Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • ANKARA'DA ESEN HAVA ANKARA,Faruk Demirtaş yazıyor Son günlerde Ankara'da sun'î ve zoraki bir fevkalâdelik havası hüküm sürüyor.Bu durumu gedikli bir D.P.mebusu Ankaı-a Palasta dostlarına söyle izah di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • C.H.P.Radyo mes'ulleri için Meclis tahkikatı açılmasını istiyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Grupu radyoda yalan taberler neşrettikleri iddiasiyle mesulleri hakkında Meclis tahkikatı açılma-için Meclise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • İRAN ŞAH'I DÜN GECE İSTANBUL'DAN GEÇTİ Avrupa'da yaptığı seyahatten dönen İran Şahı Rıza Pehlevi gece yarısı uçakla şehrimize gelmiş,alanda Dayar ve Menderes tarafından karşılanmıştır.Devlet Reisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • Irak,Şubaf'fa Bağdat Paktından ayrılıyor General Kasım,komünist aleyhtarlarını temizliyor 5 srail radyosunun bildirdiğine I göre Irak Şubat ayında yapılacak Bağdad Paktı Konsey toplantısına katılmayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] mRAÇINHA Alili lYfüî Kemeraltı caddesinin yılbaşına kadar UH^inUH I Ull trafiğe açılabUmesi için çalışılmaktadır.Caddenin Tophane meydanına bağlanması için lüzumlu beton dökme işi hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • TARAFINDAN İNCELENEN BELL umreleri 4 yılda bire iniyor.Devlet ve hükümet reisleri hariç siyaset adamlarına tezahürat yasak edileeek Gazeteciler için hapis kalkıyor.Yalnız gazete sahiplerine büyük para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • YAHYA KEMAL Büyük şâirimizin hayatı ve sanatı hakkında en objektif,etraflı ve vazıh inceleme.Fiatı 4 L.Yazan:ZAHİR GÜVEMLİ qü?en yenî Ç,KT1 YAYINEVİ Cağaloğlu Yokuşu,Narlıbalıçe Sokağı,No.11 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • 5 DEFA KİLİT DEĞİŞTİREN HÜR.P.IIASKÖY BİNASI BİR ARALIK TABELÂSIZ DA KALMIŞTm.SAHİBİ MEÇHUL KİLİDİ C.H.P.LİLER KIRIYOR.İYET PARTİSİ LOKALİNİN Hür.P.tabelâsı tekrar asılıyor KİLİT VURULDU.[İLHAN DEMİRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • "Basın hürriyeti milletlerarası bir meseledir,Basın Enstitüsü Türkiye'nin insan hakları beyannamesine imza koymakla,basm hürriyetini Milletlerarası bir hukuk meselesi olarak kabul etmiş bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • BH istemiyor Averof'un NATO konferansına gitmemesi de muhtemel.Zorlu,istişare için bu gece Ankara'ya geliyor ATINA,T.HA.Yunan Hariciye Vekili Averof,kabine toplantısını müteakip,verdiği beyanatta,hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1958
  • ansını içki parası için çıkan kavgada 5 çocuk babası çöpçü onbaşısı karısının kanını leğene akıttı CİNAYETE SAHNE OLAN GECEKONDU VE KAATİL Saat 12.15 te islenen feci cinayete sahne olan,Zeytinburnu 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • KADIKÖYLÜ bir münevver okuyucumuzun,Amerika'ya veya Avrupa'ya gidip de dönmeyen gençlerimizle Türkiye'nin sosyal bünyesi ve ahlâkı arasındaki çatışmada,onların lehine mazeretler adayan mektubundan ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • e VİLAYET Umumi Meclisi bugün saat 15 de toplanacaktır.Açış konuşmasını Vali Ethem Yetkiner yapacaktır.BÜYÜKADA sağlık merkezi açılacaktır.Bu maksatla bir Cemiyet Kurulmuştur.TEMYİZ azalarından Feridu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • SEVİN NART ıı« SELAMİ YILMAZ% Nişanlandılar İstanabul 11/12/19!m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • Müşerref Kekimoğlu île Kuvvet Başarır eviendtiSe?Gazeteci arkadaşlarımızdan Müşerref Hekimoğlu ile Kuvvet Başarır'm nikâhları dün Beyoğlu Evlendirme Memurluğunda kıyılmıştır.Genç evlilere saadetler di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • GÖNENÇ TARKAN ile TAKİN EROKAY evlendiler İstanbul 11/12/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • VEFAT "i Bekçibaşı oğullarından m hum Hakkı beyin oğlu.Nüı Erdil'in eşi,Sabih Erdil,muhrir Fahir Erdil,Sevim Erdil,C nül Erdil,Bedran Erdil,Vere Erdil,Müge Erdil'in babaları 7* pu Grup Müdürlüğünden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • TEŞEKKÜR İsçi Sigortaları Kurumu Cibali Dispanseri Ödeme Şefi YÜMNÜ ANDAÇ'a ve Dahiliye Mütehassısı Dr.MU-KADDES ÖZÇİÇEK'e İşçi arkadaşlarımı za karşı göster'dikleri yakın alâka ve iyi muameleden dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • EF AT Şehrimizin değerli iş adamlarından,kibarlığı iyi kalpliliği ve içtimai yardım sahasındaki faaliyetleriyle mütemayiz BAY MEHMET ZİYA ERİM in 11/12/1938 günü ebediyete intikal ettiğini derin keder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • IHI1I II I IIIH» »III llıIHHUMUU.HIH VEFAT Müessesemiz kurucularından MEHMET ZİYA ERİM ll/'12.1958 Günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesinin bugünkü Cuma günü Öğle namazını müteakip Şişli camiişer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • VEFAT Merhum MOHAMED,BEDRİ-YE Haşve'nin oğlu.Hayat,Enam,Samiya,Nur Vecihi'nin kardeşi,Eczacı Mi Ihan Haşve'nin sevgili eşi Tüccar SELAHATTİN HAŞVE genç yaşında ani bir kalp krizinden vefat etmiştir.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • r j SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:440835ı Aşk ve Kin Charlton Heston Anne Baxter Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Aida Sophia Loren Renkli italyanca.İNCİ Tel:484505 Sokak Çocuğu Gülistan Güzey Egref Kolçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • İSTANBUL I 7.27 Açılış ve program 7.3f E Karışık sabah müziği 8.00 Ha E berler 8.15 Şarkılar 8.30 Vic E tor Herbert'den melodiler 8.4.E Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • BAYAN MEMUR ALİNACAK Yün ipliği ve Tuhafiye mağazalarında,satış işlerinde bulunmuş Bayan Memur alınacaktır.Lisan bilen tercih edilir.Hal tercümeleri ile Galata Posta Kutusu 216 müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)Tasarladığınızın aynını başkası da düşünüyor.Ocijinal bir gey yapmak İçin erken davranınız.KOVA BURCU t Ocak 19 Şubat] vefasızlık göreceksi-Anlamazlıktan geliniz.Çok te»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • B*J İiM AC A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Emilme;Safra.2 Bir Osmanlı tarihçisi;Yavaşça ağlar gi-1 bi ses çıkarmai Bulaşma;Bir O kıg meyvası.4 Maksadına uygun O bulmak.5 Daha İyi;Sahipliğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • mf$ •iv:T NİHAYET,YAKMAYAN ve SABİT KALAN BİR GÖZ SÜRMESİ Ricil's,yakmaz.Ricil's.24 saat sabit kalır.Ricil's,kirpiklerinizi kusursuz bir tarzda sarar,akmaz ve tolmaz.Kirpiklerinizi biribirinden »yırır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • PARA İKQA *\30 ARALIK ÇEKİLİŞİ *fcl L V O N TL.TUTARINDA TURRIYİ VAKSİM!RAMHA^l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • BÜYÜK FIRSATTAN I İSTİFADE İÇİN I Apartman Dairesi AYRICA 785.000 lira tutarında çeşitli ve zengin para ikramiyeleri BİR KİŞİYE daireli Apartmanın Tamamı TÜRKİYE *k BANKASI paranızın.istikbalinizin em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • €İLMLERİ Tu*tiZXK,Ö/BİR KADIN TUZAĞI ir)Rejisör Mehmet Muhtar İdaresinde çevrilmiş bir And Film prodüksiyonu.Oynayanlar Lâle Oraloğlu,Isarco Ravaioli,Eva Palmer,Mümtaz Ener,Ekrem Bora.Uzunluğu 104 dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • TOST MAKİNELERİ İmalâtçı sıiatiyle satışa arzedilmiştir.Taşradan ödemeli sipariş kabul edilir.Atatürk Bulvarı No:168 Aksaray Tel:22 11 81 27 35 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • TÜRKİYE İMAR BANKASI İMAR BANKASI Z co OL Ş tu z co OL 2 t/z co ot tu at •3 ^i(çekiliri için SON PARA YATIRMA ŞÜNÜ Türkiye o 70 m SO Z t/O rn 03 Z c m I OD Z TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRKİYE İMAR BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • Karısı Binbaş Maktule Saba ha t in daha önce verilmiş zehirli bir ilâçla öldürülmüş olması ihtimali de belirdi.Maltepe'de Feyzullah Caddesindeki evinde karısı Sabahat Olçarı makasla yaralayarak öldürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • Kamyon faresi kleptoman olduğunu iddia ediyor Kartal'da bir kamyondan eşya çalmaktan sanık olarak Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan firar rekortmeni «kamyon faresi nâmiyle mâruf» Sahabettin Fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1958
  • İki fen memuru rüşvet alırken yakalandı İmar Müdürlüğünde Fen Memuru olarak çalışan Muzaffer Alpa2ar ile Mehmet Yüksel haklarında rüşvet aldıkları iddiasiyie takibat yapılmaktadır.İddiaya göre iki mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • JNIIN AVRUPA BİRLİĞİNİ HAZIRLAYAN TEŞEKKÜL:kupa İktisadî İşbirliği 'ün Hür Avıupa memleketlerini bünyesinde toplayan bu filettin Türkiye için büyük ehemmiyeti ve faydası vaıdıı ON asırlarda birçok siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • HIZMETINI2EÇGİREN NURUOSMANİYE PERŞEMBEPAZARI VE SAL ATA ŞUBELERİMİZ CAZİP AÇILIŞ HATIRALARI Dağıtmağa devam etmektedir AYRICA HUSUSİ KEŞİDE VE m ITOYM Liralık YILBAŞI çekilişine iştirak hakkı APARTMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • »m~*1 OZ SIRASI.HULA-HUP!Ykadaşıın,»kalabalık caddenin ortaemberi boynuna,boynunaşağıya kalçalarının üzc-•miş,objektife poz veren Tünce irkildim,üzüldüm,'ve karamsar düşünceler 'altüst etti.Resmin alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • 35 kuruşluk "HALK,sigarası çıkarılıyor Son zamlar üzerine sigarayı bırakan veya azaltanlar için çıkarılacak sigara yılbaşından sonra satılacak ANKARA,HUSUSÎ Sigaralara yapılan son zam yüzünden sigaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • Atatürk Kız Lisesinde Başkan seçimi yapıldı Atatürk Kız Lisesi öğrencileri,öğrenci Yönetim Kurulu başkanlığına Solmaz Hızıroğlu'nu seçmiştir.Dün yapılan seçimin muzaffer adayı Solmaz Hızıroğlu,15 günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • 108 yaşında bir kadın intihar etti RECİFE Brezilya)A.A.Recife şehri banliyösünde ikamet etmekte olan 108 yaşında ihtiyar bir kadın,üzerine-petrol döküp tutuşturmak suretiyle intihar etmiştir.Kadın çu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • ANKARA'DA KÖMÜR eve teslim edilecek ANKARA,HUSUSÎ Ankara'da ikinci parti kömür tevzilnln evlere teslim seklinde yapılması kararlaştırılmıştır.Bu husus vali Dilâver Argun tarafından açıklanmıştır.Vali,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • TEKSTİLDEKİ KRİZİN önlenmesine çalışılıyor Mensucat Sanayiindeki krizi gidermek maksadiyle faaliyete geçilmiştir.Çâreler aranmaktadır.Dokumacılar ihracat İçin prim istemektedirler.İlgililerle temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • Kibar erkekler için asil bir losyon.Muhitinde alâka celbeden "havalı» erkekler giyimlerine,hal ve tavırlarına hususi ihtimam gösteren kimselerdir.İşte Aqua Velva hu gibi titiz ve kibar tavırlı erkekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • SANAYİ BANKASINDADIR Şubelerimiz:»MERKEZ Beyoğlu-Tünel)KADIKÖY İskele civarrj »İZMİR Basmahane)¦ı I I 1 I I J 66O.OOO LİRALIK İKRAMİYE KEŞİDESİNİN İKİNCİ ÇEKİLİŞİNE AZBİR-ZAMAN KALDI.HESAP AÇTIRMAKTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • Bisküvi İmalâthanelerine ve Sanayie İthal malı AMUNYUM BİKARBONAT AMONYAK)Satışı Başlamıştır Taşra siparişi kabul edilir.Müracaat:EMEL İMALÂT ve İTHALÂT Tahtakale caddesi Cedit Han No.32 Tel:22 76 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • U L A-H 0 0P~ Dansını GÖNÜL DANSEVİ'nde GÖNÜL ERDOĞAN çifti tarafından diğer danslarla birlikte öğrenebilirsiniz.Adres:Beyoğlu Yeni Melek Sineması yanı.Evlere gidilir)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • KİTAPÇILARA Yılbaşı için en yeni hediyelik edebî çocuk romanları Yuvaya Dönüş Lassle Come Home)5.Siyah İnci Black Beauty)5.80 Günde Devrlalem 5.Pinokyo Resimli tam tercüme)4.Ormanlar Kralı Robin hood)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • BİR KANUN TEKLİFİ Veteriner Fakültesinde PROTESTO EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Adana Mebusu Dr.Suph;Baykam ve 50 arkadaşı tarafından B M.M.ne verilen bir kanun teklifi dün.Veteriner Fakültesi tarafındar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • LODOS FIRTINASI TAHRİBAT YAPTI Lodos fırtınasının şiddetlenmesi üzerine dün limanı ımzda bulunan orta tonajlı motorlar seferlerine devam edememişlerdir.Saatte 50 kilometre süratle esen rüzgar Marmara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • Yıldız Gece Tekniker Okulu Şubal'ta açılıyor Maarif Vekili Vatan Caddesinde 500 kişilik bir öğrenci yurdu inşa edileceğini de açıkladı Maarif Vekili Celâl Yardımcı dün İstanbul'un Maarif dâvaları hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1958
  • ıitoj BİR YAPRAK ı Âşıklar kervanı T T azret-i-Mevlânâ Celâleddin-i-Rûmî'nin irtihali münasebe-tiyle Konya'da yapılacak ihtifalde hazır bulunmak üzere i i kırk kişiyi bulan bir Mutrib heyeti ile bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.12.1958
  • BOLT,NE,REDE KAl_Din OOO.SPİDER hoş GEL.DİN.BlLMlYORUM-ODAVI GÖZET.L-ERiceN AKAUADIM.SEN BU ADAMI DAHA EVVEL.GÖRDÜM GALİBA.S HAKUSlNlZ jBERABER 1J yi^ f K^—r J V I IH^^S ¦™fe:J.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1958
  • •5 jy fin S f**x98çâ u jş Wtf& £f TV,70ATA/VV V/KURtAR-SAA\A uĞRAS/Rf E:V S4a:Rı ÇABu OU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1958
  • haviK.olmaz Bj ak.ŞAM BAl_0 A fUn Ol DEA'.EZS'N EVDE 0-w.K BAKAuM,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1958
  • c^âa İ-«g2 Nihayet dostların ibram ve ısrarı ile Saidiıı Mısır Hayvanat Bahçesine gönderilmesine karar verildi.Mısır Hldlvi İsmail Pasa tarafından yaptırılan bu bahçe,dünyada mevcut Hayvanat Bahçeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT W.YAZAN:JULES VEBNE Yaşasın Barbicane!Teşebbüs sahibine gösterilen bu hakşinaslık alkışlarla karşılandı.Michel Ardan:Şimdi bana soracaklarını/varsa sorunuz,dedi,benim gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1958
  • 100 BİN STERLİNLİK mirastan kocasına sadece 25 STERLİN BİRAKTİ LONDRA,A.A.87 yaşında Frederick Villiam Tuttle adında bir adam,ihtiyarlık sigortası aylığını her ay karısına bırakmakta İdi.Geçen Mayıs a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1958
  • MUSTAFA ÇAVUŞİ Dr.NEVZATATLİG Ş "IV JT USTAFA Çavuş,iki asır önce yaşamış j|j X'X °lmasuıa rağmen,zarif ve güzel şarkıları ile,musikî meraklılarının ısrarla dinle-mek istedikleri bestekârlarımızdan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1958
  • G/^OW/V GO/ZMESEYO/ZATEN HEJZ/f=3EAr TEPEL-îySCEKTlAA. SA3ET Oi-Ou.BURADA Ol.AS/U4A*AO/L.AF^.İÇ&.R.İ GE-DE ORAD^İ KONUŞ4 U/y\Bu-C3üeücrü NEyE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1958
  • i* İŞTİRAK İÇİN^ 30 Aralı 3 ^^¦¦1 4 GÜNU Nü Z VAR 1 talihliye EV Maltepede,Bağdat caddesi üzerinde müstakil Bahçeli 10 EV Tasarruf sahiplerini teşvik edici para ikramiyeleri,yıl sonu büyük çekilişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • TED B ESASI BELL Baştarajv Birincide toplantı ve gösteri tcrtipliyemiyeceklcrdir.Bugünkü mevzuata göre parti kademeleri her yıl istenildiği tarihte kongre yapabilmektedir.Ayrıca bir toplantı veya göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • İZMİR'DE DÜN 4 BASIN DÂVASINA BAKILDI İZMİR,HUSUSİ Dün de «Demokrat İzmir» gazetesi mes'ulleri 3 defa hâkim huzuruna çıkmışlardır.Her üç dâva da başka güne bırakılmıştır.Dün,«Yeni Asır» gazetesi aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • BİR SARHOŞ KARİSİN!KOYUN GİBİ KESTİ Baştarajı Birincide dolu leğenin başında sigarasını İçerken bulmuşlardır.Son derece sarhoş olan Seyit Mehmet polisleri «Buyurun» diyerek içeri almış ve elindeki bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • BASIN HÜRRİYETİ MİLLETLERARASI BİR MESELEDİR t Baştarait Birincide yannameyi iınzalıyan devletler arasında Türkiye de bulunmaktadır.Böylece bu memleket,basın hürriyetinin iç isler çerçevesini astığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • HEDİYELI SAYIN HALKIMIZIN NAZARI DİKKATİNE EN UCUZ VE REKABET KABUL ETMEZ FIATLARLA EN SEÇKİN DESENLERDEN Muhtelif cins yün ve yünlü kumaşları ancak mağazamızda bulabilirsiniz.Bir Paltoluk veya bir Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • fc\PERDELİK TUL MADRAS PERDELİK ETAMİN ^ooeRMV DÖŞEMELİK GOBLEN ^MUUYI)^İT(5 %M/ZDAN ISRARI* s\&v ZENGİN ÇEŞfT.YÜKSEK KAÜTE«CA2fcRENK ve DESENLER.UCUZ FİA1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • MOTOPOMP T.B.K.Dizel Motorlu •aatte 80 m2 tu verir SÜHA ELBİ Kardeşim sokak No.48 Galata »m ı im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • Bulana mükâfat 9 Aralık öğle üzeri Sauna Banyosuyla Nişantaş arasında taksi içinde analılar ve yüzük ihtiva eden siyah bir cüzdan unutulmuştur.Bulan Taksim Sarayı Kat ı 6,1 No.ya müracaatında mükâfat-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • Plâstik Sanayi denilince hatıra ilk gelen V1NILEX olur V I N I L E X Manın lâ tının yeni bir eseri Üç Buutlu Sofra Muşambalarıdır Emsallerinden daima üstün kafiyen çatlamaz,kir tutmaz ve sabit renkler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • I HİCRÎ 1378 C.âhır 1 CUMA 12 ARALIK 19 5 8 BUMl 1374 Kasım 39 VAKİT VASATI EZANÎ Güne$ 7.16 2.35 Öğle 12.08 7.27 ikindi 14.28 9.47 Aksam 16.41 12.00 Yatsı 18 20 1.33 IıiLsâk 5.29 12.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • ve TABANLARI DAİMA EN SAĞLAM DAİMA EN EKONOMİK DAİMA EN ZARİF TOPTAN SATIŞ YERİ:MERCAN TIĞCILAR-YALDIZLI HAN 16 5 1 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • ECZACIBAŞI SERAMİK FABRİKALARI SIHHİ TESİSAT ve İNŞAAT KAPLAMA MALZEMELERİ Türkiye Umumî Satış Mümessitliği Halâskârgazi Cad.248/A Şişli Tel:48 30 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • Beyoğlu ALKAZAR Sinemasında Her aksam saat 21 da TEVHID BİLGE OPERETİ AMERİKALI AMCA Komedi Müzikal 3 Ferda)Beynelmilel İsrailli şantör:LAKİ STAR re Amerika ÇAÇA revüsü Çarşamba tenzilâtlı)Cumartesi P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • KUMAŞ FİATLÂRINDA EN YÜKSEK KALİTE EN VCUZ Fİ AT Yalnız MAĞAZASINDA KADIN KUMAŞLARI Safi Merinos yünü fırize mantoluk r Çeşitli mantoluklar Jaspe Lastikotin tayyörlükler Extra siyah lastikotin Lastiko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • bayan mmn ARANIYOR Muhasebeden anlıyan ve serî daktilo yazan bayan memur aranıyor.ÇİFKURT TİCARET TA.Ş.Şişli Tel:47 25 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • ISKRA 35 f.flfc SİNEMA MAKİNELERİ OPTİK TİCABET Yeniçarjı No.40.DARFİLM HAN Beyoğlu Tel:44 12 ST 44 81 44 84 91 44 84 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • KELİMESİ J00KURUŞ ü$$AZ İQ SATILIK EMLÂK O ŞİŞLİ Kâğıthanede,250 M2 fabrika veya geniş sanayi arsası,çok cazip.Tel:44 45 30.ALTINBAKKALDA,S odalı,konforlu kat.55000.48 67 56.ALTINBAKKALDA,3 katlı.bos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1958
  • ANKARADA ESEN HAVA t Baştarajı Birincide a—Bu bir zamanlar memlekete istedikleri nizamı getireceğini sandıkları toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun bir bakıma da hiçbir işe yaramadığının itirafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.12.1958
  • Âpak'm başkanlığındaki tahkik hey'eti,antrenör,idareci,masör ve altı futbolcunun ifadelerini aldı Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak ve Federasyon heyetinden Muhtar Uygur ve Adnan Akından müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • ERB EIÜTiN İLK ANTRENMANI Vefa ile anlaşan antrenör Necdet Erdem dün yeni takımını ilk defa olarak çalıştırmıştır.Antrenman,kültür,fizik,ko$u ile bağlamış daha sonra futbolcular Baskın'ın koruduğu kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • Rakiplerimiz,İfaiya ve bizimle yapacakları müsabakaları bir prestij meselesi kabul ediyor Çekoslovakya Futbol Federasyonu ileri gelenleri,bir müddet evvel basma bir beyanat vererek şöyle konuştular:19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • Yunanlılarla Gençler Şampiyonasında maç istemiyoruz Genç mili!takımımızın Mart sonunda Sofya'da tertiplenecek olan Avrupa Şampiyonasına iştirak edeceği Bulgar Federasyonuna da bildirilmiştir.Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • [Foto MİLLİYET M.SacidJ uuuun muayyen saatlerinde Londra'da yürüyüş yapan Turgay,zaman zaman polislere yol sorarak gideceği yerin yolunu öğrenmektedir.Resimde gittikçe iyileşen kalecimiz Turgay Şcrcn'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • BARCELOKA'NIM TEKLİFİNİ VAROL KABUL EDECEK İspanya'nın şöhretli takımlarından Barcelon'un yapmıg olduğu transfer teklifini,kaleci Varol memnuniyetle karşılamış olduğunu ifade etmiştir.Genç kaleci,tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • KATILIYOR Azerbaycan basketbol takımı 24-28 Aralık tarihlerinde şehrimizde yapılacak olan turnuvaya katılacaktır.Bu husustaki telgraf dün 'federasyonumuza gelmiştir.16 kişilik kafile trenle şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • Kafile Başkanı Niyazi Sel'in izam edilecek bir hücumu ve Millî Takımımızın büyük bir Federasyon âzası Niyazi Sel'in Filibe hâdiseleri hakkında Bulgaristan dönüşü gazetelerde çıkan sözlerini doğrusu be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] [SAMİ ÖNEMLİ] mupHA flfî3 18 Aralıkta Çekoslovakya İle karşılaşacak olan milli takım namzetleri dün ilk hazırlık maçını Beyoğlusporla oynamış ve 1 IcnnliriO UUh sanmıştır.Resimde müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • ipşwywyirtyıw^^ iHtpp.a"-[SAMİ ÖNEMLİ] GİTTİLER Budapeştede iki karşılaşma yapacak olan Güreş Millî takımımız dün uçakla gitmiştir.Yapacakları müsabakadan ümitli görünen güreşçilerimiz iyi haberler gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • v!v.f'i':'i.r.v .$İyİ& BÖLGE Ceza Heyeti,dün akşam yaptığı toplartıda Karagümrüklü Fahrettin ile Vefalı Özcan'ı dinlemiş;Beşiktaşlı Nazmi İse hasta olması sebebiyle ifadesini yazılı olarak göndermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • 18 Aralıkta Çek'lerle oynayacak olan takımımızın hücum hattı muvaffak,müdafaası ise dağınık gözüktü.Kaleci Şükrü tatminkâıdı STAD:MİTHATPAŞA HAKEM:FARUK TALÛ MİLLÎLER:Şükrü Saim İsmail)Basri Mustafa,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1958
  • MİLLÎ TAKIM KAMPA GİRDİ Millî takım namzetleri dün Beyoğlusporla yaptıkları antrenman maçından sonra Perapalas otelinde kampa girmişlerdir.Maç gününe kadar devam edecek olan kampta şu futbolcular bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor