Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • Türkiye için dövülen İTALYAN GENERALİ m uka,Guiliano'yu atbik ettiği Ti urk j sıılle Röportaj:Bedirhan ÇINAR darmasının General Luka'dan söz açıldığı bil yerde «Taçsız Kral» diye anılan Sicilyalı hayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • SOZ SİRASİ 250 GRAM LAHANA TURŞUSU.Gazetecilerin bir vazifeleri de,olayların tahlilinde yetkililere yardım etmektir.Cinayetlerde,su baskınlarında,depremlerde,kazalarda;koşar,çırpımı-didinir ve olayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • •KAPIŞILAN BİR ESER 500 500 SUAL CEVAP İlim Âleminde Büyük Hâdise İKİNCİ KİTABI OLAN Cinsiyet Hayatı 14.1.959 Çarşamba günü çıkıyor bütün gazete müvezzilerinde arayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • Kazanıyor BU AKSAM SAAT 21.30 da ISTANBUL RADYOSUNDAN DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • İDEAL KABİNE L.ONDRA,AA.«Dally Express» gazetesi,okuyucularından muhtelif memleketler siyasî şahsiyetlerinden «İdeal Kabine» tanzim etmelerini istemiştir.Okuyucularının arzuları çu suretle belirmişt'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • J.Baker şehrimizde evlâtlık bulamadı Şehrimizde konserler vermeye devam eden Josephine Baker Türkıyeden Fransaya götürmek istediği çocuğu bulmakta güçlük çekmektedir.İkibuçuk aylık bir bebek aradığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • Rusyanın bir şehrinde sühunet 46 derece MOSKOVA,AA.Moskova radyosunun bildirdiğine '«re,Sovyet Rusya toprakları içindeki Yakutsk'da sühunet sıfırın altında 48 dereceye kadar düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • Kahire ile Bonn'un ARASI AÇILIYOR Doğu Almanya'ya konsolosluk açma selâhiyetinin tanınması münasebetleri gerginleştirdi BEKLİN,A.P.Komünist Doğu Almanya rejimi,Birleşik Arap Cumhuriyetinin,Doğu Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • i Klasik Türk Mûsiki Konseri î STANBUL Belediyesi Konservatuarı konserlerinin Türk mu-E I sikisine ait olan ondördüncü konseri Münir Nurettin Sel-E çuk'un idaresinde olarak dün sabah «Şan» sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • MANİSA VALİSİ VAZİFESİNE BAŞLIYOR AYDIN.HUSUSÎ Manisa Valiliğine tâyin olunan Aydın Valisi Enver Saatçigil yeni vazifesi başına hareket etmigtlr.Eskişehirden Aydına tâyin edilen Vali perşembe günü şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • Rus Başvekil Yardımcısına kaatil diye bağırıldı ve otomobilinin camları kırıldı SAN FRANCİSCO,T.H.A.RUS Başvekil Yardımcısı Mikoyan aleyhinde nümayişler yapılmış ve otomobilinin camları kırılmıştır.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • im.t ı L# [A.P.l Kübanın Santa Clara şehrinde İhtilâlciler Dikin PB İM ARI i tatör Batista taraftarı Komiser Alejandra Garcia'yı idam etmişlerdir Yukarıdaki resimde,ellerinde makineli tabancalar bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • M ŞAHI HAKKINDA yeni söylentiler çıktı Şahın eski İtalyan kralının kızını sevdiği ve Umbertonun oğlunun bu maksatla Tahrana gittiği bildiriliyor TAHRAN.A.P.Eski İtalyan Kralı Umbertonun oğlu Victor Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1959
  • Âm 1 E* HI IC S buyu Topkapı'da kurulan ve memleket ihtiyacını tamamen karşılayacak fabrika ithal kotalarına "Sodyum Siilfit,konması ile çalışamaz halde [İLHAN DEMIREL.İki buçuk yılda meydana getirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • CİCİ CAN CİCİCAN BEKÇİ üuJNCA dai tat u» &e UY-KUYA OAuDi.EJCTESı 6ÜTİÜ BÛJTOM AKŞA/VV CÂAZG-reuef?S^HUK.XVJVUAOJ TİRAN» GOLiNiN SOVUUDUĞÜNU KAKEC ı=P-DU-6*?veıe SA8AH GAZETEuEfcİ TEKNİK Z/RUf?ETuE BO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • iw;Bu iCADAfcl tcÂP-ARTIK KAPATIN Şu CİHAZI.PEKALA AAK. ENDALL.ÇOK MEMNUN Ol-DUMs su anl.asmavı ei_de edecek:tek insan'm MİSS 3AAAISON Olduğuna KA-NAAT GETİRDİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • ^Q5E:5At!ilpiŞ^R0^RE£ö:sfW *e/we'^ A/iEO.cSı'V^ OE Mf*RA£ t^evSıN DEGıu a/KTİIVASİI-Iİ*.NÇ Se T/xıvıCA en.VûRDıR.ıpr A.X CJAmA Dua:QA.£ VA -7EW.ŞlNı DA VAlÇAJ_A.I FİANÇO'VU HA V4CAĞl/V\B&ZDAJZ r77VİJE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • ODAMIZA KAYITLI SANAYİCİLERİN NAZAR-I DİKKATİNE Bu güne kadar kapasitesini tesbit ettirmemiş olan sanayicilerimizin 15 Ocak 1959 tarihli Odamız gazetesindeki izahatı okumaları ehemmiyetle tebliğ olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • Aşağıda tarife pozisyonu ve adı yazılı maddelerden ihtiyacı olup,ithalâtta bulunmak isteyen azalarımızın taleplerine ait miktarı ile spesifikasyonlanni 15/1 ^59 Perşembe akşamına kadar Odamıza yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • İLÂN Türkiye ToW Klübü 1958 Umumî Heyet toplantusı 26/1/1959 pazartesi günü saat:10 da Ankara Yenişehir Mithatpaşa caddesi No:35 Klüp merkez binasında yapılacaktır.Mezkûr gün çoğunluk sağlanamadığı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • ^flâiiiiief Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • RUMÎ Pazartesi HİCRÎ 1374 12 1378 K.evvel OCAK Recep 30 19 5 9 3 VAKİ T VASATÎ EZANI Güneş 7.23 2.23 Öğle 12.22 7.22 İkindi 14.47 9.47 Akşam 17.01 12.00 Yatsı 13.38 1.37 imsak 5,35 12.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • Yeni Yılın En Büyük Kazanç Fırsatı—SENE TAKSİTLE Kadıköy Feneryoiu Derya Sitesinin Daire Satışları Devam Etmektedir 10.600 metrekare üzerine kurulan,süs havuzları,çocuk parkıyla tezyin edilen ve bahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 2 DÜNKÜ KISMIN ÖZETİ:Murad Davman otomobili ile yağmurlu bir kasım akşamı saat 20.30 sıralarında Hacı Osman bayırından Büyükdereye inmektedir.Tanınmış tacirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • SANAT ALTAN İLKİN i k Pariste ünlü piyanist La-i zare Levy'nin yanında mü-i zik öğrenimini ilerletmekte i olan genç ve kabiliyetli pi-i yanistimlz YÜKSEL KOPTA j GEL;bu hatta sonunda,An-j karada Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1959
  • Hayır Hacı,dedi,ben buraya nasıl geldimse öyle gideceğim,buraya sandık sepetle mi geldim?Elimde bir bohçam vardı,line öyle bohça ile gideceğim.Hacı,yüreğini bir haşere sokmuş gibi elini kalbine götürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Fanfani'nin temasları iyi karşılanmadı İtalya Başvekilinin Atina'da Kıbrıs meselesini görüşmesi Londra'da tenkid ediliyor LONDRA,AA Fanfani'nin Kahire'ye yaptığı mevsimsiz ve batı hesabına hiç d» seme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • D.P.Genel idare Kurulu Başvekilin riyasetinde toplandı ANKARA,HUSUSÎ D.P.Genel İdare Kurulu.İki gündenberl Başvekil Adnan Menderesin riyasetinde Başvekâlette toplanarak,son günlerin siyasi olayları üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Karısını yol ortasında 6 yerinden bıçakladı Şehremininde Millet caddesinde oturan 34 yasında Gafur Üşümezoğlu adında biri,evvelki gece sokak ortasında karısı Ferideyi bıcaklamıştır.Kıskançlık yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Belediye zabıtası da dolmuşları kontrol ediyor Dolmuş ve taksi şoförlerinin kontrolunda Belediye Zabıtası da Trafik Şubesine yardımcı olmaktadır.Belediye zabıta memurları gidecekleri istikameti göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Açık kalan çukurdan su boruları çalındı Bağlarbası Allâme sokağından geçen su borularından ikisi çalınmıştır.Yolun ana lâğımmın yapılması için 4 ay kadar evvel kazılan çukur,aradan çok uzun bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Öğrenci Mübadele Birliği yıllık kongresi toplanıyor Beynelmilel Teknik Stajyer öğrenci Mübadelesi Birliğinin 12.yıllık genel kurul toplantısı bugün saat 10 da Teknik Üniversite merkez binasında bağlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Vapurlardaki satıcılarla mücadele işe yaramıyor Vapur içlerinde ve Iskelelerdeki satıcılar.Belediye Zabıta memurları tarafından takip edilmektedir.Dün vapurlarda jilet ve muhtelif eşya satan 10 kişi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • DAMADI YÜZÜNDEN KENDİNİ DENİZE ATTI tZMİR,HUSUSÎ 50 yaşlarında Feriha Göksaldı ayağma taş bağlamak suretiyle kendisini denize atmıştır.Feriha etraftan yetişenler tarafından güçlükle denizden çıkarılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Amerikan Cezaevlerinde 200 den fazla gazete çıkıyor WASHINGTON,AA.Amerikanın muhtelif hapishanelerinde 200 den fazla gazete çıkmaktadır.Bu gazetelerin muharrir ve mürettiplerinin hepsi de mahkûmlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Miras yüzünden kayınbiraderini öldürdü NİĞDE,Hususî Muhabirimiz M t T H A T ÖZDOĞAN'dan 1959 yılının İlk cinayeti miras yüzünden Bor kazasına bağlı Karanlıkdere köyünde İşlenmiştir.Mahmut Polat kayınb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • C.H.P.KURULTAYI BUGÜN TOPLANIYOR t Baştarafı Birincide toplantısında alınan ve kurultaya sunulacak olan karar şöyledir:n Parti Meclisinin selâhiyetlerl artacaktır.IEJ Genci Başkan ve Genel Sekreter pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Bir sarhoş bıçağını çekip adam kovaladı Cezaevinden yeni tahliye edilen «Eğrlboyua Cemal» nâmlyle mâruf bir sa bıkalı.evvelki gece Üsküdaıjı birbirine katmıştır.Son derece sarhoş olan Cemal,bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • öğretmen vekillerinin ücreti artırıldı AKRABA,HUSUSİ Eütçe Encümeni dün Maarif bütçesinin fasıllarını müzakere ve kabul etmiştir.Bugün Nafıa bütçesi ele alınacaktır.Maarif bütçesi görüşülürken yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Türkiye en az et istihlâk eden memleketler arasında KONTA,HUSUSÎ Zirai öğretim* başlamanın 110 uncu yıldönümü dolayıslyle Seker fabrlkasındakl törende konuşan Yem Sanayi Müdürü Burhan Doruk,zirai mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • GALATASARAY Beşiktaş'ı 2-1 yendi t Baştarajı Altıncıda nüz 5 inci dakikada Galatasaray'ı 1-0 galip duruma geçirişi gibi.Topun Beşiktaş kalesine girişine kadar üç merhaleden atlayışı kayda değer.Mete h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • 5-2)de 2-2)de olabilirdi Baştarajı Altıncıda Emniyet İçinde olanların normal gevgekliğlyle bllenemezdi de.İşte rakiplerin daha çok moral cepheden elde tuttukları faktörler maçtan evvel Beşiktaşla Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • RAKİBİ KÜÇÜK GÖRMEK İLLETİ t Baştarafı Altıncıda rayacaktı.Aynı şartlarda sarı kırmıeılıların korkulu rakiplerini bir daha yakalayacakları tahmin edilemez.Müsabaka son 15 dakika hariç tamamen Galatasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • KİM SEVİNECEK?KİM ÜZÜLECEK?t Baştarajı Altıncıda paylayacak mevkide değiliz.Cevapları şöyle olur:«Böyle başa,böyle traş.Doğrudur,böyle sahaya böyle oyurl.Hattâ onların,bu sahanın lâyık olduğundan daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • 1 DÜNKÜ MAÇIN 1 I 22 OYUNCUSU t Baştarajı Altıncıdaki METİN E Oyunun bilhassa birinci devre-E sinde,marke etmekle vazifeli ol-E E duğu bir rakip oyuncu bulunma-E E dığı İntibaını uyandıracak kadar=E d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • ve NEZLEYE karşı Aldığınız müstahzarın hakiki Gripin olduğunu anlamak için GRİPİN markasına bilhassa dikkat edinizgünde 3 adet alınabilir.GRİPİN bol miktarda ecza depolarına tevzi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • TELEFON ARANIYOR 22 ile başlıyan telefon aranıyor.Müracaat:Telf:22 97 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Hayvanlarınızı Yem Sanayii yemleri ile beslerseniz kaliteli ve bol mahsul alırsınız.YEM SANAYİİ TÜRK A.Ş.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • KAYNAK KAZANI Yeni çıktı komple,2,5 ve 5 kglık hazine vergisi» ithalâtçı flatına EMAK ticarethanesi P.K.705 Galata İstanbul Tel:44 68 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • 23 Ocak Cuma akşamı SARAY Sinemasında MÜNİR NURETTİN KONSERİ ¡e en yeni eseri.ENDÜLÜSTE RAKS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Soğuk algınlığına karşı kolay bir tedavi şekli Soğuk algınlığından,mütevellit,ıstıraplarınızı gidermek İçin VİCKS VapoRub'ı,bu hoş merhemi yatma zamanında göğüs ve sırtınıza I.surunuz.Soğuk olgınliğın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • TÜCCAR ve İŞ SAHİPLERİNE MÜJDE İstanbul'un en canlı iş yeri MAHMUTPASA'da MODERN ŞEKİLDE İNŞA EDİLEN ÖZTAŞ PASAJ'mda KİRALIK YAZIHANE ve DÜKKÂNLAR ADRES:Mahmutpaşa,Bezciler Sokak No.53-55 Müracaat:Pas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • YENİ MELEK'te 13 Ocak Salı 9.15 de Yeni yılın ilk şaheseri İÇLİ MACERA Renkli Te'e Sunpatıa)Sinemaskop DEBORAH KERR JOHN KERR Hatıratı unutulmıyaoak film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 p SATILIK EMLAK ÇAMLICADA Bağlaraltı mevkiinde sat.3700 M2 arsa.47 10 63.SAT.Bahçeli,müstakil ev.Üsküdarda,iskele ve çarşıya çok yakın.10-12 arası 22 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • ESKİŞEHİR TİCARET OKULUNUN FAKÜLTE OLMASI İSTENİYOR ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Eskişehir Yüksek^İktisat ve Ticaret Okulu Talebe Cemiyetinin kongresi dün yapılmıştır.Kongre,sakin geçmiş ve müteşebbis heyetin faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • C.K.M.P.NİN BİR SOSYALİST PARTİSİ OLMASI İSTENİYOR t Baştarafı Birincide Tilrklye artık doktrin partilerine doğru gitmelidir.Hususiyle emekçi İnsanları komünizmin kucağına düşmekten alıkoyacak içtimaî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • BİR KAZADA İKİ GENÇ KIZ ÖLDÜ t Baştarafı Birincide «İstanbula tomruk götürüyordum.İstihkâm taburunun önünde arabanın lâmbaları arıza yaptı.Yanımda patronum ve muavinim vardı.Birlikte İnip ârı-*ayı gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • Haydarpaşa garına giriş ü c r e t i alınmayacak Avrupa memleketlerinde olduğu gibi Haydarpaşa garına giriş ve çıkışın paralı olması ile ilgili hazırlıklar durmuştur.Tatbiki sonraya bırakılan karara gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası İdare Heyeti Başkanlığından Babıâli'yi ve yurdumuzun her köşesini derin bir mateme garkeden meş'um infilâk felâketinde,gerek hayata ebediyen gözlerini yuman,gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1959
  • j\Jf^ JPI sinemasında bugün Suarede SABA MELİKESİ filminin kahramanları lUTlTlA BENÎ Mırumll»)Filminde LEONOBA BUFFO GİNO LEUBİNİ 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1959
  • llllllllllllllllllHIIIIIIIII!DUNKU MAÇIN 220YUNCUS Effak AYKAÇ G.SARAY YÜKSEL Turgayın sakatlığından beri heı müsabakada maç kabiliyeti biraz daha artan bu genç,dun topun kayganlığına rağmen,tecrübeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1959
  • REAL MADRİT İKİNCİLİĞE DÜŞTÜ MADRİT,A.P.Dün oynanan Hg maçlarında Real Madrid Gijon ile 0-0 berabere kalarak lig liderliğini averajla Barselona'ya kaptırmıştır.Barselona ve Real Madrid 28 er puanla bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1959
  • Vefa,Adaletten zor aldı Yeşil Beyazlılar,1-1 bilen oyunu hâkim,fakat 86 ncı dakikaya kadar mağlûp götürdüler Namık SEVİK BARDAKTAN boşaltırcasına yağan yağmur kısa zamanda sahayı,çamur deryası hâline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1959
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ TAKIMLAR O.G.B.M.A.Y.P.Fenerbahçe 13 11 2 38 5 24 Galatasaray 13 9 3 1 34 7 21 Karagümrük 13 7 3 3 24 16 17 Adalet 13 5 3 5 14 19 13 İstanbulspor 13 4 5 4 11 15 13 Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1959
  • uyunun 5 İnci dakikasındayız.Mete'nin hazırladığı pası Metin kaptı,solle yerinden kaleye doğru biraz sürdü.Durum çok müsait,kendisine müdahale eden yok.Metin vuramıyor.Nuri aeken topun başında.Bir anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1959
  • S*;İ 5 Kalemden:AAAC 5-2)de 2-2)de olabilirdi Gündüz KILI BEŞİKTASA İki puanın kazandıracağı çok sey vardı.Kulübe,takıma huzur,güven gelecek dördüncülük kapısı açılacak ve lâyık olduğu prestije kavuşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1959
  • Kim sevinecek?Kim üzülecek?Halil KIVANÇ KİMİN sevineceği belli olmayan bir rnag seyrettik.İlk devrenin havasına bakılırsa,«2-1» ilk mağlûbiyetle kurtulmaktan dolayı Beşiktaşlılar memnun olmalı.Yok.maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1959
  • Rakibi küçük görmek illeti ÇAMUR saha içinde,manevra kaabiliyetl zayıf Beşiktaşı çözen,dağıtan Galatasaray sahadan ancak 2-1 galip aynlabUdl.Bunun sebebi sarı kırmızılı futbolcuların,bunca tecrübeye r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor