Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • [KKYSTONE] Yani R R Meşhur Fransız yıl-I C811 Di Di dlzl Brigitte Bardot'nun eski kocası Roger Vadim,BB'den ayrıldıktan sonra Anita Stroyberg adında Danimarkalı bir modelle evlenmiştir.Yeni karısını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • İNÖNÜ,PAZAR'A ESKİŞEHİR'E GİDİYOR ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Lideri İnönü 1 Aralık günü Eskişehirlilere «kongrenizde bulunacağım» vaadini bu pazar yerine getirecektir.İnönü bu seyahat İçin Bolu'ya yapacağı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • Tedbir Komisyonu bir hafta daha çalışacak ANKARA,HUSUSÎ Partiler ve Basın hakkında alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere teşkil edilmiş bulunan tedbir komisyonunun çalışmalarının bir hafta daha devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • Bir günde 32 gazeteci hâkim huzuruna cıkh Dün 15 dâvaya bakan Basın Mahkemesinde bir Amerikan muharririnin yazısını iktibas eden "DÜNYA,ile "KİM,in duruşması da başladı TOPLU Basın Mahkemesinde dün 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • LİMAN TANKER YANIYOR Dünyanın 3 üncü büyük tankeri olan 32 bin tonluk Mirador'un her an infilâki muhtemel Panama tankerinin bir Amerikan gemisine benzin nakli sırasında çıkan yangında 2 fayfa öldü Lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • Paris'teki müzakereler sırasında üçlü konferans meselesi ele alındı Amerika Hariciye Vekil Yardımcısı,Türk-Yunan münasebetlerinin düzelmesi için çalışıyor PARİS,Hususî Muhabirimiz Ergun Göksan'dan KIB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • I İSKENDER] NATO Vekiller Konseyi toplantılarına katılmak üzere Paris'e giden Hariciye Vekili Fatin Büstü Zorlu,Paris'in Oıly hava alanında Paris Büyükelçimiz Feridun Cemal Erkin ve NATO Daimi Delegem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • I [ADNAN ATAR] ARÛS Mevlâ,»'mn GS5 incî üm yıldönümü münasebetiyle yapılan ihtifalin son safhası:«Şeb-i Mng* Arus» dün akşam yapılmıştır.Merasimde tanınmış Türk ve yabancı fikir adamları söz almışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • Altıncı ikramiye haberi yalanlandı ANKARA,HUSUSÎ Memur,Subay,Emekli,Yetim ve Dul'ların maşlarına yapılacak «zam» mın ikramiye yerine Barem'in karşılıklarının yüzde 100 nisbetinde arttırılması şeklinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • BASIN KANUNUNUN tâdili için çalışmalar Gazeteciler heyeti alâkadarlara ve muhalefet liderine görüşlerini bildirdi ANKARA,HUSUSÎ Basın Kanununun tadili konusundaki gerekli hazırlıkların başlaması üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • [RÜÇHAN ÜN VERİ 500 LİRA BULDU VE SAHİBİNE VERDİ SSTSES dükkânında çırak olarak çalışan 14 yaşında Nevzat Dursun,yolda bir şoför ehliyeti bulmuştur.Ehliyetin içinde 500 Ura çıkınca çocuk bu parayı tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • Özcoban,Haysiyet Divanına veriliyor Basın suçlularının afh için teklif hazırlayan Afyon Mebusu,D.P.Genel İdare Kurulu ve Grup idare Heyetinin müşterek toplantısındçt 3 saat kaldt ANKARA,HUSUSÎ* DP.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • &i [RÜÇHAN ÜNVER] niHHI İD VİUO İlkbahar avlarında taşradan İstanbul'a akın eden kılıksız kıyafetsiz i» avcılarının bir kısmı kıs gelince memleketlerine döndükleri BUN LAK tVlm t halde bir kısmı da ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • AKŞAM TEKNİKER OKULU Müfredatında yazılı bütün derslerden okula devam etmeden dışardan bitirme imtihanlarına girecekler için MAKİNE ve YAPI TEKNİKERLIĞ!Kurslar 2 Ocakta başlıyor GÜVEN DERSHANESİ Beyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1958
  • BÜTÇE MÜZAKERESİNE Encümende başlandı Vekil,yatırımların gelir Bağlıyacak »akalara yöneltileceğini bildirdi V Vekil,Mebusların suallerini bugün cevaplandıracak Maliye Vekili 2,5 saat süren izahatı sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • ı SİYASET DÜNYASINDA Soum:Köfte** IRAK:YAĞMURDAN KAÇARKEN.HALEN Irak'a kim hâkimdir Bağdad'daki duruma dair muhtelif kaynaklardan geloıı haberler bu hususta sarih bir fikir vermemektedir.Bilinen şey,Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • Bir Memur Aranıyor Bankada çalıştırılmak üzere ivi Fransızca bilen Vi 3eri daktilo yazan bir bayan memur aranıyor.İsteklilerin el yazılı hal tercümelerini P.K.883 Galsta'ya yazarak göndermeleri rica o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • PAKOL KOOPERATİFİMDEN:Aşağıda ebatları yazılı oto lâstiklerinin satışına başlanılmıştır.1 Tüccara İTHALÂTÇI sıfatiyle satış.2 Müstehlike PERAKENDE satış.LÂSTİKLERİN EBATLARI 710X15 6 kat BSW Tipi 650X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızların İyi bir tesiri var.Çetül saydığınız meseleyi ele almanın tam sırası.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Bugün fırsattan faydalanmayı bilirseniz sosyal durumunuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • mııımmı.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program ^30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Columbia salon orkestrası 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.32.27 Açılış ve program 12.30 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • f%İLMWCA SOLÜAN SAOA:1 Hatırlama;Bir hayvan.2 Nihayeti gelmez bitmez flfekeat&ez zaman;Büyük süslü balıkçı kayığı.3 Soğuk değil:Şaşılacak şey Eski dil)4 Ödünç;Göımedeı mahrum.5 Aşağı;Küçüğün büyüğe ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • Tasarruf Sahipleri Türkiye iş Bankasını neden tercih ediyor 30)iş Bankası Bizim Aile Bankamızdır İ Adı ve Soyadı:Nevin Demirdöğen Mesleği Ses Sanatkârı Medeni Halir' Evli,1 kızı var "İlk Mektep sırala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • Piyasadaki para 70 milyon Ura azaldı Piyasadaki para miktarı bir hafta içinde 7ü milyon lira azalmıştır.Emisyon 3 milyar 50G milyon liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • Kemerallı caddesi,yarın sabah iraiiğe açılıyor Cadde 1 milyon 920 bin liraya inşa edildi.Eminönü Unkapanı yolu yılbaşında açılıyor Kemeraüı caddesi yarın trafiğe açılacaktır.Beton kısmı ile Tophane me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • YENİ TARİH DERGİSİ 24 No.lı Aralık sayısı çıktı İSKİT YAYINEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • Gümrükteki mal karşılığı,banka teminatı,ipotek garantisi ile ortaklığa da 500.000 TLverilecektir.Mutavassıt kabul edilmez.Tel:44 44 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • Senelerin söndüremediği 30 senedir Parlayan yıldız JOSEPHİNE BAKER Yılbaşı Gecesi KERVANSARAY'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • SATILIK AP.3 Katlı Müracaat:Uiküdar Fııt^kağacı Doğramacı Mehmet Sokak,1.7 Mutavassıt kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhum Kolağası Mehmet Kızı,Emin Or'un sayın çşi,Melih Çermener ile Kadriye Karadağ'ın sevgili anneleri,İsmail Karadağ ile Hikmet Çermener'in kayın valdeleri,Tomris,Özgür,Semiramis Çerme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • T.M.T.F.Turizm Müdürlüğü Amatör Talebe Rehber kursu açacaktır.TUNUSA kilosu 55,Yunanistana kilosu 63 kuruştan mercimek ihraç edilmiştir.Mercimek piyasada 250 300 kuruştan satılmaktadır.ŞEHİR Tiyatrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • H.M.IM.»llil.ll»IHI."TÜRKÇEMİZ,BÜYÜCEK bir kitap.Kübik bir gözlük çerçevesi reklâmını andıran zarif kapağının mevzua uymayan şaşırtıcı tesirinden kur-1 tulursanız,faydalı,sevimli ve bilhassa dilimi-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • HBU I I I I I I SARRU* Hayatın müşküllerine karşı en iyi silâhınız tasarruf unuzdur.Para biriktiriniz.Biriktirdiğiniz paraları bankamızda açacağınız bir hesaba yatırınız.Bankamız istanbul'da 37 senede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • Ö L İl İÜ Bay Stavros Terpsidis,Bay Mihail Terpsidis.Bay ve Bayan Yorgo Amaslidis,Bay ve Bayan Avram Vasiliadis ve kızı Selanik)Bay ve Bayan Nikola Vasiliadis ve evlâtları anneleri.Kız kardeşleri ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • Bir kıza tecavüz eden şoför aranıyor Şişli'de oturan 14 yaşında bir kız bir hafta önce evinden çıkmış ve evvelki güne kadar dönmemiştir.Evlâtlık olan kızın durumundan şüphe edilince hâdise polise akse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • Anadolu'dan gelen haberler satışın azaldığını gösteriyor.Ankara'da ise satışlar 5 arttı Tekel maddelerine yapılan son zamların satışlara olan tesiri incelenmiştir.Tetkiklere göre,geçen yılın kasın» ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)1 Aşıc Arzuları Gregory i Peck Laureen Bacall Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07 j Aida Sophia Loren Renkli İtalyanca.3nalla ı.İNCİ Tel;48 45 95)Kumpanya Eşref KolçaK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • ANTİKA EŞYA DAVASI BAŞLADI İZMİR,HUSUSÎ Asliye Ceza Mahkemesinde dün,beynelmilel antika eşya kaçakçılığı yapan bir şebeke ile teşriki mesai ederek memleketimizdeki kıymetli antika eşyaları kaçırdığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • ı m 1 SOZ SIRASI:"GAZETECİLER KARIŞMAZ!75 CİNAYET,hırsızlık,yolkcsme,intihar gibi olaylar sadece polis olayları değil sayılarının artması ve eksilmesi nlsbetinde toplumu ilgilendiren,toplumla sıkı sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • HiP 7 SİfİS törk TİCARET 10 Ocak akşamına kadar hesap açtırınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • 20.Asrın en büyük Donjuanı ALİ HAN Türkiye'de ilk defa olarak Hayat muhabirine aşklarını anlatıyor.Gene Tierney ve ötekileri 1958 m dokuz büyük aşk macerası Hayat muhabiri NATO İLERİ KARAKOLLARI'nı do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • İSTANBUL'UN 3 YERİNDE 3 OTOMOBİL BİRİ BUİCK BİRİ MERCURY BİRİ BUİCK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • milliifel ¦Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • rHİCRÎ Perşembe RUMÎ 1378 18 1374 C.âhır ARALIK K.7 19 5 8 5 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 7.20 Mİ Öğle 12.11 7.28 ikindi 14.30 9.48 Akşam 16.42 12.00 Vatsı 18.21 1.39 Imsâk 5.33 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • VİTOS ÇORAP ÇEKME MAKİNASI ve BOL YEDEK AKSAMI Çorap çekme makinası adedi Fi.1685.24 lira yedekleri ile beraber Vitos Örgü iğnesi adedi 40.42 lira Adres:SAVEMİŞ KOL.ŞTİ.Tahtakale cad.Yeni Çarşı Billur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • 'dr 1958 mj BLOK SİTE İNŞAAT KOL.ŞTİ.ŞırKetımızce kurulması kararlaştırılan Mesken Kooperatifi Sıra Kuponu I959 yılında faaliyetine başlaya n cak Kooperatif I960 yılı sonunda sizi daire sahibi yapacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • MADAS1 1 sene garantili M AD A S Âkümülâtörleri Toptan satış Fiatları 6 Volt 90 Amper 165.81 Lira 110 176.55 120 180.47 6 125 191.95 j 6 Buick tipi 192.99 ı 135 Amper 202.40 6 150 225.G1 12 70 319.83
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • KADIKÖY SÜREYYA SİNEMASI Bu akşamdan itibaren yılın en muhteşem filmini takdim ediyor.SAYONARA Renkli Sinemaskop «ELVEDA» Marlon Brando Miiko Taka Rikardo Montalban PROGRAMA İLÂVETEN:En son Dünya HAVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • LASTİK AYAKKABI FABRİKALARIN/N NAZARI DİKKATİNE.En MÛHHİflMlL LÂSTİK AYAKKABI LAKI BALİNA SÜP£R LAK BALINA LASTİK FABRİKASI EYÜP BAHARİYE İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • MEMURLARA Yüzde 30 Yılbaşı tenzilâtı ile TAKSİTLE DİKİŞ JANER KADIN TERZİHANESİ Galatasaray Lisesi yanında Uzun Çarşı No:38/2 FİŞER Lokantasının üstü)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • VARIM ASİTLİ ZEYTİNYAĞI Teneke ve kutularda Kilosu 497.40 kuruş Paksoy Ltd.Ort.İstanbul Şubesi Galata Rıhtım cad.155/1 Tel:44 10 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • ı.v BİR YAPRAK ıınm 17 Aralık 1273 BU TARİH Hazret-i-Mevlânâ Cclâlcddin-i-Rûmi'nin ah-j reti teşrifleri günüdür.Buna «Şeb-i-Arûs Düğün Gecesi» derler.Mevlânâ,aMesnevî» sinin dibacesini teşkil eden on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • KISA HABERLER İZMİR Devlet Konservatuarı 26 Aralık Cuma günü törenle açılacaktır.Dahiliye Vekâleti,İzmir'de 200 kişilik bir polis koleji açılması için de hazırlıklara girişmiştir.A İZMİR'li deli bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • AMERİKA'DA YENİ BİR FÜZE ÜSSÜ NEW-YOBK,RADYO Kaliforniada yeni kurulan Vandenberg hava üssü dün faaliyete geçmiş,bir Tlıor füzesi buradan fırlatılmıştır.Hemen hemen aynı zamanda,Amerikanın Atlantik kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • HUKUK FAKÜLTESİ TALEBE CEMİYETİNİN KONGRESİ YAPILIYOR Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinin bu gün Eminönü Öğrenci lokalinde yapılacak kongresi arifesinde,seçimi kazanmak için çalışan grup taraftarları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • Sheree North evlendi HOLLYYVOOD,A.A.Tanınmış sinema yıldızı Sheree North,Psikolog Gerhardt Sommer İle evlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • Tüccara kredi açılması bahis konusu değil İlgililer kredi haberinin tüccar tarafından ortaya atıldığını ileri sürüyor ANKARA,HUSUSÎ Tüccara kredi açılacağı hakkında çıkarılan haberler ilgili makamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • I m V J 3[ İİl 1 YEŞİL SAHAYA GİRDİ Vatan caddesinden Keçen bir buldozer,kenarındaki yeşil sahaya girmiştir.Buldozerin 1RUÇHAN UNVER] c çıkan birini ezmemek için yolun tekerleği yarım metreye inmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • İTHALLE İLGİLİ MATKAME DEĞİŞTİ Getirtilecek otomobiller için yeni hükümler kondu.Memur ve talebe için kayıtlar eklendi ANKARA,HUSUSÎ 955 yılındanberi tatbik edilen «Bedelsiz ithalât talimatnamesi» gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • SİNEMACILARA Ucuz sinema ark kömürlerinin satışına devam edilmektedir.8 X 12 Siyah 78.31 Kr.5,5 X 7 Bakirli 123.«8 Kr.7X8 113.43 Kr.7X7 180.12 Kr.OPTİK Ticaret Yeniçarşı 40 Darfilm Han Tel:44 32 51 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • DİKKAT Dostlarınızı memnun edecek Yılbaşı Hediyelikleri Yemek ve Su Termosları Az Kalmıştır.Adres:Ketenciler Fındıkçılar No:10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • KIYMETLİ 5 ARSA Kartal Maltepesi cami karşısı Bağdad caddesi asfalt üzeri.Fazla tafsilât:Kaıtal Sulh mahkemesi 958/264 dosyada.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1958
  • Seri Daktilo yazar,Dosya muamelâtına âşinâ bir bayan aranıyor.Arap harflerini bilenler tercih edilecektir.Cağaloğlu Sıhhat Müdürlüğü karşısı Ortaklar Han 25 numaraya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.12.1958
  • »SIBp8fl»0«af^ MtÇİM SOoidfA REDDET.GEl_BEUC» Onu Suiv_A.BfuıRir.Eıl?DEL.ÎU.İIC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1958
  • T HAKrON VAK.El_E^_E VERMEMİZ ^OK DOGI3J OUA-Üj/raz.sonra ke.el.v vc koaaşul^ar/ljcacble:ka.RARj vetr-me:üzere:BİR TOPLAhJT/•YAPARLAR.tAYAT/AMZ/f-iA L-ARf/V\Z)KORU/AAK*.İÇiM BİRuEŞaaem/z caz/aa ajz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1958
  • İX£ HAZİNE KÜÇÜK ADAtMIM GoNEy BATI.SlNDA.GİDİŞİNİZİ OKAOAKt BİR ARKA-G^Şı/v\A TELL-EyH.CE 3t/V\A^AAt-ETSEP BAHSETTİĞİNİZ VE.R?UÇAtC l'NAAEZ.SiZE BİR DENİZ uçagi te:a\İn eoebıuiriz-rv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1958
  • ALLAHUJC ALİ BEY Sam.şapkaniz COK Ş:OOGKuSu SAVlUDlAA Al_ı Şu KADININ ŞAPKA-SINI «SÖ5ZDÜN Mü 7 NE RÜKÜŞ NE ZEVKSİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1958
  • idBb Seyahat edeceğiniz ilk jet Clipper,sivil havacılıkta servise konulmak üzere en ciddi şekilde uçuş tecrübesinden geçmiş olan Boeing 707 uçaklarıdır.AMERİKAYA PAN AMERICAN'IN GÜNLÜK JET SERVİSLERİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1958
  • DERHAL 'r ESLİM SAM30N ve ALÜANCE marka LÂSTİKLER 750X20 550X16 760X15 650X16 670X15 700X16 550X15 590X14 SABRI ACARSOY Tophane,Boğazkesen Cad.168 Tel T 49 18 76 Ltd.Ş t i.Telg ACARSOY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1958
  • OSMANLI BANKASI Istanbulda çalışmak üzere yetişmiş daktilo genç kızlar aramaktadır.Galata'da Personel Servisine diploma ve nüfus cüzdanı ile müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1958
  • tgp Ulan ulan!dedi,bu köpek değil.Böyle köpek olur mu?Sahi değil be.Ne ola ki?üur bakayım.İsmail bu ayı.Ne ayısı ulan serseri.Sen lıiç ayı görmedin nü?Boduk,hakiki hüviyetini anlatacak bir mesafeje g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1958
  • H j Mevlâna Bibliyografyası j TÜRKER ACAROĞLU 1 a s X^N ECEN hafta memleketimizde ancak 43 eser S EE I m—basılıp derlenmiştir.Bunların 27'si kitap,16'sı EE EŞ broşür,39'u telif,4'ü tercümedir.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1958
  • Son bir defa dalı» itiraz,etmek i ;in bu sessizlikten faydalanan adam* Çaresiz öleceksiniz,diye haykırdı.Bir zırtapoz öldü diyecekler ve bu ölümün fenne de faydası dokunmıyacak.Devam ediniz tanımadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • Bütçe müzakeresine Encümende başlandı t Baştarafı Birincide Belediye bütçelerinin de devlet bütçesine hâkim esas ve preıısiperc göre ihzar ve tatbiki,İç ve d 15 fiatlar arasında tekevvün etmiş farklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • M'lik Prag maçının antrenörü konuşuyor Baştarafı Altıncıda elemanları santrforlarının üzerine Kadri'yi oynattık.O gün Kadri hakikaten vazifesini yaptı ve beraberliği sağlamamıza yegâne Amil o oldu.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • LLOYD,ZORLU VE AVEROF İLE GÖRÜŞTÜ Baştarafı Birincide tinde temaslar yapan Kıbrıs Türk Cemaati liderleri dün İngiliz mebuslarının daveti üzerine akşam yemeğini Parlamentoda yemişlerdir.Her iki liderin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • İKİ EOKA'CI İDAM EDİLECEK LEFKOŞE,A.P.Kibri» Valisi Sir Hugh Foot tedhiş reketlerine iştirak eden iki Rum'un ma mahkûm edildiğini teyit etmiş-r.Vali ayrıca yine idama mahkûm edilen iki Rum tedhişçinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • T.C.ZİRAAT BANKASİ aralıkta milyon lira yılbaşı ikramiyesi dağıtıyor fO ADET 50 000 LİRA IO ADET LİRA 20 ADET 5 OOO LÎRA 200 ADET 1 OOO LİRA 2 00 ADET 500 LİRA 2 OOO ADET IOO LİRA 25 ADET 40 000 er Lİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • o ag o I-O GRAN-DÜŞE çorapları:Mı wM i:O •o GRAN-DÜŞE çorapları,5 vasfı bîr araya toplayan çoraplar!Elastikiyet Sağlamlık Moda Renkler Zerafet Yüksek Kalite daima tercih edeceğiniz çoraplardır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • MİLLÎ PİYANGO oümç 1959 YILBAŞI PLÂNI I KPAMİY E İKRAMİYE MİKTARI İKRAMİYE TUTARI p i A PCD i fa İRA u t R A i ı 1080000 2000.0001 I 1000000 l 1 2 500000 4-000000 n I 2 300000 600000=I 5 200000 10000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • BİR KARI-KOCA toprak altında kaldı Doğanhlsar kazasında fecî bir kaza olmuş,genç bir karı-koca çöken toprak altında ezilmişlerdir.Kaza Harman mahallesinden Hüseyin öcal ila karısı Zellha Öcal,komsula»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • ÖZÇOBAN,HAYSİYET DİVANINA VERİLİYOR t Baxtara.fi Birincide Siyasi çevrelerin merakla takip ettiği bu toplantının yapıldığı saatlerde Reisicumhur Celâl Bayar da Başvekâlette bulunmaktaydı.Toplantı gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • NATO'NUN DAHA KUVVETLENMESİ Baştarafı Birincide [erin mahiyetini açıklamamıştır.ANKARA,HUSUSÎ Türk-Amerikan anlaşmasını güvenliği için bir tehdit olarak vasıflandıran Rusyanın,bize 5 gün önce verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • Basın Kanununun tâdili için çalışmalar t Baştarajı Birincide Abdi İpekçi'nLn riyasetindeki heyet,tetkik ve temaslarını bitirerek dün akşam İstanbula dönmüştür.İstanbul Gazeteciler Sendikasının hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • BİR YANGINDA 83 KİŞİ ÖLDÜ BOGOTA Colonıbia)A.A.Buradaki büyült bir mağazada çıkan yangında 83 kigi ölmüş,200 kişi yaralanmıştır.Yangın Noel münasebetiyle vitrini tenvir için döşenen elektrik tellerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • DOLAPDERE'DE YARALAMA Kürt Mehmet adında bir sabıkalı dün gece Dolapdere'de Kel Alımet diye tanınan Ahmet Sürel'i tabanca ile yaralamıştır.Karın boşluğundan bir yara alan Alımet İlk Yardım Hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • iskenderun Bimanında bir tanker yanıyor t Baştarafı Birincide dığı Ocklawa'da hummalı bir söndürme faaliyetine girişen mürettebat gemide yangının ilerlemesine mâni olmuşlardır.Ocklawa mürettebatı aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • Kızıl Çin Hayvanat Bahçesine benzetildi Hintli İktisat Profesörü Şandreyohar.Komünist Çin'e yaptığı altı haftalık bir ziyaretten dönüşünde «Komünist Çin büyük bir hayvanat bahçesine benzer.Orada halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • Bir günde 32 gazeteci hâkim huzuruna çıktı 4 Baştaraft Birincide ması devam eden ve temyizin bozma karariyla tekrar başlanmış"olanlardır.MERSİN'DE DE 3 DÂVA GÖRÜLDÜ MERSİN,Hususi Muhabirimiz MUSTAFA Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • TELEFON 27 62 10 SATILIK EMLAK BOĞAZDA sat.Baltalimam ile Boyacıköy arasında,sahilde,asfalt üzerinde Sibel lokantası bitişiğinde,750 M2 arsa içinde,dörder odalı,2 daireli apt.Garaj vesair müştemilât,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1958
  • 10 VE 150 MA.LIK RÖNTGEN CİHAZLARININ SATIŞINA DEVAM EDİLMEKTEDİR Müracaat:Galatasaray Yeııi Çarşı DAR FİLM HAN No.40 Tel:44 12 57 44 32 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.12.1958
  • 1-1 LI PRAG Antrenörü Konu Arman,rakibimizin taktiğini ve karşı tedbirleri anlattı.Golü atan Ergun takımımıza başarı diliyor ERGUN'UH GOLÜ tik devrenin bitmesine Cç dakika kala sol açıtının Ergun,altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1958
  • Takımlar lig9e hasır Cumartesi günü başlayacak olan İkinci devre lig maçları münasebetiyle,on profesyonel lig takımı hazırlıklarını tamamlamışlardır.Bir gUn önce Kilyos'ta kampa çekilen Adalet takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1958
  • MİLLÎ GÜREŞ Takımı döndü Macaristan millî güreş takımı 11» Budapeşte'de Serbest ve Greko-Romen stilde yaptığı iki karşılaşmadan birini 3-2 kaybeden,diğerinde ise 2-2 berabere kalan Güreş millî takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1958
  • Kaıagümıük'te yeni biı oyuncu Karagümrük idare heyeti,Kâmil adında bir Yugoslavyalı futbolcuya profesyonel kadroda yer verecektir.Kâmil,haf hattının her mevkiinde oynamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1958
  • 7'ler zor durumda Kombineler meselesi Blok-Pakt üç Büyükler ihtilâfanı tazeliyor KOMBİNE biletlerin satışa çıkarılamaması,blok paktta toplanan yedi kulübü de müşkül durumda bırakın ıştır.7 kulübün,tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1958
  • 1 Namık S E V I K SENE 1956.Günlerden 25 Kasım Pazar.Prag'da korkunç bir soğuk hüküm sürüyor.Sühunet:15.Milli takım futbolcularının ekserisi helecanlı,renkleri sapsarı.Soğuk ve heyecan.Ay-yıldızlı for
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1958
  • #WBM mmmm «m*s «mu Yeneceğimizi ümit ediyorum J.BENES Çekoslovakya radyosu spor münekkidi)TÜRK takımı Pragda oynadığı sırada,ben Melbourne Olimpiyatlarını takip ediyordum.Bu sebeple takımınızı göremed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1958
  • Türkly Saat 14'de Mithatpaşa9 da yayınlanıyor.Oyunda üç koslovakya başlıyacak maç radyo ile oyuncu değiştirilebilecek Rakibimiz sallaya italya'ya karşı oynadığı başarılı tertiple çıkıyor.Hakemler trio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1958
  • Apak,Kemendini ve Lefter temkinli Şanslar eşit diyen Federasyon başkanı iyi bir oyun ümid ediyoı BUGÜN yapılacak millî karşılaşma hakkındaki tahmin ve kanaatlerini sorduğumuz Federasyon Başkanı,Antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor