Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • Ankccra'daki ikili müzakereden sonra ZORLU DUN PARİSTE AVEROFLA GÖRÜŞTÜ Kıbrıs işinin ele alındığı mülakat sonunda hiç bir açıklama yapılmadı E OKA beyanname yayınlayarak harb tehdidinde bulundu Kıbrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • "Mı± [İLHAN DEMİRELI GÜNAHI KİME9 Karakış İstanbul üzerinde bütün kudretiyle lıiıknıeuvıtMnı ivilin.derken şehir dün ses bUe vermeyen terkos musluklarlyle buzlar ortasında kalmış bir Kerbelâya dönmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • D.P.Genel idare Kurulu dün 3,5 saat toplandı ANKARA,HUSUSÎ D.P.Genel İdare Kurulu dün Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde toplanarak çalışmıştır.Üç buçuk saat kadar devam eden bu toplantıda teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • YAZ İÇİN [A.P.I Roma'nın tanınmış moda yaratıcılarından Rapuano önümüzdeki ilkbahar ve yaz ayları için hazırladığı koleksiyonlarını teshire başlamıştır.Resimde modacının koleksiyonlarından birinde yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • İdam mahkûmu Şimşek'in 6 hafta daha yaşama hakkı var Mahkûmun idamına 18 saat kala avukatlığını alarak infazı durduran Celiloğlu dün müvekkili ile konuştu ELÂZIĞ,Refik Eren bildiriyor J Kİ gün önce id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • Doğu Üniversitesi talebesine son ihtar verildi Rektör vekili grev devam ederse kayıtları terkin edecek.Prof.Kaplan'ın vekâlet emrine alındığı haberi tahakkuk etmedi ERZURUM,HUSUSÎ Atatürk Üniversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • SERBEST BIRAKILDI [A.P.l Cezayir Milliyetçi Teşkilâtının 68 yaşındaki lideri Messall Hacı,General de GauUe'Un Fransa Reislcumliuru serilmesini müteakip ilân ettiği umum!aftan istifade ederek serbest k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • Memur Zamları Hakkında Açıklama Yapılacak İlgililer yapılacak zammın %75 den aşağı olmıyacağı ve tayın bedellerinin de artırılacağını bildiriyor.ANKARA,HUSUSÎ MEMUR ve subaylarla emekli dul ve yetim m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • mı,rr YAM fill I fill Flinî Dun Ankara'da Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı mensuplarının kaldığı apartman-I MıIUllIkH llalllkCIIUI da saat 15.30 da yangın çıkmıştır.Irak sefareti binası karşısındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • D.P-toplantısında gençlere çatıldı Ortaköy "Vatan Cephesi,toplantısında konuşan hatipler,Üniversitelilerle birlikte basma da ağır hücumlarda bulundular Fatih'teki C.H.P.toplantısında da Vatan Cephesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • m m I İLHAN DEMİREL] HAYAT AKSIYOR Havaların.çok kısa bir zaman irinde soğuması hayatın aksamasına yol açmıştır.Şehir içinde ve limanda trafik bozulmuş,sokaklarda kalan halk hir müddet vasıta beklemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • SÜMERBANK YÜNLÜ kumaş fiatlarını indirdi YÜZDE 5-53 ARASINDAKİ TENZİLÂTIN HUSUSÎ SEKTÖRE AİT YÜNLÜ KUMAŞLARA DA TESİR ETMESİ BEKLENİYOR ANKARA,HUSUSÎ SÜMERBANK Umum Müdürü Mehmet Akm,deri mamullerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1959
  • MEBUS DİLEK,AMERİKALILARA İMTİYAZ VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • r-HUUyrtim J±EK1ÜF Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Slrkeci'dekl fecî infilâk hâdisesini seçen hafta İskenderun'daki takip etti.Ertesi günü İstanbul gazeteleri faciaya dair resimlerle dolu idi.Bunların aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • PARASIZ MEKTUPLA İngilizce Dersleri Evinizden,köyünüzden,İçinizden ayrılma dan bof zamanlarınızda İngilizce çalışarak sağlam bir istikbal sağlayabilirsiniz.Parasız broşürümüzü İsteyiniz.International
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Uzun müddettenberi piyasada bulunmayan PEDİDİYAZİN SİROP Şurup halinde Sulfadiazine müstahzarı bol miktarda piyasaya arzolunmuştur.ABDİ İBRAHİM İLÂÇ FABRİKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • ksUAOİYEDE APARTIMAN DAİRESİ PARA İKRAMİYELERİ al/o 2 HER KH LİRAYA BİR KURA HUMARA» TÜRKİYE KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık taban müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 AJdomaro Romero orkestrası 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • m OĞLAK BURCU B.[22 Aralık 20 Ocak] Hadiselere değerinden faz la ehemmiyet veriyorsunuz.Daha realist olun,iyi olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Muayyen bir fikre saplanıyorsunuz.Hakikati görmek içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Baş vurma;Bir sayı.2 Alaturkada bir makam;Nebattan sızan veya sızdırılan su.S Daha İyi;Bir yel;Ad.4 Irak;Eski bir başlık;Yapma.5 Göze İnen perde.6 Gürültü patırdı;Mazur görme.7 U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • İkinci kotaya ait listeler tamamlandı İkinci 3 aylık ithal kotaları İle getirtilecek olan malların miktarlarını gösteren listeler hazırlanmıştır.150 milyon dolarlık kota ile getirtilecek olan mallar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • Verem aşısı tatbikatı yakında başlıyor Geçen seneye kadar Anadolunun muhtelif il ve ilçelerinde Utbik edilen B.C.G.aşısı önümüzdeki günlerden itibaren İstanbulda tatbik edilecektir.Verem Savaş Derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • Meşhur bir İtalyan orkestra şefi geldi İtalyanın tanınmış orkestra şefi Senyor A.Caporelll şehrimizde birkaç konser vermek üzere dün İstanbula gelmiştir.Kârısı ile bir Orta Doğu seyahatine çıkmış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • Rize'de çay fabrikası kurulması kararlaştı İnhisarlar Vekâleti Karadeniz sahillerinde yeni çay fabrikaları kurmak kararını almış ve bu hususta gereken tahsisatı ayırmıştır.İlk olarak Rizede 0,3 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • Bir baba kızını bıçakla yaraladı Dün öğleden sonra bir baba kızını bıçakla ağır surette yaralamıştır.Giresun'dan üç gün önce gelen Mustafa Düzgün adında bir rençber İstanbula kaçan kızını aramağa başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • ELEKTRİK ARIZASI yüzünden sular kesildi Elektrik İdaresi ise cereyan kesilmesi yüzünden suların da kesilmesi gerekmezdi,diybr Dün geceyarıcından itibaren şehrin bütün semtlerinde sular kesilmiştir.Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • Geçen yıl 4,5 milyon liralık şeker ihraç edildi Tutulan İstatistiklerden anlaşıldığına göre 1958 yılı Nisan ve Mayıs ayları zarfında memleketimizden muhtelif yabancı memleketlere 4.5 milyon liralık şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • Çocuklar lâmbaları sapanla kırıyor Şehrimizin birçok cadde ve sokaklarındaki elektrik lâmbalarının yerine yenilerinin konmasında güçlük çekilmektedir.Bunlardan birçoğunun ampulleri bozulmuş,birçoğu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • Bahçekapı Edirnekapı tramvay seferi başlıyor Yollardaki kanalizasyon ve diğer çeşitli tâmirat sebebiyle yapılamayan Bahçekapı Edirnekapı tramvayları aybaşından itibaren seferlerine başlayacaktır.Ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • UNUTAMI YA CAĞINIZ BÎR FİLM1 DÜNYA EDEBİYATININ A C**l A CI jC HAKİKİ BİR ŞAHESERLERİNDEN MyrV ASKIN HİKAYESİ cThe Barrett» Of Wlmpole Street» JOHN GİELGUD JENNIFER JONES BILL TRAVERS MEIROCOLOR SİNEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR Şirketimiz için İngilizceye bihakkın vakıf bayan sekreter aranmaktadır.İstenilen ücretle P.K.W Galata/İ«tanbul)adresine müracaat edilmesi rica.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • VEFAT Dul Bayan Araksi Yaldızcıyan ve evlâtları.Bay ve Bayan JJrayr Mazlumyan Nis)Dul Bayan Ağavni Berberyan,Bay ve Bayan Haygazun Sıvazlıyan çok sevgili eşi,babaları ve kardeşi olan Bay Zaven Yaldızc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • İç turizm vapur seferleri artırılacak Denizcilik Bankası,iç turizm seferlerini önümüzdeki yaz aylarında artırmak kararını vermiştir.Yurt içi hatlarda yolcuları memnun edici bir ücret tatbik edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • İç hat vapurlarındaki kaloriferler bozuk Şehir Hatları vapurları İle seyahat etmek mecburiyetinde olan yolcular,bazı gemilerde kalorifer tertibatının eksikliğinden şikâyette bulunmuşlardır.Denizcilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • Mandralarda dün 80 güğüm bozuk ve karışık süt tesbit edildi Bu bozuk sütlerin muhallebicilere el altından tevzi edildiği anlaşıldı Sağlık ekipleri,şehrimizdeki süt tnandralarına dün ani bir baskın yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • İm.¦ılMIMHII« »IIIMB1limırWa Her Perşembe Günü İKTİSAT GAZETESİ İktisadi ve Malî Aktûaliteier BÜTÜN BORSA KURLARI VE BU HAFTA ı ir Zirai ana problemlerimiz,•k 1959 yılı eşiğinde dünya iktisadiyatı.¦k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • TEŞEKKÜR Kilis MalmildürU bulunduğum zaman geçirdiğim taksi kazasında Collum femoris kırığımı bir buçuk sene sonra Türkiyede ilk defa Viyana usulü Smith Peterson)la İyileştiren Beyoğlu tik Yardım Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • SENSES 4 devirli 10 plâk çalan OTOMATİK PİKAP satışlarına yeni adreste devam etmektedir.Sirkeci Hamidiye cad.Osmaniye Han No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • r SİNEMALAR!BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Dağların Fedaisi Spen cer Tracy Robert Wagner.Renkli İng Suare:Acı Aşk Jennifer Jones Virginia Mc Kenna Renkli-İng.EMEK Tel:44 90 07)Aşk Istıraptır Linda Darnel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • ÖLÜM Sevgili büyüğümüz ve kıymetli varlığımız Siirt eşrafından,Hal'de Kabzımal Tüccar,Mehmet Toprak Seven Hakkın Rahmetine kavuşmuştur,cenazesi bugün saat 11 de Süleymaniyedeki evinden alınıp Fatih ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • Öğrencilerden para fetowmesi 'm karşılanmadı Öğretmenlerin,öğrencilerden talep ettikleri kırtasiye malzemeleri,velileri düşündürmektedir.Öğretmenlerin,sınıfın,hattâ okulun ihtiyacı olan bazı maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • Karaborsadan satılan telefon fiatı artıyor Şehrimizin muhtelif semtlerinde karaborsadan devren satılan telefonların sayısı ve fiyatları artmıştır.Nişantaşı ve Şişli semtlerinde 4000 lira veren herhang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • 24 saatte beş trafik kazası oldn 1 kişi öldü Yedikule ceddesinde ehliyetsiz otomobil kullanan Zihni iki kişiye çarptı.Biri öldü diğeri yaralandı Şehrimizde beş trafik kazası olınuş,bunlardan biri ölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1959
  • I BİR ZAM DAHA!ÇÜNCÜ hamur» denilen bir kâğıt vardır ki,hemen bütün mecmualar ve kitaplar onunla çıkar.Daha geçenlerde yüzde yüz on beş zam gören bu kâğıda birdenbire yüz-İ de 30-40 nisbetinde yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • 7t7firece* rM III »ICIL MILT0U TUTARINDA:750.000 ¦lira nakit ve 7 50.000 ^m kıymetinde gayrimenkul ikramiyehri T UR KİYE EMLÂK KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • Kıbrıs'tı Türk'ler Makarios'a duacı Bu duanın sebebini de şöyle izah ediyorlar:"Eğer o olmasaydı biz Türkler bugün hâlâ uykuda olacaktık [Arkadaşımız FARUK DEMİRTAŞ bir kaç gün önce Kıbrıs'a gitmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • Amerika,Türkiye'de parazitleri önleyecek bir istasyon kuracak Amerika'nın Sesi neşriyatını kuvvetlendirecek olan röleve istasyonu 1 milyon 800 bin dolara malolacak METİN DOĞANALP «Amerikanın Sesi» yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • İZMİR'DE 5 HÂDİSEDE ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ İZMİR,HUSUSÎ Dün şehrimizde vukubulan beş hâdisede lıç kişi ölmüş iki kişi de yaralanmıştır.İlk hâdise Gülçeşmede olmuş Sultan adında 18 yaşında genç bir kadın intihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • I I UMU MH SOZ SİRASİ.PEYNİR GEMİSİ GEÇTİĞİMİZ haftanın biı ismi vardı.«Veremle Mücadele Haftası».Nedir bu haftanın mânâ ve gayesi?7 gün zarfında Verem Savaş Derneğinin hazırladığı programa uyarak ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • YENİ MELEK'TE-DEBORAH KERR-JOHN KERR Tarafından temsil edilen İÇLİ MACERA Tea and Simpathy)Renkli Sinemaskop Filminin gördüğü büyük rağbet üzerine İKİNCİ HAFTASINA devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • Bugün Matinelerden itibaren SARAY Sinemasında ERROL FLYN N'in en son filmi TAÇSIZ KRAL King's R&psody)Şahine bir aşk.Şahane bir mâcara Renkli Cinemascope «xms TİKKAT B*j film mteburiyet dolayısîyle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • Kininli DERMAK Soğuk û/ç/ûf/çı ve Bütün uçr/faru karsi pit/âsaya arzerfi/mtştirA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • ŞAN sinemasında bugün suareden itibaren MARİA SCHELL ve O.W.FISCHER'in yarattıkları BULUŞUNCAYA KADAR Süper filmini muhakkak görmelisiniz.Tel:48 67 92 Elhamra Film)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • iskenderunda batan Mısır motorunun kaçak eşya almağa geldiği anlaşıldı Mirador tankeri de hâlâ benzin kustuğu için İskenderun körfezine tanker sokulmuyor.İSKENDERUN,HUSUSÎ Domuzburnu açıklarında batan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • Muhtarın oğlu tabanca ile adam öldürdü NtÖDE,HUSUSÎ Niğde'nin Giledero köyünden kahveci Nüfer Demirdelen ile Muhtarın oğlu Ramazan Bnba prasında Muhtarın kahveyi kapatma münnknsası esnasında Ramazan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • Sovyet Rusya'da günün kitabi:Yerşov Kardeşler MOSKOVA,A.A.Sovyet Rusyada günün kitabı sıfatını kazanan ve satış rekorlarını kıran «Yerşov kardeşler» adındaki romandır.Geçen hafta yalnız Moskovada birk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • NİKÂH MERASİMİNİ KAVGA TAKİP ETTİ BİLECİK,HUSUSÎ Bilecik nikâh dairesinde aktedilen bir nikâhı müteakip,binayı teıkeden geline,davetlilerden iki gencin bakması,damat ile göz banyosu yapan gençler aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • BİR YAPRAK m n UmadLAafcaddl Kardeşden M EVLÂNA ihtifali münasebetiyle Konya'da bulunduğum sırada Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya eyaletine bağlı Torrence)şehri Belediye Meclisinin Konya il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • BUĞDAY KOYRrâ Son zamanlarda Hindistan'daki yiyecek sıkıntısı had safhaya varmıştır.Memleketin başkenti olan Delhi'de halk yiyecek satan dükkânların önünde kuyruk yaparak bir avuç buğday alabilmek içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • 9 AKŞEHİR Avlanmak üzere Yunak kazasına gelen Amerikan Yardım Heyeti mensuplarından 3 kişinin silâhları geceleyin otomobillerinden *lınmıştır 0 BURSA İznik'te yapılan ve altısı D.P.tarafından kazanıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1959
  • iu 1 r "JVUUiUu*^^-wjioifcMJ^^ H MACERALARI İMHAM W ULAN ^BBL lj HfefetfB tr&r TAŞANCA ^M Dİ Ğ02Ü SÖRMÜ mm± yeü.*e\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • İ^p^^HHUİ Ol_UZ.VABıı.AMA BU EUUERiNt-E" DE© İL.FO-KİNANLA.BÖVL-H İSlEKDE" J «cAZANie.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • 3/Ri ELİMDEKİ KUTUVA VET iA KUtS-KÜAAB ÎAM BAKACAK OuufZSA Onu Bu w/MeEKETiNe p*\AW EOE-1 P"EK1.PE|Cİ-» İMSP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • NEE E H.INAtSiUR ŞEV DE-GIL KiRı KOMÜ.•^İST Mr QLDU H'Ç.DE.BÖVLE" »^IteıRLER!VOKTU ^Ti NEP ıSTAN BATILI DlR.LOWATLARIkABUL ETMI OK.AMA,KOZ.lL CİNLİ-LER.JE TEMASTA.Şu RAPOR-LARA OKrCAT le:bakarsa nız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • ALLAHLIK ALI BEY İSABET Kİ ORADA SABAN DLJİ2UVOR.Oi-VOKSA-J2 o:CAM» IORA-CAK-rtNJ—Dikkate l_OLSANA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • HBU Başlangıçta her şey güçtür,mesele bir kere başlıyabilmektedir.1 I I I I I I I HOLANTSE BANK ÜNİ NV LGALATAl KARAKÖY PALAS İSTANBUL.BANKA HAN ¦¦Ml MB MHMI MMI NNat MBBvattHaV VPara biriktirmeğe baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • Sayın İthalâtçı ve Sanayicilerimize Mümessili bulunduğumuz Hollanda GOSSELAAR'S Fabrikasının takım tezgâhları için proforma fatura takdim edilir.ATİLLA AVGEN ORHAN OKAN Gen.Koli.Şti.Galata,Perşembepaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • BİR KAE I K W I N 2 DÜNKÜ KISMIN HÜLÂSASI:Roman,1955 yılının Temmuz ayında Paris'teki bir gece klübünde bağlar.Geceyarısından iki saat ponra klübün kapısından içeriye giren orta yaşlı Amerikalı bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • Murar Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP UMIT DENİZ 9 Esrarengiz şekilde vefat eden Tuğamiral Kadir Engin ile Tümamiral Enver Tanyeri donanmanın en gözde ve kıymetli kumandanlarındandı.Zaten siciller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • llll!llll!İki Eser ve İki Olay.ALTAN İLKİN OPERA Ankara Devlet Operası Nüvit Kodallı'nın VAN GOGH operasını yeniden oynamaktadır.Fakat bu seferki oynayış önemli bir sanat anlaşmazlığının doğmasına seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • KRİZDEN KURTULMAK İÇİN AZ ÜCRET ALACAKLAR BOSFOR Fransız filmciliği,içinde bulunduğu krizden kurtulmr'için çabalamaktadır.Prodüktör,rejisör,teknisyen ve san'atkârın bir arada toplanaralc araştırdıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • Soğuk algınlığına karşı kolay bîr tedavi şekli Soğuk algınlığından mütevellit ıstıraplarınızı gidermek için VICKC VapoRub'ı,bu hoş merhemi yatma zamanında göğüs »ve sırtınıza sürünüz.Soğuk olgınhğına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • ÇİMEN TOihtiyacınız için Salih Tezel Aksaray Mustafa Kemal cad.45 Telefon:21 22 İC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • Ptiiiliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i ş x e r 1 n i fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1959
  • RUMÎ Pazartesi HİCRÎ 1374 19 1378 Recep K.Sanl OCAK 6 19 5 9 10 VAKİ T VASATÎ 1 EZANÎ Güneş 7.20 2.12 Öğle 12.24 7.16 ikindi 14.54 9.46 Akşam 17.09 12.00 Yatsı 18.40 1.36 İmsak 5.33 12.25 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • LA V E L E T A 1958 de açtığımız üç müsabakaya memtakefimmn dört bir köşesinden onbinlerce kfşi iştirak etmiş ve Avrupa çapında alâka r.1 Nereye?Ne zaman?Ne için?anketine doğru cevap veren 18 kişi PAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • SATIŞ MÜDÜRÜ ARANIYOR Toprak hafriyat ve Ziraat makineleri satışı ile alâkalı büyük bir Şirket,ingilizceye bihakkın vâkıf genç bir Satış Müdürü aramaktadır.«K.L.rumuzu ile İstanbul 176 Posta Kutusuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • PİYASADA ARANAN AVRUPA LÜKS TİPİ KOLONLU Radyatör SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR Not:Hazine hissesi ödenmemiştir.MERMERİŞ TİCARET TAŞ.Galata Fermeneciler 36 Tel:44 10 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • K0NGHEYE DAVET İSTANBUL PERAKENDECİ KASAPLAR VE MÜSTAHDEMİN HİMAYE DERNEĞİNDEN 27/1/1959 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 13 de Şehzadebaşı Yeni Sinema altındaki SARAY salonunda senelik kongre ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • DP.toplantısında gençlere çatıldı Baştarafı Birincide toplamışlardır,ilçe Gençlik Kolu Başkanı Sabri Karabörkoğlu,sözlerine önce İnönüyü ithamla başlamıştır:İnönü,mazide işlediği hatâlar İçin iktidard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • Yalım,C.K.M.Pkongresinde konuştu t Baştaraft Birincide milletçe saflarına katılalım» deyişini müteakip söz alan Avukat Nadir Lâtif «Gazetecilerin çok güç şartlar altında çalıştıklarını izah etmiş» ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • F.Bahçe:O G.Saray:O ğ Baştarajı Altıncıda tinden evvel dokunuyor.Metinin dahi yapamıyacağı bir isi yapmıştı.Top dcmarke vaziyette solaçıkta bekleyen Metenin önünde.Mete topu hoş kaleye yöneltiyor.Özca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • BATAKLIĞA SAPLANAN FUTBOL.fr Baştarafı Altıncıda sonra ben futbolcuyum,traktör değilim demişti—böyle bir sahada iki taraf da son takatlerine kadar balçığı mağlûp etmek için didinmiş,fakat neticeye var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • FUTBOL MU HÂŞÂ!ğ Baştarafı Altıncıda Metini,Osmanı,Muslafayı,Meteyi.Bütün bu futbolcuları o çok söylenmiş sözü İ6pat «den «kahramanlar» olarak kabul ediyoruz.Hele kaleciler!soyunma odasında bütün vücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • ilkokul mezunlarına MÜJDE!5-8 Ayda istikbalinizi garantileyiniz:İSTANBUL TELSİZ TELLİ TELGRAF RADYO ELEKTRİK KURSLARI Yeni devre kayıtlara başladı.15-35 yaş arasında kız erkek öğrenci alınır.Dersler m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • ŞAMPİYON SEVİNCİ Baştarafı Altıncıda pahasına bu arbededen sıyrılabildiler.KALECİ Yüksel bir köşeye çekilmişuDonuyorum,donuyorum» diyordu.İdareciler gelmiş,odada sükûnet hâkim olmuştu.Şimdi herkes atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • Voleybolde G.Saray F.Bahçe'yi 3-0 yendi Dün yapılan voleybol I.küme maçında Galatasaray,Fenerbahçeyi 3-0 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • H.ALBAYRAKTAR KIR KOŞUSUNU F.BAHÇE KAZANDI Ananevi Hüseyin Albayraktar kır koşusu dün Levent parkurunda yapılmış ve su neticeler alınmıştır:Kızlar,1000 metre:1 M.Hamlacı B.S.502 Yıldızlar:1 N.Kombacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • Basketbol Lig Maçları I.küme basketbol lig maçlarının İkinci devresi bugün Spor Sarayında bağlayacaktır.Liglerin birinci devresinin tehir maçları müteakip günlerde ovnanacaktır.Bugünkü program şöyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • TÜRKİYE BOKS ŞAMPİYONASI Dün akşam sona eren Türkiye Boks Şampiyonasında gu neticeler alınmıştır:51 Kilo:1 Sadettin İncesu Ank.2 Mustafa Dinçer İçel)54 kilo:1 Muammer Sevinti İst.2 Nedim Dizeçer İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • SEYİRCİ:28.161 kişi HÂSILAT:122.057 T.L.HAKEMLER:Versyp Belçika Turhan Alsaç Naci Bozdoğan VEFA:Markuço Ahmet irk)Hamdi Arif Muhterem Eşref Sami Hilmi Özer İsmet Kemal KASİMPAŞA:Hazım Nİkolau l'ehnıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • K.Paşa nefis,rağmen Vefa'ya t Baştarajı Altıncıda söken Ahmet'in soldan süratle kayıp,karşısına çıkan oyuncuları ekarte edişi ve sonra yerinde paslarla arkadaşlarına gol pozisyonlara hazırlayışı.Görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • Eyüp,Sarıyer ı 1-0 maâlûb etti İkinci Profesyonel Kümenin dünkü diğer maçında Yeşildirek,Galata'yı 2-0 yendi 2ILCİ profesyonel ligin 15 İnci geçen maçın yegâne golünü Hüsamet-Vedat,Nihat,Ömer Hüsnü,Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • K.EUM£$| 100 KURUŞ-T E LEF OH 27 42 10 SATILIK EMLAK APARTEYIAN satışı,Çiftehavuzlaı Bağdat Cad.7/4 kapı sayılı 1739 M2 sahalı,4 daireli beher daire beşer odalı,banyolu,içinde havagazı,terkos,elektriğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • ZORLU DÜN PARİS'TE AVEROFLA GÖRÜŞTÜ t Baştarafı Birincide erinceye kadar mücadeleye devam edileceğini bildiren beyanname şöyle sona ermektedir:«Hi/»Kırış teklif ettîk,karsı taraf harbe devam ediyor.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • BÜTÜN YURTTA KAR YAĞIYOR Baştarafı Birincide İSTANBUL'DA Gündüz poyrazdan esen şiddetli rüzgâr akşama doğru yıldız karayele çevirmiştir.Karadenize çıkmaya hazırlanan 40 kadar orta ve büyük tonajda mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1959
  • Hayvancılık kolaylaştı.Her türlü gıda maddelerini üıtiva eden yemlerimizden istifade ediniz.YEM SANAYİİ TÜRK A.S.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1959
  • Dünkü kritik maçta lig lideri nâmağlup unvanını ve 3 puan farkını korudu F.BAHÇE:O G.SARAY:iki ezelî rakip,asıl mücadeleyi birbirleri ile değil,kar fırtınası,çamur deryası ve berbat bir hakemle yaptıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1959
  • SOYUNMA ^Ö PÜŞİİ RI ŞAMPİYON 3 sevinci NecaH KARAKAYA f f~\dakika Fenerbahçe kar-^r v/şısında mücadele eden Galatasaray futbolcuları soyunma odalarına döndükleri zaman rahat bir nefes alamadılar.Duhul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1959
  • Geri hatlar başarılı,forvetler pasif.Gündüz KILIÇ YEŞİL çuhalı bir oyun masasının,bacakları üzerine 1yi turnıayıp durmadan sallanması bile üstünde oyun oynayanların asaplarını bozar.Vıcık-vıcık çamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1959
  • Batakliqa saplanan futbol.Hecmi TANYCLAÇ D C.KÜ müsabakaya,müsabaka ismini vermek,bataklığa saplanan bir futbolunn tarifine girmek çok güçtür.DevamV yağış ve şiddetli kar fırtınası sahanın ağırlığı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1959
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ TAKIMLAR O.G.B.M.A.Y.P.Fenerbahçe 14 11 3 38 5 25 Galatasaray 14 9 4 1 34 7 22 Karagümrük 14 8 3 3 25 16 19 Istanbulspor 14 5 5 4 13 16 15 Beşiktaş 14 7 7 24 22 14 Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1959
  • Futbol mu?Hâşâ!Kahraman BAPÇUM BU maç,çok söylenmiş biı sözü inkâr edilmez bir hakikat olarak perçinledi:«Türk futbolcusunun fizik kabiliyeti fevkalâdedir.Diz boyu çamura gömüldüğü sahada «hareketten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1959
  • K.Paşa nefis,üstün o rağmen Vef a'yâ 1 puan verdi i Devamı S a.5,Sü.4 d« VEFA CANLI V£ GÜZEL BİB FUTBOL OYNAYAN K.PASODAN BERABERLİĞİ İSMETİN PENALTISI İLK KURTARDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1959
  • Fenerbahçe Gaiatasaıay OZCAN Hatalı bir iki çıkısına rağmen fevkalâde müdahaleleriyle müsabakanın kaderini değiştiren güzel bir oyun çıkardı.OSMAN Fenerbahçe müdafaasının en başarılı oyuncularından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1959
  • defteri Halil KIVANÇ Evvelki akşam herkesin çözmeğe çalıştığı istifham,«maçın nasıl biteceği» İdi.Dün sabah ise sorulan tek sual,«maçın nasıl başlayacağı» oldu.Ani tipi,futbol lügatimizin çok kullanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor