Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.12.1958
  • z:ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak NoîTl i İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstan bu I POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELE FON 27 42 10 Santral YIL:9 SAYI:3088 BUGÜN 6 SAYFA 25 KURUŞ KURUCUSU:ALÎ NACİ KARACAN TA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • tmuyti'm mek,XQP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,HARİCİYE Vekili Fatin Rüştü Zorlu geçen gün İstanbula avdetinde basın temsilcileri ile evvelâ görüşmek istememiş bilâhare yaptığı bir sohbete başlarken de g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • OĞLAK BURCU 'W ı [22 Aralık 20 Ocak] Çeşitli İşler sizi bekliyor.Fakat tanışma yer veya iş değiştirme gibi hareketleri başka güne bırakınız KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] I?veya ev,her günkü muhitinizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Yaltaklanma;Baş kaldıran.2 Hürrlyetslz;Alanya'nın eski adı.3 Bir telli çalgı;Bir şeyin mânasını kavrama.4 Balıkesir'in Marmara sahilinde şirin bir kazası;Bir nakil vasıtası.5 Ces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • Jll HIM MIIMIMlMMIMMIIIiniliniMIIII.m MİM İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Hağ herler 8.15 Şarkılar 8.30 Ne-gell melodiler 8.45 Saz eserleri ğ 9.00 Kapanışğ 12.27 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • VEFAT Merhum Hayrl Araboğlu refikası,Münime Kuzucu,Adil Araboğlu,Fatanet Tanju,Bedriye Şayiam ve Haldun Araboğlu'nun sevgili anneleri,Ahmet Kuzucu,Ertuğrul Tanju ve Abdülkadir Şayiamın kayınvalideleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • Bir sabıkalı,komşusunu ölümle tehdit etli Sabıkalı hırsızlardan asker firarisi Remzi Çetin,evvelki gece Aksaray'da yeni bir hâdise çıkarmıştır.Namık Kemal caddesinde 55 numaralı gecekonduda oturan Rem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • Köy ve okui yolları inşası hızlandırılıyor Vilâyet bu yıl köy okul ve yolları inşasına ehemmiyet verecektir.Köy yolları ve içme suları için,başlanılan işlerin bir an evvel ikmal edilebilmesi için 750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • Kafası kesilen kadın defnedildi Zeytinburnu'nda alkolik kocası Seyit Mehmet Kayadelen tarafından öldürülen be$ çocuk anası Kadrlye nin cenazesi dün kaldırılmıştır.Cenazeye.Kadrlyenin Niğdede bulunan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • UL'DA IK TEFTİ Maarif Vekilinin emriyle bir müddet evvel yapılan umumî kontrolde bâzı okulların istenilen şartlara uymadığı anlaşıldı Maarif Müfettişleri şehrimizdeki her dereceli okulları daha sık te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • BUGÜN AKŞAMA KADAR İSTANBÜL'un EN MUTENA SAYFİYESİ SUADİYE VE KALAMIŞ'da APARTMAN DAİRELERİ Yeni hesap açtıracaklar veya mevcut hesaplarını arttıracaklara ZARİF HEDİYELER Dikkat:Apartman dairelerini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • EKONOMİ Gazetesi 16"yasında Yurt ve dünya ticaret haberlerini günü gününe bildiren ve ciddî neşriyatiyle okuyucunun takdirini kazanan günlük EKONOMİ Gazetesi 16 yaşma basmıştır.Tebrik ederiz.İlândır)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • FÜSUN TAYKUT ile FERİT OYGUR Nişanlandılar 14/12/958 İstanbul r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • KOÇO Yuvanidis adında bir tâciı tarafından Üsküdar vapur iskelesinde çok kıymetli bir elmas yüzük bulunmuştur.Üsküdar Emniyet Âmlrliği'n* tealim edilen yüzüğün 6ah/ibi aranmaktadır.TÜRK Mikrobiyoloji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • 1959 Yılbaşı İKRAMİYİ PLÂNI TÜRK TİCARET BANKASI 10 Ocak akşamına kadar hesap açtırınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • HEDİYE POSTASI Büyük alâkayla takip edilmekte olan Hediye Postası servisimiz 7 nci serisi on bir adet orijinal fantazl tebrik zarfıyla göndermektedir.Ayrıca iki kitap da yılbaşı hediyesi olarak ilâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • f SİNEMALAR I BEYOĞLU İng.SU-Russ Tum-Sokak Ço-Eşref ATLAS Tel:440835)Aşk ve Kin Charlton Heston Anne Baxter Renkli İng.SUARE Aşk Arzuları Gregory Peck Laureen Bacall Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Aida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1958
  • I Bir Cemiyetin mektubu I J LÂHİYAT Kültür Telifleri Basım ve Ya-I xV I yun Kurumu» adını taşıyan cemiyetten şu mektubu aidini:«Birkaç gün evvelki ve bugünkü makalele-rinizde mevzu olarak ele aldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • Müzakerelere girişilmesini isteyen tasarı çoğunluk elde edemedi.Türkiye müstenkif kaldı NEW YORK,AA.Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Cezayir hakkında Asya Afrika memleketleri tarafından hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • SOZ SIRASI;T} İZİM şehirlilerin mizacı,ÎK bereket versin,her şeyi feylesofça kabule çok müsait.Yoksa,Koca İstanbulun,yüzbinlerce sinir hastası barındıran muazzam bir tımarhaneye dönmesi işten bile değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • olttt^ e batlar.Scherk Lotion faciale)yûz losyonu hücrelere hayatiyet,tene tazelik verir.Kirleri temizlertSTE TECRÜBESİ.Yüzünüzü iyice yıkayınız Bir parça pamuğu Scherk yûz losyonu Üe ıslatıp yüzünüze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • Parker ğamk Parker Quink kaleminizin ömrünü uzatır ve daha iyi yazmasını sağlar.Zira Parker Quink,kaleminizi yazarken temizleyen ve koruyan SOLV X maddesini hâvi yegâne mürekkeptir.Dolma kalemleri tık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • HfilBiııef ¦Sahibi ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • 1 HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1 1378 15 1374 C.âhır ARALIK K.evvel 4 19 5 8 2 VAKİT VASATÎ 1 EZANÎ I Güneş 7.18 2.37 Öğle 12.09 7.28 İkindi 14.29 9.48 Aksam 16.41 12.00 l Yatsı 18.20 1.39 İmsak 5.31 12.50 ıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • 1 GÜNÜNÜZ VAR!Maltepede,Bağdat caddesi üzerinde!müstakil Bahçeli 10 EV Bu ikramiyeyi kazanan 10 kişi 10 sene müddetle her ay Bankamızdan birer ev sahibi olmuş gibi 250 şer liralık kira geliri alacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • Akşehir'de kahve ve çaya zam yapıldı AKŞEHİR,HUSUSÎ Şekere yapılan son zamlara muvazi olarak şehrimiz Belediye Meclisi son yapmış olduğu toplantısında nohut kahvesini 10 dan 15 e,çayı da ikinci sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • Müslüman olan Amerikalı genç işinden çıkarıldı Arkadaşlarının tavrını takl,L' eden İrfan Stephens,«Kaynar suya girer,yine Müslüman olurdum» diyor SEVDİĞİ Türk kızı ile evlenmek için İrfan ismini alara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • Akşehir'de et sıkıntısı çekiliyor AKŞEHİR,HUSUSÎ Şehrimizde iki aydanberi et sıkıntısı çekilmektedir.Ticaret Bakanlığının 320 kuruşa kadar satış müsaadesi vermiş olduğu sığır etine Belediye 280 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • ilk okullardaki 20 bin çocuğa gıda yardımı Şehrimiz ilkokullarında okuyan 20 bin çocuğa yapılacak «Gıda Yardımı» yle ilgili olarak.Kaza Maarif Memurları ve İlk öğretim müfettişleri,bugün müşterek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • Çaldığı cami makbuzu ile tahsilat yaptı Bfr camie ait yardım makbuzlarını çalarak bunlarla Eminönü'nde para tahsiline kalkışan Hasan Erkan ve Hidayet Kandemir dün Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • SATILIK Borgward 1.5 tonluk çok temiz KAMYONET Tel:27 28 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • DİŞLERİNİZİN Sıhhî islâh ve imali için Sıhhat Diş Polikliniği hergün ve gece hizmetinizde Osmanbey Rumeli Cad!No.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • NADİDE Zümrüt Yüzük Sandal Bedesteninde teşhirdedir.18/12/1958 Perşembe günü saat 13.30 da açık artırma suretiyle satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • MOTOSİKLET YARIŞI İlgilendirir herkezi Eylendirir herkezi Neşelendirir herkezi EKSAN OYUNCAK FABRİKASI İstanbul Lâleli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • BETONYER Yeni vaziyette ithâl malı 250 litrelik Dizel ve Elektrik motorlu,yenisinin yarı fiatma satılıktır.Adres:Galata,Tünel caddesi Aslan han no.1/10 Tel:44 21 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • Tiryakı yarenliği İ İGARALARA edilen zammın memlekette sigara satışına büyük bir E tesir yaptığına pek inanmıyorum.Yine herkes fosur fosur parayı E E KJ dumana inkılab ettirmekte devam ediyor.Böyic ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • Kırıkkale'de bir işçi arkadaşını öldürdü üçünü de yaraladı ANKARA,HUSUSÎ Kırıkkalede evvelki gün bir işçi,münakaşaya tutuştuğu dört arkadaşını bıçakla yaralamış bunlardan biri hastahanede ölmüştür.Alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • Eğlence yerleri yılbaşında hususi tarife kullanacak Hususî tarifeden istifade için lokal ve pavyonların fevkalâde programı tatbik etmeleri şart Yılbaşı gecesi,fevkalâde program tatbik edecek eğlence y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • [KEYSTONE] NOEI PARTİSİ Londra'daki hayvan hastahanelcrinden Lirinde yatan «M hayvanlar için birkaç gün evvel bir Noel partisi verilmiştir.Resimde,bu eğlence münasebetiyle önüne konulan yiyecekleri se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1958
  • Üniversitede lisan isi i talebe lehine gelişiyor Lisan ve Şubat imtihanı hakkı mevzularında öğretim üyeleri öğrencilerin isteğini iyi karşılıyor İstanbul Üniversitesinde «Lisan» ve «Şubat'ta» imtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • EV6T/CıCİCAN ÇOK KÖTÜ gıf?ıfaSAM Oldu halsu k ç,z,Ç 2 COK IVı KALPLA «Sı-NlZ.MEDEN O b_Sizim ©ıBı m.f,DEfeiL EVET,e«ziN Sİ8i-»Yi KALPL'l r iyi İMSAN OLAMAZ SANA DA ıVı KAlPli BİRİSİ LAzıM!¦a3fti2 *
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • wsm 8E.V/M HORTLAK HAYAu£TUEfZJL-E hJç m/m yok.imi mM$&,wo 'JÇARA HAYALET ZAMAN ZAMAN ORTAYA ÇHCARAK.Ç/P7C/2.ER.E MUHAc/fZLARA HaauM ESİP ONLA.Rf Y/LO/RMAYA ÇAL/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • VECIDıGlNıZ A\ALU_MATA TEŞEKKÜfSLEE.DEMEK.Bu ACIAM " Al_N:z BıZİM vıS.KİLERİN PEŞİN-DE DEĞİL-3P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • PRODIMEK Centrale du Commerce Exterieur da l'artieanat et de I*Industrie privee Miodovva U.Varsuvie,P0L06NE.Tel.630-01 Telgr.PROOIMEX,Varsovie Tahta ve demir malzeme Sepetçilik,mahalli kostüm ve bebek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • ÖZ-ER TORNA TEZGÂHLARI Puntalar arası 1.80 cm.olan Otomatik ve nortonla mücehhez Torna tezgâhlarının sipariş kabulüne başlanmıştır.Saym sanayicilere arzederiz.Adres:Galata Arapcamii Yemeniciler Cad.No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • «I PICCOLI di PODRECCA» SÜPER KUKLALAR TİYATROSU TEMSİLLERİ Değişik ve zengin programla 24 Aralık Çarşamba günü matinesinden itibaren 1 hafta SARAY Sinemasında Her gün matine saat 17.30 da ve Suare sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • n Beyoğlu ALKAZAR Sinemasında Her aksam saat 21 de TEVHİD BİLGE OPERETİ AMERİKALI AMCA Komedi Müzikal 3 Perde)Beynebı ı ol İsrailli şantör:LAKİ STAR ve Amerika ÇAÇA revüsü Çarşamba tenzilâtlı)Cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN KÜÇÜKEMEK Sinemasında Yedi kardeşe yedi gelin)filminin unutulmaz yıldızı RUSS TAMBLYN'in yaşattığı büyük macera filmi SİLAHLI GENÇLİK The Young Gouns)Diğer Rollerde:GLORİA TALB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • Yeni Kotalardan Süthane Kurmak isteyenlere:Avrupanm en büyük Süthane tesisleri imâl eden ALFA LA-VAL ASTRA-Fabrikalarının komple Süthane,Pastörizasyon,Tereyağ ve Peynir imâlj ve bunlarla ilgili Soğuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • Bugün Suarede SAMAY Sinemasında Senelerin en güzel Türk filmi.Uç Arkadaş MUHTEREM NUR FİKRET HAKAN Rejisör:MEMDUH ÜN Prodüksiyon:EMİN FİLM İşletme:ERMAN KARDEŞLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • aı ŞAN Sinemasında k Bu aks am 21.30 dan itibaren aj NERİMAN KOKSAL KENAN PARS ATIF KAPTAN ALİYE RONA MÜFİT KİPER ti VİCDAN AZABI;Filmini iftiharla takdim ederler.Reji ve Senaryo:Muharrem GÜRSES Filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • w KARACA l|J,l YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN ğ/MÜSTEŞAR BEY Yazan:Refik Kordağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • ANA!FBÂNSİSKO MÜZİK ALTANILKIJ ir Amerikanın «SAN FKAN CİSCO BALESİ» ne mensup 32 kişilik bir ekip,ocak ayının sonunda memleketimizi ziyaret edecektir.Bir dünya turuna çıkmış olan trup,28 ocak 1 şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • AYA SEYAHAT y-5jft S;YAZAN:JULES VERNE Bu son kategoriye dahil bilgin tanıyor musunuz?Çok.Fransada bir bilgin var ki,kuşun,matematiğe göre,uçamanıası lâzım geldiğini iddia ediyor,l a-l;a birinin teori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1958
  • Bir gün sofada duran iyi su küpünü kucaklamış pencereden bahçeye atmış,sonra da nasıl kırıldığını görmek İçin pencereden sarkmıştı.Murad bu ziyankârlığa karsı Boduğu te'dih etmek lüzumunu anladı,ayını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • |ETERİNER TALEBESİ »OYKOTUMUZ SİYASÎ EĞİLDİR,zfl Baştarajt Birincide e| 30 yı1 önceki Sağlık zabıta kanunul0^ nun yürürlükte olması bizi müşkül ¦ejruma sokmaktadır.Bir veterinerin Q.ııen hemen hiçbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • JAK'TA SIKI c'EDBİR ALINDI B Baştarafı Birincide ve arasında çarpışmalar olmadığını,mafih şehirde gergin bir havanın vcut olduğunu sözlerine ilâve etmiş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • MAKTAN-GELEN YOLCULARIN IRLATTIKLARI fiağdad'tan dün gelen bir uçağın yollan Abdülkerim Kasım'in kayboldu-hakkındaki haberin asılsız olduğusandıklarını söylemişlerdir,ialrak'la yol inşaatında çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • "•NATO KONSEYİ ng JARIN TOPLANIYOR t Baştarafı Birincide jre toplanan İngiliz,Fransız,Ameri-ve Alman Hariciye Vekilleri bu ^ele İle ilgili Rus tehditlerini redde s ar vermişlerdir.30 kadar mütahassısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • İPRÜ'NÜN KADIKÖY KELESİ SÖKÜLÜYOR Baştarafı Birincide memur odaları bulunan üst katı,ishat ve bekleme salonu haline getirlik,alt salondaki büfe kaldırılarak,lerin yerleri tâdil edilecek ve gişe ısı ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • I-DİYE OTOMOBİLLER İRDA GİREBİLECEK Baştarajı Birincide ti açıklamıştır.Durum,haftalık bir [ide «Meraka Değer Bir Hikâye» ığı İle neşredilen bir yazıdan orta-^jıkrmştır.Dergi,yurda bedelsiz olaithâl e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • GUAKİL PLÂSTİK FABRİKASI MAMÛLÂTI P t A S T E L BEZLÎ ve BEZSİZ PLÂSTİK SUNİ DERİLERİ EN ÜSTÜN KALİTE a.HER DEKORA UYGUN ti VE SOLMAZ RENKLER SON MODEL DESENLERLE PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR.Mahmutpaşa,Kür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • I£ Baştarafı Birincide «mahallesinde seçime katılmıştır.eçim kurulu resmî neticeleri bugün Î:girecektir.HBUS SEÇİMLERİ 957 yılı mebus seçimlerinde Taşlıtara Demokrat Parti 8413,Cumhuriyet Vlk Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • Türk sanayicisi 6.5 misli fazla kâr alıyor İZMİR,HUSUSÎ Fransa'da,Saint Jean Ferrat'da toplanan Dünya Sanayiciler Kongresi)nde Türkiye Delegesi Osman Kibar'ın bir açıklaması,hayreti mucip olmuştur.Osm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • Ankara otobüslerinde kadın kontrolör ANKARA,HUSUSÎ Ankara Belediyesi Şehir içinde çalışan otobüslerde kadın kontrolör çalıştırmaya karar vermiştir.Lise ve orta okul mezunlarından kabul edilecek olan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • BİR TREN KAZASINDA 20 KİŞİ ÖLDÜ RİO-DE-JANEİRO,A.P.Bir trenin yoldan çıkması neticesinde 20 kişi ölmüş,yüzden fazla yolcu ağırca yaralanmıştır.Trende bir sel felâketine uğramış olan bölgenin başka yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • MISIR'DA 80 BİN KİTAP YAKILDI KAHİRE,AA.Mısır'daki ecnebi mekteplerde kullanılan Fransızca ve İngilizce 80 bin cilt tarih veya edebiyat kitabı Kahire civarında çölde yakılarak tahrip edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.İhtiyacınızı ve Yılbaşı için hediyenizi mamullerimizden itimatla alabilirsiniz.Mağazalarımıza yeni HALI ve KUMAŞ çeşitleri sevkedilmiştir.İSTANBUL Harbiye Cumhuriyet Cad.No.315/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • D i N Ç E R GARANTİLİ GÖMLEKLERİ TUHAFİYE MAĞAZASI Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuz satışlarına devam etmektedir.İTHAL MALI AVRUPA POPLİN GÖMLEKLER 17 1925 22.50 24 29 31.25 TÜYLÜ EKOSE VE DİVİTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • KİRALIK VİNÇ 5 ton kaldırır Dizel Motorlu müteharrik her yere süratle gidebilir.Müracaat:44 13 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • AMERİKAN LİSAN ve SAN'AT DERSHANESİ Cihangir Özoğul sokak Nî .24 Tel:44 67 47 Cihangir Son Otobüs Durağı)Lisan İngilizce,Almanca,Fransızca)Daktilo Stenografi,Muhasebe,Dikiş ve San'at dersleri için iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • T.C.ZİRAAT BANKASI aralıkta milyon lira yılbaşı ikramiyesi dağıtıyor 1 ADET LİRA lO ADET 50 OOO LİRA IO ADET LİRA 20 ADET 5 OOO LİRA 200 ADET 1 OOO LİRA 2 00 ADET 500 LİRA 2 OOO ADET IOO LİRA 25 ADET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • T II R K Y F EMLÂK KREDİ BANKASI Sağlam ietnlnatlı Yo 5 Cfelini Paraya çevrilebilen sergl muailyeul Tl 16 Saüşa akardacakhr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • fj=j] MOTORLERt Bustf)„Busch" ANAHTARLARI ALOISZETTLER aSİNYAL LÂMBALARI SİPARİŞİNİZ İÇİN GALATA PERŞEMBE PAZARI HAKKI BEY HAN No.5/8 Tel.44 4511 1_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • SATILIK BÜYÜK BO"» hiç giyilmemiş Astragan Manto Tel:27 28 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • Bajşfca:takvim almakta acele etmeyiniz lüz.Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ PekYakınd a Bayilere TeVzi Edilecektir Başka takvim almakta acel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • Galata,Bankalar Caddesi Suma Haa No.201-202 Tel.44 44 29 Balata Tershane Caddesi Hovagimyan.Han Kat 2 No.13 Ankara,Anafartalar Caddesi No.222 Telefon 10806 18747 4 Kadıköy,Firuzan Pasajı ittisali.Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27;42 10 SATILIK EMLAK ACELE devren sat.Memnun edici bir durumda olup,yalnızlık sebebile sat.İçkili lokanta.Mutavassıt kabul edilmez.44 80 23 Dağkılıç.0 FATİHTE bos.manzaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • DAKTİLO ALINACAKTIR Biri ingilizce temiz yazabilen bayan daktilolar alınacaktır.Ehliyete göre maaş verilecektir.GENEL SİGORTA Yeni Postahane karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1958
  • istanbul Ticaret ve Finansman Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden:29/11/1958 tarihli fevkalâde Umumî Hey'et toplantımızda 500.000,lira tutarındaki sermayemizin defaten tahsil edilmek üzere 200.000,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.12.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Bil DÎpjyfHÇİ I)iın Ş^ref stadında oynanan ikinci profesyonel lig maçlarında yapılan sekiz golün birincisini,Yeşildirek-11 Kemal Taksim kalesine atmıştır.Resimde,Kemal'in gol ile neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • Basker'de iki namzed kadro dün karşıiaşlı DÖRTLÜ Basketbol Turnuasına katılacak A millî ve genç millî basketbol takımlarımız dün aralarında İ.T.Ü.salonunda bir antrenman maçı yapmışlardır Bu maçta her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • İKİNCİ PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ TAKIMLAR O.G.B.M.A.Y.P.Sarıyer 12 8 3 1 27 12 19 Feriköy 12 7 4 1 24 5 18 Beylerbeyi 12 5 6 1 19 11 16 Hasköy 12 6 2 4 15 14 14 Yeşildirek 12 4 5 3 15 11 13 Eyüp 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • Akbaş ile A sıklet güre BUDAPEŞTE,HUSUSÎ AKBAŞ GALİP GÜREŞ millî takımımız son karşılaşmasını dün gece yapmış ve 2-2 berabere kalmıştır.Mutad merasimi 'müteakip,dört bini asan seyircinin doldurduğu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • YILIN SPORCUSU İĞİN 16 MİLLİ I FUTBOLCU W VERDİ 16 reyin 7 sini alan Varol İsmail'i seçti YIMN SPORCUSU İçin gönderilen reylerin yekûnu şimdiden binleri aşmış bulunmaktadır.Bu arada müesseselerden de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • izmir Lig'inde Karşıyaka lider İZMİR,HUSUSİ Dünkü lig maçları ile,Millî lig'e girme İddiasında bulunan dört takımın durumu kritiklesmistir.Nitekim Altay,Kültürspor ile 0-0)îzmirspor da Yün Pamuk Mensu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • Filibe tahkikatına yarın devam ediliyoı Filibe hâdiselerinin ilk tahkikatından sonra Futbol Federasyonu,Milli takım kaptanı Isfendiyar Açıksöz ve İdareci Fevzi Uman ile birlikte Hilmi Kiremitçi'nin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • Gençlerde istanbulspor K.Gümrük'ü 4-0 yendi İstanbul genç takımlar şampiyonasına,dün iki sahada birden oynanan beş müsabaka ile devam edilmiştir.Hanlardan,Fenerbahçe Stadında yapılan karşılaşmalarda İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • Rus basketbolcıılar» ayın 22 sinde geliyor İstanbulda yapılacak dörtlü basketbol turnuasma katılacak olan Rus Azerbaycan Millî Basketbol takımı 20 Aralık'ta Kars'a gelecekler oradan da ttenle İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • ilk maç ilk galibiyet oldu Yeni kurulan Basın Teknisyenleri Gençlik Spor Kulübü dün ili:maçını Seyit Ömer ile yapmış ve güzel bir oyundan sonra 2-0 galip gelmiştir.İki kulübün B takımları arasındaki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • Garbis bok* antrenörü oldu Türkiye yarı orta boks şampiyonu Garbis Zaharyan Boksu bırakacaktır.Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün antrenörlüğüne tâyin edilen Zaharyan,önümüzdeki günlerde jübile yaparak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • VOLEYBOL LİG MAÇLARI Dün oynanan voleybol lig maçlarında,Fenerbahçe Kadıköyspor'u 3-1,Galatasaray Beyogluspor'u 3-0,Darü"-çafaka Acıbadem'i 3-0,İstanbul Üni versitesl Kurtulıış'u 3-1,Bakırköy Teknik Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • Takım kaptanına beyanatta;"Kaz illiyel'e verdiği y« *a Perşembe günü Millî Takımımızla karşılaşacak olan Çekoslovakya Millî Takım kafilesinin Türkiye'ye hareketinden önce,İtalya hususî muhabirimiz BEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • £ÇEK TAKIMININ UMUMÎ tablosu)Oyuncunun ismi Mevkii Milli lig K ıı 1 iı 1)iı Yaşı adedi Mesleği Prajf'da Türkiycye karsı oynayıp oynamadığı STACHO 20 15 DOLEJİ Kaleci 30 20 Teknik büro memuru MRAZ 24 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1958
  • MFTİN RFRARFRI İfıİ ÇAfil lYfIR Garnizon takımı karşısında dağınık bir oyun çıkaran Milli namzetler mağlûbiyetden ancak 72 inci dallCklSIl DknHDknbıUI vHULI I Un kikada kurtuldular.Zekâî topu müsait p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor