Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • IA.P.l Sesini dinliyor Amerikalılar tarafından fezaya fırlatılan «Score» peyki ile' yapılan denemeler devam etmektedir.İlim adamları bu peykten,bilhassa muhabere sabasında istifade etmek üzere çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • BU YIL 1675 YANGIN ÇIKTI Amerikanın,Şikago şehrinde 90 çocuğun yanması ile neticelenen mektep yangınından sonra İstanbul İtfaiye Müdüriyeti de şehrimizdeki ahşap binalı yatılı okullardaki «kontrolü sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • Şebekelerin hamamda geçmesi isteniyor Üniversite öğrencileri,ellerindeki,şebekelerin hamamlarda da geçmesini istemektedirler.Bu maksatla,dün 'Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Hıfzı Timur'la görüşerek,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • BAŞVEKİL MENDERES DÜN ANKARA'YA GİTTİ Başvekil Adnan Menderes dün akçam frenle Ankara'ya hareket etmiştir.Başvekil,sabah imar sahalarını gezmiş ve ilgililerden izahat alarak gerekli direktifleri vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • DENİZCİLİK BANKASİ BU YIL KÂR ETTİ Denizcilik Bankası Umum Müdürü Sami Şehbenderler,dün Bankanın 1958 yılını az da olsa kârla kapattığını belirterek şunları söylemiştir:«1957 yılı sonunda 1958 iş prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • Z HADL TIKILACAK Hükümet,faiz hadlerinde yüzde 2 nisbetinde bir arlısı tazammun eden tasarıyı Meclise sevkediyor ANKARA.HUSUSİ HÜKÜMET,faiz hadlerinde yüzde 2 nisbetinde bir artış yapılmasını kararlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • Basın suçlarının affını isteyen D.P.mebusuna yurdun her tarafından tasvib telgrafları geliyor ANKARA^ HUSUSÎ C\C% ARKADAŞI ile birlikte j^£l verdiği «Basm Suçlarının Affı» hakkındaki kanun teklifini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • i-[KEYSTONEI I jiDa Tlll tlMDA NATO'mın İngiltere'de füze üsleri kurması için İngiltere ile Amerika arasında an-I\İAKUM IULUIhDA iaşma hasıl olunca,İngiltere'de roket üssü kurulmasına muhalif olan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • I İLHAN DEMİREL] Sağlık ve imâr Bir müddettcnberi memleketimizde bulunan Fransız şehircilik mütehassısı Henry Colsat,dün gazetecilerle görüşmüştür.Mütehassıs,Ankara'ya yaptığı ziyaretten bahisle Sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • KULP CANAVARI DOKUZUNCU CİNAYETİNİ İŞLEDİ DİYARBAKIR.Hususi Muhabirimiz MEHMET MEBCAN'dan Kulp canavarı Recep Oruç,dün dokuzuncu cinayetini işliyerek kaçmıya muvaffak olmuştur.Recep,1954 senesinde ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • İSTANBUL Gazetenizin 26/Ekim/1958 tari hli nüshasında I.ci sahifede büyük harflarla 200 köylö Jandarma Karakolunu bastı şeklinde neşredilen yazıda Selendi halkının 200 köylü ile mütecavizlere katılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • İşçi ücretlerine zam yapılacak Halûk Şaman,vergi muafiyeti,ücretli izin ve kollektif iş akit tasarılarının da Meclise verileceğini söyledi İZMİR,HUSUSÎ Devlet Vekili ve Çalışma Vekâleti Vekili Halûk Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • JET SKİLERİ [A.P.l Avusturyalı kayakçılar bu mevsim girdikleri ski yarışlarında jet prensipleri üzerine tasarlanmış bir kayak model!kullanmaya başlamışlardır.Yeni kayakların ön tarafındaki hunilerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • Atina'ya göre yok ma Yunan hükümeti Kıbrıs mevzuunda prensip anlaşması yapıldığına dair basında çıkan haberleri tekzip etti ATINA,T.H.A.YUNAN hükümeti,1 Türkiye,Yunanistan ve İngiltere'nin^ Kıbrıs mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • İnönü,Eskişehir'den dün Ankara'ya döndü ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İnönü,dün öğleden sonra otomobille Eskişehirden Ankara'ya dönmüş ve «Eskiğehir'de gördüklerimiz,memleketin muhalefete olan tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • MeımırSara ikramiye Yerilmesi Muhtemel Hükümetin bu hususta bir kanun lâyihası hazırladığı bildiriliyor ANKARA,HUSUSÎ MEMURLARA altıncı ikramiyenin verileceği ısrarla bildirilmektedir.Bütçe Komisyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • 1 S»Ç ULHAN DEMİRELİ İf A Di O AD If ADAN fi I C^SUP.Adana Mebusu Suphi Baykam ve Ankara Mebusu Bülent tecvit,dün Cağal-ÜArliilln IVMrHHUl 0ğU,k17 Talebe Yurdundaki öğrencilerle görüşmek ve öğrencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • AKŞAM TEKNİKER OKULU Müfredatında yazılı bütün derslerden okula devam etmeden dışardan bitirme imtihanlarına girecekler için MAKİNE ve YAPI TEKNİKERLİĞİ Kurslar 2 Ocakta başlıyor GÜVEN DERSHANESİ Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • IÖZDEMIR GÜRSOYi Yeşilköy'den Londra asfaltın-lakibeıı şclıirc «çimekte olan I.nloı.au Doğan idaresindeki 36G84 plâka sayılı hususî otomobil Bakırköy yol kavşağında 112443 plâka sayılı askeri kamyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1958
  • Bütçenin Tümünü kabul Tenkidlere cevap veren Polatka Aksal iktisadiyatımıza DP nin getirdiği Şark zihniyetinin hudut dışı edilmesi gerekir,dedi Fasılların müzakeresine başlayan Encümen,Riyaseticumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • «M GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ Tütünün Zararları Tütün ve sigara fiatlarına zamlar vesilesile ctütün iptilâsı» üzerinde durmuş ve bu iptilânın tarihçesinden bahsetmiştik.Hepsi zamlar yüzünden olmasa da,siga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • Her şeyin en iyisi NOEL GECESİ KERVANSARAY da Masaların evvelden ayrılması.Telefon:47 16 30/31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • BİR GÜNÜN YIPRATICI j=Ş YORGUNLUKLARIN» ANCAK j^g^yjg»iaML^.x ^j-J BALİ OĞLU KUSTUYU FABRİKASI SULTANHAMAM,ÇAKMAKÇILAR SANDALYACIIAR SOKAK NO.IE tu 223027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • Niiliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • RUMÎ SALI HİCRÎ 1374 23 1378 K.ewel ARALIK C.âhır 10 19 5 8 12 VAKİ T VASATI EZANİ Güne;7.23 2.39 Öğle 12.13 7.28 İkindi 14.33 9.48 Akçanı 16.45 12.00 Yatsı 18.23 1.38 İmsak 5.35 12.51 ı-j-u-uTj-u-n ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Her hâdise arzularınızı destekliyecek.Mes'ut bir gündesiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şuhat] Ne yapacağınızı kestirememenin huzursuzluğu içindesiniz.Karar vermekte tereddü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • Bir bilet karaborsacısı daha dün mahkûm oldu İstanbul Millî Korunma Mahkemesi dün üç mahkûmiyet kararı vermiştir.Fazla flatla maç bileti satan Ali Güzey 2 ay 15 gün hapis,833 lira para fazla fiatla pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • Batı Almanya'ya buğday ihracı hazırlıkları tamam Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Batı Almanya'ya 824.229 lira değerinde 5.250 ton buğday ihraç edilmek üzere gerekli hazırlıklar tamamlanmış bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • CEP.İl Gençlik Kolu bir tebliğ yayınladı Gençler Atatürk devrimlerine yapılan tecavüzlere göz yummayacaklarını belirttiler C.H.P.İstanbul İl Gençlik Kolu yeni idare heyeti,dün gu tebliği yayınlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • İnönü'ye hakaretten sanık sendikacı tarziye verdi Küçükpazar'da bir D.P.toplantısında İnönüye «millî münafık» dediği iddlaslyle sendikacı Cemil Gider aleyhine lâgnü'nün muvafakatiyle İkinci Asliy^H^za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • A NLIUK İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELERİ TASARRUF HESAPLARI TÜRKİYE KREDİ BMEAS GENEL SİGORTA_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • BELEDİYE BÜKE İ.E.T.T.ZAMLARINA TARAFTAR TRAMVAYA BİNEN YOLCU SAYISI AZALDI,OTOBÜSLERİN TAŞIDIĞI YOLCU MİKDARI İSE ARTTI Belediye Meclisi Bütçe Encümeni,İ.E.T.T.İdaresinde yaptığı tetkikleri bitirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • GENERAL ELEKTRİK T.A.O.AMPUL FABRİKASI MES'UL MEVKİ İŞGAL EDECEK BİR ELEMAN ARIYOR İngilizceye bihakkın vâkıf Türk teb'ası 30 40 yaş arasında,tercihan sınaî veya idarî sahalarda tecrübesi bulunan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • m.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Ş Karışık sabah müziği 8.00 Ha-E berler 8.15 Şarkılar 8.30 Glenn ğ Miller orkestrası 8.45 Türküler E ve oyun havaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Hislerin şiddetlenerek dışarı vurması;Birine dokunsun diye söylenen söz.2 Hazır;Hâdise.3 Ölümsüz;Kalın kaba yünlü kumaş.4 Genişlik;Bağlılık.5 Her elbisede bulunur;Bir hayvan İska
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Aşk Arzuları Gregory Peck Laureen Bacall Renkll-İng.2.hafta)EMEK Tel:44 0Ü07)Alda Sophia Loren Renkli İtalyanca.3hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Kumpanya Eşref Kolçak Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • HAKİK ZEYTİNYAĞI Yarım asit PAKSOY Ltd.Ort.Galata Rıhtım Caddesi No:155/1 Tel:44 10 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • Bir kadınla iki kızı kadmkaçırmaktan sanık Mesken masuniyetini ihlâlden yargılanmakta olan zorlu ailenin dosyası Ağırceza'ya sevkedildi Mesken masuniyetini ihlâl suçundan 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • i* Kıbrıs'ımızdan uzaklaşıyor muyuz?I DEVLET arasındaki temasların belirtil| lfii ümit verici olmaktan uzaktır.İngiltere taksim fikrinin de bir hal çâresi,fakat mevcutların en kötüsü olduğunu söylüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Kardeşlerimiz E MAKBULE BİRKO.HASAN SADİ BİRKCj Ruhlarına İthaf edilmek ün 25/12/958 perşembe günü namazını müteakip Azapkapı ine Meydanı Atatürk Köpİ Galata cihetinde Sokullu met Paga C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • TEŞEKKÜR Babamız,Dedemiz ve aile büyüğümüz merhum Saatçi Kabazâde)HACI MEHMET NURİ AYDIN'ın ebediyete intikali dnlayısiylc,sevgi,dostluk ve yakın alâkalarını esirgemeyerek cenaze merasimine iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği elinde ithal mf KRAFT ve 2.ci HAMUR MATBAA KAĞIDI Mevcuttur.İsteklilerin 4 üncü Vakıf Han 1 inci kat 15 No.di1 büroya müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1958
  • TEŞEKKÜd Aramızdan ebediyete lna ederek bizleri sonsuz elem içi bırakan sümerbank Umum 1 dürlüğü Teknik Müşaviri,G T.A.Ş.İdare Meclisi Beis v ve Murahhas Azâ KİMYAGER Hicabı Kuşakçıoğlu'nı Ölümü müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • Bir ölüm cezası Meclise geldi ANKARA,HUSUSÎ Avanos'un Sarılar köyünden Ziya Şimşek'in ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Başvekâlet tezkeresi,dün Meclis Başkanlığına gelmiş ve gündeme alınmıştır.Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • Prof.Sanca vekâlet emrine alınma üzerinde ders verdi Hukuk Fakültesi İdare Hukuk Profesörü Ragıp Sarıca,dün ikinci sınıftaki dersinde,«Sebeb Unsuru» konusunu incelerken «Bir memurun Vekâlet emrine alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • Bergama'da bir muhtar seçimini C.H.P.kazandı İZMİR,HUSUSÎ Bergama kazasının Doğancık köyünde dün yapılan muhtar seçimini C.H.P.kazanmıştır.Seçime D.P.de iştirak etmiş bulunuyordu.Bu köyde 1946 danberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • Yunanistan'da 10 radyo istasyonu çaSişasngyor ATİNA,A.PiTunanistandaki 13 radyo istasyonundan 10'u teknik personelin daha fazla ücret talebi maksadiyle yaptığı grev neticesi çalışamaz hale gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • YAPRA Papa Hazretlerinin Mesajları KONYA ihtifalinde Mevlânâ'nın büyüklüğünü belirten pek çok hâdiseler oldu.Evvelâ şu cihet tahakkuk etmiştir:Mevlânâ,insanları saadete iysâl edecek olan manevî yolu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • seri'de bir kaza ve köy halkı birbirine girdi Köylülerin ormanı tahrip etmesi yüzünden çıkan kavgada 8 kişi ağır surette yaraSandı KAYSERİ,Hususî Muhabirimiz ABDULLAH SATOĞLU'ndan Bir köy ve kaza halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • 3 MEBUSUN TESRİİ MASUNİYETLERİNİN KALDIRILMASI İSTENDİ ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Burdur Mebusu Prof.Fethi Çelikbaş ile D.P.Manisa mebusu Can Sudi Mıhcıoğlu ve İhsan Yalkın'ın teşrii masuniyetlerinin kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • FAZLA ÜCRET ALAN ŞOFÖR TEVKİF EDİLDİ 3 İZMİR,HUSUSÎ Fazla ücret talep ettiği için dün İzmir'de ilk defa bir taksi şoförü tevkif olunmuştur.Sedat,otomobiline binen sarhoş bir müşteriyi doğrudan doğruya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • Yeri tesbit edilmeden okıri ihâSe edilmiş Burgaz adasında inşa edilecek bir ilkokulun ihalesini üzerine alan müteahhit,dün Maarif Müdürlüğüne müracaat ederek,okulun yapılacağı nisayı sormuştur.Böylece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • Bir Çinli piyanist hürriyeti seçti LONDRA,RADYO Çinli bir piyanist Londra'ya iltica etmiş ve memleketine dönmiyeceğinl bildirmiştir.Hürriyeti aeçen Çinli piyanist Fu Çung,babasının Kızıl makamlar tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • IIIIIIIIIIIJll!llll!I İstanbul' fuların nakili I vasıtalarında bir günde] geçirdikleri vaktin değeri:I URA Karayolları Etüd Dairesinin yaptığı hesaplara göre İstanbulluların nakil vasıtalarında geçird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • 711 ABDİİl-CANBAZ'lN YENİ MACERALARI ABDUlcAMBAZL AFT«İK^r ÖNİİŞü ÎSTAN BüLtyv BAŞIMI &OKA «C/K.K BÎR-MESKEN ARiyoR.c TARZAN BU MACERADA VİN E MEVCUT-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • i n g r i d Bergman'ın evlenmesi mesele oldu LONDRA,A.P.Ingrid Bergman'ın avukatları artistin Roberto Rosselini ile yaptığı izdivacın hiçbir zaman hukukî olmadığını iddia etmişlerdir.41 yaşında olan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • sır,deve ile r puf ana yaşayamaz,Mısırlı lidere göre,roket çağma yetişemeyen devletler hayat hakkını bile kaybedecekler KAHİRE,A.P.Kahire Üniversitesinin kuruluş yıldönümü münasebetiyle öğrencilere hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • [A.P.1 C İ fft 8 V fi| Amerika'nın Indiana eyaletindeki daj;yollarından fc.e III ulVI I %3Tİ birinde seyreden muazzam bir kamyon,yolun dar bir yerinde,üzerine doğru sür'atle gelen taksiden kaçmak iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • uran son Saf bir tüccar 1 lirayı 2 lira yapan makine hikâyesine kanarak 77 bin lirasını kaptırdı AF bir tüccarın 77 bin lirasını dolandıran Şevki Kambur dün polis tarafından yakalanmıştır.Şevki ve ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • ISFIELD ANNE OLDU Sarışın yıldız Jayne Mansficld ile güzel vücutlu kocası Michel Ilargitay'ın dün Santa Monika'nın Saint John hastahanesinde bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.Resimde Jayne,kocası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • 12 yaşında bir çocuk kardeşini öldürdü İZMİR,HUSUSÎ Söke' de 12 yaşındaki bir çocuk.9 yaşındaki kızkardeşinin ölümüne sebep olmuştur.Hâdise,Ahmet Kaş'ın babasına ait av tüfeği ile oynarken vukua gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • Meksika'da bir otobüs kazasında 70 kişi öldü MEXİCO,T.H.A.Meksika tarihinde şimdiye kadar vukubulan en feci karayolu kazasında 70 kişi ölmüştür.Kaza,yolcu dolu bir otobüsün dereye yuvarlanması ile vuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • ıB AZI yaşlılar,eskiden zenginlerin geniş fukara tabakalarını besleyip barmdır-I dıklarım anlatırlar.Onların bikftyemsl anlatışlarında ne-Gİ1 farkının husule getireceği lfivünme payını bir kenara çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • jerika,Yugoslavya'ya nhmda bulunacak BELGRAD,A.Pgoslnvya ile Amerika arasında ik-î yardım anlaşması imzalanmıştır.Jknlasma gereğince Amerika Yııgos-£ya 95 milyon dolarlık iktisadî yarla bulunacaktır.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • Mebusların,cürüm ve kabahatler ile ceza araj sında uygunluk olmadır İrini söylemeleri üzerine it bu kısım çeri alındı 0 ANKARA,HUSUSÎ lyük Millet Meclisinin dünkü top-İİında tebligat kanunu tasarısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • J(araşi'de koleradan 3 0 kişi öldü g KARAŞİ,T.H.A.iraşi'de başgösteren kolera salgını,3 30 kişinin ölümüne sebep olmuşıraşi'nin dış mahallelerinde oturan J)in mülteci arasında 102 kolera va-1 tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1958
  • Eski hükümet mensuplarının duruşmasına da tekrar haşlandı DIŞ HABERLER SERVİSİ BAZI Bağdat gazeteleri,Irak Nafia ve Münakalât Vekâletleri memurlarından bir kısmının işlerine son verildiğini bildirmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • HU(We,İÇ» CİLASINDA &ELDİ6f/v\İÇır^ ÖZÛÇZ yine O!hukW£,vav-RUM,POÛ6 ÇA&\ Z0i-YlM ip I™ j ÎİÇİM?BtNİ SEVİ-YOR O i Di m\CİCİ" CAN?köl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • BONCUK.CEVİ2lL.E!e-1_E BAŞ AA DECEl-Tc.VAH V4H.Oldu W^S^c^i M UZULDUAA DOĞRuSu.I Pir™
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • jjslal İSt;hE?ARAT.SERViSıNDENlM.HAZARD' ı ELE VAİıFEL-İVİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • g388SF"B83SM S L«M 9 «S;AL-İÎ' VEÜ NİN OESSİNİET 6 RA.Z VABDlM ETSENET.200 El_MANJ OlSA 9jn 1_AR|N TANESıNi KURuS TANİ SATSAN N;E AURSiN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • Amili J6ıhula6 Tabi/u İ892 Doğu Avrupanın EN KIDEMLİ KONSERVE FABRİKASIDIR Nefasetile anılan ic Barbunya Fasulyaları Sebze Konserveleri Tütsü Ton Balıkları Füme)Balık Konserveleri Yalancı Dolma ir Mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR Niçin maişet sıkıntınıza çâre aramıyorsunuz.Pratik Muhasebe kursumuzu bitirenler,akşamları ikişer saat piyasada neler kazanıyor sorun,öğrenin.Tel:21 44 92 Saat 9 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • RAY SİGORTA ANONİM ŞÎRKETÎ Yangın,nakliyat,kaza ve trafik sigortaları ile aynı branşlarda en müsait şartlarla reasürans kabulüne başlamış olduğunu iftiharla arzeder.Muamelât Merkezi:Sirkeci Gar binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • Romantisme)PEYAMİ SAFA XX.asrın en büyük romantik şâirlerinden biri,Alfred de Musset,bir tanıdığına şöyle bir cevap verir:c—Romantizm,muhakkak ki,ne ölçüleri küçümsemek,ne komikle trajiği birleştirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • Bİ Yavrunun kuyruğunun harekeli yavaşlıyordu.Oğlum Ahmet,hayvanı böyle bırakamayız.Beybaba,parmağımı takacak yer yok ki çekip alalını.Yavruyu içeriye doğru it.Elim gitmiyor.Murad,tekrar kolunu soktu.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT YAZAN:JULES VERNE T Ü R K Ç E S İ SELAMİ İZZET SEDES 66 Neeee!İki rakip,bu tepeden inme leklil' karcısında l ;ıkıştı.dikkatle incelemekteydiler.Barblcane Kaptanın,NichMl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • MAKSİM GAZİNO ve PAVYONU Her akşam zengin programla devam etmektedir.Yılbaşında ailelerin yegâne eğlence lokalidir.Fevkalâde programlar,nefis yemekler.MAKSİM GAZİNO ve PAVYONUNDA hazırlanmıştır.Masala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1958
  • YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN EMEK SlNEMASI'nda Büyük rejisör ROBERTO ROSSALİNİ'nin idaresinde çevrilen Sİ AMO DONNE)imm bersman aüda valü kUM WMHm\İSA MİRANDA İlâveten en son dünya havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • AYDINLATACAKTIR.448 sayfalık bir Takvimin Günlük sayfalarında:ir En doğru Namaz saatleri ir Her gün bir ayet veya hadis ir Her gün ata sözü Seçme mani Çocuğunuza isim Bir soru ve cevabı Fıkra ve Tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • 7AH* USTURA ÂTEŞİNİ VE SİVİLCELERİ TAMAMEN İZALE EDER;istanbul london nevvyork
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • DEVLET MALZEME OFİSİNDEN 1 4/8G07 sayılı kararnameye müsteniden ofisimizce mubayaa edilen otomobillerden aşağıda cins,marka,modeli,muhammen bedeli ve teminat miktarları yazılı 10 adet kullanılmış otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • Çantacı ve Döşemecilere müjde En canlı renkler En yeni desenler m.Sabit ve solmaz boyalar.Toptan Saft| Yarleri a Sami Guokil Halefleri Koli.Ştl.Modern Mefrufal Ud.Şii.Mahmufpojo Kürkçö Hon İçinde Po|a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • ayyarelerile ROMA'yg uçunuz BEA GÜNLÜK SERVİSLER AVRUPANIN EN MÜKEMMEL HAVAYOLLARİ En yakın yetkili seyahat acentelerinize veya BEA Ayaspaşa Kum Palas No.1 müracaat Telefon İstanbul i 48 29 82 48 23 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • TEKE.KE LEVHA İçin akreditiflerini nihaî bağlamamış bulunan talısis sahiplerine fiat ve teslim müddetlerimizin daima müsait bulunduğunu hatırlatır emirlerine intizar ederiz.FUÂD FÂZLI AKGÜN ve OĞLU KO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • KELİMESİ ÎOOKURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KADIKÖYDE,iskeleye î dakika,1300 aylık irath apt.180.000.30 13 68.KADIKÖVDE iki apt.katı,500 gelirli,60.000.36 13 68.0 ACELE sat.Kadıköyün Acıbadem sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • VEFAT Merhum Emekli Yarbay Tevfik Yazman ve Şahver Yazman'ın oğulları,öğretmen Belkıs Yazman'm esi.Avukat Ahmet İMukbll Yazman'ın ağabeyi GIYAŞETTİN YAZMAN 22/12/1958 Pazartesi günü vefat »tmiştir.Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • Faiz hadleri artırılacak Baştarajı Birincide Tasarı Ödünç para verme İşlerinde yüzde 7 den fazla faiz almayı yasak eden hükmü değiştirmekte ve faiz haddini yüzde 9 za çıkarmaktadır.Ayrıca açık kredi ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • Sâdık Bafum C.K.M.P.Haysiyet Divânına verildi C.K.M.P.İl İdare Heyeti,üyelerden Sadık Batumun parti tesanüdünü bozucu hareketlerinden ve hizipçilik yaptığı yolundaki iddialardan ötürü İl Haysiyet Divâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • Âmâ bir öğrenci özel eğitim yapacak Orhan Konuk adında âmâ bir öğrenci,İstanbul Erkek Lisesinde özel bir eğitime tâbi tutulacaktır.Maarif Vekâleti,geçen ders yılı Ankara Körler Okulunu,başarı İle biti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • Satılık Ap.3 Katlı Müracaat:Üsküdar Fıstıkağacı Doğramacı Mehmet Sokak,17 Mutavassıt kabul edilmez.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • BLOK SİTE İNŞAAT KOL.ğTl.r ketimiz ce kurulmı rılon MeskeVı Kc kııtuıluş(ı ı«rMİ|i.I')59 yıKndo fnnllyetine b«M*luyo nW Koopomttl IÖ60 yı eont/ndn ^sİjcL' cmWto£^ *»İıib'i y^pifrnktı^'' Suda' W iıup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • 200 Üniversiteli,yemeği boykot etti İstanbul Üniversitesi Kızılay aş-evinden yemek yiyen 200 den fazla öğrenci,dün verilen kum fasulye ve pilâvdan müteşekkil öğle yemeğine boykot etmişlerdir.Uzun zaın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • LİMANDAKİ SİS DÜN SABAH DAĞILDI İki günder.beri İstanbul limanı ile birlikte Orta ve Batı Anadolu bölgelerini kaplayan kesif sis tabakası dün sabah limandan tamamiyle kalkmıştır.Yurdun diğer bölgeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • MİRADOR'DA ÖLEN TAYFALARDAN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU İSKENDERUN,Hususî Muhabirimi* A II M E T P E it K E R* den Geçen hafta infilâk ederek yanan Panama bandıralı Mirador tankerinde,İn-filâk esnasında öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • ANKARA'DAK!B.ARAP ELÇİSİ GERİ ÇAĞRILDI KUDÜS,RADYO Ankaradaki Birleşik Arap Cumhuriyeti Elçisi Osman Ubeydi,hükümeti tarafından een çağırılmıştır.Osman Ubeydi'nin elçilikteki Atasemilıter ile geçineme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • Rusya,Mısır'da 5 hava meydanı inşa edecek KAHİRE,RADYO Kahirede Birleşik Arap Cumhuriyeti ile Rusya arasında yeni bir anlaşma imzalanmıştır.Bu anlaşma gereğince Rusya Mısırda Demir.Manganez,Ziraî âlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • BİR KAZADA 30 YUNANLI TALEBE ÖLDÜ ATİNA,A.P.Yannena civarında 40 metrelik bir uçuruma düşen otobüs 30 kişinin ölümüne beş kişinin de ağır surette yaralanmasına sebep olmuştur.Otobüste Noel tatili için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • Eski C.H.P.II binasını D.P.kiralamak istiyor C.H.P.nin Cafialoğlundaki il merkezi C.H.P.ile D.P.arasında bir rekabet mevzuu olmuştur.Hürriyet Partisinin Sultanahmettekl eski 11 merkezine taşınan C.H.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • Mikoyan,Amerika'ya dinlenmeye gidiyormuş MOSKOVA,A.P.Başvekil yardımcısı Anastas Mikoyan Amerikaya yapacağı seyahatin tek gayesinin dinlenmek olduğunu söylemiş «fakat bu bütün dünya için iyilik doğura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • C.H.P.Paşabahçe ocağı radyoyu tekzip edecek C.H.P.Paşabahçe ocağı idare heyeti üyeleri,Savcılık kanalı ile Radyo'yu tekzibe karar vermişlerdir.İstanbul Radyosunun 18 Aralıktaki akşam haberleri yayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1958
  • Encümen TC» an I umunu I Bcıstarnjı Birincide dönmektedir.Bazısı yatırımlarla aleyhinde değiliz derken,bir diğeri Seylıan barajının faydusıziığını ileri sflrecak Kadar aşırı ve mesnetsiz bir yola gitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.12.1958
  • Polonya Basket Takımı Geldi Turnua Perşembe günü başlayacak.Azerbaycan bu sabah bekleniyor POLONYA,Rusya,Azerbaycan,Türkiye A)ve Genç Millî Basketbol takımlarının katılacakları dörtlü turnua Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • Bahs-i Müşterek tasarısı Meclis gündemine alındı ANKARA,HUSUSÎ FUTBOL müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki kanun tasarısı Meclis gündemine alınmıştır.Beş maddeden İbaret olan tasarıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • KISA HABERLER MİLLÎ takım kadrosunda bulunan Akgün,Zekâl ve Şükrü bir bankanın kendilerine verdiği maç primini iade etmişlerdir.GARNİZON futbol takımı bugün Mithatpaşa stadında saat 11 de Denizgücü İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • G.Saray kongresi için 2 blok mücadelede GrupJar İdealistler ile İdare* Heyeti etrafında toplanıyor.Sâdık Giz bugün basına izahat yerecek GALATASARAY Kulübün-deki kongre faaliyeti blokların mücadelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • ikinci küme maçla rt İkinci profesyonel lig tertip komitesi dünkü toplantısında bu hafta Şeref Stadında yapılacak karşılaşmaların programını su şekilde tesbit etmiştir:27 ARALIK CUMARTESİ:Saat 12.00 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • EL FATİHA Güreş idarecileri,hakemleri ve eski şampiyonlar dün Federasyonu etmişlerdir.Güreşimizin atisinden korktuklarını açıkhyanlar yakın bir gelecekte bu ata yadigârı için FâtUıa okuyacaklarını da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • hm ırıwaan *mnm Y L SPORCUSU Anketimiz Cuma günü sona eriyor.Şahiner yeni bir sıçrayışla 2 nciliği aldı Tasnifte birinciliği muhafaza eden Varol esi Emel ve kızı Sibel İle MEMLEKET çapında büyük bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • Almanya,II.Küme karmasını davet ett\İkinci profesyonel lig tertip komitesi,Almanya futbol federasyonundan bir teklif almıştır.Komite tarafından prensip olarak kabul edilen bu teklife göre,ikinci profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • wm iTaKIM glü HAC KAZAHDı 3535 *aWfe Af/K »X/C/M ff/amç KAveeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • y hafta günde 5 Beşiktaş yarın Adalet'Ie oynuyor.K.Giimrük'ün 5 gollü galibi Cumartesiye G.Saray karşısmdaiiderln engeli ise İstSpor I—m r wBSr x«tii irin Adalet maçıyla açacak Beşiktaşlılar dlln çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • Millî Takımın artık istikrar ve form kazandığını söyleyen Apak Birinci Sınıf Rahipler Arıyor Rusya,Fransa ve İspanya ile karşılıklı maç temini için çalışmalar başladı Ayrıca İtalya'ya yapılacak bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1958
  • [MİLLİYET] ÇAHAYA flÜNÜ YHRLAR Mil,î tak,m kalesinin ik!bekçisi Turgay ve Özcan sakatlık sebebiyle uzak kaldıkları sahaya tekrar dönüyorlar.BükvAılATA UUI1U I UnLHıı reş'de oynanan Romanya maçında kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor