Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • BU KİTABI OKUMADINIZSA BRÎÇ BİLİYORUM DEMEYİN C.H.Gören D i O f^ Sayı metodu DI\IL a ULUSLARARASI BRİÇ YASALARI VE HİÇ BİLMEYENLER İÇİN BRİÇ NASIL OYNANIR?Ödemeli olarak gönderilir 5 LİRA Adres:M.Yasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • Başvekil yüksek tahsil gençliğine mesaj gönderdi Menderes mesajında gençliğe iyi yıl dileyerek güvenini belirtiyor BAŞVEKİL Adnan Menderes,İ.Ü.T.B.vasıtasıyle Türk yüksek tahsil gençliğine bir yeni yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • MAARİF VEKİLİNE ENCÜMENDE 187 SUAL SORULDU Vekil sualleri bugün cevaplandıracak.Maarif bütçesinin arttırılmasına imkân görülmüyor ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeni dün Maarif Vekâleti bütçesini müzakereye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • EISENHOWER MUHALEFETİ ItŞBİRLİĞİNE DAVET ETTİ Başkanın işbirliğine dâ-I vet sebebi:Dahilde en-flasyonla mücadele,dün-yada sulhun idamesi I DIŞ HABERLER SERVİSİ U UMHURİYETÇİ Reisi-I cumhur Eisenhower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • Yeni yıbn ilk güzel romanı:SESSİZ HARP «ÖLÜM PERDESİ» ve «YALVARIRIM YETİŞİN» romanlarının kahramanı gazeteci Murat Davman bu sefer de memlekete dehşet getiren bir casus şebekesinin peşinde.Son senele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • kör olan Sidney Bradford adında bir İngiliz,aradan 50 yıl geçtikten sonra birbiri pe$isıra iki ameliyat geçirerek ışığa kavuşmuştur.Resimde,Bradford görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • İki basın dâvası beraatle neticelendi ANKARA,HUSUSÎ Toplu Basın Mahkemesi dün iki beraat kararı vermiştir.Beraat eden Gazeteciler «Köylü Gazetesi» Yazı İşleri Müdürü Tarık Mümtaz Göztepe,ile Yenigün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • Prof.Harris Hapisteki Türk gazetecisini Amerika'da anlatacak İZMİR,HUSUSÎ Kaliforniya Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü Müdürü Prof.Robert Harris,dün şehrimize gelmiş ve gazeteciler cemiyetinde bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • VINDSOR DÜK'Ü GELİYOR LONDRA,AA.Windsor Dükü zevcesi ile ilkbaharda Orta-Doğu memleketlerine bir seyahat yapacak Mısır,Yunanistan,Lübnan,İsrail ve Türkiyeyi ziyaret edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • [KEYSTONE] YÜKSEK KADEME BirleğUc Amerika'yı ziyaret eden Sovyet Başvekil I UıVOkEV fVMUCniK.yardımcısı Anastas Mikoyan birkaç gün evvel Washington'da Amerikan Hariciye Vekili Dulles ile dünya meselel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • Enkaz kaldırmada makine kullanılır Amerikalı istihkâm müşaviri enkaz altında can lı [nsan bulunması ihtimali makine kullanmayı icap ettirir diyor 6 Ocak 1959 günü Sirkeci'deki Neyyir hanında vukubulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • MECLİS MARDİN CANAVARININ İDAM KARARINI TASDİK ETTİ ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisinin dünkü toplantısında,sözlü sorular görüşülmüş ve bir idam hükmü tasdik olunmuştur.C.H.P.Mardin Mebusu M.Ali Arı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • HASTAHANELERIN BAZILARI İNFİLÂK KURBANLARINI KABUL ETMEDİLER,BAZILARI DA ALÇI PARASI İSTİYORLAR GAZETELERDEN)Srf YAZ ISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • Facia kurbanlarının sayısı 36 yi buldu Çıkarılan cesetlerin ancak 28 inin hüviyeti tesbit edildi İnfilâk sahasındaki 17 bina yıktırılacak.Meserret otelinin yıktırılmasına lüzum görülmüyor lİLHAN DEMIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1959
  • C.H.P.Meclisinde tüzük mevzuunda tartışma oldu Münakaşalar,Genel Sekreterin seçim şeklinin değiştirilmek istenmesinden çıktı ANKARA.HUSUSÎ CH.P.Meclisi Güçbirliği Kurultayı» arifesinde oldukça münakaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • HAFTANIN fİLMLERİ DOKUZ DAĞIN EFESİ Metin Erksanın rejisörlüğünde çevrilmiş bir Birsel Film prodüksiyonu.Oynayanlar:Fikret Hakan,Serpil Gül,liayri Esen,Kadir Savun.U-unlıığu:110 dakika.I.M.I ve İNCl'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • 1958'de Beyoğlu'nda 3020 çiftin nikâhı kıyıldı Evlenen kadınlardan 84 ünün yaşı 50' den yukarı.50 yaşını geçmiş erkeklerin sayısı ise 147 1958 yılı içinde Beyoğlu evlendirme dairesinde 3020 çiftin nik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • İSTANBUL GÜNLÜK GAZETE TEKNİSYENLERİ SENDİKASINDAN Tan Matbaası blokunda vukutnılan infilâk hâdisesinde kaybettiğimiz kıymetli arkadaşlarımız Ekspres Gazetesi operatörlerinden Nihal Polat,Çetin Tüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • TEŞEKKÜR Validemiz,KAMİLE ERİM Hanımın 22-23/12/1958 tarihinde vefatı münasebetiyle mektup,telefon,telgraf ile ve bizzat gelerek taziyede bulunan,cenaze merasimine iştirak etmek lûtfunu gösteren dost,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • ACI BİR İRTİHAL Niğde eşrafından Derviş Ağa zade Nail beyin kızı,Birinci B.M.M.inde Bursa Mebusu ve Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi merhum Hasan Fehmi beyin eşi,eski Dahiliye Nazırlarından Ebubekir Haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • YAVRUNUZUN SÜT ANNESİ BABY FOOD ANNE SÜTÜ KADAR BESLEYİCİ ÇOCUK GIDASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • Sayın Doklor ve Eczacılara:CIBA S.A.Bâle Fabrikası İmalâtından:Adelphan Comprimes Antistin Antistine Privine solution Antrenyl comprimes Cibalgine comprimes Coramin Adenosine goutte -Doridene comprime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün mühim kararlardan kaçınır.Yıldızların tesiri onları altüst edebilir.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Neş'e,nükte,saka arasında tatlı bir gün geçireceksiniz.BALIK B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • iimiiiHimtii ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.3 Karıcık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Vals Müsette'ler 8.45 Saz eserleri 0.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo salon orkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • BULMACA SOLDAN SAGA:1 Baltalama Çehre.2 Ağaç çileği;Açığa vurma.3 Ter6İ vücudumuzun çamaşıra bıraktığı pis nesne;Asiller tabakası.4 Uzak;Bir burç ismi;Caminin ön tarafı.5 3 Ham kavun;Dil.6 Hastada 4 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • TURK TİCARET BANKASI PROVİZYONLU TASARRUF ÇEKLERİ Her yerde Para gibi geçer istiklâl Caddesi ARSENAL-mağazasında Türk Ticaret Bankasının Tasarruf Çekleri ile alzs veriş.Yanınızda para taşıyıp kaybetme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • Suya Salı günü zam yapılacak ŞEHRE İHTİYACIN YARISI KADAR SU VERİLEBİLİYOR.BU MİKDARIN LÜZUMU KADAR ARTIRILMASI İÇİN 361 MİLYON LİRA LÂZIM Su fiatına yapılacak zam miktarı,Belediye Meclisinin Salı gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • Morto'da karaya oturan Halep şilebi kurtarıldı Evvelki gün Çanakkalenin Morto koyunda karaya oturan «Halep» gilebi dün yapılan çalışmalar sonunda yüzdürülmüştür.Gemide herhangi bir hasar yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • Demir dağıtımına yeniden başlandı Demir tevziatı süratlenmiştir.1958 yılının Temmuz ayı sonuna kadar Vilâyete müracaat etmiş olanlara taleb ettikleri demir verilmektedir.Yeni bir tahsis yapıldıktan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • j| Bir habisin akıbeti T^ URADA,kendisine ağabeyce öğüdler ve-IJ ren bir yazıma karşı,Aziz Nesin,bulunduğu gazetede bana beş gün,sırtı sıra ve i sütun sütun cevap vermeğe uğraştı.Hiç bir za-man komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • KISA HABERLER BELEDİYE Zabıta Müdürlüğü Merkez ekipleri dün temizliğe riayet etmeyen 60 esnafı cezalandırmışlardır.Ayrıca sinema salonunda sigara içen 14 kişiye de peşin para cezası verilmiştir.4 GÜMR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • TEŞEKKÜR Ayağımda çıkan ve bana muazzam kan kaybına sebep olan mantarı muvaffakiyetli bir ameliyatla alan Nişantaşı İşçi Sigortaları Hst.Operatörlerinden Dr.HÜSNÜ DOĞANCA ile pansumancı Mehmet Salih Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • VEFAT Müessif infilâk faciası kurbanlarından,Tan Matbaası Operatörü NİHAT POLAT'ın cenaze merasimi bugün öğle namazını müteakip Şişli camiinden kaldırılarak,Feriköy mezarlığına defnedilecektir.Mevlâ R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1959
  • I SİNEMALAR v_BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Dişi Kaplanlar Dolores Gray June Allyson Renkli İng.2.hafta)EMEK Tet:44 90 07)Hakanlar Çarpışıyor John Wayne Susan Hayward Renkli İng.C .halta)İNCİ Tel:48 45 95)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • Türkiye için dövüşen İTALYAN GENERALİ m Röportaj:Bedirhan ÇINAR General Luka evinde büyük tablosunu bulundurduğu Ata'dan bahsederken heyecanlanır L'ebuçuk seneye yakın memleketimizde kalmış olan Gener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • Kozmik Roketin Ârz'a dönüş iarihi:2113!MOSKOVA,A.A.Kozmik füzenin nazari olarak güneş etrafındaki 125 devrini tamamladıktan sonra 2113 senesinin başlarında arza döneceği bildirilmektedir.Füze ancak 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • İsrail uçağının düşürüldüğünü yalanladı TEL-AVİV,A.A.Bir İsrail ordu sözcüsü,İsrail semalarında cereyan eden savaş sırasında bir İsrail avcı uçağının düşürülmüş olduğuna dair Kahire'nin iddiasını «tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • Sanayiciler bazı malların ithalinin men'ini isliyor Rekabet endişesiyle yapılan müracaatın dikkate alınıp ikinci kotada bâzı maddelere yer verilmeyeceği anlaşılıyor ANKARA,HUSUSÎ ikinci ithal kotaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • ERROL KOBA SAVASI HAKKINDA YAZI YAZACAK NEW-YORK,A.A.Küba diktatörü Batista İle cereyan eden mücadelenin son ve en şiddetli sahasında ihtilâlci lider Fidel Castro ve arkadaşları ile altı hafta geçirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • »¦WW—SIRASI.BİR TUR GERİDEKİ GÜN:9 Ocak.Saat:10.30 sıraları.Yer:Sirkeci.Gazeteci arkadaşlar bir dolmuşla Eminönü İstikametinden gelip Cağaloğluna gidiyoruz.Meşum hâdise dolayısiyle Ankara caddesi traf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • Bonn,Kahire elçisini acele olarak çağırdı MISIR HÜKÜMETİ DOĞU ALMANYA İLE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI YALANLADI KAHİRE,RADYO Batı Almanya hükümeti,Mısır'daki Elçisini,Kahiredeki son Mısır Doğu Almanya görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • [A.P.Şeker modası/r^ent^ moda evi önümüzdeki yaz mevsimi için hazırladığı modelleri takdim etmi;ve »Şeker Modası» adını verdiği kreasyonlarıyla dikkati çekmiştir.Moda evi,resimde bir örneği görülen şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ ESASLI BİR ŞEKİLDE TAMİRİ İSTENEN GALATA KÖPRÜSÜ.Köprüdeki zincirler tehlikeli durumda Teşkil edilen bir heyet,zincirlerin değiştirilmesi ve dubaların tamirini tavsiye etti [NECMİ ONUR]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • Eski ingiliz Başvekili Sir Winston Churchill,uzun süren bir ayrılıktan sonra tekrar siyasi hayata atılmaya karar vermis ve bu fikrini,mensup olduğu Muhafazakâr Partinin kongrelerinden birinde açıklamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Pek değerli mesai arkadaşım Kurmay Albay Kemal Oğuzu,memleketi ve milleti için en verimli çağında maalesef kaybetmiş bulunuyorum.O,geç vakitlere kadar mesai ocağımızın sıcak çatısı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • fwiE MI* EKflt^N KISA HABERLER ANKARA Akşehirde çıkan Demokrat Akşehir gazetesi son sayısını sarı helva kâğıdına basmıştır.Kâğıt sıkıntısı çeken gazete.Devlet Vekiline bir mektup göndermiştir.BANDIRMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • C.H.P.li 3 mebusun teşriî masuniyetinin refi istendi ANKARA HUSUSÎ Üç mebusun teşrii masuniyetinin kaldırılması yolundaki Başvekâlet tezkereleri dün Meclis Başkanlığına gelmiş ve ilgili komisyona hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • Delhi'de gıda darlığı başladı POLİS VE SATICILARLA DÖGÜSEN HALK ELİNE GEÇİRDİĞİ TAŞLARI MAĞAZALARA FIRLAÜI YENİ DELHİ,A.P.Yeni Delhi'de yiyecek satan mağazalarda halkın istediği malları bulmaması üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • [A.P.I VnMilQIIVnR Oriente eyaletinden Havana'ya kadar me-VMOlnU IWUnUOUIUn rasimlerlc gelen Kübalı ihtilâlci lider Castro,geçtiği yerlerde halka hitaben konuşmalar yapmış ve yardımları için kendileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1959
  • „ı.ı.ıı.m.ı.ııı.ı»n ı.mı.mi.1.mm.I BİR YAPRAK ^Ü_2T*' mm* n* »A Büeu' HARBİYELİLERLE Mülkiyelilerin «Basketbol* maçı münasebetiyle 6 Ocak tarihinde «Spor Terbiyesi» başlığıyle yazdığım yazı iki tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1959
  • KUYUMCU W 8Î TAKVW SEKÇ.İI.ER KALDIRIM-DÜKKANINDA uAfA KIVRILIP» UVuRLARMlÇ O GECE l VAZİFE SIRASINDA HİÇ?NE AYIP vtALuA!J_NKU A&ÛMMDA ©ÛZEL rASi/vnvLAM.ı rru»:AAV OUV1A2 2-2-2-2 çiA©ı herkes «rra©«N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1959
  • CISCO KİI İQŞ|:|ftöpşıSg;Rge:iaEBİS:£ ğEF2 SEN ISE KA52IŞMAsavdin,mukacirLei^.ÇOKTAN BUKASlNJ TERKEOECEKUEKDİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1959
  • ALUVBUK ALİ BEY WMMWWIUWWVViWW»W CLT eW»M ICıjRKÜAA O »CADAS?ESKri/VAÎŞ ı S GİRİLECEK CiBİ DEĞIU ÇOK PENA" fa«^» rB ll"i t,I EWAH KADIM HÎ.Hİ SAÇL^ARıMt yi-BffRÖAT OLDU wihi^"~"7—S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1959
  • Slı ne zaman hazretin daire-i-irşadında bulundunuz* Çiftliğe gelmeden.Hayli kıdeminiz varmış.Necati:Bunda İptida ve intiha yoktur,intiha,İptida demektir.Öyledir.O halde ben hesapları tanzim edebilirim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1959
  • HAVA İLE ÇALIŞAN MAKİNE Mühendis Sami Tolgay'ın icat ettiği makine,lokomotif ve otomobillerde kullanılan düz pistonlu makinelerin yerini tutmaktadır Abdullah SATOĞLU IIIIIMIIlllllllllllllll SUMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1959
  • l!ğ İki sevindirici mektup I BÜLENT TARCAN H "P U hafta aldığım iki mektup beni pek çok pi sevindirdi.Bunlardan birisi Ankara Üni-E versiteliler Müzik Derneği adına Sunuk 5 Pasbıer tarafından yazılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1959
  • £â î B H LI OTO ve KAMYON LÂSTİKLERİ SAFETY OTOMOBİL LÂSTİKLERİ size tam emniyet,konfor ve fazla kilometre temin eder.HEAT VENTS hava delikleri sayesinde yolda lâstiklerin fazla ısınması önlenmiştir.e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Dinamiti kâtip Bal'ın ateşlemesi ihtimali mevcut Baştaraft Birincide Talisin Balın ifâdesi bu kadardır.Polis,kendisini hâdisenin ertesi günü Mustafa Atikin oğlu İbrahim Atikin verdiği malûmat üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • KAYNAK KAZANI Yeni çıktı komple,2,5 ve 5 kglık hazine vergisiz ithalâtçı fiatma EMAK ticarethanesi P.K.705 Galata İstanbul Tel:44 68 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • pj^enajTPU caı?3-rj-pjT,GÖMLEK BEBEK.OYUNCAK,ŞEKER ve İNCİR Kutuları içiıı DANTEL KÂĞIDI İmalatçı sıfatiylc satışa arzedilmlştir.Adres:Tahtakale cad.86 Jak Alfandan Tel:22 61 57 Telg.Fantazi İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Milli Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİXET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • RUMÎ i Cumartesi ı HİCRÎ 1374 10 1378 K.cwel OCAK Recep 28 19 5 9 1 VAKİ T VASATI EZANÎ İmsak 5-35 12.37 Güneş 7.24 2.26 Öğle 12.21 7.23 ikindi 14.45 947 Akçam 16.59 12.00 YaUsı 1_18.36 1.37 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • HAKİKİ DAMPİNG Beyoğlu,İstiklâl Caddesi No.367 AMİRALİ Mağazasında 10 Ocak bugünkü Cumartesiden itibaren şimdiye kadar görülmemiş Ucuzlukla satışa başlıyor.PAZEN PİJAMA 19 Lir» FANTAZİ GÖMLEK 19.75 ŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • SİGORTA PRODÜKTÖRLERİ VE PRODÜKTÖR YETİŞTİRİLMEK ÜZERE KABİLİYETLİ ELEMANLAR ARANIYOR Müracaat:SANAYİ SİGORTA A.Ş.Beyoğlu,İstiklâl Cad.Suriye Han,Kat 1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Civciv,Piliç,Tavuk yemlerinin kilosu 60,Buzağı yemi 55,Koyun.Keçi,Besi sığın ve Süt İneği yemlerimiz 50 kuruştur.YEM SANAYİİ TÜRK A.Ş.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • KİREMİT Nalbur ve inşaatçılara topve perakende yerine teslim.Tel:44 32 31 837
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • BOYA ve CİLA BİR ARADA Ayakkabılarınızın daima yeni kalmasını istiyorsanız,WiDO Kremli Kundura Boyası kullanınız.Bir fi$« boya ile elli çift kundura boyarsınız.Umumi Deposu:Babıâli Ankara Han 29.Tel:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • ISKRA 35 fîk SİNEMA MAKİNELERİ Müsait şartlarla satış devam etmektedir.OPTİK TİCARET Yonlçarşı No.40 DABFİLM HAN Beyoğlu Tel.44 12 57 44 32 51 44 S4 91 44 84 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Dünyaca tanınmış îtalyan piyano virtüözü R0D0LF0 CAPORALİ Tek Resitali 19 ocak 1959 pazartesi günü saat 18.30 SARAY'da Biletler Gişede satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • SAYIN MUSİKİ SEVENLERE MÜJDE Bir ay için çıkacağım Ege ve Orta Anadolu turnesi için Angajmanların FETHÎ PEHLİVAN Müessesesinden yapılacağını,Parti.Kurum,Sendika,Kulüp Başkanlıklarına saygılarımla bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇLU TELEFON 27 42 10 SATILIR EMLÂK 0 KADIKÖY Hasanpaşa Sarayardı asfaltında,suyu,elektriği,havagazı mevcut,bahçeli,altında dükkânı bulunan,2 katlı ev bat.M dr:Ayni caddede 24/1.ER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • BAŞVEKİL YÜKSEK TAHSİL GENÇLİĞİNE MESAJ GÖNDERDİ Başiartıft Birincide Sonra da Yüksek Tahsil Gençliğimizin her bakımdan en iyi bir şekilde yetinmelerini temin ınaksadlyle Hükümet olarak,İmkanlarımı tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • EISENHOWER MUHALEFETİ İŞBİRLİĞİNE DAVET ETTİ I t Baştarafı Birincide cadelc,dünyada sulhun idâmesi» I cümlesi ile hülâsa eden Başkan,I 5000 kelimelik mesajı bizzat oku-I muştur.Başkan,kongreye hitaben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • MECLİS MARDİN CANAVARININ İDAM KARARINI TASDİK ETTİ t Baştarafı Birincide tunlardan 39 unun polis ve 49 unun da jandarma aleyhinde bulunduğunu açıklamış polis aleyhindeki şikâyetlerden 23 ünün takipsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • CENEVRE KONFERANSI ÇIKMAZA GİRDİ CENEVRE,A.A.Nükleer denemelerin durdurulması ile ilgili Dcğu-Batı konferansı,Sovyetlerin birdenbire soğuk harp taktiğine geçmeleri yüzünden çıkmaza girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Skoda Otobüs firmasının teklifi tetkik ediliyor I.E.T.T.Bussing yedek parçalarını gümrükten çekebildi.Yeni tünel kayışı getirtiliyor Skoda firmasının 100 otobüs satmak İçin yaptığı teklif tetkik edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Kasap vitrinlerinde et görülmeye başlandı Belediye,bir haftadan beri.Et ve Balık Kurumu ile yapılan işbirliği sonunda,şehrin günlük normal et ihtiyacını temin edebilmektedir.Bu durumu Belediyedeki ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Şoförlerin a z r a i I i gangster tevkif edildi Beş çoförü tabanca tehdidiyle soyan gangster Kadir Ülker dün Adliyeye verilmiş ve İkinci Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusundan sonra tevkif edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Galatasaray öğrencileri Verem savasına katıldı Galatasaray Lisesi öğrencileri.Verem Haftası münasebetiyle Valdebağ Sanatoryumuna yardım maksadiyle aralarında bir kampanya açmışlardır.En fazla para yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Şişe sularının tortulu olduğu iddia ediliyor Satılan menba sularından bir kısmının tortulu olduğundan şikâyet edilmektedir.Bu hususla Sıhhî Murakabe Müdürlüğü ekipleri meşgul olacaktır.Bandrolsüz şişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Galatasaray'ın ilk kısmı Cumartesi ders yapmıyor Maarif Vekâleti,Galatasaray Lisesi ilk kısım öğrencilerinin Cumartesi günleri sabahtan ders yapmamaların* karar vermiştir.Vekâlet,Okul Aile Birliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Rektörlere otomobil verilmesi kabul edileli ANKARA.HUSUSÎ Rektörlere makam otomobili verilmesi hakkındaki kanun tasarısının birinci müzakeresi,Meclisin dünkü toplantısında tamamlanmıştır.C.H.P.Mebusla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • RUSYA,IRAK'TA HAFİF SANAYİ KURUYOR LONDRA,A.P.Bağdat'ta bulunan Rus ticaret heyeti Irak devlet adamları İle lkl memleket arasında aktedilmesl tasarlanan çok geniş çaptaki bir iktisadi ve ticari işbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • BİR D.P.KONGRESİ JANDARMA KORDONU ALTİNDA YAPİLDİ VAKFIKEBİR,Hususî Muhabirimi?HİKMET AKSOY'dan)Geçen sefer kavga çıktığı için tehir edilen D.P.Merkez Bucak kongresi hizipçilik yüzünden 20 yt yakın Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • MAARİF VEKİLİNE ENCÜMENDE 187 SUAL SORULDU t Baştarafı Birincide okulun iane ile yapıldığını,tek hocayla idare edilen okulların sayısı,bu devre içinde sürülmüş öğretmen olup olmadığını,C.H.P.Adana Meb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • C.H.P.Meclisinde TARTIŞMA OLDU Bastarajı Birincide GENEL BAŞKANİN NUTKU Genel Başkan Inününün Kurultayda »kyacağı nutuk şimdiye kadar yaptığı konuşmaların en uzununu teşkil etmektedir.Genel Başkan,D.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Prof.Harris Hapisteki Türk gazetecisini Amerika'da anlatacak Baştarajı Birincids teci için hakaret iddiası varit olamaz» demiştir.Amerika'ya dönüşünde «Türkiye'de hapse atılan gazetecilerden» bahsedec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Beş işçi 24 saat toprak altında kaldı İşçilerden biri öldü,diğerleri yaralı olarak kurtarıldı BANDIItM A,Hususî Muhabirimiz MUKBIL ÖZTUNALI'dan)Bir kuyunun çökmesi neticesinde beş isçiden biri fclmüş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Zamdan sonra teki satışı yüzde 5 arttı Tekel İdaresi tarafından tutulan bir istatistikten anlaşıldığına göre,zamlardan sonra içki satıcında 5 i bulan bir artış kaydedilmiştir.Sigara satışlarındaki düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • KONYA'YA KAR YAĞIYOR KONYA.HUSUSİ Vilâyetimizin muhtelif kısımlarına kar yağmağa başlamıştır.Beyşehir,Kadınhan,Hadım ve Bozkır dolaylarında karın kalınlığı 20 santimi bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Facia kurbanlarının sayısı 36yı buldu t Bastarajı Birincide Polat,Mazhar Uraz,Mehmet Koyuncu,Bedrettin Somer,Osman Bozbağ,Hacı Sadi Sungur,Mustafa Acar,Siikrü Tunca,Hüseyin Bektaş,Osman Kayga,Fcriha B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Tedavüldeki para 48 milyon lira arttı ANKARA,HUSUSÎ Merkez Bankası blançosuna nazaran yeni yılın ilk günlerinde tedavüldeki para miktarı 3,479.306.060 liradır.Bu miktarda geçen yılın son haftasına naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • Hariciye Vekâletinde Siyasî Plânlaştırma Dairesi kuruluyor ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekaletinde siyasî plânlaştırma dairesi adiyle yeni bir teşkilât kurulmaktadır.Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Namık Yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1959
  • YUNANİSTAN E.O.K.A'yı YİNE TAHRİK EDİYOR ATİNA RADYOSU,KIBRIS HALKININ POLİS KUVVETLERİNİ TANIMAYACAĞINI SÖYLEDİ ATİNA,T.H.A.Atina radyosu,bir muddettenberi ara verdiği kışkırtıcı neşriyatına yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Yeni Futbol Federasyonu Reisi Safa Yalçuk arkadaşlarımızla konuşuyor.Yalçuk'un yanında Osman Kavrakoğlu görünmekte ve yeni Reisin anlattıklarını tıpkı Spor Sekreterimiz Namık Sevik ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] ŞİKÂYETÇİ VE DFRTI İ Dün * minderlerinin acı kuvvetini,lnvfirvMIUIVI II.UtniLI ce tekniğini ve güreş rokasını pek iyi taıııdısı Kâ«m Ayvaz dıin Mllliyefe gelerek Türk güresinin de der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • SELİMOĞLU İDEALİSTLER LİSTESİNDE G.Saray bütçe kongresine bugün saat 14 de devam edilecek GALATASARAY kulübünün bütçe kongresine bugün de saat 14 ten itibaren Galatasaray Lisesi konferans salonunda de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ I VFPA HA ¥AMPA fil Yarın Adaletle karşılaşacak olan YesH Beyazlılar dün akşam Moda'da f CrM MM yuKII.Ul Rainbow otelinde kampa çekilmişlerdir.Antrenörleri Necdet Erdem'in nezaretinde çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • Garnizon Takımı dün lağvedildi Uzun zamandır muntazam bir çeküde Dünya Ordulararası şampiyonasına hazırlanan İstanbul Garnizon takımı,dün Millî Müdafaa Vekâletinin bir emriyle lağvedilmiştir.Lâğv sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • Bugün Feriköy Beylerbeyi ile karşılaşıyor İkinci profesyonel ligin 15 inci hafta karşılaşmaları bugün Şeref stadında yapılacak Eyüp Yeşildirek,Feriköy Beylerbeyi maçları ile bağlıyacaktır.Günün ilk ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • Bugünkü Genç Takım maçları Genç takım maçlarına bugün devam edilecektir.Saat 12.30 da Ali Sami Yen stadında Galatasaray Kasımpaşa,Fenerbahçe stadında ise saat 12 de Adalet Beykoz,13.30 da Beşiktaş İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • Şülcrü,"Nöbeti devrettim,dedi Sakatlığı geçen kaleci Özcan'ın takıma girmesi üzerine kaleci Şükrü şunları söylemiştir:ı Vazifem bitti.Nöbeti genç arkadaşıma devrediyorum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • Fce-fC.K.Gümrük B.Spor fife karşılaşma ikincisi ise 14?de saat 129 de3 haşlayacak PROFESYONEL lig'de bugün de iki karşılaşma yapılacak ve Mithatpaşa stadında ilk olarak saat 12.00 de Karagümrük Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ I |vj||{kfi 7İYARFT ki f"nrif;n,K'1'i Ycşllkoyde kampta bulunan Galatasaraylı futbolcular dün toplu halde Eyüp Sultanı ziyaret etmişlerdir.Soldaki re-IIVEIİVİ simde Ahmet,İsmail.Sedat,Coş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • I SAMİ ÖNEMLİ] 7flDI II MAPA CİİtfftUETI E IİA7IDI AIIIV fi DI AD Herşeye rağmen kendilerinin Siyah Beyaz'ı temsil edeceğini bilen Beşiktaş fut-LUÎltmV IflMyK OUiyUnLILL nA4.nL.Mlll I UnUHn bolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • Lokomotif ile Rapit geliyor Şubat ayı 'içerisinde Avusturyanın Rapit,Bulgaristanın Lokomotif takımları memleketimize gelerek muhtelif temaslar yapacaklardır Şubat ayı başlangıcında İstanbulda lig maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • Yarının güzel şampiyonu Wlinbledon'daki jııniorlar şampiyonasını 15 yaşındaki VVels kazanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • Dört Yelkenci CEZA ALDI Bölge ceza heyeti,Perşembe akşamı yaptığı toplantıda dört yelkenciyi 6 şar ay hak mahrumiyeti ile tecziye etmiştir.Bu yelkenciler İstanbul Yelken Kulübünden Ziya Demiroğlu,Nure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1959
  • Basketbolde Pıofesyonellik îşi Komisyonda Evvelce spor efkârı umumlyemizde büyük gürültüler koparan «basketbolde gizli profesyonellik» meselesini hususî bir komisyon devamlı olarak incelemektedir.Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor