Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.12.1958
  • f| Hİ|| jUCtf ftE| İVflD Danimarka'dan 50 bin sağmal inek gctir-JU Din l«Cl\UCI.II Un turnesi İçin girişUen çalışmalar tamamlanmıştır.Bu inekler 5 sene içinde peyderpey memleketimize gönderilecektir.Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1958
  • HELA SAHİPLERİ ZAM İSTİYOR GAZETELERDEN)HAYAT SAHİDEN GİTTİKÇE PAHALANIYOR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1958
  • elininibalt ürdü Zey tinburnundaki cinayeti cinnet neticesi işleyen 70 yağındaki Remziye Bıyık müşahede altına alındı Kaynanası tarafından bağı balta ile parçalanan Nezihe Çetin.[ÖZDEMİR GÜRSOYl mfadn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1958
  • Filibe'deki Millî Maçla müessif hâdiseler oldu Filibede oynanan ve 4-2 mağlûbiyetimizle neticelenen Türkiye Bulgaristan milli maçında nahoş hâdiseler cereyan etmiş,bu yüzden oyun sık sık inkıtaa uğram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1958
  • Mersin ve civarı su baskınına uğradı Şiddetli yağmurdan halk evlerinden çıkamıyor.Cadde ve sokaklarda suların yüksekliği 30 santimi buldu MERSİN,HUSUSÎ' SAATTENBERİ fasılasız olarak devam eden yağmurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1958
  • D.P.GRUBU bugün toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis Grubu bugün saat 10 da fevkalâde bir toplantı yapacaktır.Bu toplantıda muhalefetin faaliyetine karsı yeni bâzı tedbirlerin gruba teklif edileceği za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1958
  • Kalabalığı zaptetmek İçin kurulan asker ve polis kordonu güçlükle muhafaza edilebilmiştir.Resimde halkın tehacümünü önleyebilmek için ortada)silâhını havaya kaldırarak,dipçiğini halka çevirmiş bir ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1958
  • Topaloğlu "İnönü eller Üstünde Taşınmadı,Diyor Hatay Valisi,tavzi-hinde,C.H.P.Iilere «Eski Reisicumhura istediğiniz tezahüratı yapabilirsiniz» dediği yolundaki haberleri yalanladı HATAY Valisi Ahmet T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1958
  • D.P.TEŞKİLAT BAŞKANLARI DÜN TOPLANDI "Vatan cephesi,nin görüşüldüğü toplantıda gazetecilere resim çekebilmeleri için 3 dakika izin verildi DP.İstanbul Ocak,Bucak Başkanları ile İlçe ve İl İdare Heyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1958
  • Pazartesi Harta.RERfitfft İNEW YORK ve LOS ANGELESE 11 ŞjŞ İLE UÇUNUZ İÜ Ijtanbul T«L 47 31 40 Ankara Tel;28 6 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • m$&r.^K^iıfifjjJföv^mJ mm 16''Aralığa kadar hesabınizclaki V5Q Ijrbforınız)yoğaltınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Yüksek Sosyete Bing Crosby Grace Kelly Renkli İng.SUARE:Aşk ve Kin Charlton Heston Anne Baxter Renkli İng.EMEK Tel:41 90 07)Aida Sonhia Loren Renkli İtalyanca.İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • JlllllllimilJIIIIMIII IMIlIflIMIIIIIIM rı I I I t M I I I I 1 lif 1 I III I I I II.İl İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 800 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Paul VVeston orkestrasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • OĞLAK BURCU TO 122 Aralık 20 Ocak] Evhamı bırakınız.Merak ettiğiniz mesele iyi bitecek.KOVA BURCU t Bb B [21 Ocak 19 Şubat] Birini kıskanıyorsunuz ama kendinize bile itiraf etmek istemiyorsunuz.BALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İyi bakım;Dadı.2 Vekil;Son.3 Pek fazla hızla ve döne döne ilerliyen büyük kasırga;Çok zaman tutma.4 Vilâyet:Gelir;Başlangıcı olmıyan zaman.5 Oturmak;Tersi genişlik.6 Üstü açık su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • AMAMAMAMAMAMAMA»MAM:SVVVVa »AMA» ı M «AMAMA AM%A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • 30 ARALIKTA 30 apartman dairesi atınca 785 Bin Lira r.T"-6 7 kişiye daireli apartman ceman milyon fc Lira II BANKASI v on ı yatırma tarihi 13 Aralık Cumartesi günüdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • TÜRK GAZETECİLERİ,AMERİKAN HÜKÜMETİNİN TERTİPLEDİĞİ SEYAHATTE BIK NATO ÜSSÜNDE VERİLEN İZAHATI DİNLİYORmmget'tm MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Eksik olmasınlar şu Amerikalı dostlarımız arada birada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR'ın en güzel ve en meşhur millî romanıdır.Herkesin,kadın ve erkek bütün gençlerin merak ve neş'e ile okuyacakları bir eserdir.Fiatı 5 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • I Bir harf ve bir mesele OKUYUCUMUZ D.A.soruyor:«Meşhur C vitamini,Fransızlar gibi se)olanak mı okunmalı,Türk alfabesindeki sesiyle ce)olarak mı?Evvelâ bir hâtıra.On sene kadar evvel bir l gün.rahmetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • Çıplak modeller de fiatlannı arttırdı gelirimizdeki ressam ve heykeltıraşlardan birçoğu «Çıplak Model» sıkıntısı çektiklerini iddia etmektedir.Çıplak modeller ücretlerini kendiliklerinden arttırmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1958
  • Tarsus vapuru Denizcilik Bankasının basına dert oldu 2 seneden beri çalıştırılmadığı için Mohini adı takılan gemiye müşteri de bulunamadı Denizcilik Bankası nıehal'ilinde «Tarsus» gemisine «Mohini» ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • SON PARA YATIRMA GÜNÜNE 6 V* Vta\fc 11 ARALIK akşamına kadar en az 200 liralık bir hesap açtırmakla,siz de büyük Yılbaşı çekilişimize katılınız.Her 100 liraya bir kura numarası verilir.87 7554
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • ÇİMENTO Mağazanıza,inşaatınıza derhal teslim.Çimento ihtiyacınız varsa 27 22 19 22 82 38 No.lara bir telefon kâfidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • ŞAN 'da Bu A^an,LÜKS e BULVAB Sinemalarında Çarşamba)dan itibaren)Film Amili:TURGUT DEMİRAĞ LÂLE ORALOGLU ISARCO RABAİOLİ EVA PALMER ve EKREM BORAVı BİR KADIN TUZAĞI Filminde iftiharla takdim eder.Fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • SUADİYE VE KALAMIŞ'da APARTIMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİLERİ Zengin Para İkramiyeleri Yeni hesap açtıracaklar veya mevcut hesaplarını arttıracaklara ZARİF HEDİYELER Apartman dairelerini görmek isteyenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • VEFAT Bursa Ceza reisi merhum Zekal beyin Kızı,Merhum Mehmet Fazıl Erolun refikası,Avukat Mazhar Köklen'in ablası Muadil Köklen'in görümcesi.Afife Üçer ve diş hekimi Sami Erol'un anneleri Adnan Üçer'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • *«aı ¦1ı—ı» SOZ SIRASI.ZİHNİYET Anıerikada «Salnts and Sinncr.s» Melekler ve Günahkârlar)adiyle anılan bir Klüp vardır.New-York' tan Los Angeles'e kadar muhtelif büyük şehirlerde şubeleri bulunan bu K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • Talebe bursu 225 liraya çıkarılıyor Şehrimizde ve Ankara'da birer talebe sitesi kurulacak ANKARA,HUSUSÎ T.M.T.Federasyonunun Maarif Vekâletiyle yaptığı temaslar sonunda İstanbul ve Ankara'da birer tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • Zamdan sonra Tekel maddeleri satışı azaldı Zamlardan sonra Tekel maddelerinin satışında yüzde 6 ile 7 arasında bir azalma tesbit edilmiştir.Daha çok sigaralarda beliren azalma,150 milyon liralık tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • DÜNYA GENÇLİK TEŞKİLÂTI REİSİ GELDİ Dünya Gençlik Teşkilâtı Başkanı,Mr.Ravindra" Varma,Dünyada mevcut memleketlerde gençliğin birbirinden tamamen farklı problemleri bulunduğunu bildirmiş ve «Biz,zorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • TEŞEKKÜR 17-11-958 Tarihinde Cerrahpaşa Üroloji Kliniğinde Böbrek ameliyatımı fevkalâde bir şekilde yaparak beni sıhhate kavuşturan:Sayın Profösör Dr.GIYAS KORKUD'a Doçent Necati Güvenç,Muzaffer Akkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • ^mm&im&-ÜZ YE EDDİE FİSHER [A.P.Uçak kazasında ölen prodüktör Mike Todd'un dul karısı aktris Elizabeth Taylor ile şarkıcı aktör Eddic Fisher'in aşk maceraları yeniden alevlenmiştir.Son defa,geçen Eylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • Rusya'nın tehdidi iran'ı korkutmadı HÜKÜMET SÖZCÜSÜ AMERİKA İLE ASKERÎ ANLAŞMANIN İMZALANACAĞINI AÇIKLADI TAHRAN,T.H.A.Bir İran hükümet sözcüsü.İran'ı Birledik Amerika İle asker!anlaşmasından döndürec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • Üniversite Rektörlerine makam arabası tahsisi Mecliste görüşülecek ANKARA,vHUSUSÎ Üniversite Rektörlerine makam otomobili tahsisi hususundaki kanun tasarısı Meclisin bugünkü toplantısına ait gündeme a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • İbni Suud'un kardeşi istanbul'dan geçti Suudi Arabistan Kralı İbnl Suud'un kardeşi Emir Suud,dün Beyı-ultan Yeşilköy hava alanına gelmiştir.Alanda,3 saat kalan Emir Suud,yemeğini yedikten sonra Paris'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • MİLLÎ PİYANGODA KAZANAN NUMARALAR 7 Aralık 1958 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz.500.000 lira 073155 200.000 lira 320359 100.000 lira 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • Üç trafik kazasında 1 kişi m b m pM Amerikalı bir çavuşun çarptığı adam öldü Mudanya ve Yalova yolunda iki vasıta devrildi Amerikalı bir üst çavuş dün Ankara yolunda,Yakucık yol kavşağında Meh met Vez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1958
  • BİR YAPRAK t ı ti 4 C tâ i Amerika Ziraat Ataşesinin tavzihi AMERİKA'dan gönderilerek kilosu üç liradan tevzi edil-mckte olan yağsız süt tozunun memleketimizde Kars'ta,Bursa'da ve Pendik'teki fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.12.1958
  • $İİİIIİ1İ1:İİ!1 s i/S İÜ »t S ŞAMPİVONUN EL.İN TOKALAŞMAK t'ÇÎN S Lu.yOKSA INSAMıN U iKAAA-BAŞI licutuul VW h\t Saw vo rai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1958
  • CİSCO Kİ D İ;i^!ŞE^İNk-E iCONuSMAtC ^STıyORuM ÇIK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1958
  • 7'^'Vi-Seyahat edeceğiniz ilk jet Clipper,sivil havacılıkta servise konulmak üzere en ciddi şekilde uçuş tecrübesinden geçmiş olan Boeing 707 uçaklarıdır.AMERİKAYA PAN AMERICAN'IN GÜNLÜK JET SERVİSLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1958
  • AZ KULLANILMIŞ AVRUPA MAL!MAKİNELER SATIN ALINACAKTIR 100 150 cm.torna,50 60 cm plânya,25 30 cmmatkap,55 65 cm.freze,50 60 ton pres.Müracaat:Kısmet Ticaret Evi Gürün Han 857 İstanbul Tel:22 64 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1958
  • TÜRK VANTİLATÖR Ltd.Şti.Sınaî vantilatörler,Isıtıcılı cihazlar ve ısıtıcılar.Aspiratörler Mazotlu Kuzineler,Menfezler ve Anamostatlar,Serpantinler ve Muhafazaları Her türlü saç işleri ve imalâtı yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1958
  • djr^£^İA^ a SERGİLER Amerikan resim sanatı,sergisi açıldı AT.TAN İLKİN «lllllllllııııııııııııııııılllillll İstanbul Teknik Üniversitesinin Taşkışla binasında son derece enteresan ve değerli bir sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT YAZAN:JULES VERNE TÜRKCESİ SELAMİ İZZET SEDE 51 Atlanta gemisinin yolcusu,kabına sığamıyan,İç ateşinin tesiriyle mütemadiyen kaynayan,Amerikada yapacağı işten dolayı değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1958
  • B Çingene döndü.Haydi senin dediğin olsun,ver parayı.Ama zincirini,tasmasını vermem ha.Murad,Satılmış'.seslendi:Git,anbardan bir tasma ile bir köpek zinciri getir.Satılmış koşarak gitti.Murad,ayıya so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • "YA DOĞRU YOLA GELECEKLER YA İNÖNÜ'NÜN CANIN!ALACAKLAR,Baştarajı Birincide idare havası ve sayım günü manzarası vermişlerdir.Bütün resmi plâkalı vasıtalar,Emniyet Müdürlüğü emrine verilmiş.47.piyade a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • TURGUT GÖLE DÂVA EDİLİYOR Sivas'ın 5 gazetesinden 4 ü hakkında da dâva açıldı SİVAS,HUSUSÎ 16 Ekim günü Genel Başkan İsmet İnönü'nün iştirakiyle şehrimizde yapılan C.H.P.İl kongresindeki konuşmasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • D.P.teşkilât başkanları dün toplandı Baştarajt Birincide parti müfettişi Nafiz Körez «Başvekilin yakında tertiplenecek daha kalabalık bir toplantıya geleceğinin açıklamıştır.Toplantıya katılan D.P.lil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • Filibe'deki Millî Maçta müessif hâdiseler oldu Baştarajı Birincide ra da aynı şekilde mukabelede bulunması tribündeki seyircileri harekete getirmiş.Çiti aşan halkla futbolcularımız,bir müddet sahada y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • Elektrik motörü yapmağa müsait külliyetli miktarda silisli saç hâlen elimizde mevcuttur.İş birliği yapmak istiyenlerin P.K.873 Galata veya 21 27 21 telefonla temaslan rica olunur.67969)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • jS» SCHERK üt wÜm Çm^ m Scherk Lotion faciate)yûz losyonu hücrelere hayatiyet,tene tazelik verir.Kirleri temizler.İŞTE TECRÜBESİ Yüzünüzü tylco yıkayınız Bir parça pamuğu Scherk yCz lotyon» Ü« ıslatıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • Herkesin iştirak edebileceği heyecanlı ve eğlenceli MOTOSİKLET YARIŞI na hazırlanma.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • Soğuk algınlığına karşı kolay bir tedavi şekli Soğuk algınlığından mütevellit ıstıraplarınızı gidermek için VICKS VapoRub'ı,bu hoş merhemi yatma zamanında göğüs ve sırtınıza sürünüz.Soğuk algınlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • G.Saray-D.Saf aka'yı 3-1 mağlûp etti 1.Devre Voleybol lig maçlarına dün devam edilmiş ve liglerin en mühim maçında Galatasaray,Darüşşafaka'yı 3-1 mağlûp etmiştir.İ.T.Ü.salonunda 2000 e yaklaşan bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • Onlar,bizimkiler kadar memnun görünmüyorlardı t Bastarajt Altıncıda hâdise olmadığı merkezinde idi.Lefter ise şöyle diyordu:«Kaptan olduğum bir milli maçta ve son dakikalarda takımdan çıkarıldığım içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • Polonya Menşeli TOZ JELATİN Satış İthalâtçı sıfatiyle Tel:22 34 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • İMALÂTÇILARIN Nazarı Dikkatine Macar malı Levha Aliminyum larımız mevcuttur.Müracaat:Galata Balıkpazarı Kardeşim sokak No.17 Tel:44 30 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • ithalâtçılara 3 En müsait fiatlarla BETON DEMİRİ Tel:22 88 04 Tahtakale Tarhan Han 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • FUTBOLCULARLA BİR TAKIMIN MAÇI t Baştarajı Altıncıda ların bu tarzlarını görüp «Acaba Bulgarlar beraberliğe razı oldular da müdafaa takligi mi kurdular» diye düşündüler.Halbuki bu tarzları ağır,vıcık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • Ata Koleji ilk kısmına Öğretmen okulu mezunu aranıyor.Müracaat:Etiler No.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • ^^fUiöA^nı/ipi son moda ışık saçan 18 renk sabit dudak boyası ile,dudaklarınıza cazibe verir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • MODERN Diş Muayenehanesi Alât ve edevatı komple olarak «tılıktır.16-18 arası müracaat Babıâli Ankara H*a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • Miflioıef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı illerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • RUMÎ Pazartesi HİCRİ 1374 8 1378 Teşrini sııi ARALIK C.evvel 25 VAKİ Günef 19 5 8 26 [T VASATÎ EZANÎ 2.31 7.12 Öğle 12.06 7.25 tkindı 14.28 9.47 Akçan l 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 İmsak 5.27 12.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden 1.Bankamız ihtiyacı için 5000 metre pamuklu tente bezi,teklif alma suretiyle satm alınacaktır.2.İsteklilerin,teklif mektuplarmı kapatılmış zarflarla 9/12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • ARİF SAMİ TOKER ARTİST BÜROSUNDAN Üstâd Bestekâr Ses Sanatkârı Arif Sami Toker Kış devresi için talebelerini kabul* devam ediyor.TEL:44 48 80 25 Aralıkta Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılacak ses müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • YENİ MELEK SİNEMASINDA Mevsimin en heyecanlı,en müessir dram filmi LIZZIE Üç Çehreli Kadın)Yaratıcıları:ELEANOR PARKER RİCHARD BOONE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • NE-KUR Fabrikasının imâl ettiği canavar düdüklü oyuncak JEEP VE OTOMOBİLLER piyasaya arzedilraiştir.TOPTAN SATIŞ YERİ:TEKSES KOLL.ŞTİ.Sirkeci,Muradiye Cad.No.33 Tel:22 63 18 HERSES,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • ŞEHİR TİYATROLARI YENİ TİYATRODA 10/12/958 Çarşamba saat 21 den itibaren BİR KİLO NAMUS KOMEDİ 3 PERDE Yazan:Refik Erduran Sahneye koyan:Vasfi Rıza Zobu DEKOR:N.PEROFF 68649)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1958
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR T€tEFON 27 ta 10 SATILIK EMLÂK SAT.dükkân,Mahmutpaşa HacıkU çük Cami sok No.5.Mutavassıt kabul edilmez.Mür:47 15 84.ŞİŞLİDE sat.Altışar odalı,kaloriferli katlar,60 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.12.1958
  • «lı—mm Dikkatli vefamkinEs bir Sakım SiMEONOV ZEMEDELSKO ZNAME gazetesi spor münekkidi TÜRK Takımını bütün maç boyunca endişeli bir bir haleti ruhiye içinde gördüm.Beri yanda çok dikkatli ve temkinli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1958
  • K.Gümrük:2 G.Saray:0 KARAGÜMRÜK ile Galatasaray'ın dün Mithatpaşa stadında yaptıkları hususî karşılaşma 2-0 Karagümrük'ün galibiyetiyle sona erdi.Umumiyetle genç elemanlardan kurulu Galatasaray onbiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1958
  • TATMİNKÂR ve HAKLI NETİCE Fikrer KIRCAN Aldığımız netice,hiç de küçümsenecek gibi değildir.ra,Bulgarlar bu maçta da bizden çok üstün olduklarını gösterdiler.Bulgar ekibi takım hâlinde modern futbol oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1958
  • Futbolcularla bir lakımın maçı Gündüz KILI TÜRK Milli takımının taktiğinin esası çift santrforla oynamağa dayanacaktı.Can da bo$ sahanın kontrolcüsü ve onlara top uzatıcı olacaktı.Bunu maçtan evvel bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1958
  • Müdafaanın üstün,forvetin dağınık oyunu:0-0 Eşfak AYKAÇ DÜN oynanıp,0-0 berabere biten Bulgaristan maçını maalesef lehimize çevlrero dik.Bütün futbolcularımızın» son senelerde,en çok enerji sarfettik-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1958
  • 26 sene bekleyen revanş golsüz Yer yer gölcükler yapmış bir sahada oynanan Türkiye' Bulgaristan 41lar maçında kalite vasat,Can fevkalâdeydi STAD:19 Mayıs Ankara)SEYİRCİ:31.917 Bu,maça sâdece biletle g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1958
  • Onlar,bizimkiler kadar memnun görünmüyordu Her maçtan sonra stadyomda soyunma odalarına gidilir.Dün ise soyunma odaları stad da değil Ankara'nın iki büyük otelinde idi.Millî takımımız maçtan sonra ote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1958
  • U-2.mağlubiyetiyle biten hâdiseli maçta [SAMI ÖNEMLİ] Tflö VJl|_FCİDF |f ALDI ^c ortam,z Merin Şeref Can nefis bir kombinezonla rakip kaleye indiler.Ceza I\HI»EVİIIE IVMl-UI sahasına kadar sokuldular.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor