Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • ADRES Cağaloğlu,Moliafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral j YIL:9 SAYI:3089
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • uçlu görüşmeye yanaştı Konferansın toplanması için istişarî müzakere yapılacak İngiliz ve Yunan Hariciye Vekilleri meseleyi NATO'ya götürmemeye karar verdiler İngiliz mallarına boykota devam eden Ruml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • Nafo Konseyi toplanıyor Bugün başlayacak Konsey müzakerelerinde ilk olarak Berlin meselesi ele alınacak PARİS,HUSUSÎ NATO üyesi 15 devletin Hariciye Vekilleri bugün yılm son mühim toplantısını akteder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Bacak takılıyor 5 ay önce tren altında kalarak bacağını kaybeden ve o zamandanberi okula annesinin kucağında gidip gelebilen Mürvet Çelik isimli küçük kıza,Kadıköy Kadınları Koruma Dern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • TEBLİGAT KOMŞU VE MUHTARLARA YAPILABİLECEK Mecliste görüşülen tasarıya nazaran,tebligatı kabul etmeyenlerden 100 500 lira para cezası alınacak ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • w Wn&i ,v-J:[RÜÇHAN ÜNVER] MEVlANÂ ANILDI A,'llİM'1(U,r Dcr,ıeKi tarafından büyük müte-»«İlli-Ml fek]dr MevIAnâ celâlettin-i Rûmî'nin ölümiiniin 685 ınct yıh münasebetiyle tertiplenen anma RÜnü dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • Bir inşaat amelesi bıçaklandı Bağlarbaşında dün gece yeni bir yaralama hâdisesi olmuştur.Bir şantiyede çalışmakta olan Niyazi adında bir inşaat amelesi muhtelif yerlerinden bıçaklanmıştır.İşçinin koma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • AVUKATLAR DA ZAM İSTİYORLAR GAZETELERDEN)SÖZ MÜDAFAANIN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • izmir Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde suiistimal iddiası İZMİR,HUSUSÎ Ankara'dan sonra İzmir Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde de büyük bir suiistimal iddiasına dün el koymuştur.Bir tahmine göre.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • ikinci ithâl kotası TESBİT OLUNDU 150 milyon dolarlık kotanın 45 milyon doları sanayicilere ayrıldı TÜRKİYE Odalar Birliği,ikinci ithal kotasını tesbit etmiştir.Çalışmalara katılan şehrimiz ticaret od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • İLERİ'YE GÖRE GAZETECİLER İKİ KISMA AYRILIYOR KONYA,HUSUSÎ Nafıa Vekili Konyada yaptığı bir konuşmada gazetecileri hakikatleri görüp yazanlar ve yalancılar diye iki kısma ayırmıştır.Mevlâna ihtifalind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • Müstafi D.P.mebusları C.H.P.ne iltihak muamelesini tamamlarken soldan sağa)Necati Diken,Mustafa Saraç,İnönü,Avni Yurdabayrak ve Turan Güneş.I Telef oto MİLLİYET Adnan Atar Ankara İstanbul] Müstafi üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • Gazeteciler hakkında bir kanun teklifi hazırlanıyor ANKARA,HUSUSÎ D.P.Afyon Mebusu Kemal Özçoban* in basına isbat hakkı tanınması ve mahkûm gazetecilerin affı hakkındaki kanun teklifinden sonra,D.P.Zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • Bunlardan 238 i mahkûmı oldu.Verilen hapis cezalarının yekûnu 57 yıl,para cezaları ise 323 bin lira tutuyor ANKARA,HUSUSÎ ll"7 MART 1954 tarihinden 14 L Mayıs 1958 tarihine kadar Türkiye'de basın suçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • Bütçe Encümeninde müzakerelere yarın başlanıyor Bâzı iktisatçılara göre,1959 bütçesinin satın alma gücü 1949 bütçesinden zayıf ANKARA,HUSUSÎ İktidarın «Yeni bir merhale»,muhalefetin ise «Satın alına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • PRENSES HALA OLDU Monako Prensesi Grace'in erkek kardeşi,Olimpiyat şampiyonlarından Jack Kelly,13 gün evvel baba olmuş ve dünyaya gelen bebek dün Monte Karlo'daki katolik kilisesinde vaftiz edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • Irak'ta Kürtler 08$ Kaldırdı Mısır gazeteleri,Irak' ta ihtilâl beklendiğini ve Basra'da örfî idare ilân edildiğini yazıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ KÜRT lideri Barzani'nin,Irak hükümeti tarafından göz hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • [İLHAN DEMİRELİ EVVELKİ GECE EMİRGÂNDA VUKUBULAN KAZADA DENİZE UCAN KAPTIKAÇTI DÜN MACUNA İLE ÇIK AHİLERKEN.BU SIRADA BOĞULAN İKİ GENCİN CESEDİ DE ARABANIN İÇİNDEDİR)Bir kaptıkaçtı denize uçtu Emirgav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1958
  • KAHİRE.BEYRUT ve BAĞDÂTA S4S SC4A£ f*4l/yfV umut.ırsrrm İLE UÇUNUZ isUnbutTeI.4T.3UQ Ankar» IeL.28 6 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • ydya&Jgefafolkde:I «'TÜRKİYE İMAR BANKAÎMtrİTÜRKlYE İMAR BANKASI z Yıldıı'da S *MLORIFERLI Apartman Dairesi 5 g j Erenköy'de ca 9 ARSA ayrıca' Of V 50.000 lira s S PARA İKRAMİYESİ SON 03 I'PARA YATIRM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • f OĞLAK BURCU B İKİ AA m [22 Aralık 20 Ocak] Zekânızla mühim bir basarı kazanacaksınız.Ona güvenerek işe sarılınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Verdiğiniz bir söze pişman olacaksınız ama geriye dönme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • tlll.lllll4.l(İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karıcık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Calypsolar geçidi 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • BULMACA M$ I»!89 10 1K12 SOLDAN SAĞA:1 Korkusuz;Eskiden Romanyalılara verilen isim.2 Tembel veya işsiz;Bir seyln aslı.3 Zıt veya yalan;Uzak.4 Elin içi;Keyif verici bir zehir;Ayak eski dil)5 İnsanda bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • Buöt un Mi akşama kadar BİR MİLYONLUK YIL SONU BÜYÜK KEŞİDESİNE İŞTİRAK İÇİN son m m0m mmw Her 150.liroyo bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • ÖLÜM mafiltha Fatma Perkev'in çok esi,avukat Enver,Kâzım AT72iınoğlu,Rukiye Durukan,KSariol,Ayşe Göknar,Kad-Mete Öğütmen'in amcalet,Osman ve Or-'in dayıları,Hakkı,pe,avukat Osman,Doç.Tatma,merhum Ayşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • ÖLÜM Muzaffer Tek'in kıymetli" St.Pulcherie Fransız OkuU* Direktörü Kâniye Tinçel'ir5 Enver Eken'in ağabeyleri,1 Tek ve Resan Giıay'ın batf Dr.Saim Giray'ın kayınpJ Nusret Özyol'un eniştesi ve' Müh.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • Liman işçilerine 5 yıl!iazla mesai ödenecı D.P.MEBUSLARI DENİZCİLİK BANKASİ Uf MÜDÜRÜ İLE DÜN ÜÇ SAAT GÖRÜŞTC Denizcilik Bankası,Liman İşletmesindeki işçilerin 5 senedenberi birikmiş olan fazla mesai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • TEŞEKKÜR Bizleri ve bütün sevenleri,kalblerinde unutulmaz acı-i lar bırakarak aramızdan ebediyete intikal eden aziz^ ve kıymetli aile büyüğümüz,M.ZİYAEDDİN SAİD ERİM'in I İP vefatı dolayısiyle yakm al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • IIIumullllllIII I".Namuslu kim?i İT Z ÇOK servet sahibi bir adam resmî ve-I Jr\ya gayri resmî sıfatı,mevkii,unvanı,rüt-besi ne olursa olsun)aşağıdakine benzer i,bir,beyannameyi tereddütsüz imzaladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • BOLAYIR YAYINEVİ,Üstad REFİ' CEVAD ULUNAY'm iki romanım takdim eder D SAYILI FIRTINALAR Eski istanbul Kabadayılarının fevkalâde meraklı hayat hikâyelerini güzel bir üslûp ve tatlı bir dille anlatan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • r j SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Aşk Arzuları Gregory Peck Laureen Bacall Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Aida Sophia Loren Renkli İtalyanca.İNCİ Tel:48 45 95)Sokak Çocuğu Gülistan Güzey Eşref Kolç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ Paranoya ve benzeri Akıl Hastalıkları Dr.RECEP DOKSAT mutlumun Geçen hafta vuku bulan ve derin akisler uyandıran iki cinayet,umumî efkârın dikkatini akıl hastalıkları üzerine çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1958
  • AYAKKABICILARLA SI MÜCADELEYE GİRİŞİL PİYASADAKİ AYAKKABILARIN ÇOĞUNUN ÇÜRÜK OLDUĞU İDDİASI TEKRARLANDI.25 BİN MÜESSESE KONTROL EDİLECEK Piyasada satılan erkek ve kadın ayakkabılarının çoğunun çürük o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • [akında çimento bracına başlanıyor rarı açıklayan Çimento Sanayii Umum Müdürü iğ Hatla çimento satanların takip edildiğini söyledi Çimento fabrikalarında 200 bin tona yakın çimento stoku birikmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • Kaatil sandalcının idamı isteniyor Salacak'tan müşteri olarak sandalına binen bir kadınla dört çocuğu denizde boğarak öldüren Kandemlr Sipahlpala hakkında Birinci Sorgu hakimliği tarafından yapılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • Lodos fırtınası vapur seferlerini aksattı Lodos fırtınası dün vapur seferleriniaksatmıştır.Fırtınanın hızı saatte 50 kilometreye çıkmış ve sabahtan itibaren Harem,Salacak öğleden sonra da Beşiktaş Üsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • mmmm mmm OZ SIRASI.TEK ÇARE B ka çâremiz |u teşkilâtın pı,Oldu,n ğna,tabir cai;ELEDİYE Zabıta teşkilâtı kurulurken ondan çok şey W~ bekleyenlerden biri de bizdik.Fakat zaman,bu iyimliğimizin aleyhine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • HTEREM HALKIMIZIN SENE SONU KEŞİDE-CE GÖSTERDİĞİ BÜYÜK ALAKA KARSISINDA fin SON PARA YATIRIMI GÜNÜ 20 ARALIK CUMARTESİNE KADAR UZATILMIŞTIR İSTANBUL'U n EN MUTENA SAYFİYESİ SUADİYE ve KALAMIŞ'da APART
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • ^jLubcmi acildi Tevdiat Sahiplerine Zengin meıen TÜRKİYE LAK KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • KISA HABERLER ANKARA Gümrükler Umum Müdürlüğüne tâyin edilen Fethi Açkın,dünden itibaren yeni vazifesine başlamıştır.Fethi Aşkın,daha evvel Umum Müdürlük Müşaviri bulunmakta idi.ANKARA C.H.P.Ankara me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • Elektriklerdün gece arıza yaplı ŞEBEKE ARIZASI SEBEBİYLE ŞEHRE SİLÂHTARAGA FABRİKASINDAN CEREYAN VERİLDİ Şehrimize cereyan veren kuzeybatı elektrik şebekesinde dün akşam üzeri vukubulan arızadan dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • Bir C.H.P.kongresinde D.P.Bucak başkanı konuşma yaptı İZMİK,HUSUSÎ C.H.P.Hak Ocatjı Kongresinde Hükümet komiseri,konuşmak isteyen D.P.Bucak Başkanına soz vermek istememiştir,D.P.Bucak Başkanı toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • [KEYSTONE] Leigh'in torunu Tanınmış İngiliz aktörü Sir Laurence Olivîer'nin karısı aktris Vivien Lcigh,gecen hafta büyükanne olmuştur.Aktrisin 21 yaşındaki kızı gecen sene bir sigorta prodüktörü ile e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • Hediye otomobillerin bedelsiz ithaline dair açıklama yapıldı ANKARA,HUSUSÎ Dışarıda akrabası bulunan vatandaşların,akrabaları tarafından kendilerine hediye edilmiş otomobilleri yurda sokabilecekleri M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • D.P.EYÜP İLÇE BAŞKANLARI TOPLANDI D.P.İl merkezinde toplanan ilçe başkanları,Eyüp ilçesine bağlı 8 muhtarlığa ait seçimlerinin D.P.adayları tarafından kazanılmış olmasını,Vatan Cephesine karşı vatanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • Ü v TÜRK JEEPl K£ fd,nda ^SS bİr blSİk,et tamircisi-hir motosiklet motorun*.faydalanmak lT suretiyle bir jeep mal etmiştir.Saatte 35-40 kilometre sürat jecp'in motoru V",bevair ıkat.nde olup,araba iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • mm fc\MAKİNESİ 0lsa1dı 3usah ngvi hpüvu7a satardık Boynumu" KIRDIM v-TARZAN DURA UM 2»RAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • İyi bir gece geçirmek arzusundaysanız Oyuncakçılardan bir MOTOSİKLET YARIŞI alınız.ERSAN OYUNCAK FABRİKASI İstanbul Lâleli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • BETONYER Yeni vaziyette ithâl malı 250 litrelik Dizel ve Elektrik motorlu,yenisinin yarı fiatına satılıktır.Adres:Galata,Tünel caddesi Aslan lıan no.1/10 Tel:44 21 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • HER AİLEYE VE HER KESEYE UYGUN SATİLİK APARTMAN KATLARI Beyazıt'ta her katı deniz görür,tam konforlu,ana caddeye çok yakın Gürün apartmanı daire daire satılıktır.4 üncü katta 5 odalı daire 80.000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • İhtifalde Konya T ER sene Konya'da yapılmakta olan «Mevlâna İhtifali» Mcv-E L lânâ'nın irtihal tarihi olan 17 Aralıktan üç gün evvel yâni E 14 Aralıkta başladı.İhtilal gündüzlü geceli tekrar edilmek E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • izmir'de büyük bir vergi kaçakçılığı meydana çıkarıldı Baskın yapılan 14 müessesenin evrakına el kondu İZMİR,HUSUSÎ Baskın yapılan 14 büyük müessesenin evrakına dün elkonmuştur.Hâdisenin,foto malzemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • Kızıl Çin'in başına yeni lider geliyor TAİPEII,A.P.Milliyetçi Çin kaynakları,Kızıl Cinde durumu sâkinleştirebilmek için komünistlerin baslarına Mao Tse Tung'ıın yerine general Tsu Teh'in geleceğini id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • VETERİNER TALEBESİ DERSE GİRMEZSE SİNİFTA BIRAKILACAK ANKARA,HUSUSÎ Veteriner Fakültesi Talebeleri,«İsteklerinin yerine getirilmesin için ^derslere yaptıkları boykota dün de devam etmişlerdir.Okul ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • W,i-HS IICEYSTONE] MYLENE DEMflNfiFfİT aSaıı5»» www» wn u bir ingiüz nım i lehc ucmuNtıcUi lnillde ha5 roUl oynayan Fransıbz aktl.lsi Alylcne Demongeot,Londra'nın Savoy otelinde filmin ilk gösterilişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • andırmada bir Jel Parçalanan uçağın pilotu şehit oldu.Kaza sebebiyle bâzı eğlence yerleri tatil edildi BANDIRMA,HUSUSÎ Şehrimizde dün bir uçak kazası daha olmuştur.6 ncı hava üssüne mensup Teğmen Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • [RUÇHAN UNVER] Yfll LARI RAZAN PALET V''1 Jnğaalında kullanılan traktörler,I UH»MHI DUlMII rHLb I 2aman zaman büyük emeklerle yapılan yolları bozmaktadır.Resimde,Kadıköy Maltepe asfaltından geçen pale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1958
  • Seyahatn çıkacak dostlara verebileceğiniz en iyi yolluk,KIYIK* in börek ve tatlılarıdır.Kıyık tatlı müessesesi Teşvikiye ÎS 40 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.12.1958
  • CWAM R^aAlAS kravat £njE/a neîece 25"0 CİRAVA Al_A\ıSTı/A.ÇOK TESEKICUİ?fc.DEi2iM Ama ben Bunu düşünmemiştim teı' AmlAKSiZ ADAM.NlEDEM 2A5 L_İRA "EROİN xim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1958
  • Soğuk algınlığına karşı kolay bir tedavi şekli Çocuğunuzun soğuk algınlığından *cv mütevellii ıstıraplarını gidermek için Vicks 1 İ/VapoRub'ı,bu hoş merhemi çocuğunuzun S^ yatma zamanında göğüs ve sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1958
  • AMERİKAN LİSAN ve SAN'AT DERSHANESİ Cihangir Özoğul sokak No.24 Tel:44 67 47 Cihangir Son Otobüs Durağı)Lisan ingilizce,Almanca,Fransızca)Daktilo Stenografi,Muhasebe,Dikiş ve San'at dersleri için ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1958
  • Piyasaya arzedilen kırtasiyecilerden ısrarla arayınız ATLAS markasına dikkat edinizsilgilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1958
  • DANSIN EN MÜKEMMELİNİ Yalnız rakipsiz Prof.SARRİS öğretir.Londra,Paris,Brüksel ve Milano Dans Akademilerinden mezun ve bunların faal âzâsıdır.Yılbaşı gecesi için KALİPSO,MERENGES,ÇA-ÇA-ÇA ve ROCK'n RO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1958
  • İ 1 fL.^BBK^EjE 1 BİR GÜNÜN YIPRATICI YORGUNLUKLARINI ANCAK UNUTURSUNUZ BALİ OĞLU İUŞTİİyU FABRİKASI v SULTANHAMAM,ÇAKMAKÇILAR i\SANDALCILAR SOKAK NO.18.Tllı 223027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1958
  • JAPONYA'DA MAHKEMEDE HIRSIZLIK YAPILDI TOKYO,A.P.Mmtaka Temyiz Mahkemesi,güpegündüz cüretkârane bir soygunculuğa şaline olmuştur.Azılı bir haydut,büyük mahkeme binasının gerisindeki bir merdivenden tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1958
  • Bl Murad,başını okşadı.Ayı buna o kadar sevindi ki olduğu yerde üstüste iki taklak attı.Ondan sonra baston hâdisesinden evvelki hayat tekrar başladı.Boduk hazan yola çıkar,kendi kendine dolaşırdı.Yold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE A YA SEYAHAT j8»" YAZAN:JULES VERNE Ama müsaade ediniz do,mantık sınırlarını asmadan,bu volkanların bir müddet faaliyetle bulunduklarını kabın edeyim.Buna şüphe yok,fakat yanmaya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1958
  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin onuncu yıldönümüne rastlayan 10 aralık 1958 S çarşamba günü Ankara Posta Merkezinde özel bir tarih damgası kullanılmıştır.Gerek bizzat müracaat edenlerin,gerekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • Dört yılda 1161 gazeteci için takibat açıldı t Baştarajı Birincide tarihler arasında kaç basın mensubu hakkında takibat yapıldığı yolundaki sorusunu cevaplandıran AcrTiye Vekili Esat Budakoğlu,14G sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • 600 BİN ÇİFTÇİDEN ZİRA!İSTİHSAL VERGİSİ ALİNACAK Ziraî istihsal vergisinin tahsiline ait çalışmalar gelişmektedir.Maliye Vekâleti ile Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü işbirliği yapmıştır.Takriben 600 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • BİR KÂÂTİL İDAMA MAHKÛM OLDU BURSA,HUSUSÎ Ağırceza Mahkemesi bu yıl 4 üncü idam hükmünü vermiştir.İdam edilecek kaatil Ahmet Orhan,957 yılında husumet dolayısiyle köy koruyucusu Eşref Yaşar ile köy ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • D.P.Gençlik Komitesi Üniversite dışında teşkil edilecek D.P.Üniversite Gençlik Komitesi kurmak isteyen öğrenciler,«Faaliyetlerinin üniversite dışına inhisar edeceğini» açıklamışlardır.Arkadaşları adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • Tekstil sanayicilerine şartlı yardım yapılacak İZMİR,HUSUSÎ Ankaradan dönen Tekstil işverenleri pamuklu mensucat sanayiindeki krizi önlemek için kararlar alındığını açıklamıştırişverenler şu açıklamal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • Tazeliği Gözükmeyen bit!renk,sıhhatli ve yumuşak;olmayan bir cilt,sahiblninl Malik olduğu bütün güzel»!tiklerini ve cazibesini kayp' ettirir.KREM Pertev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • SATILIK Borgward 1.5 tonluk çok temiz KAMYONET Tel:27 28 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • PEREJA KOLONYA LOSYON PARFÜM ve Şimdi RUJ KREM PUDRA PEREJA İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • SATILIK BÜYÜK BOY hiç giyilmemiş Astragan Manto Tel:27 28 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • Siyasal Bilgiler Fakültesindeki seçime müdahale edildi ANKARA,HUSUSÎ Siyasal Bilgiler Fakültesinde dün yapılmak istenen seçimler Devrimcilik meselesi yüzünden çıkan gürültüler sonunda Hükümet Komiseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • Müstafi üç D.P.Mebusu dün C.H.P.ne kaydoldu t Baştarafı Birincide «En çok sevdiği insan susan insandır» İNÖNÜ'NÜN MESAJI C.H.P.Genel Başkanı,Halk Partisinin üç yeni mebus üyesinin talepnamelerini imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • IRAK'TA KÜRTLER BAŞKALDIRDI t Baştarajı Birincide olaylar hakkında şunları söylem istrr:«Irakta ihtilâl havası yoktur.Hayat normaldir.Son günlerde bir toprak kanunu çıktı.Bu kanun hükümlerine göre zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • BİR KAPTİ-KAÇTI DENİZE UÇTU t Başt Mahmut'un içkili olduk?tır.Kazaya sebebiyet verTOT HİS edilen Osman Şisik'in otomobBpSullanma ehliyeti olmadığı tesbit edilı&ştlr.Her ikisi de nezaret altına alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • MECİDIYEKÖY KULÜBÜ senelik kongresini yaptı Mecldtyeköy Gençlik kulübü,geride bıraktığımız hafta içinde %«çelik kongresini yapmış ve idare heyetine aşağıda yazılı şahıslar seçilmişlerdir:Reis:Faik İpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • G.SARAY REİSLİĞİ İÇİN 3 NAMZED VAR t Baştarafı Altıncıda Denizciler grubunu Necdet Çobanlı ve Lütfü Abay taraftarları teşkil etmektedir.Ekseriyetle Sadık Giz'i desteklemektedirler.Denizcilere Degüstas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • İKİNCİ İTHÂL KOTASI TESBİT OLUNDU t Baştarafı Birincide tada ithal'i kabul edilen sanayi maddelerinin cinsi 76 iken bu defa 146 ya çıkarılmıştır.MALLAR 3 PARTİDE GETİRTİLECEK Akreditifler kotanın İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • TEBLİGAT KOMŞU VE MUHTARLARA YAPILABİLECEK t Baştarafı Birincide ratik esaslara uygun olmadığını belirtmişlerdir.Komisyon sözcüsü ise.bu usulün en mütekâmil memleketlerin kanunlarında yer aldığını bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • BÜTÇE ENCÜMENİNDE MÜZAKERELERE YARIN BAŞLANIYOR t Baştarajı Birincide Maliye Vekili Hasan Polatkan,dün geç vakte kadar çalışarak yarın toplanacak bütçe komisyonunda yapacağı takdim konuşmasının son rö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • 10 YASINDA BİR ÇOCUK İNTİHARA KALKAN ANNESİNİ KURTARDI 10 yaşında bir çocuk kendisini İple tavana asarak intihar etmek isteyen annesinin hayatını kurtarmıştır.Fener Çukurbostan 84 sayılı evde oturan 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • c^dupurıu &&WİMO\te&ut£e Z jlvl edecefotX\tC ildin i z sütbeyaz NIVEA kremini işti-yakla içecek,düzgün ve gündoğuşundaki usare ile dolu goncalar gibi taze ve gergin olacaktır.Genç,taze,güzel bir cilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN ENEK SİNEMASI'nda VERDİ'nin ölmez operası,SOPHLA LOREN'in baş rolünü oynadığı ve ROMA OPERASI sanatkârlarının seslendirdiği şaheser ^¦*8L 1 WBT Sr^k.RENKLİ İNGİLİZCE)Operasever
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • YENİ MELEK bu akşam sInemasinda saat 9,15 Bütün dünya sahnelerinde eşsiz bir muvaffakiyet kazanan nefis ve şahane film ÇAYHANE Yaratıcılar MARLON BRANDO-GLENN FORD-MACHÎKO KYO Renkli Sinemaskop)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • ÇİMENTO Mağazanıza,inşaatınıza derhal teslim.Çimento ihtiyacınız varsa 27 22 19 22 82 38 No.lara bir telefon kâfidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • KA TE DE HİDROLİK FİREN YAĞI Yeni bir parti malımız çıkmıştır.A Sandıklar 1/5 kg.lık 48 kutudur)B Sandığı 412.80)T.L.C Siparişler %20 peşinatla,bakiyesi tediyeli olarak gönderilir.D Anbalâj ve anbara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • DAİMA EN SAĞLAM DAİMA EN EKONOMİK DAİMA EN ZARİF TOPTAN SATIŞ YERİ:MERCAN TIĞCILAR-YALDIZLI HAN 16 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • KONGRE İstanbul Belediye İşçileri Yapı Kooperatifi ortaklığının yıllık kongresi 21/12/958 pazar günü saat 10 da Mecidiyeköy Fen İşleri garajı daireyi mahsusunda yapılacağı tebliğ olunur.70508)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • Milliifeî Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • HİCRİ SALI kum!1378 16 1374 C.âhir ARALIK K.evvel 5 19 5 8 3 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güneş 7.19 2.38 Öğle 12.10 7.28 İkindi 14.29 9.48 Akşam 16.42 12.00 Yatsı 18.21 1.39 İmsak 532 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1958
  • KELİMESİ 1Ö0KURUŞ TELEFON 27.42 0r SATILIK EMLAK 0 FATİHTE,cndde üzerinde,10 masalı lokanta,işler vaziyette,devren sat.Mür:Kurbağalıdere Cad.No.71 halıcı Faik Taşoğlu.Kadıköy Hasanpaşa.KADIKÖY Bahariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.12.1958
  • IOZDEMIR GURSOY1 GELDİLER Cek ml,H futbo1 takımı dUn *ece uçakla şehrimize gelmiştir.Antrenör ve futbolcular,Milliyefte çıkan resimlerini büyük bir alâka ile tetubbvtiikH kik etmişlerdir.Solda,arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • Millî Takım tesbit ediliyor Çeklere karşı oynayacak millî takımımız bugün tesbit edilecektir.Federasyondaki hâkim fikir,Ankara kadrosunun kaleci hariç bozulmaması merkezindedir.O takdirde takımımız «Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • HAFTANIN BASKETBOL programı tesbit edildi Bu hafta oynanacak basketbol lig maçları programı şu şekilde tesbit edilmiştir:Cumartesi:İ.T.Ü.Salonu)13.30 G.Saray Kadıköyspor genç)14.30 Fenerbahçe Kurtuluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • V [ÖZDEMİR GÜRSOY] MİI I CD YEMEKTE MİlH taklm ft»tb0İCHİ«l,dün vakitlerini istirahatle geçirmişlerdir.Yukarıdaki ıııikhlkbn lv I b resimde onları kamp yaptıkları otelin yemek salonunda görmektesiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • Namzedler dinlendiler PERŞEMBE günü Çekoslovakya ile oynayacak olan millî futbol takımı namzetleri dün sabahı otellerinde istirahatle geçirmişler,öğleden sonra da Boğazda gezinti yapmışlardır.Hususî o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • BU HAFTANIN LİG programı belli oldu 2 nci devreyi K.Paşa ile Adalet açıyor.Pazar maçları:F.Bahçe Vefa,G.Saray ist.Spor PROFESYONEL ligin ikinci devre maclarma Cumartesi günü başlanacaktır.Programa gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • NDÜZ GÖZÜ İLE.SJ.geçtikçe eskiye nazaran millî takım kadromuzda daha klâs futbolcuların toplandığı muhakkaktır.Bugün ay.vı İd izli takımın her hattında topla temaslarında topa tâbi olmayıp ona miikemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • G.Saray Reisliği için 3 namzed var Sadık Giz,R.Selimoğlu ile Perin e nazaran daha şanslı görülüyor.Grupların kulis faaliyeti hızlandı KONGRE tarihi yaklaştıkça Galatasaray kulübündeki kulis faaliyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • Fenerbahçe Arsenal'î davet etti Fenerbahçe kulübü.İtalya'ya geçecek olan İngiliz takımı Arsenal'e bir maç teklifinde bulunmuştur.Sarı-lâcivertliler,bu teklifin cevabını beklemektedirler.Bu arada Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • Beykoz 'da Antrenör Szekelly mevsim sonuna kadar Beykozu çalıştıracaktır.Dün sabah kulüp reisi Mehmet Çolakoğlu İle anlaşan Macar antrenör,Beykoza ilk antrenmanı bugün yaptıracaktır.Szekelly bu mevzud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • Ataman:"Son hâdiseler i'zama değmez,dip ANKARA,HUSUSÎ Millî Güreş takımımızın Peşte'de aldığı neticeler hakkında malûmatına müracaat ettiğimiz Beden Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman.«Greko-Romencil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1958
  • Taraftarlıklarını,İdarecileri İle Gazetecileri de Açıkça İtiraf Eden Macar hakemleri FİLA'ya veriyoruz Berksoy,Peşte'de alınan neticenin haksizlik eseri olduğunu söyledi.Kafile yarın geliyor BUDAPEŞTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor