Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • ADRES:Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEVON 27 42 10 Santral YIL:9 SAYI:3084
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • Pazartesi hariç HERGUN NEW YORK ve LOS ANGELESE S4S SC4*JD/*4t/4* ii*ıt»f ırtrfM İLE UÇUNUZ m İstanbul Tel.47 31 40 Ankara Tel.28 6 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • [A.P.I TlİDIf KlDr,s'taki İngiliz askerleri yetim Türk çocuklarını eğlendirmek kin bir parti I Urlft IhlInlkCfl mislerdir.Ulster silâhendaz alayına mensup erlerin eğlencelere katılıp çocuklara pastala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • B.M.Sekreteri "Beyanname en büyük başarıdır„de li Pakistan Devlet Reisi de İnsan Hakları Beyannamesini övdü NEW YORK,AA.J NSAN Hakları Beyannâme-I sinin yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • IRAK'TA GENİŞ ÇAPTA TEVKİFLER YAPILIYOR Bir çok tanınmış şahsiyet yeni rejime karşı suikastten sanık BAĞDAD,A.A.Irak hükümetine yakın kaynaklarla temasta olan «El A'lam» gazetesi 14 temmuz Irak,ihtilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • Tabib Binbaşının,karısını öldürdükten sonra çocuklarını bir odaya kitleyip ateşe verdiği ev.Yangın komşular tarafından önlenmiş,çocuklar kurtarılmıştır Bir tabib Binbaşı eşini 34 yerinden vurarak öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • İNÖNÜ,BOLU ve ESKİŞEHİR'de KONUŞACAK ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İnönü,Bolu ve Eskişehir C.H.P.il kongrelerinde bulunacak ve konuşacaktır.Bolu kongresi 20 Aralıkta,Eskişehir kongresi ise 21 Aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • ı nniıv IMMYİ İIIIMli—N »I IIIIJ 1RÜÇHAN ÜıNVERI y ınniM |QTFnİI FR Be.vazıttaki Blxe Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdunda kalan 140 üniversiteli genç,mal I MilVIİli lOl UUILtıt sahibi tarafından mahkemeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • Kübalı "Seçimlerin tehiri Anayasa'ya aykırıdır,diyor Esas Teşkilât Hukuku Profesörü,hükümetlerin dış politika hakkında Mecliste izahat vermekten kaçınmalarını,Anayasanın ruhunu zedeleyici olarak vasıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • BAZI BANKALAR TEFTİŞ EDİLİYOR Kambiyo primlerinin yatırılmadığı iddiası üzerine Maliye Müfettişleri harekete geçti BÂZI bankaların döviz satışları sırasında tahsil ettikleri kambiyo satış primlerini n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • Emeklilerin durumu Mecliste görüşüldü ANKARA,HUSUSÎ Vefat eden emeklilerin ailelerine* 350 liralık cenaze masrafı verilmesi hakkındaki teklifin mecliste müzakeresi sırasında emeklilerin içinde bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • HÂKİMLERİ VURMAK İSTEDİ [MİLLİYETİ Evvelki gün duruşması sırasında yanındaki jandarmanın makinalı tabancasını kaparak mahkeme heyetini tehdit eden katilden sanık Galip Akıncı dün Asliye Ceza Mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • IADNAN ATARI HULA HUP'ÇU SEFİR Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Shiroji Yuki,evvelki aksam evinde dostlarına bir parti vermiş ve yakınlariyla bir hayli eğlendikten son-ra bir ile Hula-Hııp gösterisi yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • Komisyon tedbirleri tesbit ediyor Toplantı ve Basın Kanununda yapılacak değişiklikle ilgili çalışmalar bir hafta kadar sürecek ANKARA,HUSUSÎ Basın ve partiler hakkında alınacak tedbirleri tesmt etmekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • İnsan Hakları Beyannamesinin 10 uncu yıldönümü münasebetiyle ŞVEKİL BİR A J YAYINLADI Menderes,Türkiye'nin korumada temayüz insan haklarını ni söyledi İnönü ise "Günlerden beri insan hakları üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • emura zam sekli belli oldu Maaşın yüzde Wı nisbetinde 12 maaş ikramiye verilecek.Az maaşlılara ek ödenek tediyesi de muhtemel ANKARA,HUSUSÎ MEMUR ve subay maaşlarında yüzde 90 nisbetinde artış sağleya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • MacMillaü Kıbrıs işinin Hallini Mümkün Görüyor İngiliz Başvekili,üç devlet Hariciye Vekilinin Pariste meseleyi ele alacaklarını söyledi LONDRA,Radyo ve Ajanslar 5 NGİLTERE Başvekili Mac I Millan dün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1958
  • ZORLU DONUYOR XEW YOEK,A.P.Birlegmiş Milletler Siyasî Komitesinde ve Genel Kurul'da Kıbrısla ilgili müzakerelere katılan Hariciye Vekili Zorlu dün akşam New York'tan ayrılmıştır.Zorlu hareketinden evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • SİYASET DÜNYASINDA Berlin'in Hr.K'ye cevabı B ERLİNİN istikbali hak-kında Rusya,27 kasımda Batılılara verdiği notada şöyle diyordu:«Eğer Batı Berlinin sakinleri,kanitalist sistemine dayanan şimdiki ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • BÜYÜK FIRSATTAN I İSTİFADE İÇİN I 2 Milyon lira tutarındaki sene sonu fevkalâde çekilişine katılabilmek için yarın son gündür.Hesap açtırmakta acele ediniz.Hesabımzdaki İSO liraların adedini çoğaltara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • OĞLAK BURCU u [22 Aralık 20 Ocak] Birine sürpriz yerine geçecek bir iyilik edeceksiniz.Çok makbule geçecek.¥ENG*X BU UCU [22 Haziran 23 Temmuz] Bir huzursuzluk hissi içindesiniz.Sebebi,ya-kın bir hadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • BU LMACA SOLDAN SAĞA:1 Haçlılara karsı savaşan Anadolu Selçuklarının kahraman kralı.2 Bir renk;Eskiden resmi kâğıtlarda bulunan padişahın ismini havi yazıdan rumuz;Cihet.3 Beygirin bir yürüyüş şekli;T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • 'ininin.ıı.15.00 Don Miquel orkestrası 16.00 Program ve kapanış.16.57 Açılış ve program 17.00 İncesazdan Mahur faslı 17.30 Piyanist Ben Light çalıyor 17.45 Radyo ile İngilizce 18.00 Neriman Altındağ T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Aşk ve Kin Charlton Heston Anne Baxter Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Aida Sophia Loren Renkli italyanca.İNCİ Tel:484595' Sokak Çocuğu Gülistan Güzey Eşref Kolçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • yAWma GÜHU •W*1* ün BU YIL YÜK YAPI vt KREDİ BANKASİ m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • M E V L İ D Gazetemiz kurucusu ve Başmuharriri Merhum Üstadımız SEDAT SİMAV I'nin aziz ruhunu taziz maksadiyle 5 İnci ölüm yıldönümüne müsadif 11 Aralık 1958 Perşembe bugün)öğle namazını müteakip KANL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • DOĞUM ÖZCAN ve TEVFİK KİTAPÇI Oğulları HAMDİ KİTAPÇI-NIN Doğumunu Akraba ve Dostlarına müjdelerler Amerikan Hastahanesl 7/12/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • İLERİ ÜLKEN ile Dr.A.HÜSAMETTİN CANÖZTÜRK evlendiler 10/Arahk/1958 İstanbul 'S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • I Mes'elenin içinde mes'eleler T~l VVELKİ gün,Denizcilik Bankası Basın Mül~ şaviri sayın Şükrü Pamirtan'a,kızı Ameri-E I ka'da tahsil gören bir annenin yolladığı mektubu neşrettim.Okuyucularım heyecan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • İŞ ADAMLARI ve MALİ MÜŞAVİRLERE Büyük emlâk ve kredi işlerinde çalışan büromuza İŞ BİRLİĞİ için temasınızı rica ederiz.İstiklâl Cad.344 Demir Han Telefon:44 44 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • HEDİYE POSTASI Büyük alakayla takip edilmekte olan Hediye Postası servisimiz 7 nci serisi onbir adet Orijinal Fantazi tebrik zarfıyla göndermektedir.Ayrıca iki kitap da yılbaşı hediyesi olarak ilâve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • Kalkınan Türkiye'nin kalkınan San'at ve Edebiyatı çıktı.Dörtler Kol.Şr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • HANIMEFENDİLER Kabul günlerinizde KIYIK'ın çay malzemesi,nefis kekleri,küçük börekleri imdadınıza yetişir.Siparişler fırından çıkınca gönderilir.Kıyık tatlı müessesesi Teşvikiye Durakyerl Tel:48 40 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • GALATA ŞUBEMİZ YARIN SAAT 11 DE Hizmetinize Giriyor CAZİP AÇILIŞ HATIRALARI HUSUSİ KEŞİDE VE 1 MİLYON Liralık YILBAŞI çekilişine iştirak hakkı TÜRK TİCÂRET Ilı 22 Aralık akşamına kadar hesap açtırınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • Yaşlı kadınlar için bir yurt açılacak Kadıköy Kadınları Koruma Derneği dün toplanarak,bir yurt açmak kararını almıştır.Kadıköyde açılacak olan yurt için bina bulunmuş ve tamiri kararlaştırılmıştır.Yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1958
  • ŞEHİR HATLAR!VAPURLARI YENİDEN MUAYENE EDİLECEK MAKİNELERİNDE ARIZA GÖRÜLENLER SEFERDEN ALIKONULACAK.HALİÇ VAPURUNUN BOZULMASI TAHKİK MEVZUU OLDU Liman idaresince görülen lüzum üzerine bütün şehir hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • İNANAMIYORUM VAPURDA bir adam:Kıyafetine bakılırsa işçi.İşine gidiyor.Sinirli,kederli bir hali var.Ellerini uğuşturuyor.Gözleri dışarıda bir noktada.Yüzündeki çizgiler öylesine gerilmiş ki,dokunsanız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • TUTUM İftNKASININ SİKİZ ŞUBEYE AİT* 350.000 Liralık FEVKALADE ikramiye Çekilişi 26 ARALIKTADIR Son para yatırma tarihi 15-Aralık-1958 1 7 /TUTUM,BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • ^Î'Jİ^SL Xv:x:i:x-v:x Hûf*BlUHil«WtliU«UVVHM*IWWWi;illlı«K y ^tevekkel!peSÎL EYVA H»VA* YAM u çÖL LOKOMOTİFı" K/PA DÖG-RU Görü MOT0R.6İPÎ GİDİYOR.fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • f£LYAFLI PLAKA SANAYU 1\W,k.V İSTANBUL" E L K Â Sun'î tahtaları piyasaya arzedilmiştir.İnşaat,mobilya,dekorasyon,ambalaj vesair işlerinizde levhalarını tercih ediniz.Kereste tüccarlarından arayınız.EL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • LA VELETA Bir paviyon ismi midir?Yeni bir kitap ismi midir?Büyük bir yıldız adı mıdır?nedir Bilenlere mükâfatlar 14 Aralığa kadar postalayınız Beyoğlu,Suterazisi So.No.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • Spor ve Sergi Sarayında Yılbaşı hazırlıkları Halkın az masrafla toplu bir halde evlenebilmesi için bu yıl da Spor ve Sergi Sarayında bir eğlence tertiplenecektir.Belediye,o gece için,tanınmış sanatkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • BİR KÖPRÜNÜN demiri çalındı 3 hırsız söktükleri 1 ton demiri Pazaryeri'nde satarken yakalandı BİLECİK,HUSUSÎ Pazarteri ile İnegöl arasında,Karayollarına ait Hasan Pasa köprüsünün bir ton demiri gece y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • Gazetecilik Enstitüsü mezunları diploma aldı İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünün 6 yıl zarfında verdiği 132 mezununa dün saat 17 de Üniversitede törenle diplomaları verilmiştir.1950 denberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • Sanayiciler Ankara'da toplanıyor işverenler,kredilerin yükseltilmesi,sigorta primlerinin ve Gider Vergisinin ödenmesinin tecilini istiyor İZMİR,HUSUSÎ Mensucat sanayiindeki krizle ilgili olarak bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • 4 BİR YAPRAK Elli bin Kurban GEÇEN gün «Milliyet» in birinci sahifesinde,altında şu ya-f zı olan güzel bir inek resmi vardı:«50 bin inek geliyor.Danimarka'dan elli bin sağmal inek j getirtilmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • ACI BİR KAYIP Damat Nevşehirli İbrahim Paşa ahfadından merhum Hacı Hilmi Bey oğlu,bayan D.Veziroğlu eşi,merhum Gümrük Muayene Başmemurluğundan emekli Mazhar Oğan,Avukat Mahmut Mazhar Veziroğlu,Fatma E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • KİRALIK VİNÇ 5 ton kaldırır Dizel Motorlu müteharrik her yere süratle gidebilir.Müracaat:44 13 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • BAHÇE MERAKLILARINA Noel ve Yılbaşı,için Büyük Çamlar,İngiliz Ortancılan,asılı süs ağaçlarını,muhtelif Sarmaşıkları,Yediveren gülleri,Gülçelik fidanlığında bulabilirsiniz.Bahçe tanzimi yapılır.Şişli P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • VEFAT Eski gümrük memurlarından merhum İzzet Çellkbaş ve Merhum Nafiye Çelikbaşın oğulları Nebahat Çelikbaşın eşi,Emlâkçi Suat Çelikbaşın amca zadesi SABRI ÇELİKBAŞ Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • BAYAN MEMUR ARANIYOR Muhasebeden anlıyan ve serî daktilo yazan bayan memur aranıyor.ÇİFKURT TİCARET T.A.Ş.Şişli Tel:47 25 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1958
  • RUSYA'YI 10 uncu yılında NATO zaaflarını biliyor,hatâlarını kabul ediyor ve rakibini küçümsemiyor 1939 senesinde Hitler kargısında NATO gibi kuvvetli bir ittifak imlaydı tecavüze yeltenebilir miydi?Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • Sam/co/vsHve/aüyÜK bir.SAHNEVEı ÇIK.AL. ıSt_A(71Tjb DEVAM EDİ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • jiİlİ;İİ|;İIPİIİ:l|İll ARKADAŞINLA NİÇİN CAV_&A ED!yo(2SuN Şu PAKA il.e.}ir hedİ-jE al.e onu sevdiğini ispav ett t» y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • Bugün matinelerden itibaren İfHE?LÂLE Sinemasında Türk filmciliğinin yeni bir şaheseri JlIM K COCUİIf Bas Rollerde:Eşref Kolyak Mine Coşkun Gülistan Güzey mm.ı m unu.ıı mı ı m w ı umı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • FİLMLERİN ŞAHI Senenin en sükseli filmi NAVt BONCUK Bugün saat 12 den itibaren TAKSİM Sinemasında başlıyor.Film 4500 metre olduğundan matineler 12 3 6.Bu akşam 8.30 da sürprizli GALA GECESİ vardır.Yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • istanbul'un pırlanta sineması.FİLİMLERİN MÜCEVHERİ.SİTE SAYONARA S 1 N 8 RnAS 1 Mavlon Brando Miiko Taka Ullı b İTİCİM RENKLİ SİNEMASKOP şişli,ıiaiaskârgazi c.3 üncü hafta devam ediyor FİATLAR:Kuruş B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • HENSCHEL Kamyon meraklısı alıcılarına müjde:s ü K A M Y O "t.Anadoluda HENSCHEL kamyonlarımızın bayiliğini yapmak istiyenlerin müessesemize müracaatları.CEVAT GENİŞ Dolapdere kurtuluş deresi cad.2 A B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • KADIKÖY SÜREYYA SİNEMASINDA Bugün Matinelerden itibaren Baştanbaşa harp ve heyecanlı sahnelerle dolu bir film mucizesi.ÖLÜM BERZAĞ1 A Yank İn İndo China JOHN ACHER DOUGLAS DİCK 45/KABİLE Renkli Semino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • BALIKÇILARA ve MANTAR İhtiyaç Sahiplerine Muhtelif eb'adda itlıal ettiğimiz natürel mantar levhalar şirketimiz tarafından ithalâtçı sıfatiyle satılmaktadır.DÜMEKS TİCARET T.A.O.Galata,Selanik Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • Milliıgef S a lı ı b ı ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • I HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1378 11 1374 C.evvel ARALIK Kasım 29 19 5 8 28 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.15 2.34 12.07 7.26 14.28 9.47 16.41 12.00 18.20 1.39 5.29 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT YAZAN:JULES VERNE TÜRKÇESİ:SELAMİ İZZET SEDES 54 Yıldızlarıııkiyle mukayese edilecek olursa,Nepliinle Güneş arasındaki mesafe hiçtir arkadaşlar.O yıldızların uzaklıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • Son 10 yılın verimi f*t ON 10 yıl içinde 1949-1958)memlekette bası-t EJ lıp derlenen eserlerin sayısı 28.813'ü bulmuş-r 5 ^J tur.Her yıla isabet eden kitap ve broşürlerin yekûnu:1949'da 2.480,1950'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1958
  • Bodıık pencereyi açtı,fakat çerçeveyi tutturarak menteşeyi çevirecek kadar tekâmül etmediği için içeriye atlar atlama/çerçeve düştü.Ayı,gürültünün Murad'ı uyandırabileceğini de lıesap etmedi.Hiç bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • Bir tabib Binbaşı eşini 34 yerinden vurarak öldürdü ğ Baştarajı Birincide Gureba Hastahanesinde 6 ay tedavi edildikten sonra,hakkında verilen «çalışabilir» raporuyla Haydarpaşa Askerî Hastahanesindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • TOKER'SN TASHİHİ KARAR TALEBİ DÜN REDDEDİLDİ Bir gazetecinin 6 aylık mahkûmiyet kararı tasdik edildi ANKARA,HUSUSÎ METİN Toker'in Nihat Erim dâvâsiyle ilgili tashihi karar talebi dün Temyiz Başsavcılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • iBİR MAHKÛMİYET KARARI KESİNLEŞTİ 1 BURSA,HUSUSÎ Pazaryerlnde çıkardığı haftalık gatetede Vali Ekmel Çetiner'e neşren haicaret ettiği iddiası ile mahkemeye ve-"rllerek altı aya mahkûm olan ve bu "kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • ¦İZMİR'DE YENİ BİR DÂVA ı İZMİR,HUSUSÎ "Demokrat İzmir» gazetesi aleyhinde "3ün yeni bir dâva açılmıştır.Gazetelin Diyanet İşleri Reisine neşren hakaret ettiği iddia olunmaktadır.Gazete nesullerinin S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • Z A Y I Kardeşim Erdoğan Durakbaşa'ya alt Ankara Kambiyo Müdürlüğünden çıkarttığım 8/8/1958 tarih 161343 No.lu Döviz permisi zayi olmuştur.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Mehmet Durakba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • Tanınmış bir jlrket tarafından acele MUHASEBE MEMURU aranıyor.Yabancı dil bilmesi cart,tecrübeli,el yazısı İle müracaat P.K.78 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • Komisyon,tedbirleri tesbit ediyor t Baştarajı Birincide mesi için Meclis umumi heyetine getirilecektir.KOMİSYON ÜYELERİ 15 D.P.li mebustan müteşekkil komisyonun kadrosu şudur:Bursa Mebusu Hulusi Köyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • BAŞVEKİL BİR MESAJ YAYINLADI t Baştarafı Birincide Cemiyeti bu seviyeye yükseltmenin en emin yolu,kendisini teşkil eden insanların bilgi ve Kültürünün inkişafı ile mümkün olduğu bugün artık inkâr edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • MEMURA ZAM ŞEKLİ BELLİ OLDU t Baştarafı Birincide WT% Aslî maaşları 60 liraya kadar 61 dahil)olanlara ikramiyeden ayrı olarak ayrıca 50 lira tutarında bir ek ödenek verilmesi,El Subaylar da ayni statü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • EMEKLİLERİN DURUMU MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ t Baştaraft Birincide İle birleştirmek suretiyle müesseseye nefes alma imkânı verilmelidir» demiştir.Özçoban,teklifin reddini istiyen bütçe komisyonu raporunun mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • KÜBALI "SEÇİMLERİN TEHİRİ ANAYASA'YA AYKIRIDIR DİYOR t Baştarajt Birincide retmiştir.Teamülün ancak yazılı Hukukun boşluklarını doldurabileceğini ifade eden Prof.Kubah devamla ezcümle şunları söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • Dolma Kaleminiz DERECE değildir!m m J Yazıya dobna derece gülünç başlamak için kaleminizi bir gibi silkmeniz değilmi Kaleminizin daima yazıya hazır olması için PARKER QUINK mürekkebini kullanınız.Zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • DİKKAT ŞİMDİYE kadar GÖRÜLMEMİŞ AZAMÎ KOLAYLIK.Kurtuluş tramvay durağına 3 dakika mesafede manzaralı boş teslim apartman daireleri bedelini tamamen ödemeyip kısmen peşin,bakiyesi uzun vâdelerle olup t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • D.P.de Şiir Gecesi!ALDI SAZI,BAKALIM:Sıtkı Yırcalı Nâmık Gedik Semi Ergin Muzaffer Kurbanoğlu Mükerrem Saroi Afif Benderlîoğlu NELER,NELER SÖYLEDİ!Bugünkü AKBABA'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • 29 cu SAYISI ÇIKTI Dış Krediler ve Şartlarını Açıklıyor n ıı u.ı/iMj-nı ı 'sınel Paşayla Güney gezisi-BU Hafta KİM I Okuyanlar,ne katılmış kadar olayları yakından takip ettiler.D.P.milletvekillerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • îğte kocama *ce#vca#tyeefe 4ftây6} e*teâ4âc*c kravat!Muhakkak çok hoşuna gidecek I Zira.böylece gayet yakışıklı olacak va arkadaşları zerafetine hayran kalacaklardır.%100 tabii «pek.buruşmayan EMERV k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • TÜRK VANTİLATÖR Ltd.Şti.Sınaî vantilatörler,Isıtıcılı cihazlar ve ısıtıcılar,Aspiratörler Mazotlu Kuzineler,Menfezler ve Anamostatlar,Serpantinler ve Muhafazaları Her türlü saç işleri ve imalâtı yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • T.C.ZİRAAT BANKASI aralıkta milyon lira yılbaşı ihramiyesi dağıtıyor ^f^feâ^^:ooo lO ADET SOOOO LİRA IO ADET 10 OOO LİRA 20 ADET 5 OOO LİRA 200 ADET 1 OOO LİRA 200 ADET 500 LİRA 2 OOO ADET IOO LİRA 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1958
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 ki 10 SATILIK EMLAK ARABACI Beyazıt Man.İmam Çerçi Sok.5/1 sayılı,yeni imar kanununa uygun ve konforu haiz ve ayda 1000 lira gelir getiren apt.daire daire,el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.12.1958
  • HEP AYNİ NOKSAN Eşfak AYKAÇ PAZAR günü Ankara'da oynanan Türkiye Bulgaristan maçını,okuyucularına,bütün veçheleriyle ve eksiksiz olarak nakletmek emelindeki gazetemiz,Futbol Federasyonu Reisinin müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • APAK ÇEKLERE KARŞI açıksız oynayacağız,dedi FUTBOL Federasyonu Başkanı Orhan Şeref.Apak,«Çekoslovakya'ya kargı açıksız oynayacağız» demiştir.Kadroya,esas mevkii insayt olan futbolcuları aldığı İçin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • B.Millî takımımız dün Bulgaristan'dan dondu Kafile olmadı Başkanı,"Filibede bir hâdise raporum normaldir diyor [SAMİ ÖNEMLİ] Filibe hâdiselerine İsmi karışan Münir'i,Federasyon heyeti burun dinleyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • YILIN SPORCUSU SEÇİMİNDE VAROL ÖNDE AYVAZ İKİNCİ MİLLİYET okuyucuları YILIN SPORCUSU'nu seçmek üzere gittikçe artan bir tehalükle oylarını göndermeğe devam etmektedirler.Günlerdenberi gazetemize gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • TLER oynuyor Bugün ve Pazar'a yapılacak hazırlık maçından sonra Çek'lere karşı çıkacak kadro lesbit edilecek Ç EKOSLOVAKYA'ya karşı oynayacağımız millî maça kadar namzetlerimiz iki antrenman maçı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • F.BAHÇE ERTUûl)U.MÜDÜRLÜĞE ŞİKÂYET EDECEK Fenerbahçe kulübünü Çemişkezek kulübüne benzeten ve arasında hiç bir fark göremediğini söyleyen Merkez Hakem komitesi âzası Ali Rıza Ertuğu Fenerbahçe idare h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • ÜÇÜNCÜ HAFTA OKUL MAÇLARI Okul spor yurtlarının tertiplemiş olduğu müsabakaların üçüncü hafta karşılaşmalarına dün devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır.VOLEYBOL Erenköy Kız Lisesi 2 Kadıköy Kız Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • 1 BE.3i "'Ta i ğ& Jm yi ^8 JİmS 1 x:IS';M iliPllIl i:b 01 [BASIN FOTOJ 8f)l ÇANÇl AR kİ karğ,laSma i,i" buKÜn Budapeşte'ye hareket edecek olan güreş.millî takımımızdan ümitli olanlar çoktur.Bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • BÜLENT EKEN GENÇ MİLLÎ Takım antrenörü millî takım ve Beyoğluspor kulübü antrenörü Bülent Eken'nin asaleten Genç millî takım antrenörlüğüne tâyin edileceği bildirilmiştir.Federasyona yakın şahıslar Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • Genç tahini MAÇLARI İstanbul Genç takımlar şampiyonasının ikinci devre karşılaşmalarına bu hafta devam edilecektir.Yapılacr karşılaşmaların programı şöyledir-14 Aralık Pazar:Saat Fenerbahçe Stadında 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • Fahrettin Ve Nazmi Ceza Heyetinde Ceza Heyeti bugün iki futbolcunun ifadesini alacak B'ölge ceza heyeti,bu aksam yapacağı toplantıda Karagümrüklü Fahrettin ve Beşiktaşlı Nazmi'yi dinleyecektir.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • Barcelon Varol'a Koçsis'in oynadığı İspanyol takımı,kalesini Ramallets'in yerine Varol'a emanet etmek istiyor MADRİD,Hususî muhabirimiz Süleyman ŞALOM'dan j SPANYOL liginde ikinci I durumda olan Barce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • KISA HABERLER FENERBAHÇE ve Karagümrük,cumartesi günü yapacakları karşılaşmada» millî kadroda bulunan futbolcularını da oynatabilmek için,Federasyondan müsaade istemişlerdir.MİLLÎ takım ve Fenerbahçe'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • Erdem,Vefa'ya ilk antrenmanını bugün yaptırıyor Yeni Antrenör,«Takımın muvaffak olması için elimden geleni yapacağım» dedi Dün Vefa takımına antrenör olan Necdet Erdem,bugün futbolcularla tanışacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1958
  • Ligin ikinci devresi 20 aralıkta başlıyor Kulüp idarecileri çift tarifeli bilel usulünün tatbiki için bugün Apak'la görüşecek PROFESYONEL 1.küme lig maçlarının ikinci devresi 20 Aralık Cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor