Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • AKSAM TEKNİKER OKULU s Müfredatında yazdı bütün derslerden okula devam etmeden dışardan bitirme imtihanlarına girecekler için MAKİNE ve YAPI TEKNİKERLİĞİ Kurslar 2 Ocakta başlıyor GÜVEN DERSHANESİ Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • Hükümet Basın için AF DÜŞÜNMÜYOR Şahsî görüşünü açıklamayan Adliye Vekili meselenin hükümet isi olduğunu söyledi Gazetecilerin ucuz kahramanlık peşinde koştuklarını iddia eden gazeteci mebus Bilgin'e,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • Siirt'te bir gazete 14 dâvadan beraat etti "Af„ teklifini imzalamamış gazeteci mebuslara teessür telgrafı çekildi SİİRT,HUSUSÎ NEŞRETTİĞİ yazılardan dolayı Siirt Ekspres gazetesi aleyhine açılan 14 dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • [Telefoto:MİLLİYETİ T.H.Y.L'.Müdürü Enver Akoğlu,dün tertiplediği basın toplantısında.T.H.Y.1967 tleJet uçakları kollanacak Hava Yolları Umum Müdürü,dış hat uçak seferlerinin Martta başlayacağım söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • Şale Köşkünde bir toplantı yapıldı Reisicumhur Celâl Bayar dün sabah trenle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Garda Başvekil Adnan Menderes tarafından karşılanan Reisicumhur'a bâ^ı vekiller ve mebuslar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • URFA'DA YUMURTA FIATI 44 KURUŞA ÇIKTI GAZETELERDEN)YAZIŞ I Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • MİLLÎ KORUNMA suçları affedilecek Millî Korunma Kanununun ilgası halinde,bu suçlardan mahkûm bulunanların derhal tahliye edilmeleri gerektiği hukukçular tarafından ifade edilmektedir.Kira mevzuu,bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • Zonguldaktabir maden ocağı kısmen cöklü Biri Başçavuş olmak üzere üç işçi öldü.Ankara da 2 amele toprak altında kaldı ZONGULDAK,HUSUSÎ DİLÂVER ocağında sabaha karşı 4.15 te bir çöküntü olmuş ve üç işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • Radyofoto A.P.DÜELLO ETTİLER VE BARIŞTILAR S'ZİS kere edildiği sırada mebuslardan Victor Freundt Rossel ve Carlos Bisso,münakaşaya girişmişler,ve birbirlerine ağır ithamlarda bulunmuşlardır.Karşılıklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • Adapazarında polis tarafından kıstırıldığı anda firara muvaffak olan ve bir müddet evvel vukua gelen şoför soygunlarının faili zannedilen Necati Başaran'ın «Sabaha!Avcı'nın egi» imzası ile gazetemize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • Mocan,C.H.P.nin siyasî senet vermesini istiyor Kurultaya Tekirdağ delegesi olarak katılacak olan Mocan,teklifleri hakkında izahat verdi C.H.P.Kurultayına Tekirdağ delegesi olarak iştirak edeceğini açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • %m vt?m% ÇATDAIIOA nİİ^KİİN lideri İsmet İnönü dün Ankara'da,»ir kitapçı dükkânına giderek İngilizce ve w" I HMHUM UUOIVUH Fransızca lisanlarında yazılmış 5 kitap satın almıştır.İnönü'nün aldığı kitap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • Müşterek pazar iktisadiyatımıza bugün için belirli tesir yapmayacak Fransa'dan ithal edilecek malların %17 nisbetinde ucuz olması,hayatın kısmen ucuzlamasına yol açabilecek IBu yazı İktisat Mütehassıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • t İMİMİ"" "ı mıııı I ARAMALAR DEVAM EDİYOR vetleri EOKA'ya karsı giriştikleri mücadeleye devam ermekte ve şüphelendikleri Rumların üstünü aramaktadır.IA.P.J Zorlu,dün İngiliz ve Yunan Elçileri ile kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1958
  • Kampları Kuruluyor Son sınıflardaki kamplara devam etmeyen öğrenciler diploma alamayacak ANKARA,HUSUSÎ VATANDAŞLARI 7 sinden 70 ine kadar millî müdafaa eğitimi ile teçhiz gayesini güden Millî Müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • Psiko-somalik Tababet Dr.RECEP DOKSAT um.Ilımını 19 uncu asrın sonlarına doğru I tıp,Pasteur'ün dahiyane kesif ve buluşları ile bâzı hastalıklara mik-I ropların sebep olduğunu anlamış-I ti.ilmin diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • Son zamanlarda,tescilli ÖREN BAYAN markamızın taklidi veya çok benzeri olarak,piyasaya türlü türlü,düşük kalite ve evsafta malların sürüldüğü görülmektedir,işbu taklit malların,her nerede bulunursa bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • ppoıgaggCT Kur'o Numaralarınızı Öğrenebilirsiniz!Yılbaşı Büyük çekilişine ait kur'o numaralarınız* hesabınızın bulunduğu şubemizden öğrenebilirsiniz.YAPİ ve KREDİ BANKASI İOZS1ZSE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Pik İşleyen Sanayicilerimize:imalâtında pik kullanan sanayicilerimize bundan böyle Odamızca pik tevziatı yapılmayacaktır.Sanayiciler ellerindeki kok kamelerile doğrudan doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • ~v OĞLAK BURCU B ı Bi 4fn [22 Aralık 20 Ocak] Hesaplarınızı gizil tutunuz.İşiniz o zaman daha İyi yürüyecek.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Üzüntünüzü kimseye açmayınız.Hakkınızda dedikodu olacak.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • Çocukları sevindirecek YILBAŞI HEDİYESİ ÇOCUK HİKÂYELERİ Renkli,Resimli,Nefis,iki ciltten her biri 7,5 Liradır.MAARİF VEKÂLETİNCE OKULLARA TAVSİYE EDİLMİŞTİR.SELEK YAYINEVİ jNuruosmaniye Cad.9/2 Cağal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • İktisat Fakültesinde anfide yer tutmak yasak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı dün bir tebliğ yayınlıyarak,anfilerde öğrencilerin dersten evvel arkadaşları İçin yer ayırmalarını men et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • Resmî yurtların bakımsız olduğu ileri sürülüyor Resmi yurtlar hakkında son günlerde yapılan şikâyetler,bir hayli çoğalmıştır.Yurtların pis ve bakımsız olduğu ileri sürülmekte ve Yurtlar Müdürlüğünün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • Enis Kipman in kaatili iiadesini değiştirdi Tevkif edilen Kemal,mahkemedeki sorgusunda cinayeti bir alacak yüzünden işlediğini söyledi Davutpaşa Kışlası civarındaki benzin deposunun sahibi Enis Kipman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • YÜZDE 100 YÜN OLMAYAN KUMA$ FİATLAR!İNECEK İNDİRME 15-17 LİRA OLACAK.YÜNLÜ KUMAŞLARLA İLGİLİ KARARNAME PERŞEMBEYE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR Sumerbank müessesesi yüzde yüz yün olmayan kumaşların fiatlarında in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • Gazeteci arkadaşımız İsmail Sivri evlendi Aysel Sivri ile gazeteci arkadaşlarımızdan İsmail Sivri Manisa'da Kırkağaç'ta yapılan bir törenle evlenmişlerdir.Genç evlilere saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • 111111111111111111111111.I Bir yazara öğütler T T ER kitabı gibi sonuncusunu da bana gön-L dermek nezaketinde bulunan Aziz Nesin'i sevenlerin de,sevmeyenlerin de bir-leştikleri bir nokta var:Çok yazıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • 10 AYDA 370 GEMİDE kaçak eşya yakalandı En fazla itibar edilen,dolmakalem ve naylon kadın eşyası.Bunların değeri 20 milyona yakın 1958 yılının İlk 10 ayında Gümrük Muhafaza Teşkilâtı,limanımıza gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • SELANİK BANKASİ Yıl sonu çekilişi,bugün saat 13 te Bankanın Banka Caddesindeki Merkez binasında yapılacaktır Arzu eden müşterilerimizin teşrifleri rica olunur SELANİK BANKAS]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • g&s ECE MAKARA VE mim FABRİKASI LTD.ŞİRKETİ I Muhterem müşterilerine yeni yılın uğurlu ve başarılı olmasını temenni eder.Tlf.21 49 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • r SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Dişi Kaplanlar-Dolores Gray June Allyson Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Fakir Âşıkların Romanı Lea Massari Enrico Pagani Fransızca İNCİ Tel:48 45 95)Kaatiller Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Camdan porselenden eşya;Caka.2 Hazır;Şaşılacak çey.3 Bir tarikatın ilk kurucusu;Orta mektepten sonrası,Bir renk.4 İhsan,lütuf eski dil)Tersi vilâyet;Bir sayı.5 Paris külhanbeyi.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • Konser,Düğün,Nisan.Balo ve Yılbaşı Programları için en müsait «artlarla BALER İŞ AJANLIĞI EMRİNİZDEDİR AYRICA:MODSRN KOMİKLER Hünkâr Saz Hey'eti Beyoğlu,Yeşilcam »okak Emek Sineması arka sokağı)No.32-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • AZIZ BASMACIDAN Fıkralar Bugün çıktı MÜVEZZİ VE TÜTÜNCÜLERDEN İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • a|||M,İstanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Aldemare Romero orkestrası 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 1230 Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • TESEKKUF Sevgili annemiz DUL BAYAN FLO S O N S İ N O nd vefatı dolayıslyle,cenaze met mine İştirak eden,çelenk göt ren,çelenk yerine fıkara cemi lerine yardımda bulunan,teUj telgraf ve mektupla acımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1958
  • YILBAŞI dolayısiyle Belediye Zabıta teşkilâtında İzinler kaldırılmıştır.Bu sabahtan 1 Ocak 1959 yılı sabahına kadar tam kadro halinde çalışılacaktır.BÜYÜKADA'DA oturan 15 yaşında Aynur adında bir kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • [KEYSTONE] NOEL PARTİSİ Hollanda Kraliçesi Juliana senelik Noel partisini geçen salı günü Apcldoorndaki şahsî malikanesinde vermiştir.Yüzlerce kişinin davet edildiği bn partide Kraliçe davetlilerine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • *ni lip Filtreli sigara imâl bilmesi de kararlaştırıldı i ANKARA,A.A.'İruşluk yeni tip bir sigaranın İmâ-ı makine ve sigara kalıplarının anmasına başlanmış ve tütün harrun tesbiti işi de tamamlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • [ADNAN ATAR] m linnD Ankara'da Amerikalı bir genç kızın ¦¦II HUUr nAUDbl İL Hula Hoop yaparken öldüğüne dair h rivayetlere rağmen,Hula Hoop salgını süratle yayılmaktadır.Hula İterlerinden binlercesinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • 3rîa Doğu için yeni lehlike:Çekirgeler ŞAM,A.Pı dün hududundan Suriye'ye gir-î başlayan çekirge sürülerini im-•tmek için dün İlgili ekipler faaligeçmişlerdirçen sene Ekim aymdanberi ilk I olarak Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • Küba'da âsiler yeni basanlar elde etti HAVANA,A.Aillerin radyosu dün Eriente ve Lasîts eyaletlerinde şiddetli muhare-T cereyan etmekte olduğunu bil-İİştir,Radyoya nazaı-an bu muhaer sırasında hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • s-o z ı&s&m asi m 5-10 SENE DEĞİL Trakya'nın bir köyünde bir ev bilirim.Mübadeleden kalma iki katlı kûrglr bir ev.Şimdi orada kedileriyle birlikte bir aile oturuyo?Kendileri alt,keçileri Isc üst katta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • İstanbul Sanayi Odasından Odamız emrinde aşağıda takribî evsafı yazılı selefon kâğıdı vardır.İhtiyacı olan azalarımızın 3/1/1959 Cumartesi günü saat 13 e kadar yazılı müracaatları rica olunur.Şekli:Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • Bün yurMa dSrl cinayet islendi Elâzığ'da bir kadın,çocuk kavgası yüzünden başı sopayla ezilerek öldürül dü Dün yurdun muhtelif vilâyetlerinde dört cinayet işlenmiş ve biri kadın olmak üzere 4 kişi öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • BİR KADININ,SOPA İLE BAŞI PARÇALANDI ELÂZIĞ,HUSUSÎ Merkeze bağlı Dişidl nahiyesinin Dambüyük köyünde çocuk kavgası yüzünden 4 kişi hlr kadını döverek öldürmüşlerdir.Düne Gündoğdu isimli kadının 5 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • KONYA'DA 89 UNCU CİNAYET KONYA,HUSUSÎ Yılın 89 uncu cinayeti dün Cihanbeyli Kazasında işlenmiş bir kişi öldürülmüş iki kişi ağır yaralanmıştır.Yeni Oba Nahiyesine bağlı Çimen köyünden Abdullah Yıldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • MENEMEN'DE İZMİR,HUSUSÎ Menemen kazasında elli yaşında bir adam,başına indirilen kazma darbeleriyle öldürülmüştür.Cinyet,eski bir yaralama hâdisesi yüzünden çıkan münakaşa neticesinde işlenmiştir.Sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • HUSUMET YÜZÜNDEN AFYON,HUSUSÎ Simcanlı kazasının Sınırköyünde Şükrü Can,AH İhsan Kabadayı,Sabrl Kılıçofilu,Cemal Yıldırım adında 43 yaşında bir şahsı husumet yüzünden tabanca ile sırtından vurarak öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • KISA HABERLER ANKARA Konyanın Aksaray kazasının İncesu köyünde faaliyette bulunan toprak komisyonu 377 muhtaç çiftçi ailesine 78156 dönüm arazi dağıtmış ve köye 46019 dönüm mera tahsis etmiştir.ERZURU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • TİCARET ODASINDAKİ İHTİLÂF GİDERİLEMEDİ Ticaret Odası idare heyeti üyeleri arasındaki anlaşmazlık devam etmektedir.İdare heyeti dün de toplanmış,fakat bu mevzuda bir karara varamamıştır.Toplantıya müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • VAÜLER ARASINDA NAKİLLER YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ Eskişehir valisi Arif Özgen Aydın Valiliğine,Aydın Volisi Enver Saatçıgil Manisa Valiliğine ve Manisa Valisi İbrahim Tevfik Kutlar da Eskişehir valiliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • BAŞVEKİL KISHl'yi JAPON GAZETECİLERİ PROTESTO ETTİ Sebep:Başvekilin,hoşuna eritmeyen sualler yüzünden basın toplantısını iptal etmesi!TOKYO,A.P.Japon başvekili Nobosuke Klşhi evvelden hazırladığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • 1959 Yılı Cildine 1 Numaradan Başlıyor Yeni yıla girerken yeni Hayat cildine de başlıyabilirsiniz Tafsilât Yılbaşı sayısında)Yeni cildine başlarken okuyucularına kıymetli hediyeler de veriyor:m Mareşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • ıvas'ta bir vago uçuruma yuvarlandı Hat hasara uğradı,yol kapandı.Can kaybı yok SİVAS,HUSUSÎ SIVAS'ta bir tren kazası olmuş ve bu yüzden yol kapanmıştır.Erzurum'dan gelen 713 numaralı yük katarının va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • ıhir Meclisi üyeleri elünkü toplantıda ürenin aksaklığından şikâyet ettiler BELEDİYE Meclisinin 4,5 saat devam eden dünkü toplantısında İ.E.T.T.sert tenkidlere uğramıştır.Bir üyenin «Malî bünyesi hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • 1RÜÇHAN ÜNVERI nı VAAftlfAlI ini Türkiyeye saat kaçıran üç İranlı,polis tarafından yakalanmıştır.Abbas Ali dAA I IVAlf Alllf İLAHI neyrati,Muhammcd İhralıim Sultanpescnt isimlerinde iki çalı ıs bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • BİR YAPRAK ı mn â A i Türk Mûsiki Konseri I KLÂSİK olarak Beyâti Araban faslını ihtiva eden Konseıva-j tuvar Türk musiki konseri Kemal Gürses'in idaresinde bu E Pazar Şan sinemasında verildi.Beyâti A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • Yılın en iyi artistleri Amerikan sinema sanayiinin sözcüsü olan «Film Daily* gazetesi tarafından 1958'in en iyi artisti olarak Elizabeth Taylor ile Alec Guiness ilân edilmişlerdir.Basın,Radyo ve telev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • Batı Almanya Fransa'ya 60 milyon dolar verdi Fransa'da ekmek ve konserve başta olmak üzere bâzı gıda maddelerinin fiatları artıyor BONN,A.P.Batı Almanya Millî Bankası Fransanm para reformunu tatbik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • Trenlerin düdük çalması meselesi Devlet Şûrasında İZMİR,HUSUSÎ Şehirlerden geçen trenlerin düdük çalıp çalanuyacakları meselesi devlet şurasına aksetmiştir.Geçenlerde şehir meclisi trenlerin şehir dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1958
  • Demirköprü Barajına yarın su veriliyor İZMİR,HUSUSÎ Demirköprü barajına yarından itibaren su verilmesine başlanacaktır.Bu maksatla bir tören tertip edilmiştir.Baraj,Manisa ovasını su baskınından koruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.12.1958
  • &EL EVLÂDIA^GEU» VAzbVteT ANLAŞILDI I 1 BEKÇİ VASU9LK YAPV^.kfJSueA J BAKMA?sA AKnjMA HıZ/ttgT ETTİN.MEnANUN SENİ TEBR«K EDCC?M.OL.DÜAİ V/L-&if?8ANKAV1 iFl-ASTAfcl/LA 8iZ2AT' EMtsWET HûDOKDNÛ A P-MNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1958
  • g&gÜ!m 41 2 w T I» z—"N 3u MuSA-BAKAVA câıK.MEKLE OEİL-İl—İK.TTÎK.İSKAKltM AAANASIZ.DJ.Bu İSL-ERE ^ACAKTIN SPİDER-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1958
  • MEKTUP;C/SKO gece Vü^/S/ÇİZME TEFESİNE YALNIZ GEL.Dİ-yofZ.AAEKTC-f-SuN ALTINDA DA MZA VOKTU.Bu ESNADA fZANDENU YEKİNDE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1958
  • ihASEMEOİM.ŞENİN TuESuT1 1_A BıZıM VELİ VıNE AR.A«5TIK.ÇOCUKUACıtM ICAVGALAKIVİ.A RAl_AN OSEA5AMA,W.NJE KAU_ER| VAESA GÖRSÜNi-ESİ.öevv TURGUT 'lj £VE" •YOLLUYORUM.GÖZÜ MOS-MOR OLMUŞ.PAs/SC;MAr j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1958
  • Ne duruyorsun?Fırla.Alestan,bütün kuvvetini topladı,duvara sıçradı.Balığı ne yaptın?Düşürdüm.Çok lâpacısın be.Hiç bırakılır ruı?Ne yapayım?Cadı karı belimi kırdı,fena balde ağrıyor.İki ev ötede bir vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1958
  • İIİSİEYAHAT Ü Z A N JL-LES VERNE TURKÇESİ:SELAMİ İZZET SEDES Maston 12 Kasım sabah altıda.mabpesinl ayın 20 sinden «ince açmamalarını bilhassa tembih edip dostlarının ellerini sıktı,mermiye girdi.Merm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1958
  • AMERİKA NOTLARI rıyor S A K O H E N ZENCİ caz müziğinin beşiği New Orleans'ın en hareketli sokağı Bourbon Street'teki bâzı kabarelerde şöyle ilânlar görülür:«idaremiz arzu etmediği kimseleri içeriye s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1958
  • SAHTE BİR DOKTOR 20 AMELİYAT YAPTI TOKYO,AA.İkinci Dünya Harbi sırasında Japon ordusunda sıhhiye eri olarak vazife görmüş olan Nariyasa Miyata dokuz ay kadar önce salıte diploma üe doktor Miyata unvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1958
  • ^Il!l!l!lli!ill!l!llli!lll!l!i!5 TV İTuhtelif vesilelerle çıkarılan hâtıra serileri,I VI muayyen bir devre içinde tedavülde kalır-j 1ar ve evvelden bildirilen bir yılm sonun-da tedavülden kaldırılırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • MÎCKEY ROONEY Yarın Akşam Yeni yıl münasebetiyle 2 saat kahkaha KONUŞAN KATIR PERİLİ EVDE Francis in the Haunted House)VİRGİNİA ve KONUŞAN KATIR WELLES FRANCİS İlâveten en son dünya havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Motor Tamircisi,Oto Tamircisi,Tornacı,Tesviyeci,Kaynakçı,Radiatörcü ve Mubayaa Memuru Alınacaktır.Şantiyelerimiz ve Maltepe atelyesinde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ehliyetli yukarıda yazılı işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • PİK KULLANAN SANAYİCİLERİMİZE İmalâtında Pik kullanan sanayicilere badema Başvekâlet Tahsis ve Tevzi Dairesi Reisliğinin 27/5/1958 tarihli ve 52960 1/27016 sayılı tamim esasları dahilinde bir kilo Kok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Kıbrıs için t Baştarafı Birincide Kıbrıs'ın müstakbel idare sekli olarak düşünülen rejimin esasları İngiliz Müstemlekeler Vekili tarafından hazırlanmıştır.Şimdiye kadar Türkiye ve Yunanistan arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Parker Ojuink Parfcef Quink kaleminizin ömrünü uzatır ve daha iyi yazmasını sağlar.Zira Parker Quink,kaleminizi yazarken temizleyen ve koruyan SOLV X maddesini hâvi yegâne mürekkeptir.Dolma kalemleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • IHâiSitıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • RUMÎ 1374 K.evvel 17 SALI 30 ARALIK 19 5 8 Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.24 12.17 14.37 16.49 18.28 5.39 1378 C.âhlr 19 VAKİT VASATİ EZANİ 2.35 7.28 9.48 12.00 1.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • STENO DAKTİLO ARANIYOR Cumartesileri çalışmayan ciddî bir firma devamlı iş için Almanca bilen bir Steno-Daktilo aramaktadır.İyi bir çalışma muhitine de kıymet veren taliplerin aşağıdaki rumuza el yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • I PİCCOLİ Dİ PODRECCA SÜPER KUKLALAR TİYATRO TRUPU SARAY Sinemasında Temsillerine her gün saat 17,30 matine,21.15 te suare olmak üzere devam etmektedir.Genel istek üzerine 1 Ocak Perşembe günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • DİKKAT K Ü Ç Ü K Ç E K M E C E yeşil konak Yılbaşı gecesi için tarifemizde hiçbir değişiklik göstermemek gartiyle nadide yemekler ve sabaha kadar muhtelif eğlencelerle emrinize amadeyiz.Şimdiden masal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Pangaltı Kurtuluş Caddesi Eski «AKIN» Sineması bu kere YEHİ ATLAS Sineması ismi ile semtinin en zarif şık ve birinci smıf lüks sineması olarak KAPILARINI SAYIN HALKIMIZA 31 Aralık 1958 çarşmaba akşamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • HlnuUi DERHAH Soğuk a/gın/tğı veJbütün ağrılara karşı *D 9& BaTîttrkif&rtüı'pjüâs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Uzun kıs gecelerinin zevkli sohbetlerini "VEFA BOZASI SARAÇHANEBAŞ!iri ı ile tadlandırınız.ISI Şubesi Aksaray Atatürk Bulvarı Daima sıcak leblebi emrinizdedir Tel:21 25 71 Otolara servis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27A2M0 SATILIK EMLAK SAT.G0OÜ0 lira,10 gelirli,140.00ü lira,geniş 3 katlı,150 M2,200.000 lira,5 katlı,10 gelirli,250.000 lira,5 katlı,geniş,10 gelirli,300.000 lira,10 cepheli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • YILBAŞI GECESİ Üç ayrı orkestra Çeşitli eğlenceler PAVYON da açıldı PERAPALAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • 0.Kapani II maddelik beyannamesini açıkladı Baştaraft Altıncıda betler tesisine taraftar olduğunu açıklayan Kapani,transfer mevzuunda da Kadrinin kulüpten ayrılşından çok büyük bir üzüntü duyduğunu if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Eski Vefa muhasibi mahkemeye verildi Vefa kulübü eski muhasibi Hasan Mercan Bölge muhasebesinden alacaklarından fazla para çektiğinden,idare heyeti tarafından mahkemeye verilmiştir.Hasan mercanın Bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Milli lig galibi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında 1959 Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasında memleketimizi millî lig şampiyonu olan takım temsil edecektir.Btj seneye kadar Federasyon Kupası galipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Dostluk Kupası nihayete erdi Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri arasındaki Dostluk Paktı sona ermiştir.Kulüp temsilcileri anlaşmanın gözden geçindikten sonra uzatılmasına taraftar oldukların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Maçan,C.H.P.nin siyasî senet vermesini istiyor Baştarafı Birincide Yarının iktidar partisi C.H.P.millete kurultayının tasdikinden geçirilmiş bir siyasi sened vermek durumundadır.Bu bir namus sözü yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Siirt'te bir gazete 14 dâvadan beraat etti t Baştarafı Birincide Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşmasında Müddeiumumi,gazetenin sahip ve başmuharriri ile yazı işleri müdürü Orhan Rahmi Gökçe ve Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Zonguldak'ta bir maden ocağı kısmen çöktü Baştarafı Birincide Arif Çelik,ve Halil Danacıoğlu,yaralıların ise Selim Ortak,Hacı Yıldız ve İbrahim Göktaş'dır.Kaza hakkında savcılıkça tahkikata başlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • GANGSTER SANIĞI NECATİ BAŞARAN'DAN MEKTUP ALDIK t Baştarafı Birincide gönderilmesini istemekte ve şöyle demektedir:«Sabahat ve ben birbirimizden ayrılmamağa karar verdik.Sabahatin bana vaadi var,ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Müşterek pazar iktisadiyatımıza bugün için belirli tesir yapmayacak t Başturajı Birincide arasında bu değişiklik ameliyesine paranın konvertibl hale gelmesi denilmektedir.Bu mübadelede miyar rolünü yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • BİR D.P.MEBUSU KOCAELİ VALİSİNİ İTHAM ETTİ ANKARA.HUSUSÎ «Kocaeli D.P.teşkilâtında uman zaman patlak veren müessif hâdiselerin yegâne müsebbibi Parti işlerine miidahele eden İzmit Valisi Ekmel Çetine!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Liselerde askerlik kampları kuruluyor t Baştarajı Birincide lik bilgisinin bütün malî külfeti işverene ait olacaktır.Bu konferanslarda modern silâhlar hakkında bilgi verilecek ve kullanılmaları öğreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • M.Korunma Hâkimi Sebatı Yalçın vekâleten C.Savcısı tâyin edildi Birkaç gün evvel İstanbul Millî Korunma Hâkimliğine tâyin edilen Adliye Başmüfettişi Sebati Yalçın,yeni bir kararnameyle İstanbul C.Savc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • BİR KÖY DEVLET ŞORASI KARARINI TATBİK ETTİRMİYOR AFYON,Hususî Muhabirimiz MUZAFFER GÖRKTAN'dan İki köy arasındaki su ihtilâfına dair Devlet Şûrası kararını tatbike gelen heyetler,köylülerin mukavemeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • BULGARİSTAN BİZE NOTA VERDİ DIŞ HABERLER SERVİSİ Bağdat Radyosu dün geceki neşriyatında.Pekin radyosuna atfen.Bulgaristanın Turkiyeye nota verdiğini bildirmiştir.Sofyadaki Türk Elçisine tevdi edilen n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1958
  • Hükümet Basın için af düşünmüyor t Baştarafı Birincide kûmetin bu hususta düşüncesi yoktur.Atalay:Vekil olarak ve vekâlet olarak sizin düşünceniz nedir?Düşüncem yoktur.BİLGİNİN İDDİASI Bütçe Encümenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.12.1958
  • 14 te başlayacak müsabakadan önce Beşiktaş,B.Spor'Ia karşılaşacak PROFESYONEL Lig Tertip Komitesi dün akşamki toplantısında bu hafta yapılacak maçlar hakkında müzakerede bulunmuştur.Bu arada perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • Garnizon bugün Beykoz'la oynuyor Garnizon futbol takımı bugün saat 14,00 te Beykoz'la hazırlık maçı yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • İHIM i f I» 3$ Kİ ~Mtm*mKi tHİFîW':1 w L j* i-i ^S^fefcsai '1;r [İLHAN DEMİRELİ PCTIU lifli İl TAMAMI ^stan,ul Genc Takım karması dün ilk hazırlık maçını iki takım hâlinde V™ UUlıU I M IH M m UI I Vn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • IHtı HPfe r;¦tf* âli 3 btM i I S ft '1 t ak t «s I m i 3«s?3» 8fc-3s^ijlg3| ^B afr $9 'p'm S K'-L|:M ili I JH If İS JHıliHiii 1 t «B Wj$ 1 îm V* ÜS' HVj fimi [İLHAN DEMIREL] HQMAM VADAIIİ Ga,İdealist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • 0.Kapanı 11 maddelik beyannamesini açıkladı idealistler,bilhassa,Galatasaray'da birlik teminine ve bütün branşları kalkındırmağa çalışacaklar Dick vazifesinde kalacak,iktidar cephesi sessiz GALATASARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • REMOHDİNİ VE BEŞİKTAŞLILAR IILHAN DEMİREL] Beşiktaş profesyonel futbol takımı dün Remondlni'nln İdaresinde bir antrenman daha yapmıştır.Resim İtalvan AntrpnHrii konusurkengosteriyor.Siyah Beyazlı toto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • Filibe Dosyası Ankara'ya Gitti Filibe hâdiselerinin tahkikat safhasına ait dosya,Futbol Federasyonunun isteği üzerine Ankara'ya gönderilmiştir.Dosyaya B.Millî takımımızın Bulgaristan seyahatindeki kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • 4 üncü Lig Kulüpleri Bölge'yi şikâyet ediyor Valiye aksettirilecek dertlerin başında,hakem,saha ve tehir meseleleri var DÖRDÜNCÜ amatör lige mensup 16 kulüp,Hınçlarının oynanmasına mâni olduğu iddiası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • Basket Teşvik Finali Pazar günü oynanıyor BASKETBOL teşvik tıırnuası final müsabakası,pazar günü saat 18 de Galataasray Fenerbahçe takımları arasında yapılacaktır.Diğer taraftan basketbol tertip komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • Karagümrük çalışmaları hafifletiyor LİGİN İkinci devresinde İki defa arka arkaya mağlûbiyete uğrayan Karagümrük takımının antrenman programı hafifletilmiştlr.Teknik komite azaları,bu değişikliğe futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • TURGAY Şikâyetçi Londra'da 1 ay süren tedaviden sonra yurda dönerek antrenmanlara başlayan kaleci Turgay'ın bugün tekrar röntgen muayenesi yaptırılacak" tır.Milli futbolcu,Romanya maçında kırılan kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • İNGİLTERE FUTBOL FEDERASYONU G.SARAY'I TEBRİK ETTİ İngiltere Futbol Federasyonu,antrenör Dikc'e büyük bir anlayış göstererek,müstakil çalışma İmkânları veren Galatasaray kulübü İdare heyetine bir teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • Diğer spor haberleri-miz 5 inci sayfadadır İ UVH\S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.12.1958
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.HERŞEY YALNIZ BEŞİKTAŞ iÇiiN MASAMIN üzerinde birikmiş mektupları bir bir açıyorum.Her zarfın içinden aynı dert fışkırıyor.Beyaz kâğıtların üzerindeki siyah yazılar:«Beşiktaş!Beşiktaş!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor