Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • [RUÇHAN ÜNVER)Orkinos avına çıktıkları zaman köpekbalığınm hücumuna uğrayan Yunus Potur sağda)ile Ali Durmaz solda)arkadaşımız Necmi Onura hâdiseyi anlatıyorlar.Sandalın kıçındaki yarayı köpek balığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • İlgası kin Kanun gereğince bâzı Tekel maddelerinden alınan verginin de kaldırılması muhtemel ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Korunma Kanununun ilgası çahşmalarma dünden itibaren Koordinasyon Vekâletinde başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • ^M RADYO-FOTO.A.P.PP7A AnAMI Feza w: 'aha,erl lc*n ca~ MUAlnl iışmalarına devam eden Amerikan Hava Kuvvetlerine mensup İlim adamları,faaliyetlerini yeni tip bir feza elbisesi üzerine de teksif etmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • ZONGULDAK D.P.KONGRESİNDE BASINA HÜCUM EDİLDİ Himmet Ölçmen,«Matbuattan ne kadar şikâyet etseniz azdır» dedi ZONGULDAK,HUSUSÎ DP.Zonguldak merkez ilçe kongresinde basına hücumlarda bulunulmuştur.Devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • inönü bugün Ankara'da konuşacak ANKARA,HUSUSÎ CHP Lideri İnönü bugün Yeni Mahalledeki Alemdar Sinemasında yapılacak olan Ankara II Kongresinde konuşacaktır.Seri bir hizip mücadelesinin cereyan edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • RİNA İHTİLÂFI D'P' ye katllan Hur-p-Duatepe ocağı mensupları,DIIIH İli I IkHıl Osmanbeydeki ilçe binasının bir odasında faaliyete geçmişlerdir.Duatepe D.P.Vatan Cephesi ocağı ibaresini taşıyan yeni le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • Büyük bir çekirge sürüsü geliyor DIS HABERLER SERVİSİ Suudî Arabistandan Ürdüne geçerek oradan da Suriyeye giren büyük bir çekirge sürüsü memleketimize yaklaşmaktadır.Uzunluğu 60,genişliği 1,5 kilomet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • [İLHAN ÜEMİRELİ YENİ POLİS OTOMOBİLİ Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satm alınan dokuz otomobilin vilâyetlere dağıtılmasına başlanmıştır.Bunlardan biri Emniyet Müdürü Faruk Oktay'a verilmiştir.Otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • Bütçe Encümenindeki müzakereler sırasında basın,seci eminatt mevzuunu ele aldı C.H.P.mebusları hükümetin vaadlerî tutmadığını söyledi Turhan Feyzioğlu «Adliye Vekili,bir yazıdan dolayı 3 kişinin birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 39 uncu yıldönümü IADNAN ATARI yağmurlu bir havaya rağmen 39.YIL KUTLANDI törenle kutlanmıştır.Sabahleyin hcy'et halinde Anıt-Kabre gidilmiş ve çelenk konu larak Atatürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • İNGİLİZCE ve FRANSIZCA İngilizce tâbirler İbrahim N.Özgür)ciltli 15 TL.İngilizce cümle kurma tekniği L N.Özgür)4 TL.Konuşulan.Fransızca Asaf Halet Celebi)6 TL Konuşulan Fransızca Asaf Halet Celebi)ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • vekili verdi Kırdar,hayatî ehemmiyeti haiz ilâçlarda yapılacak indirimin üçte bir nishetinde olacağım söyledi ANKARA,HUSUSÎ SAĞLIK Vekili Dr.Lûtfi Kırdar,fiatLarı artmış olan ilâçlardan «hayatî ehemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • 1975 de Türkiye'yi mühim iktisadî dâvalar bekliyor Mütehassıslar,nüfusumu-zun 40 milyona çıkması hâlinde işsizlik tehlikesinin ortaya çıkacağını söylüyor ANKARA,HUSUSÎ İstanbul Mebusu Nizamettin Ali S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • BİR GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ CİNAYET,PARTİCİLİK YÜZÜNDEN İŞLENDİ SİVAS,HUSUSÎ GİRESUN'un kazası Bulancıkta bir gazeteci,particilik yüzünden öldürülmüştür.Giresunda çıkan «Karadeniz» gazetesinin Bulancık muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • KOCAELİ C.H.P.LİLERİ BİR D.P.MEBUSUNA BOYKOT İLÂN ETTİ İZMİT,HUSUSÎ C.H.P.Kocaeli teşkilâtı İnönü hakkında ağır sözler şarfettiği iddia olunan D.P.mebusu Ömer Cebeciye boykot ilân etmişlerdir.Bu şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • "VİTA„NIN KİLOSU 10 KURUŞ İNDİ Belediye Vita yağının toptan ve perakende kilo flatında 10 kuruşluk bir İndirme yapmıştır.Yarından İtibaren Vita yağının perakende kilosu 545 kuruştan satılacaktır.Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • LİMANI KÖPEK BALIKLARI İSTİLÂ ETTİ GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • Kaçakçılık yapan bir Yunanlı mahkûm oldu İZMİR.HUSUSÎ NATOnun cehrimiz karargâhında sekreterlik yaparken döviz kaçakçılığından sanık olarak yakalanan Yunan tebalı Sotlris Kavetsııpulosun üçüncü Asliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • ildi de Gaulle hükümeti,para değerini 17,55 düşürdü.10 devlet de paralarını kabili tahvil hâle getiriyor Fransız Reisicumhuru de Gaulle PARİS,DIŞ HABERLER SERVİSİ FRANSIZ Frankının kıymeti dün yüzde 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • izmir'de 2700 kişiye yüzde 20 zam yapıldı İZMİR,HU',3İ Şehrimiz İnhisarlar İdaresinde ı«ıısmakta olan tütün işçilerinin ücretlerin* ram talebiyle çıkardıkları is ihtilâfı Yüksek Hakem kurulunca dün ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • Vi 1 a M,ı,^i I Mili" »İti 1.1 II II.ı.J ÇOCUK BALOSU [İLHAN DEMİREL] Hilton otelinde dün yapılan çocuk balosuna 1943 çocuk İştirak etmiştir.Baloda çocuklar arasında Hulo IIoop müsabakaları yapılmış,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1958
  • Tedhiş Yüzünden Kıbrıs'ta Vergiler or E.O.K.A.ile mücadele,fazla masrafı gerektiriyor.Zorlu ile görüşen Türk liderler Kıbrıs'a dönüyor LEFKOŞE,A.P.KIBRIS hükümeti,bâzı vergilere zam yapmaya karar verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • CEMIYFT IAIEILER LEYLA U m£r Her beş dakikada bir,bir kadehin yere düşüp kırıldığı Verem Savasın kokteyJi bir düğün kadar neşeli geçti.Gerçi ortada gelin yoktu ama Verem Savaş'ın menfaatine satılan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • MİMAR ve MÜHENDİSLERE ATOM çağma yükselen teknik çatı ve temel tecritlerinde Bez veya Rüberoit armatür yerine.Rüberoit şeklinde tamamiyle PLÂSTİK malzemeden armatürle yeni bir çığır açtı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • Yeni senenin en güzel duvar takvimini renkli ve yaldızlı olarak önümüzdeki cuma günü okuyucularına lıediye edecek Mecmuanızı ymiıitn «r.üveıtinije umarlayım» Ki,«fi» y.ibjjı layıtım bulamımantz îhümal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • Bu Hafta PAZAR 127370 Adet Basıldı.Siz de Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • İstanbul Sanayi Odasından Odamız emrinde aşağıda takribi evsafı yazılı selefon kâğıdı vardır.İhtiyacı olan azalarımızın 3/1/1959 Cumartesi günü saat 13 kadar yazılı müracaatları rica olunur.Şekli:Rulo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • tllllllItlIllliHIIIII İSTANBtJL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 David Rose orkestrası 9.30 Sabah şarkıları 10.00 Melodi kervanı 10.30 Çocuk saati 11.00 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • 'Ol Tİ t B.B(OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Her.geyi gözünüzde büyütüyorsunuz.Buna sinirlerinizin yorgunluğu sebep oluyor.Dinleniniz.KOVA BUKCU [21 Ocak 19 Şubat] Rahat,sakin bir gün geçireceksiniz.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • SOLDAN SAĞA:1 Hâlis.2 Deniz suyunda bulunan kimyevi bir madde;İş;İstikbal.3 Bazı balıkların vücudunu örten şeffaf levhacık;Erkek çocuk.4 En büyük;Tıp tedri-salında üzerinde çalışılan insan ve-0 ya hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • EN MAKW!HEDİYE KADIN VE ERKEK KUMAŞLARIDIR •İSTANBUL,HARBİYE ANKARA İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • 9_NAZMİYE KIRHALLI ile NEJAT KUZUCU Evlendiler.İst.Çınar.27/12/1958 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • İskenderun gemisi aşçılar;kaçakçılıktan sanık İskenderun gemisi aşçılarından Mürteza Durak,Hasan Doğruer.Numan Erdem,Muhittin Boyak,Mehmet Sertel ve İbrahim Hoskiil teşekkül halinde kaçakçılığa teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • Ferruh Üter iki dâvada beraat etti Eski Belediye Reis Muavini Ferruh İlter hakkında «Vazifeyi ihmal» den İstanbul Millî Korunma Mahkemesinde acılan dâvalardan ikisi dün beraatle neticelenmiştir.Feruh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • Eski muhtar yeniden G.H.P.ne kaydoldu Samatya Hacı Hiiseyinağa mahallesi muhtarı iken C.H.P.den* ayrılarak D.P.ye giren Nezihe Çakar,icraatını tasvip etmedisji D.P.den istifa ederek tekrar C.H.P.ye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • PEDAGOJİ CEMİYETİNİN KONGRESİNDE DELEGE ADEDİ KADAR GAZETECİ BULUNDU.İLGİSİZLİK BAŞLICA KONU OLDU Pedagoji Cemiyetinin dün yapılan yıllık kongresinde «İlmî cemiyetlere alaka gösterilmemesinin Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Pik İşleyen Sanayicilerimize:imalâtımda pik kullanan sanayicilerimize bundan böyle Odamızca pik tevziatı yapılmayacaktır.Sanayiciler ellerindeki kok karnelerile doğrudan doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • OTELLER «HASTAHANELER* BANKALAR ve bilumum benzeri resmî ve hususî teşekküllerin* nazarı dikkatine.ISKRA V6 PUPİN marka tam otomatik Yarım otomatik C B)ve manyatolu ıTEİîSsffittH ve AHİZELERİ'nin satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • BU AKSAMDAN İTİBAREN YALNIZ 4 GECE KERVANSARAY Yemek salonlarmda ve paviyonda ve Kervansarayın muazzam programı.Masalarınızı evvelden kapatınız.Tel:47 16 30/31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • Çocukları sevindirecek YILBAŞI HEDİYESİ ÇOCUK HİKAYELERİ Renkli.Resimli.Nefis,iki ciltten her biri 7,5 Liradır.MAARİF VEKÂLETİNCE OKULLARA TAVSİYE EDİLMİŞTİR.SELEK YAYINEVİ Nuruosmaniye Cad.9/2 Cağalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • KUSA #lA«ERt|R 0 EMİNÖNÜ Unkapanı yolunun önümüzdeki günlerde trafiğe açılabilmesi için çalışılmaktadır.4 AZİZ Çakır adında bir inşaat işçisi evveldenberi arası açık bulunan hemşehrisi Murat Varlı'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • VEFAT Gümrük Komisyoncusu Bay Kevork Çavuşoğlu'nun annesi Dul Bayan Anna Çavuşoğlu'nun vefat ettiğini teessürle bildirir.Cenaze merasimi 29 Aralık 1958 yarınki Pazartesi günü saat 13 de Beyoğlu Balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • M EVLİ D Aramızdan ebediyyen ayrılarak bizleri sonsuz acılara garkeden,insanlık ve fazilet timsali,ailemizin büyüğü,fedakâr ve müşfik eşim,annemiz,kainvaldeıniz,büyük annemiz Emine GÖKYİĞİT in aziz ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • Çiftlik sahibi kaalil dün tevkif edildi Savcılık,cinayetten sonra vazifesini ihmal ettiği ileri sürülen bir komiser hakkında takibat aştı Haznedar çiftliği kâhyası Vangel'i öldüren Merkezefendideki cC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • GÜLAY KANATLI P E K C A N ile FİRUZ KANATLI Evlendiler.27/12/1958 Eskişehir 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • mı in m Yeşil yıldıza doğru T^ ÜN,okuyucularımızdan biri bana telefon f JLX etti:Siz sigarayı bıraktığınızı yazdığınız gün.ben de bıraktım.İçmeğe başlarsanız,ben I de başlayacağım,dedi.1 Bugün onikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1958
  • r SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Aşk Arzuları Gregory Peck Laııreen Bncall Renkli-İng.2.hafta)EMEK Tel:44 90(17)Fakir Âşıkların Romanı Lea Massarl Enrico Paiani Fransızca İNCİ Tel:48 45 05)Kaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • 35 kuruşluk sigara bir aya kadar çıkıyor Kalite itibariyle «İkinci» den aşağı olacak sigaraya muhtemelen «3 üncü Tip» ismi konulacak 35 kuruşluk sigara mevzuunda temaslarda bulunmak üzere Tekel Umum M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • AKDENİZ'DE 21 GÜN AÇ SUSUZ DOLASAN GEMİCİLER KURTULDU ATİNA,AA.«Krola» adındaki motorlu küçük bir tekneyi muayene etmek üzere 4 aralık tarihinde Maltadan denize açılan üç kişi,motörde bir arıza çıkmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • NOEL'DE AMERİKA'DA 345 KİŞİ ÖLDÜ NEW-YORK,A.P.Noel yortusunun başından bugüne wdar Amerikanın muhtelif bölgelerinde vukua gelen trafik kazalarında 345 kişi ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • *ı SIRASI.KISA DALGA İSTASYONU fark ettim.I Fakat ne parmaklarıma o kadar hâkimim,ne de radyom o kadar hassas.İbreyi yarım ınilimcik sola kaydırıyorum:Anlamadığım bir dilin salvosu.Sağı deniyorum,gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • LASTİK AYAKKABI FABRİKALARININ NAZARI DİKKATİNE E* MÛHHEHHBL LÂSTİK AYAKKABI LAKI V FevktlUi it PARLAK l Çok Jf DAYANIKLI A Çabuk JCKURUR BALİNA SÜP£R LAK BALINA LASTİK FABRİKASI IYUP BAHARİYE İSTANBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • 2)clli KREMLERİ ŞİR GÜZELLİK HAZİNESİDİR Pürüzsüz,dUzgUn ve ipek gibi bir cild elde etmek için Muhhayyer OOLLİ kremlerini kullanınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • y i fi' KARAMÜRSEL'DE NÛEL Memleketimiz lc bulunan Amerikan vardım heyetine mensup AmcrikalılarıiMiıiMiuı,utm HVhk dan bazısı,Noel münasebetiyle Karamürsel yakınındaki kamplarında bir eğlence tertipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • Suriye'deki Hus kültür büroları kapatıldı Komünist Partisi organı "Nur gazetesinin de faaliyeti tatil edilirken Nasır Rusya ile Assuan barajı için anlaştı LONDRA,RADYO BİRLEŞİK Arap Cumhuriyeti,Suriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • her ev kadını Sihirbaz kesilir!Evet,yemekleri için daima SANA kullandığından hepsinde mükemmel surette muvaffak oluyor çünkü SANA ile her şey lezzetli,nefis ve hafiftir.Siz de.taze sebzelerinizi veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • SATILIK KÜRK Yakası vizon,kullanılmamış nadide astragan kürk manto ile pastel pat dövizon güzel model kullanılmamış kürk manto acele satılık.Divina,Beyoğlu İstiklâl caddesi Tomtom Apt.Tel:41 56 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • KİRALIK Galata'da mensucat fabrikası iken boşalan salıası takriben 500 M2 bina kiralıktır.Müracaat P.K.210 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • EN MAKRUî TODİYE el hâlisidir İSTANBUL,HARBİYE ANKARA İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • KOVULAN PAPAZLAR AMMAN,T.H.A.Ürdün hükümeti Kudüs'teki Ermeni Kilisesi Piskoposu ile aynı kiliseye mensup altı papazı hudut harici etmeye karar vermişin'.Buna sebep Kudüs Ermeni Piskoposu ile papazlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • New-York'ta gazeteler yarın tekrar çıkıyor NEW-YOHK,A.P.Müvezzllerin grevinden dolayı 17 günden beri gazetesiz kalan New-York şehri pazartesi sabahı yeniden gazeteye kavuşacaktır.Haber verildiğine {jö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • "Küçük Dünya,indi fakat bulunamıyor KARAKAS,AJANSLAR İçinde 4 İngiliz havacısının bulunduğu «Küçük Dünya» İsimli balonun Venezuelaya indiği teyid edilmiş fakat şu ana kadar balon ile yolcular bulunama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • Bir genç piyanistimiz daha Avrupa'da başarı kazanıyor CENEVRE,RADYO Cenevre radyosu «Gençlik programında» Avrupada şöhret kazanan genç Türk piyanistlerinden Yüksel Koptagel İle Paris'te yapılan bir rö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • AMERİKALI YAZAR İNÖNÜ İLE OCAK AYINDA GÖRÜŞECEK Tanınmış siyaset adamlarının hayat hikâyelerinin telif haklarını Amerikan gazeteleri için satın alan yazar Petersen Davey'in İnönü ile yapacağı mülakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • TİTO,SUKARNO İLE GÖRÜŞTÜ CAKARTA,A.A.Mareşal Tito ile Başkan Sukarno dün Endonezyanm dağlık bölgesindeki bir yazlık köşkte iktisadî müzakerelere başlamışlardır.Görüşmelere bugün Tito'nun «Galep» yatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • YUGOSLAVYA'DA DEVLETLEŞTİRME 3 PAnİS,RADYO Yugoslav hükümeti,kordiplomatiğe,klişelere ve Turizm teşekküllerine ait olanlar hariç,Yugoslavyadaki bütün bina ve araziyi devletleştirmeğe karar vermiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • İnsan öldürmek istemeyen bir pilot Amerika'ya sığındı IVrtAiVÎİ,A.A.Küba hava kuvvetlerine mensup bir genç pilot idaresindeki bombardıman uçağı ile Miaml alanına inmiştir.Şehirlerin bombardımanı yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • Ticaret Odasındaki ihtilâf halledilemedi Yarınki toplantıda müstafi üyeler kararlarından dönmezse idare hey'eti toptan çekilecek TİCARET Odası İdare Heyeti üyeleri arasında baş gösteren ihtilâf,İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • r.n BİR YAPRAK Pazar Fıkraları BİRBİHLERİNI uzun zamftndanberl görmemiş İki arkada;bir gün sokakta karşılaşıyorlar.Tesadüfün bu lûtfundan ikisi de memnun.Birbirine sarılıyorlar,öpüşüyorlar,karşılıklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • Soğuk algınlığına karşı kolay bir tedavi şekli Soğuk algınlığından mütevellit ıstıraplarınızı gidermek için VICKS VapoRub'ı,bu hoş merhemi yatma zamanında göğüs ve sırtınıza sürünüz.Soğuk algınlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1958
  • m apartman dairesi ise»daireli apartman ayrıca 785.000 lira para ikramiyesi ı TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti ıy Y.ı%VAV yıY»VıhhVrt,ıhMAttı,rıVılı,»ı'ı,ı,ı,ıV.V«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • «m YILBAŞI TEBRİKLERİ YILBAŞI tebriki dey ip geçme} in:Garip talihi vardır bu tebriklerin.Oturur,saatlerinizi verir,yirmi beş kişiye tebrik yatanınız,O yirmi he.ş kişinin beşinden cevap gelir.Buna kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • TÜRKİYE ECZANE SAHİPLERİ CEMİYETİ KONGRESİ Nizamnamenin 10 uncu maddesine göre 14 ocak 1959 çarşamba saat 14 de Cağaloğlu Ortaklar Ham toplantı salonunda aktedilecektir.Mezkûr gün ve saatte nisap temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • Nilliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul mudur ABDİ İPEKÇİ Basıldığt Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • RUMİ 1374 K.evvel 15 PAZAR HİCRÎ 28 ARALIK 19 5 8 1378 C.âhir 17 VAKİT VASATİ EZANİ 7.23 12.16 14.35 16.48 18.27 5.39 2.36 7.28 9.48 12.00 1.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • Başka takvim almakta acele etmeyiniz t.Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere Tevzi Ediliyo Başka takvim almakta acele l etmeyiniz ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • ILI TUVALET SA'BCMU Sıkı;bıüns#yp ^f d&tp «j&jji 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • EĞLENCE VE BİLGİ KAYNAĞI TELEVİZYON OYUNU Her iig ayda 3 yabancı dil üzerinden yeni broşür çıkaracakta-Her oyuncakçıda arayınız.72840)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • Çanakkale Seramik Fabrikalarından Galata Eski Gümrük Caddesi Ömerefendi Han kat 3 deki büromuzdan Galata.Tersane Caddesi No.240 daki Kıpman Han Kat 6 daki yeni büromuza naklettiğimizi ilgililere ar/ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • Elektrik Motoru Dağıtılacaktır.Odamız elinde aşağıda evsaf,milctar ve fiatı yazılı nıotörler dağıtılacaktır.Taliplerin en geç 5.1.1959 tarihine kadar Odamıza yazı ile müracaatları rica olunur.0,5 KW.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • CW^ &7 Kullanırsanız 7 Bir daha Bırakamazsınız mj Süper Deterjan PAKLAR çamaşırı sabundan'daha iyi femizler,beyaz çama;ırar kendisine has beyazlık ve parlaklığı femin eder.Paklar ll.A.CII.IK ÇAMAŞIR T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • YENİ YILDA ÇIKIYOR Abone olmak isteyenlerin Yapı ve Kredi Bankası,Galatasaray Şubesi 5CH33 hesap numarasına 12 TL.yatırmaları veya Banka Şubeleri vasıtasiyle göndermeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • 1 BİR KONSERCİK VE 1 I BİR KONSER j GEÇEN* hafta tatili çok hareketli geçti.Her iki jEJ günün kendine mahsus bir havası vardı.Cu-S martcsi günü,kültür yuvası Galatasaray Li-sesi gençleri küçük salonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • Mestan hayretle bordu:Seni sahibin beslemez mi?Tekir güldü:Bakkal mı?Beslemez.Sözde bizi besleyecek olurlarsa,sıçan tutmazmısız,ben kendimi bildim bileli kendi nafakamı kendim temin ederim,dükkânda ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT A Z A N JULES VEItNE T Ü Et KÇESİ:SELAMİ İZZET SEDES 71 Mermi uc a ak jüki.ekliğc kadar suyla doldurulacak,bu uj tabaka.sının Üstüne,iç cidarlara sürtuncrek kayacak,biı;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • Irak'tı koHiünîsller idareyi ele geçiriyor KIZILLAR BİR COK ÖNEMLİ MEVKİLERE VE BÂZI VEKÂLETLERE YERLEŞTİ PARİS,RADYO Irak'la komünizm tehlikesi,Başvekil Kasım'ın önünü almakta güçlük çekeceği bir mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • ZONGULDAK D.P.KONGRESİNDE BASINA HÜCUM EDİLDİ Baştaraft Birincide Konya Mebusu Himmet Ölçmen ise matbuata temasla söyle konuşmuştur:«Matbuattan ne kadar şikâyet etseniz azdır.Bu mevzuda fazla konuşmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • İKİ HÜKÜMDAR KARDEŞİ GELDİ Şehrimize dün iki hükümdar kardeşi gelmiştir.Bunlar İran Şahının kardeşi Mahmut Rıza Pehlevi ile Suudî Arabistan hükümdarının kardeşi Faysal El Fahsondır.Viyanadan memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • HICABÎ DİNÇ'in İZNİ BİTİYOR İstanbul Savcısı Hicabî Dinç'in üç aylık izin süresi yeni yılın ilk haftası sonunda hitam bulmaktadır.Hicabl Dinç'in tekrar İstanbul Savcılığına dönmeyeceği,başka bir vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • BANKA FAİZLERİNİN ARTIRILACAĞINA DAİR HABER YALANLANDI Merkez Bankası reeskont haddinde ve bankaların alacaklı,borçlu faizlerinde yükseltmeler yapılacağına dair haberler yalanlanmıştır.Bu haberlerin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • M.KORUNMA Kanununun ilgası için çalışmalar başladı t Baştarajı Birincide kûm edilenlerin hemen tahliyesi mi gerektiği,yoksa cezalarını doldurmaları mı lâzım geldiği hususunda tereddütler mevcuttur.Uzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • ADLİYE SERT TENKİDLERE UĞRADI t Baştarajı Birincide ¦öyleyen Feyzioğlu,seçim kanununa da temasla şunları söylemiştir:«Radyo *on seçimde yalnız D.P.nin propaganda âleti olarak çalıztı.Başvekil,Meclisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • BİR KÖPEKBALIĞI SANDALA SALDIRDI t Baştarafı Birincids KÖPEK BALIĞI KORKUSU Tahminen 5 ton ağırlıkta olduğu iddia edilen canavarın deldiğl sandalın tamirine başlayan Yunus Potur.eski bir balıkçı olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • Frank değeri indirildi Bnştcırajı Birincide Diğer Avrupa memleketleri de aynı yolda müracaatta bulunmuşlardır.Başkan de Gaulle bugün radyoda Fransız milletine liberasyon »İstemi hakkında izahat verece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • SAĞLIK VEKİLİ İZAHAT VERDİ t Baştarafı Birincide kara'daki dumanlı havanın göğüs hastalıklarını arttırdığı yolundaki iddia,Üniversite tarafından tetkik edilmektedir Bu hususta rapor geldikten sonra ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • Tedhiş yüzünden Kıbrıs'ta vergiler artıyor Baştarafı Birincide RUMLARA,BİSİKLETE BİNMEK SERBEST Kıbrıs hükümeti,27 yaşından genç Kıbrıslı Rumların adada bisiklet ve motorsiklete binmelerini meneden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • BAŞVEKİLE HAKARET ETTİĞİ İDDİA OLUNAN AVUKAT BERAAT ETTİ İZMİT,HUSUSÎ Umumi seçimler arifesinde yaptığı bir konuşmasında Reisicumhur ve Başvekile hakarette bulunduğu iddiaslyle hakkında dâva acılan Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • 1975 de Türkiye'yi mühim iktisadî dâvalar bekliyor Baştarajı Birincide Geri memleketlere has olan bu durum,1973 yılında Türkiye'de büyük bir işsizlik tehlikesi yaratmış olacaktır.İktisatçılar bu durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • İzmir'de Amerikalı bir çavuş tevkif edildi İZMİR.HUSUSÎ NATOnun İzmir teşkilâtında çavuşluk yapmakta olan Lewis Besetcek isim li bir Amerikalı,dün gece geç vakit bir genelevde rezalet çıkardığı iddias
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • KOCAELİ C.H.P.LİLERI BİR D.P.MEBUSUNA BOYKOT İLÂN ETTİ l Baştarafı Birincide killerinden sayın Ömer Cebeciye atfen İstanbul ve İzmit matbuatında Sayın C.H.P.Genel Başkanı hakkında İnönü hayatta kaldık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • G.Saray Beykoz'u bozguna uğraf t s:6-0 t Baatara/t Alttnctda USTACA GOL İkinci devreya Galatasaray sarii bir futbolla başladı.Beykozun kozu «canlılık» da gene Galataaarayda.Fark mutlaka büyüyecek.Suat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • K.GÜMRÜK' Ü VEFA DA YENDİ:2 O ftV Baştaraft Altıncıda takımı cibl mücadele «İti.Bu oyuna bilhassa sol hatlarının ayağıyla ekledikleri şuur zaman zaman İyi bir futbol seviyesine çıkmalarına imkan verir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • Erişilmez bir rekor:Feriköy:9 Emniyet:0 4 Baştarajı Altıncıda FERİKÖY:9 EMNİYET:O Lider Feriköy,dün rahat bir oyunla lig sonuncusu Emniyeti gol rekoru ile mağlûp etmiştir.Kaçırdığı sayısız fırsatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • T~HEr CQMQUEROR ENEK ve KÜÇÜK EMEK'Ie Bilet satışına başlanmıştır.SÜRAT FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • SİZCE EN GÜZELİ HANGİSİ Neşredeceğimiz beş karikatürden hangisini en fazla beğenirseniz lütfen onu kesip P.K.636 İZMİR)adresine gönderiniz.Umumî tasnifte en fazla rey kazanan karikatüre rey vermiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1958
  • TEŞHİR YERLERİ:beyoğlu şubemiz KADIKÖY ŞUBEMJZ FATİH AJANSIMIZ Acele Hesap Açtırınız Her 150 Liraya bir kura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.12.1958
  • YILIN SPORCUSU ANKETİ BİTTİ Q T Q YILININ SPORCUSU' V^OO nu seçmek maksadiyle gazetemizin açmış olduğu anket dün akşam sona ermiştir.Yurdun muhtelif yerlerinden gelen binlerce reyin tasnifine devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1958
  • birinci devre [SAMI ÖNEMLİ] Isfendi.ıar'ııı,sağ açıktan avut çizgisine kayarak yaptığı ortayı,kale ağzında topu iyi takip eden Mete yakaladı.Flase hir vuruş yaptı ve resimde görüldüğü şekilde kaleye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1958
  • Türkiye A'yi 78-75 mağlup eder 2 nciliği genç takımımızı mağlup eden Azerbaycan kazandı SAHA:Spor Sarayı.SEYİRCİ:1400 Tahminî)HAKEMLER:Krasen Petroviç [Yugoslav] Dimitri İvanov [Bulgar] POLONYA:Pstrow
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1958
  • Nedret furnuadc sayı rekoru yapI?Genç milli takımımız dün Azerbeycan'la yaptığı müsabakayı 81 59 kaybetmiştir.Gençlerimiz Turnuvada 4 üncü olmakla beraber,enerjileri ile mücadeleci vasıfları ve en müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1958
  • ERİŞİLMEZ BİR REKO Feriköy:9-Emniyet:O Anadolu,D.Paşa üe 2-2 berabere.Bugün Eyüp Beylerbeyi ile,Galata da Suleymaniye üe oynuyor DÜN Şeref stadında oynanan ikinci profesyonel lig maçlarında Feriköy Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1958
  • GUMRUK'U Güzel bir lig mücadelesi yapan gali takımın gollerini ismet ite Kemal attı i;IRÜÇHAN ÜNVERJ İÇlf ET'İN Cfll Iİİ Vefa'nın ilk golünü,çok yakın mesafeden yap-IdlHkl İÜ UULU tI-gamı 59 uncu daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1958
  • Beşiktaş İdare Hey'eîine dün tecavüz edildi Beşiktaş idare heyeti dün bir deklerasyon neşrederek,bâzı şahısların kendilerine tecavüzde bulunduğunu bildirmiş ve bundan böyle kulüp lokalinde toplanmayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1958
  • enerbahce si.Sporla nuyor m PROFESYONEL ligin 11 iııci haftası,bugün oynanacak Kasımpaşa Beyoğluspor ve Fenerbahçe İstanbulspor maçlariyle sona ermektedir.Saat 12,15 de başlayacak olan İlk karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor