Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • Çanakkale Âbidesinin İnşaatı durdu Şiddetli fırtına iskeleleri söktüğünden inşaata 90 gün ara verildi NECMİ ONUR ÇANAKKALE'NİN Hisarlıkbumu mevkiindeki «Şehitler Âbidesi» inşaatı hava muhalefeti yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri tanzim eden kanunun tadili hususunda Ankara Gazeteciler Cemiyetinde gazetecilerle görüşen D.P.Zonguldak Mebusu Suat Başol sağda)dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • Fatin Fuat bugün Cezaevine giriyor Malatya'da iki gazete beraat etti.Şehrimizde bugün 3 basın dâvasına bakılacak ANKARA,HUSUSÎ Ankara cezaevine bugün yeni bir gazeteci daha girecek ve böylece Ankara h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • IÖZDEMİR GÜRS0Y1 Tevkif edildi Ehliyetsiz olarak kullandığı kaptıkaçtısı ile' Emirgân'da denize uçarak iki gencin boğularak ölmesine sebebiyet veren Osman Şlsik dün Sarıyer Sulh Ceza Mahkemesinde Borg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • BİR ÖĞRENCİNİN D.P.ÜNİVERSİTE OCAĞİNA DAİR AÇIKLAMASI Tıp Fakültesi öğrencilerinden Metin Çuhadaroğlu,dün «D.P.nur Üniversiteliler arasında kurmak istediği Vatan Cephesi ocağı ile hiçbir ilgisi olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • Şeker müstahsiline prim aynen verilecek ANKARA,A.A.Pancar müstahsiline şimdiye kadar yalnız yüzde onu aynen verilmekte olan şeker priminin tamamının aynen verilmesi Sanayi Vekâletince kararlaştırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • Gl.KASIM ESKİ YARDIMCISIN!İDAM ETTİRİYOR Abdüsselâm Ariften başka Reşit Ali Ceylânî de idama mahkûm edildi DIŞ HABERLER SERVİSİ Beyrut'ta intişar eden «El Sahfa» gazetesi,eski Irak Başvekil yardımcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • tını liıınlllilt [İLHAN DEMİREL] İOE/C1 E CÎİlfİİl İİVflD KöprU Kadıköy'iskelesinin sökülmesine başlanmıştır.Memur odaları tamamılc OUIVULU I Un sökülmüş olan iskele muhtemelen yarın Haliç tersanesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • [İLHAN DEMIREL] Kasım GUIek solda)evindeki 8 basın toplantısında sabık Hür.P.meb'usu Cihat Baban'la İGiilek,D.P.nin cesareti varsa seçim yapsıMedi C.H.P.Genel Sekre-I teri,Avrupa Konseyi toplantıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • Rusya füze üsleri ile ilgili bir nota verdi Moskova notasında Amerika ile anlaşma imzalamamamızı istiyor Paris radyosu ise imzalanan anlaşma sayesinde Türkiye'nin ordu mevcudunu azaltabileceğini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • TEDBİR KOMİSYONU çalışmasını bitiriyor ANKARA,HUSUSÎ Partiler ve basın aleyhinde alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere teşkil edilen tedbir komisyonu muhtemelen mesaisini bugün tamamlıyacaktır.Bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • MEMURLARA YÜZDE YAPILACAK Barem karşılığı yapılacak sam Mart9ta yürürlüğe girecek ZAMLA BİRLİKTE İKRAMİYELER KALDIRILACAK Nihaî şeklini alan tasarı en kısa zamanda Meclise sevkedilmek üzere Vekiller H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • IA.P.1 Ct'7Â YA fllfAN MAYMUN Birkac Kiin evvel Amerikan donanmasına bağlı araştırma laboratuarları ta-İJİMIİI IflMIlflUll rafından bir roket ile fezaya fırlatılan maymunun,atmosfere dönüşte sağ olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • CHP.lokalinde dinamit atılmadı Patlatılan cismin C.H.P.toplantısı ile hiç hir suretle alâksı yoktur.ALYA Kazasına bağlı Kocaavşar Köyünde kurulan C.H.P.Gençlik Kolunun açılması sırasında lokal civarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • TÜRK-YUNAN münasebetlerinin ıslahı için Londra harekete geçti Londra radyosu,NATO'daki temasların bu işe yardım edeceğini bildirdi DIŞ HABERLER SERVİSİ j NGİLTERE,Kıbrıs ihtilâfı I yüzünden bozulmuş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • IİLHAN DEMİREL] Kan dâvası yüzünden hemşehrileri Niyazi Basak'ı 26 yerinden delik deşik ederek öldüren Sinop'lu iki genç.Yasar Şeker solda)ve Süleyman Demet 40 inci cinayet kan dâvasından islendi Bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1958
  • Gürültüye kızıp dört çocukla bir kadını öldürdü Cari A.Eder adında 16 yaşında bir genç,37 yaşındaki bir kadınla 4 çocuğuna öldürüp firar ettikten sonra dün polis tarafından yakalanmıştır.Eder,bir haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRKİYE İMAR BANKASf m I ^dbaoı Sekilisinde:e "I Yıldız/da fi KALORİFERLİ II I Apartman Dairesi 3 Erenköy'de arsa ayrıca 50.000 lira PARAİKRAMIYES SON PARA YATIRMA GÜNÜ İ m Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • Amerikan vA&İMVlâlJN JL Lâstiklerinin Hazine hissesi ödenmeden çıkarılan İlk partisi ithalâtçı sıfatı ile satışa arzedilmiştir.640X15 670X15 750X20 Türkiye Umum Mümessili KEMAL GüNEREN Sultanhamaıu,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • I OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Kendi vehminizin kurbanı oluyorsunuz.Şüpheyi bırakınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 ŞubatJ Canınızı sıkan bir hâdise olacak.Fakat size bir gerçeği tanıtacağı için faydası d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Elli senelik ömür veya memuriyetten dolayı yapılan hususî tören;Sonraki.2 Azotlu gj daların yanması neticesi idrarla dışarı çıkan madde;Taraflardan b:rini tutmak.3 Bezelye,patate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • 1*111111111111 IIIIMIIİMIHMIII İSTANBUL 7.27 Açılış ve" program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Franz Lehar 8.45 Saz eserleri 00 Kapanış.12.27 Aç«lış ve program 12.30 Karışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • MEVLİD Sevgili kızım.Ablam BERİA İSMENİn aziz ruhunu rahmetle anmak maksadiyle 18 Aralık Perşembe günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camiinde Mevlidi Nebevi kıraat olunacaktır.Akraba,dost ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli Büyük Türk Şairi,merhum üstad Yahya Kemal Beyatlı'nın aziz ruhunu taziz maksadiyle ölümünün 52 nci gününe tesadüf eden 20-12-958 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Beyazıt Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • Rizeli öğrenciler,yurda verecek para bulamıyor Beyazıt'taki Rize Yüksek Öğretim Yurdunda kalan öğrencilerin mal sahibine olan 17.500 lira borçlarını ödemeleri için,kendilerine verilen müddet bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • ÎKIÎŞAT ve f İCARif Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV Türkiye'nin 0.E.C.E' den alacağı krediler hakkında Türkiyenin dış borçları mevzuunda bir müddettenberi Paris'te alacaklı memleketler temsilcileri ile müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • Odun ve kömür tanzim satışları 5 O c a k t a Odun ve kömür tanzim «atışları 5 Oackta bağlıyacaktır.Belediye tanzim satışlarında odunun çekisi eve teslim 28 liradır.Dört kilometreden uzak evlere taşına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • Sokakta karısını döven genç tevkif edildi Hatice adındaki karısını Sirkecide döven 22 yaşında Sadi Gümüşel dün Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde tevkif edilmiştir.Sadi ifadesinde şunları söylemiştir:«Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • POLİSİN BİR HÂDİSEYİ ÖRTTÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR HAZIRKUVVET EKİBİNİN ARABASI ALTINDA KALAN DİKRAN'IN DAMADI SAVCILIĞA BU ŞEKİLDE BİR İHBARDA BULUNDU Taksimde Zeki Ateşay'ın idaresindeki visi yapıldığını»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • TÜRKİYE'NİN 49 YILLIK HAVUZLU HAN FENNÎ GÖZLÜK DEPOSU AHMET BOZKUET İTHALÂT TOPTAN PERAKENDE Zeiss gözlük camları.En son model kadın,erkek gözlük çerçeveleri.Dünyaca mâruf Amor çerçeve modeli ve 40 m/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • MADENCİ HAKKAPLARIHIZ SATIŞA ARZEDÎLMÎŞTIR.Adres:Tünel Cad.Kurekçiler Sokak No.65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • HİZMETİNİZE9 GİREN NURUOSMANİYE PERSEHIBEPAZARI VE GALATA ŞUBELERİMİZ CAZİP AÇILIŞ HATIRALARI Dağıtmağa devam etmektedir AYRICA HUSUSÎ KEŞİDE VE m TOTO* Liralık YILBAŞI çekilişine iştirak hakkı APARTM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • r SİNEMALAR J Sokak Ço-Eşref Kol-BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Aşk Arzuları Gregory Peck Laureen Bacall Renkli Ing.EMEK Tel:44 90 67)Aida Sophia Loren Renkli İtalyanca.3hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Sokak Çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • TEŞEKKÜR Bizleri acılar içerisinde bırakarak aramızdan ebediyete intikal eden büyüğümüz Ois Doktoru GALİP RONA'nın vefatı dolayısiyle yakın alâka ve dostluklarım esirgemiyerek cenazesine gelen,çelenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • ÖLÜM DtiI Bayan Dora Mayer ve çocukları Betti,Neli,Dul Bayan Anula Mayer ve oğlu Rafael,Bay ve Bayan Sami Mayer ve ailesi,Bay ve Bayan Pepo Mayer ve ailesi,Bay ve Bayan Benjameıı Mayer ve ailesi,Bay v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • ŞEHRİMİZDEKİ gazino ve lokantalarda çalışan garsonlar,yüzde 10 ların yüzde 15 e çıkarılması için teşebbüse geçmişlerdir.6 GEMİ zabıtanı ile aralarında çıkan ihtilâftan dolayı şehrimize gelen Sinop şil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • TEMYİZ,İSMET ERlÇ'in idam kararını bozdu Harbiye cinayeti failinin usulden bozulan kararı dolayısiyle duruşma yeniden yapılacak f Harbiye Tekel Deposunun gece bekçisi Abdurrahman Bozkurt'u başına kese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1958
  • I BİR HÂDİSENİN SAFHALARI I 7T LİMANCA tedrisat yapan bir lisede iki E X* çocuğu okuyan değerli bir avukatımız,edebiyat öğretmeni olan Türk ve Müslü-E man hanımın derste Katolikliği ve Hristiyanlığı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • imâr talimatnamesi DEĞİŞTİRİLİYOR Cephesi 8 metreden dar arsalara da bina inşa edilebilecek Dört kattan yüksek binalara çöp bacası konacak OĞUZ ONGEN İmar talimatnamesi tâdil edilecektir.İller Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • LÜTFEN BİRAZ GÜLER MİSİNİZ?«Türkler nes'eli insanlardır.Bu sözün tarihe mi karışmasını istiyorsunuz?Evet siz,sayın bay.Tezgâhınızın arkasından,bütün müşterilere çatık kaşlarla veya müstehzi bakışlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • sessiz olabilen ve ayni zamanda ayarlısı bulu* narı beynelmilel patentli ÖZFER Gaz Ocakları tamamile yerli malzemeden Türk işçilerin teknik bilgileri ile Avrupa ocaklarından üstün olarak imal edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • çocuklarınıza bol SANA sürülmüş ekmek veriniz.SANA' nm tazeliğini ve lezzetini çok severler.SANAnın biyolojik kıymeti yüksektir ve onda.çocuklarınızın büyü* meleri için elzem olan A ve D vitaminleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • DOKTOR Mehmet Dedeoğlu Taksim Abdülhâk Hamit caddesi No.12 Sabiha apartmanında hastalarını kabul etmektedir.Tel 48 52 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • Tahakkuk etmiş İthalâta YÜZDE gO kârla 3 aylığına,ipotekle de garanti edilerek 320.OOO lira arıyoruz.Ortaklık da* kabul edilir)Tel.44 44 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • MALATYA'DA OTOBÜS VE ELEKTRİĞE ZAM MALATYA,HUSUSÎ Şehrimiz Berber esnafı Belediyeden aldığı zamlı tarifeyi tatbike başlamıştır.Paytoncular ve sinemacılar da zam İçin Belediyeye müracaatta bulunmuşlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • RADYO FABRİKASI faaliyetini durdurdu Philips Fabrikası radyo İmalâtını durdurmuştur.Yedek parça sıkıntısı giderildiği takdirde,fabrikanın 3 ay sonra normal faaliyetine başlayabileceği tahmin edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • AZ ŞUB E,ÇOK İSABET;SANAYİ BANKASINDADIR 660.000 Liralık ikramiye keşidesinin ikinci çekilişine iştirak1 için son para kabulüne HER 100 LİRAYA BİR NUMARASI 1 KALDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • I İP Suadiyede A parti man Dairesi ve Dolgun Para S İkramiyeleri LANC/LlKr1 TÜRKİYE KREDİ BANKASİ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • HER ÇEŞİT Gazla ve elektrikle çalışan kuluçka makinesi vesaire ihtiyacınızı ancak İMÂ Kümes Hayvan Üretme Makina ve Aletleri Fabrikası Büyük Kardiçalı Han No.36 İZMİR temin edebilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • qeçif{on Yıl sonunda urku arkaya yapılacak tam 710.000 llral jtutarındakl İki fevkalade keşideye birden iştirak için]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • HER AİLEYE VE HER KESEYE UYGUN SATILIK APARTMAN KATLARI Beyazıt'ta her katı deniz görür,tam konforlu,ana caddeye çok yakın Gürün apartmanı daire daire satılıktır.4 üncü katta 5 odalı daire 80.000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • ı l^—I i—Acele Satılık Ap.Daireleri Lâlelinin en mutena mevkiinde bulvara yakın köşebaşı dtniz görür 3 ve 4 büyük odalı geniş mutfak ve alaturka banyolu apartman daireleri 35,000,40.000,45.000,60.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • m.mnm.Mmmmmıımmm.¦umu ııııııımıımmımı.ııımııımmıımımnmıımııımıııımııl/1 BİR YAPRAK 1 i ı m m Köçek Mustafa Dede BU SENE Konya'da Mevlânâ ihtilali münasebetiyle yapılan eski «Mevlevi Âyîn» i timsâlind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • MÜJDE Sabırsızlıkla beklenilen MOTOSİKLET YARIŞI Her oyuncakçıda »atılıyor.Motosiklet Yarı}!EBSAN OYUNCAK fABRlKASt| İstanbul LâloU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • MAO'NUN İSTİFASI TEYİD EDİLDİ PEKİN,A.A.Komünist Çin Dışişleri Vekili Çen Yi.Mao Çe Tung'un Cumhurbaşkanlığından ayrılma kararında olduğunu,kordiplomatiğin hazır bulunduğu bir toplantıda teyid etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • Yağmurlardan Fıral nehri taştı Lodos fırtınası dün de vapur seferlerini aksattı MALATYA,HUSUSÎ Şehrimize düşen ilk kardan sonra dünden itibaren sürekli yağmurlar yağmaya başlamıştır.Fırat nehri taşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • [A.P.l Vin YAfîlYüR Amerika'nın sıcak eyaletleri de kar altında kalmıştır.I Un Güney Karolina eyaletine yaftan karın yüksekliği şimdiye kadar erişilmiş seviyelere nazaran bir rekor teşkil etmektedir.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • KORSE DİLBER.SUTYEN vt ^KOBSEURİ 'Pavmd Çala tasa fa u 297/i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1958
  • AYAK R çürük Ayakkabıcılar talimatnameye riayet etmiyor.Sümerbank ayakkabı fiatlarına zam yapıyor Çürük ayakkabı imalcileri ile girişilen mücadeleye «amansız şekilde devam olunması» Ticaret Vekâleti t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • ŞİMDİ 6'tRAZ DA CİDDİ VŞ TUTAUM!HAHG'i B.4NICANIN KASA-BINDA PAKA M AcA&A?HAN6İSÎ VAY6AKA 3^ AÇIKLAMA CİCİCANIN KÖTÜ kişi Ol MASINI N£ KAMRDA 8BİCLE-Y&V VARMış.UuRiYEYE MÜTE-MADİYEN EVLENME TEKLİFLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • ycABui-EDE.CEĞİNİ ÜMİT £TTlĞı" AHOA REPDET v Onu.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • HERİFİN BİRİ BuK4.OA SOKS AVAÇi_ARl TER TİP EDİyOf?S ENİ İN İÇİN A\AC TERTİ-UİV£CE SİN| BİL.AAİVOKUAA SİR uGRA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • £2 msuy dovfiTZ.SM SEElF,ASKEK-VARD|M ETMEK S-rEMEDıi_eE.Bu ESNADA C/'vARÛA gft CtSKO v42T_^4 A^V^ŞAV^ Ö.4SZ-A.O/şunu sustü/Z-A/ALI AR'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • fi Kuruluşunun 80 pü münasebetile en modern tasîsatla yeni tip Beta fazlı TUVALET SABUNU piyasaya arz edilmiştir.KOMİLİ Sabunu.Daha iyi Daha ucuz Nacmi Konhili Tel.220796 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • EJENEBE KAUÇUK Asgarî 65 kauçuk ihtiva eder)Serbest satışa arzedilmiştir.Müracaat:Galata Teı-sane cad.178 Çelik Han kat 3 veya:Galata,Yemeniciler 69/71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • TENEKE SATIŞI İstanbul okullarına verilmiş olan süt tozu ve peynir ve tereyağma mahsus boş teneke kutular açık pazarlıkla 22 Aralık 1958 pazartesi günü saat 15.30 da İstanbul Maarif Müdürlüğünde satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • AAT İLÂNI Mahdut Mes'uliyetli İstanbul Sigortalı İşçiler Yapı Kooperatifinin Bakırköy Bahçelievlerde inşa ettireceği 7 aded blok apartman 15,109,553,65 lira Altı milyon yüz dokuz bin beşyüz elli üç li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • İSTAVRİT I II SITKI ÜNER I SARIKANAT İSTAVRİT Bu nevi istavrit'in yüzgeçleri sarımtırak,karnı ve yanları diğerlerine nazaran daha beyazdır.Sırtı,mai,ve kahve renklerin imtizacı ile yeşilimtrak,dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • Bİ Hacıda söz söyleyecek hal yoktu.İslâm ağa:Koşun,etrafa bakın.Ayı zinciri kırmış.Yanaşmalar,korucular avcıya dağıldılar.Hacı,döğüniiyordu.Ben scy\idiua ne cevap verecek?Unduk hayret edilecek bir sük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT YAZAN:TÜRKÇESİ:JULES VERNE SELAMİ İZZET SEDES 6ü Sevimli muarızım,müsaadenizle bir noktayı daha dikkat nazarınıza sunacağını.Biz Ayın bir yüzünü tanıyoruz,belki de öbür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • T.C.Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 1)Aşağıda evsafı yazılı kâğıtlar kapalı zarf usulü ile satın,alınacaktır.2)Zarflar en geç 25/12/1958 Perşembe günü saat 18 e kadar Ankarada Levazım Müdürlüğüne ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • SÜT SATILACAK Devamlı veteriner kontrolü altında bulunan çiftçiliğimizin süt istihsalini lg yerinize teslim şartiyle satacağız.İhtiyaç sahiplerinin 27 43 68 telefonda MUSTAFA YILDIZ SEÇKİN'e müracaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden:1 Köprü Kadıköy iskelesinde gerekli tamiratın icrası için mezkûr iskele bulunduğu mahalden kaldırılacaktır.Bu iskeleye yanaşıp kalkan Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • Nilliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1958
  • 1-HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1378 17 1374 C.âhir ARALIK K.cvvel 6 19 5 8 4 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 7.20 2.38 Öğle 12.10 7.28 ikindi 14.30 9.48 Aksanı 16.42 12.00 j ı Yatsı 18.21 1.39 l Imsâk 5.33 12.50 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • 'mutam* 1958 TAHVİLLERİ %5 Çdûu 1958 Tahvillerimiz satışa çıkarılmıştır;broşür isteyiniz.TÜRKİYE EMLÂK KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • 8Pinfe SÜPER DETERJAN Öteden beri temizlik işinde kullanılan sabun,artfk yerini daha iktisadi,temizleme hassası daha kuvvetli olan bir.deterjana terkediyor.Fabrika PAKSOY Ltd.Ort.Adana Tef.2716 1E0O.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • HAfTAUK 0 HAB» DİKGISI Y T ÂA KİM'in JVliVV her yerde gözü,her yerde kulağı vardır:1 O «Opel Mükerrem beyindi ve hediye idi.Ya bu otomobil?2 CHP.lokalinde patlayan bomba.3 Adana'nm 35 yıllık kurtuluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • SİTE SİNEMA!Şişli Haterictrgpd Caddesi YILIN EN GÜZEL FİLMLERİNİ GÖSTEREN ZEVK CENNETİNİN İKİNCİ HÂRİKA FİLMİ Vatan Kurtaran Aslan)gibi dalma en büyük şaheserler yaratan dahi Rejiior MİCHAEL CURTİZ)in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • PERSONEL ALINACAKTIR Yabancı bir TIBBÎ MÜSTAHZARAT FABRİKASINDA istihdam edilmek üzere aşağıda yazılı personel alınacaktır.1.Fabrikanın TİCARET VE MUBAYAA kısmını idare edebilecek kabiliyette ve ilâç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • L KmJ 1^ ^3 SİNEMASINDA BU GECE 9.15 ten itibaren NENtS HAYDUTLAR ARASINDA Türk filmciliğinde yepyeni bir çığır açan bu eser şimdiye kadar çevrilmiş filimlerin en mükemmelidir.Değişik bir mevzu Modern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • YARIN MATİNELER-DEN İTİBAREN L h h E' de BEYAZ MENDİL DAĞLARI BEKLEYEN KIZ GELİNİN MURADI BİR ŞOFÖRÜN GİZLİ DEFTERİ En beğenilen filmleri hazırlayan DURU FİLM'in ton muvaffakiyeti KUMPANYA Eser:Orhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • MİLLÎ TAKIM İLÂN EDİLDİ t Baştarafı Altıncıda NAMZETLERİMİZ YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTI Türk A millî takımı namzetleri İse dün öğleden som-a Mithatpaşvda fakır çakır yağan yağmur a/tında ant.tnman yapmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • TÜRK YUNAN MÜNASEBETLERİ t Baştaraft Birincide Kahire radyosu ise,Türk ve Yunan Hariciye Vekillerinin NATO'daki müzakerelerde,Kıbrısla ilgili eski tezlerini müdafaaya devanı edeceklerini belirtmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • Rusya füze üsleri ile ilgili bir nota verdi t Baştarajt Birincide Paris radyosu Türkiye ile Amerika arasında askerî bir anlaşma imzaladığını bildirmiştir.Radyo Ankarada imzalanmış olan anlaşmanın NATO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • BÜYÜK İSKENDER'in HEYKELİ BULUNDU ADANA,AA.Tarsusun Ömerli mahallesinde şehrin imaline düşen bir bahçede temel hafriyatı yapılırken Büyük İskender'e ait bir heykel bulunmuştur.İki ton ağırlıkta olan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • 40 inci cinayet kan dâvasından iştendi Baştarajı Birincide kaya giden iki arkadaş kapıyı calmış-'••ırdır.Öldürüleceğini aklından bile gemeyen Niyazi iki hemşehrisini içeri almıştır.Biraz sonra kaatill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • FATİN FUAT BUGÜN CEZAEVİNE GİRİYOR t Baştarafı Birincide Dünya gazetesi hakkında yapılan neşriyattan 10 aya diğer bir dâvadan da 4 aya mahkûm bulunan Zafer gazetesi neşriyat müdürü Fal.in Fuat Tözen'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • Gülek,D.P.nin cesareti varsa seçim yapsın,dedi t Baştarajı Birincide Gülek,gazetecilere,«Avrupa devletleri müşterek pazarının bilhassa Türkiye için ehemmiyetli olduğunu» belirterek şunları söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • NATO KONSEYİ DÜN TOPLAMDI PARİS,A.P.NATO Konseyi dün çalışmalarına başlamış ve Hariciye Vekilleri Berlin hakkındaki,Sovyet teklifini reddetmişlerdir.Batılılar bununla beraber bu meseleyi Ruslarla müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • Gazetecilerle ilgili bir teklif hazırlanıyor t Baştarafı Birincide İstanbul Gazeteciler Sendikasını temsilen cehrimizde bulunan heyetin de katıldığı toplantıda,basın mensupları 5953 sayılı kanun ile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK ItAMlAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 LEVENTTE,4 oda.hol.veranda,dükkân,garaj,müştemilât ve pasajı hazır bir emlâk,arsasile,banka borcu dahil 120000 lira.Adr:Büyükdere Cad.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • DİKKAT Dostlarınızı memnun edecek Yılbaşı hediyelikleri,yemek ve su termosları az kalmıştır.Adres:Ketenciler Fındıkçılar No.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1958
  • FIRSAT Hiç kullanılmamış astragan kürk satılıktır.Müracaat:Kapalıçarşı,Kürkçüler No.1/2 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.12.1958
  • Dün iki memleketin temsilcileriyle konuşan Apak "Maçları programa alacağız,dedi FUTBOL Federasyonu Reisi O.Apak,dün gece Çekoslovakya Konsolosluğunda verilen kokteyl partide Rus Viskonsülü ve Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • Fatin Rüştü Zorlu G.Saray Reisliği için 4 üncü namzed GALATASARAY kulübünde kongre faaliyetine karışan gruplar dün de kendi aralarında çalışmalarına devam etmişlerdir.Gençler grubunun Gündüz Kılıcı ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • M.Âli "Beykoz ile ihtilaflı değilim,dedi Bir müddet önce,Beykoz kulübü ile ihtilaflı olduğu söylenen M.Ali,dün kendisi İle konuşan bir arkadaşımıza Beykozla arasında hiçbir anlaşmazlığın bulunmadığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • İTALYA'YA BİR TÜRK KADIN BASKETBOL TAKIMI GİDECEK MİLANO,BOSFOR Bir Ankara kulübü,kadınlardan müteşekkil basketbol takımını İlkbaharda İtalya'ya göndermek arzusunda bulunduğunu OM-SA CA Faenza kulübün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • Göteborg A.Bilbao ile karşılaşacak BİLBAO,BOSFOR Atletico Bilbao,Noel'de Avrupa'nın kuvvetli takımlarından biriyle an'anevî maçını yapacaktır.Atletico Bilbao'nun bu sene 25 Aralıktaki rakibi İsveç lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • Millî futbolculara davetiye verilmiyor Futbol Federasyonu aldığı bir kararla evvelce millî futbolculara verilen «Millî maç» davetiyelerini kaldırmıştır.Dün Bölge binasına gelen millî futbolcular bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • devre kombineler yok 7'lerin mâlî imkânsızlıkları yüzünden hâsıl olan durum 3'leri memnun erri.Takımlar lig'e hazır BÖLGE Müdürlüğü,bu hafta başlayacak olan ikinci devre lig maçları için kombine bilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • 2 metre yüksekliği ilk aşan genç atletimiz YILIN SPORCUSU namzetleri araşma girmiş bulunuyor YILIN SPORCUSU VAROL,AYVAZ,BARTU SIRASI BOZULMADI.ÇETİN REKOR BİR SIÇRAYIŞLA 6 ncıhğı AŞTI Şehrin muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • İ.T.Ü.Talebe Olimpiyadında İ.T.Üniversitesi Basketbol takımı.Agustos'un ilk haftasında Italyanm Torino şehrinde yapılacak,dünya talebe olimpiyatlarına katılacaktır.Dünya Üniversiteleri arasında tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • GALATASARAY Tatran'la anlaştı Galatasaray kulübü,karşılıktı mag teklifinde bulunan Çek Tatran Kulübüne müsbet cevap göndermiştir.Maçların tarihleri ileride tesbit edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • Halterde 7 rekor kırıldı Eski Haltercileri anma müsabakalarında yeni Türkiye rekorları kırılmıştır.Alınan teknik neticeler şöyledir:Sinek sıklet:Erol Mumcu Şişli)247.5 kilo Hafif sıklet:Nuri Akın Bost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • Yaşar Doğu aleyhine kampanya açılıyor Emre,Berksoy'un teşebbüsüne karşı,hakemleri şikâyete hakkımı» yok dedi GÜREŞ milli takımımızın Budapeşte seyahatinde aldığı neticelerin akisleri devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • Yarın Qekoslovakların karşısına çıkacak İLLİ TAKIM İLÂN EDİLDİ v Kaleyi Varol koruyor.Geçen haftaki tertibin diğer hatlarında değişiklik yok [SAMI O NEMLİ Yarın Çekoslovakya İle karşılaşacak olan mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • W~J [SAMİ ÖNEMLİ] dünkü antrenmanda teknik mene-Hakkı Yeten çalıştırmıştır.Resimde,şiddetli yağmura rağmen antrenmana ara vermlyen Siyah-Beyazlı futbolculardan Ön sırayı teşkil eden Sofyanidls,Celâl v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • FİLİBE TAHKİKATINA DÜN DE DEVAM EDİLDİ O.Ş.Apak,neticeyi yakında biı raporla açıklayacağını söyledi FEDERASYON Başkam A-pak'ın riyasetindeki tahkik komitesi dün Filibe hâdiselerinin tahkikatına devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • Londraya veda Galatasaray ve.milli takım kapta» m Turgay Şeren'in bu günlerde yurda dönmesi beklenmektedir.Resimde tamamen iyileştiği ve takımdaki yerini alabileceği bildirilen Turgay,Londra'da bir lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • Szekelly,Beykoz'a ilk idmanı yaptırdı Beykoz id~.e heyeti ile anlaşmi] bul-inan Macar antrenör Szekelly,Sarı-Siyahlt takımt üç ay müddeti» ve tam aelâhiyetle çalıştıracaktır.Szekelly'ye ayda 2 bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • F.Bahçe-Ârsenal maçı kat'îleşii Fenerbahçe idare heyeti dün Arserıal kulübüne bir mektup göndererek Mayısta İtalya'y» yapacakları •eyahatten «onra Türkiye'ye gelmek İçin ileri nürdüklerl teklifleri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1958
  • 8 inci Rektörlük kupası basket ve voleybol turnuvası 2 T.Üniversitesinin tertiplediği 8 inci Rektörlük Kupası basketbol ve voleybol turnuaları Şubat ve Mart aylarında Istanbulda yapılacaktır.Voleybol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor