Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • MÜDAFAA m ı görüşüldü Vekil,tayın bedeline sam için hazırlık yapıldığını söyledi Vekile sorulan çeşitli sualler arasında askerlik müddetinin 6 ay tenzili hususu da var ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Müdafaa Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • Mb &*lİ3İplt ill ^IİL v K=[OZDEMİR GÜRSOY1 GUCBİRLİKCSLElR CMP-l'ski Kcnel idare kurulu â/fısı Suphi Batur ile Sadullah Usumi'nln,Gücbirliği» uwwuıui,ınv£t.Lı.ı ne iltihak ederek C.H.P.ne kaydolmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • Kadirga'da dün bir ihtiyar yanıp öldü Yangına sobayı yakmak için kullanılan gaz sebep oldu.Konya'nın bir köyünde de 13 ev yandı.Kadirga'da dün akşam üzeri çıkan yangında 75 yaşında bir ihtiyar yanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • Cumhurreisi kendisine hakaret eden kanserli bir kadını affetti ANKARA,HUSUSÎ Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,kendisine lisanen hakarette bulunmak suçundan mahkûm kanserli bir kadını affetmiştir.Cumhurbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • C.H.P.Kadıköy ilçe idare Heyetinin 5 üyesi istifa etti [NECMİ ONUR] C.HJ .Kadıköy İlçe idare kurulu başkanı ve C.H.P.nin Trakya müfettişi avukat Salih Nuri Tüzel ile idare kurulundan Safter İğmen,Şükr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • BİR ÂLİMİMİZİN NAZARİYESİ ATOM'A TATBİK EDİLECEK ANKARA,A.A.Boston'daki Sylvania Electronics müessesesinde araştırmalar yapmakta olan fizik âlimimiz Hüseyin Yılmaz'm «Umumî izafiyet üzerinde yeni naza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • KRALİÇE EĞLENİYOR Iran Şahı'mn sabık esj Süreyya İsfcjuliyari yılbaşı gecesini İsviçre'nin meşhur Saint Moritz ılajr kasabasında geçirmiştir.Bir müddetten beri beraber göründüğü Alman asili Dük Von Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • RUS ROKETİ İLE İRTİBAT KESİLDİ DIŞ HABERLER SERVİSİ Rus Kozmik Roketi dün akşam dünyadan 000,000 km.uzak bir noktaya geldiği zaman,âlimler ile olan bütün radyo irtibatı da kesilmiştir.Hâlen roket bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • KIBRIS'LA İLGİLİ TEMASLAR BİTTİ Ankara ve Atina'nın müzakerelerle ilgili olarak bir açıklama yapması bekleniyor.İngiliz Harb Vekili Kıbrıs'a gitti ANKARA,HUSUSÎ ANKARA,Atina ve Londra arasmda 11 günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • i mı r f „I,^M lİLHAN DEMİRELI nilRAfil SÖKTÜ 8125c P'âka sayılı kamyon,dün sabaha karşı Aksaray otobüs durağını yerinden sökmüş-UUnHUl «JtJIVI W tür.Topkapı istikametinden süratle gelen kamyon çarptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • rimizde yakalanmıştır.Mersinde 12 yıl hapse mahkûm edilmiş olan Orhan Cemal Türkekale,1955 de firar etmiştir.Kaatll o zamandan beri Mehmet Uluca adında birine ait nüfus kâiıdı ile dolaşmakta idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • Meclis inşaatı için 3 milyon lira taksisi gürültülere yol açtı Opera ve Tıp Fakültesi inşaatlarından kesilerek Meclise tahsis edilmek istenen miktar tenkid edildi ANKARA,HUSUSÎ YENİ Meclis binasının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • OTOBÜS,TRAMVAY,VAPUR VE TEKEL MADDELERİNE ZAM YAPDLACAK BÂZI MADDELER YENİDEN YOK OLACAK.IvpKan FİATLAR BİRAZ DAHA YÜKSELECEK BÂZI COP VE DİPÇİK HÂDİSELERİ OLACAK YETKİLİ BİRKAÇ ŞAHIS PAHA-LILIK YOKTU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • 4 KOCAELİ MEBUSU YALIM'I İTHAM ETTİ İZMİT,HUSUSÎ Kocaeli mebuslarından Cemal Tüzün,Ömer Cebeci,Dursun Erol,Nüshet Onat ve D.P.İl Başkanı Sadık Tanaydın bir basın toplantısı yaparak.Sadettin Yalıma cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • riayetle 7 olduruldu Kayseri'de tarla ihtilâfı yüzünden çıkan kavgalar sonunda 5 kişi vuruldu KAYSERİ,HUSUSÎ KAYSERİ'ye 10 kilometre mesafede Oymaağaç köyünde kavga sonunda 5 kişi öldürülmüş,3 kişi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • YASA FİDEL CASTRO IA.P.1 25 ay devam eden bir mücadeleden sonra memleketinin başına çöreklenmiş bir diktatörü Küba hudutları dışına atan Fidel Castro,dün vatandaşlarını iş birliği yapmaya,davet etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • ANTALYA'DA evleri su bastı İS ev,3 dükkân yıkıldı.Yurdu kaplayan soğuk hava dalgası neticesinde yer yer kar hrtınaları başladı B İR müddettenberi gayet güzel giden hava dün şehrimizde ve yur-dun muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • BEHZAT BİLGİNİN BİR AÇIKLAMASI İzmir mebusu Basına «ucuz kahramanlık» isnat edenin kendisi değil,bir başka mebus olduğunu belirtiyor İzmir mebusu Behzat Bilgin'den bir tavzih mektubu aldık.Aynen neşre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • Adana'da Hâdiseler Gülek'e tezahürat yapan halk polis tarafından dağıtıldı ADANA,HUSUSÎ ADANA'NIN kurtuluş bayramının kutlanmasından sonra bâzı hâdiseler olmuştur.Merasim?Vali,Belediye Reisi ve Yurtiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • KAYITLAR BAŞLADI Türk ve İngiliz öğretmenler idaresinde yepyeni bir sistemle 957-958 ders yılı 1200 talebesine ingilizce öğreterek Türkiye'nin en büyük lisan öğretme okulu haline gelen ENGLISH ACADEMY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1959
  • SERASİN ÇALIŞIYOR 1 ADNAN ATAR] Ankara'da bulunan SEATO Genel Sekreteri Pole Serasin,NATO,Bağdat Paktı ve SEATO arasında irtibat kurmak için çalıştığım bildirmiştir.Genel Sekreter Aukara'daki temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • i:VEREM HAFTASI Verem'in asıl korkunçluğu bilgisizlikten gelmek red ir HER yıl Ocak ayında yapılmakta olan »Verem Savaşı,Propaganda ve Eğitim Haftası»,içinde bulunduğumuz ayın dördünden itibaren başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • •s tâ ö dinamik!formunda!çünkü biliyor ki enerjisini muhafa« za edebilmek için,sabahtan itibaren ona vitamin ve kalori veren,besleyici kıymeti yüksek bir gıdaya ihti* yacı vardır.Biliyor kî,her sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • Jııi,ll,lıliill.ISTANBUL ğ 7.27 Açılış ve program 7.30 ğ Karıcık sabah müziği 8.00 Ha-E berler 8.15 Şarkılar 8.30 Fran-cisco Canaro orkestrası 8.45 Tür-E küler ve oyun havaları 9.00 Ka-parıl?I 12.27 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • OĞLAK BURCU ft* [22 Aralık 20 Ocak] Hastalığa karşı çok korununuz.Sıhhatinizin zayii bir gününde sayılırsınız.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar hayatınızda bâzı karışıklıklara sebep olacak.BAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • Ticaret Odası Meclisi yarın ihtilâfı görüşecek Şehrimiz Ticaret Odası Meclisi yarın saat 15 de olağanüstü bir toplantıya çağırılmıştır.İstifa edenlerin istifaları geri aldırılmaya çalışılmaktadır.Müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • Bir otobüs Almanya'dan trenle 1000 dolara geliyor I.E.T.T.idaresi imali tamamlanan 15 Mercedes otobüsü ile imal edilmekte olan 20 Bussing otobüsünü trenle getirtmek İçin lüzumlu permiyi almıştır.Otobü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • 1750 tonluk asfalt tankeri tamamlanıyor Karayolları Umum Müdürlüğü tarafından sipariş edilmiş olan 1750 tonluk asfalt tankerinin İnşası nihayete ermek üzeredir.Haliç Tersanesinde İnşa edilen tekne nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • İstanbul Kız Lisesindeki yangın «dumanmış» İstanbul Kız Lisesi Müdürlüğü,bir kaç gün önce okulda vuku bulan bir yangın başlangıcı hakkında dün Maarif Müdürlüğüne bir rapor vermiştir.Okul İdaresi rapor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • Trende «Polisiz» diyen sarhoşlar takip ediliyor Kâmil Gülbaz v« Faik Karakaş adında iki arkadaş evvelki gece Yeşilköy'den trene binmişlerdir.Biletçi biletlerini kontrol etmek isteyince sarhoş olan iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • 04un ve kömür tanzim satışı başladı Odun ve mangal kömürü tanzim satışına başlanmıştır.Belediyenin ilk tanzim satışı Yenikapı deposunda yapılmaktadır.7.5 kilometre mesafeye kadar odunun çekisinin eve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • Vilâyet ve Belediyenin birleşeceği doğru değil Dahiliye Vekâleti,Vali Yetkiner ve Belediye Reisi Aygün şayiaları tekzip ettiler Valilik ve Belediye Reisliğinin,eskiden olduğu gibi bir jahsın uhdesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • Almayanlara müjde,Altı Motosikletli Motosiklet yansının,ÜÇÜNCÜ PARTİSİ Oyuncakçılara dağıtılmıştır.Ersan oyuncak fabrikası LALELİ İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • VEFAT Merhum Berber Hacı Mehmet ve merhum Aliye Sirmay'ın oğulları Neriman Sirmay'ın eşi,Müjgân Eresenin kardeşi Nurhan Voltan,Pervin Susmuş,Mehmet Sirmay'ın babaları,Nilüfer Voltan,Cüneyt Susmuş'un D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • ÖLÜM Bay ve Bayan Leon Mesulam ve ailesi İtalya)Bay ve Bayan Robert Mesulam ve ailesi İtalya)Bay ve Bayan Benjamen Meşulam ve ailesi Paris)Bay ve Bayan Morls Preis ve ailesi İtalya)Dul Bayan Raşel Ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • ilim Âleminde Büyük Hâdise Her genç kız,kadına ve erkeğe lâzım olan bilgiyi verecek yegâne eser 500 SUAL 500 CEVAP Çarşamba günü çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • AYSEL ERSES İle AHMET SÖZMEN Evlendiler.Ankara S Ocak 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • SAMATYA NAHİYESİNİN KAZA OLMASI İSTENDİ VİLÂYET MECLİSİ KABUL ETTİĞİ TAKDİRDE SAMATYA,"KOCAMUSTAFA PAŞA KAZASI,OLACAK.KARAR 12 OCAK'TA VERİLECEK Vilâyet Meclisinin dünkü toplantısında Samatya nahiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • Hayvanlarınızı Yem Sanayii yemleri ile beslerseniz kaliteli v« bol mahsul alırsınız.YEM SANAYİ!TÜRK A.Ş.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • BİR müddet önce vapurların tamiri sebebiyle tatil edilmiş bulunan Sirkeci Kadıköy araba vapuru »eferlerine dünden itibaren tekrar başlanmıştır.PAZAR günü Fenerbahçe Beykoz maçını seyreden Hüseyin Alem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • ı I im mı I TEKERLEMELER i UKDE mâna ve mantık düzensizliği arayan i Sürrealizm,henüz iflâs etmediği devirler-de,en güzel örneklerini Türk folklorunun E tekerlemelerinde bulabilirdi.«Türk Dili» dergi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • 3 BİN SİMİT,10 KİLO LEBLEBİ İMHA EDİLDİ Sağlık şartlarına riayet etmeyerek gıda maddesi satışı yapan satıcılar,cezalandırılıyor Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri,sağlık şartlarına riayet etmeden gıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • Üniversite Genel Sekreteri bugün Almanya'ya gidiyor İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri Sait Turan,Avrupa'nın muhtelif Üniversitelerindeki tedris sistemlerini tetkik etmek ve bu hususta bir rapor ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • i SOLDAN SAĞA:1 Olgunlaşmış;Bir nota.2 İdrarla dışarı atılan yabancı madde;Yemek;Geri çevirme.3 Atlı;Tanıdık.4 Mersinin bir kazası;Telefonda ilk ses.5 Berbat;Tersi yabancı.6 Kimyada bir madde;İçinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • BERLITZ LİSAN DERSHANESİ LİSAN KURSLARI VE HUSUSİ DERSLER htikkl Câd:öürnerbanh so/iafı Ocak ayında açılacak yeni kurslara öğrenci kaydedilmektedir.Deneme dersi parasızdır.İatlyenlere broşür gönderili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • 17 şoföre dün ceza kesildi Belediye Zabıta Müdürlüğü Ekipleri nizamlara riayet etmeyen şoförleri cezalandırmaktadır.Memurlar dün,İstikamet levhası takmayan ve müşteri almak İstemeyen 7 şoföre para,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Dişi Kaplanlar Dolores Gray June Allyson Renkli İng.2.hafta)EMEK Tel:44 90 07)Hakanlar Çarpışıyor John Wayne Susan Hayward Renkli-İng.İNCİ Tel:48 45 85)Dertli Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1959
  • Kurultaya gidecek C.H.P.delegeleri toplandı 12 Ocakta Ankarada toplanacak olan C.H.P.XIV üncü Kurultayında İstanbulu temsil edecek delegeler dün saat 16 da İl Merkezinde Şemsettin Günaltaym başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • 1959 YILININ vfe TÜRKİYE B ANKA SI v.HWt:paranızın.istikbalinizin emniyeti 31 Mart Çekilişinde:5 Apartman Dairesi ve 200.000 lira tutarında para ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • Türkiye için dövüşen s Röportaj:Bedirhan ÇINAR Şükrü Saraçoğlu ve Bozkuri,Luka ile elleri kelepçeli iken tanışmışlardı c—Büyük hâdiselere ait hâtıralar,aradan uzun yıllar geçmiş olsa dahi asla unutulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • D.P.SI VAST A 6 MUHTARLIK KAZANDI SİVAS,HUSUSÎ Vilâyetimizin Közrelik,Arcaeniş,Acıyurt,Mensurlu,Adılı ve Savcun köylerinde yanılan muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerini D.P.adayları kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • NATO Akdeniz Kumandanı bugün geliyor LONDRA,LPS NATO Akdeniz Kuvvetleri Kumandanı Amiral Sir Charles Lambe,3 günlük bir ziyaret için bugün Ankara'ya gelecektir.Aynı zamanda İngiliz Akdeniz Filosu Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • iran'da 350 tacir 100 milyon Dolarlık döviz kaçırdı!Kaçakçıların arasında bâzı mebuslar da bulunuyor TAHRAN,A.A.Tahran'da çıkan ıKeyhan gazetesinin verdiği bir haberde,350 Tahranlı tüccar hakkında d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • Amerikan "Newsweek,Mecmuası,Pulliam'ın makalesini iktibas ettikleri için mahkemeye verilen Türk gazetecilerinin cesaretini belirtiyor Haftalık NEWSWEEK dergisi son sayısında şu yazıyı neşretmiştir:«Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] SUNA KORAD ALMAN-YA YA GİTTİ Ankara Dcv,et Operası sopranosu Suna Korad,muhtelif operalarda temsiller vermek ürere dün Almanya'ya hareket etmiştir.İstanbul Konservatuarından mezun olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • ¦uman—ı »ı SOZ SIRASI.MİNİMİNİ KEŞİFLER HAYATIN tadıluzıı,tuzubiberi minimini kesiflerdir.Fezayı fethetmeğe çalışanlara,yüksekfırınları,Ümid Burııu'nu,Nayloıı'u,Kadyo'yu,Televizyon'u bulanlara karşı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • BüVRUN ABALAR.1 n£ at*.zu etafryo KİRALIK BlR KAT a-t TfrRıF3 EV ĞOST0?EVİ YAKitfPAN ÎC4Nİ 6EZWK.MEJC-İfiL.WMTC3N-I01.6uRSOrW6uSi r£RME-2Çı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • ÇUKUROVA'NIN KURTULUŞ BAYRAMI DÜN KUTLANDI Çukorovanın düşman istilâsından kurtuluşunun 37 nci yıldönümü dün Adana.Mersin ve Tarsus'ta,merasimler yapılarak kutlanmıştır.ADANADA İ)»V\AA.Adnna'da asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • Irak Âlasesi 3 idam haberlerini yalanlıyor ANKARA,HUSUSÎ «Fazıl Cemali,Gazi Dağıstan!ve diğer kral taraftarı üç liderin idam edildiklerine dair çıkan haberler doğru değildir.Bunlar idama mahkûm edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • 3 kişilik Mısır heyeti kendilerini karşılayan nümayişçilere Nâsır'm da onlar gibi düşündüğünü söyledi DIŞ HABERLER SERVİSİ Başkan Nâsır'ırı Suriye'ye gönderdiği üç kişilik bir heyetin Şam'da karşılanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1959
  • Illlirg Spor Terbiyesi E T"\VNKÜ «MİLLİYET» in birinci sahifesinin birinci sütunun-L^ da beni hayretlere düşüren bir haber okudum:Ankara'da Harb Okulu talebesi ile Mülkiye Mektebi talebesi arasında E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • Gülerek cevap verdi:Yumıırtlayor,fakat diğer ördekler gibi ortaya bırakmıyor,tavukların folluğuna yumıırtlayor.Yavrular nasıl olacak?Bilmiyorum.Göreceğiz.Güldüm.Hiç bir yavruyu görecek değilsin.Neden?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT YAZAN:JULES VERNE TURKÇESÎ:SELAMİ İZZET SEDES 80 Saat yediye doğru bu ağır sessizlik ansızın bozuldu.Ay doğuyordu.Ayın doğusunu bir kaç milyon hürrah karşıladı.Ay randev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • lill!iilllll!illi!l!ll!llll!ll!lll!ll!ii ;T~l RANSA'da Natüralizm,dalıa evvel Balzac,E 5 Flaubert ve Goncourt kardeşlerde beli-E ren Realizmin gerçekçiliğin)daha mctod-E lu bir şekilde devamıdır:1880
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • Bu çay takımını yepyeni muhafaza edebilmek için fay temizleme tozu elzemdir!çünkü yalnız Fay Temizleme Tozu emaye ve porselen eşyayı tertemiz ve yepyeni yapar.lekeden ve kirden eser bırakmaz.ve yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • BİLARDO Her boy yeni bilardolar,spor oyunları,bezik,briç salonları KARDEŞLER KIRAATHANESİ AKSARAY M.KEMAL CAD.88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür B D İ İPEKÇİ Busılâığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • RUMÎ S A L I HİCRÎ 1374 6 1378 K.evvel OCAK C.âhır;24 19 5 9 26 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 7.24 2.30 Oğie 12.19 7.25 ikindi 14.42 9.43 Akşam 1G.55 12.00 j Yatsı 18.33 1.38 Imsâk 5.35 12.41 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • BüTÛM SABiKAL\LAK» COP.LA,HEM DE HANİ B'ıZİ-M B'CCOP U^OLOMOZ var.YA,İ£ T£ ONUNl YAP/W/4A1IS.TIC?SU A BUMU ŞOPÖ52iJEK SOYAM SAN6STPRİN DSTÛME ATSAK VA D,A LALETTAYİN SıRıSıNi,ARKASIZ B^ısîm Sak i ÇER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • "ğ?M mmımmm c O TO AA AT K Bul.u$ ı_aR 8 O' ft o So pMyeAC^ATJ O 9-O TO AVI AT ı K B U t-U Ş LAR eü'ROSl/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • BıC S^MPıyON'üN BEŞ 7 BOKSÖRE BEDEL.CH-DUĞ-U J DOĞ(2i-f İMİŞ.SIRATINA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • teUKTUUDUK •ciTTV.CSEME-RAt-TA» Fv^'NİN PL-ANUARI DA Sl_fXA DÜSüü MO-VES kai ni.n f «Sr *3@%m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • i* M [İP HEESEVL,E iFXJKAR' ET.OL£Jil»RZDuĞUtsi ÇO.CUKUAg vE KA DİNDARCA CXA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • MUVAFFAK OLMAK İÇİN Elzem olan şartlardan biri de temiz giyinmektir.Her zevke uygun Pnrdesü Palto ve Trençkot yalnız İmalâtçı kâriyle Müessesemiz alacağınız her pardesüyü istediğiniz zaman parasız tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1959
  • 24 1 959 AKŞAMINI UNUTMAYINIZ Maksim salonunda M e c id iyekoy Gençlik Kulübünün müstesna gecesi:24/1/959 gecesi piyangosunda GÜVEN EVLER'İN Kulübümüze teberru ettiği 40.000)liralık daire ve diğer caz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • MİLLÎ MÜDAFAA BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ t Baştarafı Birincide BHarp sırasında büyük şehirlerin tahliyesi için tedbir alınmıj mıdır?Wt Gösteri Yürüyüşleri Kanununun tatbikatında askerî kuvvetler kullanılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • Mısır'daki miras vârislerin birbirine düşmesine sebep oldu Mısır'da vefat eden Ömer Lütfü paşanın milyarlar değerindeki mirası vârisleri arasında paylaşılamamaktadır.Altınpmar ailesinin diğer fertleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • Cumhurreisi kendisine hakaret eden kanserli bir kadını affetti t Baştarafı Birincide Tezkerenin okunmasından sonra kürsüye gelen C.H.P.Ankara Mebusu Selim Soley,Zeynep Üstün'ün affı için Meclise bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • İBRAHİM GÜRGENİN D.P.den İSTİFASI TAHAKKUK ETMEDİ ANKARA,HUSUSÎ D.P.İçel Mebusu İbrahim Gürgen'in partisinden istifa ettiği yolundaki haberler tahakkuk etmemiştir.Anadolu Ajansı bu hususta şu haberi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • Grev hakkım komün is Her t a n ı m a z ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Eskişehir Toleis federasyonu başkanı Ahmet Ara3 dün bir basın toplantısı yaparak,Zonguldak'taki bir D.P.toplantısında,Türk İşçilerine çirkin isn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • SOVYET NOTASINA CEVABIMIZ VERİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekili Zorlu,dün saat 16.30 da Rus Sefiri Rljov'u kabul ederek NATO toplantıları arifesinde Hükümetimize verilmiş olan Rus notasına cevabımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • 4 KOCAELİ MEBUSU YALIM'I İTHAM ETTİ Bastarajı Birincide lerine müdahale etmediğini bildirmişlerdir.YALIM KAZALARI DOLAŞIYOR D.P.den ayrılan Kocaeli mebusu Sadettin Yalım,İlimizde kaza ve köyleri gezer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI Baştarafı Birincide ESKİŞEHİR'DE SULUSEPKEN ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Şehrimizde hava dün aniden bozmuş ve saat 11 den itibaren sulu kar yağmaya başlamıştır.Havanın bozması ve sühune
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • "VATAN CEPHESİ,TOPLANTISI BUGÜN t Baştarafı Birincide çısmda D.P.nin tutumu,teşkilâttaki hiziplerin söz konusu edileceği tahmin edilmektedir.BAYAR'IN YEMEĞİ Başvekil Adnan Menderes dün sabah imar saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • KÂDIRGA'DA DÜN BİR İHTİYAR YANIP ÖLDÜ t Baştarajı Birincide 13 EV YANDI KONTA,HUSUSÎ Hadım kazasının Doğanlar köyünde 13 ev yanmıştır.Saat 24 de henüz bilinmiyen bir sebeplen Hakkı Dursun'un evinde ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • C.H.P.Kadıköy ilçe idare Heyetinin 5 üyesi istifa etti t Baştarafı Birincide İstifa sebebi «prensip anlaşmazlığı» na dayanmaktadır.İl İdare Kurulunun muhtar seçimleri İle İlgili tamimi,Kadıköy İlçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • Meclis inşaatı için 3 milyon lira tahsisi gürültülere yol açtı t Baştarajı Birincide rinde sarfedilmesinin mümkün olacağına işaret etmiştir.«SIRTIMIZA YÜK OLDU» D.P.Antalya mebusu Burhanettin Onat «Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • BİR ÂLİMİMİZİN NAZARİYESİ ATOM'A TATBİK EDİLECEK Baştarafı Birincide man,bir makale hazırlamıştır.Einstein'le birlikte 15 sene çalışmış olan Hoffman,İngilterede Hüseyin Yılmaz'm nazariyesinin yayılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • 5 CİNAYETTE 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ t Baştarafı Birincide Kahraman da aynı mesele yüzünden,Yusuf Altıntaş adındaki komşusuyla kavgaya tutuşmuş ve Yusuf'u öldürmüştür.Kendisi de ağır surette yaralanmıştır.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • HikûtU Soğuk af gut fiği ve hütün ağ n fara kötŞi Bol miktarda piyasaya arıcdî/m/sftt-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • G İ Y Y E-BOL ÇEŞİT VE ÇOK UCUZ FİYATLARLA SATIŞLARINA DEVAM EDİYOR!Bu fırsattan siz de istifade ediniz Satış fiyatlarımızı mukayese ediniz Divitinler 4.00 kş.Pazen pijamalık 3.65 kş.Pazenler 3.63 kş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • W:vV;YILBASİNIN İLK SÜRPRİZİ Memleketimizin kıymetli ses san'atkârı ÂL JâHİ T AJC2636 Hoş Sosyete Şiş Kebap Sesle Çizşriler SAHİBİNİN SESİ Plâklarında bulacaksınız.333)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • ispanyol balıkçıları bir denizaltı yakaladı WASHINGTON,RADYO Atlantikte avlanan İspanyol balıkçıları dün bir İngiliz denizaltısını yakalayarak sahile çekmişlerdir.Balıkçıların ağlarına takılan İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • BEHZAT BİLGİN'in BİR AÇIKLAMASI t Baştarafı Birincide dim.O sözü söyleyen Bütçe Encümeninin diğer bir âzâsıdır.2 Encümen müzakerelerinde bulunmayan muhabirinizin yalan haber vermekle meluf her hangi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • KELİMESİ 100 KURWS,TELEFON 7 42.10 SATILIK EMLAK 0 45.000,Taksim,Kazancıda iki oda,hol,mutfak,banyo,kat.Tel:44 25 09.KADIKÖY,Hasanpaşada,Sarayardın asfaltında suyu,elektriği,havagazı mecvut,bahçeli,al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • DSİ Umum Müdürlüğünden Devlet Su İşleri 7.Bölge Hudutları dahilinde bulunan Tokat Vilâyetinin Almus kazasının 3 km.batısında yaptırılacak olan Almus Barajı inşaatı,elinde bu işe hemen tahsis edilebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1959
  • Yeni ml in kanısında Otomobil TEŞHİR YERIERI:beyoğlu şubemiz KADIKÖY ŞUBEMİZ FATİH AJANSIMIZ acele Hesap Açtırınız Her 150 Liraya bir kura numarası Son İştirak Günü 15 OCAK Perşembe 459999999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.01.1959
  • G.Saray Dîvanı Toplandı Hizipleri uzlaştırmak için 3 reis namzedi ile temasa geçilecek GALATASARAY kulübü Divan Heyeti azaları kulüpte hizipleşmenin önüne geçmek için teşebbüse geçecektir.Dün toplanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • Adalet'e 4 üncülük primi 2000 lira Adalet kulübü kurucularından ve İdare heyeti ikinci reisi Hayri İlmen,profesyonel futbol takımı ligde dördüncü olduğu takdirde kadrodaki bütün futbolculara 2 şer bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • m alilin YILIN U UNCU SPORCUSU Çetin Sahiner Şeref ClftPâlllCIMflon cnnra Müsabaka bitmiştir ve simdi dlÇrdJlŞinildlı İUnra vasllievkl stadında 20 bin seyirci İstiklâl marsını dinlemektedir.Şahiner u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • GARNİZON VEFA İLE OYNUYOR İstanbul Garnizon takımı,bugün saat 14 de Mrthatpasa Stadında profesyonel birinci kümeden Vefa ile bir karşılaşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • II.Profesyonel lig maçları İkinci profesyonel lig tertip komitesi,dün akşamki toplantısında haftanın maçları üzerinde müzakerelerde bulunmuştur.Buna göre cumartesi v« pazar günleri yapılacak karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • Mülkiye H.Okulu hâdiseleri için Fed.rapor istedi Evvelki gün Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi salonunda yapılan Mülkiye Harbokulu basketbol maçında müessif hâdiseler dolayıslyle,Sportif Oyunlar Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • Ordu Takımı,Osm Şampiyonasına iştirak edecek ANKARA,HUSUSİ ORDU futbol takımımıa Dünya ordular arası 958-959 yılı Şampiyonasına katılacaktır.Bu hususta C.t.S.M.İn dâvetine müsbet cevap verilmiştir.Tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • [İLHAN DEMİREL] BÜYÜK MAC İÇİN Ga,atasaray profesyonel kadrosu Beşiktaş'la yapacağı maçın hazırlığına dünden itibaren başlamıştır.Resimde de görüldüğü gibi futbolcular sağnak halindeki yağmura rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • [ANKARA MİLLİYET] Ankarada,transfer mevzuunda temaslar yapmakta olan Karagümrük umumi kâtibi Fahri Somer,MulıafızgUçlü Cemil'e 30 bin lira teklif etmiştir.3 ay sonra terhis olacak olan Cemil teklifi p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • ABBAS SAKARYA TEKLİF ALDI Güreş antrenörlerimizden ve Beşiktaş kulübü jimnastik hocası Abbas Sakarya,Belçika ve Danlmarkadan müsait teklif almıştır.Antrenör Abbas Sakarya birkaç gün İçinde yapılan tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • Apak,Vekilden Selâhiyet İstedi Federasyonda bünye değişikliği yapılacak Veli Necdet ARIĞ Ankaradan bildiriyor DÜN Maarif Vekili Celâl Yardımcı ile yaptığı görüşmede kendisinden selâhiyet istediğini aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • LEFTE SÜRESİZ İzin verildi LEFTER Küçükandonyadis'e kulübü tarafından süresiz izin verilmiştir.Buna sebep Lefterin son haftalarda formsuz ve yorgun görünmesidir.Bu haftaki Kasımpaşa maçında oynatılmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • Coşkun serbest kalmak istiyor Beşiktaş'ını çok seven solaçık,seyircilerin yakışıksız sözlerini hazmedemiyorum,diyor BEŞİKTAŞ'ın millî solaçığı Coşkun Taş dün artık takmada vazife almak istemediğini,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • Basketbol'de G.Saray ile F.Bahçe gene karşılaşıyor Dün akşam toplanan basketbol tertip komitesi,bu hafta oynanacak basketbol lig maçlarını tesbit etmiştir.Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.HER evde,her toplulukta,her cemiyette,bulunanların el,ağız ve gönül birliğiyle baş köşeye oturttukları yaşlı başlı muhterem insanlar vardır.O evin,o topluluğun,o cemiyetin ayakta durab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1959
  • GEÇEN HAFTA EYUB'U ZİYARET EDEN TAKİMLAR KAZANINCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor