Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • ELEKTRİK ENSTİTÜSÜ Birinci senesini tamamlıyan Müessesemiz 958 senesi içinde 185 Elektrik Teknisyeni yetiştirmiştir.Yeni yıla hizmetinize yeniliklerle başlıyoruz.Kayıtlara acele ediniz.En kolay Öğreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • MAKARİOS "BİZ İNGİLTERE VE DİĞER MEMLEKETLERLE MÜZAKEREYE HAZIRIZ,DEDİ PARİS,Milliyet Radyo Servisi TÜRKİYE Hariciye Vekili Zorlu,bugün Yunan Hariciye Vekili Averof ile Kıbrıs meselesinde ikili müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • [OZDEMIR GURSOYJ 60 BİN LİRALIK PUL ÇALDI ^^uS^h^SSŞ l-Z cm Öktcm şehrimizde yakalanmıştır.Binlerce liralık ev eşyası ve mücevherat çalan hırsızın çaldıkları arasında CO bin lira değerinde bir pul kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • KÂfiıt FİATLARİNA ZAM YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ Seka mâmülü kâğıt fiatları dün alınan bir kararla yüzde 30-40 arasında arttırılmıştır.İlgililer bu fiat artırımının dünya fiatlarma uygun bir seviyeye ulaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • Çek sahtekârı Alman bugün Adliyeye veriliyor Romano H.Schmid ile arkadaşı İngilizin,Zeki Müren'e film çevirtme teklifinde bulundukları bildiriliyor FİLM prodüktörü rolüne giren Emniyet Kaçakçılık büro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • VEKİLLER HEY'ETİ 2,5 SAAT TOPLANDI ANKARA,HUSUSÎ Vekiller Heyeti dün iki buçuk saat süren bir toplantı yanmıştır.Saat 10 dan' 12.30 a kadar süren toplantıda bâzı iktisadî meselelerin görüşüldüğü ve Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • 70LİK BİR KADIN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ Karabük'te de bir kâtip öldürüldükten sonra cesedi tren hattına bırakıldı TOKAT,Hususî muhabirimiz FETHİ GÜNESEN'den)yaşlarında ihtiyar bir kadın boğularak öldürüld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • IRUÇHAN ÜNVER] SUÇÜSTÜ YAKALANAN ÇEK SAH-TEKÂRI ROMANO H.SCHMİD EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE [RÜÇHAN ÜNVER] Romana Sclunid'in arkadaşı olan ve suçu tesbit edilemiyen ingiliz tab'alı T.PULLİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • BÂIÎİ Tamir için Camialtı tersanesine alınan iskelenin batmasına dubalarının sökülmesi sebep oldu TAMİR edilmek üzere Camialt;tersanesine alınan Köprü Kadıköy iskelesi,dün batmıştır.İskelenin altındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • [ERDOĞAN BAYRAKTARI PA MI)A M Y İİI Âli Esk'Scluc'dcki Tekke camiin in şerefesi ile âlem ve uMIllUAlf IVULAn külahı camdan yapılmıştır.Son zelzelede,cami hasara uğramış ve minaresi şerefesine kadar yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • İmroz'un yerine başka bir gemi alınması muhtemel KAZAYA uğrayan «İmroz» vapuru dün yeni bir tetkike tâbi tutulmuş ve durum bir raporla Denizcilik Bankası Umum Müdürüne bildirilmiştir.Raporda belirtild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • Patrikle dört Metropolitan ihtilâfı genişliyor Athenagoras'm azlettiği Metropolitler «Endimusa Meclisi» ni toplayarak Patrik'i İskata çalışıyor PATRİK Athenagoras ile azlettiği dört metropolit ve tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • CHP.MECLİSİNE 7 P.Lİ GİRDİ Eskilerden,Tankud,i dalan,liter kaşanamadı.Baykam,Ecevid,Bekata,Beyazıt ve Hatiboğlu 40 kişiye çıkarılan Parti Meclisine seçildiler Merkez İdare Hey'eti belli oldu.Gülekyard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • Amerikalıları Mecliste tenkid etti Bir anlaşma dolayısiyle konuşan D.P.Mebusu Amerika'ya imtiyaz verilmekte olduğunu söyledi ANKARA,HUSUSÎ T URKIYE ile Birleşik Amerika arasında 15 Ocak 1957 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • Mardin canavarı idam ediliyor ADANA,HUSUSÎ Mardin canavarı diye tanılan Hıdır Çeçenin sabaha karşı idam edilmesi beklenmektedir.Polis ve Jandarma cezaevi civarında sıkı emniyet tedbirleri almıştır.Gas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • EVLİ ve bir çocuk anası kadın kocası tarafından tatmin edilemediği için aşkı başkasında arıyordu.O,hisli olduğu,kadar şehvetli bir kadındı.Hiç ummadığı bir anda kendini aşk yolunda bulunca,hayatının g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • K.AYGUN D.P.y© girdi Aygiin "Belediye Reisi seçildiğim gün partiye fi'len girmiş sayılıyordum,dedi BELEDİYE Reisi Kemal Aygiin,dün D.P.ye kaydını yaptırmıştır.Aygün Beşiktaş İlçesi Vignezade ocağına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • Atatürk üniversitesinde boykot devam ediyor Maarif Vekili,derse girmeyen talebenin kayıtlarının silineceğini söyledi ERZURUM,Hususî muhabirimiz Ali Sait GEMALMAZ'dan)ATATÜRK Üniversitesi talebelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1959
  • BİR KÖYDE 6 KİŞİ İSTENMEYEN ADAM İLÂN EDİLDİLER BURSA,HUSUSÎ Türkiye'de ilk defa olarak bir köy,istenmiyen adamlar mazbatası tanzim etmiştir.Karar,Soğukpınar'm Güneybudaklar köyünde 6 kişi hakkında kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • M+irk+irk+iHr1rtrirk+HÂHANM i FİLMLERİ DAĞLARIN FEDAİSİ 'The Mountain» Rejisör Edward İdaresinde renkli ve Vistavision sistemiyle çevrilmiş bir Paramount Amerikan)filmi.Oynayanlar:Spencer TTacy,Robert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • MEVLİDİ ŞERİF Mevlidhan Hafız Kani Karaca'mn evlenme merasimini tesit için 18/1/1959 pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camii şerifinde okutulacak mevlidi şerife bilûmum hafızı kur'an ve mevlidha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • MEVLID Kıymetli varlığım,Salahaddin Haşve' nin Ölümünün kırkıncı gününe raslayan 19/1/959 pazartesi günü ikindi namazını müteakip Şişli camiinde tanınmış mevlûthanlardan Hacı Hafız Hasan Akkuş,Abdurra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • VEFAT Mücehhez Çırpılının eşi,AH Kınık,Şükran Korkut,Dr.Esat Çırpılı,Özdemir Çırpılının babaları.Mehmet Ali Korkut'un kayınpederi,Emekli Süvari Albayı Hüseyin Avni Çırpılı Filibe)15 Ocak 1959 tarihind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • Her 100 liranıza bir ŞANS veren banka Her çekilişte Suadiyede Apartıman dairesi Zengin Para ikramiyeleri w TÜRKİYE KREDİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • MEKTUPLA BEDAVA İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA GRAPHO AMERICAN Metodu ile 3 ayda bir lisan öğrenebilirsiniz.Abonelerimize ayrıca 1 lisan kitabı,lügat ve renkli istanbul albümü hediye ediyoruz.3 ayda 36 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Ailenizden biri ile bozuşmamak için karakter ve anlayış sahibi olduğunuzu gösteriniz.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Bugün meslek ve aile meselelerinizi dünden daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • Çok Acı Bir Ölüm Safranbolu eşrafından Karaköy ve Sarıyer börekçisi Mehmet Ali Odabaşınm torunu,Ahmet ve Nezahat Odabaşının kızları,Fatihli Şekerci Hacı Ahmet ve Hacer Turhan'ın gelinleri,Orhan Turhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • M E V L İ D Oğlum,BÜLENT ÇEVİKCAN'ın vefatının 40.ncı gününe tesadüf eden 18/1/1959 yarınki pazar günü ruhuna ithaf edilmek üzere Beyazıt Camiinde öğle namazını müteakip okunacak mevlidi şerife merhum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • Şehrimize bol miktarda hamsi balığı gönderildi İstanbula,bol miktarda hamsi sevkedilmistir.Fiatlar,2,2,5 lira kadardır.Halkın hamsi satışlarına büyük çapta rağbet ettiği görülmektedir.Zira,diğer cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • Tarsus vapuru 120 bin dolara kiralandı Tarsus vapuru haç seferleri yapmak üzere Mısırlılara kiralanmıştır.Günde bütün masrafları onlara ait olmak üzere 2000 dolar kira ücreti ödeyeceklerdir.60 gün çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • İzmir vapuru 2 milyon dolara iamir edilecek İzmir vapurunun Hollanda firması tarafından tamiri husasunda katîî karar verilmiştir.Gemi 2 milyon dolar sarfiyle eski halini alacaktır.İzmir Hollanda firma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • SUYA ZAM DÜN yürürlüğe girdi SULAR İDARESİ MÜDÜRÜ 32 BİN ABONENİN SU SAATİ OLMADIĞINI BELİRTTİ.HASTAHANELERE TENZİLÂT YAPILMASI TEKLİFİ REDDEDİLDİ Belediye Meclisinin dünkü toplantısında Sular İdaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • VEFAT Plevne Erkânı Harbiye Reisi Mügür Merhum Tahir Paşanın kerimesi ve Albay Asaf Beyin zevcesi,Galatasaray Lisesinden emekli öğretmen,Türk Petrol ve Madenî Yağlar T.A.Ş.Personel şefi Salt Ozçelik'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • İSTAN BULDA VE HER BİRİ APARTMi AVKICA oo.o LİRA PARA İKRAMİYESİ LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • BULMAĞA SOLDAN SAGA:1 Eskiden Kırım hanlarına denirdi;Sürüp gitme.2 Tenbellik;Baş.3 Dil;Gök.4 Yiğit;Ustalık.5 Üzüntüsü olmıyan;Sinema tiyatronun gündüz temsilleri.C Yapma;Güvenilir.7 Siyah renkte volk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • IIMUIUflllMIIIUIIUMUHMIIUII.ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Operet melodileri 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Dağların Fedaisi Spen cer Tracy Robert Wagner.Renkli İng EMEK Tel:44 90 07)Aşk Istıraptır Linda Darnel Renkli İngilizce.İNCİ Tel:48 45 95)Kederli Yıllar Belgin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • TEŞEKKÜR Vefatiyle bizleri büyük bir acıya düşüren kıymetli babamız,büyüğümüz:ŞÜKRÜ ÖRS'ün cenaze merasiminde bulunan ve bizleri teselli eden bütün yakınlarımıza alenî teşekkürü borç biliriz.ÖRS,ARIMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • TEŞEKKÜR Sevgili annemiz Zehra Gökdenizler'in aramızdan ebediyen ayrılması münasebetiyle her türlü yardımlarını esirgemeyen bütün akraba arkadag ve dostlarımıza ayrı,ayrı teşekkür imkânı bulamadığımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • İZMİR Esnaf Kredi Kooperatif İdare Meclisi.Sirkecideki infilâk kurbanlarının ailelerine 1000 lira yardım yapmıştır.ŞEHRİMİZ İmam Hatip Okulu Müdürü Mahir İz dün bu vazifeden alınmıştır.Noksanlarını he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • D.P.Ii kadınlar dili de pahalılığı reddetti Menekşe Köyündeki "Aşure gününde,C.H.P.nin iktidara gelmemesi için dua edildiği söylendi D.P.li kadınlar dün de Florya'da Menekşe'de «hayat pahalılığı iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1959
  • Sosyal adalete dair İ "Pl ÂZI kitaplarımda bütün teferruatını izaha [j çalıştun.Burada esasuıı tekrarlıyacağun:İstihsalin neticesi olan kazanç,sermayeye çalıştırana)kâr halinde,işçiye çalışana)ücret E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • CASTRO'NUN SİLAH ARKADAŞI ERROL Küba ihtilâline karışan meşhur aktör âsilerin öncüleriyle yaralı olarak girdiği başkentte gazetecilere ilk mülakatını telefonla verdi Kübaıun başkentinde en lüks otel y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • Sudu Kim O E Çl ICAK ve soğuk dalgaları gibi bugünlerde de memlekete bir E 1 KJ «^az» belâ» dalgası musallat oldu.Her gün gazetelerin bi-rinci sabitelerinde taklak atmış otobüs,yardan uçmuş kam-E I yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • DULLES,MİKOYAN İLE TEKRAR GÖRÜŞTÜ Berlin meselesi ele alındı.Rus Başvekil Yardımcısı bugün Eisenhower'le görüşecek WASHINGTON,A.P.Amerikan Hariciye Vekili Johr yardımcısı Anastas I.Mikoyan dür birleşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • BİR YÜK KATARININ 8 VAGONU YOLDAN ÇIKTI AFYON Hususî Muhabirimiz MUZAFFER GÖRKTAN'dan)Tavşanlı'dan Eskişehire gitmekte olan 279 numaralı yük katarının 8 vagonu hattan çıkmıştır.Eskişehire 5 kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • KISA HABERLER e ANKARA Haydarpaşa Adana arasında işlemekte olan Meram ekspresinin Cuma günleri Haydarpaşadan,Cumartesi günleri Adanadan kalkan seferleri mevsim dolayısiyle 23 ocaktan itibaren lağvedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • BU AKSAM Saa» 21 3.Q.do İstanbul Radyosunda 21 PUAN tfpâlia BİIGİJ.VARISI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • Çöp tenekesinde bir çocuk cesedi bulundu ANKARA,HUSUSÎ Denizciler caddesinde dün aksam 3 aylık bir çocuk bulunmuştur.Ölü olan çocuk,gazete kağıdına sarılı olarak «•ön tpkenosir.p atılmış vaziyette bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • İKİ YALANCI ŞAHİT HAPSE MAHKÛM OLDU AFYON,HUSUSÎ Yalancı şahitlikten iki kişi,ikişer buçuk sene hapse mahkûm edilmiştir.Şehrimiz Ağır Ceza Mahkemesindeki bir dâvanın duruşmasında şahit olarak dinlenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • ESKİ İRAN KRALİÇESİ SÜREYYA HASTALANDI ST.MORİTZ,A.P.Burada bir müddetten beri dinlenmekte ve kış sporları yapmakta olan eski İran kraliçesi Süreyya birdenbire hastalanmış ve hastahaneye yatırılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • GRİBE KARŞI AŞI NEW-YORK,A.A.Amerika'da imâl edilip satıga çıkarılan grine karşı bir aşının yüzde 70 nisbetinde tesirli olduğu tesbit edilmiştir.Aşının tesir müddetine dair kafi bir şey söylememekle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • İNGİLİZ DEVLET VEKİLİ İSTİFA ETTİ LONDRA.AA.Harici işleri tedvire memur İngiliz devlet vekili Allan Nobel dün istifa etmiştir.İngiltereyi B.M.toplantılarında temsil eden Noble siyasî hayattan çekilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • "DİKKAT.TEHLİKE VAR.1959 yılı Ocak ayının 6 ııcı günü Sirkeci'de Tan Matbaasının bulunduğu adadaki infilâk ile yüzlerce aile mateme boğuldu,pek çok ölü ve yaralı verildi.1958 yılının Mart ayında İzmit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • çöktü 4 r oaasıfl ı oldu Adıyaman'ın Samsat nahiyesindeki taş odanm çöküşü sonunda 2 si ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı ADIYAMAN,Hususî muhabirimiz RİFAT KÜÇÜK'den)Vilâyetimize bağlı Samsat nahiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • mu GAZETECİLERE HEDİYE Amerikan Haberler Bürosu Müdürü Mr.Boase evvelki gün «İstanbul Gazeteciler Sendikası» nı ziyaret ederek idare heyeti azaları ile tanışmış ve Sendika kütüphanesine Amerikan gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • SKflıTı Meclis tasarıyı kabul etti.Teammüden adam öldüren bir kaatilin idam kararı tasdik edildi ANKARA,HUSUSÎ Üniversite rektörlerine makam otomobili tahsisi hakkındaki tasarı Meclisin dünkü toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERI Dün saat 9.30 da KapaUçaısı,Sipahi sokakta bulunan Talip Yoksul'a ait yorgancı dükkânında yangın çıkmıştır.Dört balya pamuk yandıktan sonra İtfaiye yangını söndürmüştür.Yangının-elektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • Kızının kaynanasını yaralıyan baba ceza yedi Zeytinburnunda kızının kayınvalidesini bıçakla yaralayan Selâhattin Togo adında bir şahıs dün Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde 2 sene,2 ay,20 gün hapis ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • Sümerbank ayakkabı tatlarını arttırdı Sümerbankın kumaş fiatlarında yaptığı indirmenin,yüzde 5 ile yüzde 20,bazı nevilere inhisar etmek üzere de ancak yüzde 30 civarında olduğu anlaşılmıştır.Yeni fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • KOCAELİ İL MECLİSİ BİR TAKRİRİ REDDETTİ İZMİT,HUSUSÎ Kocaeli il genel meclisinin dünkü toplantısında azalardan Osman Kılınçarslan'ın verdiği 31 maddelik bir takrir üyeler arasında gürültülere sebep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • Fransa,Gine'yi tanıdı PARİS,A.P.Fransız hükümeti bağımsız Gine ile diplomatik münasebetler kurmaya karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • Tito ve Nehru anlaştı YENİ-DELHİ,A.P.Yugoslavya Cumhurbaşkanı Mareşal Tito ve Hindistan Başvekili Nehru burada yaptıkları müzakereler sonunda «sulh içinde beraber yaşama» prensiplerine sadık kalmaya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • AMERİKA KOLOMBO KONSEYİNE GİRDİ KOLOMBO,AA.Güney ve Güney-Doğu Asya'da teknik işbirliğini sağlayan Colombo plânı konseyi dün B.Amerikayı 18 nci üye olarak kabul etmiştir.Amerika şimdiye kadar konsey'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • İNGİLTERE İLE MISIR MAÜ MESELELERDE ANLATMAYA VARDI KAHİRE,RADYO İngiltere ile Birleşik Arap Cumhuriyeti,Süveyş harekâtındanberi muallâkta kalan malî meseleleri,S günlük müzakerelerden sonra halletmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1959
  • "Modern Dünyada islâm,Konferansı Karaşi'de yapılıyor Bir Hint Profesörü bugün İslâmiyetin tefsirine dair İstanbul'da konferans verecek KARACİ,PHS «Modern Dünyada İslâm» konferansı 27 Ocakta Karaçi'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • islâm ağa kesti attı:Eğer buraya dönmeyecekken biz seni bırakmayız paşam.Murad,Necati'ye baktı.Necati:Bey yine gelecek,dedi,buna emin olunuz.Murad,kendine karşı gösterilen bu bağlılıktan dahi bir ifti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • Musiki ve kültür BÜLENTTARCAN j DUYGU kabiliyeti ve duyuş kudreti,insanoğ-ŞE lıııuın malik olduğu kültür seviyesiyle birlik-EE te artar ve yükselir.Bu itibarla,duyguları-EE nıızı her devrede daha taze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • İki köpek Kutupta 11 ay yaşadı TOKYO,A.A.On bir ay önce Güney kutbuna gitmiş,olan Japon sefer heyeti,alelacele,memleketine avdet lüzumunu duymuş ve beraberinde götürdüğü köpekleri geri getirmek imkânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • USSR Bandıralı yeni ve konforlu yolcu gemisi "FELİKS DZERJİNSKY,Bugünden itibaren İstanbul'dan Varna,Köstence,Odesa ve Pire,İskenderiye,Port Sait,Beyrut,Lattakya limanlarına yolcu ve yük kabul edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • ÖZEL AKŞAM TEKNİKUM'u KIZ ERKEK Yaz dönemi kayıtları başlamıştır.Elektrik,Makina ve Yapı Şubeleri vardır.Lise,Sanat Enstitüsü,Orta okul üzerine üç yıllık meslek okulları mezunları ile bir dersten soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • GALATASARAYLILAR Kulübümüzün Seçim Kongresi bugün saat 14.30 da mektebimiz konferans salonunda yapılacaktır.Behemehal iştirak ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • LÜLEBURGAZ'da SATILIK İKİ BİNA Lüleburgaz İcrasında dosya No.956/45 T.ile İstasyon caddesinde 1100 m2 arsalı bina ile Büyük karıştıranda 2000 m2 arsalı benzin satış binası son ve kat'i müzayede 19.1.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • fHâfliitıef Sahibi:"RCÜMENT KARACAN Vazj i ş ı e r 1 n i fiilen idare eden mesul müdtiı HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • BUMÎ I Cumartesi 1374 17 K.Sani OCAK 4 I 1 9 5 9 HİCRÎ 1378 Recep 8 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.21 12.23 14.52 17.07 18.43 5.34 2.1C 7.18 9.47 12.00 1.36 12.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • 2 ELEMAN ALİNACAKTİR Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi mezunu,genç,iyi referans verebilen 2 elemana ihtiyaç vardır.Taliplerin referansları ile birlikte iş günü ve saatlerinde Çemberlitaş,Peykhane soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • YUVARLAK KAVAK VEYA ÇAM AĞAÇ DİREK ALINACAK 4 ilâ 7 metre uzunluğunda,vasatı 12 cm.kutrunda 1430)adet kavak veya çam ağacı almacaktır.Tekliflerin 44 81.13 telefon numarasına veya Galata,Rıhtım caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • DİKKAT 50 MİLYON LİRA SERMAYELİ EVBARK SANAYİİ İNŞAAT A.S.Kuruluyor 1 Meskenlerde 30,dükkânlarda 15 seneye kadar sürekli vâdelerle ortaklarmm EV veya DÜKKAN sahibi yapmak gayesiyle kurulmaktadır.2 Şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • TURİSTİK OTEL,HASTAHANE VE OKULLAR İÇİN Jfc# DÜNYACA MARl FABRİKALARININ bulaşık yıkama makineleri ve bilûmum mutfak makineleri,soğukhava dolapjarı ayrıca GOEDECKER ve BÖWE fabrikalannm,çamaşırhane ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası ÜMİT DENİZ Odaya girdikten sonra paşayı takliden ben de pardesiimü çıkarıp onun işaret ettiği koltuğa yerleştim.Sigara ikram etti ve:Şimdi bütün hikâyeyi anlat bakalım.de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • IjBANA NÖUOU 6ÖVUH?NE KAXZOLSA I B»leai 6e^den çucc».KiMWiYOK BU i$i?Hi r»is A Si t SK2 DERDİN Ali-VAS/CÜ26L.COCOAS' ANLAT SANA/AÇILIRSIN'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • PETTE.MEÇHUL.ÎT 3^ KIZ VİEW MK.AMXASININ NEŞKİ İVri SAVESİNDE MESHUl?B^M-A AJ-tKS4 HALK BlR HEK^Eyi UNUTMAVi TET? f/J OH EDiVOR^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • UZUl_A\E Sİ.V\Dİ t-tA!'L-E-DEEiAA SE^t/dük/rmwf V£&%Wıt¥,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • TASİİ-AA\A ARA-NCZ.OA Bu iŞj OA-MA İVİ Bil_EN VAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1959
  • MİSS 'DAMiSON Bu R£5İ7w DEKrı GENCİ t-t-ATif^.Dİ.PT^ NİZ Mi „T4Sİı.Bu KIRI NJUAAA.k-ole.de bekaber okuyORDUK.HOŞ ÇOCutCTUR-EPEV AKKAOAS UK ETMİŞTİK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • ff PLÂNYA fj FREZE fj FREZE TEZGÂHLARI DİĞER MADEN İŞLEME TEZGÂHLARI EKSANTRİK ve HİDROLİK PRESLER BİLÛMUM SAÇ İŞLEME TEZGÂHLARI ^J GİYOTİN MAKASLARI f* SAÇ BÜKME TEZGÂHLARI cakalar)YA BİLÛMUM MARANGO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • ilere bağlanan ık arttırılacak AYLIKLARIN GÜNÜN ŞARTLARINA UYDURULMASI İÇİN İŞÇİ SİGORTASI KURUMUNA DİREKTİF VERİLDİ ANKARA,HUSUSÎ İhtiyarlık,maluliyet,ölüm ve 'ğ kazaları meslek hastalıkları sigortal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • IMROZ'un YERİNE BAŞKA BİR GEMİ ALINMASI MUHTEMEL t Baştarafı Birincide büyük masraflara yol açacaktır.Alınacak olan 1 milyon 600 bin liralık sigorta bedelinin bu tamiri karşılayıp karşılamayacağı,yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • ACI BİR ÖLÜM Merhum Cerrahbaşı Mehmet Eeyln oğlu,Hevbetullah Alpayın zevci.Vedat ve Yurdanurun babası.Aysel ve Semihin kayınpederi,Haldun ve Halûğun dedesi Cevat Sungar ve Hüsamettin Sungarın eniştele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • C.H.P.Meclisine 7 Hür.P.li girdi t Baştarafı Birincide Beyazıt ve Şevket Raşit Hatipoglu parti meclisine girmişlerdir.Yeni mecliste eski Hür.P.lilerden 7 kişi ve gücbirliği kararı üzerine C.H.P.ye gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • KÖPRÜ KADIKÖY İSKELESİ BATTI Baştaraft Birincice bekleyebileceği bir halde İnşa edilecektir.İŞ UZADI Yeni iskele yapıldığı takdirde,inşaatın Nisan ayına yetiştirilmesi imkânsız görülmektedir.İnşaat mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • Dilek,Amerikalıları Meclisle tenkid etti Bağtaraj% Birincide AMERİKADAKİ DURUŞMALAR Amerikan askerleri tanıdığımız hakları hüsnü istimal ettiler mi?Amerikan askerlerinin İsledikleri suçların muhakemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • BOKS ŞAMPİYONASI BU GECE BAŞLIYOR t Baştarajı Altıncıda müddetle denemeye tâbi tutulacaktır.HALİT ÇETİNKAYA CEZA HEYETİNE VERİLECEK Toplantıda söz alan boks ajanı Fevzi Uman,İstanbul birinciliklerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • MARDİN CANAVARI İDAM EDİLİYOR t Baştarajı Birincide da bir kadını parasına tamaen öldürdüğü İçin idama mahkûm edilen Ziya Şimşek'in İdamı bir müddet için durdurulmuştur.Tehire sebep idam mahkûmunun av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • Fransız Ordu Takımına temsilî maç teklif edildi BURSA.HUSUSÎ 4 Nisanda yapılması kararlaştırılmış olan Türkiye Fransa Ordu Millî maçının şehrimizde yapılması Silâhlı Kuvvetler tarafından arzu edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • PATRİKLE DÖRT METROPOLİTİN İHTİLÂFI GENİŞLİYOR t Baştarafı Birincide «Hâlen Cenevrede bulunan ve «Dünya Kiliseler Birliğin nde Fener patrikhanesini temsil etmekte olan Malta metropolidl Kukuzls iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • Fenerbahçeli Feridun Almanya'dan dönüyor Almanya'nın Stutgard Kickers kulübünde tekrar başarılı oyunlar çıkarmaya başlayan millî futbolcumuz Fenerbahçe'n Feridun Buğeker,Stutgart Sportbericht gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • İZMİR'DE BİR GÜNDE 6 TRAFİK KAZASI OLDU İZMİR.HUSUSÎ Şehrimizde dün 6 trafik kazası vukubulmuş,bir kişi ölmüş,4 kişi yaralanmıştır.İlk kaza Karşıyaka'da bir jeepin bir şahsa ve müteakiben bir kamyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • NAFIA BÜTÇESİNİN MÜZAKERESİ BAŞLADI ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeni dün sabahki toplantısında beden terbiyesi bütçesini de kabul etmiş ve Nafia Vekâleti bütçesine geçmiştir.Söz alan mebuslar.Nafia Vekâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • K.Aygiin D.P.ye girdi t Baştarajı Birincide ye Encümeni azası Dr.Nuri Bayar bu mevzuda şunları söylemiştir.Belediye Reisimiz Kemal Aygiin' Un partimize kaydından büyük bir memnuniyet duymaktayız.Teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • Atatürk Üniversitesinde boykot devam ediyor t Baştarajı Birincide Şunu da ilâve edeyim ki,Erzurum'da talebenin yurt ve kütüphane durumu İstanbuldaklnden daha iyidir.Bu hâdise doğu'da üniversitenin hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • EYLERBEYİ SSLAŞIYORL Şeref Stadmdaki ikinci Profesyonel Lig maçlarından birincisi Feriköy Süleymaniye arasında İkinci profesyonel lig maçlarına bu gün Şeref Stadında devam edilecektir.Günün ilk maçı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • C.K.M.P.Genel idare Kurulu bugün toplanıyor C.K.MP.Genel İdare Kurulu,bugün saat 15 den itibaren İstanbuldaki il merkezinde toplantılarına başlayacaktır.Genel Başkan Osman Bölükbası.bu münasebetle İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • RUSYA,İRAN'I TEHDİT ETTİ MOSKOVA,TAHRAN'DAN AMERİKA İLE ANLAŞMA İMZALAMAMASINI İSTEDİ LONDRA.AP.Sovyet Rusya İran'ı Birleşik Amerikayla herhangi bir askerî pakt imzalamaması hususunda ikaz etmiş ve Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • ELEKTRİKÇİ ALINACAKTIR Fabrikalarda çalışmış tecrübeli ve ehliyetli olanlar mektupla Elektrikçi)rumuzu ile İstanbul P.K.176 ya müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • Yem Sanayii yemleri verimi artırır,kaliteyi yükseltir,maliyeti düşürür.YEM SANAYİİ T Ü R K A.Ş.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • LA VELETA Müsabakanın neticelerini 19/1/959 Pazartesi günü gazetemizde okuyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • BOYA ve CİLA BİR ARADA Ayakkabılarınızın daima yeni kalmasını istiyorsanız:WîDO Kremli Kundura Boyası kullanınız.Bir şişe boya ile elli çift kundura boyarsınız.Umumî Deposu:Babıâli Ankara Han 29 Tel:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1959
  • KELİMESİ İ00KURUŞ TELEFON 11 42 10 SATILIK EMLAK KADIKÖY,Dörtyolda.geniş iki oda.hollü boş kat.32.000 lira.36 36 03 Ferşat.KIZ1LTOPRAKTA,580 metre,bahçe içinde,iki katlı,kârgir,550 lira iratlı,ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1959
  • Bugün saat 12.30 ve 14.30'da iki çetin lig maçı var:K.GÜMRÜK-ADALET 4 takım da puan cetvelinde ilk 4?e girmek için çalışacak I İLHAN DEMIREL] PC7JIITJ Bugün Adaletle karşılaşacak olan KaragümrUk'lü fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • BOKS BU GECE BAŞLIYOR Spor Sarayında yapılacak müsabakalara İstanbul,Ankara,İzmir,Bursa,İçel,Konya,Sivas ve Kocaeli bölgelerine mensup boksörler katılacak ^jL.VURAL İNAN Kilosunun Favorisi TÜRKİYE bok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • Beşiktaş gelecek hafta Ankara'ya gidiyor Beşiktaş kulübü önümüzdeki hafta Oüneş kulübünün davetlisi olarak Anakaraya gidecektir.Siyah Beyazlılar iki maç karşılığında 25 bin lira alacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • Turbeky,Demirsporla mukavele imzaladı ANKARA,HUSUSÎ Bir müddet önce İstanbula gelmiş bulunan Turbeky dün şehrimize gelmiş ve öğleden sonra Demirspor'la antrenör oyuncu olarak mukavele imzalamıştır.Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • AYVAZ'I,ALMANYA ANTRENÖR İSTİYOR Dünya Şampiyonunun,teklife hayat şartları sebebiyle müsbet cevap vereceği tahmin ediliyor DÜNYA Greko Romen Güreş Şampiyonu Kâzım Ayvaz Almanyadan antrenörlük teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • G.Saray kongresinde seçim bugün yapılıyor LİSTESİNİ BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAYAN SADIK GİZ,KENDİSİNİ İTHAM EDEN OSMAN KAPANİ'YE DE CEVAP VERDİ Galatasaray kulübünün senelik kongresi bugün saat 14.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • [İLHAN DEMIRELJ SON ANTRENMAN lan kültür fizik hareketlerine çalışırken tesbit etmektedir.Soldan itibaren Ergon,Hüseyin,Avnl,Seracettin,Niyazi,Şeref.Bu sıkı çalışmadan sonra Sarı Lacivertli futbolcula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • Bilet meselesi şikâyetlere sebep oluyor YARINKİ Maç için meraklıların bilet talebi bcr zaman olduğu gibi karşılanamaz bir haldedir.Dün sabahın erken saatlerinde Bölge binası önünde toplanan talipler,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • ANTRENÖR REMONDİNİ DE DÜN KONUŞTU İtalyan hoca,Beşiktaş idarecilerini sandalya kavgası yapmakla itham etti I BEŞİKTAŞ antrenörü Remondini,dün bir basın toplantısı yaparak idare heyeti ile arasındaki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • Recep bugün de oynamıyacak İdare heyeti tarafından bir müddet önce kadro dışı bırakılan Beşiktaş takjm kaptanı Recep bugünkü maçta oynatılmayacaktır.Teknik Komita dün akşamki toplantıda,Hakkı Yeten'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • f1 VWHVUWUWWWHW)Diğer spor haberleri 5 inci sayfamizdadir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • l».»9J»MUinniflin«»li [A.P.Rekor Makinesi Avustralyalı hârika kadın yüzücü İlsa Konrad 1500 metrede 19.25.7 ile yeni bir dünya rekoru kırmıştır.Kesimde lba ve antrenörü sürülüyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1959
  • Yalçuk,Lig'e İstanbul'dan 8,Ankara ve İzmir'den 4 takımın katılacağını bildirdi ANKARA,Veli Necdet ARIĞ'dan FUTBOL Federasyonu Reisi Safa Yalçuk dün basın mensuplarıyla yaptığı bir has İnli al sırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor