Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • Zamlar için CHP gensoru hazırlıyor Kâmil Boran da bir takrirle,tekziblere rağmen çay fiatının niçin arttığını sordu ANKARA,HUSUSÎ CH.P.hayat pahalılığı ve son zamlarla ilgili bir gensoru takriri hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • Günaltay Allah fakir fıkaraya acısın,dedi C.H.P.İstanbul İl Başkanı Şemsettin Günaltay son zamları protesto etmiş ve ¦Allah,memlekete ve fakir fukaraya acısın» demiştir.Günaltay,D.P.nln harb yıllarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • ZAMMIN İFŞASI 300 BİN LİRAYA MALOLDU Tekel Umum Müdürlüğü zam listesinin vaktinden önce ilânı sebebile idarî tahkikat açmıştır.Zam haberinin ifşa edilmesinin hazineyi tahminen 300 bin lira zarara sokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • Gt Jİ BİSİKLET HIRSIZLARININ MARİFETİ rA.p.ı Amsterdam şehrinde halkın işine gidip gelirken bisiklet kullanması ve şehirde 600.000 bisiklet bulunması,bu memlekette bisiklet hırsızlığının iyice alıp y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • Meçhul bir gangster 6 günde 3 şoför soydu Yakacık,Küçükköy ve Alibeyköyü yolunda bindiği otomobillerin şoförlerini tabanca tehdidi ile soyan gangsterin aynı şahıs olduğu anlaşılıyor SON altı gün içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • Hür.P.Büyük kongresi toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Hür.P.büyük kongresi arifesinde genel merkezde birleşme için toplantılar yapılırken «güçbirligi» muhalifleri protesto beyannamesi yayınlıyarak muhalefete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • İnönü bugün Konya'ya gidiyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İnönü ve Genel sekreter Kasım Gülek partili mebuslarla birlikte bugün Konya'ya gidecekler ve il kongresinde birer konuşma yapacaklardır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • [A.P.Bayramlıklarını giydi Birkaç gün evvel Monte Karlo'da Monako Prensliğinin millî bayramı kutlanmış,her tarafta senlikler yapılmıştır.Bayram münasebetiyle Grimaldi Sarayının balkonundan halka göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • [KECMI ONUR] Çanakkale Şehitler Abidesinin son durumu yukarda görülmektedir.Ayak inşaatı bitmiş olan âbidenin üzerine resimde görüldüğü şekilde «Takke» kısmı oturtulacaktır.Âbidenin yükselişi ve tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • C.K.M.P.tiler MI And'da insan hakları,içtimaî adaletin tesisi ve gayri kanunî hareketlerle mücadele hususları var ANKARA,HUSUSÎ CK.M.P.büyük kongresi üç günlük bir çalışmadan sonra dün akşam sona ermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • Hikmet Sancar'ın emekliye şevki kanuna uygundur Hizmet müddeti ve sicilli nazara alınarak emekliye sevkedilmiş bulunan Hikmet Sancar'ın 1955 YILINDA birinci sınıf Hakimliğe geçebileceği kararlaştırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • Azınlık okullarından vergi alınmaması teklifi re d e d i I d i ANKARA,HUSUSÎ Azınlık ve özel okullardan gelir 'ergisi alınmaması hakkında D.P.İstanbul mebusu Haçopulos tarafından yapılan kanun teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • Tevfik Himalaya dün çece vefat etti İtfaiye Müdürü Tevfik Himalaya dün gece vefat etmiştir.Floryadan Belediye Reisi Kemal Aygün ile dönen Himalaya.kendi kullandığı otomobille Telsizler mevkiinde fenal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • Sezai Akdağ tekrar protesto edildi Manisa Mebusu Sezai Akdağ ile Dünya Gazetesi Ankara muhabiri Oktay Ekşi arasında Sivas istasyonunda cereyan eden müessif hâdise Bursa ve Adana gazetecileri tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • KIBRIS'TA Grivas'ın "Türklere Rumları muhaiaza B İRLEŞMİŞ Milletler müzakereleri vermiştir.EOKA aldığı emri ilk defa dün ifâ hücum,emri üzerine E.O.K.A,eden bir Türk polisini vurdu LEKOŞE,Hususî Muhab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • ZAFER GAZETESİ bir ay kapatılacak Ankara Toplu Basın Mahkemesi tarafından 10 ay hapse mahkûm edilen Zafer Gazetesinin eski imtiyaz sahibi ve sabık Ticaret Vekillerinden Zühtü Velibese Gazetenin eski i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • KAHİRE,BEYRUT ve BAĞDATA S4S İf4*£ /t41/4İ ınırm İLE UÇUNUZ İstanbul Tel.47 3140 Ankara Tel.25 6 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • Meclisle İki C.H.P.Mebusu İhtar aldı Sözlü soruların müzakeresi sırasında zaman zaman gürültüler oldu ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisinin dünkü toplantısında sözlü soruların cevaplandırılması kısmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • ZAMLARIN apıtması muhtemel iktisadî leşekküİ mamulleri/vasıla ve PTT ücretlerinin arlacağı anlaşılıyor Hububat fiatının ayarlanması için çalışmalar yapılıyor Zamlı şeker satışlarına bugün öğleden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYl Boğazın iki yakasını birbirine bağlayacak asma köprü inşaatı ile ilgili faaliyet hızlanmış ve Bogaz'da sondajlara başlanmıştır.Resimde,Beylerbeyi Sarayı nın önündeki sahilde sondaj fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • HAFTANIN FİLMLERİ GÜNAHKARLAR CENNETİ Baha Gelenbevi'nin rejisörlüğünde çevrilmiş bir FİTAŞ prodüksiyonu.Oynayanlar:IVIuallâ Kaynak,Neriman Koksal,Nevin Aypar,Fatma Andaç,Mucip Ofluoğlu,Bülent Oran,At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • PazaR Bu Hafta PAZAR 123320)Adet Basıldı.Yarın Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • Kalite Kontrol Kimyageri Aranıyor Bir Amerikan ilâç fabrikasının kalite kontrol laboratuarında bilfiil çalışacak kadın veya askerlikle ilişiği olmayan erkek kimyagere ihtiyaç vardır,ingilizce bilenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • Sanayicilere Ait İthalâtçı Vesikalarının Değiştirilmesi Hakkında İlân Yeni ithalât talimatnamesinin hükümlerine istinaden Odalar Birliği tarafından hazırlanan ek talimatname gereğince sanayicilerimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • ¦Mtıımııımuı.ııııırııııııımıınmmmımmım.Tonny Bennef den melodiler 15.00 i Nevin Demirdöven'den şarkılar 15.15 Şarkı ve dans 16.00 Kayıp mektupları,program ve kapanış.16.57 Açılış ve program 17.00 Rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • OĞLAK BURCU E [22 Aralık 20 Ocak] Bugün muhitinizle zıt gitmeyiniz.Büyük bir menfaatinizi kaybedeceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dostunuz bile olsa,bu sabah,kimsenin para işine karışmayınız.Ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Örfî idare.2 Öteki cemiyetlerden dilikültürü ve gayesi itibariyle ayrılan cemiyet;İğrenç şey;Bayram Eski dilde)3 Kavga;Çeşme ağızı;Bir göz rengi.4 Aklı ermediği halde her mevzuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • MEVLİD Bayan,Müzeyyen Orücüoğlu'nun ruhuna ithaf edilmek üzere,23 Kasım 958 pazar günü öğle namazından sonra Şişli Camiinde okutulacak mevlide,yakınlarımızın,dostlarımızın ve arzu edenlerin gelmelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • VEFAT Merhum İzmirli Ormancı Aptullah Nadiri Beyin refikası,Süreyya,Nureddln,Sadettin ve Mevhlbe Ormancının çok sevgili anneleri KATİBE ORMANCI 21.11.1958 cuma günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • Prof.Gökay,dün Belediye ve Vilâyeti ziyaret etti İzinli olarak şehrimize gelen ve Erzurumdaki Atatürk Üniversitesinin açılısında bulunduktan sonra tekrar İstanbula dönen Bern Büyük Elçisi Prof.Gökay p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • Şoförler hâlâ istedikleri gibi para alıyorlar Taksiler tarife üstünde ücret istiyor.Dolmuşlar ise fiat levhalarını süs olarak kullanıyor Taksi ve dolmuş şoförlerinden yapılan şikâyetler,kontrola rağme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • 80 BİN LİRAYI Z GEÇİREN MEMUR TESL Bir şirketin banka muamelelerini takibeden Hidayet,Savcıya Vicdan azabına tahammülüm kalmadı.Polisin beni dövmesine mâni olun dedi Dört sene içinde zimmetine 80.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • TOST MAKİNELERİ İmalâtçı sıfatiyle satışa arzedilmiştir.Atatürk Bulvarı No.168 Tel:22 11 81 27 35 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • Kumbaralarınızı boşaltmanın şimdi tam zamanıdır 80 ARALIK ÇEKİLİŞİNDE KAZANMA ŞANSINIZI ARTIRINIZ 1 kTşIye Apartman Dairesi DAİRELİ AYRICA Apartmanın Tamamı TÜRKİYE 78 m FAAL d-499 BANKASI liralık çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU Al-KAZ AK Tel:44 25 62)Vefasız Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Yedinci Günah Eleanor Parker Bili Travers İng.EMEK Tel:44 90 07)Bisiklet Hırsızları Rejisör Vittorio De Sica İtaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • i—68.13 ve 68.14 GÜMRÜK TARİFESİNDEN-1 LİSANS ALAN İTHALÂTÇILARA Dünyaca tanınmış yüksek kaliteli Alman malı FREN ZELlT Markalı Klingerit nevinden amyant levhalar için en müsait fiatlara Proforma fatu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • İstanbul Sanayi Odasından Sayın Üyemiz,I.C.A.ve E.P.U.yoluyla Sanayici kotalarından yapılacak ithal talepleri ile akreditif açtırma müddetleri 30/Kasım/1958 tarihine kadar uzatılmıştır.Ancak İ.C.A.yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • Mensucat Fabrikası A.S.den Yüksek kaliteli,cazib ve fantazi kadın,erkek kumaşlarımız gelmiştir.Harbiye,Cumhuriyet Caddesi BU/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • 18 yaşında bir genç şehrimizde kayboldu 54 gün önce Ordunun Fatsa kazası,Meriköy köyünden şehrimize iş bulmak için gelen 18 yaşında Bekir Can adında bir genç kaybolmuştur.Geldiği gün Eyüp'te bir iş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • Havagazı infilâkı dün Nişaniaşını birbirine katil Nişantaşında Yeniyol caddesindeki Kaptan,Oba,Güzel apartmanları ile Büyükçiftlik sokağındaki Ozaydınlık ve Villa apartmanlarının açık bulunan havagazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • Ceyhan'dan esrar getiren bir genç yakalandı 6,5 kilo esrarla yakalanan Aydın'ın esrarları sattığını söylediği kahveci iddiayı reddediyor Ceyhan'dan şehrimize esrar getirdiği öğrenilen Aydın Torun adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1958
  • I Mâhud mektup hakkında E "IV I İLLETLERARASI Basın Enstitüsünün Türkiye E Başvekiline gönderdiği mektup üzerine Ba-E X JL sın i'ayın ve Turizm Vekili Server Somunctıoğlu,A.A.vasıtasiyle bir beyanat y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • Harice 7 milvon kilo tütün sat Ege bölgesinde bu yıl rekolte 55.474 ton Ege bölgesinde tütün satışlarına başlanmıştır.Amerika 3,italya 3,diğer memleketler de 1 milyon kilo tütün sa-O almışlardır.Rekol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • ŞEHİR DIŞI TELEFON MUHAVERE TALEPLERİ KONTROL EDİLECEK Telefon İdaresi dünden itibaren şehirler ve milletler arası telefon taleplerini kontrole başlamıştır.İddiaya göre bazı muzip kimseler,kendilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • IA P 1 UGÂKTA SANCILANDI r,lrs-A Wi,son adında namile bir V»»v w kadın birkaç gün evvel uçakla Paris'ten New-York'a giderken uçakta sancılaınmşür.Durumu vahim gören yolcu uçag,mürettebat,derhal en yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • SIRASI.TİTRETEN DURAKLAR istanbul'daki tramvay otobüs durakları şöyle bir ayırıma tâbi tutulabilir:1)Seyyar duraklar.Bunlara «istimlâk durakları»,da denebilir.Aslında ortada durak falan yok gibidir.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • Zevkle ve Yorulmadan Ütü Yapmak İsteyenlere Yüksek kaliteli malzeme ve büyük itina ile hazırlanan ŞAHLAN ege OTOMATİK VE DÜZ ÜTÜLERİ Kromlu ve muhtelif cazip renklerde emsalinde^ üstün ütülerdir.Bol y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • 0 ^^juiö/ykıLpâ son moda ışık saçan 18 renk sabit dudak boyası ile,dudaklarınıza cazibe verira 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • LİNTER PAMUĞU ALICILARININ NAZARI DİKKATİNİ TURYAĞ Fabrikalarında istihsal edilen biriAıci kalite LİNTER PAMUĞU Aşağıda adresleri yazılı mümessillerimizd|en temin edebileceğinizi arzederiz:İZMİR'de Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • MEHMET ULUHAN VE ORTAKLARI Mağazasında üstün kalite çeşitliJ Ropruklar,Mantoluklar,Adalet jıe Altın Yıldız Battaniyeleri Toptan ve perakende olarak satılmaktajdır.ADRES:Sultanhamam Vasıfcmar cad.Balcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • A B D Ü LC AN B A Z' İN MACERALARI YAVAŞ YAVAŞ HAKİ Mİy E T TAR7ANA «SEÇER.OfeC&e KAHRAMANLARIMIZIN ŞC.«ERİNE BANSLA».YAPIM»*.YeNİli*.v içilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • I Hayatın müşküllerine karşı en iyi silâhınız tasarruf unuzdur.I Para biriktiriniz.Biriktirdiğiniz paraları bankamızda açacağınız;bir hesaba yatırınız.Bankamız istanbul'da 37 senedenberi faaliyettedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • BETON DEMİRİ İTHALATÇILARININ NAZARI DİKKATİNE Yeni tahsis edilen 2,5 milyon dolarlık 6-12 mm lik beton demiri kotasına iştirak edeceklerin en uygun fiat ve 60 günlük müddet içinde malların temini bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • HER AKŞAM LALE BAR'da Meşhur İtalyan Kuarteti PAOLO TAGLIEFERRİ MARMARA RESTORAN'da Ekzotik İspanyol Orkestrası FRANCISSCO HERRERO'yu takdim eder.PAZAR Matinelerimiz muvaffakiyetle devam etmektedir.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • BU AKSAM Saat 21:50 do istanbul Radyosunda 21 PUAN İ}p3na BİLGİ YARISI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • I.I Seyyar Sağlık Ekipleri DÜNKÜ gazetelerde memleketin umumî sıhhatini korumak için seyyar sağlık ekipleri teşkil edileceği ve bunların köy köy dolaşarak halka sıhhatlerini vikaye edecek telkinler-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • mm W mwı 3 a n «n ı jvpvıı mnuıvsuv msmiffâ t IIM İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • MEML.E t ANKARA Muhtelif şehir ve kasabalarda 24 lise ve yurt binasının inşaasına başlanmıştır.Bu inşaatın önümüzdeki yıl içinde tamamlanarak 1959-1960 ders yılına yetiştirileceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • Huduttaki Türkler Suriye'ye giremiyor Birleşik Arap Cumhuriyeti hu kararı,Türkiye'nin aldığı tedbirlere karşdık olduğunu bildirdi ŞAM,A.P.Ortadoğu Haberler Ajansı,B.Arab Cumhuriyeti makamlarınım,Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • Mis Viyana 1957 FOLİ PARİS Strip tease Beyoğlu ŞEHRAZAD İtalyan Radyo ve Televizyon ALFONSI ALFONSO Orkestrası Pazar matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • Elektrojen Gurubu Madenci ve Müteahhitlere 15 KW.lik KOMPLE 24 HP.acele satılıktır.Tel:44 85 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • Virtüöz Violonist PETER DAMİNOF Sihirli Kemanı ile Beyoğlu ŞEHRAZAD Restoran Paviyon Her Pazar Matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • SUNAY OTO KURSU Ehliyet alıncaya kadar Ücret 300 T.L.Taksitle kayıtlar Nişantaşı Emlâk cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • İstanbul Umum Tornacılar Esnaf Derneği Başkanlığından I 15/11/1958 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş bulunan Derneğimize münhasıran Tornacılıkla iştigal eden Esnafın üye kayfına başlanmış olduğu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • Diyanet İşlerinin takvimi hatalı bulunuyor İlijm adamlarımızdan Ziyaeddln Gökçe,Diyanet İşleri tarafından bastırılan ı cetvel ve takvimlerin hatalı bulunduğunu iddia etmektedir.Ziyaeddin Gökce'ye göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • Şişli garajında bir usta otobüs altında kaldı Şişli'de İ.E.T.T.otobüs garajında dün sabaha karşı ustabaşı Halil Aydın,otobüs altında kalarak can vermiştir.Veysel Küçükkurt adında bir işçi bozuk otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • PİER ANGELİ BOŞANIYOR SANTA MONİCA,A.P.İtalyan yıldızı Pier Angeli,şarkıcı Vic Damone'dan boşanmak için mahkemeye müracaat etmiştir.Dört senedenberi evli bulunuyorlardı.Kocasının kendisine manevî eziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • AMERİKA AY'A BEŞ TONLUK PEYK ATACAK NEW-YORK,USIS Amerikan Müdafaa Vekâleti,4 ilâ 5 tonluk bir sun'i peyki fezaya sevkedebilmek için iki proje üzerinde çalışıldığını açıklamıştır.Vekâlet bu cesamette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1958
  • Hâkimlerle Encümende ilgili tasarı kabul edildi Umumî Heyete sevkedilen tasarıda,muvakkat encümen değişiklikler yaptı ANKARA,HUSUSÎ Hâkimlere verilen ödeneğin arttırılması hakkımda hükümet tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.11.1958
  • Bİ Korucu ertesi günü çiftliğe geldiği zaman yanında bîr genç vardı,korucu Murad'ın elini öptü sonra kendlisne havale edilen iş hakkında malûmat verdi.Hurdacıları buldum,söyledim.Mırın kırın ettiler,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1958
  • İki Macar Virtüözü LK defa dinlediğimiz György Garay mükem-I mel bir kemancı.Bilhassa yay tekniği bakımından üstünlüğü derhal dikkati çekiyor.Vibrato'sunun biraz aşırı derecede olması çalışında duyula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT YAZAN:JULES VERNE T Ü R K Ç E S İ SELAMİ İZZET SEDES 35 Atış Klübünün teşebbüsü Amerikanın bir iç İşiydi.İngilterenin bu yardıma katılması,«başka bir memleketin iç işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1958
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKINDA Odamıza 315 ton Karbonat De Sud ve cem'an 30 ton karpit tahsis edilmiştir.Mallar İzmirden alınacaktır.1 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmalarm Odamız Sanayi ve Tevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1958
  • köy Bahçeli Evler HAZNEDAR ARSALARININ SATIŞLARINA DEVAM EDİLİYOR.DİKKAT:Mevsimin son satışlarını kaçırmayınız.Fİ ATLARIMIZ.15 20 25 Lira gibi emsalleri arasında görülmemiş derecede ucuz olup 2000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1958
  • m TİRAK i l-m&UliL 5 TIKRANIN^ 2-m&üZ£l Ü TöTaOkATlM I l 3i EN Z£t 5 KARİKATÜRÜM Beherine 250 iki yüz elli)şer T.L.Ödeyerek,reklamlarımızda kal lanmak üzere telif hakkını satın alacağız Tamamen orijin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1958
  • BBlaaffl Bu CESA EİETruEN DİK-ME RİuAN DEĞİI-CAM SANA AŞK KıZl/VV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1958
  • ^J GARSONU DEMEK H jSl PEKl-D EMİN DEN-iSANiMıV-'jjŞÎSt^ BERl NEDEN^ KO-Zl AN.NUŞMADIN Tür' a# ı Bı.FZAZ.MU5AADE EOiN HEKŞEyf ^tte ANLATACAĞI AA y^T* TABİİ ARANIZDA fe KALMAK ŞAR-^%ğa TıVL^A jf t,V^ J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1958
  • BAHAN.EvET.OL-ANUARi ı"si_EvOE MI I TİNCE HIRSINDAN AĞ.DİR J LAK.SİLA.HSIZ.Oİ-MA.51 ONA ÇOK DOKU.NayoK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1958
  • Al_ı ŞE E eı\BANA ıZDıvAC TEKLİPİNDE Bu.UUNDUGUN GÜNÜı HA-1 "SLıVOI?musun"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • Eh nefis yemekleriniz Tepsi veya fırın tencere yağlanır.Yufka gevşek,gevşek yerleştirilir,cine makarna doldurulur» yufkanın taşan kısmı ile üzeri Örtülür,kalan SANA eritilerek gezdirilir,yumurta sürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • Bakırköy Bahçelievler ARSALARI SATIŞINA RAŞLANDI BAHÇELİ FERAH EVLER İnşaat Müessesesinin MEVSİMİN SON SATIŞLARINI KAÇIRMAYINIZ t FİÂTLAR:Peşin 20 lira,yarısı peşin,yarısı 12 ay taksitle,25 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i;lerlni fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • RUMÎ 1374 Teşrini •ani 9 Cumartesi 22 KASIM 19 5 8 HİCRİ 1378 Cevvel 10 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.54 12.00 14.31 16.46 18.22 5.12 2.07 7.13 9.44 12.00 1.36 12.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • 23.11.958 Pazar Günü VUZDE 50 ZAM YAPILACAKTIR 3 HAFTADA 154 DAİRE SATILMIŞTIR Şartlarımız Size Uygun Geliyorsa Acele Ediniz 13 BİN LİRAYA 2 ODALI DAİRELER 20 BİN LİRAYA 3 ODALI DAİRELER 28 BİN LİRAYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • ZAFER GAZETESİ bir ay kapatılacak t Baştarajı Birincide mevcutlu olarak bulunmuştur.Bunlardan gazetenin başyazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun «Bir unvan meselesi» başlıklı makalesi dolayısiyle,Savcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • YENİ BÂZI ZAMLARIN YAPILMASI MUHTEMEL t Baştarafı Birincide «Bâzı delege arkadaşlar mahsul fiatı üzerinde de durdular kendilerine bu mevzuun hükümetçe üzerinde durulduğunu,kısa bir zaman içinde mahsul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • KIBRIS'TA BİR TÜRK ÖLDÜRÜLDÜ t Baştarafı Birincide ZORLÜ'NUN BEYANATI NEW-YORK,A.A.Hariciye Vekili Fatln Rüştü,dün bir Amerikan haber ajansına verdiği beyanatta «Yunanistanııı Kıbrıs meselesini sulh y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • Menba suları ciddî olarak kontrol edilmiyor Menba suyu satışlarının daha ciddî şekilde kontrolü gerekmektedir.Muhtelif isimler altında satılan kapalı gişe içindeki sulardan devamlı olarak şikâyet edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • C.K.M.P.İller Millî mukavemet andı içti Baştarafı Birincide ve gayri kanunî teşebbüs ve hareketlere karsı son ferdimize kadar mücadele İle millî mukavemet vazifemizi yapacağımıza ve bunu bir namus bor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • ÂBİDE 36.75 METREYE YÜKSELDİ t Baştarajı Birincide Gencal ve Muammer Yeşilda£,malzemenin vaktinde temin edilememiş olmasını öne sürerek inşaatın bu havalarda devam edemeyeceğini belirtmiş ve İS mevsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • HÂDI HÜSMAN YURT DIŞINA GİDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman'ın yurt dışına çıkması meselesi bir türlü anlaşılamamıştır.Mûtad hilâfına bundan üç gün evvelki Resmî Gazetede,«Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • AMERİKA BERLİN'İ MUHAFAZA KARARINDA WASHİNGTON,A.P.Amerikan hükümeti «Berllnin tamamiyetinl muhafaza hususundaki azminden hiçbir fedakârlık yapmayacağını» açıklamıştır.Başkan Eisenho\ver'in basın sekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • Tyrone Power askerî merasimle gömüldü HOLLYWOOD,A.P.Seçkin 200 kişinin katıldığı bir merasimden sonra B.Amerika deniz piyadeleri subayları,Tyrone Power'i Hollywood Memorlal Park Mezarlığına defnetmlşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • İLAN TASHİHİ Dünkü nüshamızda çıkan TÜRKİYE ECZACILARI DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİNDEN başlıklı ilânda Şirket sermayesinin bir milyon lira arttırılmasına)yazılacak iken Şirket sermayesinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKINDA Odamıza 2200 kilo Bikromat ile 57.200 kilo Sud Kostik tahsis edilmiştir.Mallar İzmirden alınacaktır.1 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmalarm Odamız Sanayi ve Tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • Şehrimizde çok takdir edilen LOS FLAMENGOS Meşhur İspanyol Atraksiyonu Beyoğlu ŞEHRAZAD Restoran Paviyon Her Pazar matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • YEŞİLKÖY VEYA YEŞİLYURDDA SATILIK APARTMAN ARANIYOR Yeşilköy veya Yeşilyurdda 250 300.000 lira arasında bir apartman aranıyor.Satmak istiyenlerin P.K.127 Galata mektupla veya 44 76 32 Nazmi Beye telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • Görenlerin candan takdir ve tebrik ederek alkışladıkları ve bildiklerine memnuniyetle tavsiye ettikleri yegâne film.HAYAT CEHENNEMİ LÜKS İNCİ BULVAR ve FERAH Sinemalarında Büyük muvaffakiyetle devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK Üç odalı,bahçeli ev,Küçüklânga durağı Abacımahmut Sok.15 Aksaray.FIRSAT,Beyoğlunda Galatasaray Balo sokağında,köşebaşında,müşterisi bol.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • MECLİSTE İKİ C.H.P.MEBUSU İHTAR ALDİ t Baştarajı Birincide mamış olmasından doğmaktadır.demesi üzerine C.H.P.liler Itirazlardn bulunmuşlardır.Bu sırada C.H.P.Mebuslarından Ferda Güley ile İsmail İnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • Viyananın meşhur Revüsü LANG Balesi Beyoğlu ŞEHRAZAD Restoran Paviyon Her Pazar Matine 16 aa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1958
  • Meçhul bir gangster 6 günde 3 şoför soydu ğ Baştarafı Birincide Servet Akın'ın 52671 plâkalı otomobiline binen bir müşteri Taşkasap'a gideceğini söylemiştir.O sırada başka biri de aynı yere gideceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.11.1958
  • GÜNDÜZ KIUC ahıyetını bilmek istiyor Antrenör,her halde formaliteler yüzünden konuşmuş olduğumuz tarzın tatbikine imkân olmadı,dedi Futbol Federasyon unca teşkiline karar verilen Teknik Komitenin diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • Turgay tedavi için Sah günü Londraya gidecek Son Romanya millî maçında,bir çarpışma neticesi üst kaburga kemiklerinden ciddî şekilde sakatlanan millî takım ve Galatasaray kaptanı kaleci Turgay,tedavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • Şükrü ve Arifin Millî kadroya girmesi isteniyor A ve B millî takım seçmeleri,spor çevrelerinde büyük itirazlara yol açmıştır.Kulüp idarecileri seleksionerlerin görmeden bazı futbolcuları kadroya ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • G.Saray İzmir'de bugün Alt ayla karşılaşıyor Galatasaray profesyonel takımı İzmirdeki ilk maçını bugün Altay'la oynayacaktır.Yarınki karşılaşma ise Karşıyaka takımı iledir.Sarı Kırmızılıların bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • İstanbulspor Bursa Akınspor'la yarın oynayacak İstanbulsporlular yarın sabah 20 kişilik bir kafile halinde Bursaya gideceklerdir.Sarı siyahlı takım Bursa Akınsporla hususî bir karşılaşma yapacak ve mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • Güreş Millî Takımı çalışmaları başladı Güreş Federasyonu Macaristan ha-2irlıklarına başlamıştır.13-14 aralık tarihlerinde Budapeştede İki musaba ka yapacak olan Greko-Romen millî takımımızın çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • Af* lif II AVA Ç AII AÇI Yukarıda krokisi görülen 5000 kişilik açık hava sahası dört ay içinde tamamlan-AylK HJ4 1 M «HnHvI mış olacaktır.Şeref tribünü ve müştemilât aynı binada toplanmıştır.Burada so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • B.T.M.Müfettişi ve Bölge Muhasibi kulüp hesaplarım tetkik edecekler j STANBUL Valisi ve Bölge I Başkanı Ethem Yetkiner'in emirleriyle Beden Terbiyesi Umum Müdürlügündea bir müfettiş ve bölge muhasebec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • İSMET ATLININ ifadesi alınıyor Güreş Federasyonu Başkanı Seyfi Cenap Berksoy'a hakaret eden İsmet Atlının ifâdesi bugünlerde alınacaktır.Müesseseler Kupası Güreş Şampiyonasında,Federasyon başkanına ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • Gazhane 1959 da nakledilecek Belediye Reisi Kemal Aygün Dolmabahçe Gazhanesinin 1959 eylülünde tamamen nakledileceğini ve Mithatpaga stadının tevsii işine o tarihten itibaren başlanacağını dün basın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • Y.Direk-D.Pasa Sarıyer Emniyet bugün oynuyor j kinci profesyonel lig maçla-I rina,bugün Şeref Stadında yapılacak iki müsabaka ile devam edilecektir.İlk karşılaşma saat 12.45 de Yeşildirek ile Davutpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • I SAMI ONEM/J] Slyah-Beyazh 19 futbolcu dün kendi sahalarında yaptıkları antrenmanla yarın oynıyacakları Vefa maçı ile Perşembe günkü Real-Madrid revanş karşılaşmasına hazırlandılar.Son günlerde uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • i HM [SAMI ÖNEMLİ] Bugün Adalet İle karşılaşacak olan Fenerbahçeliler dün öğle yemeklerini bir arada Boğaziçinde yediler.Yukarıdaki resimde,bu maç için «kamp yapmamalarına rağmen biribirlerlndcn ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • Di Stefano,Münir oynayamıyorlar Real Madrid takımı kaptanı Di Stefano ve Beşiktaş solbeki Münir 27 kasım perşembe günü şehrimizde oynanacak Real Madrid Beşiktaş revanş maçında yer alamayacaklardır.U.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • ğlll!llll!IBasker Liginde!I Üçüncü hafta ğ T^ ASKETBOL liginin ü-|ğ f4l çüncü hafta maçlarına,3 EŞ U bugün İ.T.Ü.salonunda Ej saat 14.00 den itibaren EŞ EŞ devam edilecektir.S Günün ilk müsabakası,Dar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1958
  • ı-i^vss MADRİD MAÇININ OBJEKTİF HİKAYESİ A L O N S O Yaşı kaleci İçin İleri R I A L Çok göz dolduruyor.MARQUİTOS Stili sert ve haşin.BİR kaç gündenberi devam eden yazı serimizde,Beşiktaş Iieal Madrid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor