Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • AKŞAM TEKNİKER OKULU Müfredatında yazılı bütün derslerden okula devam etmeden dışarıdan bitirme imtihanlarına girecekler için MAKİNE ve YAPİ TEKNIKERLİĞf Kurslar 2 Ocakta başlıyor GÜVEN DERSHANESİ Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • 11 TEBLİĞİNİN ESftSLftRİ DP.Meclis Grubunun tebliğinde,alınacak tedbirlerin hazır-#lanışında 11 Ağustos tarihli D.P.Meclis Grubu tebliğinden J istifade edileceği zikredilmiştir.D.P.Meclis Grubunun 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • Averof B.M.kararının kimsenin aleyhinde olmadığını söyledi.MacMillan açıklama yapmadı NEW-YORK,AA.BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu Siyasî Komisyonunda Kıbrıs meselesi müzakere edildiği sırada,memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • PAKİSTAN BASIN DERNEĞİ,BASIN ENSTİTÜSÜNE ÇATTI ANKARA,A.A.Pakistan Millî Basın Derneği Başkanı Muazzam Ali,Basın Yayın ve Turizm Vekili Servet Sornııncuoğlu'na bir mektup göndermiş ve Milletlerarası B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • İKİ AMERİKAN TABLOSU YIRTILDI Teknik Üniversitede açılan «9 neslldenberl Amerikan Resim sanatı sergisi» nde teshir edilen orijinal tablolardan İki tanesi,evvelki gün meçhul bir ziyaretçi tarafından se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • CHP Grubu toplantıya çağırıldı Yarınki toplantıda tedbirler Mecliste görüşülürken takip edilecek hareket tarzı t e s b i t olunacak ANKARA,HUSUSÎ CHP.Meclis Grubu yarın saat onda toplantıya çağırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 Oğlu issiz kalınca kirayı ödeyemez hale gelen kadınla torunu sokak ortasında beklerken hamiyetli bir fabrikatör onları bu perişan halden kurtaracaktır.Halk.sokağa atılan nine ile toru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • I İLHAN DEMİREL)Florya sahil yolunda cinayetin İslendi*!çadır görülüyor.Kaatil cinayetten lonra cesedin üstünü örterek kaçmıştır.Bir taşeron gırtlağı kesilerek olduruldu Florya sahil yolunda bir çadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • Korkunç İvan azledildi DIŞ HABERLER SERVİSİ BATI memleketlerinde «Korkunç İvan» namiyle anılan Hus gizil polis teşkilâtının başı,vazifesinden atılmıştır.General İvan Serov'ım azlini Moskova gazeteleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • işçi Sendikaları Konfederasyonu grev hakkı istiyor İSÇİ Teşekkülleri grev hakkının tanınması için Mebuslara beyanname dağıtacak ve kanunda gerekli tadilâtın yapılmasını isteyeceklerdir.İs yerlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • Bir kaatil mahkeme hey'etini makineli ile tehdit etti Bursa'da jandarmadan kaptığı tabancayı mahkeme heyetine çeviren kaatil silâhı çalıştıramadı BURSA,HUSUSÎ «Nasıl olsa siz beni asacaksınız.İyili mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • IİLHAN DEMİRELİ Opera tamamlanıyor Maarif Vekili Celâl Yardımcı,Devlet Konservatuarı kurucusu Kari Ebert İle birlikte Takslm'deki opera binası İnşaatını gezmiştir.Mühendislerin projeler Üzerindeki iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • CHP.LİDERİ İNÖNÜ dab* İçinde)BÜYÜK BİR KALABALIK TARAFINDAN KARŞILANDIĞI MERSİN'DE HALKİN AKASINDA İLERLEMEYE ÇALIŞIRKEN Telefoto MİLLİYET:Mersin istanbul)MERSİN'DE BÜYÜK TEZAHÜRATLA KARŞILANAN C.Ü.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1958
  • UMUMİMİ Ilı İnil I Görüşmelerin 11 A hnacak tedbirleri ustos tebliği ışığında cereyan ettiği ve bir komisyonun hasır lı yaeağı açı klandı Basın kanununu ağırlaştıran ve toplantı kanununu tâdil eden ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • i&r:iW ¦'iktisat CARET ayan Dr.Halûk CILLOV SERBEST MÜBADELE BÖLGESİ MESELESİNDE SON GELİŞMELER HATIRLARDA olduğu üzere 1948 yılının Nisan ayında teessüs etmiş olan Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • TÜRKİYE İMAR BANKASI TÛRtfY* İMAP BANKASI Ulvinde:ş o Yıldtz'da g e KALORİFERLİ Apartman Dairesi g ur.Z Erenköyda ^ARSA ı ayrıca 50.000 lira PARA İKRAMİYESİ SON PARA YATIRMA GÜNÜ Kur'o numaralarınızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • ^ lıtlllllıi(iıııjıııttllllııııt tııııij«tıtıııııııi(ii(itıi(İSTANBUL İ 7.27 Açılış ve program 7.S0 I Karışık sabah müziği 8.00 Hağ berler 8.15 Şarkılar 8.30 Se-E vllmiş tangolar 8.45 Saz eserleri E 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • OĞLAK BURCU 'rtt [22 Aralık 20 Ocak] Birtevlyelik sinirlerinizi bozuyor.Siz de bunu başka sebeplere atfediyorsunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Can sıkıntınızı dökecek insan arıyorsunuz.Halbuki eğlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Peyzaj,natür'mortları i 11 Şöhret bulan,Sultan AbdUlaziz'in iradesiyle Paris'e gönderilen ve 1872 de Türkiye'de İlk resim sergisini açan ressam bir paşa.2 Bir kimsenin din emirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • TEŞEKKÜR Sevgili Oğlum Bülent ÇEVİKCAN'm Ölümü dolayısiyle Cenazesine iştirak eden çelenk gönderen,telefon,telgraf ve mektupla acımıza iştirak eden esnaf dernekleriyle evimize kadar bizzat ziyarete ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • 2 OTOMOBİL 20 BUZDOLABI 1 O RADYO HESAP AÇTIRMAKTA ACELE EDİNİZ.I 999999999999999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • İş bulmak için 142 lira dolandırmış Sabıkalılardan Fikret Fidan,iş aramak için cehrimize gelen Fikret Yalçın'ın i;bulmak vaadiyle 142 lirasını dolandırmıştır.Suçlu Adliyeye verilmiş ve tevkif edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • Yılbaşında 3000 yeni telefon verilecek Telefon idaresi tarafından hazırlanan programın tatbikine devam edilmektedir.Yılbaşında da Beyoğlu semtindeki 3000 kişiye telefon verilecek ve böylece Istanbulde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • Rum Kilisesi kaçakçılıktan sanık Yunan tab'alı Samokali ve suç ortağının evlerinde yapılan aramada viski,Rus votkası,Amerikan sigarası ve kahve bulundu Bir rum kilisesinde kâtiplik yapan Yunan Tab'alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Aşk ve Kin Charlton Heston Anne Baxter Renkli İııg.EMEK Tel:44 90,07)Aida Sophia Loren Renkli İtalyanca.SU-ARE:Biz Kadınlar İngrid Bergman Isa Miranda İtalyanca.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • M E V L İ D Gazetemiz kurucusu ve Başmuharriri Merhum Üstadımız SEDAT SİMAVİ 'nin aziz ruhunu taziz maksadlyle 5 inci ölüm yıldönümüne müsadif 11 Aralık 1958 perşembe yarın)öğle namazını müteakip KANL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • KORSE DiLBtl HAZİR ve fİ(SMARLAMAy [JtNGİNÇ£Şİlbpiİ^ i ÇcLlatasafatfZ97/i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1958
  • »••U MIU.M,U.I.I.M.1.1!I S NANMAKTA zorluk çektiğim bâzı Anka-|ra haberlerine göre hükümet Büyük Millet Meclisine şımu söylemek istiyor:Rahat çalışamıyorum.Muhalif partiler basın toplantıları ve göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • NATO'daki Yunanlılar îzmirle alâkasını kesti Dün Yunanlılar,Haziran'dan beri kapalı evlerindeki eşyalarını topladı,bunlar gelmemek üzere gidecek izmir,hususi Yunanlılar,İzmirle olan son alâkalarını da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • LÂUBALİLİK.BU acaip illete ilaha doğuştan «Ufarak tutuluruz.İlk lâubaliliğimiz,ilmin tıbbın,doktorun tâyin ettiği zamandan geç dünyaya gelmek suretiyle kendini belli eder.Babalarımızın bütün isi gücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Fabrikamızda çalıştırılmak üzere asgarî ilk okul mezunu genç İşçi kızlar aranmaktadır.Alâkalıların aşağıdaki adrese bizzat müracaat etmeleri rica olunur.Müracaat:PFIZER İLÂÇLARI A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • 5 GÜN KALDI SUADİYE ve KALAMIŞ'da APARTMAN DAİRELERİ ÇEŞİTLİ ZENGİN İKRAMİYELER YENİ HESAP AÇTIRACAKLAR VEYA MEVCUT HESAPLARINI ARTTIRACAKLARA Zarif Hediyeler DİKKAT:APARTMAN DAİRELERİNİ ALMAK İSTEMEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • y4WffM4 GÜMüHE g'ûh YAPI ve KREDİ VS»'.4 İt avO* *ü7f C**U 04$,I* i BHHK0SI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • DURUNUZ!YOLUNUZU AYDINLATACAKTIR.448 SAYFALIK BİR TAKVİM Günlük sayfalarında:İlâve sayfalarında:it En doğru namaz saatleri it Bitkiler ve hastalıklar it Her gün bir ayet veya hadis it Ev kadınına fayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • 1 SENE GARANTİLİ M AD AS AKÜMÜLÂTÖRLERİ Vilâyet ve kazalarda bayi tâyin edilecek TOPTAN SATIŞ Fi ATLARI:6 volt 90 Amper 165.81 lira 6 120 180.47 6 135 ı 202.40 G v 150 225.61 6 Buick Tipi 192.99 12 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • Suriye İsrail hâdiseleri için karara varılamadı NEVV-YORK,RADYO Güvenlik Konseyi İ.srail-Suriye hududunda vuku bulan son hâdiseler üzerinde iki tarafın görüsünü dinlemiş,fakat bir karar almadan toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • İZMİR'DE TAKSİYE ZAM YAPILDI İZMİR,HUSUSÎ Taksi tarifelerine zam yapılmıştır.Yeni tarife harekette l?r kuruş ve beher kilometre İçin 120 kuruş esasına dayanmaktadır.Kilometredeki artış yüzde 150 nisb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • Bir kamyon devrildi 10 kişi yaralandı MALATYA,HUSUSÎ Malatya Arapkir yolunda bir kamyon devrilmiş,10 kişi yaralanmıştır.Şoför Ali Osman,idaresindeki Erzincan 2G0G plakalı kamyonun devrilmesine fazla s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • ERKMEN,MISIR HARİCİYE VEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜ B.Arap Cumhuriyeti Hariciye Nâzın,ziyaretin iki memleket arasındaki münasebetleri takviye edeceğini söyledi KAHİRE,AA.Türkiye Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • FUAR AÇILDI KAHİRE,RADYO Kahirenln Cezire semtindeki Sanayi ve Ticarî Fuar Birleşik Arap Cumhuriyeti Cumhurreisi tarafından törenle açılmıştır.Nasır saat 10.20 den 19.30 a kadar fıınrı dolaşmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • BİR YAPRAK içtimâi bir hâdise GEÇEN gün gazetelerde yine müthiş bîr cinayet okuduk.Zeytinburnu'nda yetmiş yaşında bir kadın,gelinini balta ile öldürdü.Gelin kelimesini oğlunun karısı mânasına alırsak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • PARA SKRA^i!LEI ÇEKİLİŞİ rw AİLYON TL TUTARINDA TURKIYİ VAKİİN BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • Yİ LSONU İKRAMİYELERİ LİRA PARA İKRAMİYELERİ HER ŞUBEDE HUSUSİ KEŞİDE Ayrıca Hesap Sahiplerine YILBAŞI HATIRALARI VADELİ HER 50 T.L YA R VADESİZ HER 100 T.L YA AYR' '5T,RAK HAKKI KEŞİDE TARİHİ 30-ARAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • İTHALÂTÇI SIFATI İLE SATIŞ Polonya Menşeli:BİRİNCİ HAMUR YAZI KÂĞIDI Kesilmemiş)BRANDA BEZİ Yugoslav Malı:Metrekaresi 17.liraya,üstün kalite PENCERE CAMI ve Samson ve Alliance markalı OTO,KAMYON LÂSTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • İki turist,126 parça eşya ile yakalandı Dün limanımıza gelen San Marco gemisi yolcularından Levi ile kardeşinin üzerinde 126 parça giyim eşyası yakalanmıştır.Eşyalar müsadere edilmiş ve yolcular hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • Berlin işi Pazar günü Paris'te görüşülecek PAItİS,RADYO Amerika,İn^ltere,Fransa ve Almanya Hariciye Vekilleri önümüzdeki pazar Pariste toplanarak Berlin meselesini görüşecektir.Bu toplantıya Berlin Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • Radyodaki ihtilâf KISMEN YATIŞTI Şükran Özer ve Perihan Altındağ dün Radyo İdaresi ile anlaştı Radyodaki bâzı ses sanatkârlarının seanslarının değiştirilmesi ile beliren ihtilâf dün kısmen yatışmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • m GÜNÜN MODASI MI?[İLHAN DEMİRELI İstiklâl caddesinde istanbul'un en şık giyinen hanımlarını,dışarıdan gelen moda cereyanlarının numunelerini görmek sık sık mümkündür.Ancak tarihe mal edilen kara çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • Wmğ^sa^ısmsxii KISA HABERLER m BATMAN'a bağlı Meymuni köyünde silâhlı üç meçhul şahıs Cemil adında bir çobana ait yüz baş koyunu zorla kaçırmışlardır.Soyguncuların takibine başlanmıştır.İZMİK'de D.P.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1958
  • VE 1 kişiye 6 DAİRELİ APARTMAN)hesabınızdaki 150 liraların adedini çoğaltınız apartman dairesi 785.000 lira El TÜRKİYE Son para yatırma tarihi:13 Aralık Cumartesi günüdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • İv S~E BOVLE öOLT.KAVGC ESMASIN* OA BAZI İŞLER İÇİN BURALARA Gfeı_DıM AMA 8A.ŞiMA Bu At^TIK DÖNECEĞİM.Buralardan bkıM BOLT.KO-LAV DEĞİL.n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • MR,CROWM SE Nini_KONU5.WA ıSTİVO Hum» PEKİ.ÇOOJKUAR.•StZ ÇEKİUİN.L^lffiMM^ffi$8 I®?*1S fl 5ag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • AİLAMİİİK ALİ BEY MAUIME EVDE VO -KOM.Şlj A «Sİtaaiş Oı_A\Aı_ı HAt-lAAE ŞEtCEKlM BuGuN BANfÇADA i MESABlAAlZA 2bO L.IKA DAHA ÎA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • SABAHA KADAR NİS SALONLARINDA YILBAŞI BALOSU ON İKİ KİŞİLİK MUAZZAM CAZ ORKESTRASI VE AYRICA KIYMETLİ SES SANATKARLARI VE BİR COK SÜRPRİZLER.YALNIZ NİS SALONUNDA GECENİN KRALİÇE SEÇİMİ VE AYRICA HER M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • Hfîliâııeî Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • RUMÎ Çarşamba HİCRÎ 1374 10 1378 Kasım ARALIK C.evvel i 27 19 5 8 28 VAKİ Güneş T VASATI EZANÎ 7.14 2.33 Öğle 12.07 7.26 İkindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.39 1 İmsak 5.28 12.47 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • Şantiye Atelye Şefi Alınacaktır Şantiyelerimizde bulunan yol inşa makinelerinin bakım ve tamir işlerini yapan atelyeyi idare edebilecek bir atelye şefi alınacaktır.İsteklilerin Bonservislerin ile birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • OLYMPIC AIRtV/IYS İleni Sik&ûıkutug.CUMHURİYET cad.KERVANSARAY BİNASINDA İSTANBUL HİLTON OTELİ METHALİNDE)AÇILMIŞTIR Telefonlarımız 48 64 4â~48 0915 ATİNA-R0IYIA-PARİ3-L0NDRA-FRANKFURT-ZÜRIH TEL AVİV-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT YAZAN:JULES VEKNE TÜRKÇESİ:SELAMİ İZZET SEDES «Pek acelesi olmıyan,gökyüzünün boş gezerleri bizlerin ist-hızımız doku/bin dokuz yüz fersahı aşraıyacak ve gitgide azalaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • I SITKIÜNER E Memleketimi/denizlerinde ÜÇ nevi istavrit balığı E vardır.Bunlar,biyolojik bakımdan hemen hemen aynı E olmakla beraber,yaşayışları ve ba.zı hususiyetleri do-E layısiyle bir birinden ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1958
  • Bİ Hacı!dedi.bir gişeye toz şekeri koy,üstüne su ilâve et,çalkala,getir.Hacı şekerli su ile dolu şişeyi getirdi.Murad Boduğa uzattı,ayı şişeyi iki eliyle tuttu,şişenin dışına sızan şerbeti yaladı,pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • inönü.Güney Doğu gezisinden dün döndü Baştarajı Birincide naşı önünde 10 dakika kadar devam eden uğraşmalardan sonra İnönü,güçlükle cip'den inebilmiş ve içeri girmiştir.Bâzı kimseler de ezilme tehlike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • C.H.P.GRUBU TOPLANTIYA ÇAĞIRILDI t Baştarajı Birincide Ayrıca bir muhalefet sözcüsü alınması muhtemel tedbirleri şimdiden giddet tedbirlerin olarak vasıflandırmış ve bu gibi tedbirlerin memleket İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • Irak Başvekili KÜRTLERE ihtarda bulundu BAĞDAD,RADYO Irak hükümeti.Kürt aşiretlerinin hükümete karşı düşmanca bir hareketten kaçınmaları ve ecnebilerin vaadlerine kanmamaları tavsiyesine bulunmuştur.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • HaSk,sokağa atılan nine ile torununa yardım etti Baştarafı Birincide ni teselliye koşmuşlardır.Bunlardan bir kısmı babaanne ile torununa maddi yardımda bulunmuşlar,bir kısmı da ev eahibini protesto ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • TOKAT VALİSİNE KİFAYETSİZLİK REYİ VERİLDİ TOKAT,HUSUSÎ Tokat İl İdare meclisi dün yaptığı bir toplantıda Tokat valisi Fazıl Kaftanoglu hakkında kifayetsizlik reyi vermiştir.Vali lehinde bir âzâ rey ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • GRAN-DÜŞE çorapları!Bütün reyleri toplayan Mukavemet:hususî surette bükülmüş bir nylon ipliği ile dokunmuştur.Elastikiyet:şekli bozulmadan genişler.Moda renkfer:mevsimin wı son moda renkleri.Elverişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • TERAZİ SİSTEMLİ SATİŞA YENİDEN ARZEDİLMİŞTİR SERAMİK Ltd.Şiîistiklâl Caddesi 346 C-m:441315
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • EMEK Sinemasında VERDİ'nüı ölmez operası A İ D A Umumî arzu üzerine 2 nci haftasına başlıyor YARATANLAR:SOPHİA LOREN LOİS MAXWELL İlâveten en son dünya havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • 88» m KES 83 En nihayet memleketimizde ilk MOTOSİKLET YARIŞI na siz de hazırlanınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden izmit körfezindeki donanma iskelesinin durumu gemilerin yanaşmasına müsait bulunmadığından 10-12-958 tarihinden itibaren bu iskeleye sefer yapılmayacaktır.Sayın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • SAMSUN'DA BÂZI SEMTLERİ SU BASTI SAMSUN,HUSUSİ Pazar günündenberi yağan yağmurlardan sonra dün şehrin bazı semtlerini sular İstilâ etmiştir.25 kadar eve sular girdiğinden tahliye edilmiştir.Köprü menf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • DERÎHCE'BE İEl TREN ÇARPIŞTI Lokomotifler ve 4 vagon hasara uğradı.Yol 6 saat kapalı kaldı Sabaha karşı saat 3 de Derince'de iki katar çarpışmıştır.Derinceden izmit'e hareket eden Makinist Fahri Karak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • GENERAL EYÜP HAN İNSAN HAKLAR!Beyannamesini kaldırdı KARAŞİ,RADYO Pakistan Reisicumhuru ve Başvekili General Eyüp Han evvelce aldığı bâzı kararlara ilâveten «İnsan Hakları Beyannamesi» ni de ref etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • Atina Kıbrıs işini NÂTO'y^ götürmüyor t Baştarafı Birincide MACMFLLAN,AÇIKLAMASINI TEHİR ETTİ LONDRA,AA.İngiltere Baçvekili Harold MacMillan dün Avam Kamarasında bir soruya verdiği cevapta Kıbrıs hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • İTHAL MALLAR!GELİYOR İZMİR,HUSUSÎ Birinci üç aylık ithalât kotası ile ilgili ilk malların bir kaç güne kadar gelmesi beklenmektedir.İlk parti mallar arasında kamyon ve yedek parça,kimyevî maddeler bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • Bir taşeron gırtlağı kesilerek öldürüldü Baştarafı Birincide Arslan Toprak İle Mehmet Şahbaz adındaki şahıslar,eski bir husumet yüzünden kavgaya tutuşmuş ve kavga esnasında Mehmet Şahbaz,üzerinde taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • Kruşçev,Eisenhower'e mesaj gönderdi WASHİNGTON,A.P.Demokrat Senatör Hubert Humphery Devlet Reisi Eisenhower'e Sovyet lideri Nikita Kruşçev'in Rusya'da tertiplenen nüklear infilâklerle ilgili mahrem bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • CAMİ AVLUSUNDA ÖLDÜRÜLDÜ DİYARBAKIR.HUSUSÎ Lice kazasının Muradiye mahallesinden Abdulbaki Baltacı cami avlusunda otururken hasmı Hamdi Dursun tarafından av tüfeği ile öldürülmüştür.Kaatll firar etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • BÜYÜK BİR KAVGA MALATYA,HUSUSÎ Akçadağ kazasının Doğanlar köyünde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi ölmüş,5 ki^i de yaralanmıştır.Ölen Hasan Alkıştır.Kavga,ekili araziye hayvan sokma yüzünden ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • İstanbul Bakırcılar Derneğinden:Bakır tesisi olupta bakır alamayan müesseselerin üç gün zarfında derneğimize müracaatları ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • Gayemfc Hizmet Yırtık Yağmurluklar Son sistem makinelerle KAYNAKLANIR DANİŞ.Beyoğlu Parmakkapı Ekspres karşısı İmam S.No.4 Telefon:44 92 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • Siz deTENİNİZİN GÜZELLİĞİNDEN GURUR duymak isterliisiniz?I ÖYLEYSE ÇİÇEKLERDEN ELDE EDİLEN 8U USARENİN HAYRET VERİCİ HASSALARINDAN İSTİFADE EDİNİZ.Bir kadından hayranlıkla bahseden' erkeklerin daima F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • İMALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE Macar malı LEVHA ALİMİNYUM larımız mevcuttur.Müracaat:Galata Balıkpazan Kardeşim sokak No.17 Tel:44 30 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • BU AKŞAM GÜNÜN KADINI LA DANNA DEL GİORNO)VİRNA ANTONİO HAYA LÎSİ CtFARİELLO HARARİT Yükselmek hırsı ile çırpınan bir kadının maceralı hayatı,ilâveten en son dünya havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • HAraTcKJpKL «Bizim köye gazete gelmez.İsmet Paşa da uğramadı.Buna rağmen köyde tek Demokrat ben kaldım.Sigaralar elli kuruşa çıkınca.D.P.de bitenler KİM de FiSlbe ve Ankara mülî maçiarımn hikâyesi Kİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • SATILIK EMLAK ŞİŞLİ Kâğıthanede.250 M2 fabrika veya geniş sanayi arsası,çok cazip,Tel:44 45 30.GALATA Bankalar cad.Sat.Kelepir iş hanı,800.000.48 00 10.ALTLNBAKKALDA 5 odalı,konforlu kat,55.000.48 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1958
  • Yılbaşı münasebetiyle BÜTÜN Fay Katotlarına 1 adet Hediyelik Puro Tuvalet Sabunu konulmaktadır.Bu sabunlar Puro Fabrikasının müşterilerine hediyesidir.Ayrıca 50 va 1 liralıklarla hoş sürprizlerin Fay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.12.1958
  • wv ¦irin ı mınıiııun RıUbl MİLLİYET,OKUYUCULARINA 19S89in bilançosunu sunuyor HER sene olduğu gibi bu sene de MİLLİYET okuyucuları tarafından YILIN SPORCUSU seçilirken,reyini kulanaoak olan okuyucular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • Çek'lerle m istanbul9 da oynuyorum 18 Aralıkta gelirimizde oynanacak olan Türkiye Çekoslovakya millî maçının Ankaraya alınacağı sâyi olmuştur.Dün gece malûmatına müracaat ettiğimiz Federasyon başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • Çek takımı 15 Aralıkta geliyor 13 Aralık cumartesi günü Cenovada İtalya millî takımı ile karşılaşacak olan Çekoslavakya millî takımı J5 aralık pazartesi günü şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • OLDU MU YA?PAZARTESİ günkü MÜ-j liyet'in spor sahifesin-j de Lefter,maçın son j dakikalarında oyundan çıkarılmasından bahsediyor:Kaptan olduğum bir mili maçta ve son dakikalarda takımdan çıkarıldığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • Wlener Vadesli turuna tertip ediliyor Türkiye Çekoslovakya millî maçından sonra iki yabancı,dört yerli takımın iştiraki ile altılı bir turnııo yapılacaktır.Turnuaya şu takımlar katılacaklardır:Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • Fenerbahçe Karşgümrük' le karşılaşıyor Fenerbahçe ile KaraRİimrük takımları,cumartesi günti saat 14,15 de Mithntpaşa stadında hususî bir karşılaşma yapacaklardır.Kadri,Zekâi ve Fahrettin'den mahrum Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • soy u iyor Güreş Federasyonu 2 nci Başkanı yeni bir seçme tavsiye etmediğini söyledi.Ayvaz Biz âsi değiliz diyor GÜREŞ Federasyonu Başkam Seyfi Cenab Berksoy «son hâdiseler sun'l gekilde büyütüldü,maa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • Amerika turnesi nbat'ia başlıyor Güreş MiUÎ takımımızın Amerika seyahati tahakkuk safhasına girmiştir.Amerika Güreş Federasyonu Reisi Mr.Albert Referri'den dün alman bir mektupta «Teklifimiz gereğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] H7PAIİ UACTAIIÜIICIIE nuıgarısıan maçında,ayak kemi;indeki VfcvAN nfl« I MilMIlCUt sakatlığı tazelenen Özcan dün Nişantaşı Sağlık Yurduna yatırılmıştır.Özcan hastahanede 10 gün kalaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • Bulgaristan revansı bırakıyor Necmi TANYÖLÂÇ SOFYA'DAN BİLDİRİYOR BULGAR Futbol Federasyonu,Türkiye Bulgaristan milli maçının revanş karşılaşmasının 1960 senesi Nisanında İstanbul'da oynanmasını tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • Maarif Vekili,C.Yaıdımcı harekete geçilmesi için Futbol Federasyonu na emiı verdi MAARİF Vekili Celâl Yardımcı,Futbol Federasyonuna,Filibe'deki hâdiseli maç hakkında tahkikat açmasını emretmiştir.Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • Bulgar Millî Takımı gitti AZAR günü Ankara'da karşılaştığımız Bulgar milli takımı dün saat 16 da ekspresle memleketimizden ayrılmıştır.Kafileyi,Futbol Federasyonu adına' umumî kâtip Muhtar Uygur,Remzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • Birinci ve ikinci Başkan'Ia Umumî Kâtip yeniden vazife almamak kararında oldukiarsm söyîed ier GALATASARAY Klübü Reisi Sâdık Giz ile 2 nci Reisi Mustafa Vacit Yalman ve Umumî Kâtip Necdet Çobanlının 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.12.1958
  • Kadrosu Yeni isimler:Stiad,un,v w ŞÜKRÜ Gün ola,harman ola ERGUN MlnüskUsten İntikam ZE K A İ Futbolcu takım içindir SUAT Çalışan kazanır K.Ahmet,Ahmet,Özcan kadro dışı bırakıldılar ARALIKTA Çekoslova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor