Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • Bir muhtar 100 bin ile kay Küçükköy muhtarının son zamanlarda yaptığı masraflar köyde nazarıdikkati çekmişti Eyüp ilçesine bağlı Küçükköy muhtarı D.P.li Üzeyir Kurum'un köye ait 100 bin lirayı zimmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • IRAK'A DÜN BİR MUHTIRA VERDİK ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekâleti İrak Hükümetinden Nizamettin Neftçinin niçin hudut dışı edildiğini bir muhtıra ile sormuştur.Hariciye sözcüsü,Neftçi'nin basın toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • EKMEĞİN İSLAHI İÇİN ÇALIŞILIYOR ANKARA,HUSUSÎ Ekmeğin kalitesinin İslahı ve randumanmın yükseltilmesi üzerinde Ticaret Vekâletince tetkiklere devam edilmektedir.Gramaj ve fiat üzerinde değişiklik yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • SOYGUN HÂDİSESİ HAKKINDA NESİR YASAĞI KONDU 11 kasım salı günü Dinar Keçiborlu arasında vukubulan soygun hâdisesi hakkında Keçiborlu Sulh Ceza Mahkemesi neşir yasağı koymuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • Hür.P.İÇİNDE HUZURSUZLUK Genel İdare Kurulu üyeleri Ankara'da toplanıyor.Liderler «Güç birliği» ne çalışıyor ANKARA,HUSUSÎ Büyük kongrenin toplanma günü yaklaşırken,Hür.P.içindeki huzursuzluk da gitti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • YÜZDE 80 LERÎN transferi ba Para yatırma müddeti bu ayın sonuna kadar uzadı Merkez Bankasına yatırılan ithalât yüzde 80 lerinin transferi başlamıştır,Yüzde 80 lerin yatırım müddeti bu aym sonuna kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • [İLHAN DEMIREL] CH.P.Kadıköy ilçe Kadınlar Kolu Başkam Miinibe Erişoğlu,Lermioğlu'nun teklifi üzerine,çocuksuz ailelerde kısır-Ugıu yüzde seliseniuin erkeklerden geldiğini iddia etmigtir.Resimde,bagka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • KONYA YOLUNDA BİR KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA,HUSUSÎ Dün gece saat 20.30 da Ankara Konya yolunda 69 uncu kilometrede feci bir kaza neticesinde 5 kişi ölmüş,4 kişi ağır,8 kişi de muhtelif yerlerinden yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • Milliyet Gazetesi Yazı İş leri Müdürlüğüne İstanb ul Gazetenizin 2/Kasım/1958 tarih 3045 sayılı nüs hasında Emirdağ Hususi Muhabirinize atfen Emird ağında tevkif edilenlerin sayısı 7 ye çıktı)başlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • fc-J!fİLHAN DEMİREL] PAPANIN TEMSİLCİSİ Papanın İstanluılrtaki temsilcisi Jack Tc= a dün sahalı Belediye P^isi Kemal Aygün'ü ziyaret eıınijttr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • MERMİ KAÇIRAN BİR ŞEBEKE YAKALANDI Dün şehrimizde Emniyetçe uzun zamandnnberi takip edilmekte olan bir mermi kaçakçı şebekesi yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • KARAMANLİS ADENAUER İLE KAVGA ETTİ BONN,A.P.Batı Almanya başvekili Adenauer ve Yunanistan başvekili Karamanlis dün bir protokol imzalama merasimi esnasında yüzlerce gazetecinin önünde bağıra bağıra mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • İNÖNÜ ve GÜLEK Pazar günü yurt Gezisine çıkp C.H.P.Genel Başkanı bir Siirt gazetesine verdiği beyanatta iki Vekili ve Radyoyu tekzib etti ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Genel Başkanı İnönü ve Genel Sekreteri Güle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • Yeni çıktı.İNGİLİZCE TÂBİRLER English Idiems)Lise İngilizce öğretmeni İbrahim N.Özgür'ün hazırladığı bu kitaptan 8000)den fazla tabiri cümle içinde kullanış şekillerüe beraber öğrenmek mümkündür.Ayrıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • Mümtaz Tarhan'ın şikâyetini geri almasına rağmen cezası tasdik edildiği için Ülkü Arman 1 yıl hapsedilecek İZMİR,HUSUSÎ Akis mecmuasının eski imtiyaz sahibi ve Neşriyat Müdürü Tank Halulu dün hapse gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • MİLLİYET J f*EUEBJtl I ED V A II İ/EDI1İ Ba5ta GcncI Kurmay Başkanı General Rüştü Erdclhun olduğu halde birçok UbNCKALLCK KAH VLlfUl generalimiz dün Ankara'da Kızılay seyyar kan alma merkezinde Kızıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • Küçük ve Denktaş M.e gidiyor Averof bir İsveç gazetecisinin Türkiye ile münasebetlerine dair sualini "Harbin eşiğindeyiz,diye cevaplandırdı Yunan Hariciye Vekili HERKES SİLÂHLI AMA IA.P.1 Tedhişin zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • İKİ CHLP.Grup Reis Vekilliğine t ve Kayalar seçildi ANKARA,HUSUSÎ CH.P.nin takip ettiği politikayı beğenmiyerek istifa etmiş olan Niğde Mebusu Ali Gürün ile Urfa Mebusu Ömer Yüksel D.P.ye kaydolmuşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1958
  • [İLHAN DEMIRELI TİYATRO FFÇTİVAI İ RAÇI ARİ T-M-T-F.tarafından tertiplenen «Üniversitelerarası 3 üncü İstanbul Beynelmilel Tiyatro Festivali dün saat 1 11 M I HU rto!llMLI DMŞLHUI 15 de Draın Tiyatros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • HAFTANIN j FİLMLERİ Tu+tecut Çjk^out,i BİSİKLET HIRSIZLARI «Ladri Di Biciclette» Rejisör Vittorio De Sica idaresinde çevrilmiş bir P.D.S.İtalyan)prodüksiyonu.Oynayanlar:Lamberto Maggiorani,Enzo Staiol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • SAYIN ÜYEMİZ Yeni ithâl talimatnamesine ekli,sanayici ithal kotalarından hissedar olup,gerekli sanayici kota belgesini tanzim ile tasdik için Odamıza tevdi etmiş bulunan sanayicilerimizin,mezkûr belge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • BÜTÜN GÜZEL HANIMLAR—Kıyık'ın müşterisidirler.KIYIK TATLI MÜESSESESİ Teşvikiye 48 40 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • Türkiyenin en büyük HAFTALIK İNGİLİZCE GAZETESİ THE HERALD'ın İkinci sayısı bugün çıktı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • Dünyanın en büyük dört büyük film şirketi olan METRO,FOX,PARAMOUNT ve COLUMBIA Kumpanyalarının 1958-1959 mevsimi filmlerinin şirketimiz tarafından mukaveleye bağlanmış olduğunu bir kere daha ilân etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • teMyün&ü f5x£mtj OĞLAK BURCU B E B [22 Aralık 20 Ocak] Neş'enizi arttıran oldukça mühim bir hâdise olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 10 Şubat] Venüs'ün menfî tesiri altındasınız.Ağzınızdan kırıcı bir söz kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • BUL M A C A SOLDAN SAĞA:1 Kafasının ön arka ekseni yan eksenine göre tizim olan kimse.2 Devam ettirme;Hatırlatma.3 asırda Ukrayna bozkırlarında at oynatanı bir Türk boyu;Bir renk.4 Tersi görmeye mani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • Ricil's,yakmaz Ricil's.24 saat sabit kalır.Ricil's.kirpiklerinizi kusursuz bir tarzda sarar,akmaz ve solmaz.Kirpiklerinizi biribirinden ayırır ve doğrultur.Kirpikleri İpek parlaklığı ile parlatırw 632
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • BOSSA T.A.O.SAYIN TOPTAN MANİFATURA TÜCCARLARINA FABRİKAMIZIN İTİNA İLE HAZIRLATTIĞI YENİ ÇEŞİTLER PİYA-SAYA ARZEDİLMİŞTİR.SİPARİŞ VE SATIŞ ŞERAİTİMİZİ ÖĞREN-MEK İSTEYEN,MUHTEREM TÜCCARLARIMIZ AŞAĞIDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • İstanbullular peynir yüzü görmeye başladı Son zamlardan sonra bazı semtlerde kaşar ve beyaz peynir satışa çıkarılmaya başlanmıştır.Ancak satılan maddelerin kalitesinin düşük olduğu ileri sürülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • Eyüp cinayetinin suç âleti dün de bulunamadı Eyüp'te kıskançlık yüzünden karısı Leman'ı 12 yerinden bıçakla yaralayıp öldürdükten sonra kendisini otomobil altına atarak ağır yaralanan Ali Rıza Topçu,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • KESİK BAŞLI CESEDİN ESRARI ÇÖZÜLÜYOR Cinayetin karısına sataşılan bir gençle kardeşi tarafından işlendiği anlaşılıyor Beykoz'un Çavuşpaşa köyü ile Üsküdarın Çekme köyü arasındaki «Kurudere» de bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • SUNAY OTO KURSU Ehliyet alıncaya kadar Ücret 300 T.L.Taksitle kayıtlar Nişantaşı Emlâk cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • Kumaşlarımızda kat'iyen pamuk ve sun'î elyaf yoktur.Yüzde yüz Avustralya yününden yapılmıştır.Harbiye,Cumhuriyet caddesi No:315/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • MEVLİD Sevgili aile büyüğümüz Makbule Paşahan BAÇ'ın İrtihalinin kırkıncı gününe raslayan 16/11/1958 pazar günü öyle namazını müteakip Şişli camii şerifinde aziz ruhuna ithaf edilmek üzere mevlidi şer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • TEŞEKKÜR Zevcim Asaf Halet Çelebinin 15/Ekim/1958 de vefatı üzerine bize taziyede bulunan akraba ve dostlarımıza ve Haseki hastahanesi üniversite tedavi kliniğinde yattığı müddetçe gösterdikleri yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • VEFAT İS Bankası Esham Muhafızı HİLMİ SAVAŞAN 13 Kasımda vefat etmiştir.Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakip Sultanahmet Camiinde kılınıp bilâhare Merkezefendi'ye defnedilecektir.Mevlâ rahmet ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • ŞEHRİN TEMİZLİĞİ yeniden ele alındı Yere çöp atanlar ve tükürenler cezalandırılacak.Yasakların,diğerleri gibi lâfta kal mamasına çalışılacak Belediye,cehrin temizliği mevzuftnu yeniden ciddiyetle ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • 1 BİR HAKİKAT VE MEMLEKET SEVGİSİ İT MERİKALILARIN en büyük lügati,meşhur LS VVebster's New İnternational'ın 2737.sayfasın-E X JL da Türk'ü «dkl-yüzlülük,sehvetperestlik,gaddarlık ve vahşilik gibi Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • İLHAN SEN ile FERİDUN AS Nişanlandılar İstanbul 13/11/958 W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • Halı her zaman alınmaz.Kararınızı vermeden evvel Halılarımızı görmeniz menfaatiniz icâbıdır.Harbiye,Cumhuriyet caddesi No:315/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • llllll1ll lllll.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 İki uvertür 8.45 Saz eserleri" 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestraların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 G2)Bahar Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Asi Ruhlar Glnger Rogers Miehael Rennle İng.EMEK Tel:44 90 07)Bisiklet Hırsızları Rejisör Vittorlo De Sica İtalyanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1958
  • PAMUKLU DEĞİL HAKİKİ YÜN KUMAŞ İmalâtçısı olarak çok ucuz fiatlarla kadm ve erkek kumaşları.Emekli,Memur ve İşçilerin Mağazası Yeşildirek,Demiray Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • mm A.P.l IfBAI İN ÇGDEEİIIE Ürdün'ün genç Kralı Hüseyin,Birleşik Arap vnM,n ŞEnErlHE Cumhuriyeti uçaklarının hücumuna uğrayıp kurtulduktan sonra Amman'da bayram İlân edilmiş,halk havaya silâh atmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • SIRASI.İNSAF ve GAYRET YAiîIMIZA hamlık olan bu lkV kelimenin ihtiva,et-büyük manayı nefsinda toplıyan Ahmet Andlçen'l bur.ua bütün kalbimle tebrik ederi»,Hayırsever vatandaşımız,bufÎUne ı{adar meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • ATATÜRK ve MUSİKİ Hazırlayan:HALİT KIVANÇ E Cumhuriyet çocuklarına ileri musiki zevki aşıfanm Atatürk musikide inkılâbın okullardan başlaması gerektiğine inanmıştı.O,bcynel milel musikiye esas teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • Erenköyde Istanbul-Ankara Devlet yolu üzerinde 3 katlıUnsaatö müsait,en büyüğü 1200 en küçüğü 600 metrekarelik ARSALAR Bu arsalar SATILIK DEĞİLDİR!Büifük YİLBAŞİ Çekilişinde:Erenköy'de 32 ARSA 1 Kadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • Tazeliği Gözükmeyen birrank,sıhhatli va yumuşak I olmayan bir cilt,sahibinin İ Malik olduğu bütün güze!tiklerini va cazibesini kayp ettirir.KREM rtev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • HAKİKİ UCUZLUK SERMAYESİNE SATIŞ ÇİZMECİOĞLU Müessesesinde Moline kumaş 23 Lira Mantoluk 28 Lira Ceketlik Skoç 14 Lira Ağır Serj 38 Lira Ropluk 16 Lira İpekli Emprime 11 Lira Adres:Sııltanhamam.Hacopu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • OTELLER-HASTAHANELER-BANKALAR ve bilumum benzeri resmî ve hususî teşekküllerin nazarı dikkatine:ISKRA Ve PUPİN marka tam otomatik Yarım otomatik C B)ve manyatolu iTELKffiiffiES I-v^ AHİZELERİ'nin satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • KÂĞIT HAKKINDA İHRACATÇILARIN NAZAR-I DİKKATİNE Odamıza 800 kilo Sargüık yağlı kâğıt ve 1.423 kilo Selofan kâğıdı tahsis olunmuştur.Mezkûr kâğıtları ihtiyacı bulunan ihracatçıların en geç 19/11/1958 Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • 15 ve 16 Kasım Cumartesi ve pazar günleri 18.30 da ATLAS Sinemasında MÂRİA VINCENT 2 veda Konseri Ayrıca:7 kişilik İtalyan Atraksyon orkestrası PIERALDO Beynelmilel Kalipso ve ÇA ÇA ÇA Şantözü LORIANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • 10 AY TAKSİTLE KONFEKSİYON KADIN ÇOCUK Beyoğlu,Ağacamİ Karsısı Ahududu Sokak No.24 RAMAZANOĞLU MÜESSESESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • CİMİMİ.III.I.il.mil BİR YAPRAK l*İ ı İiiİlHi I Bir Tahmis,bir tashih f\Kasımda «Bir hâtıra,bir tarih» başlıklı yazımda merhum Yahya ı [4l Kemal'e ait bir manzumeyi koyduğum zaman şairin bir gazelinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • AMERİKAN DERSANESİ Yardım Derneği İNGİLİZCE ve MUHASE-BE derslerine 17 Kasım Pazartesi günü Nişantaşı Işık Lisesinde başlanacaktır.Kayıtlar yapılmaktadır.Müracaat:Saat 17 20 arası Işık lisesi Tel:47 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • YENİ BİR KİRA Kanunu hazırlanıyor Bâzı D.P.mebusları,1946 dan evvel yapılmış binaların kiralarının dondurulmasını istiyor ANKARA,HUSUSÎ Fiatların günden güne arttığını nazarı itlbare alan oazı D.P li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • Milliyet Gazetesi Ya zı İşleri Müdürlü* üne İstanbul 30.E kim ve 9,'Kasım,1958 tarihli gazetelerinizde okulumuz hakkında çıkan hilâfıhakikattır.Okulumuz diğer okullar gibi her zaman teftiş ve mürakahe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • 12 yaşında bir çocuk ablasını kürekle öldürdü KONYA,HUSUSÎ Dün şehrimizde 12 yaşında bir çocuk ablasını kürekle öldürmüştür.Doğanalp mahallesinde vuku bulan cinayete Cemal Kesici adındaki çocuğun abla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • İZMİR EMNİYET Müdürü Necdet Uğur istifa etti İZMİR,HUSUSÎ İzmir Emniyet Müdürü Necdet Uğur istifa etmiştir.İstifası Dahiliye Vekâletince kabul edilerek Valiliye bildirilmiştir.İstanbul 2.Şube Müdürü İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • AMERİKA MADEN SANAYİİMİZİ GELİŞTİRECEK 5 WASHİNGTON,A.P.D.Amerika Madenler Bürosu,yayınladığı bir raporla Turkiyenin maden sanayiini geliştirmeği ümit ettiğini bildirmiştir.Raporda kâfi jeolojik malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • ithalât ve inşaat işlerimize YÜZDE kârla 50 bin lira'dan Milyona kadar para arıyoruz,ipotek veya banka garantisi verilir.İstiklâl Caddesi 344 Demi ıhan 32 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • Ankara Satış Mağazamız pek yakında açılacaktır.Adres:Gazi M.Kemalpaşa Bulvarı Avrupa Pasajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1958
  • KİSA HABERLER ANKARA Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlunun Amerika seyahati sırasında kendisine Dahiliye Vekili Nâmık Gedik vekâlet edecektir.ANKARA Mustafa Okur adında bir amele,dün Kavaklıderede bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.11.1958
  • anı F3^ HADı SETH.HA-REKET EDELİM AC EUE ET/EVfM NEEEDEVSE CİSKO DÖNERiq^SAtib^;i@»J8Bö am bu esnada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1958
  • ALLAHLIK ALI BEY TltCA BASA VEDİM.BANJA f=AXı_A VEV\e,KAS TA OLURSUN" BEN DE" AL_ÂKANI2A ÇOK TEŞEKKÜRL-eeL EDElSiNN FAKAT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1958
  • KAÇIRILMIYACAK FIRSAT BAKIRKÖY BAHÇELİEVLER Londra Asfaltı Üzerinde Belediye Otobüs Durağı önündeki arsalarımı Satışa arıetmiş bulunuyorum.Şehir ile Bahçelievleri birbirine bağlayan arsalarımızın satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1958
  • RİDVAN MM WSmm ı Palto.Trenckot süet ve deri caketler,gömlek,ayak kabı,çocuk arabaları.Radyo,çamaşır makinaları.kasafar avizeler ve envai eşya SİRKECİ ve BÜYÜK MİLAS HAN 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1958
  • FİLLİ ve OTOROİT Marka Roberoit)dam muşambalarını tercih ediniz.Nalburlarınızdan İsrarla arayınız.Satışımız imalâttır.Tel:44 00 69 ÖREN KARDEŞLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1958
  • PRODIME* Centralo du Commerce Ext6rieur de l'artiaanat et de I'Industrie privee Miodowa U.Varsovie,P0108NE.Tel.630-01 Telgr.PROOIMEX,Varsovie Tahta ve demir malzeme Sepetçilik,mahalli kostüm ve bebekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE:A YA SEYAHAT «S V A ZAN:JULES VERNE TU R K C E S J SELAMİ İZZET SEDES Sekreterimizi tatmin için bir vatandaşımızın sellttloz üzerinde çalıştığını sftyliyebilirim,Fotoğrafçılığın esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1958
  • ll!l!ll!ll,lllllimılll,l,l,ll| MUSİKÎ REFİ;ııCEVADı U LUNAY SANATKÂRLAR bilhassa musikisini slar bassas adamlardır.Bu hassasiyet onların hıcc ruhları-nı bâzan pek yüksek,bftzan da hur'a zıd doğularla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1958
  • Bİl mı?Benim araba kanatlanıyor,uçuyor.Hacı Gaffar'a dündü:Öyle değil mi Hacı baba?dedi,sen bile fazla sürme dedin.Vasil kalfa binalara bakıyordu.Hacı Gaffar'a:Haci efendi!dedi,binalar saklaradır,İyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1958
  • r HURİYE E/MMİYET vçiNoe uvüYoR.6PN Off 0ÎR VTV2ANEDE 6EÇİRCVÎM GCCEYt' 3*«c$8 iî* &iîı KUDRCFORMÜ KOKLATAYlAV önce "O p^j Wi AOAMAtft 0OXTOK.f AYAKLARININ n;nYatti6i veRoe işi n^ DOKTORUN £iAW ANLAON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • harikalar yaratan kırmızı kutu.Kısa zamanda bütün ev kadınlarının benimsediği,vitrinleri renklendiren,bilûmum temizlik işlerinde harikalar yaratan bu kutudur.Çünkü bu kutunun içinde kalite ve tesir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • e' ROJA Briyantininin veri tutulamaz Her kadın tartarım meâaya,re guzelirgtnia urzıoa gorr uuzım eder.Kim taçlar gayri pratiknr.Evet,fakat ozun taçlar ite o kadar guzel ki.ROJA olduktan tomt,»çimi ıtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • Miliâuef Sahihi:EBCÜMENT KARACAN Yuı işlerini fiilen idar* eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basildtğı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • RUMİ 1374 Tejrinl MDİ l CUMA 14 KASIM 19 5 8 HİCRÎ 1378 Cevvel VAKİT VASATÎ EZANÎ 6.44 11.58 14.30 16.52 18.27 5.04 1.51 7.05 9.43 12.00 1.34 12.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • VE KAMYONLARI va ve su ile soğuyan beygirden 300 beygire kadar motorlarla mücehhez den 25 tona kadar 2,25-5-6.5.8,5.10-12 20-25 tonluk AĞIR YÜKE DAYANIKLI asili ve Damperli son modelleri pek yakında p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • keüMEsi 75 KURUŞ TELEFON 27 Ul 10 SATILIK EMLAK ACELE sat.kat,bos teslim,Aksaray Vatan caddesile Bulvar arasında,3 oda,hol,mutfak,banyo,havagazı,tavassutsuz.Tel:Gündüz 22 96 29,gece ve Pazar 27 10 85.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • İnönü ve ûiilek pazar günü yurt gezisine çıkıyor Baştarajı Birincide GUlek İse 17 sinde Batman ve Sürt il kongrelerinde bulunacak,18 İnde Ankaraya dönerek ertesi günü Uşak'a hareket edecek.20 sinde Uş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • UCUZLUK REKORU ATAMER Mağazasında MULİNE ERKEK KUMAŞI 24.ÖNDE ROPLUK YÜNLÜ 140.cm.20—ROPLUK YÜNLÜ 90.cm.10.Büyük fedakârlıklarla temin edilen bu mallardan istifade ediniz.SULTANHAMAM CADDESİ No.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • K A GIT-İTHALÂTÇILARINA Orta Avrupa fiatlarına rekabet edecek en uygun SKANDINAV Kâğıt fiatlan için bize müracaat ediniz.Telefon:22 32 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • Küçük ve Denktaş B.M.e GİDİYOR Baştaraft Birincide DAĞITILAN BROŞÜRLER Birleşmiş Milletler delegelerine Kıbrıs tezimizi savunan bir broşür dağıtılmıştır.Broşürde İngiltere İle yapılan ikili müzakerele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • YÜZDE 80 LERİN TRANSFERİ BAŞLADI Baştarafı Birivc'nle yüzde 80 lfrin de kabulüne başlanmıştır.Yalnız fabrikaların Türkiye mümessilleri ithalât yapabileceklerdir.Altın fiatlarındaki düşüş devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • demirperde gerîsî memleketlere ihracat Demirperde memleketlerine yapılan ihracat devam etmektedir.Dün de Çekoslovakya'ya 15.799 lira tutarında 30.500 kilo taze balık 119.840 lira tutarında tiftik ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • BİR AÇIKLAMA 10 Kasım tarihli gazetemizin 5 İnci sayfasında çıkan «Namnzlı Kongre» başlıklı yazının mahreci «Siirt» olacakken sehven Dlyart akır» olarak çıkmıştır.Durumu özür dileyerek açıklarız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • "KISIRLIK YÜZDE 80 ERKEKTEDİR,t Baştarajı Birincide yıldönümünde,onun ruhunu taciz edecek böyle bir beyanda bulunmamasını beklerdik.Biz C.H.P.li kadınlar,kadın-erkek eşitliği esasına mlistenid bir cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • Hür.P.İÇİNDE HUZURSUZLUK t Baştarajı Birincide P.ileri gelenleri,huzursuzluğun sebeplerini şöyle sıralamaktadırlar:ÇB Güçbirliği fikrinin teşkilAt tarafın-HB dan anlaşılmamış olması,KJ C.H.P.Meclis Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • D E M İ R H A N ŞİLEBİNDE KAVGA BRÜNSBUETTELKOOG,Batı Almanya,A.P.Türk şilebi Demlrhan'ın makine dairesinde vukubulan ve kısa süren bir patırdı,geminin Klel kanalından geçişini geciktirmiştir.Batı Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • ALMANYA İLE TİCARETİMİZ GELİŞİYOR BONN,A.P.Batı Almanya İktisat Vekâleti,Türkiye ile Batı Almanya arasındaki ticaretin,geçen yıla nisbetle daha süratli bir tempo takib ettiğini belirtmiştir.1958 yılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1958
  • TÂRİK HALULU DÜN HAPSE GİRDİ t Baştarafı Birincide Bu karar üzerine Halulu dün saat 17 de İzmir,Karşıyaka savcılığına müracaat etmiş ve tevkif edilerek İzmir ceza evine konmuştur.İZMİR'DEKİ BASIN DAVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.11.1958
  • II» I fUl—Roma ve Lazio B.Ahimde talip NAMIK SEVİK Madrid'ten bildiriyor:î talya'nın Roma ve Lazio I kulüpleri,antrenör Remondini vasıtasiyle,Beşiktaşm millî futbolcusu Ahmet Berman'a teklifte bulunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] GALATASARAY'I.LAR atasara},I,ar l,a Adalet maçına lâzım gelen ehemmiyeti verdiler ve çalışmalarını ona göre tanzim ettiler.Resim,UftbM I HOHfıH I Sarı-Kırmızılı futbolcuları Antrenör Dic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1958
  • Futbol Federasyonu bugün toplanıyor Futbol Federasyonu bugün Ankarada toplanacaktır.Millî maç hazırlıkları ile Bulgaristan Federasyonunun organize edeceği Avrupa Genç Takımlar Şampiyonasına iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1958
  • Beşiktaş,Karagümrük maçının tehirini istedi Beşiktaş kulübü Reisi Enver Kaya dün Istanbula çektiği bir telgrafla Futbol Federasyonundan 19 kasımda yapılacak Beşiktaş Karagümrük maçının tehirini istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1958
  • ATLETİZM FED.TOPLANIYOR ANKARA,HUSUSÎ Atletizm Federasyonu yarın toplanarak bâzı talimatnamelerin tadili hususu ile,yeni faaliyet programım müzakere ve tesbit edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1958
  • ŞEREF GOLÜ atamadan dönüyor Yeşil-Beyazlılar dün Sparlak' la yaptıkları maçı 2-0 kaybettiler STAT:Filibe SEYİRCİ:25.000 tahminen)HAKEM:Çobanof GOLLER:Düşer Dk.10 1-0)Naydenof Dk.37 2-0)SPARTAK:Steynof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1958
  • Gento soldaki resimde Gürcan ve Kâmili geçmiş topu ortalıyor.Varol mükemmel bir kurtarışla topu uzaklaştıracaktır.Sağtakl resimde Real Madrid sağiç Rial ve santrafor Di Stefano ile hücumda.Münir kafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor