Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • KARAR SURtîlHİN METK Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ittifakla kail bul ettiği Meksika karar suretinin metni şöyledir:«Genel Assamble,Kıbrıs meselesini gözden geçirdik-ten sonra,1013 sayılı kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • [B.M.Siyasî Komisyonu'nun Kıbrıs mevzuunda aldığı karart inceliyen siyasî muJıarririmiz SAMİ KOHEN'in yazısını aşağıda bulacaksınız.BİRLEŞMİŞ Milletler Siyasî Komisyonunun İran karar suretini,Genel Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • Yeni Bağdad hükümetinin tam bir Rus peyki olma yolundaki ilerleyişi Amerika'da endişe yarattı WASHİNGTON,A.P.Amerikan resmî şahsiyetlerine göre.Irak hükümeti Bağdat Paktından çekilerek Rusya ile yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • izmir'de dünkü HÂKİMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ birinde boşanma talebinin reddi üzerine bir koca,hâkimin üzerine yürümüştür.Elindeki bastonu ile yargıca vurmağa çalışan adam,mübaşir tarafından yakalanarak tevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • İktisadi İşbirliği son zamları tasvib ediyor Yeni iktisadî programın tatbikatını incelemek özere teşkilâta mensub bir' hey'et geliyor NATO'nun davetlisi olarak' PARİS'e giden Abdi İpekçi'den AVRUPA İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • ^ÖPKr JBB w fiHH W^!BSB« E-JM ÇİN [ÖZDEMİR GÜRSOYJ oyiiyil Cihangir Amerikan Dershanesinde,Dünya Kardeşlik rünü münasehotirle dün bir eğlence t?rtin edilmiştir.Genç rır'W M"V«;ika.Macar,T*»»1»rt söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • ASKERÎ HÂKİMLER TAZMİNAT ALACAK ANKARA,HUSUSÎ Askeri hâkimlere de tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifi,geçici komisyonun dünkü toplantısında müzakere ve tümü ittifakla kabul edilmiştir.Askeri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • asın toplantıları izne tâbi tutulacak CEMİYETLER KANUNUNDA YAPILACAK TADİLÂTLA PARTİ TEŞKİLÂTI KADEMELERİNİN AZALTILMASI VE KONGRELERİN TAHDİDİ İSTENİYOR Basın Kanununda yapılacak tadilâtla İspat Hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • ÜLKÜ ARMAN İKİ dâvasında beraat etti ANKARA,HUSUSÎ Halen cezaevinde bulunan Ulus Gazetesi yazı işleri müdürü Ülkü Arman aleyhine açılan dâvalardan ikisi de dün beraatle neticelenmiştir İlk dâva Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • mmmmammamammmBemtBaemmcm jih KÂĞITHANE SIRTLARINDA YÜZLERCE AİLE ÇADHIDA BARINIYOR Gazetelerden)YENİ KÂĞITHANE SEFASI!fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • [İLHAN DEMİRELİ «RİZİÎİjBI^SLERn Tam 2 Saal »cmcden çalıktılar.Emellerine ulaşınca 'a ilk isleri Dolmabalıce Stad-yomuna inen yoldaki küçük pistte,küçük meraklılarına marife lerini göstermek oldu.Gönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • AĞAOĞLU'NUN GÜCBİRLİĞİNE DAİR AÇIKLAMASI Manisa Mebusu Samet Ağaoğlu'nun Gücbirllğine dair Ege vapurunda muhabirimize verdiği bir beyanatı neşretmiştik.Telsizle aldığımız bu beyanatta bâzı mâna değişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • D.P.TEŞKİLÂTI ZAMLARDA İNDİRİM İSTİYOR Aygün ve bâzı Umum Müdürlerin iştirakiyle yapılan toplantıda,zamların D.P.teşkilâtının görüşüne baş vurulmadan tatbik edilmemesi kararlaştı NEDRET SELÇUKER ZAMLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ Yani tin Temizlik İşleri Müdür-I Cm Tip ıüğu direklere yeni tip çöp kuruları koymuştur.Delikli çöp kutularına atılan kâğıtların rüzgârla uçtuğu,etrafa saçıldığı göz önüne alınarak yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • WğWM yJH^f^i [ÖZDEMİR GÜRSOY] DAVI ACII AV UİİD D flAAf'I Kadıköy Yeldeğirmenl Hür.P.Raslmpaşa Ocağının malları dün rB I LAylLHlI İBUftı Fi UvftUİ C.H.P.ye,ocak binası ve beg üyesi de D.P.ye geçmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • m C.H.P.GENEL BAŞKANI İNÖNÜ,ADANA'DA KENDİSİNE TEZAHÜRAT YAPANLARI SELÂMLARKEN.[Telefoto MİLLİYET Adana İstanbul] gezisi €3 Polis kordomınn yaran halk uçağı sardı,müdahalede bulunulmadığı için hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • BRÜKSEL ZÜRÎH,BRÜKSEL ve LONDRAYA Sf4.r/4* timilMB ırn/M İLE UÇUNUZ M İst3nbui TeL 47 3140 Ankara TtL 2B 6 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1958
  • «nel Kurulun İSI i karard Meksika teklifini Komisyon kararının ekseriyeti ioplayamıyacağmın anlaşılması üzerine yaptı Siyasî Komisyon müzakerelerinde Yunanistan tam bir hezimete uğradı Zorlu,gazetemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • HAFTANIN FİLMLERİ İ'L'KSEK SOSYETE «High Society» Rejisör Charles VValters idaresinde renkli ve Vistavision sistemiyle çevrilmiş bir M.CM.Amerikan)filmi.Oy ııa anlar:Bing Crosby,Crace Kelly,Frank Sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • KERVAHSABAY BOCCARDO İTALYAN ORKESTRASI CELÂL ŞAHİN ve Yılbaşı programının ilk fevkalâde Atraksiyonu Televizyon Yıldızları Paraguay Kuarteti BARBOZA Y.SUS COMPANEİROS Yılbaşı Rezervasyonuna başlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • ORTAK ARANIYOR PİKNİK BÜFE Şehrin mutena yerinde «Piknik» olarak fevkalâde dekore edilmiş yere İç ortağı aranıyor.Tel:27 46 76 22 58 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • ŞAMPİYON Markalı HAKİKİ HULA-HOOP ÇEMBERLERİ FEK YAKINDA SATIŞA ARZEDİLECEKTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • SUADİYE VE KALAMIŞ'da APARTIMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİLERİ Zengin Para İkramiyeleri Yeni hesap açtıracaklar veya mevcut hesaplarını arttıracaklara ZARİF HEDİYELER Apartman dairelerini görmek isteyenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • r sinemalar j BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Yüksek Sosyete Bing Crosby Grace Kelly Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Aida Sophia Loren Renkli İtalyanca.İNCİ Tel:48 45 95)Ateş Rıza Muallâ Kaynak Kenan Pars Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • RAYBAHR Yılsonu çekilişinde 3 DAİRELİ APARTMAN Son para kabul tarihî 15 ARALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • Kemeralfı caddesi yıl basımda trafiğe açılacak Kemeraltı caddesinin Tophane ve Karakby'e bağlanması için yapılan çalışma devam etmektedir.Eaı yol yılbaşına kadar trafiğe açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • Çok Acı Bir Ölüm Şehzadebaşı Yeni Saray Düğün Salonu sahiplerinden Hüseyin Çevikcan ile Ferihan Çevikcan'ın biricik sevgili oğulları,BÜLENT ÇEVİKCAN çekmekte olduğu amansız hastalığından kurtulamıyara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • M E V Lİ D Çok sevgili ablamız TALİA GÜVENER'in vefatının kırkıncı gününe müsadif 6 Aralık 958 bugünkü Cumartesi günü Beyazıt Camii Şerifinde ikindi namazını müteakip aziz ruhuna ithaf edilmek üzere M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • O DÜN yapılan kontroUarda 28 şoför cezalandırılmışta-Direksiyon ve fren tertibatı bozuk olan 3 vasıta da seferden men edilmiştir.HÜSEYİN Mete,Necati Baykuş.Ömer Lütfü Karakaş,Nihat Karakag admdr.ki dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • I "Oda,Tiyatrosunda i TJ EYOGLUNDA,Lâle sinemasmın bitişif fj ğinde minnacik bir salonda temsillerini E veren Oda» Tiyatrosuna ilk defa bir kaç E gece evvel gidebildim.Vapur kamarası kadar E küçük,göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • BU AKSAM Soa 2V 30 do istonbul Rodyosundo 21 PUAN 9r|9dnd BUGl YARISI PROG«AM)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • Belediyenin yeni 15 otobüsü dün geldi Almanyadan satın ılınan 50 otobüsten 15 i dün gece yarısı cehrimize gelmiştir.Bu sabah saat 7.30 ilâ 8.00 arasında Topkapı.garajında yapılacak kısa bir töreni müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • BİR KIZI İĞFAL BABASI TEVKİF EDİLDİ Durumu babası tarafından anlaşılan 17 yaşındaki genç âşık mahkemede "Basri'yi seviyordum,onu eve aldım,diye ifade verdi Basri Sayın adında evli ve üç çocuk babası b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • MEVLİDİ NEBEVİ Garp ilim ve faziletinden sonra 54 üncü yaşında aradığını bulan,İslâm ve İman şerefile ilmelyakin müşerref olup son vatanı tanıdığı güzel İstan bulumuzda Kur'anı Kerim dinleye dinleye 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • RAYBANK Yılsonu çekilişinde İKİŞER KİŞİLİK Yataklıda Seyahatler Son para kabul tarihi 15 ARALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • RAYBAHK Yılsonu çekilişinde 37,500 Ura Son para kabul tarihi 15 ARALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İşinizi gözünüzde büyütüyorsunuz.Yorgunluğunuzun mühim bir kısmını yapan bu.ÎOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Güzel bir gün yaşayacaksınız.Hâdiseler arzunuza uyacak.I s İKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • III IHI IHIMI İSTANBUL i 7.27 Açılış ve program 7.30 s Karışık sabah müziği 8.00 Ha î herler 8.15 Şarkılar 8.30 Ca sanova orkestrasından melodiler I 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1958
  • BULMACA î 2 3 4 5 6 7 8 9Î0İ1 12 SOLDAN SAĞA:1 Görülen his olunan veya ezberlenen bir şeyi zihinde saklamak hassası;Kasaplık hayvanların aya-p ğından yapılan yemek.2 Göstermek veya nişan;Döl ve mahsul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • DAİMA EN SAĞLAM DAİMA EN EKONOMİK DAİMA EN ZARİF TOPTAN SATIŞ YERİ:MERCAN TIĞCILAR-YALDIZLI HAN 16 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • killi BİR YAPRAK fi ı ı â A Mevlânâ İhtifali HER sene büyükler büyüğü Mevlânâ Celâleddin-i-Rûmî'nin irtihâl günü olan 17 Aralıkta Konya'da yapılmakta olan ihtifalin bu sene her senekinden daha parlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • 30 apartman dairesi 30 ARALIKTA 1 6 1 kişiye daireli apartman ayrıca 785 Bin Lira TÜRKİYE cem an 2mily r milycn Lira BANKASİ V i Son para yatırma tarihi 13 Arahk Cumartesi günüdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • GALATA ŞUBEMİZ 12 ARALIK 1958 CUMA GÜNÜ SAAT 11 de HİZMETİNİZDEDİR CAZİP AÇILIŞ HATIRALARI HUSUSÎ KEŞİDE ve 1 MİLYON Liralık YILBAŞI İkramiye Plânına iştirak Hakkı TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • Kiralık Fabrika Binası Aranıyor Hafif Sanayi için asgarî 12x20 metrelik bir bina arıyoruz.Telefon:22 61 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • SON PARA YATIRMA GÜNÜNE XuP 5# İn m 1% Be übP ı İ ARALIK akşamına kadar en az 200 liralık bir hesap açtırmakla,siz de büyük Yılbaşı çekilişimize katılınız.Her 100 liraya bir kura numarası verilir.YAPI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • ÇJl J J\j\2 Jj PLASTİK FABRİKASI MAMULATI P L A S T E L EMPRİME SOFRA MUŞAMBALARI EN ÜSTÜN KALİTE ZENGİN RENK CESİDİ KAT'İYYEN KİR TUTMAZ VE SOLMAZ PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR TOPTAN SATIŞ YERİ İSTANBUL AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • ONLARA GİDEN İZLER «Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği» nin delegeleri,orman tahribatı ve ağaç katliâmından acı acı dert yanarken,birkaç ay evvel Kars'ın Posof kazasında bir korucunun «onlara» giden izl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinden:530 kilo toz Kinin Kloridrattan komprime imâl ettirilecektir.Kapalı zarfla yapılacak bu eksiltmeye ait şartname Cağaloğlıı Ortaklar Hanmdaki Merkez Heyetinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • RAYBANK Yılsoııu çekilişinde 120.000 LİRALIK Mesken Kredisi Son para kabul tarihi 15 ARALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • RÜÇHAN ÜNVERİ Atatürk Kız Lisesinde bir adayın taraftarları seçim propagandası yaparken.Atatürk Kız Lisesinde seçim propagandası OĞUZ ONGEN Atatürk Kız Lisesi talebesi,Yönetim Kurulu için talebe mümes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • işçilere yıllık izin teklifi Meclise verildi TEKLİFTEN 600 BİN İŞÇİ İSTİFADE EDECEK.MEMURLARA VERİLEN YAKACAK ZAMMININ DA ARTIRILMASI İSTENDİ I İşçi ve müstahdemlerin yıllık ücretli izin kanun teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • ANKARA'DA BİR APARTIMAN ÇÖKTÜ ANKARA.HUSUSÎ Dün sabah saat 4.Î5 te Ankara'da bir apartman çökmüş,ölen veya yaralanan olmamıştır.Boylu sokak ile Baş sokak köşesindeki Knrdeşoğlu apartmanı ile bitişiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • Satılık Arsalar Küçük Çekmece,Soğuksuda yarısı peşin,yarısı 12 ay taksitle Sirkeci Yeni Postahane Caddesi Zafer Han No.21,Tel:22 76 36 SÜLEYMAN COŞKUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • BAYAN MEMUR ARANIYOR Muhasebeden anlayan ve seri daktilo yazan Bayan memur aranıyor.Çifkurt Türk T.A.S.ŞİŞLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • SÜET DERİ CEKET TEMİZLENİR ıııifir ı ıir e Şişli Meydanı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • RAYBANK Yılsonu çekilişinde Ayrıca Hesap sahiplerinin cüzdan numaralarının son üç rakkamına göre 100 ER LİRA PARA İKRAMİYELERİ Son para kabul tarihi 15 ARALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • ÇİMENTO Mağazanıza,inşaatınıza derhal teslim.Çimento ihtiyacınız varsa 27 22 19 22 82 38 No.lara bir telefon kâfidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • MİMARLAR ODASI İSTANBUL ŞUBESİNDEN:Etüd kâğıdı tevziine başlanmıştır.İstihkakını 10 gün içinde almayanların bu hakkı zayi olacaktır.Sayın üyelerimize duyurulur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1958
  • RAYBÂNK Seyahat hesabı mudileri arasındaki HUSUSÎ ÇEKİLİŞTE 30 KİŞİYE Seyahat ikramiyesi Çekiliş 25/12/1958 Son para kabul tarihi 15 ARALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • gj* DARBENÎN7^^^İDDErİMl Ç.M BEVN.SİB» TORNİSTAN KAFASINA DAR-BSVi VIYİP gEHVJİ ALTÜST olo^ CA ŞUURALTI TÜNE ÇIKI-VERDİ.YA ÎŞTE Bööue BoöUB BÖÖUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • l&u tESKADA L.OGAN SAMMEVİ F~ıLAAE Ç.EJCAAEKUE AASSGui^Duff.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • |g ms m y-y.lIKlIı?Qif-TL.İK SAHİBİ J7İM oeow/V DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • ALICIM PiyANO V\UN TLiSlJ BOZUL.AAUŞ.AKORTÇuVu ÇA. Sı«2Al_iM.m-ı—ı—ı—cz-kt-TLŞI-AR.DAN BİBİ BOZUL Muö SES VEE''
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • Piyasaya arzedilen kırtasiyecilerde!rsrarla arayınız ATLAS markasına dikkat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • RAYBANK Yılsonu çekilişinde APARTMAN DAİRESİ Son paı-a kabul tarihi 15 ARALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • RAYBANK Yılsonu çekilişinde ikişer kişilik MOTOTRENDE SEYAHATLER Son para kabul tarihi 15 ARALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • Pazartesi Suareden itibaren KÜÇÜK EMEK'te BİTMEYEN HARBİN KAHRAMANLARI ingilizce,Renkli Sinemaskop YURD FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • Turkuaz Gazinosunda Daimî programa ilâveten HER AKŞAM Zeki Mürcn'in tek rakibi İ.ŞENBAHAR ler pazar tam kadro ile içkisiz aile matinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • Beyoğlu ALKAZAR Sinemasında Her akşam sat 21 de TEVHİD BİLGE OPERETİ ŞEVKİYE MAY VAHİ ÖZ 1 RENAN FOSFOROĞLU W AMERİKALI AMCA Komedi Müzikal 3 Perde)Beynelmilel İsrailli şantör:LAKİ STAR ve Amerika ÇAÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • MUZAFFER İS BÜROSUNDAN Ekim başında çıkmış olduğumuz Trakya ve Ege turnesi,İsmail Dümbüllünün annesinin ölümüyle yarıda kalmış olup,aynı turneye 3 Ocak 959 tarihinde devam edeceğimizi saym halkımıza s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT YAZAN:JULES VERNE TÜRKÇESİ:SELAMİ İZZET SEDES 49 İki saat sonra büyük bir vapurla görüşmeye başladılar.Derhal 'fampa-Tovvn'a geminin Atlanta olduğu bildirildi.Saal dörtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • Evet.Hicret edecek.Fesuphanallah.Bunlara hicret amamın kim haber veriyor?Rızklarını veren.Hicret yolunu kim gösteriyor?İnsanlara hak yolunu" gösteren.Hacı:Ya efendi!dedi,bunlar daha yavrudur,hicret ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • Uzun araştırmaların ^eseri olan bu görünmez madde,yalnız Parker QUINK mürekkebinde bulunur.Sihirli formülü sayesinde,adi mürekkeplerin dolma kalemlerdeki ince kanalları tıkayan teressubatıru tamamen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • DİKKAT,DİKKAT,DİKKAT-Mesken,Gıda,Vesait sı-kıntısından kurtulmak,az para ile hepsine,aylık taksitle kavuşmak Mutena semt,Rahat yuva,Tatlı su,Vesait,Yiyecek,Giyecek,İlâç,Doktor,Klinik,Uzun vadeli taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • lillitıel Sahihi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1958
  • RUMÎ Cumartesi HİCRİ 1374 Teşrini san i G ARALIK 1378 C.evvcl 23 19 5 8 24 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 7.10 2.29 Öğle 12.05 7.24 ikindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 imsak 5.25 12.44 L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4