Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • MÜSTAKBEL PREITCFÇ Tokyo'da,Japon Prensi Akihito'nun!mU*IMÜDCk rnCnOEO tanınmış bir is adamının ylrmidört yaemdakl kızı Michiko Shoda İle yakında evleneceği açıklanmıştır.Shoda'nun yukarıda görülen re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • Metin Toker bugün ceza evine giriyor Kendisine verilmiş olan mehil sona eren Akis Başyazarı Savcılığa teslim olacak ANKARA,HUSUSÎ METİN Toker,bir senelik mahkûmiyetini çekmek üzere bugün saat 14 te S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • Ondokuz yaşındaki Parisli asilzade Michel De Beckcr,İngiltere'de tahsilini yaparken yirmi iki yaşındaki şarkıcı ve dansöz Gay Leslie'ye âşık olmuş,sevgililer beraberce İskoçya'ya firar etmişlerdir.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • Bomba infilâkinde ölenler dörde çıktı KARS,Hususî Muhabirimiz YUSUF Dursun Karaoğlu Bülbül mahallesinde küçük bir çocuğun bulduğu bombanın infilâkinden ölenler dörde yükselmiştir.Hastahaneye kaldırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • Secimler tehir 3 edilince muhtarlar istifaya başladı İstifa eden muhtarların yerine secim yapılacak BURSA,HUSUSÎ Muhtar seçimlerinin bir yıl geri bırakılmasından sonra bilhassa merkez köylerinde muhta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • Ankara'da sühunet 7 ye kadar düştü ANKARA,HUSUSÎ Şehrimizde sühunet 7 dereceye kadar düşmüş va «enenin en soğuk günü kaydedilmiştir.Meteoroloji Umum Müdürlüğünden verilen malûmata göre,Bölgemizde henü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • NATO Konseyi Berlin meselesini görüşecek Şehrin askerlikten tecrit edilmesi yolundaki Rus teklifi hakkında İngiltere,Amerika,Almanya ve Fransa arasında bir toplantı yapılacağı açıklandı LONDRA,AJANSLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • Bir Jet uçağı mecburî iniş yaptı AKHİSAR,HUSUSÎ Bandırma hava üssüne mensup F:84 tipinde Pilot teğmen Tufan Tırakyalı idaresindeki jet uçağı motorunda vukubulan bir arıza dolayısiyle Akhisar hava alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • 'ta B.Mheyeti istedik Zorlu,ihtilâhn halli için adada tetkikat yapdmasım teklii eden karar suretini kabul ettiğimizi bildirdi Averoff,teklifi kabul edip' etmediğini soran Zorlunun sualini cevapsız bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • 10 bîn kilometreyi actl Amerika Müdafaa Vekâleti OŞII şimdiye kadar i!k dela olarak kıtalararası bir Atlas roketinin menzili dahilinde atıldığını açıklamıştır.Bu atış menzili takriben 10 bin kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • ÖZEL OKULLARA ZAM YAPILIYOR Özel Okulların tatbik edecekleri zamlı tarifeler hazırlanmış,fakat Vilâyetçe henüz tasdik edilmemiştir.Listelerde özel okul İdarelerinin talep ettikleri miktarlardan To 25-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • Beşinci ikramiye yarın veriliyor Memurlara beşinci ikramiye yarın verilecektir.Gerekil hazırlıklar tamam lanmıştır.Belediye,bütçesi müsait olmadığı için ikramiyeyi zamanında ödeyemeyecektir.Dağıtım bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • Karısının gözünü taşla oyup öldürdü DİYARBAKIR,HUSUSÎ İlimizde yılın 74 üncü ve haftanın üçüncü cimyeti dün Kulp kazasında Tepecik mahallesinde işlenmiştir.Ayşe Polat,üzerine ikinci defa evlenen kocas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • Hür.P.İL Heyeti CHP ne Hür.P.ne ait eşya C.H.P.ne teslim edildi.Batur,Gücbirliği ne taraftar olduğunu açıkladı GÜCBİRLİĞİNE katılan Hür.P.İstanbul İl İdare Heyeti,dün CH.P.İl Merkezinde C.H.P.ne kayıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • YENİ ÇIKTI İNGİLİZCE TÂBİRLER ENGLİSH İDİOMS)Lise İngilizce öğretmeni İbrahim' ~N.Özgür'ün hazırladığı bu kitaptan 8000)den fazla tabiri cümle İçinde kullanış şekillerile beraber öğrenmek mümkündür.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • înönu nün başkanlığındaki ''Gücbirliği,heyeti şehre girerken urdurda müessif hâdiseler oldu C.H.P.liderini karşılayanları dağılmak isteyen polis ve jandarma ile halk arasında çalışma cereyan etti.Poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • Inonu Bayar'a Cevab verdi tnönü,«Millî kalkınmaya mâni olan,Cumhurbaşkanının ilzam ettiği politika yüzünden hükümettir» dedi İSPARTA,Hususî surette giden arkadaşımız Turhan AYTUL bildiriyor BERABERİND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1958
  • [ADNAN ATAR] Maarif Vekili Celâl Yardımcı,evvelki gece gelen Orta Doğu Üniversitesi Müşaviri Harold Stassen'i kabul etmiştir.Ziyarette Üniversiteye mensup bazı profesörler de hazır bulunmuştur.Stassen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • AIEİLER ieirk Başvekil Adnan Menderes'in kordelâsını kestikten ve binayı gezdikten sonra,«Avrupada bukadar sinema gördüm,hiçbiri böyle güzel değildi,diye bahsettiği Site Sineması Cuma gecesi 21.15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • M EVLID Kıymetli aile büyüğümüz,rahmetli,Cevat ENDERİN'in vefatının birinci senei devriyesi münasebetiyle temiz ruhuna ithaf edilmek üzere 30 Kasım 1958 pazar günü öğle namazını müteakin Şişli Camiind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • PARA 3 O ARALIK ÇEKİLİŞİ a± a i.v o n TL TUTARIMDA lep:i TURKIY VAKİ o,BC BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • Bütün amatörlerin "t;prtnesyoneilerin mecnııfcurt İlk sayısı 1 Aralık 1958 Pazartesi günü çıkıyor Dünyanın en meşhur Fotoğraf ve Sinema ansiklopedisini tercüme ederek bol resimli,semah ve temiz baskıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • tM III | II I UM II llt I IMII I II I I II III I II II HIM II I I II l[ll İlli IIIJ I llt.I 11111 I I 1111111111 I i 1111111111 I 111 11111 11 I k lar 15.30 Lâtin Amerika müziği 16.00 Program ve kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • OĞLAK BURCU T« [22 Aralık 20 Ocak] Sıkıntılı bir gün.İçinizde bir kararsızlık duyacaksınız.Sevdiğiniz insanla beraber olunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Biri ile açık konuşma ihtiyacını duyuyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • BULMACA 12 3 4 5 6 78 9101112 SOLDAN SAĞA:1 Harikulade zekâ sahibi;Etraflıca malûmat.2 Hayvanın ayağiyle yerj kazıması;Galat olarak bâzı Karadenizlilere takılan İsim.3 Dil;Haydut.4 Kom-4 şu bir devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • HAVALAR SOfiUDU Havalar birdenbire soğuyunca hatırımıza ilk gelen şey battaniye almak oluyor.Adalet LÜKS TİF-TİK battaniyesi gerek sıcak tutma bakımından gerekse renklerinin sabitliği ve parlaklığı do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • Doktor Mehmet Dedeoğlu Muayenehanesini Taksim Talimhane AbdUlhak Ham it Cad.No:12 Saliha apartmanına nakil etmiştir Telefon:48 52 44 66136)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • Yedek su depoları yakında hizmete giriyor Sular İdaresi Müdürlüğünün su sıkıntısının nistaeten önlenebilmesi İçin şehrin muhtelif semtlerinde inşa ettirdiği yedek su depoları önümüzdeki günlerde hizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • Kiliseler birliği bekçisinin kaatili müşahede altında Kiliseler Birliği bekçisi Mevlût Karadenizi parasına tamaen öldüren Hasan Kâhyaoğlu Birinci Sorgu Hâkimliğinin gördüğü lüzum üzerine müşahede altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • İstimlâk yolsuzluğu kararını temyiz bozdu Birinci istimlâk yolsuzluğu sanıkları Ali Kemal Şahin,Kudret Sen,Sedat Gürsel,Mahmut Yener ve Osman geçim haklarında Toplu Millî Korunma Mahkemesi tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • Ekmek randımanı için henüz karar yok Şehrimizde ekmeklerin randımanının ne olacağı hakkında Ticaret Vekâletince henüz bir karar verilmemiş,ve Vekâletten vilâyete bu mevzuda bir emir gelmemiştir.Ekmekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • MÜSTEHCEN Rİ TEVKİF GİZLİ BİR YAYINEVİNİN MES'ÛL MÜDÜRÜ GLAN MUSTAFA,ANADOLU'YA MEKTUP YAZARAK RESİMLERE TALİP ARIYORMUŞ Müstehcen resim ticareti yapan Mus-tafa Alsan adında bir şahıs,Adliyeye verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • YAPI ve KREDİ BANKASİ Büyük Yılbaşı Çekilişi:Kadıköy'de Erenköy'de APARTMAN DAİRESİ ARSA 3 katlı inşaata müsait)ve 400.000 LİRA çeşitli para ikramiyeleri Çekilişlere,hesabında en az 200 lirası olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • VEFAT İrini Asaduroğlu'nun sevgili eşi,Meri Asaduroğlu'nun biricik babası,Manuk Eryorulmaz'ın kardeşi,Kazar ve Sirarpi Eryorulmaz'ın amcası,Hayganuş Avedikyan,Bedros ve Yeranuhl Fotozyan,Maryam Çulha,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • SEVİM ÜNLÜ ile LÜTFÜ ARBAK Nişanlandılar.29/11/1958 İstanbul mum:Hi~iS"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • Bu Hafta PAZAR 122480)Adet Basıldı.Bugün Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • YIL SONUNDA Bankamızda vadeli veya vadesiz hesabi olanlar bu keşideye iştirak eder.HER 150 LİRAYA AYRI BİR KUR'A NUMARASI ACELE HESAP AÇINIZ DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • r sinemalar j BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Çalınmış Gerdanlık Jayne Mansfield Dan Duryea İng.EMEK Tel:44 90 07)Bisiklet Hırsızları Rejisör Vittorio De Slca İtalyanca.3.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Acı Yol Orha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • GÜZEL Sanatlar Birliğinin resim şubesi tarafından hazırlanan sergi,yarın saat 17 de Amerikan Haberler merkezinde açılacaktır.Sergi 20 Aralık'a kadar devam edecektir.İSTANBUL Üniversitesi Gazetecilik E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1958
  • IHIMIllllllIIII I DEVRİDAİM JAKASI 1 TTN P.Muhalefette iken)Anayasaya ay-I J kırı kanunları kaldıracağız,matbuat hürriyetini sağlam hukukî temellere bağla-yacağız,hayatı ucuzlatacağız,işçiye grev hak-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • SOZ SIRASI.KAPTANLIK YAPTIM.Dün bir Şehir Hattı vapurun* da bir saat kaptanlık yaptım.Tabiî hayâlen)Boğaz hattında vazifeliydim.Düdük öttürerek Köprüden ayrıldığım zaman,başka bir vapur Adalar Vapur i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • Mütehassıs doktorları ve tahlil lâboratuvan ile ÜSKÜDAR AHMEDİYE DİSPANSERİ açılmıştır.Dahili Hastalıklar 9 17 Kulak,Boğaz,Burun 10 12 Çocuk Hastalıkları 9-13 Cilt hastalıkları 10 12 Kan ve idrar tahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • [A.P.lif* A BJ ARARA I Philadelphia'daki Piaceski kumpanyası yeni bir Uyflll HnHDHı «hava arabası» nın denemelerini yapmıştır.Amerikan askeri birliklerinde kullanılacak olan bu «hava arabası» yerde je
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • 12 ARSA 300.000 PARA İKRAMİYELERİ 2 OTOMOBİL 2o BUZDOLABI 10 RADYO HESAP AÇTIRMAKTA ACELE EDİNİZ,TÜRK TİCARET BANKASİ 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • î.E.T.T.Yaşamak için zam yapmak zorunda Mazot ve kömür otobüs,elektrik,fiatlarının yıldan yıla artmış olması yüzünden bugün tramvay ve havagazı işletmeleri zarardan kurtulamıyor OĞUZ ONGEN 2 E.T.T.İda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • apartman dairesi c.•avdaireli apartman ayrıca 785.000 lira para ikramiyesi r.v.vv.•xoA* :xtıoı»?SON PARA YATIRMA TARİHİ 13 ARALIK CUMARTESİ TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti GÜNÜDÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • Suadiye ve Kalamış'da APARTMAN daireleri 10 KİŞİYE MESKEN KREDİLERİ KİŞİYE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Apartman dairelerini almak istemeyen lere 45,000 Lira ödenir 44?73326
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • I İLHAN DEMIRELI Basın-Yayın ve Turizm Vekili Servcr Somuncuoğlu dün saat 11.30 da İstanbul Kadyocvinde istanbul Gazeteciler Sendikası İdare Heyetini kabul ederek kendileriyle uzun bir görüşme yapmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • Bir arabacı otomobil kazasında öldü Evvelki gece Yeni Ankara yolunda bir trafik kazâst daha olmuştur.İzmitten gelmekte olan Mikail Yakupoğlu idaresindeki 80065 plâka sayılı otomobil,önünde giden tek a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • Mısır'a 5040 Rus subay ve teknisyeni gitti METİN DOĞANALP Limanımıza yirminci seferini yapan Rus bandıralı Pobeda yolcu gemisi,1958 senesi zarfında Rusyadan Mısır'a 5040 Rus subayı,mühendis ve teknisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • ASTAŞ'lı UCUZLUK.UCUZLUK Bütün hanımların çok beğenerek alabileceği üstün kaliteli yünlü mantoluklar imalâtçı fiatmdan aşağı 35*40 ^rava 1-12.1958 Pazartesi sabahından itibaren satışa arz ediliyor.Not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • KERVANSARAY BU AKŞAMDAN İTİBAREN Meşhur Paraguay Kuarteti BARBOZA Y.SUS COMPANI Telefon:47 16 30 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • MEMURLARA MÜJDE Yılbaşı münasebetiyle,Onbeş gün için yalnız memur vatandaşlara mahsus olmak üzere imalât fiatına,TAKSİTLE Her nevi GÖMLEK YE PİJAMA satışına başlanmıştır.AKASYA Gömlek ve Pijama deposu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • Bağdad Paktı Ocak'ta Tahran'da toplanacak TAHRAN,RADYO Bağdat Paktı Vekiller Konseyi gelecek Ocak ayında Tahran'da toplanacaktır.«Keihant gazetesi bu toplantıda Pakt için yeni bir isim bulunacağını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • m [KEYSTONE] YÜZME ŞAMPİYONU AKTRİÇ Dünya yüzme sampi-Ml\I nltf yon lan m!a ıı Judy Gr inham Associated British Kumpanyasının aktrislik teklifini kabul etmiş,beyaz perdede görünmek fırsatını bulmu$tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • BİR YAPRAK BALIĞA DAİR.HER gün bilhassa akşamları köprü altındaki geçit dubaların üstü bir âlem.Oltasını kapan balık tutmağa geliyor.Hemen hemen balık tutanlar kadar,tutanları seyredenler de var.Geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1958
  • Büyük bir fabrika işçilerini çıkarıyor İzmir'deki Kula Mensucat Fabrikası,Çalışma Müdürlüğüne müracaatta bulundu İZMİR,HUSUSÎ ÇALIŞMA Müdürlüğüne müracaat eden Kula Mensucat Fabrikası,işçilerinin işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • KONUŞMA DAİREDE Hayrullah bey,Halim bey,ben Beşiktaş Real Madrid maçına gidiyorum.Vekâletten ararlarsa,«Ispanyollarla yapılacak ticaret anlaşmasının esaslarını görüşmeğe gitti» dersiniz.Anladınız mı?H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • ALLA HU K ALİ,BEY HAMDlCİİ'lAV-BU AıCŞAAA SİR POıcEl?GVNIVAUIM A\Oiı_ei2ıv\AUİ BEy.HASTAVlA/V.ERjCEN yamACAgiM~ OıŞARı ÇKACl 5AN BABANDAN İZİN İSTE.LİAL/BABA' Bu A SA\AR.KADASuAR_A 6EEABEIS GEZMEĞE Gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • UCUZLUK REKORU A1 ÜFİ&stf Vİ3p3Z3SlIll93 MULİNE ERKEK KUMASI 24 Ura YÜNLÜ ROPLUKLAR.10 15 20 23 EN 140 cm.RENKLER FEVKALÂDEDİR.KIŞLIK MANTOLUKLAR 34,5 40.Lira Adres:Sultanhamam Cad.No.18 İSTANBUL NOT:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • NAZARI DİKKATE TEKİN NEDİR?Müsabakaya iştirak ederek şanslarına ayrılmış arsalar için müessesemize vekâletname gönderen talihlilerin tapuları,tapu dairesi ile cari muamele bakımından anlaşamamazhk yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • Kuyruk ve iç Çöz Yağı Satılacaktır.Kombinamızda 1.12.1958 tarihinden itibaren istihsal olunacak günde takriben 2 şer ton iç-çöz ve kuyruk yağı partiler halinde günü gününe perakende olarak satılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • BAYANLARIN DİKKATİNE-KARTOPU MARKA SAFİ AVRUPA MERİNOS YÜNÜNDEN BEBE ÖRGÜ YÜNLERİ HER RENKTE EN UCUZ FİATLA YENİ AÇILAN MAĞAZAMIZDA ADRES:GALATASARAY İNGİLİZ SEFARETİ KARŞISI ESKİ ŞİŞE CAM FAB.SATIŞ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • New York Waldorf Astoria Londra Savoy Hotel Paris Olympia Daubinot Şimdi de İSTANBUL'da ve tabiatiyle KLÖB X.de Zamanımızın Fransız şarkılar yıldızı GUYLAİNE GUY ve Piyanisti 3 Aralık Çarşamba akşamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • BİR GONUN YIPRATICI YORGUNLUKLARINI ANCAK î|l KUŞTDYÖ yatak,yastık ve yorganlarımızda UNUTURSUNUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • Uflilliuel ü u k i b t ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • RUMÎ PAZAR HİCRİ 1374 30 1378 Teşrini san i KASIM C.evvel 17 19 5 8 18 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güneş 7.03 2.20 Öğle 12.03 7.20 İkindi 14.28 9.46 Akşam 16.42 12.00 Yatsı 18.19 1.37 Imsâk 5.20 12.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • Yarın Akşamdan İtibaren KÜÇÜK.EMEK Sinemasında 1958 yılı Oscar mükâfatı kazanmış dâhi aktör ALEC GUINNES'in yarattığı DEDEKTİF THE DEDECTİVE)Diğer Rollerde:Joan Grinwood Cecil Parker Peter Finch İlâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • Gömlekde DAMPİNG AVRUPA POPLİN GÖMLEKLER 17,5 27,5 29,5 31,5 32,5 Lira DİVİTİN ÇOCUK 9.90 ERKEK 14,75 PAZEN PİJAMA 19 LİRA SATIŞ YERLERİ M.K.M.CEVAT Murat ve Kani Biler Mağazası Mağazası Eminönü No.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • YEŞİL BURSA'YA GELİNİZ Turistik MOTEL D İ N Ç S 0 Y' da kaimiz.Moteı Akaryakıt ve yıkama yağlama servisi Acemler BURSA Tel:3919
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • Kireç ocakları,Ekmek,Pasta,Bisküi Fırmlariyle hamamlar için uygun tiplerde MAZOT PÜSKÜRTME cihazlarımızla,TAZ-YİKLİ KAZANLARA su basmak için garantili MOTOPOMP-LARIMIZ satışa arzedilmiştir.İSTİKLÂL CA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • DİKKAT KARTAL LÂSTİK ve AYAKKABI Fabrikasının imâl ettiği,yüzü en iyi videlâdan,tabanı lâstikten mamul ayakkabıları tekrar piyasaya çıkarılmıştır.TOPTAN FİATI:No.39 44 LİRA:31,50 TOPTAN SATIŞ YERİ:A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • YEMEK ODASI TAKIMI İyi bir takım 1 Aralık 958 günü saat 14 te Bedestende satılacaktır.66846)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT 4 Y A ZAN:JULES VERNE T Ü R K C E S 1 SELAMİ İZZET SEDES 43 işin başarılması çabuk görülmesine bağlıydı.Bir top atımıyle işaret verilince,ber fırın eriyen madeni akıtaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • MUSİKİ BİB HAL ÇARESİ CUMHUR ALP Hafif şarkılar ve dans müziğinde son yıllarda gö-rülen hız ve değişikliklerin,bu mevzu ile uğraşan-lar ve onunla eğlenenler olarak,azınlığı yorduğu,üzdüğü,çoğunluğu is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1958
  • Öyle de yaptılar.Fakat Pipo bir türlü kümese altlamıyordu.Akşam olunca yazıhanenin penceresine çıkıyor,gagasiyle cama vuruyordu.Gün karardığı için Pipo'yu oradan koğmak,onu geceyi bir ağacın dalında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • TÜRKİYE'YE İLTİCA EDEN YUNANLI GENÇ Atina'yı protesto etti Yunanlılar.Batı Trakya'daki Türklere tatbik etmekte oldukları baskıyı tekrar artırmaları infial uyandırmıştır.Şehrimizde yüksek tahsilde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • KAYMAKAMLARIN ÖDENEKLERİNE ZAM YAPILMASI İSTENDİ ANKARA,HUSUSÎ Hâkimlerin ödeneklerinin arttırılması üzerine Kaymakamların temsil ödeneklerinin de arttırılması için Ankarada bulunan Kaymakamlık Kursu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • Bölükbaşı istanbul'da C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,dün akşam uçakla İstanbul'a gelmiştir.Bölükbaşı.«İstanbul'da bir hafta kadar kalarak teşkilât mensupları ile temaslarda bulunacağını ve muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • KIBRIS'TA B.M.HEYETİ ISTEBİK Baştarafı Birincide legesi Celâl Abduh,Zorlu ile ayni kanaatte olduğunu söyleyerek şöyle demiştir:«Kıbrıs'ta Rumlar tarih boyunca ekseriyette olmamışlardır.Binaenaleyh ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • Kilo ile narenciye satışları başladı Kilo İle narenciye satışlarına başlanmıştır.Washington portakalının toptan kilosu 200,dökme portakalın ise 110 kuruştur.Bodrum mandalinası 100 kuruştan satılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • Burdur Valisi Çelîkbaş'a cevap verdi BURDUR,A.A.Burdur Valisi Turhan Kapanlı Burdur mebusu Fethi Çelikbaş'a cevap vermiştir.Vali söyle demektedir:Uııgün Burdur'da yapılan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • Telefon Devri Ortaköy Lido Gazinosu civarında devren telefon aranmaktadır.İş saatleri dahilinde 44 64 59 numaraya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • Dr.HİLMİ EVYAPAN BASUR'un ilâçla tedavisindeki yenilikleri Avrupa'da inceleyerek avdet etmiş ve muayenehanesini yeni cihazlarla takviye ederek hastalarını kabule başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • TELEFON 'İpeidiyeköy'deki telefonunu Levent'teki telefonla tebdil etmek istiyorum.Tel:21 11 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • 1 Aralık Pazartesi Gününden İtibaren YÜKSEK KALİTELİ MALLARIMIZI DA FABRİKA MALİYETİNDEN DAHA AŞAĞI FİATLARLA Satışa Arzetmiş Bulunuyoruz Şık Kanunlarımızın Çok İyi Tanıdığı Altın Yıldız Fabrikasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN EYLÜL 1958 SONU İTİBARİLE ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK HESAP VAZİYETİ AKTİF ÖDENMEMİŞ SERMAYE KASA VE MERKEZ BANKASI KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI BANKALAR SENEDAT CÜZDANI E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • M Ata T.Sata Müessesesinden TEKLİF İSTEME İLÂNI Camiamıza bağlı fabrikalarımız için,1 Otobüs 4 Kamyon 1 Kaptıkaçtı 1 Pikap satın alınacaktır.Taliplerin mütemmim malûmat için alım uzmanlığımıza müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜNDEN:1 Kulübümüzce Adanada Yeşiloba mevkiinde yaptırılacak hipodrom inşaatı 3001978-üç milyon bindokuzyüz yetmişsekiz lira doksan yedi kuruş keşif bedeli ve mütehavvil birim fiat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • nın 660.000 LİRALIK İKRAMİYESİNİN 29/11/1958 Cumartesi günü çekilen birinci kısmında 70.000 LİRA NAKİTTEN KAZANANLAR 30.000 lirayı 2238 hesap numaralı Merkez Şubesi Mudi'i 10.000 10678 ı Kadıköy 5.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • Galatasaray iyi başladı ve iyi götürdü,fakat.Baştarajı Altıncıda Fahrettin hakem tarafından oyundan atıldıktan sonra İse hem mağlûp durumda olan ve hem de eksik kalan Karagümrük «artık kaybedecek,risk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • Galatasaray:3 Karagümrük:2 Baştarafı Altıncıda gümrük kalesi ilk tehlikeyi atlatıyor:Sağaçık yerinden Ahmet'in attığı faulü yumruklayan Tamer kendisini toparlayamadan İsfe'ndiyar uzaktan kaleye iade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • Burdurda müessif hâdiseler oldu t Baştarafı Birincide busu Fahri Karakaya kravatından tutularak tartaklanmıştır.İnönü'nün otomobilinin etrafında toplanan halkı jandarma,asker ve polia dipçikle copla d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • GENÇLER LİGİNİN İKİNCİ DEVRESİ 3 maçla başladı Gençler liginin ikinci devresi dün başlamıştır.Saat 12.30 da Ali Sami Yen stadında,Beyoğluspor ile karşılaşan Beşiktaş,ikinci devrede attığı gollerle maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • MÜCADELE.EVET KALİTE:HAYIR!t Baştarafı Alttncıda vurduğu yeri bilen bir santraforun,kritik bir lig maçında takımına nekadar faydalı olabileceğini,Metin dünkü oyunuyla lsbat etti.Karagümrük,iddiasız gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1958
  • G.SARAY 2 PUANI DÜN ZOR KURTARDI t Baştarafı Altıncıda görmekten ziyade,kalabalık etmek şeklinde tezahür eden çalışması da,müdafaayı herhangi bir suretle kuvvetlendirmekten uzaktı.Karagümrük ise.Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.11.1958
  • BASKETBOLDE DUN 511 SAYI YAPILDI 4 üncü haftanın galipleri:Kadıköyspor,Galatasaray,Beşiktaş ve Modaspor takımları 4 HAFTA basketbol lig maçları dün İ.T.Ü.salonunda yapılmış tır.I.küme maçlarından evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • Güreşçilere Macor Menacer geiecek Güreş Federasyonu yabancı bir menacer getirmeyi prensip olarak kararlaştırmıştır.1960 Olimpiyatlarına en iyi şekilde hazırlanmayı arzu eden Federasyon,Olimpiyat progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ TAKIMLAR O.G.B.M.A.Y.P.Fenerbahçe 8 G 2 23 4 14 Galatasaray 9 5 3 1 20 4 13 Karagümrük 9 5 3 1 15 7 13 İstanbulspor S 4 4 9 4 12 Beykoz 9 3 3 3 9 11 9 Beşiktaş 9 4 5 14 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • G.Saray 2 puanı dün zor kurtardı Eşfalc AYKAÇ Ligin ıu\mağlûp takımı Kaıngumrük,ilk mağlûbiyeti,dün Galatasaray kargısında tattı.Maamafih Sarı Kırmızılılar,iki puanı,rakiplerinden zor kopardılar.Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • Mücadele:Evet Kalite:HayırL SAHA ağır.Maçın havası elektrikli,hakem hataları Hem de en ufak affetmeyen bir hakemdi.Maç buna rağmen mücadeleü geçti.Fakat kaliteli değil.Esasen yukarıdaki faktörleri sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • ti Necmi TANYOLAÇ KARAGUMRUKLULER Galatasaraydan ikinci golü yedikten sonra asabiyete ve telâşa kapıldılar.Bu hâl,dışarıda' oyunu takip eden gözler için he» lüzumsuz,hem de hoş değildi.Esasen sahaya ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • Millî kaleci 15 gün istirahat ve elektrik tedavisinden sonra antrenmana başlayacak LONDRA,Hususî muhabirimiz NECATİ SAGER'den Romanya maçında sakatlanan millî kalecimiz Turgay Seren,Londra'da dün ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • KIŞ TRANSFERİ SONA ERDİ Bilhassa su sporunun çeşitli branşlarında hareketli geçen kış transferi dün sona ermiştir.Yüzücüler arasında son gün yapılan transferlerde Galatasaraydan Yılmaz Özüak ve Faruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • i v*8& W [İLHAN DEMİREL] GARDROP FUAT VE KARINÛA EZMEZ ESSTÎÎS renklerin temsilcileri Karınca ezmez Şevki ile Gaıdrop Fuat,her iki taraf seyircisini biribirlerine yaklaştırmak için büyük jestler aptıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • 2.PROF.LİG'İIN SON MAÇLARI İkinci profesyonel lig maçlarının birinci devresinin son karşılaşmaları bugün Şeref stadında yapılacaktır.Günün ilk müsabakası saat 10 da Beylerbeyi Taksim arasında olacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • Lig in 2 nâmağlûbu bugün karşılaşıyor İtalyan hakemlerin idare edeceği Fenerbahçe İst.Spor maçı her bakımdan çetin geçmeye namzed [İLHAN DEMİREL] KAMPTA ^Hll fi ÜN Fenerbahçe'nin Yeşilköy'deki kampınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • atasar Karagümrük 3A LATA S A R AY* İN OOLL.ERİ Golleri santrforlar allı.Hakem Fahreddin'i sahadan çıkardı [RÜÇHAN ÜNVER] RİRİNf*l Pftl Frik'k Fahrettin çekmişti.Top müdafilere çarparak peri gelirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1958
  • kalemdert t e n.k-i d Galatasaray iyi başladı ve iyi Gündüz KILIÇ Galatasaray oyuna,maçı raha' kazanacağını hissettirecek şekilde başladı.Buna rağmen ilk golü yiyen o oldu.Sonra birinci devre iki gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor