Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • VÜCUDUNDAKİ YANIKLAR YÜZÜNDEN HASTAHANEYE KALDIRI-LAN «İMROZ» MÜRETTEBATINDAN DİĞER BİR YARALI.[AHMET PERKERİ YÜZÜNDEKİ VE ELLERİNDEKİ YANIKLAR TAMAMEN SARILAN İMROZ MÜRETTEBATINDAN HASAN BONCUKGÖZ HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • ZORLU,YUNAN ELÇİSİ İLE DÜN DE GÖRÜŞTÜ ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,dün öğle üstü Yunan büyük elçisi Pesmazoğlu ile 40 dakika süren bir konuşma yapmıştır.Bu mülakatta Yunan hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • yağmur HASAR YAPTI Şehrimizde ve Bursada bâzı semli su bastı.Yağış metrekareye 32 kilo BURSA,HUSUSÎ' SWBAHA karşı çıkan şiddetli bir fırtına ve sağanak halindeki yağmur,şehirde yer yer tahribata sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • MARDİN CANAVARI İDAMINI BEKLİYOR ADANA,HUSUSÎ Mardin canavarı diye anılan ve Bü-i yük Millet Meclisince idam cezası tasdik edilip Resmi Gazetede yayınlanan Hıdır Çeçen,cezaevi 2 numaralı hücresinde id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • Yedek Subay öğrencileri için takrir verildi ANKARA,HUSUSÎ Yedek Subay adayları arasında ihdas edilen kur'a usulü hakkında C.H.P.Ordu mebusu Ferda Güley Meclise bir takrir vermiştir.Güley,Millî Müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • Palto çalan bir lise talebesi Adliyeye verildi SİVAS,HUSUSÎ Sivas Lisesi öğrencilerinden Altuğ adında bir öğrenci arkadaşı Şükrü Kocalım okul vestiyerinden paltosunu çalarak bir eskiciye sattığından y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • MENDERES DÜN ANKARA'YA DÖNDÜ Başvekil Adnan Menderes dün uçakla Ankaraya dönmüştür.D.P.İstanbul teşkilâtının,Ankara caddesindeki infilâk hâdisesi dolayısiyle tehir ettiği «Vatan Cephesi» toplantısının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • JANDARMALARA İKRAMİYE VERİLECEK Meclis gündemine alman tasarıda jandarmalara verilecek ikramiye miktarı bir maaştan maaşın bir yıllık tutarı kadar ANKARA,HUSUSİ Jandarma mensuplarına gösterdikleri yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • Hava Yo!Müdürü i Enver Akoğlu'nun istifa sebebi açıklanmadı.Bu vazifeye tekrar U.Yenahn getirilmesi muhtemel ANKARA,HUSUSİ HAVA Yolları Genel Müdürü Enver Akoğlu,dün bu vazifesinden istifa etmiştir.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • Cox.URULTÂYI İktidara gelince yapılacak işler beyanname ile açıklandı Anti-Demokratik kanun ve zihniyet kaldırılacak Anayasa tâdil edilecek ikinci Meclis,kurulacak isbat ve grev hakkı tanınarak mal be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • Polis mevzuımd Zabıta kadrosunun 3225 kişi ile takviyesine dair kanun kabul edilirken Gedikle Çelikbaş çatıştı Vekil,D.P.nin ekalliyette olduğu yolundaki düşüncelerin vahim neticeler vereceğini söyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1959
  • ELEKT1IK ENSTİTÜSÜ Birinci senesini tamamlıyan Müessesemiz 958 senesi içinde 185 Elektrik Teknisyeni yetiştirmiştir.Yeni yıla hizmetinize yeniliklerle başlıyoruz.Kayıtlara acele ediniz.En kolay Öğreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • ACI BİR KAYIP Çalışmış bulunduğu müddet zarfında,nezaketi,İnsanlığı ve candan arkadaşlığı ile bütün yakınlarının hürmet ve en kalbî sevgisini kazanmış olan kıymetli hukuk müşavirimiz,büyük insan AVUKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA So^' Köfte** Almanya:Yeni Rus Teklifi 1 C^ Mart 1952 de,o zamanki Rus Hariciye Vekili Molotov Almanya ile barış anlaşmasının akdi için bir Konferans teklif etmişti.Sovyet şartlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • İSTANBUL RADYOSU İLE YAYINLANACAK MEVLİDİŞERİF.15/1/959 Perşembe günü akşamı yatsı namazından sonra saat 20.30 da Fatih Camii Şerifinden bu mukaddes geceyi ihya ve aziz gühedamızın ruhlarmı taziz maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • MEVLİD Pederimiz ve aile büyüğümüz merhum NURİ DEMİRAG ile validemiz merhume MESUDE DEMİRAÛ'ın aziz ruhlarma ithaf edilmek üzere İŞ.Ocak 1959 günü Cuma namazını müteakip Beşiktaş Sinanpaşa Camiinde Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • ksüADİYEDE APARTIMAN DAİRESİ |D ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ 'yi HER 100 LİRAYA BİR KURA NUMARASI TÜRKİYE KREDİ BANMASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • ÇİMENTO Gayemiz müşteriye hizmet,sürümden kazanç.Inşaatmıza,mağazanıza,imalâthanenize en müsait fiatla derhal teslim TAZE çimentoya ihtiyacını* varsa 27 22 If 22 82 38 No.lara bir telefon kâfidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • I ı nmı 11 umu mı mim nun ı m 11 m.ı.I.in.n.nun.ISTANBUL I 7.27 Açılıg ve program 7.30 Ka-E rışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 İki uvertür E 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Dağların Fedaisi Spen cer Tracy Robert Wagner.Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Aşk Istıraptır Linda Darnel Renkli İngilizce.İNCİ Tel:48 45 95)Kederli Yıllar Belgin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • BULMACA I 2 34 5 6 7 8 910 1112 SOLDAN SAĞA:1 Kendini «terme:Kuruyarak eksilme.Süslü tavan lâmbası;Kapı 1 tındaki alçak basamak.3 j »vaş sesle söylenen;İkide bir-tekrarlanan usandırıcı lâf.3 Cezayir'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sabahın İlk saatleri hog geçecek.Muhitinizi İdare etmek İmkânlarını vere» arife KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Merkürün tesiri ile bugün sözleriniz herkese batacak.Arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • HAKKA DOĞRU Allah ve Maneviyat Bilgileri Dergisi Dinî ve Manevî hayatımızda bir hâdise olarak BUGÜN GIKTI Bayilerden ısrarla isteyiniz.36 büyük sayfa renkli kapak 100 Kuruş Taşra Bayii:SABRÎ ÖZAKAR İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • mm AYRICA 500.0 LİRA PARA İKRAMİYESİ1 CEM'AN ooo LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • TEŞEKKÜR Feci İnfilâk hâdisesinde Tanrı rahmetine kavuşarak hepimizi sonsuz acılara gark eden oğlumuz ve kardeşimiz İstanbul Ekspres gazetesi operatörlerinden ÇETİN TÜZÜN'ün facia gününden defnine kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • Öğrenci burslarına 25 lira zam kifayetsiz görüldü Öğrenci Burslarının 150 liradan 175 liraya çıkarılması «Kifayetsiz» görülmüştür.Ankara'da,Bütçe Encümeninin Maarif Vekâleti bütçesinin müzakeresi sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • İnsanın olgunlaşması için ıztırap çekmesi lâzımdır Orman ve İktisat Fakülteleri arasında dün Marmara lokalinde yapılan «İnsanları Saadet mi,yoksa ıstırap mı olgunlaştınr?konulu münazarayı,«Istırap olg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • DOĞUM Fad.la Doğanbey İle Necati Doğanbey kız evlâtlarının dünyaya geldiğini akraba ve dostların,müjdelerler.Amerikan Hastahanesi 13/1/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • MEVLİD-I ŞERİF sevgili Babamız Fuad Zincirkıran'ın aziz ruhunu taziz maksadile yarınki 15 Ocak 1959 Perşembe günü Şişli camii şerifinde öğle namazını mUteakib hatm-i şerif ve mevlidi nebevî kıraat edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • VEFAT Esbak Rüsumat Muhasebecisi İbrahim Rüştü Bey ve sabık Harbiye Nazırı merhum Şakir Paşa'nın torunu,sabık Zonguldak Belediye Reisi Emekli Albay merhum Süleyman Faik Ertaman ile Cahlde Ertaman'ın o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • I KAHROLASI LODOS!I T T ER gün tüylerimizi ürperten bu kaza vo I belâ salgınının bilinmeyen sebeplerini havaların gayrı tabiî gidişinde arayanlar fazla aldanmazlar,sanırım.Mevsimlerin,iklimli lerin,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • Su zammının şekli yarın belli olacak ZAMMIN 1 OCAK'TAN İTİBAREN KULLANILM OLAN SUYA TEŞMİL EDİLMESİ DE MUHTEMEL Belediye Meclisinin yarın yapacağı toplantıda Sular İdaresi 1959 yılı bütçesinin tümü üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1959
  • BULVAR HALI PAZARI HAFIZ KASIM YILMAZER Mağazamızı Aksaray Atatürk Bulvarı 166/1 den aynı cadde aynı sırada Valide Camii karşısı No.122 naklettiğini sayın müşterilerine arzeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • Türkiye için dövüşen İTALYAN GENERALİ m Röportaj:Bedirhan ÇINAR İtalya'da bir başka Türk dostu Ântalya'lı Strato Tuzcuoğlu BUGÜNKÜ yazımızda sizlere Strato Tuzcuoğlundan bahsedeceğiz.O da General Luka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • «İkinci değil,birinci Menderes!Haftanın en güzel baş yazısı,bugün:1 Aziz Nesin,Adnan Veli,Yalçın Kaya,en güzel hikayeleriyle,bugün:del.del.Necmi Rıza,Nehar Tüblek,Yalçın Çetin,Suat Yalaz,Ferit,Zeki,Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • I Kırtasiye garabetleri E İZDE en büyük ıslahat devairi kırtasiyeden halkı da kır-E İJ tasıyeciliğin tahammülfersa garabetlerinden kurtarmaktır E Hasan Yıldırım imzası ile aldığım şu mektuba bakınız:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • 250 LİTRELİK BETONİYER 5 Beygir Gücü Mazot Motorlu Garantili Tediyatta kolaylık Teşhir:Şişhane Tramvay durağı No.188 Tel:44 60 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • ABT UIXAMB&Z.K-lPALÛEMĞl KUUJ.BEtC RÜYA e,oRÎJT*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • SOZ SİRASİ;MİKOYAN KONUŞTU RUS halkı,komünizm ihtilâlini ideolojiyi benimsediği için desteklememişti.Mujik,hatta bir İdeolojinin varlığından bile habersizdi.Mujik,canına okuyan Çarlık İstibdadından ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • ihtilâfında arabulucu Kahire'de,Cezayirli milliyetçi liderlerle görüşen italyan Başvekili dün de G a u 11 e I e konuştu PARİS,A.P.İtalyan başvekili Amintore Fanfani,de Gaulle'ün talebi ile Cezayir ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • 62 lik bir ihtiyar 18 yaşında kızla evlendi BURSA,HUSUSÎ Mahmut adında G2 yasında bir ihtiyar,18 yağında bir kızla nikâhlanmıştır.Nikâh töreninde Mahmut'un karısından yaşça büyük kızları ve dört torun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • Fatih Santralına bağlı Telefon Alınacaktır Müracaat:Helios Elektrik ve Makine T.A.Ş.Bankalar Cad.Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • Bir kilo yemle,3 kilo süt,yarım kilo et,6 yumurta ancak yemlerimizle alınabilir.YEM SANAYİİ TÜRK A.Ş.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • yüzde yüz sal HAKİK ZEYTİNYAĞI PAKSOY Ltd.Ort.Galata Rıhtım cad.155/1 Tel.44101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1959
  • GALATASARAYLILAR Kulübümüzün seçim kongresi 17 Ocak Cumartesi günü saat 14.30 da mektebimiz konferans salonunda yapılacaktır.Behemehal iştirak ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • Murad:Beni affediniz,dedi,size yaptığım ise bağlılık hissettiğini irin sormuyorum.Söyle.Benden sonra çiftliği ne yapacaksınız?Pınarlı çiftliğinde büyük bir mektep binası yaptıracağım.Ne güzel.YÜZ çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • Z avAi_ı_ı OKSı_ı2 SEMİM ¦njvcAN tS-UAMAAlŞTlR ^e^Jw777/j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • KURTARIUIIM CA-VA.KADAR M.l H 3l2l SİZ M)KuKTARACûtC-»»•mi SiZ BlR uiCA 3t BİLE İDARE EDE- V\ECİNlZ.BU tcüÇutc SAl-i-A Bizf »*ASıl_icüR-VARACArCSlM İZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • Mural1 Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP Telefon kapandığı için ben de ahizeyi yerine koydum.Mahallebiciyc bir yirmi beşlik atıp dükkândan fırladım.Araba bıraktığım yerde idi ve çok şükür hiçbir müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • AL-TlMl ARAMADAN EWEl_SOXL.E.SAJM DAL-IN tsfe_KEDE Z NEE euRAXA BuKA A SANDALI A GELMEDİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • Si'r euv\Aı_ı RûSTA BEMi HA3X4 SAÇAAALAMA İNiSANi BİR El_v\Al_ı PAS."A İLE MASTA CXuE.rtAU?OVLE OESiu.2 POR^ SiVON WOPTE 1 P©R-StVON TAN/UK 2 TABAK V\AKAKNA—TABAK PıUÂKı ED(AA.4 SİSE BİRA İÇTİA*-v^e B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • memleketimizde ilk defa HİÇ PEŞİN PARA ALMADAN e SENE TAKSİTLERLE KAD.KÖV PENERVOL,DERYA SİTESİ FENERYOLUNDA,GAZİMUHTARPAŞA ve MUSTAFA MAZHAR BEY caddelerine cepheli,BAĞDAT caddesi ile ZİVER BEY asfal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • USSR Bandıralı yeni ve konforlu yolcu gemisi "FELİKS DZERJİNSKY,17 Ocak 1959 dan itibaren Istanbuldan Varna,Köstence,Odesa ve Pire,İskenderiye,Port Sait,Beyrut,Lattakya limanlarına yolcu ve yük kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • S/S ÜMRAN M/S DEMİRDAN ve S/S HÜSEYİN Vapurlarımız OCAK ve ŞUBAT aylarında KONTİNANT limanlarından hareketle Türkiyeye avdet edeceklerdir.Ticarî eşyaları olan sayın tüccarlarımızın acenteliğimize müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • Şükrü Kaya'nın eserleri i TÜRKER ACAROĞLU ğ Tanınmış nolitika ve fikir adamlarımızdan E Şükrü KAYA,10 Ocak/1959 Cumartesi günü 75 yaşın-E da ölmüştür.Telif ve tercüme eserleriyle hakkında E yazılan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • izW °1 Bj\SBS5SSK MÜZİK MECMUASI BUGÜN ÇIKTI IT'S EASY ile Notası,Ricky NELSON,Peggy LEE ve Bütün İstedikleriniz ile 10 Yeni Şarkı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • SERİ DAKTİLO ARANIYOR Istanbulda ciddî bir ithalât müessesesinde çalışmak üzere Türkçeye bihakkm vâkıf ve serî daktilo yazabilen bir Bayan aranıyor,ingilizce bilmesi şart olmamakla beraber şayanı terc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI RİZE ŞUBESİ YARIN SAYIN HALKIMIZIN HİZMETİNE GİRİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • MÜJDE Anteplilerin oto tamirhanesi emrinizdedir.İstanbul Topçular Telefon:21 46 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • JANDARMALARA İKRAMİYE VERİLECEK t Baştarafı Birincide ırzını koruyucu yüksek hizmetleri görülen Jandarma teşkilatındaki subay,askeri memur,assubay ve memurlar ile mecburi uzatmalı ihzmetll erata bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • Ordu Fpto Film Merkezi ve Erman Kardeşlerin müştereken hazırladıkları ONUM SÜVARİSİ Lâle ORALOĞLU Turgut OZATAY Engin YAPAR Atıf KAPTAN Reji:Bnb.Nusret ERARSLAN bugün TAKSİM Marmara Alemdar ve Şehzade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • Zorlu,Yunan Elçisi ile dünde görüştü t Baştarajı Birincide ğuk karşılanmıştır.Resmî makamlar bu hususta bir tefsirde bulunmam ışsa da,Yunan gazetelerinin neşriyatı bunu ortaya koymaktadır.Yunan hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • ŞİDDETLİ YAĞMUR HASAR YAPTI Baştarafı Birincide yaralananlar omustur.Yağmurun metre kareye düşen miktart 34 kilodur.İSTANBUL'DA Şiddetli yağmur yüzünden evvelki gece İstanbulda birçok semtlerin çukur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • E.H.P.KUBULTİT Baştarafı Birincide A)Düşünce,söz,basın,ilim,vicdan hürriyetleri ile grev hakkı ve devlet yayın vasıtalarının tarafsızlığı tanınacaktır.B)Devlet Reisliği tarafsızlığa kavuşturulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • POLÎS MEVZUUNDA MECLİSTE TARTIŞMA t Baştarafı Birincide nın komisyona iade edilmesi gerekir.Dahiliye Vekâleti politikasını değiştirince,bu kadrolara lüzum knlmıyacaktır.Şimdiki politika,memlekette huz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • aanaaa huh ¦aaaka etmek ¦naili İSTANBUL'dan AVRUPA-LONDRA-NEW-YORK BOSTON-MONTREAL-DETROIT CHICAGO SANFRANSISKOya Londra ite New-york arasında Comet 4 Jet uçaklariie Günlük Servisler.£n yakın yetkili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • KELİMESİ 1Ö0KURUŞ TELEFON SATILIK EMLÂK ALTI fabrika arsası,içinden fabrika elektriği ve dere geçer.Her gün Üsküdardaıı Belediye otobüsü işler.A dr:Beykoz,Akbaba Okul evinde Ahmet Aktürkm AYAZPAŞADA a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • MUHASEBE MEMURU ALINACAKTIR Lise tahsilli,askerliğini yapmış ve nazarî ve amelî muhasebe usulünü bilen memur almacaktır.Ehliyete göre ücret verilecektir.Türkiye GENEL SİGORTA A.O.Yeni Postahane karcıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • Pfillîııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • RUMÎ Perşembe HİCRÎ 1374 15 1378 K.snni OCAK Recep 2 19 5 9 G VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 7.22 2.19 Öğle 12.23 7.20 ikindi 14.50 9.47 Akşam 17.04 12.00 Yatsı 18.41 1.37 12.31 Iınsak 5.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • BUGÜN AKŞAMA KADAR TEŞHİR YERLERİ:beyoğlu şubemiz KADIKÖY ŞUBEMİZ FATİH AJANSIMIZ HeLİSO liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1959
  • İSKENDERUN İNFİLÂKI SEBEBİ ANLAŞILMADI t Bağtarafı Birincide tiram duruşunda bulunmuşlardır.Miradorun ikinci süvarisine ait ceset ise bir merasimle defnedilmiştir.İMROZ'DA ZARAR Gemi kurtarma teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • Büyük Maçın son Hazırlığı YILIN maçına hazırlanan Fenerbahçe ve Galatasaray takımları bugün yapacakları antrenmanlardan sonra kampa gireceklerdir.Fenerbahçe,Galatasaray'ın uğurlu «aydığı Çınar otelind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • SON DAKİKA FENERBAHÇE'NİN 6 OYUNCUSU KAMPTA DOa geea Fenerbahçe kulübü gördüğü lüzum üzerine 6 oyuncusuna kampa almıştır.Menecer Ahmet Erol la birllkta kampta bulunan futbolcular:Can,özcan Erinin,Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • GRUPLAR listelerini uçukluyor GALATASARAY kulübünde kongre faaliyetine dün de devam edilmiştir.İdealistler ve İktidar grubu muhtemelen bu gün İdare heyeti listelerini basına açıklayacaktır.Kongreye ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • YALÇUK g eliy oı FUTBOL Federasyona Reisi Safa Yalçuk,hafta sonunda şehrimize gelecek ve Pazar günkü Fenerbahçe Galatasaray maçını takip edecektir.Yalçuk'un bu münasebetle Federasyona İstanbuldan alrn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • FİU,Berksoy'a vazife vermedi BEYNELMİLEL Güreş Federasyonu dün Vehbi Emreye gönderdiği bir mektupta Venezuela'dakl Pan-Amerikan oyunlarında FİLA müşahit!olarak Japon güre| federasyonu ve FİLA İkinci b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • ŞEKER HİLÂL Mustafa Ertan' a 40.000 lira veriyor Bu »ene transfer için 250 bin lira ayırmış bulunan Ankara Seker Hilâl takımı,milli takım sağhafı Mustafa Erlana talip olmuştur.Bu sene ordudan ayrılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • SOFYANİDIS DÜN ALMANYA'YA GİTTİ Beşiktaşın geçen sene Beyoğluspordan transfer ettiği Sofyanidis,dün sabah uçakla AJmanyaya gitmiştir.Sofyanldis Studgard şehrindeki bir üniverslteda tahsiline devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • Gençlerin grup maçları 6-7-8 Şubatla başlıyor Mart ayında yapılacak olan Avrupa genç takımlar şampiyonasına iştirak edecek takımımızın seçim ve hazırlık programı belli oldu NÜMÜZDEKİ Mart ayında Bulga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • I SAMİ ÖNEMLİ] TÛMA.TUNCER VE GÖKHAN Fenerbah?c diin ew;lî "kibi Galatasarayı 71 58 matlûp ederek revanşı aldı.Umumiyetle Sarı-Lâcivertll MWi%n»*ıı oyuncuların gallb çıktığı mücadeleden bir sahne.Sold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • R.i* ^5.Ageliyor GEÇEN «ene Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasında birinci olan ve bu sine de şampiyonluğun favorisi gösterilen Rusya'nın Riga basketbol takımı,Mart ayı baslarında şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • Formda Receb kadroya giriyor Beşiktaş profesyonel takımı dün sabah antrenman yapmıştır.Remondinl gelmediği için Hakkı Yeten,Hüseyin Saygım ve Abbas Sakarya'nın idaresinde cereyan eden çalışmalara İzin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ)D İD IEÇT AEK takımı Atinada Versus Wienner'la ftlinUDMI IIV Dill MM!yaptığı maçı 3-2 kazanmıştır.Resimde Avusturya takımı santraforu Yunan kalecisini sakatlamamak için havaya sıçramış bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • Remondini'ye ÜLTİMATOM BEŞİKTAŞ Kulübü Read Ferhat Nasır,antrenmanlara gelmemekte ısrar ettiği takdirde antrenör Remondinl'nin Mukavelesinin bozulacağını bildirmiştir.Kulüp reisi,«Antrenör son toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • K.Gümrük çalışıyor Adalet kampta Cumartesi günü Karagümrük'le karşılaşacak olan Adalet profesyonel takımı dün sabah yaptığı,idmandan sonra kampa girmiştir.İdareciler son maçta sakatlanan Ali ile Muhit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • TURBEKY D.SPORLU Macar Milli takımının eski şöhretlerinden antrenür-fııtbolcu Turbeky dün Ankara Demirspor kulübü umunu kaptanı İle resmen anlaşmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ] PENALTI VE GOL slanbulsP°r' lk & lünü bir penallî atisi ile kazandı.Oyunun Cl inci dakikasında Aydemirden bir pas alan İbrahim,süratle Beyoğiuspor kalesine daldı.Fakat son hareketi yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6