Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • BERBER ÜCRETLERİNE DUN ZAM YAPILDI Şekerciler fiatları arttırdı.Ticaret Vekili «Akaryakıt,un ve ekmeğe zam yapılmayacak» dedi BELEDİYEYE zam için müracaat eden esnaftan berberlerin teklifi de dün kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Beraat eden 8 subay mahkemenin kararını dinlerken solda)ve 2 yıla mahkûm oıan Binbaşı Samct Kuşçu.DOKUZ SUBAYDAN SEKİZİ BERAAT ETTİ İsyan muharrikliği ve fesat suçu ile yargılanan sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • GÜNALTAY "EHLİSALİP HAKKI BOĞMAĞA GİDENLERDİR,DEDİ C.H.P.İstanbul İl Başkanı Şemsettin Günaltay,dün «Hürriyet Partisi kongresinin kararı,memlekette demokrasinin ve hürriyet tarihinin en önemil hâdisel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • ŞAPKA İNKILÂBININ YILDÖNÜMÜ IÖZDEMİR GÜRSOY] Şapka İnkılâbının 33 üncü yıldönümü münasebetiyle dün Mustafa Kemal Derneğinde bir toplantı yapılmış,kıyafet inkılâbına karsı gelen mürteci zihniyet tel'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • KIBRIS MÜZAKERESİ B.MDE BAUADI TAKSİM ÜZERİNDE DURAN ZORLU,TÜRK KARAR SURETİNİN DESTEKLENMESİNİ İSTEDİ NEVV-YORK,A.P.Birleşmiş Milletler siyasî komisyonunda Kıbrıs'la ilgili müzakereler dün başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • [KEYSTONE1 TAŞ BEBEK MODASI Birkaç gün evvel Londra'da yapılan bir evlenme merasiminde,26 yaşındaki gelin,kısa etek modasına uygun bir tuvaletle kiliseye gelmiştir.Beyaz naylon şifondan yapılmış gelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • Zam isteyen İ.E.T.T.işçileri ihtilâf çıkardı İ.E.T.T.İdaresi işçileri,ücretlerinin yüzde 60 nisbetinde arttırılmasını istemişlerdir.İş ihtilâfı çıkaran işçilerin talebi kabul edilirse,İ.E.T.T.İdaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • AKİS'E KAPATMA KARARI BİLDİRİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Bir aydanberl kapalı bulunan «Akısı» dergisi bir ay daha kapalı kalacaktır.Son dâva,dergide neşredilen «Adalet» başlıklı bir makale dolayısiyle eski Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • Hür.P.teşkilâtında fesih kararının akisleri HÜRRİYET Partisinin feshine karar verilmesi,teşkilâtta geniş tepki uyandırmıştır.Bâzı iller gücbirliğini desteklediklerini ilân ederken bâzı yerler de henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • ANNE SÜTÜNE EN YAKIN HAMA TAM "YAĞSIZ YARIM YAĞLI TAM'YAĞLI LAİTGOZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • Kurtuluş bayramında hazır bulunan Menderes C.H.P.II Merkezini ziyareti sırasında şehrin imâr edileceğini bildirdi EDİRNE,Hususî surette giden arkadaşımız Hasarı Pulur'dan BAŞVEKİL Adnan Menderes dün E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • P.NIN TASFİYESİ FAALİYETİ BAŞLADI Liderler CHP merkezinde bir toplantı yaptı.Hür.P.lilere üye fişi gönderildi D.P.de C.H.P.ne lirmiyen Hür.P.iileri almaya çalışıyor Eskişehir D.P.mebusu Mustafa Çürük,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • İnönü,Başvekil'e dün cevab verdi C.H.P.Lideri Menderes'in gücbirliği için kullandığı ehlisalip tâbirine karşı "Bu ehli iman birliğidir,dedi ANKARA,HUSUSÎ CH.P.genel merkezinde «Gücbirliğini kutlama» t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1958
  • Kırşehir CMP Mebusu Fâzıl Yalcın C.H.P.ne girdi İstifası sürpriz tesiri yaratan Yalçın «Gücbirliği bir halâs çâresidir» diyor ANKARA,HUSUSÎ KIRŞEHİR C.K.M.P.mebusu Fâzıl Yalçın dün partisinden istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan i Dr.Halûk CILLÖVİf!TEKEL MADDELERİNE YAPILAN ZAMLAR MÜNASEDETİYLE GEÇEN hafta içinde tekmil Tekel maddelerinin yeniden yüzde yüze yakın bir zam görmesi,günün iktisadî ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • SANAYİCİLERE AİT İTHALÂTÇI VESİKALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLÂN:Yeni ithalât talimatnamesinin hükümlerine istinaden Odalar Birliği tarafından hazırlanan ek talimatname gereğince sanayicilerimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • Bu f& Banka hesabı defteri tasarruflarınızı en istifadeli şekilde kıymetlendiriyorüUUUU '""aya kadar iş sermayesi 2500 fîraya kadar ömür boyunca aylık İrat Her hesap sahîbîne hayat ve kaza sigortası T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • ı OĞLAK BURCU [22 Aralık 2» Ocak] Üstüste gelen aksilikler sinirlerinizi bozuyor ama yine de dişinizi sıkınız.Her şey yoluna girecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mühim saydığınız İşiniz için sabırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • ÖLÜM Leman Savaşkanın eşi,Perihan Ongan,Nezih Savaşkan,Beyhan Altıncıoglu ve Kâmran Tanrıöverin babaları Emin Ongan İlhan Savaşkan Sadettin Altıncıoglu ve Aydemir Tanrıöverin kayınpederleri Avnl Tan,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Müteveffa Rize Mebusu Prof.Doktor Saim Ali Dilemre ve Diş Tabibi Sezai Zühtü Erener'in torunları Dr.Muktesit Dilemre ve Nermin Dilemre'nin biricik oğulları Kadıköy Marmara Koleji 7 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • Kaçak inşaat ihbar eden şahıs dövülmüş Bir kaçak inşaat sahibini ihbar eden Hikmet Tırmandıoğlu adında biri,evvelki akşam pusuya düşürülerek başından yaralandığını iddia etmektedir.İmar plânına aykırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • Emniyet kadrosunda 13 komiser başkomiser oldu İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundan 13 komiser baskomiserliğe,26 komiser muavini de komiserliğe terfi etmiştir.Baskomiserliğe terfi edenler şunlardır:Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • SOYAN GANGSTER PERDESİ Gangster diye dün Emniyete celbedilen bir adamın,bir hafta evvel taburcu edilen bir akıl hastası olduğu anlaşıldı Dürt şoförü tabanca tehdidiyle soyan meçhul gangster,polisin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • BİR İLÂÇ FABRİKASİNDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:Kalite kontrol laboratuarına:Bu J?ten anlayan eczacı veya kimyager BÜROLAR İÇİN:Seri daktilo bilen ve mulıaberat islerine vâkıf 3 bayan birinin steno bilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • SAYIDA ESSİZ BİK FERSAT!BU SAYIYI ALANA ILK6SAYI Parasız Yollanacak!Karikatür dergisinin bugün çıkan 7sayısındaki kuponu kesip yollayan her okura ilk 6 sayı parasız gönderilir.KARİKATÜR T„ü£ve dünya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • MAARİF Vekâleti Orta öğretim Umum Müdürü Tarık Asal,bu vazifesinden alınarak,Gazi Terbiye Enstitüsü öğretim üyeliğine tayin edilmiştir.Tarık Asal'dan boşalan yere de.Vekâlet Zat İşleri Müdürü Ali Yark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • MERAL ADALI ile Dr.Yüksel ÜLKEN Nişanlandılar 24/11/958 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • Şihap vapuru bir mavna ile çarpıştı Dün sabah limanda bir kaza olmufc Köprü önlerinde Liman İşletmesin» ait bir mavna ile çarpışan Şehir Hatları İşletmesinin cŞihap» vapurunun tören direği kırılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • Bafan motor sahibi,Şehir Hatlarını dâva edecek Şehir Hatları İşletmesi cSahilbent» vapuru ile çarpışma neticesnide batan «Büyükdoğu» motoru hâdisesi tahkika» tına devam edilmektedir.Meselenin bugünler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • Boş arsaların etrafı duvarla çevrilecek Şehrin temizliği mevzuunda yeni ka* rarlar alınmıştır.Muhtelif semtlerdeki bos arsaların zamanla çöplük haline geldiğini göa önünde bulunduran ilgililer,bu arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • TÜRKİYENİN HER KÖŞESİNE Türk edebiyatı,Teknik,Tıbbî vesair mevzularda yeni çıkan eserleri EVİNİZE KADAR gönderecek servisimizden katalog isteyiniz.TÜRKÇE KİTAPLAR SERVİSİ Müdafaa Caddesi No.4 ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • r SİNEMALAR J Diana BEYOĞLU ATLAS Tel:440835,Çalınmış Gerdanlık Jayne Mansfield Dan Duryea İng.EMEK Tel:44 90 07,Bisiklet Hırsızları Rejisör Vittorio De Sica İtalyanca.3.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • jıııııınıııınıınnııım MII1IIİII1MI tının ıııımnnnııı mnmmıu ı İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karıcık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Vera Cruz ve Los İndias trioları 8.45 Saz eserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Aklı başına gelip korkmağa başlamak.2 Güzel sanatlaıda çıplak modelden yapılmış insan resmi;Yanlışlık veya istemiyerek yapılan kusur.3 Her camide bir padişahın yaptırdıklarında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1958
  • ununu Hinimi inini ı ıı mı ı ımılı ıımımıı ı mm ılımıı mııı imi ıııtıı I Küllü şey'in yerciü ilâ aslıhi T T ALK Partisi mensuplarından bir kısmı I ayrılıp Demokrat Parti'yi kurdukları zaman,bu yeni si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • OERBY PLÂSTİK FABRİKASI Plâstik sunî deri ve Plâstik yer muşambaları Piyasaya arzedilmiştir.O üstün kalite zengin ve her işe imalâta)elverişli çeşit O Her zevke uygun ve modern tek ve iki renkli desen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • o 1 o i GRAN-OÜ$E Yg^l CWt)Se^M Muazzamdır!GRAN-DÜSE çoraplarını imâl edenler daima dünya çorap imalâtı tekniğinin öncüleridir.Böylece,her sene,en yüksek kaliteden,zengin bir çorap çeşidini arzedebili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • SOZ SIRASI.İNSAN KALIBI İÇİNDEKİLER.YORGUNUM.Vakit gece yarısına yaklaşıyor.Haydarpaşa Pendik treninin ikinci mevki kompartımanında oturuyorum.Bir şey okumak istiyorum,ışıklar ölü gözü gibi,vazgeçiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • üstün Cam Eşya Sanayii Kollektif Şirketi Fabrikamızda bilcümle şişe ve züccaciye imâline devam edilmekte olup LÂMBA ŞİŞESİ PRES MALLARI STANDART VE HUSUS!ŞİŞELERİMİZ Emsallerinden çok daha üstün ve uc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • KORSE mm ^HAZ/Rve i ISMARtAMA\MîrfMORSE {Z£HMÇ[ŞİUEHİ 1 £MRİNİ2DEDİf(ÇcLİatasatay Z9T/j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • D ir zamanlar yüzümdeki sivilceler,siyah noktalar ve kırmızılıklardan dolayı çok bedbaht idim ve bu küçük kusurlar sebebile kocamın aşkını kaybetmekten korkuyordum.Fakat şimdi herşey değişti:kocam ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • Sudan Mısır münasebetleri gerginleşiyor HARTUM,AA.Sudan'daki Mısırlılara bazı tehdit mektupları gönderilmesi üzerine,Sudan polisi beş kişiyi tevkif etmiştir.Tevfik edilenlerden biri hariç.diğer dördü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • izmir'de bir genç aşk yüzünden çıldırdı İZMİK,HUSUSÎ Şehrin çok zengin ve tanınmış bir ailesinin biricik oğlu âşık olduğu kızın bir başka delikanlı ile evlenme hazırlığı yapması üzerine çıldırmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • Mensucat sanayiinde duraklama başladı Bursa'da bâzı fabrika ve aielyeler faaliyetlerini tatil eiii.istanbul'da 34 işçinin işine son verildi BURSA,HUSUSİ şehrimiz sanayiinde bir duraklama güne müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • Hâkim tazminatı Mecliste görüşülüyor ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisi bugünki toplantısına ait gündem'de hakimlere verilecek tazminatla ilgili kanun lâyihası bulunmaktadır.Lâyiha hakimlere ayda 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • iki kişi gaz sobasından zehirlendi Taylan Dilenire adında 12 yaşında bir çocukla Esma Altındas adında 52 yaşında bir kadın,Kadıköy'de Bahariye caddesinde Birlik apartmanının ikinci katında gaz sobasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • Batılıların feza ile ilgili karar sureti B.M.de kabul edildi NE\V-YORK,A.A.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,fezanın sulhçü gayelerde kullanılması hakkındaki müzakereler sona ermiş.Batılıların karar su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • apartman dairesi "785.000 lira 1 kişiye 6 DAİRELİ APARTMAN)hesabınızdaki 150 liraların adedini çoğaltınız ÎHKİYİ x-0ÂNKÂSJ mm Son para yatırma tarihi 13 Aralık Cumartesi günüdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • [FOTO YILDIZJ 102 LİK DAMATLA 78 LİK GELİN NİKÂH DAİRESİNDE.103 Torun sahibi iki dul evlendi Bandırma'da kıyılan nikâhta damat 102,gelin ise 78 yaşında idi BANDIRMA,Hususî Muhabirimiz Mukbil Öztunalı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • ÂNİ GELEN MİSAFİR Sizi korkutmasın,Kıyık tatlı müessesesine edeceğiniz bir telefonla kıymalı,peynirli börek,bademli baklava ve kaymaklı süı tatlıları ile yüzünüzü ağartırsınız.Kıyık Tatlı Müessesesi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KOTALAR TESBİT EDİLDİ İkinci ve üçüncü ithal kotaları tesblt edilmiştir.İkinci kota Aralık,üçüncü kota da Mnrt ayında ilân edilecektir.İkinci kotada kamyon ithali için 8,yedek parça i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • izmir ve Manisa'da cinayet islendi Söğüt'te bir derneğin muhasebecisi de başı taşla ezili bulundu İZMİR,HUSUSÎ İzmir ve Manisa'da 4 cinayet işlenmiştir.Menemen'deki hâdise kadın âleminde çıkmış,7 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • BİR YAPRAK h ıftıa âû m t Bir Av Hâtırası BİZ geçen pazar beş arkadaş çulluk avına gittik.Civar mer'ada av f kalmadı dedikleri için uzağa gitmeğe niyet etmiştik.İzmit'ten E ötede «Tepe tarla» da çullu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1958
  • DİKKAT YEMEKLİK YE SU İÇİN Çeşitli Çek malı Termoslarımız gelmiştir.Eminönü Ketenciler Fındıkçı Sok.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.11.1958
  • üöS fA m Ka888StiffSfifififi538fiS88fi j^^yfiy^^S H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1958
  • BA3ACV.BuSuİNj OKU'_~A Öâ^ETMEN VE:ErCL_E:R;2,VAM ETMEA\E.|Zİ ANN.E BİR.TAMc DAMA TOST VEEİR.AM'SİM TABAGı'^DA VAR.VA Onu B.T ıRMEDEN NEDENİ B\ Z TANE DAMA S~U BORSUN VELİ "TABA Si/ADAK['m» BİTiKA^E/V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1958
  • Piyasanın çok iyi tanıdığı LASTİKLERİ yakında gelecektir Nylon Rayon her türlü lastik siparişi kabul edilir Müracaat ÇUKUROVA İTHALAT ve İHRACAT T.A.0i üı ADANA^İSTANBÜL-ANKARA.JZMİR ı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1958
  • fabrika maliyetinden daha aşağı fiatla satış KADIN KUMAŞLARI:Tuit Mantoluk ve Tayyörlükler T.L.20 Çizgili,puantiye ve tavşan tüyü mantoluklar 32 Yünlü ropluklar 1.40 cm.eninde)15 YÜNLÜ ERKEK KUMAŞLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT YAZAN:JULES VERNE Barbicane'da sesine koşun gelen im âlemin ruhuydu,onu canlandırıyor,nefesini,heyecanım,imanını hu fileme aşılıyor,sanki her yerde hâzır ve nazır olmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1958
  • KIRAL FİLM Koli.Şti.L^7 ilmciliğimizde batı I anlayışıyla ilk defa perdeye aktarılan bu kordelayı takdim et-mekle şeref duyarjDaç rollerde:MİNE COŞKUN ORHAN ELMAS KEMAL DİRİM Jiks-fnci-Bulvar ve Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1958
  • BALIKÇILIK PALAMUT TÖBİK 1 VI—1 SITKIÜNEJJ GÜNDÜZ olta ile yapılan avcılık:S Palamut torik gündüzleri seğirtme,yünlü,E:yenili ve çarpma oltaları ile avlanır.{E SEĞİRTME;istavrit,hamsi,uskumru,kolyoz,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1958
  • Bu ne parası?Sıpa onundur,bu da ayrılık parasıdır.Murad,80 lirayı verdi.Ana ile yavru ahırın yolunu tuttular.Çingene:Haydi ağanı,hayrını gör.Dedi,yavaş,yavaş yola düzülen kafileye doğru yürüdü.Üç ay s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • Hür.P.nin tasfiyesi faaliyeti başladı Baştarafı Birincide Hür.P.nin fesih kararı üzerine D.P,Genel Merkezi C.H.P.ye iltihak etmek niyetinde olmıyan Hür.P.lileri saflarında loplamak üzere faalilyete ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • ÎNÖNÜ GELİYOR C.H.P.Genel Başkanı İnönü ise saat 15,16 da kutlama toplantısına gelmiş ve «Gücbirlikçilerüı» teker teker ellerini sıktıktan sonra Karaosmanoğlu'na:Akşam ne oldu?diye sormuştur.Karaosman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • İNÖNÜ SİGARA İÇMİYOR C.H.P.liderinin toplantıda sigara içmediği dikkati çekmiş ve Turan Güneşin suali üzerine İnönü,bir ay için bıraktığını bildirmiş ve Bunun zamlarla ilgili bir tasarruf olmadığını t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • HÜR.P.LİLER DANIŞIMA KURULLARINDA VAZİFE ALACAK İl idare heyetinin dünkü mııtad toplantısından sonra konuşan Günaltay,gazetecilere,Hür.P.idare heyetlerinde vazifeli bulunanların,C.H.P.kademelerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • İLK ÜYE Hür.P.Kadınlar Kolundan romancı Muazzez Tahsin Berkand,dün Günaltay'a müracaat ederek bir numaralı üyelik fişini doldurmuştur.Berkand,CHP.Kadınlar Kolunda vazife alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • HUR.P.NİN İSTANBUL'DAKİ MALLARI Hürriyet Partisinin İstanbulda teşkilâtlı bulunan 15 ilçe merkezindeki menkul ve gayrimenkul mallarının kıymeti 1 milyon liraya yakındır.Yalnız Üsküdar ilçesinde 50,Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • CHP.NİN YENİ İL MERKEZİ Cağaloğlundaki İl Merkezi için esasen yeni bir bina aramakta olan C.H.P.İdarecileri,Hür.P.nln Sultanahmettekl 11 binasına veya Hür.P.nin Şişhanedeki Beyoğlu ilçe merkezine taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • SARAÇ!YAYLACILAR KARŞILADI ANKARA,HUSUSÎ Üç gün önce D.P.den istifa ederek C.H.P.ye giren Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç,Istanbuldan şehrimize gelmiş ve Gar'da Yaylacılar tarafından karşılanmıştır.Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • MUSTAFA ÇÜRÜK «İCABINDA İSTİFA EDERİM» DEDİ ESKİŞEKİB,HUSUSÎ Yaylacı olarak tanınan 5 milletvekilinin istifa ettikleri yolunda çıkan şayia üzerine bunlardan Mustafa Çürük,«şimdilik böyle bir şey yok.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • BERBER ÜCRETLERİNE ı)ÜN ZAM YAPILDI t Baştaraft Birincide ye,kaymaklı lokumun 800 den 900 etahin helvası da 430 dan 500 kuruşa yükseltilmiştir.ESNAF ZAM İSTİYOR Esnaf Cemiyetleri Temsilcileri dün Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • KIBRIS MÜZAKERESİ B.M'de BAŞLADI t Baştarajı Birincide «Adanın idaresini Türk ve Yunan Hükümetleriyle paylaşmak için plânımızın tedrici tatbikine sabırla ve tahrik etmeksizin devam edeceğiz.İngiliz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • İNÖNÜ YURT GEZİSİNE ÇIKIYOR ANKARA.HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İnönü Cuma günü bir yurt gezisine çıkacaktır.İnönü'ye seyahatinde İlk defa olarak Fethi Çelikbaş ve Turan Güneş de refakat edeceklerdir.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • İzmir'de iki maskeli bir yolcuyu soydu İZMİR,HUSUSÎ Yeşilyurt mevkiinde dün gece Hamit Güntürk adında bir yolcu karşısına çıkan iki maskeli gahıs tarafından soyulmuştur.Maskeliler,Hamit Güntürk'ü bıja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • İNÖNÜ,BAŞVEKİLE DÜN CEVAB VERDİ t Baştarajı Birincide İnönü burada partizan idare mevzuuna dönerek şunJarı söylemiştir:«Biz partizan idareden kurtulmak istiyoruz.D.P.Genel Başkanı niçin hiç bir yerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • AKİS'E KAPATMA KARARI BİLDİRİLDİ fr Baştarajt Birincide müsaadesi alınarak Savcılık tarafından açılmıştı.Bundan önce verilen bir aylık kapatma kararı «ona erdiğinden perşembe günü çıkacak olan mecmuan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • MADRİD REVANS!YARIN OYNANIYOR t Baştarafı Altıncıda tir.İdareciler takımın disiplini bakımından şöhretli oyuncuya dışarı çıkmamasını rica etmişler ve Lefter soyunma odasına çağrılmıştır.Real Madrid so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • Hür.P.teşkilâtında fesih kararının akisleri t Baştarafı Birincide ANTALYA:İl Başkanı Mehmet Nafi Özenç,teşkilâtının 'C.H.P.ye iltihak taraftarı olmadığını,bütün ümitlerinin şimdilik bitaraf kalmakta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • Başvekil Edirne'de C.H.P.Silerle görüştü t Baştarajı Birincide şehre giren Menderes.Sınır Kumandanlığı binası önünde hazırlanan şeref tribününe gelmiştir.Belediye Başkanı Nuri Alışkan,günün mâna ve eh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • DOKUZ SUBAYDAN SEKİZİ BERAAT ETTİ t Baştarajt Birincide Barut,Kurmay Stajter Topçu Yarbay Faruk Güventürk.Kurmay stajyer Binbaşı Ata Tan,Binbaşı Ahmet Dalkılıç.Kurmay Stajyer Yüzbaşı Kâzım Özfırat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • BAYANLAR İÇİN PLÂSTİK TOPUK UÇLARI Uzun tecrübeler neticesinde Türkiye'de ilk defa çıkarmış olduğumuz piâstik topuk uçları,mukavemet,kalite ve.zarafet itibarlle gördüğü rağbet üzerine firmamız tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • Radyo Teknik Elemanı Aranıyor Montaj işlerinde çalışmak üzere kız ve erkek işçiler alınacaktır.Müracaat:Tophane Rıhtım caddesi Çıracı sokak No.26-30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • ŞEN SES Tiyatrosunda TÜRK BALE TOPLULUĞU ve Memleketimizin yegâne dansözü MELİKE CEMALT'nin iştirakiyle LÜKÜS HAYAT Operet 3 perde 3 tablo Yazan Müzik Sahneye Koyan Dekor EKREM REŞİT CEMAL REŞİT ZEKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • BU AKŞAM JUNE ROSSANO MARIANNE ALLYSON BRAZZİ COOK RENKLİ SİNEMASKOP AŞKIMIZ BİR GÜNAHTI İNTERLUDE)2 nci muvaffakiyet haftasına başlıyor,ilâveten en son dünya havadisleri.ÖZEN FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN-TAKSİM SİNEMASINDA Senenin en muazzam HIND FİLMİ GÜNAHIM Türkçe sözlü Hind müzikli-BERK FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • GÜNALTAY "EHLİSALİP HAKKI BOĞMAĞA GİDENLERDİR,DEDİ t Baştaraf\Birincide miz neslinin vaziyete tamamiyle hâkim olduğunu kaydettikten sonra «Hur.Pdeki idealist vatandaşları en büyük bir sevgi ve samimiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • ASRIN EN BÜYÜK FİLMİ BİSİKLET HIRSIZLARI LADRİ Dİ BİCİCLETTE)Şimdiye kadar hiçbir filme nasip olmayan bir rağbete mazhar olduğundan ENEK SİNENASI'nda Umumî arzu üzerine 3.zafer haf tasma başlıyor.İlâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • Mâllâuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • RUMÎ 1374 Teşrini ¦ani 13 Çarşamba 26 KASIM 19 5 8 HİCRÎ 1378 C.evvel 14 VAKİT VASATİ EZANÎ 6.58 2.14 12.01 7.17 14.29 9.45 16.44 12.00 18.21 1.37 5.16 12.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • TÜRK VANTİLATÖR Ltd.Şii.Sınaî vantilatörler,Isıtıcılı cihazlar ve ısıtıcılar,Aspiratörler Mazotlu Kuzineler,Menfezler ve Anamostatlar,Serpantinler ve Muhafazaları Her türlü saç işleri ve imalâtı yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKINDA Odamıza 2187 kilo Sentetik kauçuk tahsis edilmiştir.1 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmaların Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatla bu husustaki şartnameyi gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • Lâstikleriniz» sırt geçirterek yenilemek elinizdedir.Yeni kalıplar ilâvesiyle kapasitesi yükselen TATKO Lâstik Fabrikası Otomobil,kamyon,yol makineleri ve traktör lâstiklerinizi on beş gün zarfında ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON İ7 42-10H SATILIK EMLAK SAT.terzi atölyesi,komple.Kü çükpazar Odunkapı Yokuşu Uğurlu Han Kat 3 No.52.GÖZTEPEDE,faal.rnüşterili bakkaliye.44 68 03.GÜNGÖREN'DE acele sat.arsa.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • Kibar erkekler için asil bir losyon.Muhitinde alûka celbeden "havalı.erkekler giyimlerine,hal ve tavırlarına hususi ihtimam gösteren kimselerdir*.İşte Aqua Velva bu gibi titiz ve kibar tavırlı erkekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • Sümerbank Âlım Ve Satım Müessesesinden TEKLİF İSTEME İLÂNI Camiamıza bağlı fabrikalarımız için,1 Otobüs 4 Kamyon 1 Kaptıkaçtı 1 Pikap satın alınacaktır.Taliplerin mütemmim malûmat için alım uzmanlığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1958
  • OTELLER-HASTAHANELER-BANKALAR ve bilumum benzeri resmî ve hususî teşekküllerin nazarı dikkatine:ISKRA Ve PUPİN marka tam otomatik Yarım otomatik C B)ve manyatolu ımBoElffiSES l-ve AHİZELERİ'nin satışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.11.1958
  • TAKIMLAR VE GOLLER A milli takım namzetleri,dün Garnizon ile yaptıkları maçı 4-0 kazanmışlardır.Faruk Talu'nun idare ettiği müsabakada namzetlerin gollerini su futbolcular atmıştır:Metin:Dk.27 1-0)Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • Kadrolar yarın tesbit edilecek «As ve milli takımlarımız yarın tesbit edilecektir.kadrosu önümüzdeki salı günü Remondlni'nin nezaretinde idman yapacak,kadrosu ise hazırlık maçı oynayacaktır.Millî takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • İtalyan hakemler lig maçlarını idare edecek Merkez Hakem Komitesi,Real-Madrid Beşiktaş maçının İtalyan hakemlerinin,bu hafta yapılacak lig maçlarını da İdare etmeleri için İtalyan Federasyonuna bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • Bernaheu,DiStefano'yu bir psikolog gibi anlattı "0,4 çocuk babasıdır.Nâziktir;fakat kendisine atılan her tekmeyi,yavrularının nafakasına darbe sayar,hırçınlasın,REAL Madrid kulübünün' şöhretli reisi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • İSTANBUL SPOR KASIMPAŞA İLE bugün oynuyor İstanbulspor Kasımpaşa takımları bugün saat 14,00 te Mithatpaşa stadında haftanın İlk lig maçını oynayacaktır.Bu hafta Fenerbahçe İle ağır bir maç yapacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • Portatif Tribün için izin istendi Galatasaray,Fenerbahçe,İstanbulspor ve Karagumrük idarecileri,Real Madrid maçı münasebetiyle Mlthatpaşa stadına kurulan portatif tribünlere cumartesi ve pazar günkü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • fr u TURGAY GİTTİ [ÖZDEMİR GÜRSOY] Romanya maçında sakatlanan Turgay,dün sabah uçakla tedavi olmak üzere Londra'ya gitmiştir.Galatasaraylı kaleci bir ay sonra yurda döneceğini tahmin ettiğini söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • Real'den önce eski yıldızların karşılaşması var 27 kasım perşembe günü Real Madrid Beşiktaş maçından evvel Galatasaray Beşiktaş tekaüt takımları karşılaşacaklardır.Her iki takım da dünün şöhretleri ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • İLHAN DEMİREL;P U Ş K A Ş Bulgarları tanıyor PUŞKAŞ ikaz ediyor BULGAR millî takımına 9 oyuncu veren CDNA takımını İspanya'da Atletico Madrid karşısında seyretmiş olan Puşkas,«Bulgar millî takımının T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • İspanyol idarecisi Raimundo "Bu mevzuda bize bir müracaatta bulunulmadı,dedi REAL Madrid Kulübünün en selâhiyetli idarecilerinden Don RAİMUNDO SAPOR-TA,Mithatpaşa stadının toprak sahasını gördükten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • on Cuesta,mac için in yazısı yazdı MARCA'NIN MÜDÜRÜ MILLİYET'E VERDİĞİ MAKALEDE,"BEŞİKTAŞ İYİ BİR EKİPTİR,DİYOR Yazan:NIMESIO FER-NANDEZ CUESTA M A R C A gazetesi müdürü YARIN Perşembe.Dolmabahçe'de o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • G.KILIÇ ÇALIŞMAYA KATILMADI ANTRENÖR:«DAVET EDİLMEDİM,DİYOR FUTBOL Federasyonunun Teknik Komite âzası Antrenör Gündüz Kılıç,millî takım namzetlerinin dün Mithatpaşa stadmda yaptığı idman maçlarını tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • fit armzon „:4-4-B.SPOR Bulgaristan iki kadro da maçlarına hazırlanan emniyet verici değildi Esfalc AYKAÇ ÖNÜMÜZDEKİ ayın yedisinde Bulgarlarla karşüaşacak A ve B millî takımlarımız ikinci idmanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.11.1958
  • *f*f fTâı i $*ggfeü r ş lllHIIIHIMJIHtt »«ar V.SiMj8Sawiii wıwiıiwıriiıiiiBwiVııMr.w» im ı» [İLHAN DEMİREL] REAL MADRİD'LİLER Madrld'Iiler dün Mithatpasa stadında bugüne kadar pek alışık olmadığımız b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor