Davman'm yeni macerası SESSİZ HARP ÜMİT DENİZ Oramiral Stevenson,NATO'ııun müttefiklerine vereceği yeni deniz silahlarımı)plânlarını görüşmek üzere Deniz Kuvvetleri komutanlığımızla temas etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1959
  • BİR KAC IKWIN ÇIKAN KISMIN OZETI:1955 yılının temmuz ayında gecenin ikisinde Paris'teki bir gece kulübüne ortayaşlı Amerikalı bir kadın girer.Lokal sahibi,bu müştcrisiylc ilgilenir ve kendisine salonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1959
  • Bu 3ÜZQ_BASıN FOTOĞRAFINI UÇ VASiNDA BİR.çocuk:Bit-E ÇS.yÇ V^-KEK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • If D Al lf*E #euç klan hayal ettiği scyaJıat» ı.cvzıılu resimli bir ÜIlHLI^b röportaj hazırlayan «Film ıınd Fraıı» macınuası 1954 sünesi Hamburg güzellik kraliçesi Miss Christa Baıners'i İstanbul'a gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • SAMSUN'LU BİR KABIN DÖRDÜZ DOĞURDU SİVAS,HUSUSÎ Samsunun Engiz köyünden Fatma Tekcan doğumevinde yılın ilk dördüz çocuklarını dünyaya getirmiştir.Kadının çok geç doğumevine getirilmesi yüzünden çocukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Demir mamulleri tevzisien çıkarılmayacak ANKARA,HUSUSÎ İzmirde Demir Sanayi Derneğinin yıllık kongresinde,Ege.bölgesi Sianayi Odaları Başkanı Osman Kibarın Demir Çelik fabrikaları mamullerinin tevaide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Bir işçi ayçiçeği tohumu içinde boğuldu EDİRNE,HUSUSÎ Güvercin tutup çocuklarının et ihtiyacını gidermek isteyen bir baba,*y Çiçeği tohumlarının İçinde boğularak ölmüştür.Meriç yağ fabrikası işçilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • ZORLU:İHTİYATLI AVEROF:İYİMSER Baştarafı Birincide mahallelerinin de bulunduğu bu kısım 9 ay evvel yasak bölge ilân edilmişti.Ada Valisi Sir Hugh Foot da Manchester Guardian gazetesinin muhabirine ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Pahalılık tenkid edildi t Baştarajı Bitiricide paramızla yabancı paralar arasındaki kur farkının görülmemiş şekilde aleyhimize değiştiğini,köylünün ziraat bankasına 2 milyar lira borçlandığını ve bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • istifa eden Azbuzoğlu staja başladı ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden istifa eden sabık Müdür Şevket Azbubuzğlu dün,görülen lüzum üzerine Eskişehir Ağırceza Reisliğinden emekliye sevked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Şahane kulüp basıldı Bağtarafı Birincide anlatılınca kulübün basılmasına karar verilmiştir.BASKIN Bir bardak viskinin 70 liraya içildiği bu kulüp'e dün gece yapılan bstekın şehrimiz sosyetesinde bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • 3 Gangster yakalandı t Baştarafı Birincide 'erlere kaptırmıştır.Soygunu öğrenen Hendek Jandarma kumandanı AH Taştekln tahkikata başlamış v« gangsterlerden Berir Arslan'ı Akçakoea'nm Esmahanım köyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • YURDUN BİR ÇOK YERLERİNDE KAR YAĞIYOR.KARADENİZ'DE 3 MOTOR BATTI.MÜRETTEBATTAN 5 KİŞİ KAYIP Şehrimizde dün sabah kar bir müddet yağmış sonra durmuştur.Sühunet 1 derece olarak tesbit edilmiştir.Havanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER)Belediye Zabıta memurlarının Üniformaları değişecektir.Evvelce tesbit edilen şekilde,yeni üniformalar hazırlanmıştır.Renk olarak koyu lâcivert kabul edilmiştir.Resimde 1 Şubatta giyilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Bir imam,evli birini 14 yaşında kızla nikahlamış Duruşmasında,dini nikâh kıyıp kıymadığını hatırlamayan imam 3 ay hapss mahkûm oldu Dinî nikâh kıyan Mehmet Erdoğan adında bir imam dün Ü 5üncü Asliye C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • BÜRDÜR'DA D.P.12 MUHTARLIK KAZANDI BURDUR,A.A.Buıdurda 13 köyde muhtar seçimi sapılmıştır.12 köyde seçüıü D.P.kazanmıştır.Seçim yapılan köyler şunlardır:Yazı köyü.Yarı köy,Mandtıa,Aşağı Müslimler,Sulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Talebe boykotu bitti!t Baştarajı Birincide site Rektör Vekilinin Vekâlet emrine alındığı» yolundald lıaberleri de kafi olarak tekzip etmiş «Böyle bir şey mevzubahis değildir» demiştir.Celâl Yardımcı,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • İSTANBUL PROFESYONEL.FOTOĞRAF SANATKÂRLARI DERNEĞİNDEN Film ve Fotoğraf kâğıdı tevzi edileceğinden Demeğimiz üyt lerinin aşağıdaki günlerde müracaatları rica olunur.Dernek Başkanı Muhsin Şenruh 21/1/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • YARIN AKŞAM EMEK SİNEMASi'nda Victorio de Sica'nın En son şaheseri HIBSIZ PBENSES Bonjour Elephant)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • r-Q i M E N T Oihtiyacınız için Salih Tezel Aksaray Mustafa Kemal cad.45 Telefon:21 22 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • isa».i ı Şirketi ririlzcq kurulmanı kararlnçttr' l.elnı A^Ofcl'or^/K,oop?rBt(fl f.'j S.ıri v 1.'K,u&6r»ju t 1959 yıl.prln ftınhyotina buşluyu-L cnk "Kf 'op6Tu(tf I960.lı:rS'j iuhiuı y;iM _uktır Suda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Civciv,Pille Tavuk.Buı*tt,Sığır,Süt İneği,Koyun yemlerimiz emrinizdedlr.YEM SANAYİİ TÜRK A.Ş.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Avrupadan BİLYALI RULMAN ve Mensucat için ÇİVİLİ TAHTA Teklifleri istenmektedir.Mümessillerin 21 23 50 ye telefon veya PJL 176 İstanbul H.t)I rumuzu ile yazılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Amerika' Iıiara tasarısı meclisten geçti Baştarajı Birincide Fransa,Almanya ve İtalya gibi büyük devletlerin de yer aldığını ifâde etmiştir.Gedik «Türkiycnin hiçbir yabancı devlete imtiyaz vermiyeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • KELİMESİ TELEFON Yw 10 SATILIK EMLÂK 0 SUADİYEDE sat.550 M2.arsa,asfalt üzerinde,imar durumu alınmış.Tel:44 46 48 de Rıfatm BEŞİKTAŞ Serencebeyde satapartman daireleri,denize nazır,taksitle,ucuz.Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • 270700 RftS ir t f L A L A IftYB^ KARAKAŞ ALTİNA Brlffihıııı Qot HEHA B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • BEDAVA ARSA Yeni yılın en büyük imkânını sansınız değil.Düşünce v acal«nlz sayesinde ele geçirebilirsiniz.Harç V.S.ödemeden sadece teşebbüsümüze iştirak.İzmirde müstakil SOO M2.lik parseli sizin yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDEN:Bankamız Hisse Senetlerinin 22 ncl hesap devresine alt kir payları 4.Mayıs.l959 tarihinde zamanaşımına uğrayacaktır.Hissedarlarımızın bu müddetin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • KÜÇÜ KEM E İT Sinemasında MACERA YOLCUSU The Dude Goes West)Edie Albert Gale Storm Gilbert Roland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Selon Kâğıdı Kullanan Firmalara Odamıza selon kâğıdı tahsisi yapılacağından,mensubumuz Sanayici ve Tacirlerin Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatları ehemmiyetle tebliğ olunur.2859)İstanbul Ticaret Odas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • YUVARLAK KAVAK VEYA CAM AĞAÇ DİREK ALINACAK 4 ilâ 7 metre uzunluğımda,vasatı 12 cm.kutrunda 1430)adet kavak veya çam ağacı alınacaktır.Tekliflerin 44 81 13 telefon numarasına veya Galata,Rılıüm caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • Miiliçıeff Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen fdart eden mesu] müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1959
  • RUMİ SALİ 1 HİCRİ 1374 20 1378 K.ssni 7 OCAK 19 5 9 Recep 11 VAKİ Güne?Öğie İkindi AVşarr Yatsı İmsak ı-T VASATÎ EZANI 7.20 12.25 14.55 17.10 18.46 us 2.11 7.16 9.46 12.00 1.36 12.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.01.1959
  • Müşterek Bahis Sporda Reformun Şartıdır Beliren red ihtimâli karsısında konuşan H.Polat:"Tasarı kanunlaşmazsa son fırsat kaçırılmış olacaktır,dedi HASAN POLAT Spor için Bahsi müşterek F UTBOLDE bahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • Haftamın maçını Pazar günü F.Bahçe ile Beşiktaş yapacak PROFESYONEL lig tertip komitesi,dün akşam mutad toplantısını yapmış ve haftanın maçlan üzerinde müzakerelerde bulunmuştur.Bu arada komite.Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • MİLLİ LİG İÇİN İZMİR KARARSIZ Kulüplerin de,Müşterek bahisten sonra Anonim şirket olması isteniyor İZMİR,HUSUSÎ ZMİR profesyonel kulüp lda-I recileri dün Beden Terbiyesi Bölge binasında bir toplantı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • [İLHAN DEMİREL] [İLHAN DEMİREL] YADTAM l/E ÇEDEEpazar Ktl,lku Galatasaray H7PAM VE Galatasaray maçında Metin AMD Mü ft Otntr maçında sakatlanan Fener-UfcWMIt f C llEUlm ne çarpışan Özcan Arkoç bahçe k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • Egespor için tahkikat İZMİR,HUSUSÎ Geçen hafta Egesporun Altaya 6-0 mağlûbiyeti esnasında son gole itiraz •dip 76 ncı dakikada sahayı terk etmesi,dün profesyonel Hg tertip komitesinde görüçülmüs,Terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • F.Bahçe G.Saray maçı hâdîseü geçti SAMSUN liter Nur'dan)Kar fırtınası altında oynanan Fener Galatasaray maçını 2-1 kazanan Galatasaraylılar 14 yildanberl ilk defa rakiplerini yenmişlerdir.Çok sert oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • a ıı ı."f j'uuancı şırıceuenn nazarlarını çevirmiştir.Ilk olarak bir S„ r,Wf S* 8t?dy0m lnŞM etmek lçln «ükûmetc müracaatta bulunmuştur.ResimdeT şirketin üç senede ikmal etmeyi vaad etüğl 100 binlik s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • BASKETBOL LİGİNDE MODA ve G.SARAY GALİP Birinci küme basketbol lig maçlarına dün Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir.İlk karşılaşmayı Modaspor İle Kadıköyspor takımları yapmışlardır.Maç boyunca h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE Kaybetmek Psikolojisi GALATASARAY kulübümü zün günlerdir lâfı edilen kongresi geçen cumartesi günü yapıldı.Gruplar çarpıştı ve kazanan kazandı.Ben kaybeden taraftandım.Kaybetmek.Muhakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • İkinci küme Lig maçları İkinifi profesyonel lig maçlarına cumariİesl ve pazar günleri Şeref stadında yapılacak karşılaşmalarla devam edülecektir.İkinci profesyonel Hg tertip loomitesl dün akşamki topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • 4 Millî güreşçi ifade verecek Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü İstanbul Bölgesi kanalı ile dört milli güreşçinin ifadesinin alınmasını istemi st ir.Buna sebep son Budapeşte seyahatinden evvel Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • Avrupa Basketbol Şampiyonası için 500 bin lira verildi Avrupa Basketbol Şampiyonası Or» ganizasyonu için 500 bin lira tahsis edilmiştir.Önümüzdeki mayıs ayında şehrimizde yapılacak olan Avrupa şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • KİS A HABERLER BOKS Federasyonu,İran İle yapacağımız milli boks karşılaşmasının 6 Nisanda yapılmasına karar vermiştir.SİLÂHLI kuwelter spor bayramı 4-10 şubat tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • Törk,Çetinkaya'ya dün cevap verdi istanbul bölgesi boks antrenörü Fevzi Törk,dün bir basın toplantısı yaymış ve hakkındaki ithamlara cevap vermiştir.«Sekiz senedcııbcri lisanslı hakem olarak idare ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • FUTBOL FEDERASYONU YENİ BİR MAHİYET ALIYOR Azaların yerini Bölge temsilcileri dolduracak ve Millî Takım teşkili 2-3 kişilik bir hey'ete verilecek ANKARA,Veü Necdet ARIĞ'dan FUTBOL Federasyonuna rasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] VURAL'IN If fil II IflRIt III Milu boksörlerimizden Elektrik'll Vutunıtk in ivulü luniLVi inan ln şampiy0nası finallcrlndo kolu kırılmıştır.Müsabakanın ilk raundunda,rakibi Kemal Valç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • Amerika,güreşçilerimizi Şubat ayı içinde bekliyor Bir askeri uçak tamin edilirse kafile istenen tarihte gidecek ANKARA,HUSUSÎ SERBEST GüreS Millî Takanımızın Amerika seyahati hakkında hafta içersinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • fur*/UN BtseuI*VK tİTsâıc!AKtÇTAN ueneCAULt BlK eNfTAHTAHB HAKBMBtKBATn.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1959
  • LİLHAN DEMİRELJ YEMİ İnARF IIFVFTİ Galatasaray'la yeni idaro heyeti Başkan Sadık Gix'in riyasetinde toplanarak vazife I t fi I taksimi yaptı.Resimde yeni İdare heyeü azaları bir arada görülüyorlar.Sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor