Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • Pazartesi n perçemce hariç HERGÖN VIYANAYA S4S tiMi/nı mum İLE UÇUNUZ IsUnbul Tel.47 31 40 3i Ankara Tel.28 6 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • ileri,inönü ve Çelskbaş'a ağır hücumda boiıdü Nafıa Vekili,İnönü'nün Reisicumhur seçildikten sonra,Atatürk'e ait her şeyi silmeye çalıştığını iddia etti BURDUR,AA.5 GRİDİR'in Sütçüler kazâsın-I da dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • [A.P.AI9AD PACül^l ASS İsrail'de,Birleşik Arap Cumhuriyeti hesabına walwUÖLıMnP casusluk yapan 8 Arap yakalanmış ve mahkemeye verilmiştir.İsrail polisi,casusların gizli malûmat loplarken ele geçirildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • İNİN 60 Yapılması tasarlanan işlerle ilgili fevkalâde bütçedeki açık 21 milyon lirayı aşıyor SU FİATLAKINA da bir zam yapılması muhtemeldir.Sular İdaresi yeni yü bütçesinin,Belediye Meclisi Bütçe Encü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • "ULUS,bugün tekrar neşre başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Bir aydanberi mahkeme kararı İle kapalı bulunan Ulus Gazetori nugvm tekrar neşriyata bagİıynr^ktı*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • [RUÇHAN UNVERİ Gülağa Özcan sağda)ve Osman Topuz adlarında iki kişi Galcla-aray Lisesinin arka tarafındaki Kavi M sokağında kırmızı fenerlerle trafiği durdurarak geceleyin kaldırım taslarını s ı ktük;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • Tüccara kredi açılacağı haberleri yalanlandı ANKARA,HUSUSÎ Müşkül durumda kalan tacirlere vaziyetlerini düzeltebilmek İmkânını sağlamak gayesiyle kredi açılacağı yolundaki haberler alâkalılar tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • Radyoda Ajans Dinlemeyenler Derneği feshedildi Üç gün önce kurulan «Radyo istasyonlarından Ajans Haberlerini ve Partizan Neşriyatı Dinlemeyenler Derneği» dün Birinci Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • X [ÖZDEMİR GÜRSOY] Cumhuriyetçi KöycU Millet Partisi Genci İdare Kurulu üç gündenbcri devam eden toplantılarını bitirmiştir.Toplantıda D.P.ve C.H.P.ile olan münasebetler ele alınmıştır.Resimde,soldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • Delegeler yedi karar sureli üzerinde fikirlerini açıkladı Zorlu,üçlü müzakere istediğimizi tekrar bildirdi NEW YORK,RADYO TT\M.Siyasî Komite»,Kıbrıs |J hakkında umumi müzakereleri bitirmiş ve sunulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • Gündemin tek maddesi"Vatan cephesine davet,Nafiz Körez Ankara'ya bir rapor götürdü NEDRET SELÇUKER DP.Ocak ve Bucak Başkanları ile Üçe İdare Heyetleri ve İstanbul İl Müteşebbis İdare Heyetinin iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • AĞAOĞLU "GÜCBİRLİĞ!KİN VE İNTİKAM İÇİNDİR,DİYOR EGE VAPURU.NECMİ ONUR'dan Ege vapuru ile İtalya'dan dönmekte olan sabık Devlet Vekili Samet Ağaoğlu,Hür.P.nin C.H.P.ye iltihakı ve gücbirliği hakkında ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • [ADNAN ATAR] C.H.P.Lideri İnönü,dün saat 13.30 da torunu,kızı ve birkaç C.H.P.li mebusla birlikte hapiste bulunan damadı Metin Toker'l ziyaret* etmiştir.İnönü,ziyaretten sonra cezaevindeki diğer gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • 1A.P.1 Başvekillikten keşişliğe Geçenlerde istifa eden Birmanya Başvekili U Nu,keşiş olmuş ve manastıra kapanmıştır.î.ski hükümet adamı sağda)geçen hafta Rangun'daki Budist manastırında yapılan bir me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • Amerika Fezaya Maymun Fırlatıyor Rusya'nın da Merih'e bir roket gönderdiği söyleniyor NEW YORK,RADYO AMERİKA,önümüzdeki yılın başında fezaya canlı varlıklar taşıyan sun'î peykler göndereceğini açıklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • MECLİSTE DÜN ELEKTRİKLER 7 DEFA SÖNDÜ ANKARA,HUSUSÎ Meclisin,dünkü çalışmaları sırasında elektrikler yedi defa sönmüştür.Bu yüzden kürsüde bulunan hatipler,zaman zaman mikrofonsuz konuşmak zorunda kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • rss KAT MÜLKİYETİ:5 ffl.ffl m I ıifflffl MALIM DEĞİL Mİ YAHU!ALIR GÖTÜRÜRÜM TABİÎ.mas*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • İnönü Birlikle Çıkıyor 2950 kilometre tutan Güney seyahatinde C.H.P.lideri 5 şehre uğrayarak konuşmalar yapacak ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Lideri İnönü,yarın C.H.P.li 50 mebusla birlikta 2950 kilometre tutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • [ADNAN ATAR] Milletler Müşa-Başvekil Adnan Menderes tarafından kabul edilmiştir.Stassen,bugün basına Orta Doğu Teknik Üniversitesi hakkında izahat verecektir P AÇlfSPEf İl İ 7İVARET ETTİ °rta D°£u Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1958
  • Şehrimizde ilk kar dün sulu sepken hâlinde yağdı.Uçak seterleri aksadı Denizlerde de şiddetli bir fırtına hüküm sürüyor.Kum burnunda karaya oturan Özdeni motörü parçalandı.Şen motörü mürettebatının ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • SİYASET DÜNYASINDA Afrika:Uyanma Saati GANA Başvekili Kvame Nkrumah'ın yazdığı kendi biografisinin sonunda şu cümle göze çarpar:Bundan sonra milliyetçiliği Afrikada yaymak lâzımdır».Milliyetçiliği yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • Sayın Müşterilerimizin Dikkat Nazarına 780X165X90 CM eb'adlara kadar her sekil ve büyüklükte sıcak galvanizleme İsleri tesislerimizde yapılabilir.Çinkosu temin edilmek kavdiyle sayın müşterilerimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • MÜJDE MÜJDE-Uzun zamandanberi beklediğiniz Alman malı,aile dikiş makinası motorları gelmiştir.ALMAKTA ACELE EDİNİZ INAY TİCARETHANESİ Eski Gümrük sok.Matter Han Kat 3 No.14 Karaköy Tel:44 01 82 67504)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • NENURLARA MÜJDE Yılbaşı münasebetiyle,onbeş,gün için yalnız memur n vatandaşlara mahsus olmak üzere imalât fiatma TAKSİTLE Her nevi GÖMLEK VE PİJAMA sa^ğına başlanmıştır AKASYA Gömlek ve Pijama deposu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • İstanbul'un sihirli Güzel ve cazip gözükmeniz için makyajınızı itıno ile tamamlayınız.Tokalon'un yeni FASCINATION Pudrosmın güzelliğinize büyük hizmetleri Oİocoktır.Zira pek ince olan ve krem köpüğü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Giğ tar kuarteti 8.45 Türküler vt S oyun havaları 9.00 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Hafif mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • D 3& I 1W OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İş ve his hayatınızda,ikisinde de daha İleri bir görüşe İhtiyacınız var.Bilhassa bugün.ÎOVA BURCU [21 Ocak 19 Şu hat I Masraftan kaçınınız.Yakında mühim bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • t BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:I Kadınla erkeğin fazla ileri gitmeden âşıkdaşlıkları;Bir maden.2 Namaza davet hitabesi;Bilmediği halde bilir görünmek isteyen.3 Boyun A eğme;Nebatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Yüksek Sosyete Bing Crosby Grace Kelly Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Aida Sophia Loren Renkli İtalyanca.İNCİ Tel:48 45 95)Ateş Rıza Muallâ Kaynak Kenan Pars-Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN BOCCARDO İTALYAN ORKESTRASI CELÂL ŞAHİN ve Yılbaşı programının ilk fevkalâde Atraksyonu Televizyon Yıldızları Paraguay Kuarteti BARBOZA Y.SUS COMPANEIROS Yılbaşı Rezervasionuna ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • ÂcfSîye Vekili dün de hâkim ve sacvılarla görüştü Adliye Vekili Esat Budakoğlu hâkim ve savcıların bir kısmı ile bir toplantı daha yapmıştır.Bu toplantıda Hâkimler hakkında hükümet tarafından hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • KISA HABER LİR 0 HATA?ibeleri Mezunları Cemiyetinin yıllık kongresi Pazar günü saat 10 da Aksaraydaki Hatay Talebe Yurdunda yapılacaktır.A VALİ Ethem Yetkiner,bu sabah saat 10 da Vilâyetle İlgili işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • HAKKA DOĞRU i ÇJ ON Fransız seçiminde aşırı ve mutedil l ıj solcuların hezimeti,onlar hesabına en kötümser tahminleri bile aşacak kadar yıkı-cı oldu.1956 da 145 mebus çıkaran Komünist-I 1er bu defa 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • Kaloriferleri kail derecede yakmayanlar ceza görecek Ekipler,şikâyet beklemeden meskenleri kontrola başladı.Dün 10 malsahibi hakkında ceza kesildi Belediye Zabıta Müdürlüğü,kaloriferi 22 derece sıcakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • Genç yazar RAŞİT BİÇERSOY Senelerdir hazırladığı YARIM YOL isimli eserini sanatseverlere sunuyor.YARIM YOL huzur,sevinç ve neşe kaynağıdır.Yeni çıktı.Okuyunuz.Havale ve Sipariş:Posta Kutusu g° İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • LÜKS TİFTİK ADALET İyi bir battaniyenin tefrik edilmesine etiketler yardım ettiğinden sarı linkteki Adalet LÜKS TİFTİK Battaniye etiketini halkımız ısrarla görmek istemektedir.Adalet LÜKS TİFTİK marka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • Tecrübesiz genç kızların,toy kadınların gözyaşlarından örülmüş.Aşklarından ve elemlerinden dokunmuş bîr pser:3 ÜNCÜ KİTAP BUGÜN ÇIKTI İstanbul Bayii:Dörtler Kollektif Şirketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • SATILIK HASTAHANE Her teçhizatı tamam işler vaziyette.Ödemede kolaylık.T 4efon:48 18 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • Bâzı gıda maddesi fiatları ucuzluyor BORSA'DA PİRİNÇ 200,FASULYE 180 KURUŞTAN MUAMELE GÖRÜYOR.USKUMRU VE LÜFER BALIĞI FİATLARI DA DÜŞÜYOR 9 Bir kısırn gıda maddelerinin fiatları narhın altına düşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • M Tarhan bîr kolej açmak için teşebbüse geçti Sabık Çalışma Vekili ve İstanbul Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan,şehrimizde bir kolej açmak üzere teşebbüse geçmiştir.Bu maksatla,dün Maarif Müdürü A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • Geçen ay İ.E.T.T.vasıtalarında 79 çanta unutuldu Geçen ay içinde İ.E.T.T.idaresi vasıtalarında en fazla unutulan eşya rantadır.Tramvay,otobüs ve tünelde bir ay içinde 79 çanta bulunmuştur.Ayrıca yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1958
  • Hukuk Fakültesi Ceza Kürsüsü ikiye ayrıldı İstanbul Üni/ersitesi Hukuk Fakültesi tCeza Kürsüsü» ikiye ayrılmıştır.Kürsü Ord.Profesörü Sulhi Dönmezer'in bu husustaki teklifi.Fakülte Profesörler Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • [A.P.1960 da Prag'da yapılacak bir spor festi-Al C UA7IDI lif ijm" Uı joım»-rCdlIf ftkb nH&lriUIIV vali için Çek kızları şimdiden hazırlan maktadır.Resimde,liseli kızlar,jimnastik numaraları yaparken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • TÜRKİYE'DE PETROL MOBİL Exploration Mediterranean şirketi İstanbul ve Ankara basın mensuplarından müteşekkil bir heyeti geçen gün hususî bir uçakla Adanaya götürdü ve orada açmaya başlayacağı petrol s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • Kadıköy SÜREYYA Sinemasında Bugün matinelerden itibaren İki film birden 1 FEDAİ KOMANDOSLAR Orijinal)«BEACHHEAD.TONY CURTİS Hârika Bir Komedi 2-ENAYİLER KRALI AT YARIŞLARINDA Orijinal)«JUST MY LUCK-NO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • Polonya Menşeli TOZ JELATİN Satış İthalâtçı sıfatiyle Tel:22 34 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • TAKSİM SİNEMASINDA MİLYONER COCUI MİLYONLARA SAHİP YETİM BİR YAVRUNUN HAYATI ÖMAY FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • Atatürk Kız Lisesinde Kaloriferler yanmıvor Tophane Dolmnbahçe yolunun acılmasiyle İlgili olarak,su tesisatı bozulan Atatürk Kız Lisesinin Kaloriferleri yanmamaktadır.Bu yüzden öğrenciler,soğukta ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • Elektrik motörü yapmağa müsait külliyetli miktarda silisli saç hâlen elimizde mevcuttur.İşbirliği yapmak istiyenlerin P.K.873 Galata veya 21 27 21 telefonla temasları rica olunur.67969)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • MODERN Diş Muayenehanesi Alât ve edevatı komple olarak satılıktır.16 18 arası müracaat Babıâli Ankara Han 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • BUGÜN ISTANBULUN DİLİNDEKİ TEK KELİME SİTE İSİNEMASI Şişli Halaskar Gazi Cad.SİTE SİHEMASIDIR SAYIN CUMHURREİSİMİZ ile BAŞBAKANIMIZ sinemamızı şereflendirmişler ve sayın MENDERES:Avrupa'da bu kadar si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • MATBAACI KUTUCU VE MÜCELLİTLERE Tamamen yeni bir metodla,en modem tesisimizle HİBRU CİLT KÂĞIDI)imâl etmekteyiz.Avrupa hibrularmdan daha zevkli olduklarmı bildirmekle şeref duyarız.Taşradan sipariş ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • DİSTOSİD Enjektabl KOYUN,SIĞIR KELEBEK İLÂCI Piyasaya arzedilmiştir.KEMİKAL SANAYİ Ltd.Sti.3 Yeni Postahane karşısı Kredi Bankası Hanı No.33 Sirkeci İstanbul Telefon:Büro 27 27 15 Fabrika 44 89 14 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • Elazığ çimento fabrikası açılıyor ANKARA,HUSUSÎ Elâğız Çimento Fabrikası önümüzdeki günlerde İşletmeye açılacaktır.Başvekil Adnan Menderes'in açılışta bir konuşma yapması beklenmektedir.Yıllık kapasit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • İsveç'te bir çocuk çetesi yakalandı Soygun ve şantaj yapan çetenin elemanları,hepsi talebe olan 13-19 yaşlarında kız ve erkek çocuk STOCKHOLM,HUSUSÎ İsveç polisi yaşları 13-19 olan 15 i kız ve 15 i de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • ET VE BALIK KURUMU U.MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ ANKAUA,HUSUSÎ Nafiz Ergener'iıı Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğüne tâyinine ait kararname,dün Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Ergener evvelce Devlet Malzeme Ofisi İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • Ziraî istihsali artırmak için program hazırlanıyor Köylü,verilen toprakların ekiminde mecbur tutularak büyük şehirlerin etrafındaki sahalardan da istifade edilecek ANKARA,T.H.A.Hükümet uzun vadeli zir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • YARDIM BEKLİYORLAR [RÜÇHAN ÜNVER] Florya sahil yolu için yapılan istimlâk sırasında Yenikapıda bulunan gecekondular yıktırılmış ve buradaki gecekonduların enkazı Kâğıthane civarındaki Harmantcpe'ye na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • Korkunç okul yangınının bir sigaradan çıktığı tesbit edildi Menderes,Dulles'a bir telgraf çekerek teessür ve tâziyetlerinî bildirdi ŞİKAGO,AJANSLAR 87 talebe ve 3 rahibenin hayatına mal olan fecî okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • İTALYA GÜDÜMLÜ MERMİ ALIYOR NEVV YORK,A.P.«Newsweek» mecmuası,İtalyanın iki «Jüpiter» orta menzilli balistik güdümlü mermi filosu kabul ettiğini bildirmiştir.Mecmuaya göre «açıklama bu ayın sonlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • De Gaulle,Cezayir'de PARİS,RADYO General De Gaulle 5 günlük bir ziyaret için dün Cezayire gelmiştir.Fransız Başvekili,yeni seçilen Cezayir mebuslariyle görüşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • KISA HABERLER EDREMİT Evvelki sabah saat 7 den itibaren cereyansız kalmış ve gece şehir karanlığa boğulmuştur.Soma termik santralından temin edilen cereyanı kullanan EdremitUiler cereyansız kaldıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • MEVLÂNÂ İHTİFALİ 14 ARALIKTA YAPILIYOR KONYA,HUSUSÎ Mevlânâ İhtifali için Belediyece yapılmakta olan hazırlıklar tamamlanmış ve ihtifalde konuşacaklar belli olmuştur.İhtifalde Dr.Hulki Teğmen,Refi' Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • I Hırpanilik ve Pislik İS şiltelerini,leş kokan yorganlarını sırtlayarak güzel Is-j j;tanbul'u kirleten hırpaniler hakkında yazdığım iki fıkra üzerine lehte,aleyhte mektuplar aldım.Bana tariz eden-5 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • GÜCBİRLİĞİ İLK SEÇİME GİRİYOR EDREMİT,HUSUSÎ Gücbirliği,önümüzdeki pazar günü ilk defa seçime girecektir.Hür.P.ve C.H.P.taraftarları gücbirliğini ilk olarak dün tahakkuk ettirmişler,C.H.P.Gazi İlyas k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne İSTAN-BUL Gazetenizin 18 Kasım 1958 Tarih v« 3061 sayılı nüshasının 3 ncü sayfa son sütununda,Batman hususî menşe bildirimli,bir kazada iki asteymen öldü.Başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • 30 apartman dairesi 30 ARALIKTA J kişiye daireli apartman s m 6 UH ayrıca 785 Bin Lira ceman J milyon Lira İli ÜRKİYE g« BANKASI ¦ÖBL.'X4,Son para yatırma tarihi 13 Aralık Cumartesi günüdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1958
  • YIL SONU BÜYÜK KEŞİDESİNDE 3000 KİŞİYE 10 BAHÇELİ EV 10 EV in 10 yıllık kirası 100.000 liralık zengin para ikramiyeleri AKBÂNIC 16 Aralığa kadar hesabınızdaki 150 liralarınızı çoğaltınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • OiAU GATiP İFENGD'ı NE DYİĞİNS LANS ÇABUK BANSA CiC^CANJ OCUVAĞÎRİNCe ESKİ HSUİNE T ÖNDÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • £&uzEy kqreU casus pilot İKİ AAAE/ZİKAM U ÇA-GıS/ııv AR-KASlMOAN MÜCu/VkA t-tA~ZJR.LArsJifZ.V^-f-ÜCUAsA GEÇ.EKıhÇfr^ıiZı' OE" OR.DEKİ Gı'aî A ZL.yACA(M/A\Ij^İ/TTy y/s L.OGAH,3oo MET/ZEYE:İMOiKL-ER.ZAm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • asg^ •ı Butun angarva sama.•e:M AeTlK VAl_l_AıHİ V İŞİM VO SA Buı "î^PRAK.L-AEt TOPLAMAK İÇİM UĞ-RAŞ DUR_VELİ BAHÇEDEKİ VAR.RAKUAKl ÇABuK TOPUAR.SA OMU SİMETMA'fcA Ol_LAyACAĞıM,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • Zevkle ve yorulmadan ütü yapmak istiyenlere:Yüksek kaliteli malzeme ve büyük itina ile hazırlanan Kromlu ve muhtelif cazip renklerde,emsallerinden üstün ütülerdir.Bol yedek parça ve GARANTİLİDİR.Topta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • Kiralık Fabrika Binası Aranıyor Halil Sanayi için asgarî 12x20 metrelik bir bina arıyoruz.Telefon:22 61 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • KAVAKLI DERE ŞARAPLAR!İSTANBUL MÜMESSİLLİĞİ Saki Helvacıoğlıı ve Elmas Er çetin KOLLEKTİF ŞİRKETİ Müessesemiz muhterem müşterilerimizin emrindedir.ADRES:Sirkeci Nafiz bey Han No.G7 TELEFON:22 14 11 Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • I—TURKUAZ Gazinosunda Yarın Akşamdan İtibaren HER AKSAM v.v:y.xö Daimi Programa İlâveten DANSÖZLER KRALİÇESİ ÖZCAN TEKGÜL Meşlıur Esir Dansında Her Pazar içkisiz aile matinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • FABRİKALAR vs KOMPLE SINAİ TESİSLER İHRACATI Mokotow»ka 49,Varsovle,POLOGNE Her tip ve kabiliyette modern dökümhaneler için komple teçhizat takdim eder.Taahhütlerimiz Komple teknik dokümantasycn.Makim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • SATILIK EV VE ARSA C U Feneryolu Korusunda 640 metrekare arsa ortasında asfalt üzerinde kârgir tek kat 4 oda,banyo ve mutbah,boş teslim ADCA Kartal Cevizli Dragos Tepe eteğinde Kibrit Fabrikası yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • Bayanların Dikkatine KAR TOPU MARK Safi Avrupa Merinos yününden BEBE ÖRGÜ YÜNLERİ HER RENKTE EN UCUZ FİATLA YENİ AÇILAN MAĞAZAMIZDA Adres:Galatasaray İngiliz Sefareti karsısı Eski Şişe Cam Fab.Satış M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • MEMUR ALINACAK Satış departmanımız için mükemmel İngilizce bilen ve askerlikle ilişiği olmayan genç bir erkek memur almacaktır.Yüksek tahsilli olanlar ve daha fazla lisan bilenler tercih edilir.Alakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • AZETE ve dergi istatistiklerimiz ilgi çekicidir.Geçen yıl Türkiye'de tam 1.434 gazete ve der-V^l gi,süreli yayın yapmıştır.Bunlardan 885'i ga-E zete,549'u dergidir.Gazete ve ûergilerin 583'ü j İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT Y A Z A N JULES VERNE TÜRKÇESI:SELAMİ İZZET SEDES 47 Tampa Tovvıı'ılaki nıcslekdaşlarını bir araya toplayan Barblcane,düşüncesini belli etmeden,bu telgrafa ne dereceye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1958
  • B!İki sene geldiler,yuvayı şenlendirdiler.Onların gelişi gidişi çiftlik için bir hâdise oluyordu.Üçüncü sene bu seyahat bütün çiftliği meşgul edecek bir çekil aldı.Bir sabah yuva boş kaldı.Ana ile bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • Bir çobanın öldürülmesi üzerine iki iaraf topçusu karşılıklı olarak birbirine ateş açtı ŞAM,RADYO Bir Suriye askeri sözcüsü,çoban kıyafetinde ve koyunlariyle birlikte Suriye topraklarına giren İsraill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • ŞÛRAYI DEVLET ÜYELERİNE DE ÖDENEK VERİLECEK ANKARA,HUSUSİ Hâkimlere verilecek ödenekler hakkındaki kanun tekliflerini incelemek lizere kurulmuş bulunan geçici komisyon dünkü toplantısında Şûrayı Devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • BEKATA "HÜKÜMET ÇEKİLMELİDİR,DEDİ ANKARA,HUSUSİ Son zamlar hakkında dün gazetecilere beyanatta bulunan C.H.P.Ankara Mebusu ve Grup İdare Heyeti âzası Hıfzı Oğuz Bekata;«Eğer bir hükümet programındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • BERLİN İÇİN ÜÇLÜ KONFERANS WASHİNGTON,A.A.Üç Batılı Devlet Hariciye Vekilleri 14-15 aralıkta Pariste toplanarak Berlin meselesini görüşeceklerdir.Amerika,İngiltere ve Fransa,Batı Berlinin tahliye edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • llerijnönüveÇelikbaş'a ağır hücumda bulundu t Baştaraft Birincide Nafıa Vekili konuşmasına su sözlerle devam etmiştir:«Ticaret Vekili bulunduğu zaman İktisadî politikamızın icracısı ve müdafii olan,fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • C.H.P.hükümeti istizaha davet edecek t Baştarajı Birincide İnönü,gittiği her yerde gücbirliği fikrinin vatandaş vicdanında yer etmiş bulunduğunu müşahede ettiğini söylemiştir.MECLİS ÜYELERİNİN KANAATİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • Mecliste dün elektrikler 7 defa söndü t Basta rafı Birincide İstanbul Teknik Üniversitesi hesapları ile ilgili iki tasarı kanunlaştıktan sonra öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci yurtlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • CHARLES LAUGHTON DÜNYANIN EN ÇİRKİN ADAMI SEÇİLDİ LONDRA,AJANSLAR Bir İngiliz dedikodu yazarı da Charles Laughton'u da «dünyanın en çirkin erkeği» ilân etmiştir.Dedikoducu yazarın çirkinler listesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • Güçbirlikçi mebus bir sual takriri verdi ANKARA,HUSUSÎ D.P.den istifa etmiş bulunan Güçbirlikçi Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç,maden İşçileri İle İlgili olarak dün Meclis Başkanlığına bir sual takriri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • BİR ESKİCİ BULDUĞU PARAYI TESLİM ETTİ İZMİR,HUSUSÎ Enver Şafak adında bir eskici dün Alsancak semtinde bulduğu cüzdanı sahibi olan NATO'da vazifeli Amerikalıya teslim etmiştir.Cüzdanın içindeki adrest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • 2 İSÇİ KAMYONA ÇARPTI,BİRİ ÖLDÜ SİVAS,HUSUSÎ Birbirlerini kovalayıp şakalaşan iki işçi bir kamyona çarpmışlar ve biri ölmüş,diğeri ağır yaralanmıştır.Sivas'tan Yıldızeli'ne gitmekte olan,goför Musa Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • MALATYA'DA 3 KAZADA İKİ KİŞİ ÖLDÜ MALATYA,HUSUSÎ Şehrimizde vukubulan üç trafik kazasında iki kişi ölmüştür.Doğanşehir'den şehrimize gelen bir askeri kamyon,önde giden bir kamyona bindirmistir.Bu kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • İDİL BİRET LONDRA'DA BİR KONSER VERDİ LONDRA,A.A.Genç piyanistimiz İdil Biret,evvelki gece saat 21.00 de,Televizyonun «Chelsea-At-Nuıe» programında Londralıların huzuruna çıkmış,Schumann ve Chopin'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİNDEN:Trikotaj ve mihaniki tezgâh sahipleri ile müteferrik el tezgâhı sahiplerine ve pamuk ipliğini yardımcı madde olarak kullanan imalâtçılarla iplik satışı ile alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • İskenderun muhabirimizin bir kızı dünyaya geldi Gazetemizin İskenderun Muhabiri Ahmet Perker ile esi Bayan Perker'in Pazartesi günü İskenderun'da bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Jale adı verilen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • D.P.İL TEŞKİLÂTI REİSLERİ TOPLANIYOR t Baştarajı Birincide de eden bir rapor hazırlamıştır.Körez,raporunu Genel Merkeze sunmak üzere dün akşam Ankaraya hareket etmiştir.Raporda,İl kongresinin toplanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • Sular idaresinin 60 milyona ihtiyacı var Baştarafı Birincide zarurî gören Bütçe Encümeni Belediye Meclisine zam teklifiyle gelmişti.ŞEHİR MECLİSİ ÜYELERİ ZAMMA TARAFTAR İ.E.T.T.İdaresi malî durumunu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • AMERİKA FEZAYA MAYMUN FIRLATIYOR t Baştarajı Birincide çerçevesi dahilinde,tekrar dünyaya dönebilecek olan bir suni peyk de atılacaktır.RUSYA MERİHE ROKET Mİ YOLLAMIŞ?WASHİNGTON,AJANSLAR «Güdümlü Merm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • MEMLEKETİN BİRÇOK yerinde kar yağıyor t Baştarafı Birincide kaybolan «Şen» motorunun de enkazı görülmüştür.Motor mürettebatının akıbetinden endişe edilmektedir.Şehir Hatlarına bağlı «Nimet» vapuru Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • AĞAOĞLU "GÜCBİRLİĞİ KİN VE İNTİKAM İÇİNDİR,DİYOR Baştarafı Birincide bir üçüncü şahsa karşı birleşmiş görürsek,bunda fikirlerin,prensiplerin,siyasî telâkkilerin değil fakat bu üçüncü şahsa karşı duyul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • Bir üfürükçünün 3 evinde 18 İngiliz altını bulundu 1 BURSA,HUSUSÎ i Şehrimizde Mümin Akı adında I üfürükçü bir hoca yakalanmıştır.I İstanbul'dan Bursa'ya gelerek Kurtuluş caddesinde 145 numa-ğralı evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • bayanlar,bir hM ijfa£ t o Ü Ekmeğin üzerine ve en nefis yemekleriniz için SANA eşsizdir!Çocuklarınıza bol SANA sürülmüşekmek yedlrlnîz:eşsiz nefis tadh nın zevkine varacaklardır.Nefasetinden başka,SAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • Mîlliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i ş 1 e-r 1 n 1 fiilen idkrt tden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • RUMt Perşembe HİCRÎ 1374 4 1378 Teşrini sanl ARALIK C.cvvel 21 19 5 8 22 VAKİT VASATÎ EZANİ Güne?7.08 2.27 Öğle 12.04 7.23 İkindi 14.28 4.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 İmsak 5.23 12.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • 0 28.Sayısı Çıktı İhtilâl Çıkarmaktan Sanık 9 Subay Hikâyesini BÜTÜN TEFERRUATI İLE de okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • BİT SOBA,YUVANIZA Konfor y ol HararefVİ Zarafet V ARÇELİK MODERN GAZ SOBALARI kaloriferin kolaylık,rahatlık ve emniyetini sağlar ARÇELİK MODERN GAZ SOBAURI bol hararet vererek 2-3 odayı rahatça ısıtır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK a SAT.lokanta,her konforu haiz.Mür:Kumknpı Bayramçavus Sok.Safa Kıraathanesi.LEVENTTE dördüncü kısımda,kaloriferli kat.63 55 84.DOLAPDEREDE,Çarşı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değiştiren 5389 sayılı kanun hükümlerine göre Bankamızca çıkarılan %5 faizli yedinci tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • Bir Gümrük Muhafaza motörü infilâk etti İZMİR,HUSUSÎ Gümrük Muhafaza Teşkilâtına bağlı bir kaçakçılık takip motörü dün vukubulan infilâk sonunda yanarak batmıştır.İnfilâk motördekl mermilerin ateş alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • Salacakla 11 yaşında bir kız kayboldu Salacak'ta 11 yaşında ilkokul talebesi bir kız çocuğu üç Ründenberi kayıptır.Salacak iskele sokak 35 sayılı evde oturan Ayazma ilkokulu talebelerinden Sacide Kıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1958
  • Kaynar su ile haşlanan çocuk öldü İZMİR,HUSUSÎ Bir yaşındaki Sevim Aytekin,dün kaynar su ile haşlanarak ölmüştür.Zeytinlik semtindeki hâdise,çocuğun evde oynarken ocakta kaynayan tencereyi devlrmeslyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.12.1958
  • NOTLAR ~Z I Saha mükemmel Apak maç tahmini yapmıyor IIHPIIM it mm%m«mmı.WllİjİH'İİto'iM^ifWrtltllilİWWM,i»l'ıni'ıW [SAMİ ÖNEMLİ)Pazar günkü maçta kalemizi koruyacak olan Özcaıı,sağ ayak bileğindeki ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • Öze an ve Can askere gidiyor Fenerbahçe'nin iki millî futbolcusu ııaleci Özcan'la,Can önümüzdeki dev rede askere alınacaklardır.Kulübe,bu hususta malûmat verilmiştir.Özcan ve Can İstanbul Garnizon tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • GÜNDÜZ KILIÇ ısrarla isteniyor Vefa Kulübü,Gündüz Kılıç'a profesyonel futbol takımının antrenörlüğünü teklif etmiştir.Kulüp idarecileri dün Gündüz Kılıç'la görüşmek imkânı aramışlardır.Hasta olduğu iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • Haftanın Basket Lig Maçları Haftanın basketbol lig maçları programı tesbit edilmiştir.Bu hafta yapılması icalj erlen G.Saray Moriasnor maçı Spor Sarayında oynanmak ürere başka bir tarihe bırakılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] HALDUN İSMEN İngiltere'de alkışlanan Türk Ü H.Işnıen çalışıyor AĞUSTOSTA ftianş'ı tekrar geçecek olan Haldun İsmen antrenmanlarına başlamıştır.Geçen yıl 23 Eylülde İsmen 31 müsabık için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • G.SARAY'DA KONGRE FAALİYETİ BAŞLADI 9 Galatasaray Kulübünde senelik kongre faaliyeti başlamıştır.Nizamnameye göre aralık ayının son haftasında toplanması icabeden kongreye ne gibi bir havanın hakim ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • iVlillî Basketçiler bugün ders görecekler Millî Basketbol Takımı kadrosuna mensup 15 eleman bugün saat 17.30 da böl«e binasında «nazarî» ders göreceklerdir.Dersi başantrenör Samim Göreç verecektir.lîn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • ALTILI TURNUVA TERTİPLENİYOR Fenerbahçe,Galatasaray Beşiktaş,Karagümrük,Wienersport Avusturya)ve Valdeş Macar)takımlarının iştiraki ile altılı bir turnua tertip edilmiştir.Üç gün devam edecek olan tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • CEZA HEYETİ bugün toplanıyor Galatasaray ile Karagümrük arasında oynanan lig maçında,hakem tarafından oyundan çıkarılan Karagümrüklü Fahrettin,bu akşam toplanacak olan ceza heyetinde dinlenecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • OKUL töAÇLARI Okullar arası marlar her branşta başlamıştır.Yukarıdaki resimde,dün yapıladı voleybol müsabakalarından bir an görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • İKİHCİ HAFTA OKUL MAÇLAR!3 OKUL spor yurtlarının tertiplemiş olduğu müsabakaların ikinci hafta karşılaşmaları dün muhtelif salon ve «alınlarda yapılmıştır.Voleybol maçlarında İstanbul Kız lisesi.Sulta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • FRANSA İLE YUNANSTAN BERABERE 1-1 ATİNA,A.P.Çarşamba günü burada yapılan Yunanistan Fransa milii futbol karşılaşması 1-1 berabere neticelenmiştir.Maçın birinci devresi de 0-0 berabere İdi.Fransız golü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • BEŞİKTAŞ Antrenör ARİYOR Remondini'ye 1 ay mecburi izin veren Beşiktaş idare heyeti dünden itibaren yeni bir antrenör aramaya başlamıştır.İdare heyetinden sızan haberlere bakılırsa,profesyonel kadro i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • Antrenör Federasyonun müdahalesinden mes'uliyet kabul etmlyeceğini söyledi.Bâzı istifalar bekleniyor GÜREŞÇİLERİMİZİN Macaristan'a gitmesine bir hafta kala yeni bir ihtilâf daha çıkmıştır Bu defaki ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • İki kulüp müsabakayı G.Saray-K.Gümrük maçından evvel oynamak arzusunda FENERBAHÇE ile Beşiktaş'ın bu hafta yapacakları maçın günü ve yeri belli olmamıştır.İki kulüp,pazar günü Mithatpaşa Stadında Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • OZCAN ARKOÇ Sakatlığı mühim değil zcan sakat,Me Maçı 42 bin kişi sey [SAMİ ÖNEMLİJ ÂNTRFMMAÜA fillf İÇ M1IIİ tnk,m namzetlerinin Ankara'dakl ilk antrenmanı dün oldukça canlı ve neşeli geçti.Yukarıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.12.1958
  • İlli O 0 rıstan Pazar günü,Filibe'de oynayacak "11 iesbii edildi.Maçla iki oyuncu değiştirilebilecek FİLİBE'de Pazar günü Bulgar B millî takımı ile karşılaşacak olan B millî takınınım bugün saat 16.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor