Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • Devrilen Başvekil Abdullah Halil Yeni Lider General Âbud,Meclisi ve partileri kapattı DIŞ HABERLER SERVİSİ SUDAN'da Ordu Başkumandanı General İbrahim Abud,dün şafak sökerken bir hükümet darbesi yapara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • KÜÇÜK.OMUZLARDA New;orkJta bulunan Kıbns'h ider ^kl meselesinin sulhçü ve âdil bir hâl çaresine baglanmLnı temin inıZLSyaE glnı,söylemiştir.Yukarıdaki resimde,Doktor Küçük Nev-York'a m va«ı««,M„da Idh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • inönü Siirt'e bir mesaj gönderdi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Lideri İnönü,Siirt C.H.P.kongresine gönderdiği mesajda «bana atfen Siirt'iıı muhterem halkına isnat ettikleri hikâyeler asılsızdır,oydurmadır ve if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • Bir amele öldü IÖZDEMİR GÜRSOY1 Şişlide Kocamansur sokağında inşa edilen bir apartmanın üç metre derinliğindeki kanalizasyonunda çalışmakta olan işçiler toprağın kayması neticesinde altında kalmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • ICIN H.P.ve Hür.P.idarecileri dün birleşme şartlarını tesbit etti Karar bugün açıklanacak ANKARA,HUSUSÎ CH.P.ve Hür.P.liderleri dün Hür.P.Genel Merkezinde gücbirliğinin «söz kesimi» toplantısını yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • J T eski lata dahil memleketler feza çalışmalarım birleştirecekler Dün başlayan Parlâmentolar konferansında Kıbrıs meselesi de ele alınıyor PARİS.AA.NATO Parlâmento üyeleri konferansının açılış toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • YAKACAK SIKINTISI VAR GAZETELERDEN)lı/PÜAH KÖYDE Nwmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • D.P.İl Başkanı gelecek seçimde istanbul'dan hiç endişesi olmayan insandır.Eminönü Merkez Bucağının açılış merasiminde ne Gelecek seçimden endişeliyim)dedim ve ne de konuşmamın manâ ve muhassalasını bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER| Kapanan Sergi Sanayi Sergisini gezenler arasında tertip edilen «En Güzel Pavyon» müsabakası sona ermiştir.SUmerbankın mensucat pavyonu 8501 oyla müsabakayı kazanmış,yarışmaya katılanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • Muhtar seçimi lehir olunuyor Kanun teklifi Dahiliye Encümeninde kabul edilirken bâzı D.P.liler muhalefetin tenkidlerine katıldı ANKARA,HUSUSÎ Mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • YENİ İNGİLİZ ELÇİSİ GELİYOR [MİLLİYETİ İngiliz hükümetinin memleketimize yeni tâyin ettiği Eüyükelçi Sir Bernard Burrows ile eşi Lady Burrows,Perşembe günü Adana vapuruyla şehrimize gelecektir.48 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • Urfa Valisi için TAKRİR VERİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt Meclise iki takrir vermiştir.Karakurt Valilikten istifa edeceğini ve D.P.ye hizmet edeceğini söyliyen Urfa Valisi Kadri E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • Ülkü Arman yarın HAPSE GİRİYOR ANKARA,HUSUSÎ Ulus gazetesi Yaz;İşleri Müdürlerinden Ülkü Arman yarın sabah Savcılığa teslim olarak cezaevine girecektir.Ülkü Arman,Bülent Ecevit'in «Mümtaz Tarhan çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • Milletlerarası Basın Enstitüsü Protesto ediyor Menderes'e yollanan bir mektupta Basın Hürriyetinin korunması istendi Muhalif partiler protesto mektubunu yakında Meclise getirecekler MİLLETLERARASI Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • Kırşehir Em.Müdürü tekaüde sevkedildi KIRŞEHİR,HUSUSÎ Kırşehir Emniyet Müdürü Selâhattin Barut tekaüde sevkedilmiştir.Karar,Ankarada bulunan Emniyet Müdürüne tebliğ edilmiştir.Emniyet Müdürü hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • "Atatürk üniversitesi,Amerikadaki Nebreska Üniversitesinin eşi Atatürk Üniversitesi çalışma şekli itibaıiyle Amerika'daki Nebreska Üniversitesine benzemektedir.Atatürk Üniversitesinin üç fonksiyonu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • YILDIZ ÜTÜ RESISTANSLARI Kordonlu ELEKTRİK SOBALARI Seramik ELEKTRİK OCAKLARI Üstün Kalite Az sarfiyatlı olup GARANTİLİDİR.TERCİHAN ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1958
  • REİSİCUMHUR BAYAR,BAŞVEKİL MENDERES VE CELÂL YARDIMCI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE BİR ARADA [Telefoto MİLLİYET Erzurum İstanbul] Atatürk Üniversitesi tedrisata başladı Bayar,Ata'nın vasiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • B.C.G.VEREN AŞISI İLE ÇOCUKLARINIZI AŞILATINIZ MÜCADELE ne derece şiddetli olursa olsun ve önü ne kadar alınırsa alınsın,yine de zaman zaman,yer yer mikroplu,salgın hastalıklar baş gösteriyor.Tifo,dif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • 10 ÖĞRENCİYE BURS I Açtırdığı ÖĞRENCİ BURSU İ HESABI)ileçocuklarının tah-5 sil masraflarını garanti edı-yor.Pamukbank her sene İğ 10 öğrenciye BURS veriyor.S Ayrıca bu hakkı kazananla-ra ücretli iş te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • Plâstik Topuk Uçları Kundura imâlcilerinin nazarı dikkatine BAYAN KUNDURALARI İÇİN Yeni buluşumuz plâstik topuk uçları zarif,iktisadî ve dayanıklı olup toptan sipariş kabulüne başlanmıştır.Adres:ÖZLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • KALORİFERLİ DÖŞELİ DAİRE Şişlide iki oda bir salon ve bir hol kaloriferli komple döşeli bir dair* kiralıktır.Şişli,Hanımefendi sokak 109 Hergün 11 le 15 arası görülebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • GENÇ DAKTİLO VE MEMUR ARANIYOR Galata,OSMANLI BANKASI Personel Servisine müracaat edilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • RUMt I SALI HİCRt 1374 18 KASIM 137S Te»rini-j sanl C.errel 5 1 19 5 8 VAKİT VASATI EZANİ Gün et 6.49 l.âS OğUt 11.5» 7.0» ikindi 14.33 9.44 Aksam 16.49 12.00 Yatın 18.24 1.35 İmsak KM 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 I Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Ederğ linda ve Pablo'dan İspanyol melo-dileri 8.45 Türküler ve oyun ha-vaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Kendinizi değmez şeylerle yorduğunuzu farkedeceksiniz.Bu uyanış olacak.KOVA BURCU B.[21 Ocak 19 Şubat] İsinizde bir değişiklik yapmak istiyorsunuz.Çok isabetli olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • BU LM AC A 1^2 3 4 5 6'7 8 9 10 H 12 5E II" ZZM1 SOLDAN SAĞA:1 Evliyalardan sâdır olan harikulade söz veya hal;Denizcilikte macuna ve başka makinelerin çevrilmesi kumandası.2 Basbayağı;Merkep.3 Henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • YIL SONUNDA OTOMOBİL HER 150 LİRAYA AYRI BİR KUR'A NUMARASI Acele Hesap Açınız DOĞUBANK—I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • tslanbul Sanayi Odasından Odamız azalarına tevzi edilmek üzere ithâl malı 0.30 m/m lik az bir miktar saç tahsis edilmiştirihtiyaç sahiplerinin 18/11/1958 Salı günü akşamına kadar müracaatları rica olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • 1 Amerikalı 25 cerrah şehrimize geliyor Beynelmilel Cerrahlar Koleji Amerikan Seksiyonu üyelerinden müteşekkil 25 kişilik bir heyet,konferanslar vermek üzere yarın cehrimize gelecektir.Heyete,memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • Beykoz cinayeti failleri ve îki şahit tevkif edildi Beykozda hemşehrileri Hüseyin Memig'i boğazını keserek ödlüren Temel Karahasan ile oğlu Mustafa Karahasan dün sorgularını müteakip tevkif edilmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • Levha takmayan dolmuş plâkaları sökülecek Dolmu?yapan otomobillerin gidecekleri istikameti gösteren levhalar konulması için şoförlere verilen mühlet dün sona ermiştir.Bugünden itibaren bu levhaları ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • İspanyol randevucu hudut dışı edilecek İstanbulun en lüks randevu evlerinden birini işleten ve evi basıldığı zaman içinde aynalı odalar bulunduğu görülen İspanyol Antonio Benda bugün hudut dışı edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • DAYAK HÂDİSESİNİN ŞAHİDİ ŞOFÖR HÂLÂ BULUNAMADI ÇİFTEHAVUZLARDA İKİ KİŞİDEN DAYAK YEDİĞİNİ SÖYLEYEN BAHÇIVAN,KADIKÖY POLİSLERİ ARASINDA FAİLLERİ SEÇEMEDİ Çiftehavuzlarda yol ortasında iki kişi' tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • Her Akşam LALE BARD'a meşhur İtalyan Kuarteti PAOLO TAGLIEFERRİ MARMARA RESTORAN'da Ekzotik ispanyol Orkestrası FRANCISSCO HERRERO'yı takdim eder.ÖZEL ÇARŞAMBA AKŞAMLARIMIZ İÇİN Rezervasyonlarınızı şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • GÖRMEDEN KARAR VERMEYİNİZ!100 YÜN ERKEK KUMAŞLARI HER KALİTEDEN ÜSTÜN Metresi 55 LİRA İIHAN FRFN EMİNÖNÜ sultanhamam 1L,Unn *Jİ*H11 RIZAPAŞA YOKUŞU BAŞI Tel:22 15 16 No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Sanayi Sergisinde teşhir edilen mallar 17/11/1958 pazartesi gününden itibaren sahiplerine iade edilecektir.Ambalajlama ve nakliye işleri ve masraflar standları tertipleyen mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • 31 ARALIK 1958 KEŞİDESİNDE tr afi mmi %m m*ı İSTANBUL BANKASI 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • 11111 I Milletlerarası Basın Enstitüsünün İ Başvekilimize mektubu l I f^l ECEN ay,Milletlerarası Basın Enstitüsü Yö-f m~ netim Kurulu Başkanı Urs Schwara tarafm-1 dan Başvekil Adnan Menderes'e protest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • ŞAN SİNEMASINDA Pazartesi suareden itibaren her gün ve her gece Büyük heyecan ve macera filmi ÖLÜN KOŞUSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • SATILIK BÜYÜK KONAK Işhanı,yurt,mektep ve hastahane obnağa elverişli 850 M2 bahçesi ile 24 odalı kârgir konak satılıktır.Tediyede kolaylık yapılır)Müracaat:Her gün 10 12 arası Tel:27 14 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • KÜÇÜK SANAYİCİLER Kota alan sanayicilerin ithalât işleri dervıhte edilir.«CAVKO» Cevat Karaosman Tic.ve Kom.Evi Cermenyan Hanı No.21 Bahçekapı Telefon:22 01 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • mine çinkilli ile TACÎ TINMAZ Nişanlandılar.17.11.İU38 Kadıköy l ci&s:Y .i-ivx-&MA &ii-&Mvt,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • Kayıp Aranıyor 40 gündenberi kayıp olan oğlum Halil Didici'yi gören veya nerede olduğunu bilenlerin.Kızıltoprak Acem Sait Ağanın kahvesine bildirmeleri rica olunur.64426)Hüseyin Didici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • İLÂÇ LABORATUARI Muhasebe ve İdare Servisinde çalışacak lisan bilen bay veya bayana ihtiyaç vardır.Referans ve istedikleri ücreti bildiren bir mektupla «Idare rumuzu ile P.K.176 istanbul'a müracaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • BAYANLAR İçin ROPLUK-MANTOLUK Her yerde a DAHA UCUZ ARSLANLI Sultanhamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAB Tel:44 25 62)Bahar Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel t 440835)Yedinci Günah Eleanor Parker Bili Travers İng.EMEK Tel:44 90 07)Bisiklet Hırsızları Rejisör Vittorio De Sica İtaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • HAKLI BİR İSTEK.Güzleri sevinç buğusu ile sisli büyük bir lıalk kitlesi,önde davul zurna,daha önde on onbeş kişilik bir grup,uzun iskele üzerinde vapura doğru yürüyorlar.Gidenler,bu sıcak lıüsnükabulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • ACI BİR KAYIP Sevgili büyüğümüz Manisa eşrafından Giritli Hasan oğlu Abdullah Ayman'ın ağabeysl,Nusret Ayman'ın zevci,Sahavet Gündüz,Sedat,Mehmet ve Semahat Ayman'ın babaları,Ahmet Gündüz'ün kayın ped
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • SUNÂY OTO KURSU Ehliyet alıncaya kadar Ücret 300 T.L.Taksitle kayıtlar Nişantaşı Emlâk cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • il apartman dairesi daireli apartman ayrıca 85.000 lira para ikramiyesi x,x,x,x,x,x,x*x,x,x,x,x*x,x,x*x,x,x,x,Xî!xw*x*x*x4:TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti Son Para Yatırma Tarihi 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • Denizcilik Bankası 600 bin dolar temin etti Denizcilik Bankası,ICA yardımlarından 600 bin dolarlık bir kredi temin etmiştir.Bu husus,dün Ankaradan dönen Umum Müdür Sami Şehbenderler tarafından açıklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • CMP de Gölge kabinekuruyor CM.P.Genel kongresine verilecek tüzük tadilâtı kabul olunduğu takdirde,C.M.P.liler,iktidarın icraatını bir aGölge Kabine» vasıtasiyle murakabe edeceklerdir.Tüzük tadilâtını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • BİR YAPRAK Acı düşünceler j E ALAT ASARA Y Lisesini geçen sene bitirmiş,bu sene Üniversiteye E f m—kaydolmuş bir genç vardır,arada ziyaretime gelir,bana merak E E ettiği bâzı şeyler sorar,biliyorsam c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • YARALI BİR SABIKALI HASTAHANEDEN KAÇTI Kendisini yakalamak isteyen polislere hücum eden ve bu arada yaralanan sabıkalılardan Heınzi Çetin yatırıldığı Gureba Hastahanesinden kaçmıştır.Bir jandarma eri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • BİR KAZADA İKİ ASTEĞMEN ÖLDÜ BATMAN,HUSUSÎ Bitlis'ten Kurtalan'a gelmekte olan bir askerî Cemse,yolda bir kayaya bindirmiştir.Kaza sonunda 2 Asteğmen ölmüş,8 er de ağır surette yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • KÜBA'DA 113 ÂSİ ÖLDÜRÜLDÜ HAVANA,A.P.Küba ordusu,batı eyaletinde son 24 saatte cereyan eden çarpışmalarda 113 âsinin öldürüldüğünü açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • S ON M Al.ı TAR."ZANA TATLI TATU BAKAR.SON SÎJNLER.DE' ^r^AMi BiRaKMIİ OLANİ TARZAN ZENdÎNÎN Ağ»»Rüğ»INI ^ILKHArAuET E fUSSEDEFU*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • 12 HAYDUT yakalandı Şakiler 2 sene evvel Siirtln Şırnak kazasında buğday almaya giden 3 kişiyi öldürmüştü ANKARA,A.A.Jandarmalar iki sene evvel yol kesip 3 kişiyi öldüren 12 haydudu yakalamıştır.Hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • Çocuklarına kızan kadın intihar etti İZMİR,HUSUSÎ Çocuklarına kızan bir kadın dün D.D.T.ile intihar etmiştir.Kemer'deki hâdisede Hâle.bir şişe D.D.T.içmiştir.Manisa'nın Selendi kazasında da Nurullah D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • Yüzde 80 leri yatırma müddeti Pazartesi günü sona eriyor İthalâtçı yüzde 80 lerinin yatırımı pazartesi günü saat 17 de sona erecektir.İlgililere tebligat yapılmıştır.Kamyon ithal hakkını kaybedenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • Hazırlayan:HALİT KIVANÇ arzusu.ALATURKA İstanbul Radyosu'ndan kaldırıldıktan sonra Ankara Radyosu da ayni yoldan yürümüştü.193B yılının Ankara Radyosu,Ankara Palasın altında,tâbir caizse bir bodrumda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • 9 wenn son ansan.Ünlü aktör hastahaneye kaldırılırken Gina Lollobrigida ağlıyordu.Tyrone öldüğünde üstünde "Hz.Süleyman,in kıyafeti duruyordu MADRİD,HUSUSÎ FİLM çevirirken Ölen Amerikalı aktör Tyrone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1958
  • LERMİOĞLU'NUN EŞİ TAADDÜDÜ ZEVCATIN ALEYHİNDE Erkeklere İkinci Evlenme» hakkı tanınması ile ilgili bir kanun teklifinde bulunan D.P.Trabzon milletvekili Osman Nuri Lermioğlu'nun eşi Nazmiye Lermioğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.11.1958
  • SS.J& mm US I» 'i mmmm Seyahat edeceğiniz ilk jet Clipper,sivil havacılıkta servise konulmak üzere en ciddi şekilde uçuş tecrübesinden geçmiş olan Boeing 707 uçaklarıdır.PAN AMERİCAN LONDRADAN AMERİKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1958
  • «E.31SOR SENSıN ANI_ACHK A/V\A İŞ CANA GEÜNCE İDAREVı SANA BiRAk.MBS?8wiKcwSww5S ^S &Bu£ Mlllİ V *L üt EKİ.PEKj BlR.C5AHA TEKERRÜR ETMEZ.3f W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1958
  • ALLABLIK ALİ »EY iıLUPJ^ £W S/ANİA SıCÛ ICl-RA.BlVE VEREVı'v,C^AVLvA iVİ Gı'DETR.VEME «tOUJttC TEMİZLİ.Gı CA/V\ASıR.VÇUKABIVEL.ERI DE BİT aaivçr.Şuna ba .i~aSTİk GİBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1958
  • K L Ö B X MARİA VİNCENT SON BES GÜN Emsalsiz muvaffakiyet MEŞHUR İTALYAN A^Ş0N PİERALDO Şantöz LORİANA BASSİNİ Tel:48 44 47 Lütfen masalarınızı saat 17-19 arası ayırtınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1958
  • TAM YAĞLI YUMUŞAK BEYAZ PEYNİR SATILACAKTIR BÜREKÇİLERİN ve diSer alıcıların 2111.958 Cuma Sünü saat 10 da W i Merkezinde bulunmaları Tel:27 38 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT hMBsE,YAZAN:JULES VEBNE TURKÇESI:SELAMİ İZZET SEDES Teksasta.ise aksine bir çok büyük şehir vardı.Nucseste Corpus-Christi,Kio-Bravo üstündeki bütün siteler,Web'de Laredo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1958
  • Kamyon avluya gelip evin önünde durdu.Yatakları,sandıkları,kab kaçak küfesini,valizleri,kilimlere sarılmış denkleri,burçları kamyona doldurdular.Murad,Fcyyaz'ın eşyasını kontrol ediyormuş hissini verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1958
  • lli!l]ll!l!llilll!ll!lltlllliliii:i!llll!ll!llli!l!liilll!ll!PÜLCÜ ATATÜRK RESMİ Büyük Atatürk'ün kaybının 20.yıldönümü dola-3 yısiyle bir hâtıra serisi çıkarılması kararı bütün yurt-ta memnuniyet uya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • 3)günlerce sizi korur muntazaman ODO-RO-NO kullanınız ODO-RO-NO terlemeğe ve terden mütevellit nahoş kokulara mani olur.günün her saati cazibenizin ve taravetinizin koruyucusudur.fevkalâde kullanışlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • MUHTAR SEÇİMİ TEHİR OLUNUYOR t Baştarafı Birincide beplerle seçimlerin tehir olunamıyacağını,sık sık yapılacak seçimlerle vatandaş nabzının yoklanması gerektiğini göyllyerek seçmen kütüklerinden mu2da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • MECLİSİN DÜNKÜ TOPLANTİSİ 13 DAKİKA SÜRDÜ ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin 13 dakika devam eden dünkü toplantısında,hâkimlere verilecek tazminatın arttırılması ile alâkalı tasarının müıakeresi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • BEYRUT'TA ERMENİLER ÇARPIŞTI BEYRUT,A.A.Beyrut'ta sağcı Tasnak teşkilâtı ile "j Hınçak'çılar arasında çıkan kanlı kavgada 3 kişi ölmüştür.Kavga Beyrut'un doğusunda bir kahveye atılan bomba neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • SAĞNAKLAR EGE'DE HASARA SEBEP OLDU İZMİR,HUSUSÎ Ege Bölgesi Uç gündenberi aralıksız vağan yağmurun tehdidi altındadır.Akar sular kabarmış,barajlardakt suların seviyesi yükselmiş,bir kısım yollar harap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • İŞ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE Ankarada müessesenizin daimî bir mümessilinin bulunmasını,firmanızın bir şubesi olmasını ve işlerinizin titizlikle takip ve intaç'ını arzu ederseniz ANKARA P.K.No.81)adresine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • Atatürk üniversitesi tedrisata başladı t Baştarafı Birincide Bugüne kadar 4 milyon lira sarfedildlğini ve muvakkat binanın üç ayda tedrisata açılabilecek hale konduğunu belirten Yardımcı.Trabzon'da da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • Gucbııiıgı için söz kesiliyor Baştarafı Birincide gelmişler ve derhal iç salona geçiünistir.Burada İnönü «Baş köseye» oturtulduktan sonra su konuşmayı yapmıştır:«Memleketimizin İçinde bulunduğu siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • RUS UÇAKLARI AMERİKAN UÇAKLARINA TECAVÜZ ETTİ Ballık ve Japon denizi üzerinde vukubulan hâdiseleri Amerika bir nota ile protesto etti WASHİNGTON,AP.Amerikan hükümeti,10 gün kadar evvel Ballık Denizi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • D.P.GENÇLİK KOLU İDARECİLERİ ARASINDA TASFİYE BAŞLADI D.P.İl Gençlik Kolu İdarecilerinden bir kısmı vazifelerinden alınmıştır.Bu gençler,bir müddet evvel,başkanları Hayrullah Özoktay hakkında «güvensi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • SUDAN'DA HÜKÜMET DARBESİ t Baştarafı Birincide Hükümet merkezi Hartum'dan alınan haberler,Sudan'da halen sükûnet hüküm sürdüğünü,ordunun duruma hakim olduğunu göstermektedir.Sudanın yeni lideri bir ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • Bülbül yuvası nâmiyle mâruf ormancık içinde 18 daireli işbu apartman Suadiye vapur iskelesine tramvaya ve denize bir dakikadır.Resmî kıymeti 1,5 milyon liradır.Müştemilâtlar 40 bin ufak daireler 65 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • Oto Camcılarına Müjde Kırılmaz Düz Mikalı Camlarımız Çıkmıştır.Yeni bir parti muhtelif eb'adda mikalı düz camımız çıktığını bildiririz.Adres:ARAÇLAR KOMANDİT Şti.Dolapdere,Kurtuluş Deresi Cad.74 Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • SANAYİCİLERE Elektrik Makinaları Sanayii Müessesesinden 0-100-250-600-1100 C dereceye kadar çeşitli sıcaklık ölçü* âletleri.Şigli Meydanı No.199 Tel:47 24 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • OyCfıe üstün kalite zengin çeşit konfeksiyon Kız ve Erkek Çocuk Elbise ve Paltoları Mağazamızda bulunur Şisll Etfal Hastahânesl duraftı karsısı Zambak Çarşısı Tel.47 66 97
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • "AiaiürkÜniversitesi,Amerikadaki Nebreska Üniversitesinin eşi t Baştarafı Birincide vilayetlerde ve ilk plânda Elâzığ ile Vanda İlmî araştırma merkezleri kurulacaktır.Yeni Üniversite,talebenin bütün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • Milletlerarası Basın Enstitüsü protesto ediyor t Baştarafı Birincide hâdise olduğunu» söylemiş ve «Başvekili kibar bir lisanla protesto eden bu teşkilât haklıdır» demiştir.Resmî makamlar bu mevzuda bl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • SİTE SİNEMASI'nın S 1 I P Hârika filmlerinin ilk incisi SİNEMASI SAYONARA Şişli Halaskar Gazi Caddesi ELVEDA MARLON BRANDO MİİKO TAKA RENKLİ SİNEMASKOP 3500 METRE,12 KISIM,3 SAAT Kalbleri dile getiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1958
  • KELİMESİ 100 KURUŞ,KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SATILIK veya kiralık,Bomontl sanayi rmntakasmda fabrika binası.Tel:48 16 30.ECZANE sat.63 66 65.KADIKÖY Bahariyede sat.katlar.Üçer oda.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • MADRİD MAÇININ OBJEKTİF HİKAYESİ Real-Madrıd değil sâdece Di Stefano Seyirciler centilmendi »ispanya'nın şampiyon takımı keza.Fakat bu şımarık Arjantinli maçı son üç dakikada tek başına çığrından çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • KISA HABERLER SPOR ve Sergi Sarayının,İstanbul Bölgesine resmen nakli muamelesi Mart ayında yapılacaktır.Spor ve Sergi Sarayı müdürüyetine,nakil için şimdiden faaliyete geçilmesi hususunda direktif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • C.I.S.M.8 futbolcuya takdirname gönderdi Güıeşçi Moıgül ve atlet Koç da Erkânı Haıbiyei Umumiye Riyaseti tarafından takdir göıdüleı C.İ.S.M.beynelmilel askeri spor konseyi oynadıkları müsabakalarda,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • Basketçiler çalışacak Milli Basketbol Takmı namzed kadrosu yarın sat 19.00 da İ.T.Ü.salonunda çalışacaktır.21 kişilik kadro kırmızı ve beyaz olmak üzere ikiye ayrılarak maç yapacaktır.Namzedler ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • VEFA KALESİNİ Baskın koruyacak Vefa Bulgarislandaki maçlarında tecrübe ettiği Baskın ile lig maçlarına devam edecektir.Yeşil Beyaz idareciler Vural ile Markuçoyu kadrodan çıkarıp,liglerde genç kalecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • Basketbol lig maçları programı Dün toplanan Basketbol tertip komitesi haftanın programını tesbit etmiştir.Buna göre 1.küme maçları cumartesi günü oynanacaktır.Pazar günü ise genç maçları ve millî bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • Garnizon İ.Spor bugün oynuyor Garnizon takımı bugün sat 12.30 da Mithatpaşa Stadında Istanbulspor ile hususi bir karşılaşma yapacaktır.Her iki takım da sahada ful kadrolarıyla yer alacaklar,sâdece yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • İSMET ATLI FED.REİSİNE HAKARET ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Milli güre?takımı kaptanlarından İsmet Atlı,Cumartesi ve Pazar aksamları yapılan Şekerspor'un kazandığı Müesseseler Kupası güreş müsabakalarında Ethem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • [İLHAN DEMİRELİ E D fi II U Fenerbahçe Beyoğluspor lig macında sakatlanan Ergun'a k İl U U il doktor bir hafta istirahat vermiştir.Adalet karşılaşma sında takımdaki yerini alamıyacak olan genç futbolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Madrid maçının yorgunluğuna rağmen Beşiktaşlılar dün çalıştılar.[İLHAN DEMİRELJ rÇlİfTAÇ'i II AD adritl maçının yorgunluğuna rağmen Beşiktaşlılar dün çalıştılar.İT A E A I* Îİ MB İİ{f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • FEDERASYONDAN G.Saray şikâyetçi Turgayın tedavisi ile Millî kadrodaki oyuncuların maaş ve primleri istendi GALATASARAY Kulübü,Romanya maçında sakatlanan Turgay'ın tedavisi için Futbol Federasyonuna mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • Bahsi Müşterek için çalışmalar devam ediyor Futbolda Bahsi Müşterek Kanununun kabulü yolunda çalışmalar devam etmektedir.Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce hazırlanıp,Maarif Vekâletince tasdik edilen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • F.İ.LA.Paris'te bugün toplanıyor Dün sabah uçakla Paris'e giden Vehbi Emre,ikinci başkanı bulunduğu Beynelmilel Güreş Federasyonunun bugünden itibaren yapacağı toplantılara iştirak edecektir.Emre,F.İ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • Voleybol I.Küme lig maçları Pazarca baş.iyor Voleybol 1.küme lig maçları bu hafta pazar günü Kadıköy halkev nde ve İ.T.Ü.salonunda başlıyacaktır.Pazar:Kadıköy Halk evi:10.30:Kadıköyspor İst.Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • Beykoz Hollanda'dan maç teklifi aldı Beykoz,Hollandadan bir maç teklifi almıştır.Bunu kabul eden Sarı-Siyahlılar 12-14 Nisan tarihlerinde İki karşılaşma yapmak üzere,22 kişilik bir kafile ile Hollanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.11.1958
  • Iskoçya ve İrlanda'ya millî mac tekli Almanya ile Iran karşılaşmalarının tarihleri yakında belli oluyor.Bulgaristan maçlarının namzetleri,ilk antrenmanlarını bugün Gündüz Kılıcın nezaretinde yapacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6