Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • Kolombiya ve Iran tarafından sunulan tasarılarda taraflar arasında müzakereler istendi NEW YORK,AJANSLAR Bİ LEŞMİŞ Milletlerde Kıbrıs'la ilgili müzakereler devam ederken bâzı devletler uzlaştırıcı for
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • KEMOY BOMBALAR ALTINDA [KEYSTONE] Komünist Çin tarafından atılan bombalar Kemoy adasında büyük hasarlara sebep olmakta ve halkın mahrumiyetlerini hergün biraz daha artırmaktadır.Yıkılan evinin enkazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • C.H.P.Meclisi fevkalâde toplantıya çağırıldı Yarın toplanacak Parti Meclisi Gücbirliğini görüşecek ve Kurultayın toplanma tarihini tesbit edecek ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Meclisi,Genel Başkan İsmet İnönü tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • MECLİSTEKİ BİR SÖZLÜ SORUYA DAİR AÇIKLAMA 9 Gazetenizin 29/XI/1958 tarihli nüshasında Maden Hurdacılığı T.A.Ş.ne ait bir sözlü sorunun Büyük Millet Meclisinde cereyan eden müzakerelerinin noksan ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • 14 YAŞINDAKİ GELİN 14 yaşındaki Amerikalı mektep talebesi Mrs.Barbara nihayet 21 yaşındaki kocası ile birleşmeğe muvaffak olmuştur.Genç koca,hâlen İııgiltcredeki Amerikan deniz üssünde vazife görmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • ^'wiSilSij «*'Vi i ar i.I.H,M».Sil i İŞİ BIRAKTILAR [İLHAN DEMİREL] Cibalideki Cam-İs fabrikası işçileri dün işlerini terketmişlerdir.Fabrika sahipleri iki haftalık ücretleri,vaudlerinc rağmen dün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • VAN'A 30 SAATTİR KAR YAĞIYOR VAN,A.A.Şehrimiz ve çevresine 30 saattenberi devamlı şekilde yağan karın kalınlığı 60 santimi bulmuştur.Hava bu sabah açmıştır.Bu mevsimde Van'a bu kesafette kar yağdığı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • İnönü dün gece Ankara'ya döndü ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Lideri İnönü,dün gece 23.15 de Antalya'dan Ankara'ya dönmüştür.C.H.P.lideri sabah saat 7.30 da otomobille Antalya'dan hareket etmiş,Pınarbaşı Burdur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • imlere tam minat veriliyor Adliye Vekâletinin hazırladığı tasarıda Vekilin nezaret hakkı kalkıyor.Tâyinleri bir Şûra yapacak ANKARA,HUSUSÎ ADLİYE Vekâleti,hâkimleri tam teminata bağlayan bir kanun tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • PARLÂMENTODA HULA HUP DFRÇİ Büliln dün av' sarmakta olan hula hup salgını,Almaıı-nvr vs.noı ya.va da hakim OImus hatta Alman parlâınentosuna Dile girmiştir.Yukarıdaki resimde,Parlâmentonun bodrumundak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • YENİ YIL BÜTÇESİ 5.997.800.000 Bütçe geçen yıla nazaran 1 milyar 620 milyon lira fasla Yatırımlarda da yüzde 31 nisbetinde bir artış var Maliye Vekilinin verdiği izahata göre subay,memur ve emekli ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • [RUÇHAN UNVER] DOSTU SEYFULLAH VARLI'YI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF EDEN HATİCE BAŞOĞLU SORGUSU YAPILMAK ÜZERE EYÜP ADLİYESİNE GÖTÜRÜLÜYOR tunu öldüren Hatice itiraf etti Alibeyköyü'nde işlenen cinayetten sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • DÖRT TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ ÖLDÜ Yurdun muhtelif yerlerinde vukubulan dört Trafik kazasında 5 kişi ölmüş,4 kişi de yaralanmıştır.Hâdiseleri bildiriyoruz:BİR KAMYON DEVRİLDİ DİYARBAKIR,HUSUSÎ Şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • Beşinci ikramiye dün dağıtıldı Memur ikramiyelerinin beşincisi dün verilmiştir.Belediye memurları da öğleden sonra ikramiyelerini almışlardır.Emekli,dul ve yetimlerin üç aylıkları da tevzi edilmeğe ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • KABİNE UZUN BİR TOPLANTI YAPTI ANKARA,HUSUSÎ Vekiller Heyeti dün uzun bir toplantı yapmıştır.Toplantıya İstanbuldan dönen Başvekil Adnan Menderes riyaset etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • [KEYSTONEJ SOPHİA EĞLENİYOR İtalyan filin yıldızlarından Sophia Loren,Paris'te Maxim lokantasında tertibedilen hir ziyafette «A view from the bridge» adındaki film bas artisti Raf Vallone ile dansediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • Tüccara kolalarla ilgili yeni bir mühlet tanındı Muamelelerini tamamlayamayan tüccara ayın 10 una kadar zaman bırakıldı î LK üç aylık ithal kotaları I için verilen belgelerle muamelesini ikmal edemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • Annesini av tüfeği ile öldürdü DİYARBAKIR,HUSUSÎ Şehrimize bağlı Karüşek köyünde Ali Şahin adlı bir çocuk,annesi Safiye'yi av tüfeği ile öldürmüştür.Lice'nin Ambar köyünde Ali Akviranlı da meçhul şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • İZMİR'DE GÜNDE 4 KİŞİ TEVKİF EDİLİYOR s İZMİR,HUSUSÎ Savcılığın resmî kayıtlarından anlaşıldığına göre,İzmir'de günde 4 kişi tevkif edilmektedir.Bu suretle geçen yıla nazaran tevkif edilen şahısların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • Ajans Dinlemiyenler Derneği kuruldu Dernek radyoların partizanca neşriyatından asabı bozulan vatandaşları tedavi ettirecek RADYO İstasyonlarından Ajans Haberlerini ve Partizanca Neşriyatı Dinlemeyenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • "t BİR ÖLÜ VAR fV c C?Ayazaeada Siivari Okulunun önünde ölümle neticelenen bir trafik kazası olmuşc v» İUr' Şa K"nt adlnda bİr ğ0fÖr• ^resindeki 55596 plâkalı otomobille Emirgândan gelirken Süvari Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1958
  • Güvem Oto Kursa,EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar.KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres:Beyoğlu Ağacaimi yanında No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • im* mmm®: m-GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ Gıda Noksanlığı Meselesi «insanın müstakbel cemiyette alacağı yer,büyük bir nisbette onun gıda durumuna bağlı olacaktır» 'Hekimlik,hastaların tedavisinden ziyade,ona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • Sayın Müşterilerimizin Dikkat Nazarına 780X165X90 CM el/adlara kadar her şekil ve büyüklükte sıcak galvanizleme işleri tesislerimizde yapılabilir.Çinkosu temin edilmek kaydiyle sayın müşterilerimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • SUADİYE ve KALAMIŞ'ÇA APARTIMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİLERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Yeni hesap açtıracaklar veya mevcut hesapLarını arttıracaklara ZARİF HEDİYELER Apartıman dairelerini görmek isteyenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • Alman MOTOPOMPLARI 7 b.Kuv.1000/1500 d.yatık dizel motörü ile,ağzı 3 parmak saatte 65/80 m3.su basar EN UCUZ FİATLA SÜHA ELBİ Kardeşim sokak No.48 GALATA m ı ıını u ı m mı ı u ctn a ı n ıfiımjnı ııu—m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-E berler 8.15 Şarkılar 8.30 Jerry Murad triosu 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Müslümanlarda mal ve para fazlasının her yıl fakirlere dağıtılacak kırkta biri;Alaturkada bir saz çalıcı;Mazur görme.2 Yaltaklanmak;Tersi renk.3 Bir balık;Zaman.4 Tersi nota;Bine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • OĞLAK BURCU fi îfe f22 Aralık 20 Ocak] Bugün hjç bir tesir ve düşünceye kapılmadan,muhitinizle işbirliği yapınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Başkalarının hususi hayatına karşı bir merak duyuyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • PARA kpa *s 30 ARALIK ÇEKİLİŞİ LYON k-TUTARIMDA LEPS TURKIY VAKİ M BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • apartman dairesi 785.000 lira VE 1 kişiye 6 DAİRELİ APARTMAN)hesabmızdaki 150 liraların adedini çoğaltınız Son para yatırma tarihi 13 Aralık Cumartesi günüdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • 4 yeni şube Hizmete Giriyor 4 Aralık 1958 GELİBOLU 8 Aralık 1958 İÜRUOSMANİYE 9 Aralık 1958 PERŞEMBEPAZARI 12 Aralık 1958 GALATA Cazip Açılış Hatıraları ve 1.000.000 Liralık 1959 YILBAŞI jlkramiyesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • Tramvayların kaldırılması İsletmeyi zarara soktu 1957 yılında azamî hadde ulaşan zarar mikdarının yolcu başına 6,32 kuruş olduğu hesaplandı.Elektrik istihlâki de azaldı Muhtelif semtlere isleyen tramv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • Ankara vapurunda 5 bin liralık hasar var Gümrük muhafaza teşkilâtı Ankara vapurunda gizlenen kaçak eşyanın hususî bölmeler içerisinde gizlendiğini meydana çıkarmıştır.Teşkilât bu bölmelerin gemi seyir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • Vapurlarda dolaşan 25 esnaf dün yakalandı Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri dün vapurlarda dolaşan 25 işportacıyı yakalamışlardır.Şehrin muhtelif semtlerinde yol ortalarında satış yapan seyyar esnaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • Zamlardan sonra Tekel bütçesi artırıldı Tekel Umum Müdürü Ömer Refik Yaltkaya Ankara'da yapmış olduğu temaslar hakkında izahat vermiş,Bütçenin 600 milyondan 760 milyona yükseltildiğini bildirmiştir.Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • Pis meoba suları kontrol ediJiyor içinde çöp,sinek ve tortu bulunan menba suyu şişelerinin piyasada çoğalımş^ lması ilgili makamların da dikkatini^ekmiştir.Geçen hafta içinde bir kısım menbalar kontro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • GEÇEN HAFTA İÇİNDE ÖLENJ.SXaTYRONEPOWERin W AYAT HİKAYESİİVE %J EN GÜZEL RESİMLERb EN GÜZEL YAZILARLA YARINKİ ^^#fDE Yarın Bir ^jtlpo^ Alınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • f SİÎ SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Yüksek Sosyete Bing Crosby Grace Kelly Renkli İng.EMEK Tel:44 9007)Bisiklet Hırsızları Rejisör Vittorio De Sica İtalyanca.3.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Acı Yol Orh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • TEŞEKKÜR Genç yaşta ve ani olarak ebediyete intikali ile bizleri büyük kedere garkeden kıymetli ortağımız MİHAL MİHAİLTDİS'iıı gerek cenazesine işirak eden,çelenk gönderen,gerekse bizzat müessesemize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • Soyulan şoförler gangster sanığı görmekten bıktı Gazetemizde yayınlanan resme benzeyen iki kişi yakalandı,fakat müsbet bir netice alınamadı Dört şoförü tabanca tehdidi altında soyan ve kendisini yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • I Zile,Burdur ve ötekiler.E Vy İLE'de ve Burdur'da İnönü'yü karşılayandı laruı gördükleri sert muamele,CHP.E liderinin seyahat ettiği il ve ilçelerin hiçl birinde vâki olmadı.Bilâkis,tamamiyle demok-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • o İSTANBUL Memurlar Kooperat birkaç güne kadar memurlara taksi yünlü kumaş satışlarına baslıyacakt Fabrikada hususi surette dokutulan k maşlar yüzde 20 ucuz olarak verilece tir.FAZLA fiatla peynir sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • C.K.M.P.Genel Kurulu,şehrimizde toplanıyor cCumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel İdare Kurulu,dün,İstanbul 3 Merkezinde genel başkan Osman Bölüa başının riyasetinde toplanmıştır.İç t dış politika m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1958
  • Millî Eğitim Komitesi;Çalışmalarına başladıf İlk,Orta ve Yüksek Öğretim Müesse;seterinde tatbik edilmekte olan der*' programlarını dalıa modern ve günü!1 ihtiyaçlarına uygun hale getirmek üze* re Maar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • SOZ «SIRASI.ONLAR YOK MU.ONLAR!ONLAR yok mu,onlar!Kim ini onlar?Hani şekere zam yapıldığını görünce,hemen koşup aSe olur olmaz» diye bakkaldaki bütün pirinci,nohudu alan yok mu?İşte o!Hani Taksim'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • arsus'ta 3 kişi önleri SOYULDU olcuları bıçakla tehdit edip üzerlerindeki arayı alan 4 soyguncu henüz yakalanamadı aı Ş TARSUS,Hususî 'muhabirimiz Mehmet FENK'den EHRİMİZDE dün bir soygunculuk hâdises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • ifa ANKARA Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Müşaviri Harold Stassen şeh-İimizdeki temaslarına dün de devam etmiştir.Stassen,yarın Maarif Vekili elâl Yardımcı'nın riyasetinde yapılacak toplantıya iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • IfopBH DC-6B KISA MESAFELİ UÇUŞLARDA UZUN MESAFELERİN LÜKSÜ İSTANBUL dan hareket Her ÇARŞAMBA CUMARTESİ PAZAR saat 9.10 da ATİNA ROMA PARİS ve LONDRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • İN MACERALARI lUtHAN İPLER.çozÜLDU Y^nEŞEKkU^BDERfM îs-re YAKIŞIKLI j KÎMBERjlA.AMANFAİU ak,^v^a i kin/a.VARMASINLAR,OLMANIN FAVDA J.AR)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • c 1 82000 Lira tutarında APARTMAN VE PARA İkramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • [MİLLİYET] AKİTA SUDO,NİKÂH DEFTERİNİ İMZALIYOR.Japonyadan Bursa'ya BiR GELİN GELDİ 19 yaşındaki Akita Sudo halkın duraklarda beklemesine şaşıyor BURSA,HUSUSÎ ŞEHRİMİZE Japonya'dan bir gelin gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • ÜRDÜN'DE ÖRFÎ İDARE KALKTI AMMAN,AA.25 Nisan 1957 de Ürdün'de ilân olunan örfi idare,dünden itibaren kaldırılmıştır.Bu suretle 4 harb divanının faaliyetine de son verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • Batılılar,Rusya'ya dörtlü konferans teklif edecekler WASHİNGTON,A.A.Batılılar Rusya'yı,Alman meselesinin görüşüleceği bir dörtlü konferansa davet etmeğe hazırlanmaktadırlar.Batılılar,Kıuşçev'in yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • Ayağı halata takılan bir yolcunun bacağı koptu Mehmet Reyur isminde bir gencin bacağı dün Boğaz'da İşleyen 74 numaralı vapurun halatına takılarak kopmuştur.Hâdisenin Çımacı Ali Üstünol'un hatâsından m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • İNEĞE TECAVÜZ EDEN BİR GENÇ YAKALANDI SARKIŞLA,HUSUSÎ }8 yaşında bir genç komşunun ahırında,bir ineğe tecavüz ederken suç üstü yakalanmıştır.Ş.K.adındaki delikanlı gece yarısı Ahmet Ari'nin ahırına gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • Yahya Kemal'in şiirlerine el kondu 13 üncü Asliye Hukuk Mahkemesi,dün Sair Yahya Kemal'in kütüphanesine ve şiirlerine elkonulmasını kararlaştırmıştır.Karar,Yalıya Kemal'in şifahî vasiyetnamesine,vâris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • Yalova'dan hareket eden "Şen,motorunun hamule fazlalığından battığı sanılıyor STANBUL limanına bağlı I Şen motoru 5 gündenberi kayıptır.Yalova'nın Çınarcık köyünden kereste yükleyen geminin 8 saatte İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • i v ^K:«V [KEYSTONE] R AR AÇI İPİM Hitlelin güncük teşkilâtının liderlerinden Loardur von Schirach,harbten sonra 20 yıla mahkûm edilmişti.Eski nazinin 25 yaşındaki kızı Angelica von Schirach,babasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • SUDAN'IN SİYASETİ:MÜSBET TARAFSIZLIK KAHİRE,AA.Sudan İstihbarat Vekili Talat Ferit,bir beyanat vererek şunları söylemiştir:«Sudan'ın dış siyaseti Birleşik Arap Cumhuriyetininkl gibi müsbet tarafsızlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • İRAN ŞAHININ KIZI DOĞURUYOR TAHRAN,A.P.İran Şahının tek kızı Prenses Şahnaz'ın ilk çocuğunu doğurmak üzere hastahaneye yattığı bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • FRANSA SAĞA KAYDI Kaf'î seçim neticelerine göre Komünistler 10 mebus çıkarabildi PARİS,RADYO Fransız seçimlerinin kafi neticeleri dün akşam yayınlanmış ve De Gaulle taraftarı partilerin ezici bir ekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • Mareşal Tito Asya seyahatine başladı BELGRAD,AJANSLAR Mareşal Tito,dün akşam bir Asya Orta Doğu seyahatine çıkmıştır.Belgrad'dan meçhul bir limana hareket eden Yugoslav devlet reisi evvelâ Endonezya'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • Cennete doğru Adolp Westerling adında Duscldroflu bir heykcltraş,harb hâtırası olarak sekiz metre boyunda bir el heykeli yapmıştır.Batı Almanyada Bııederıch şehrinde bir kilise meydanına konacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • Kolombiya'da haydutlar 42 kişiyi öldürdü BOGOTA,A.A.Kolombiya'nın Huile eyaletindeki Tello kasabasını basan haydutlar 42 kişiyi öldürmüş,15 kişiyi de yaralamışlardır.Öldürülenler arasında 6 kadın,ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • Öğretmenlerin ek vazifelerine dair tasarı dün Mecliste görüşüldü ANKARA,HUSUS Öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci yurtlarında ek vazife alabilmeleri hakkındaki kanun tasarısı Meclisin dünkü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • GALATASARAY 941 42 MEZUNLARI Galatasaray Lisesi 1941 42 senesi Lise ve 1940 41 Ticaret mezunları 4 Aralık Perşembe akşamı saat 18.30 da Beyoğlunda Piknik Lokantasında toplanacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • AMERİKAN U.T.E.C.İNGİLİZCE KURSLARI Size hiç bir dershanenin öğretemiyeceği mükemmeliyette ve çok kısa bir zamanda İNGİLİZCE konuşturacak en kuvvetli öğretmen kadrosuna sahiptir.Pedagojik ehliyetli öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • İstanbul Umum Marangozlar Derneğinden Üyelerimize 30,40,50.60 M/M lık şerit testere tevziine 2/12/1958 Sah günü Edlrnekapı Marangozlar Lokalinde başlanacaktır.Mezkûr şeritleri derneğimize tahsis eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1958
  • n.l.ıııııııımıııımHU.ı.ııı.ıııı.ı.Miti.mımımıımnmmı.ı.BİR YAPRAK ı.û ı* m t Bir Demagoji Şaheseri GEÇEN gün «Hırpani İstilâsı» hakkında yazdığım yazı,bütün mâkul düşünenlerce tasvip edildi.Yazılarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • HAH HA?ViMoi RAHAT SİK V6KPE ÜVUMAK feTİ-VOK CANIM £ÜMDE iSTEO'ıĞlAl ÇEKLE «SİKEBİLMEK tSıS'ı BÜYÜK KUVVET VAE UÜKS BıK VEKTDE «SBÇiKeVıVvl»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • &ÎL.O Susjlj A/JZ ^BAstak;i Mis stE? BiS/N B/R.K/Z/U KGRe.KUAAA.s/OAS/fvOA OLDu.&ULUTI-AR.yuZUNDGN GO-RJ.JS KABft-ryETtSrZiNf KAYBEDEN F'ı'LİO KUZEY ko^e:MUDUOUMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • J Wf M.T(VAv CA'A/V4 r V/%11jT HEFZırL.HfZ.KA-İf V Ki LABAUKLASTI VrV VS İ;NEl_L.BABASI-K;i$ıVE KARSI DO. oV vuŞuVOR.6M-i.*ı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • UJEtriSı GÖRÖnmCvûK.CNiÜ/^DefCİ AfÇASAVı "TAKİP E3EVİM ıŞıcîı DA 3ÖEÜNÜ /OK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • Bl Vok beybaba.Ne tehlikesi olacak?Onu ben mum gibi yaparım,böyle düşme kalkma olur,kaç defa basıma geldi,biraz kendime geleyim,ben yine onun üstündeyim.Göreceksin,Binnaz öyle bir hayvan olacak ki büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • Tanıpa da,günlerden bir gün bir insanın zihninde tomurcuklanıp açan sanayiin bu harikaları sayesinde,büyük şehir manzarası göstermek hakkını kazandı.Artık Tampa-Tovvn'a «Ay Şehri» ismi takılmış,Florii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • DİKKAT DİKKAT DİKKAT TOPTAN VE PERAKENDECİLERİN İNE EN SEÇKİN RENK VE DESENLER En Ucuz Ve Rekabet Kabul Etmez Fiatlar İtalyan Lodeninden imâl edilmiş su geçmez pardesüler Avrupa topsundan süper kalite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • "YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN" EMEK SINEMASI'nda büyük bir müzik ziyafeti VERDİNİN ÖLMEZ ŞAHESERİ A i D A Renkli ingilizce Baş rollerde:SOPHİA LOREN LOlS MAXWELL İlâveten en son dünya havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • 73-11-11 73-11-20 73-11-90 Pozisyonlarından Tahsis alan Mefruşatçıların dikkatine Nikelâjlı perde rayı ve plâk ithal etmek üzere yukarıdaki pozisyonlardan tahsis alan firmaların,bu ray ve plâkların po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • RUMÎ SALI 2 HİCRÎ 1374 1378 Teşrini sani ARALIK C.evvel 19 19 5 8 20 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş 7.05 2.23 Öğle 12.03 7.22 ikindi 14.28 9.46 Akgam 16.41 12.00 1 Yatsı 18.19 1.37 1 İmsak 5.22 12.40 rt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • SCHERK İle basıar Scherk Lotion faciale)yûz losyonu hücrelere hayatiyet,tene tazelik verir.Kirleri temizler.I T E TECRÜBESİ Yüzünüzü iyice yıkayınız Bir parça pamuğu Scherk yüz losyonu İle ıslatıp yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • ok^ İSTANBUL OPERETİ ELHAMRADA FINDIKÇI KI7.5 SON 3 GÜN Cuma gününden itibaren ANTİKA ÇANAKLAR Ayrıca:Beynelmilel şantöz HENNİ VE KİTARİST VASİLAKİ m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • Salahiyetlilerden öğrendiğimize göre,yeni 5 uçak pulları hazırlanmaktadır.Bu serinin 1958 S yılı içinde çıkarılması için çalışılmakta olup buna E=imkân bulunmadığı takdirde seri 1959 un ilk j| aynıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • PAPA İRAN ŞAHINI DÜN KABUL ETTİ ROMA,«ADYO İran Şahı dün Vatikan'da Papa Johannes XXIII tarafından kabul edilmiştir.Şah,yeni Paoa'nın ilk kabul ettiği devlet reisidir.Şah,böylece İtalya'daki 4 günlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • MARLON BRANDO,ANNA MAGNANİ İLE OYNUYOR HOLLYWOOD,A.P.Pı-oduktör Martin Jurow,Tennessee Villiams'ın son eserlerinden biri olan «Orplıeus Descending» adındaki piyesinin filminde Marlon Brando'nun İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1958
  • ŞÜKRAN GÜNÜNDE 582 KİŞİ ÖLDÜ NEW-YORK,A.A.Amerika'da cşükran günü tâtilmde vuku bulan trafik kazalarında 435 kişi ölmüştür.Ayrıca bayramın kutlandığı müddet zarfında çıkan yangınlarda 47 kişi ve muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • Gerisinde buhanmsı iz bırakan bir cismin Moskova'da uçuşu rivayetleri artırdı.Amerika ihtimal vermiyor MOSKOVA,A.P.Bugün Moskova semalarında,arkasında buhanmsı izler bırakarak çok yükseklerde bir cism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • HÂKİMLERE TAM TEMİNAT VERİLİYOR Baştarajı Birincide DEVLET ŞÛRASI ÜYELERİ İÇİN DE TAZMİNAT İSTENDİ ANKARA,HUSUSÎ Hâkimler gibi devlet şûrası azalarına da ayda 400 ilâ 800 lira arasında tazminat verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • Ajans Dinlemeyenler Derneği kuruldu t Baştaraft Birincide ÇALIŞKUR'UN SÖZLERİ Çalışkur,şunları söylemiştir:Siyasetle ve siyasî partilerle hiç bir ilgimiz yoktur.Sadece.Türkiye radyolarının gayeden ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • YENİ YİL BÜTÇESİ 5.997.800.000 t Baştarajı Birincide VEKİLİN BEYANATI «Yeni yıl bütçesinin iktisadi hayatımıza muvazeneli bir gelişme imkânı hazırlamak gayesiyle ittihaz olunan istikrar tedbirlerini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • Vatan Cephesi ile ilgili bir takrir ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Kars Mebusu Hasan Erdoğan,••Vatan Cephesi» meselesini dün Meclise intikal ettirmiştir.Basın,Yayın ve Turizm Vekili tarafından cevaplandırılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • T.C.ZİRAAT BANKASI aralıkta milyon lira yılbaşı ikramiyesi Ü dağıtıyor 1 ADET LİRA 10 ADET 50 OOO IO ADET IO OOO 20 ADET 5 OOO LİRA 200 ADET 1 OOO LİRA 200 ADET 500 LİRA 2 OOO ADET IOO 25 ADET 40 000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • ablukadan bahset!Hariciye Vekili,Batı ile Rusya arasında Berlin yolları için bir anlaşma olmadığına işaret etti BERLİN,A.P.Komünist Doğu Almanya dün Berlin'in hayat yolunu tehdit ederek Batılıları,şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • DOSTUNU ÖLDÜREN HATİCE İTİRAF ETTİ Baştarajı Birincide çalışıyordu.İki ay evvel Seyfullahla köyde karşılaştık.Beni hâlâ sevdiğini söyleyerek:«Benimle İstanbula kaçar mısın?dedi.Ben de onu sevdiğimden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • İLERİ,DİNAR'DA İNÖNÜ'YE ÇATTI DİNAR,HUSUSÎ Güney Anadoluda bir yurt gezisine çıkmış olan Nafıa Vekili Tevfik İleri,dün Dinar'a gelmiştir.C.H.P.lideri İnönü'nün Dinar'dan gevişinden bir müddet sonra şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • Kıbrıs için B.M.'e yeni teklif yapıldı t Baştarajı Birincide bir Birleşmiş Kıbrıs için müzakereler yapılmasını ve Kıbrıs hükümeti kurulmasını istemiştir.Tasarısının bir yerinde «Kıbrıslı Milleti» teri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • SÜET DERİ CEKET TEMİZLENİR «111111 BDBjjiiMBa Bllilir" Şişli Meydanı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • NAZARI DİKKATE TEKİN NEDİR?Müsabakaya iştirak ederek şanslarına ayrılmış arsalar için müessesemize vekâletname gönderen talihlilerin tapuları,tapu dairesi ile cari muamele bakımından anlaşamamazlık yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • KAVAKLI DERE ŞARAPLARI İSTANBUL MÜMESSİLLİĞİ Saki Helvacıoğln ve Elmas Erçetin KOLLEKTİF ŞİRKETİ Müessesemiz muhterem müşterilerimizin emrindedir.ADRES:Sirkeci Nafiz bey Han No.67 TELEFON:22 14 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • İLÂN 114 saydı ve 15/3/1957 tarihli Gümrük Giriş Beyannamesi ile Belçikadan ithal ettiğimiz 131250 Belçika Franklık mala müteallik G440 numaralı orijinal sigorta poliçesini zayi ettik.Hükmü yoktur.Env
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • C.H.P.Meclisi fevkalâde toplantıya çağırıldı Baştarafı Birincide da 14 Hür.P.ocağı tabelAsı merasimle indiirlmiş ve ocak mensupları C.H.P.ne geçmişlerdir.Hür.P.Şiçli ilçe binası da bugün C.H.P.ne devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 5t 42 10 SATILIK EMLÂK 0 1560 M2,Altunizade tramvay durağında,Boğaza nazır arsa.55-000 liraya acele sat.Mür:Küçükçamlıca yolu 42.Şuayıp.0 ACULE sat kahve vt 2 dükkanlı,bahçeli ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1958
  • Meclisteki bir sözlü soruya dair açıklama Baştarajı Birincide daki İfadelerle 29 ton hurdanın ortadan kaybolduğu iddiası sual takririnde mevcut olmayan hususlardır.Personele kanunî istihkaklarının öde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.12.1958
  • KADRİ Karagümrük)Yalnız transfer kralı değil.ORHAN Kafaçümrük)En büyük rakibi kaptanı Ligin Birinci Devresinde Seyirci ve Hasılat Rekor G.Saray-Karagümrük maçenda IcırıEdı.Ysldız bareminde Kadri,Orhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • Liglerin 2 nci devresi 16 Aralıkla başlıyor Profesyonel lig tertip komitesi dün akşamki toplantısında,ikinci devre lig maçları üzerinde müzakereler» de ^ulunmuş ve 13-14 Aralık tarihlerinde millî takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • 2 nci Kümede 2 nci devre 13 Aralık'da ikinci profesyonel lig maçlarının ikinci devresi 13 Aralık cumartesi jşünü Şeref Stadında başlayacaktır.İkinci devrenin ilk haftasına ait program şöyledir:13 Aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • BEOGRACKİ 84 A.E.K.76 Türkiye'nin iştirak edemediği Avrupa Basketbol Şampiyon kulüpler Turnuvası,çok çekişmeli maçlara sahne olmaktadır.Eleme maçlarının en iddialısı Atina'da Yunanistan şampiyonu A.E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.Sinyor Di Stefano'ya açık mektup r SİNYOR Dİ STEFANO AZİZ SİNYOR.Biliyorum* ki Tiirkiyeden gelen bu mektup sizi pek şaşırtacak.Çünkü beni tanıyamıyacağınızdan,hatırlamıyacağınızdan emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • AI i ah 11 k I.SİVAS Bölge Müdürü,bölgesindeki bütün futbol hakemlerini toplamış ve Kur'âna el baktırarak «tarafgirlik yapmayacaklarına» dair yemin etti rmig.Yâni artık Sivas'taki hakemler tarafgirlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • Beşiktaş Futbolcuları 2600' er lira aldılar Real-Madrid maçlarında oynayan Beşiktaşlı futbolculara dün 2600 lira aylık ödenmiştir.Etj miktarın 1250 lirası İspanyada Real-Madrid'e 2-0 yenildiklerinden,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • Bu hafta dörtlü bir turama yapılıyor Galatasaray,Beşiktaş,Vefa,Karagümrük takımları haftayı boş geçirmemek için aralarında dörtlü bir turnua tertiplemişlerdir.Cumartesi ve Pazar günleri Mithatpaşa sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • Fahrettin,Ceza Heyetinde Galatasaray ile Karagümrük arasında oynanan lig maçında,hakem tarafından oyundan çıkarılan Karagümrüklü Fahrettin,hakem raporuna istinaden ceza heyetine sevkedilmiştlr.Fahrett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • Çift tarife için müracaat edildi Profesyonel birinci kümeye dahil 10 kulüp,ligin ikinci devresinde çift tarifenin tatbiki için Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü kanalıyla Belediyeye resmen müracaatta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • asketbol Millî ımı belli oldu Kadroda üç yeni isim var.Dörtlü turnuanın hazırlıkları hızlandırıldı O J 26 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak dörtlü Ummaya iştirak edecek Türk millî basket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • YILIN SPORCUSU MİLLİYET okuyucuları yılın sporcusunu seçiyor Siz de reylerinizle fikirlerinizi bildirin.MİLLİYET pek yakında okuyucularına kolaylık olmak üzere şehrin muhtelif yerlerine rey kutuları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • BULGARLAR PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR 7 ARALIKTA Ankara'da karşılaşacağımız Bulgar millî futbol takımı Perşembe günü trenle Sofya'dan şehrimize gelecek ve aynı akşam Ankara'ya gidecektir.Bulgar Federasyonu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • Budapeşte Federasyon,hazırlık rejimine yeni bir seçime lâi girmiş bulunan n B Güreşçiler karara uymıyacaklar GÜREŞ Federasyonu ile Greko Romen millî takım güreşçileri arasında dün yeni bir ihtilâf çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1958
  • Lefter,B'ye de isfendiyar an seçildi,âki kadro da bu akşam kampta BULGAR MİLLİ TAKİMİ 7 Aralıkta Ankara'da millî {utbdl takımımızla karşılaşacak olan Bulgar millî takımı Sofya'nın Vasilevski stadında.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor