Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • ir Irak Vekilinin İllicaı Şayi oldu Bağdat Radyosunun,müzakere için Türkiye'ye gittiğini bildirdiği £1 Rekabi hakkında Hariciye,«Malûmatımız yok» diyor ANKARA,HUSUSÎ IRAK Devlet Vekili Fuat El Rekabi'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • Üçlü göri TARAFI New York'tan dönen Zorlu Türkiyesiz halledilemeyeceği ARIZ "Kıbrıs dâvasının anlaşılmıştır dedi Yunanistan ise beşli müzakerede ısrar ediyor BİRLEŞMİŞ Milletlerde Kıbrıs müzakerelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • Meclise resmî ilânlara dair takrir verildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Hatay Mebusu İhsan Ada,gazetelerin resmî ilânlariyle ilgili olarak dün Meclis Başkanlığına bir sual takriri vermiştir.Basın-Yayın ve Turi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • [İLHAN DEMIREL] YIKILAN YUVANIN TALİHSİZ YAVRULARI BİR ARADA SOLDAN SAĞA)SANER,FAHRİYE,SÜMER,RECEP VE AZİZ KAYADELEN.Halk,karısını kesen kaatili adliyede yuhaladı Polis bir linç hâdisesini önlemek içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • VİLÂYET MECLİSİ [İLHAN DEMİREL] Vilâyet Umumî Meclisi dün toplanmıştır.Açış konuşmasını yapan Vali Ethem Yetkiner,meclise çalışmalarında başarı dilemiş ve Reisicumhurla Başvekile yardımlarından dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • Meclis'te âsâyiş mevzuunda sert tartışmalar oldu Mardin Mebusu Arıkan "İdare âmirleri partizanların tazyikiyle tâyin edilirse asayiş temin edilemez,dedi ANKARA,HUSUSÎ MECLİSİN dünkü toplantısında sözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • SORU SAHİBİNİN İDDİASI Soru sahibi ise sadece gasp vak'alarının bahsedilmesini tenkit etmiş,Vekilin bahsettiği vak'alardan başka beş" silâhlı soygunculuk vak'asının cereyan etmiş olduğunu ifâde etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • KORKUNÇ CİNAYETLER İŞLENİYOR GAZETELERDEN)aBsaasmsmstasssaeam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • BAŞVEKİL,YETKİNER ve AYGÜN' LE GÖRÜŞTÜ Başvekil Adnan Menderes dün beraberinde Edirne Mebusu Mükerrem Sarol olduğu halde Belediyeye gelmiştir.Başvekil Belediye Reisi Kemal Aygün ve bilâhare gelen Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • fe BÜHmB BİR ÖLÜ,ÜÇ YARALI Ankara'da Anafartalar caddesinde Ahmet Andiçen'e ait Saray Bosna Han'da dün bir yangın çıkmış,1 kişi ölmüş,üç kişi yaralanmıştır.Yangın bodrum kattaki boyahanede vinol parla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • Maden suyu Sodasına 5 kuruş zam yapıldı Maden suyu sodasının şişesine kuruş zam yapılmış ve zamlı satışlara dünden itibaren başlanmıştır.Bu zam üç ay içindeki İkinci zamdır.İlkinde maden suyunun fiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • İ.C.A.100 bin Dolar kredi açıyor Memleketimize İ.C.A.Teknik Yardım fonundan 100 bin dolarlık yeni bir kredi açılacaktır.Yardım sanayinin gelişmesinde kullanılacaktır.Mensucat sanayii kollarındaki kriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • VETERİNER FAKÜLTESİNDE BOYKOT ANKARA,HUSUSÎ Veteriner Fakültesi talebeleri başladıkları boykota dün de devam etmişler ve «İstedikleri yerine getirilmedikçe sınıfa girmlyeceklerini» bildirmişlerdir.Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • Uç gazeteci Ağırcezaya Verildi A.Emin Yalman,Tunç Yalman ve Selâmı Akpınar,hükümet ile Maarif Vekilini küçük düşürücü neşriyattan sanık VATAN gazetesi sahip ve başmuharriri Ahmet Emin Yalman ile aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • »I m İ-S:v:v .S:Ş:Pazartesi ve perşembe hariç HERGÜH DÜSELDORF,MÜNİH,BERLÎN,FRANKFURT ve STÜTGARTA.S4S 4/Mittıı ır(flM İLE UÇUNUZ İstanbul Tel.47 31 40 Ankara Tel.28120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • m I ES ^TÖL 2 *t.W.£j.ft W Br p $0ğj&!ifV i [İLHAN DEMİKELI Fen Fakiîltesi konferans salonunda dün Yahya Kemal için bir toplantı tertip edilmiştir.Toplantıda büyük sairin hayatı anlatılmış ve seçilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • MİLLİYET GAZETESİ YAZI İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE 12/12/958 GÜNLÜ GAZETENİZİN 1 inci sahifeslnde Beyoğlu Kazasının Hasköy Nahiyesinde bir parti binası yüzünden çıkan hâdise dolayısiyle intişar eden yazınız te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • İADNAN ATARI Basın suçlananı affı ile isbat hakkı mevzularında kanun teklifi hazırlıyan ve «Hür Basın demokrasinin ilk gartıdır» diyen D.P.Afyon Mebusu Kemal Özçoban.Af ve isbat hakkı teklifi hazırlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • ^J&fi* i 1 İLHAN DEMİREL] TAlfl h ATTI Dün aksam Unkapanı caddesinden inmekte olan 15206 plâkalı kamyon,Zeyrck'ten Küçükpazar'a sapan yola girerken yerlerin kay-gan olmasından dolayı virajı alamamış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1958
  • IRAK'TA DURUM ekrar gerginleşti Kürtlerin lideri Barsanî ve bir çok tanınmış siyasî şahsiyet tevkif edildi Bağdat'ta Hasır ve Başvekil Kasım taraftarları dövüştü Fâzıl Cemali,Ahmet Muhtar Bahan ve diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • kkkk+kkkk+kkkki 4, *Mr,HAFTANIN İ FİLMLERİ GÜNÜN KADINI La Duana Del Giorno»—Rejisör Francesco Maselli idaresinde çevrilmiş bir Peg Prodıı/iorıc Lux Film İtalyan)prodüksiyonu.Oynayanlar:Virna Lisi,Ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • OSMANLI BANKASI APARTMAN DAİRESİ 50.000,PARA İKRAMİYESİ ÇEKİLİŞ.31 ARALIK 1958 LİRA 015183
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • tŞÇt KIZLAR ARANIYOR Fabrikamızda çalıştırılmak üzere asgarî ilkokul mezunu genç işçi kızlar aranmaktadır.Alakalıların aşağıdaki adrese bizzat müracaat etmeleri rica olunur.MÜRACAAT:PFIZER İLAÇLARI A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • İSTANBUL TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNDEN Müessesemizin imâl ettiği mutfaklık nebatî margarin yağına Utim bulmak için «MARGARİN» rümûzu ile müracaat edilmek üzere bir müsabaka tertip ettiğimizi mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Yiğit:Balıkçılıkta balık şeklinde ucu iğneli kurşun parçası.2 Bir işe en evvel teşebbüs ediş veya bir fikri en evvel söyleyiş.3 Tırnak diplerinde rastlanan ağrılı bir iltihap;Yiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • t ^6 in B 0ı OĞLAK BURCU L22 Aralık 20 Ocak] Muhitinize karşı alâkanızın artısı çok iyi bir tesir yaratacak.Bundan hiç şaşmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Üzüntü ve endîşenizi içinize gizlenmeyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • VEFAT Merhum Hacı Sabri Kefeli'nin ve merhume Hacı Mevlûde Kefeli'nin oğulları ve Ayşe Ünal,Hadiye Ekmekçioğlu'nun kardeşleri,Hacı Fahri Kığılı'nın damadı,Hamdl Kefeli'nin yeğeni,Celâl,Yakup ve Ahmet,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • TEŞEKKÜR Kardeşim Mehmet Gerçeksi'nin mide ameliyatını büyük bir hazakatle yapan Guraba Hastahanesi ikinci cerrahî kliniği Doçenti Operatör Dr.FİKRET KARACA ile ihtimamlarını esirgemeyen kıymetli asis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • Fransız trafik uzmanları dün Aygün ile görüştü Belediye Reisi Kemal Aygün'ün davet ettiği Fransız trafik uzmanı Lagrigue,yardımcısı Haton ile birlikte şehrimize gelmiştir.Lagrigue Paris Umumî Ulaştırn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • 2 maç bileti karaborsacısı daha mahkûm oldu Fazla fiatla maç bileti satan Ali Rıza Kuran ve Recep Şenkuş,dün İstanbul Millî Korunma Mahkemesinde üçer buçuk ay hapis ve 1000 er lira para cezasına mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • Gümrükteki otomobiller Yılbaşına kadar satılacak İzinsiz olarak gümrüklere gelen ve çekilmeyen H.T otomobil yıl sonuna kadar satılacaktır.Satışlar Devlet Malzeme Ofisi tarafından arttırma suretiyle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • Zimmetine para geçiren D.P.İİ muhlar yargılanıyor Üzeyir Kurum,53 bin lira açığın kendisinin hesap bitmemesinden ileri geldiğini söyledi Zimmetine para geçirmekten sanık D.P.li Küçükkoy muhtarı Üzeyir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • TEŞEKKÜR Cerrahpaşa Hastahanesi Birinci Cerrahi Operatörü Dr.Doçent sayın Bay Baha Sezen,Asistan Dr.sayın bay Kadri Kahraman,Dr.sayın bayan Sabahat,Dr.sayın bayan Hikmet ve Hemşire bayan Necla,Ömür Kl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • TEŞEKKÜR Mucip N.Veziroğlu'nun Vefatı dolayısiyle eve,cami'e,kabristana gelmek lütfunda bulunan kıymetli kaybımıza telefon ve telgrafla acılarımızı paylaman çelenk göndermek zahmetinde bulunan dost ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • ÖLÜM Emekli Yüzbaşı Abdülkerimin eşi,Bakır tüccarı Vasfi Guneysoy ile Mahmure Güneysoy'un kıymetli anneleri,Makbule GUNEYSOY hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 13 Aralık 1958 bugünkü cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • Annesinin sırtında okula giden kıza ayak yapılacak Maltepedeki Şayeste ilkokulunda okuyan ve bacağı sakat olduğu için senelerdir annesinin sırtında okula gidip gelebilen öğrenciye,Kadıköy Kadınları ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • Haliçte Şehir Hattı vapuru motörle çarpıştı Haliçteki 9 numaralı Şehir Hattı vapuru dün saat 16 da İnhisarlar İdare-*ine ait 16 numaralı motora çarpmıştır.Bu çarpışma esnasında yanlarından geçmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • Sinop şilebi mürettebatı dün ifade verdiler Yeni alınan «Sinop» şilebi müretter batından 25 kişinin ifadelesi dün alınmış ve tahkikata geçilmiştir.İfade veren gemiciler Faik Kaptanın kendilerine zulüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • İtalya'ya 15 bin kilo torik ihraç edildi Dün limanımızdan İtalya'ya 15 bin kilo taze torik ve palamut balımı,Lübnana 5 bin kilo arpacık soğanı sevkedilmiştir.Balığın ihraç fiatı 56,soğanın İse 41 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • GENÇ ANNELER Çocuğunuza bol süt verebilmek için Kıyık'ın ezmelerini yiyiniz Hâs,hâlis ve temizdir.Kıyık tatlı müessesesi Teşvikiye,durak yeri 48 40 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • BELEDİYE VERGİ VE RÜSUMUN ARTIRILMASINI İSTİYOR BÜTÇE TASARISINDAKİ YILINDA IMARA İstanbulda Beledî hizmetlerin gefcktiği şekilde yapılabilmesi için,Belediye gelirlerinin arttırılması lüzumlu görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • M II MI ti ı III MIHI I MIHIM II İMİ I IMIIMIII III MIH İlli III IHMMIIUIIIIIIIIIIMIII Yine İnanamıyorum!J KANAMIYORUM» demiştim.Haklı imişim.Hükümete gazete kapatma niyeti yükleyen rivayetler doğru ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • m TEKNİK ÜNİVERSİTE Makine Fakültesi Talebe Cemiyetinin yıllık normal kongresi,18 Aralık cuma günü saat 18.30 da Gümüşsüyü binası 501 No.İti anfide yanılacaktır.GÜMRÜK Muhafaza teşkilâtı tarafından dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • ıııııııııtmııt Miıımıııt nmıııımııiHimiinııiMimııttıiMi İSTANBUL İ 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Valsf Musette ve Passo Dobleler 8.4i Saz eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • KİRALIK Depo,AtelyeJ Ardiye olmağa elverişli iki kat katlar,200 M2 Tophane rıhtımına bir kilometre mesafede.Müracaat:Tel:44 26 86
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • V SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Aşk ve Kin Charlton Heston Anne Baxter Renkli İng.EMEK Tel:44 00 07)Aida Sophia Loıen Renkli İtalyanca.İNCİ Tel:48 45 95)Sokak Çocuğu Gülistan Güzey Eşref Kolçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • OTOMOBİL Bankamızda vadeli veya vadesiz hesabı olanlar bu keşideye iştirak eder.HER 150 LİRAYA AYRI BİR KUR'A NUMARASI ACELE HESAP AÇINIZ DOCUBANK—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1958
  • TALEBE BANKASININ kurulması kat'ileşti Î.Ü.T.B.Başkanı,bir öğrenci sitesi teşkil edileceğini ve hükümetin yardımda bulunacağını söyledi İ.Ü.T.B.Başkanı Samed Güldoğan,«Talebe Bankasının kurulması-nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • Bütçenin müzakeresi başlıyor MUSUL PETROLLERİNDEN ALACAĞIMIZ OLAN 100 MİLYON LİRA,VARİDAT BÖLÜMÜNE KONDU.BORÇ TAKSİTLERİ 530 MİLYON 233 BİN LİRA ANKARA,ERDOĞAN ÖRTÜLÜ'den BÜTÇE Encümeni 5 milyar 997 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • SAYGUN VE STOKOWSKİ [USIS] Adnan Saygun'un «Yunus Emre» Oratoryosu Birleşmiş Milletler Başkanı Dr.Charles Malik'in verdiği bir resepsiyon münasebetiyle B.M.salonunda çalınmıştır.«Symplıony of the Air»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • POÜTIKACIUK VAR BU HAYVANDA NE YAPACAĞI BEİLÎ OLMUYOR,f^MUSSUZüKI FRENİ YOkKl t URbURA.SİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • MEKTUPLA İNGİLİZCE-ALMANCA GRAPHO AMERICAN Metodu ile 3 ayda bir lisanı konuşabilirsiniz Derneğimiz Yılbaşı hediyesi olarak abone ve üyelerine 2 lisan kitabı bir lügat Bir adet renkli ve istanbul manz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • TÜR K EKSPRES BANK MERKEZ ŞUBESİ 9 Müşterileri arasında 12/12/1958 tarihinde yapılan hususî çekilişin talihlileri:Hesap No.Adı ve Soyadı İkramiyesi:340/47 340/15 1000 Sıdıka Birecikli 1.000.r341/23 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • KLİLER İÇİN ÖLÜM TAZMİNATI KABUL EDİL B.M.M.de müzakeresi yapılan tazminat teklifine göre ölen emeklinin ailesine asgari 350 lira verilecek ANKARA,HUSUSÎ Emeklilerin ölümü halinde,ailelerine asgarî 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • Bandırma'da bir Jet uçağı denize düştü Pilot Binbaşı Halil Beyazıt,paraşüt'ü açılmadığı için şehit oldu BANDIRMA,Hususi Muhabirimiz Mukbil ÖZTUNALI'dan)Bir jet uçağımız düşmüş,pilot şehit olmuştur.6 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • [KEYSTONEJ Işık Kraliçesi Londra'da yapılan ışık kraliçesi seçimine Britanya'nın muhtelif bölgelerinden 18 finalist genç kız katılmış ve neticede 20 yaşındaki sarışın l)canne Coltman kraliçe seçilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • İKİ OKUL HAKKINDA TAHKİKAT AÇILDI Maarif Vekili Celâl Yardımcı.İmam-Hatip Okulu ile Levend Özel Orta Okulu hakkında tahkikat açılmasını emretmiştir.Vekilin emriyle evvelki gün umumî bir teftişe çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • istimlâk borçlarının ödenmesi devam ediyor İş Bankasından temin edilen 15 milyon lira İle İstimlâk borçlarının ödenmesine devam edilmektedir.100 bin liraya kadar alacaklı olanlara,alacaklarının yüzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • ATLANTİK 5 SAAT 41 DAKİKADA AŞILDI LONDRA,A.P.Pan Amerikan şirketinin Boeing 707 jet yolcu uçakları üçüncü defa olmak üzere Atlantiği 5 saat 41 dakikada geçerek kolay ulaşılmaz bir rekor kırmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • GÜN KALDI İSTANBUL'un EN MUTENA SAYFİYESİ SUADİYE VE KALAMiŞ'da APARTIMAN DAİRELERİ Yeni hesap açtıracaklar veya mevcut hesaplarını arttıracaklara ZARİF HEDİYELER Dikkat:Apartman dairelerini almak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • ılının m illin.II BİR YAPRAK Serhoşluk ve envâı r EÇENLERDE Muammer'ln tiyatrosundan çıktını,Galatasarayına İ "X do*ru giderken karşıdan bir kalabalık sökün etti.Önde yıkıla yi-r kıla giden bir serlıo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • isveç'te bir Türk Doktoru Doçentliğe hak kazandı Dr.S.Rastgeldi,keşfettiği âletten dolayı İsveçli profesörler tarafından tebrik edildi STOCKHOLM,Husus!Muhabirimiz NEJAT I.TUGBAY'dan Türk doktoru Selâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1958
  • «Mta SİRASİ.HAMİYET ŞUURU Geçenlerde bu sütunda çıkan «İnsaf ve Gayret» başlıklı yazımızda bahsi geçen Ankara'lı hayırsever vatandaşımız Ahmet Andiçen,İstanbul'da bulunuşlarından bil'istifade hirkaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • SBNJ SUZ.BL,T TU,l'Vı VÛ«?eKL.BİR OZSim MorIvb CİCİCAND4M OAHA ıVı İNSANLARA lAVIKSin DÜS.UN.O ıV 6\R iNSAu Oe6\u.VAP-T1KLARINA B*K.ıV\BİR tKJÇ AN ÖıVEe»İLlR Mı= İN ONA P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • 'fe SOVL-E B/4tcAi_ı/v\ycsENiNE Bİkse:xl-E^.ÖGRETEBİL_İ_VOK.aauSun istrıUutcdbrKınf S,mNmU ¦ir 'a mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • ADIM i AUDNZO 1 TRİPP.I StGORTA SiRKETT ÛE CA_UıSiVO.Rum MR.KUMR4N •gAA\KA *ATlNlZ| 5 AAıl-VONA SİGOK-»WMi?SİZ Bu TEI-İUİKE-L.İ SEFAHATE.ÇIKARKEN Bir MEMURUN SİZıNue uzaktan IusUt-enmecsî mü NASıP SOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • Si İN İKAZI UZEIZİnE C/GEuEnue:rJ GÖfsü/z.ty?E UÇAĞI SO/V BİR.GAYfZETK.LE HAVALANDI ZM AĞA uGfZAŞlfZ.wn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • CİSCO Kİ D f ARA_A BANA NUMARA HAYAl-STMi?F'A\A.Bı_ı HAvAUPE O.DA OLup BİTEN HERâEyı KİM SEN Pek 8l-J,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • Prens,yine zahmetli ve bilhassa masraflı büyük av partilerine devam ediyordu.Bu sefer Maysor Milıracası tarafından Hindistana,kaplan avına davet edilmişti,iki çark prensi filler üzerinde avlandılar,av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE YA SEYAHAT YAZAN:JULES VERNE TÜRK ÇESİ SELAMİ İZZET SEDES 56 Bâzı deniz yaratıkları,çok derin su tabakaları altında,elli altmış atmosfer baskısına ezilmeden dayanabiliyorlar.Isıdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • SATIŞININ SON GÜNLERİ AVRUPA POPLİN GÖMLEKLER 17.5 27.5 29.5 31,5 32,5 Lira Divitin Çocuk 9.90-Erkek 14.75 Pazen Pijama 19 Lira SATIŞ YERLERİ M.K.M.I CEVAT Murat ve Kani Biler Mağazası Mağazası Eminön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • SAYIN BAYANLARA MÜJDE SÜME Manifatura mağazası günün zengin çeşitleriyle emrinizdedir.Adres:Aksaray Emlâk Bankası Pasajı No.18 MEClD PALSÖZ Not:Avrupa Topsundan 140 eninde ropluk kumaş TL.18.40 Pasajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • Piyasada bulunamayan AVRUPA LÜKS tipinde mahdut miktarda KOLONLU RADYATÖR gelmiştir.Müracaat:Fermeneciler 36 Galata Telefon:44 10 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • KİRALIK-BÜYÜK OTO KAMYON TAMİRHANESİ KOMPLE TESİSATİYLE 70 ARABALI BÜYÜK GARAJ KOMPLE TESİSATİYLE Müracaat:Telefon:47 25 30 47 25 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • RİDvan L Palto,Trenckot süet ve deri caketler,gömlek ayakkabı,çocuk arabaları Radyo,çamaşır makinaları,kasa lar avizeler ve envai eşya SİRKECİ ve BÜYÜK MİLAS HAN J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • SIVA TELİ RABİŞ)Toptan satış yeri:Uçel Ticaret Ltd.Galata Tersane Cad.No.218 Tel:44 90 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • BAYAN MEMUR ARANIYOR Muhasebeden anlıyan ve serî daktilo yazan bayan memur aranıyor.ÇİFKURT TİCARET T.A.Ş.Şişli Tel:47 25 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • MiBiîııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • I HİCRÎ 1378 C.âhır 2 Cumartesi 13 ARALIK 19 5 8 ÜU Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.17 12.08 14.28 16.41 18.20 5.30 RUMÎ 1374 Kasım 30 VAKİT VASATI EZANI 2.36 7.27 9.47 12.00 1.39 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • ZAIDEN DOLAY!Sevk No:80287/10522 RP.Vagon" 461548 Çekoslovakya'dan gelen 309400617/1-4)4 sandık makine silindir)Kgr.3.895 Gönderen:Strojexport PRA1IA Ordino No:279/B.622 Yukarıda yazılı ordinonun zayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • BÜYÜK BİR SINAİ MÜESSESESİNİN Muhaberatmı resen idare edebilecek kabiliyette,Türkçeye tamamen vâkıf,seri daktilo yazabilen bir hanım Daktilo aranmaktadır.Müracaatlarm,15/12/958 tarihinden itibaren Sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • LÂSTİK AYAKKABI FABRİKALARIN/N NAZMI DİKKATİNE E» MÛKKEHMEL LÂSTİK AYAKKABI LAKI BALİNA SÜPER LAK BALINA LASTİK FABRİKASI EYÜP BAHARİYE İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • B.ALMANYA POLİSİ RADARLA TEÇHİZ EDİLDİ HAMBOURG,A.A.Batı Almanya trafik polislerinin radarlarla teçhizine başlanmıştır.Saatte 50 kilometreden fazla süratle yol alan bir otomobil radarla tesbit edilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • LONDRA TİYATROLARINDA ÇAY İKRAM EDİLİYOR LONDRA,A.A.Londra tiyatroları tarafından tertiplenen matinelere rağbet o derece azalmıştır ki,Beatrice Lillie adında bir komedyen,seyircilere çay ikramına başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • BİR SARHOŞUN MEYHANEYE GİRMESİ YASAK EDİLDİ LONDRA,A.A.Derby mahkemesi,51 yasında James Maccormack adındaki irlandalıyı,Ingilteredeki birahane,kabare,meyhanelerin içeri almalarını yasak etmiş ve aksin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1958
  • i Kafi Peirossian'm resitali j i BÜLENT TARCAN İ r=55 STANDARD bir piyano virtüözü olan Pet-j| rossian'ı ikinci defa dinledik.Bıraktığı te-sir kendisinden bir gömlek daha üstün |j E olan Brendel'in uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • Rusya Berlin için tehdit savuruyor Kruşçev'e göre Batılılar kuvvete başvurursa,Rusya Doğu Almanya'yı koruyacak MOSKOVA,A.P.Rusya,Berlin meselesinin yeni bir dünya harbini kundaklayacak bütün unsurlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • Üçlü görüşmeye TARAFTARIZ t Ba.ştarafı Birincide Haklı dâvamızın daima karşı tarafın haklı iddiaları ile kabili telif olduğııkanaatindeyiz.Ci'mki biz,kimsenin bakıcını çiğnemek veya hakkını almak niye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • 3 KAÇAKÇI ÖLDÜRÜLDÜ DİYARBAKIR,HUSUSÎ Suriye hududunda üç kişinin ölümü ile neticelenen bir kaçakçılık hâdisesi,olmuştur.Nuseybin'le Derbesiye arasındaki Tilkitepe mevkiinden Suriye'ye kaçak eşya kaçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • RİZELİ ÖĞRENCİLERİN YURD İŞİ HALLEDİLDİ Beyazıttakl Rize Öğrenci Yurdundan çıkarılmak istenen 140 üniversiteli gencin,Şubat ayına kadar burada kalmaları temin edilmiştir.Ancak,öğrencilerin Çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • SAĞIRLIK HAPLA TEDAVİ EDİLİYOR NEW YORK,AA.New-Orleans hastahanesinde sağırlığın haplarla tedavisine başlanmıştır.Hapla tedaviye tâbi tutulan 75 sağırlık hastasından 38 inde salâh eserleri görülmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • MECLİSTE ÂSÂYİŞ MEVZUUNDA SERT TARTIŞMALAR OLDU t Baştaraft Birincide kimi yakalamışsa gelsin açıklasın» demiş ve hâdiselerin sebebinin kifayetsiz idare âmirleri kullanmak olduğunu söylemiştir.Tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • BİR TÜRK RESSAM PARİS'TE SERGİ AÇTI PARİS,HUSUSÎ Hâlen Paris'te bulunan memleket İçinde ve dışında muhtelif resim galerisinde eserlerini tejhir etmiş olan İbrahim Safi bu sefer yüz kadar oortre ve man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • Adana'nın kurtuluş bayramının yanlış günde kutlandığı iddia ediliyor ADANA,HUSUSÎ Geçen devre Adana Milletvekili Sinan Tekelioğlu Dahiliye Vekâletine bir yazı yazarak Adana ve havalisinin Kurtuluş Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • Tedavüldeki para 63 milyona yakın arttı Tedavüldeki para miktarı iki hafta içinde 62 milyon 867 bin 978 lira artmıştır.Emisyon 3.576.754.550 liradır.Altın fiatları ise düşmüştür.Dün Cumhuriyet 114.50,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • YILBAŞI MÜNASEBETİYLE TAKSİTLE VE PEŞİN SATIŞ Buzdolabı,kasap dolabı,bakkal vitrinleri,muhtelif tip radyolar ve dikiş makineleri,Erika ve Optima yazı makineleri,muhtelif marka çamaşır makineleri,çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • ûm m wsmm milim BALI mm A ÖKÇE ve TABANLARI m P'lif&i&H&l DAİMA EN SAĞLAM DAİMA EN EKONOMİK DAİMA EN ZARİF TOPTAN SATIŞ YERİ:MERCAN TIĞCILAR-YALDIZLI HAN 16 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • Veteriner Fakültesinde boykot t Baştarafı Birincide C1 Veterinerlere ödenek verilmelidir.Burslar artırılmalı ta Yönetmelik değişmelidir.Fakülte Dekanı Prof.Selâhattin Batu;talebeyle dün uzun bir konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • K.ÖZCOBAN "HÜR BASIN SART„ DİYOR İ Birincide safhasınrtavım.Henüz Meclise takdim "trnis değilim.Esasları hakkında İse sadece şunu söyleyebilirini.Malûmdur ki af kanunları af şayiasının çıkmasından evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • ALTI SENE VADELİ TAKSİTLERLE KADIKÖY FENER YOLU DERY SİTESİ Blok Apartıman Daire Satışlarına Başlanmıştır MEVKİ i Feneryolu Tramvay durağma Gazi Muhtar Paşa caddesi ile 420 metre,Tren istasyonuna 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKINDA Odamıza 60.550 kilo ham kauçuk ve 42.100 kilo Karabük saç'ı tahsis edilmiştir.1 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmaların Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • SUIIAHHAMAM HACIküCüK CAMıı CAD.72 OMfK mil» ÖRNEK kumaş pamuk VİS-GON değil hakiki yünden mamul en ince zevkler* hltab edebilen yüksek kaliteli kumaşlarını SERMAYESİNE ¦atmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.İhtiyacınızı ve Yılbaşı için hediyenizi mamullerimizden itimatla alabilirsiniz.Mağazalarımıza yeni HALI ve KUMAŞ çeşitleri sevkedilmiştir-İSTANBUL Harbiye Cumhuriyet Cad.No.315/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • DİŞLERİNİZİN Sıhhî İslah ve imali için Sıhhat Diş Polikliniği hergün ve gece hizmetinizde Osmanbey Rumeli Cad.No.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • PEREJA KOLONYA LOSYON PARFÜM ve Şimdi RUJ KREM PUDRA PEREJA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • BOYA VE CİLA BİR ARADA Ayakkabılarınızın daima yeni kalmasını istiyorsanızi Krenılî Kundura boyası kullanınız.Bir şişe boya ile elli çift kundura boyarsınız.Umumi Deposu:Babıali Ankara Han 29 Tel:22 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • IRAK'TA DURUM TEKRAR GERGİNLEŞTİ Baştarafı Birincide Ordu mensupları arasında ikilik başgöstermiş,dün Bağdad'ta yapıdan nümayişler esnasında Kasım taraftarlariyle Nâsır'cılar arasında kavgalar olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • BİR IRAK VEKİLİNİN İLTİCAI ŞAYİ OLDU t Baştarajı Birincide Bern radyosunun evvelki gece Türkiyeye iltica ettiğini bildirdiği Irak Devlet adamının Fuat El Rekabi olduğu zannedilmektedir.Yine dün gece B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • C.H.P.1961 de 100 mebus çıkarırsa bir Demokrat Partili kendini asacak BURSA,HUSUSÎ «Eğer 1961 de Halk Partisi 100 mebusluk çıkarabilirse bilâtereddüt kendimi asarım.Bu sözler,bir Halk Partili olan müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • İNÖNÜ'NÜN ELİNİ ÖPEN HEMŞİRELERİN İFADESİ ALİNDİ ANKARA,HUSUSÎ İnönü'nün Afyon'da elini öptüğü için Vekâlet emrine alınan iki hemşirenin dün Sağlık Vekâletinde ifadeleri alınmıştır.Hemşireler verdikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • ERKMEN,NASIR İLE GÖRÜŞTÜ KAHİRE,AA.Birleşik Arap Cumhuriyet;Başkanı Abdülnâsır,Türkiye Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'] evvelki gece ikametgâhında kabul etmiş ve kendisiyle uzun bir konuşma yapmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • ÜÇ GAZETECİ AĞIRCEZAYA VERİLDİ t Baştarafı Birincide YENİGÜN BERAAT ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Toplu basın mahkemesinde dün Ulus ve Yeniğim gazeteleri aleyhindeki dâvalara bakılmış ve Yenigün gazetesi beraat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • B.M,Macaristan'daki idamları takbih etti Genel Kurul,Sovyetleri Macarlara karşı baskı yapmaktan vazgeçmeye davet etti 1 NEVV-YORK,T.H.A.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,Macaristan konusundaki bir takr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1958
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK SAT.apartman katları.Lalelinin en İyi yerinde,tam konforlu,3-4-5 odalı daireler.Tel:22 01 78 27 45 74 Ahmet Kuçşu.TEPEBAŞINDA Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.12.1958
  • Çekler Bugün İtalya ile Oynuyor Perşembe günkü rakiplerîmîz son antrenmanlarını Venedik'te yaptılar İTALYA,Hususî muhabirimiz BENBY bildiriyor BUGÜN İtalya millî takımı ile Cenova'da karşılaşacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • VViener-Sport ile Vadeş gelemiyor Çekoslovakya millî maçından lonra yapılması kararlaştırılan 6 lı futbol turnuvası iptal edilmiştir.Buna sebep organizasyona katılacak olan Vadeş Macar)ve Wiener-Sport
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • FENERBAHÇE BUGÜN Karagümrük'le oynuyor 14 te başlayacak karşılaşmada Şükrü ile Zekâi'nin takımlarında oynamalarına Federasyon izin verdi FENERBAHÇE bugün Karagümrük'le Mithatpaşa stadında bu sezonun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • Remondini karar için Çek maçını bekliyor Antrenör Remondini Beşiktaşlı idarecilerle ancak Çekoslovakya milli maçından sonra görülebileceğini söylemiş ve bazı kulüplerle temas halin* de bulunduğunu açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • Beden Terbiyesi Bölge MüdiirU Sait Selâhattin Cihanoğlu,Many'ı geçen Haldun İgmen'lc,Türkiye uzun mesafe yüzme rekortmeni Nejat Nakkaj'a dün kupalarını vermiştir.Yukarıdaki resimde,soldan itibaren Nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • G.Saray genç takımı yarın Galatasaray Lisesi ile oynuyor Galatasaray genç takımı yarın AH Sanıl Yen Stadında Galatasaray lisesi İle bir karşılaşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • ıPSBı^ y^fif m [MİLLİYET] Dünya maraton yüzme şöhretleri 1959 Temmuzunda İstanbul'da toplanacaklardır.Bunların arasında 1958 Mans şampiyonu Amerikalı Greta Anderson da bulunmaktadır.Relimde,Güney Afri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • Basın Teknisyenleri ilk maçını yapıyor 1 Eylül 1958 tarihinde kurulan Basın Teknisyenleri Gençlik Spor Kulübünün 14/12/958 Pazar günü saat 9 11 arası Seyit Ömer Gençlik Spor Kulübü ile Topkapı,Maltepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • Çift tarifeli 1 aylık fikstüı belli oldu İki maç günlerinde,numaralı 15,kapalı 5,açık 2.5,duhuliye 1/2 lira.2 nci devre 20 Aralık'ta açılıyor PROFESYONEL Birinci Küme Lig Tertip Komitesi dün akşamki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • 2 nci Küme'de 2 nci devre bugün başlıyor İkinci profesyonel lig maçlarının ikinci devresi,bugün Şeref stadında yapılacak karşılaşmalarla başlayacaktır.Birinci devreden daha çekişmeli ve sürprizli geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • İKRAR!FEDERASYON Reisi demiş ki:«Türk futbolu töhmet altındadır-Bu töhmeti yaratan kim?Gördüğünü yazan gazeteci mi,gördüğünü söylemeyen idareci mi?Kafile Reisini dinleyiniz:«Tribünlerden bir kaç kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • Basketbol Lig'lerînde 6 ıtcı hafta İstanbul I.Küme basketbol lig maçları 6 ncı hafta karşılaşmaları bugün İ.T.Ü.saldhunda oynanacaktır.Bu haftanın en mühim karşılaşması olan Galatasaray Darüşşafaka ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • "YILIN SPORCUSU,seçiminde KALECİ VAROL BAŞTA GİDİYOR MİLLİYET okuyucuları her yıl olduğu gibi,bu defa da «YILIN SPORCUSU» nu seçmek üzere reylerini göndermektedirler.Gelen reyler tasnif edilmekte olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • Türk-Macar güreş arşılaşması bugece En çetin müsabaka Polyak ile Dağıstanlı arasında olacak BUDAPEŞTE,HUSUSÎ GÜREŞ millî takımımız bugün saat 17 de Macar millî lakımı ile karşılaşacaktır.Bir müddetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • FİLİBE TAHKİKATI DEVAM EDİYOR Maarif Vekili,Apak'ian izahai aldı.Bugün iki ilgili daha dinlenecek FUTBOL Federasyonu azalarından kurulu tahkikat komisyonu Filibe'deki maçta vukubulan hâdiselerle ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1958
  • Üç gündenberl kampta bulunan milli takım namzetleri dün saat 14 de Mithatpaşa stadında antrenör Remondini'nin nezaretinde kültür-fizik yapmışlardır.Resimde Naci,İsmail ve kadroya yeni alınan kaleci Şü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor