Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.01.1959
  • DİNAMİT Neyyir hamndaki Kumlu Maden şirketine ait yazıhanede 300 kilo dinamit bulunduğu anlaşıldı Facia kurbanlarının sayısı dün akşam 22 ye yükseldiH3HİMADENCİ ATIK'İN AKIBETİ MEÇHUL Parçalandığı san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1959
  • SON DAKİKA ENKAZ ALTINDAN SES DUYULUYOR Gece yarısından sonra Tan matbaasının rotatifinin bulunduğu yerden ses gelmiştir.Bunun içerde kalanların vurdukları darbe olduğu anlaşılmaktadır.»Dışardakilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1959
  • Zorlu,Kıbrıs için gizli celsede izahat verdi ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekili Zorlu,muhalefetin Kıbrıs mevzuundaki suallerine Bütçe Encümeninin 4 saat devam eden gizli celsesinde cevap vermiştir.Gizli ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1959
  • Beş şoförü soyan gangster,askerliğini yaparken yakalandı Gazetemize yazdığı mektup sayesinde Çankırı'da ele geçirilen Kadir Ülker Emniyet'te soyduğu şoförlerle şakalaştı BEŞ şoförü soyan ve yakalanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1959
  • [YAŞAR GOKBERK] Mal ve borçların takasını teklif eden D.P.Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün.I YAŞAR GÖKBERK] Borçların takasını kabul müstafi D.P.Mebusu Sadettin Yalım.Mal takası için 2 mebus buluşlu Yalım'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1959
  • C a s t r o'nun hediyesi Küba ihtilâlinde Castro tarafında Batista kuvvetlerine karsı çarpıştığı ve iki defa yaralandığı sekreteri tarafından bildirilen aktör Errol halen HavaJia'da bulunmaktadır.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1959
  • D.P.MECLİS GRUBU BUGÜN TOPLANIYOR ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis Grubu yeni yılın İlk toplantısını bugün yapacaktır.Bu toplantıda siyasi partilerin faaliyetlerinin rüzamlanması ve yalan neşriyatın önlenmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1959
  • Milliyet Gazetesi Ya zı işleri Müdürlüğün e İstanbul Küçükçekmece Belediye Reisinin d üşürülmesi haberi yalandır.Gazetenizin 24/12/958 tarihli 3097 sayılı nüshasının birinci sayfasının 1-sütununda çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1959
  • NOTRE-DAME'İN KAMBURU Yazan:VICTOR HUGO ŞAHESER ROMANLAR Serisinin Dünya Çapmda Yeni Bir Şaheseri Daha to Çeviren:SAMİH TÎRYAKİOGLU SEL.Lük* Ciltli 10 Lira C/ÜVEN Cağaloğlu Yokuşu,Nar-YAYINEVİ hbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA Yarış Yerine İşbirliği FEZA yarışı bundan 15 ay evvel,Rusyanın ilk Sputniki f'.rlatmasiyle başlamıştı.Yarışın ilk safhasında Sovyetler,Amerikay geride bırakmış,böylece propaganda ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • KERVANSARA Y'da HER AKŞAM ATLAS Sinemasında Cuma ve Cumartesi 6.30 da HARİKA YILDIZ JOZEPHÎNE BAKER BARBOZA Y SUS COMPANİEROS CELÂL ŞAHİN GÜLER SEMRA YILDIZ Biletler Atlas gişelerinde satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden TEKLİF İSTEME İLÂNI 1 Üsküdar araba vapuru iskelesi inşaatı için fiat vahidi esasına göre teklif alınacaktır.2 Teklif şartnamesi,mukavele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • BUGÜN Sevdiğiıiiz bir çok yıldızların film çevirirken uğradıkları tatlı ve acı hikâyelerin romanı DDRT SEVDALI KIZ Four Girls in Town)GEORGE JULIE MARIANNE ELS A NADER ADAMS COOK MARTİNELLİ CIA SIDNEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • fHilliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden meaul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • RUMÎ 1374 1 K.evvcl i 26 Perşembe 8 OCAK 19 5 9 HİCRÎ 1378 C.âhir 28 VAKİ T VASATÎ EZANİ Güneş Öğle f İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.24 12.20 14.44 16.57 18.35 5.35 2.28 7.24 9.48 12.00 1.38 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • iiı ı m ı ıı ı ıı 11 ııııif ıı mı ı m ıııtıı ı imi um İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Mario Canasla orkestrası 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ ISLüC.*8 3& [22 Aralık 20 Ocak] Heyecanlarınıza kapılarak hareket ediyorsunuz.Halbuki onların sükûnet bulmasını bekleyiniz.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Subatl Yazılı bir haber «izi epey d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Çılchrmu,Donuk.2 Bir neticenin husulünde rolü olan şey;Aşırı olmama.3 Bağışlama:Paranın parçaları.4 Mersin'in bir kazası;Küçük çocuk ayakkabısı.5 Annemizin veya babamızın annesi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • SELANİK BANKASI 20.000 LÎRALIK KEŞİDESİ 30 Aralık 1958 çünü Beyoğlu 4 üncü Noteri huzurunda yapılmıştır.Kazanan numaraları bildiriyoruz:Çıkan İkra-Kazanan Şubeler Çıkan İkra Kazanan Şubeieı miye Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • Şerit Testereler ve Freze Testereleri En müsait fiatlarla satışa arzedilmiştir Müracaat:Rulmak Ticaret Müessesesi Galata.Fermeneciler No.35 Telefon:44 30 52 565)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • Ticaret Odasında ihtilâf giderildi Ticaret Odası Meclisinin olağanüstü toplantısı dün saat 15 de yapıhmsır.Oda Reisi Emin Sencer,«İstifa etmiş olan üyelerin istifalarını geri aldıklarını» bildirmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • Aşk insanları daima mes'ut etmiştir Hukuk Fakültesi ile Dişçi Okulu ekipleri arasında dün Marmara lokalinde «Aşk insanları mesut etmiş midir?Etmemiş midir?konusunda tertiplenen münazarayı.«Etmiştir» t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • Otobüsler için Yugoslav hükümeti vize verdi Almanyadan satın alman otobüslerin karayolu ile getirilebilmesi için Yugoslav hükümeti nihayet vize vermiştir.Teslim edilen 10 Bussing otobüsünü getirmek iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • sinemascc^;Columbia cinerama rene en cocteSu gary cooper bing çekim senaryo vdavis vittorio d mes dean mar:valt disne diyalog diana t smail dümbüllü eisenate I'ugrul neyyire ertuğrul Ivaller,film hert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • M.T.T.B.Konseyi Genel Başkanı protesto etti Millî Türk Talebe Birliği İcra Konseyi üyeleri,Genel Başkan Orhan Sakaryamn «Kendilerinin asil üye olmadıkları» yolundaki iddiasını reddetmişlerdir.Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • Köprüdeki Kadıköy iskelesi eski yerine konmayacak İSKELENİN GALATA RIHTIMINDAKİ LİMAN İDARESİ ÖNÜNE BAĞLANMASI İÇİN TEŞEBBÜSE GEÇİLDİ Tamir için Haliç Tersanesine alınmış yanaşması temin edilecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • r SİNEMALAR J V-BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Dişi Kaplanlar Dolore Gray June Allyson Renkli İng.2.haftu EMKK Tel:44 90 O-Hakanlar Çarpışıyor John Wayne Susat Hayward Renkli İng 2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • VEFAT İstanbul tüccarlarından merhum divrikll Feyzullah vasfi Yücenin eşi ve tüccardan Şaban güvenin kardeşi,Makbule Mordalga,Seher Güven,Feyzi Yücenin anneleri.Saniye Yücenin halası.Kumaş tüccarların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • OSMANLI BANKASI A.Ş.31 ARALIK 1958 çekilişi talihlileri.Yeşilköy'deki Apartman Dairesi'ni BANDIRMA'da 676 No.lu hesap sahibi kazanmıştır 15.000 LİRALIK ikramiye de İSTANBUL BEYOĞLU)da 628736 No.İti he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • Dünkü kontrollarda 45 şoför cezalandırıldı Trafik şubesi nizamlara riayet etmeyen goförleıi takip etmektedir.Dim yapılan kontrolda yolcu almayan 14,fazla ücret isteyen 9,yolcu almak istemeyen 6 ve yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • Üniversitede sağlık teşkilâtı tesisi istendi İstanbul Üniversitesinde bir Sağhk Teşkilâtının kurulması için teşebbüse geçilmiştir.Teşkilat.Üniversite öğrencilerinin sağlık durumlarını devamlı kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • KISA HABERLER sıım.V l ve İçtimai Muavenet Vekili Dr.Lütfi Kırdar dün sabah Belediyeye giderek Belediye Reisi Kemal Aygün İle görüşmüştür.1959 çalışma programını tatbike başlıyan Kızılay İstanbul Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1959
  • Felâketten sonra TER ferdin ölüme mahkûm olması yctmi-E J,J.yormuş gibi,normal ölüme bile imkân vermeyen taunlar,vebalar,siklonlar,dep-remler,sel baskınları,infilâklar,büyük yangm-1ar ve şifasız hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • y'L^ MİKOYAN VE JİVAGO IA.P.I Birledik Amerika'yı ziyaret eden Sovyet başvekil yardımcısı Anastas Mikoyan Ne\v-Vork'tn bulunduğu günler zarfında saatlerce devam eden gezintilere çıkmış,bunlardan birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • Âssubaylarm emeklilik ikramiyesi arttırılacak 5 bin liranın 10-15 Verilmekte olan 4 bin liraya çıkarılması üzerinde duruluyor ANKARA,HUSUSÎ Assubayların emeklilik ikramiyeleritıln arttırılması için ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • İki gazeteci mukim H.Cemal Beydeşman ile Gavsi Ozansoy müstehcen neşriyattan birer ay hapis cezasına çarptırıldı Toplu Basın Mahkemesinde dün 17 hasın dâvasına bakılmış ve iki gazeteci mahkum olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • Civciv,Piliç.Tavuk,Buzağı,Sığır,Süt İneği,Koyun yemlerimiz emrinizdedir.YEM SANAYİİ TÜRK A.Ş.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • MMI mmams&i OLMEYEBİLIKDİNfZ V.LDULER.Evet öldüler.F Ebussuut Caddesindeki V M feci İnfilak her yaşta,her meslekte birçok masumu aramızdan çekip,aldı.Kaderin insaf bilmeyen o nıcş'um anı soğuk,yağmurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • ÖLEN EMEKLİLERİN AİLELERİNE BİR MAAŞ TAZMİNAT VERİLECEK ANKARA,HUSUSÎ Meclisin dünkü toplantısında bir idam hükmü tasdik edilmiş diğeri üzerinde de müzakereler cereyan etmiştir.Ölen emeklilerin ailele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • iktidar otomobil saltanatı sürmekle itham edildi Meclisteki münakaşa neticeye bağlanamadı ANKARA,HUSUSÎ Üniversite rektörlerine de makam otomobili tahsisi yolundaki kanun tasarısının müzakeresine dünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • wwmmaon sahiplerine müjde/Büetanefâe şöhret kazanmış Israel mamulâtı î OTOMOBİL ve KAMYON LASTİKLERİ Yem ticaret rejimiie beynelmilel Hatlarda satışa arzedilmiştir.Fena yollarda fevkalâde dayanıklı be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • AMERİKAN IKGILIZ-FRANSIZ Mecmuaları için abone kaydına devam ediyoruz.Müsait fiyatlardan istifade etmek için istediğiniz mecmuanın adını lütfen hemen bildiriniz.TARKAN KİTABEVİ K321LAY AŞİKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • KAYİP ARANIYOR Yukarıda resmi bulunan oğlum 14 yaşında Engin Dördüncü,Pazartesi günü saat 13 de evden çıktıktan sonra bir daha gelmemiştir.Bilen veya görenler insaniyet namına aşağıdaki adrese bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • CASTRO,RUSLARA YÜZ VERMİYOR HAVANA,A.P.AA.Kûbada başarı ile neticelenen ihtilâlin genç lideri Fidel Castro,yeni hükümetin Sovyet Rusya ile siyasi münasebetler tesis etmeyeceğini söylemiştir.Castro bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • Fırtınadan bir motor karaya oturdu Bir gün önce saatte 80 kilometre hızla esip limanda ve karada hasara sebep olan fırtına dün dinmiş ve hava açmıştır.Bu hususta müracaat ettiğimiz Meteoroloji memurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • Türkiye için dövüşen İTALYAN GENERALİ Röportaj:Bedirhan ÇINAR eneral Luka'nın iki silâh arkadaşı Hasan ve Mehmet Reis Bu yazımızda sizlere Hasan ve Mehmet Reislerden bahsedeceğiz.Evvelâ Hasan Reis hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • v,f i BİR YAPRAK i ı ummi infilâktan sonra EVVELKİ gün Bâb-ı-Âli'nin en işlek bir yerini berhava eden müthiş infilâkın enkazı,gece gündüz çalışılmasına rağmen hâlâ temizlenemedi.Nakil vasıtaları bu mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1959
  • MADEM TARiCtVE RAZI CSELOÎNrz.BEN f SizT EVSÎZ.KOMAM J A V.yÜRÜyurJ/¦P Oc^ w*$fe-ıd f İ5PĞ İNMEDİNİZ.HA/IÇ00OÜFA SUDAN UOiZ.HALBUKİ NEYSE ÖİRÎ olmazsa ani DAHA.Sİty Ot au t Ki' BoçukuikiAR N0E OG Bu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • Murad:Hazretiııı,dedi,Hakka usul için teslimiyetin tart olduğunu bilmez değilim,ne emrederseniz ifasına can ü bas ile hazırım.Hacı Gaffar:Öyle olduğuna şüphe etmiyorum,yalnız gunu bilmelisin İd bu yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • Yeni harflerin 30 yılında!169.087 eser basılıp derlendî| TÜRKER ACAROĞLU 1 UM MIHIMI fj jT EN* harflerin kabul edildiği 1928 yılından 1958 jğ E yılı sonuna kadar geçen 30 yılda Türkiye'de E E 69.087 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • Mİrimâert körkmdriıza lüzum yöktür!Çocuklar ve bilhassa yeni yetişen gençler vereme çok müstalttlrler.Eğer bu hallerin herhangi biri Ue karşılaşırsanız,hemen doktorunuzu görünü2.Emin olmak İçin kendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • 24 1 959 AKŞAMSNi UNUTMAYINIZ Maksim salonunda M e c i d iyeköy Gençlik Kulübünün müstesna çecesi:24/1/959 gecesi piyangosunda GÜVEN EVI-ER'İİ.Kulübümüze teberru ettiği 40.000)liralık daire ve diğer c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • İTHALÂTÇI ve SANAYİCİLERE:Şişli umumi ardiyesine müsait şeraitle mal kabulüne başlanmıştu*.Tamamen betondan olan kapalı ardiyemizden başka etrafı muhafazalı,üstü açık 2000 m2 lik arsamıza dahi mal kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • TUfZ Ot-AAUŞ.CfSKO'YU KASA-3ADA DA A/SAYA-y/AA BEL.KÎ ONU OiZALA&DA GÖ 3 f* BABA,V\lN ELİN DEN GÜÇ KUR.7ULCXJM».SANA/ ARDIAA EDE VİAA NSB!BİR.K/T BANA VARDIM* ED&CEK.ÇA7Z T/K B&/A-H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • HUDUTTA BİR.HAOİSe:OLMADI-ĞINI SİMDİ OG-RENDİAA.HUDU" SUBAYI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • um% Bundan son^a hiçbir seve KClZ/VUVA.CAtSlAA.LKia.ENlP TE NE O'-UVOR.^i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • hHIHHİ ğaa\ÂAAfzy •msi KXSJDİ3İSli SEKMEDİĞİ-HÜKA\ETTtĞ'l ANDA.KfZı KESlDıS'ıVt-E EVUENMEĞE KATI EDE/2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • BıR_BANKAYI İKİ DEPADIİ2 tPLASTAM KXK2TARlV0^lJZ.BUNU BASİNA AÇiKl^AVAUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1959
  • D Ö KS A N Y E Dİ SA ATT E AYA SEYAHAT YAZAN:JULES VERNE TURKÇESI:SELAMİ İZZET SEDES O âna kadaı güzel giden hava birdenbire değişti,gök bulutlandı,karardı.Dürt yüz bin libre barut istial edince,atmos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • İnfilâk sebebi:Dinamit ğ Başiarajı Birincide patladığını henüz tesbit edememiştir.Bilirkişinin kanaatince,bu derece muazzam tahribat olabilmesi için,ya 500 kilo ağırlığında bir bombanın uçaktan atılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • Beş şoförü soyan gangster askerliğini yaparken yakalandı t Baştarajı Birincide Abdülkadir Akçınar,Bekir Okkalı ve Servet Akın adında beş şoförü soyan ve Bekir Şahin adındaki jandarma erini yaralayan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • MAL TAKASI İÇİN 2 MEBUS BULUŞTU t Baştarafı Birincide ¦meb'us olduktan sonra edindikleri mal ve mülklere şamil olması lâzım geldiğini» söylemiş ve son söz olarak «malların takasını kabul ediyorum,faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • MADENCİ ATIK'IN AKIBETİ MEÇHUL t Baştarafı Birincide Atikler bundan onüç sene evvel İstanbula gelip yerleşmişler ve aile reisi inşaat işleriyle uğraşmaya başlamıştır.Bir kaç sene sonra^ ticaretini gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • SARAY Sineması Bugün matinelerden itibaren süper filmler serisine İSPANYOL BAHÇIVANI The Spanish Gardener)Renkli ve Vistavision Şâheseriyle başlıyor.Baş Rollerde:DİRK BOGARD ve MAUREEN SWANSON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • Kadıköy SÜREYYA SİNEMASI erce figüran,emsalsiz sahnelerle dolu yılların büyük.tarihi RENKLİ SİNEMASKOP ŞAHESERİ takdim eder.BÜYÜK İSKENDER İ5ÛREYYA 5IHEHA5Iİ tThe Alexandre Great» RICHARD BURTON FREDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • Memleketimizin Tül Perde Yeni Bir Hamlesi SANCAK TÜL Yeni ithal ettiği makinelerle:COK İNCE ve EN YÜKSEK Kaliteli Tül Perdeleri İmal etmeye muvaffak olmuştur Bu tip SANCAK MARKA TÜL PERDELERİNİ Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • 5 BÜYÜK KAZANÇ 1 HER SİGORTAYA İSTİSNASIZ PEŞİN ORİJİNAL HEDİYELER Cem'an 1000 000 LİRALIK İKİ İKRAMİYEYE İŞTİRAK,50 İSABET ŞANSİ 3-KREDİLİ İNŞAAT İMKÂNI 4 ÜCRETSİZ HUKUK SERVİSİ S-ÜCRETSİZ SAĞLIK SER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • jl^S^il' TCLEFOI 2t 42 10 SATILIK EMLÂK A KADİKÖY Hasanpaşa Sarayardı asfaltında,suyu,elektriği,lvavagazı mevcut,bahçeli,altında dükkânı bulunan 2 katlı ev sat.Mür:Ayni caddede 24/İ.0 SANAYİ bölgesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • 4££Af7AlM KABE»' OtRCrV 33.SAYISINI TAKDİM EDER Her mevzuda yurdun ve dünyanın nabzım yoklamak isterseniz hemen bir KİM alınız.Kim'in duyduğunu KİM duyar,kim'in gördüğünü KİM görür.EN MÜTEHASSIS ELLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • Türk Filmlerine gitmeyenlere veya küçümseyenlere haber veriyoruz:DOKUZ DAĞIN EFESİ "ÇAKICI GELİYOR,filmini mutlaka görünüz çok beğeneceksiniz.FİKRET HAKAN Serpil Gül »Hayrı Esen Sadettin Erbil Kadir S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • TEŞHİR YERLERİ:beyoğlu şubemiz KADIKÖY ŞUBEMİZ,FATİH AJANSIMIZ Acele Hesap Açtırınız DOCUBANK Her 150 Liraya bir kura numarası Son iştirak Günü:15 Ocak Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • KURBANLARDAN 9 unun HÜVİYETİ ANLAŞILAMADI İnfilâk hâdisesi kurbanlarından 9 unuıı hüviyeti henüz tesbit edilememiştir.Bunların 6 sı erkek.3 ü kadındır.Ölü sayısı 22 dir.Birçok kayıp hakkında ilgililer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1959
  • ENEK ve KÜÇÜK ENEK Sinemalarında İKİNCİ HAFTA HAKANLAR ÇARPIŞIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.01.1959
  • GühdÖz KILI DÜN gazetelerin ön sahifelerinde Bâb-ı-Âli)deki o fecî infilâkı ve zavallı kurbanlarını içleri kan ağlıyarak okuyanlar aynı gazetelerin arka,spor sahifelerindeki,spor illerimizdeki ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • t İ 4m #m m% 5I I SAMI ÖNEMLİ] Macar milli takımının eski şöhretlerinden Turbekl antrenör Szekelly'yl rfvaret maksadlyle şehrimize gelmiştir.Adalet'in evvelki sene İsviçre'de yaptığı maçlarda soliç me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • DUN ONBES OKUL MAC!OYNANDI OKUL spor yurtlarının tertiplemiş olduğu müsabakalara,dün muhtelif salon ve sabalarda devam edilmiştir.Yapılan karşılaşmalar şunlardır.VOLEYBOL:Kız okulları arasında yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • Karagümrülc Tugay'a talip KARAGÜMRÜK Kulübü genç milli takımımızın sol hafi Gcnçlerbirliği oyuncularından Tugay'a talip olmuştur.Kulüp umumî kâtibi Fahri Somer' in bu genç futbolcuyla şehrimizde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • REMONDİNİ Herşcy takım için Remondini Mesuliyet İstemiyor REMONDİNİ,Beşiktaş idare heyetine dün bir mektup göndererek bundan böyle mes'uliyetsiz bir antrenör olarak vazifesine devam etmek istediğini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • GALATASARAY DA KAMPA GİRİYOR Haftanın maçı için Sarı Kırmızılılar bugün antrenman yapacak.Beşiktaş ise Genç Takımla karşılaşıyor.Recep kampa alınmadı BEŞİKTAŞ maçına büyük* bir dikkatle hazırlanan Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • ardıma,spor işlerini Yeni Umum Müdür Vekili disiplini,Federasyon Başkanı ise,Basınla işbirliğini esas tutuyorlar MAAEİF Vekili Celâl Yardımcı «Sporu hükümet olarak ele aldık.Türk sporunu lâyık olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • Oyunun ilk yarısı vasat geçti.İkinci devre Beykoz hâkimdi.Golleri İhsan ve Ziya attı İHSANIN GOLÜ [SAMI ÖNEMLİ] Müsabakanın 39 uncıt dakikasında İbrahim'den çok müsait bir pas alan İhsan,Ekrem ve kale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • Bahir 1 ay sonra oynayabilecek BİR müddet evvel antrenmanda elinden sakatlanan Fenerbahçe basketbol takımının kaptanı Batur,ancak bir ay sonra takımdaki yerini alacaktır.Sağ elinin iki parmağı sakat o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • FENERBAHÇl Galatasaray için kampa girecek Sarı-lâcivertliler Cumar-I tesi günü Kasımpaşa S karşısında tam kadro S ile yer alacaklar ğ FENERBAHÇE idare heyeti disiplin mevzuun-1 da yeni kararlar al-İ m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • Bakırköy voleybolcuları Almanya'ya gidiyor Bakırköy voleybol takımı çubat ayı içerisinde Almanyaya gidecektir.Birinci kümenin kuvvetli takımlarından Bakırköy voleybol takımı,Almanya'nın muhtelif şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • ya Futbol tehliked şartlarla organizasyon dünya hasmına bildirdi a liiııya futbol kupasının Sr V\yapılması tehlikeye girmiştir.1962 Dünya Futbol Şampiyonası Organizasyon Komitesi Başkanı Şilili Carlos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1959
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ TAKIMLAR:O.G.B.M.A.Y.P.Fenerbahçe 12 10 2 34 5 22 Galatasaray 12 8 3 1 32 6 19 Karagümrük 12 6 3 3 18 14 15 tst Spor 13 4 5 4 11 15 13 Beşiktag 12 6 6 19 18 12 Adalet 12 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor