Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • SOMUNCUOĞLÜ Basın Enstitüsüne dün cevab verdi Vekil,Enstitünün Başvekil'e gönderdiği mektubu iç işlerimize müdahale olarak vasıflandırdı Basın Yayın ve Turizm Ve-kili Server Somuncuoğlu dün Anadolu Aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] PROTESTO EDİYOR Büyük Şair Yahya Kemal Beyath'nın kardeşi Reşat Beyatlı,ağabeyinin ölümünden sonra onun hakkında çıkarılan kitapların hiçbir esasa dayanmadığını süyliyerek bunları çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • inönü "Geçim sıkıntısı içinde hınalıyoruz,deli C.H.P.lideri Uşak kongresine gönderdiği mesajda vazife günlerinin yaklaştığını bildirdi.ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Uşak İl Kongresi münasebetiyle C.H.P.Genel Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • B İzmir'de dün altı basın dâvasına bakıldı İZMİR,HUSUSÎ Toplu Basın Mahkemesinde dün dördü Demokrat İzmir»,gazetesi aleyhinde olmak üzere 6 basın dâvasına bakılmıştır.«Demokrat İzmir» aleyhindeki dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • C.H.P.Meclis Grubu mahkûm gazetecilere bir mesaj gönderdi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis grubu başkanlığı,Ankara Ceza Evinde bulunan Ülkü Arman ile İzmir Ceza Evinde bulunan Tarık Halulu'ya ve Mersin ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • Sezai Akdağa dün teessüf edildi ANKARA,HUSUSÎ Atatürk Üniversitesi'nin açılışı münasebetiyle Erzurum'a gitmiş olan heyetin dönüşü sırasında trende cereyan eden müessif hâdise dolayısiyle Ankara t Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • ANADOLU'DA OTOBÜS KAZALARI ÇOĞALDI GAZETELERDEN)rr EH,KAYNANAYI YOLCU ETTİK!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • Bölükbaşı Tekrar CMP lideri Kongre karariyle bir gazeteci delege partiden ihraç edildi.ANKARA,HUSUSÎ CMJ?nin büyük kongresi dün nihayetlenmiş ve gece saat 22 den sonra yapdan Genel baş kanlık seçimini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • Memur,subay,emekli,dul,yetim maaşlarına zam ANKARA,HUSUSÎ Hükümetin,malî yılbaşı olan Mart ayından itibaren subay,memur,emekli,dul ve yetim maaşlarına yüzde yüz nisbetinde zam yapacağı kesin olarak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • Yeni İngiliz Elçisi dün İslar [RÜÇHAN UNVERİ DÜN «AHA\A,VAPURUYLA MEMLEKETİMİZE GELEN YENİ İNGİLİZ LLÇiöi JsiK BERNARD BURROİVS EŞİ VE OĞLUYLA BERABER Elçi Sir Bernard Burrows «Kıbrıs işinin memnuniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • KIBRIS İÇİN KARAR SURETİ BM.e İngiltere tarafından verilen tasarıda alâkadar devletlerin İngiltere ile işbirliği tavsiyesi isteniyor NATO'da Nurettin Alpkartal Yunanistana aklını başına almasını tavsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1958
  • YENİ ZAMLAR YAPILDI Tekel maddelerine yapılan zam o/o 50-60 arasında.Şeker fiatları da arttırılıyor Seker satışları duıduıuldu ve beyannameye tâbi tutuldu.Artışın şekerli mamullere tesiri bekleniyor T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • irk+ir+k+ir+k-t HAFTANIN i FİLMLERİ ÇAPKIN ORTAKLAR m tThe Pardners» Rejisör Noıman Taurog idaresinde renkli ve Vistavision sisteıniyle çevrilmiş bir Paramount Amerikan)filmi.Oynayanlar:Dean Martın,Je
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • BALERİN HAZIR TARHANA veJSEBZE ÇORBALARI HAZIR KREMA TATLILARI piyasaya bol miktarda arzedilmiştir.1 rorba kutusundan 5 tabak çorba çıkar BALERİN?FABRİKASI V-Uhmut B^V-H^i^iT Sok.13/15 Bomonti Ş.»lıjr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • Sanayicilerin Dikkatine İthal malı külce çinko satışa arzedilm iştir.Safiyeti 99,95 MUZAFFER ARPACIOGLU Tel:449804:Galata Tersane Cad:Yemeniciler No:61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • HAKİKİ YÜNLÜLER TOPTAN FIATINA PERAKENDE KUMAŞ PARDESÜLÜK BATTANİYE Aşirefeadi caddesi No.77 Katırcıoğlu Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • Bütün Partilerin,patırdıların üstünde,güldürücü,öldürücü ipsiz,sapsız,pervasız mizah bu gazetede H^Â^V&iU^tfi BUGÜN ÇIKTI Bütün gazete müvezzii ve bayilerde kuyruğa giriniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • AKŞAM TEKNİKER OKULUNA Devam etmeden dışarıdan bitirme imtihanlarına girecekler için hazırlama kurslarına kayıtlar başlamıştır.GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu:Ağacamil yanı No:3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • PARA SKRAiH!30 AHALİM A± I i.Y O N t t-TUTARINDA fiw£ M o,LIK ELİRLER TURKİYı VAKİ m BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • 'I 11111111111111111 MİMİM İMİ III 11111111 IHI IHI MM I IHI I HUM II IH İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-I berler 8.15 Şarkılar 8.30 Xa-E vier Cugat orkestrası 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • OĞLAK BURCl T^5 [22 Aralık 20 Ocak] İyi niyetlerle başladığınız bir işin yanlış anlaşılması sizi biraz üzecek.B.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir şüphe içindesiniz.Rahat etmek için hakikati arayınız.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • BU t M A C A J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 M?z ı"~ı nr~ı jil SOLDAN SAĞA:I Aykırı;Bir gün ismi.2 Bir şeyin kudretine tam mânasiyle inanış;Bir cemiyet fertlerinin iş görmek için birbirine dayanarak kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • B BLOK SİTE İNŞAAT KOL.ŞTI.HALKIN HİZMETİNDEDİR Sağlam Teminatlı 250 Lira TAKSİTLE Konforlu Daire Satışlarına Devam Etmektedir I.Gurup 320 daire inşaatı bitmiş ve II.Gurup 170 daire tamamen satılmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • Zimmetine para geçiren D.li muhtar tevkif edildi Zimmetine nara geçiren Kiiçükköy'ün D.P.11 Muhtarı Üzeyir Kurum dün Eyiip Sulh Ceza Mahkemesinde sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir.Üzeyir Kurumun he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • Sular İdaresi yeni yıl bütçe tasarısı hazır Sular İdaresinin 1959 yılına ait bütçe tasarısı hazırlanmıştır.Bütçe 60.553.156 liradır.Belediye Meclisi Bütçe Komisyonu yeni bütçeyi tetkike başlamış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • MEVLİD Sevgili Eşim,SEVİM SAYAN'ın vefatının 40 inci gününe tesadüf eden 22 Kasım 1958 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinde okunacak Mevlidi şerif ve Kur'an duasına akraba,dost ve din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • Dolandırıcılıktan sanık müdür tevkil edilmedi Hâkim huzuruna bir çuval tapu ile çıkan sanık,bu tapuları şikâyetçilere vermek için getirdim,dedi Pün 200 kişi daha Savcılığa müracaat ederek,kendilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • Haliçte bir köp/ü daha inşa edilecek KARAKÖY MEYDANININ İLERDE ALACAĞI SEKLİN ESASINI 8 MİLYON LİRAYA MALOLACAK BU ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ TEŞKİL EDİYOR Karaköy meydanına ileride verilecek şeklin ana hatları tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • v,ÜMİD EDELİM î NGİLİZ plânının Türkiye'ye ve Yunanis-I tan'a tebliğindenberi garip bir istikamet alan Kıbrıs dâvamızın bugünkü durumuğ nu anlamaktan âcizim.Karmakarışık haberleri ve birbirini tutmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • REJİM TATLILARI Şişmanlamaktan hiç korkmadan bol enerji ve kalori temin eden Şam fıstığı ve badem «melerimizi yiyebilirsiniz.Kıyık Tatlı Müessesesi Teşvikiye durağı,Telefon:484056
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • Büyük Mevlidi Şerif 23 Kasım pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Cami Şerifinde kulübümüz kurucusu merhum Muhtar beyin vefatının 40 inci günü münasebetile okutacağımız mevlide bütün dindaşlarımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • ACI BİR ÖLÜM Çok sevgili zevcim,ve babamız İnhisarlar sabık muhasebei umumiye müdürü.Emlâk ve Merkez Bankaları sabık devlet murakıblarından TEVFİK CURA hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 21/Kasım/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • MEVLİDİŞERİF Kastamonu Anbarı sahibi merhum HACI AHMED FUAT ALTlOĞLU'nun ruhuna ithaf edilmek üzere,Beyazıt Soğanağa camiinde,23 Kasım Pazar günü,öğle namazını müteakip,seçkin Hafızlar tarafından mevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)Vefasız Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Yedinci Günah Eleanor Parker Bili Travers İng.EMEK Tel:44 90 07)Bisiklet Hırsızları Rejisör Vittorio De Sica İtaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • İKİNCİ Ü(AYLIK İTHÂL AHVE DE KONDU MEMLEKETİN SENELİK İHTİYACI 6-7 BİN TON.MÜSTAHSİL MEMLEKETTE FIATI 840 KURUŞ ikinci üç aylık ithal kotalarında kahveye de yer verilmiştir.Memleketin senelik kahve ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • SOZ SIRASI.KİM SON Tekel zamları,vatandaşın ilgililere,yetkililere karşı beslediği itimadı,bir hayli azaltmıştır.Bizim gibi ancak aile bütçelerinin gider ve gelirlerini hesaplayabilen insanların,yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • Bugün Aylardanberi beklediğiniz.Dostlarınıza hararetle tavsiye edeceğiniz Renkli Sinemaskop Aşkımın Bîr Günahtı İnterlude)JUNE ROSSANO MARIANNE ALLYSON BRAZZİ COOK Avrupanın şahane Münich ve Salzburg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili Sayın Doktor Lütfi Kırdarın yüksek himayelerinde TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU AHMET ANDİÇEN KANSER HASTANESİ YARARINA BOLSOY TİYATROSU BALESİ temsillerini ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • o O O GRAN-DÜŞE çorapları:CD in d o daima tercih edeceğiniz* çoraplardır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • SAHİPLERİ ARANIYOR İşte Bankamızın Büyük Yılbaşı çekilişinde dağıtacağı 16 Apartman dairesinden birinin plânı:modern yaşama şartlarının her türlü rahatlığını bir arava toplayan güzel bir inşaat numune
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • 1959 yılbaşı [APARTMAN 5 İKRAMİYE PLANI SSL ÇEKİLİŞ 1 OCAK 1959 İHg dairesi 300.000 URA PARA İKRAMİYELERİ TÜRK TİCARET BANKASI İT***» 20 BUZDOLABI* 10 RADYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • A B D Ü L C A NBA Z İN MA C EH A L A RI V^Cii Ç-Af^PlLAcAKSlN SEtvT SONAU BEYATC ADAM TAMR.IÎOLAMA2.LUKAVE.NBO OkU^kO KJDKKO TONUKO KEMiK ÇATIRDtlA Rt t UVÜyoRUM.ACABA HAN GÎMİZD£N,fiELİyOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • KARADENİZDE ŞİDDETLİ FIRTINA TRABZON,HUSUSÎ Şehrimizde dün gece yarısındanberi şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir.Karadeniz sürat postasını yanan «Karadeniz» ve ara seferini yapan «Aksu» vapurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • Ankara vapurunun iki kamarotu tevkif edildi Ankara vapuru ile kaçak saat getirmekten sanık Ahmet Şirin ile Mahmut Sami Karapınar dün Adliyeye verilmiş ve* İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan sorgula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • MERZUKA AKÇAM DÜN TAHLİYE EDİLDİ Kokain kaçakçılığından 30 seneye mahkûm olan kadın dün tel emriyle Balıkesir cezaevinden çıkarıldı BALIKESİR,HUSUSÎ Beğ sene evvel Kıbrıs uçağı ile Beyrut'a giderken k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • NİHAYET,YAKMAYAN ve SABİT KALAN BİR GÜZ SÜRMESİ Ricil's,yakmaz.Ricil's.24 saat sabit kalır.Ricil's,kirpiklerinizi kusursuz bir tarzda sarar,akmaz ve solmaz.Kirpiklerinizi blribirinden ayırır ve doğrul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • AKAY KLİNİĞİ Sinir hastalarını,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Her türlü elektrik ve fizik tedavi yapılır.Şişmanlatma zayıflatma kürleri.Bahçelıcvler,Eski Ömür Yoğurdu yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • ninninin BİR YAPRAK i 1 Vilâyetlerde Asayiş SON defa Dinar'da üç haydudun yakalanması üzerine bir okuyucumdan aldığım mektuptan su parçayı aynen koyuyorum:«Dinar'da 24 saat zarfında yakalanan üç kaati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • AMERİKALILAR KAÇIRMIŞ [A.P.İlyinski ve Ovtislninikov adında iki Rus akrobatı,18 Kusım günü Berlin'de Rus Sefaretinde yaptıkları bir basın toplantısında Amerikan casusluk teşkilâtı mensupları tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • Emirdağ sanıkları Bolvadin'e nakledildi EMİRDAĞ,CELİL KAKACA bildiriyor Başvekil Adnan Menderes'in Emirdağını ziyareti esnasında minareye yeşil sancak çekenlerin muhakemesi Bolvadin'e nakledilmiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • Ege Üniversitesi proje müsabakası neticelendi İznıirde kurulacak olan Ege Üniversitesinin şehircilik proje müsabakası neticelenmiştir.Memleketimizin ileri gelen mimar ve mühendislerinin İştirak ettikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • SUMAT OTO KURSU Ehliyet alıncaya kadar Ücret 300 T.L.Taksitle kayıtlar Nişantaşı Emlâk cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1958
  • Mensucat Fabrikası A.Ş.den Yüksek kaliteli,cazib ve fantazi kadın,erkek kumaşlarımız gelmiştir.Harbiye,Cumhuriyet Caddesi 315/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • "CİCİ CAN HAV ALLAH,VıNE I BİR MTifcTi OUOU.ARASIDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • Dıttributtd by Kfey Fe»tur«» ¦r »o Sakl-AamŞ TlAA.V o m "A »4 o âkâ ^iM^ M VC^H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • RUMÎ 1374 Teşrini s.mi CUMA 21 KASIM 19 5 8 HİCRİ 1378 C.evvel 9 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.53 12.00 14.32 16.47 18.23 5.11 2.06 7.12 9.44 12.00 1.36 12.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • BETON DEMİRİ İTHALATÇILARININ NAZARI DİKKATİNE Yeni tahsis edilen 2,5 milyon dolarlık 6-12 mm lik beton demiri kotasına iştirak edeceklerin en uygun fiat ve 60 günlük müddet içinde malların temini bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • V O «STANKflİMPORT» möskva Teşkilâtı tarafından ihraç edilmekte olan:Muayene ve kontrol cihaz ve takımlar,Teknik hassas ölçü âletleri El âletleri Elektrikli seyyar el âletleri Delen,Kesen ve Yiv açan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • TÜRKİYE ECZACILARI DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİNDEN 17 Kasım 1.958 günü toplanmış olan fevkalâde umumî heyetimiz Şirket sermayesinin bir milyon liraya arttırılmasına,ihraç edilecek beşeryüz lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • YIKANIR MAVİ Parker ğuink lekeleti çtkot/ILIK SU VE SABUN,yıkanır mavi Parker Quink lekelerini,parmaklardan ve kumaşlardan kolaylıkla çıkarır.Lekeden kaçınıyorsanız yıkanır mavi,yazınızın sabit kalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • UMUM MARANGOZLAR DERNEĞİNDEN Marangozlar Sitesinin ikinci kısım inşaatında yer ayırtabilmeleri için üyelerimizin Derneğe müracaatları.İdare Kurulu Edirnekapı Marangozlar Sitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • MAVİ ALEVLİ GAZ SOBALARI İT KOKUSUZ YANAR TOPTAN SATIŞ YERİ M FÎLİRA RJZapaşa YOKUŞU II.r ILI DM MjLÂSHAN İSTANBUL İ'mena'rYkİam'İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • HAMPARSUN NOTASI I Dr.NEVZAT ATLIĞ jııımıııııııııtmıımılMiuıılMiM ninni ıı MUSİKİ eserlerinin tesbitinde ve saklanma-S sında yıllarca yalnız hafızadan istifade E edilmiş olması,bunun yanında nota gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • HULA-HUP BARSAK DÜĞÜMLENMESİ YAPIYOR TOKYO,A.P.15 yaşında bir Japon çocuğu barsak düğümlenmesi ameliyatı geçirmiştir.Hastalığa Hula-Hup'un sebep olduğu zannedilmektedir.Doktorlar,belde yapılan dönme h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT Mm YAZAN:JULES VERNE T Ü R K Ç E S İ SELAMİ İZZET SEDES Avusturya mali sıkıntı içinde bulunmasına rağmen oldukça cömert davrandı.Halk arasında toplanan para iki yüz on a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1958
  • ¦afc^ Ya nasııı yapazâyiz?Sizi aylıkla tutmak isterim.Yani usta biraz düşündü:O da olabilir.Öyle olması lâzım.Çünkü ben bu işi tamamen senin üzerine bırakacağım,bunun için ayda ne istersin?Usta düşünm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • HAKİKÎ DAMPİNG FABRİKA MALİYETİNDEN DAHA AŞAĞI SATIŞ MULİNE ERKEK KUMAŞLARI,GRİ SERJ YÜNLÜ PANTALONLUK KUMAŞ FANTAZİ EMPRİME VE DÜZ YÜNLÜ ROPLUK-LAR PIEDS DE POULS,PETİT CARREAU S 140 Cm.EN v,MANTOLUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • BÖLÜKBAŞI TEKRAR P.M P LİDERİ t Baştarafı Birincide iği,çalışma ve doktrin mevzularına cevap vermiştir.16 Ekim 1958 protokolü ile «Şartlı» larak C.M.P.ye katılan Köylü Parisi Lideri Tahsin Demiray,Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • BULUNMUŞ İLÂÇ Taksim meydanında çok lüzumlu bir ilâç bulunmuştur.Sahibinin gazetemize müracaat etmesi rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • Şehrimizde çok takdir edilen LOS FLAMENGOS Meşhur İspanyol Atraksiyonu Beyoğlu ŞEHRAZAD Restoran Paviyon Her Pazar matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • SEZAİ AKDAĞ'A DÜN TEESSÜF EDİLDİ t Baştarafı Birincide gazeteciler cemiyeti ve gazeteciler sendikası Manisa mebusu Sezai Akdağ'a aşağıdaki telgrafları göndermişlerdir.«Atatürk Üniversitesi gibi kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • SANAYİ ve İTHALÂTÇILARIMIZA Dünyaca S C H U ER Fabrikasmm Tanınmış her nevi FREZE ÇAKILARI CARTENS TAKIM TEZGÂHLARI OTO MARTİN MARANGOZ TEZGÂHLARI için sipariş kabul edilir.Müracaat:Galata Perşembepaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • BETON DEMİRİ İTHALATÇILARININ NAZARI DİKKATİNE En müsait fiat ve şartlarla proforma fatura verilmektedir.Tahsis tarihinden itibaren 60 günlük müddet içinde mallar gelmiş olacaktır.Derhal müracaatınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • Hiç bir çamaşırcı çamaşırlarınızı AKSEL AKSEL,konforun,kolaylığın,çabukluk ve rahafın ta kendisidir.ÇAMAŞIR MAKİNESİ Bühjn mağazalarda^ arayın ıx.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • MUHALEFET,MUHTAR SEÇİMİNİN TEHİRİNİ TENKİU EDİYOR Muhtar seçimlerinin bir yıl sonraya bırakılması yolunda Büyük Millet Meclisi tarafından alınan karar,muhalefet partilerinin İstanbul teşkilâtında gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • İdealist Demokratlar'a mukabele efmiyecekler D.P.İl Müteşebbis İdare Heyeti,«İdealist demokratlar» adı altında kendilerine muhalefet edenlere kargı hiçt!mukabelede bulunmamaya karar ermiştir.İl Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • SOMUNCUOĞLU SASIN ENSTİTÜSÜNE DÜN CEVAB VERDİ S Baştarafı Birincide Fakat bu teşekkül ile onun adına hacket edenlerin asıl gafleti Türk millci ve Türkiye devleti hakkındaki zımli hükümleridir.Türk mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • KİBRİS İÇİN KARAR SURETİ t Baştarafı Birincide ir istibdat» diye vasıflandırmıştır.Türk delegesi Nurettin Fuat Alpkaral,Yunanistan'ı «Kendisini hiçbir yere ılaştırnıayacak olan kuvvet ve şiddet iyase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • ÖĞRETMENLER HAKKINDA AÇIKLAMA Maarif Müdürü Ali Teoman,şehrlmizdeki okullarda vazifeli öğretmenlerden 50 ye yakınının asabi haller gösterdiği yolundaki haberler üzerine şunları söylemiştir:Dairemize r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • Bir ingiliz Vekili gayri ahlâkî münasebetten suçlu LONDRA,A.P.İngiltere Harici İşler Devlet Vekili Muavini Douglas Harvey,Buckingham Sarayı karşısındaki Saint James parkında,19 yaşında bir askerle gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • BİR GAZETE,PEMBE RENKLİ AMBALAJ KÂĞIDINA BASILDI SİVAS.HUSUSÎ Şehrimizde neşredilen günlük gazetesinin mesulleri gazete kâğıdı tahsisi yapılamadığından gazeteyi pembe renkli ambalaj kâğıdına basmak me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • Yeni zamlar yapıldı t Baştarafı Birincide saat 13 de sona erecektir.Bu müddet içinde beyanname vermiyen veya yanlış boyanda bulunanlar hakkında Millî Korunma Kanunu hükümlerine dayanılarak takibat açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • Virtüöz Violonist PETER DAMİNOF Sihirli Kemanı ile Beyoğlu ŞEHRAZAD Restoran Pavivon Her Pazar Matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • BURSA YANGIN!DÂVASINDA HİMALAYA DÜN İFADE VERDİ BURSA,HUSUSÎ Geçen Ağustos ayında Bursa'da vukua gelen büyük Kapahçarşı yangınının dâvasına dün Asüye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Sâhit olarak ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • Mis Viyana 1957 FOLİ PARİS Strip tease Beyoğlu ŞEHRÂZÂD İtalyan Radyo ve Televizyon ALFONSI ALFONSO Orkestrası Pazar matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • zamanımızın mucfeesî/DOLMA KALEMLERİ A ve G Tipleri piyasaya arz edilmlsllr.V AKÜM pompalı olan bu dolma kalemler sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.Butun yedek parçalan mevcuttur.DİKKAT ı ATLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • Vlyananın meşhur Revüsü LANG Balesi Beyoğlu ŞEHRÂZÂD Restoran Paviyon Her Pazar Matine 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • Bu akşamdan itibaren İspanyol Şarkılarının Büyük Vedeti İSSA PEREİRA Beyoğlu ŞEHRAZAD'ta Her Pazar matine 16 da 65372)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • BİR TEMİZLEME HASSASI HERŞEYİ DAHA İYİ TEMİZLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK 0 SAT.arazi,Pendik ve civarında,her içe elverişli.Tel:44 51 96.SAT.çiftlik.44 76 74.CUMHURİYET caddesinin ikinci sokağında,3-5 odalı,konforlu katlar,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1958
  • KÂĞIT TAHSİSİ ALAN İTHALÂTÇILARIN DİKKATİNE îsveçte mâruf ELOF HANSSON firmasmuı Avusturyadan daha uygun hususî yeni fiatlan tatbik ettiğini bildiririz.DANON ve DANON Sultanhamam Kondros Han No.3 Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.11.1958
  • 33 N AMZE D 2 gruba ayrılıyor Hilmi ile takviyesi düşünülen B„ fakımının iskeletini Galatasaray teşkil edecek GÜNDÜZ KILIÇ resmen antrenör Futbol Federasyonu önümüzdeki salı günü toplanarak 7 aralıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • f w—[SAMİ ÖNEMLİ] HAYIRLI OLSUN MUH f,tbo,cu,arımızdan Galatasaraylı Coşkun Ozan ve Metin Oktay dün müşterek ser-«#*iWWM maje ile Tarlabaşmda bir yedek parça mağazası açmışlardır.Resim,iki futbolcuyu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • Bilet fiatlarına zam yapılması isteniyor Yeni teşebbüsün esası "Çift tarife olacak p rofesyonel birinci lig'e dahil kulüpler maç biletlerine zam yapılması için tekrar teşebbüse geçmişlerdir.Bu teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • Real biletleri için tahkikat yok stanbul Valisi Ethem Yetki I ner,Real-Madrid maçının biletlerini izinsiz bastırarak,satışa çıkaran Beşiktaş Kulübü hakkında tahkikat açılması için Bölge Müdürlüğüne em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • F.Bahçe-G.Saray basketbol finali Sergi Sarayı' nda Teşvik turnuası finalini teşkil eden Galatasaray Fenerbahçe Basketbol maçı büyük bir ihtimalle 10-15 Aralık tarihleri arasında Spor ve Sergi Sarayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • MADRİD MAÇININ OBJEKTİF HİKAYE Sİ 1:Boğa güreşi,2:futbol 1:Franco,2:Bernabeu Real-Madrid,gerçekle,o milyonluk şöhretler değil,Munoz,Calderon gibi idarecilerdir spanya'da halk iki şeyle I meşguldür:1 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • r—İSAMİ ÖNEMLİ J BASRİ CcALISIYÛR Ronıan 'a maçından sonra hastalığı sebebiyle bir müddet evinde istirahat eden Fener-I^Mklyl I Un bahçeli Basri dün takımının antrenmanına iştirak etmiştir.Hastalığı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • Antrenör,yumruk yiyen hakemin maçı tatil etmeyişinden şikâyetçi.Revanş'da taktik «Hücum» olacal Beşiktaş antrenörü Remondini perşembe günü Mithatpaşa Stadında Real-Madride karşı Beşiktaşın hücum takti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • Federasyon S.Garan hakkında tahkikat açtı Madrid'teki Real Madrid-Begik*'"' maçının radyo spikeri Sulhl Garan hakkında Futbol Federasyonu da tahkikat açmıştır.Federasyon Reisi Orhan Şeref Apak «Bize d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • TURGAY,gerekirse tedaviye gönderilecek Futbol Federasyonu lüzum görüldüğü takdirde Romanya millî maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Turgay'ı Avrupada tedavi ettirecektir.Federasyon Reisi Apak,büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • H.KAPLA1S gidemiyor Rus Güreş Federasyonu tarafından Moskova'da yapılacak bir turnuvaya davet edilen ağır sıklet şampiyonumuz Hamit Kaplan,bu seyahate kati olarak gidemiyecektir.Federasyon çevrelerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1958
  • R Eşfak ATKAÇ FUTBOL Federasyonu Reisinin birkaç gün önce bir beyanatı vâki oldu.Millî takımımızın son iki müsabakası vesilesiyle yükselmiş tenkid sesleri babında konuşan mumaileyh diyor ki:«Biz Futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor