Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • T JRD B* M» E MÜRACAAT ETTİ Suriye uçaklarının tecavüzü Ürdün'de tesanüd yarattı Amman'da halk "Suriye'ye karşı Harb„ diye bağırdı İngiltere Ürdün'e 12 tepkili uçak gönderdi.Albay Saraç meseleyi görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • Bâzı Hür.P.İller 'Giic Birliğine,karşı Hür.P.yi yaşatmak jistediklerini söyleyen bir Ocak üyesi müteşebbis heyet kurdu Hür P.lilerden bâzıları C.H.Pile birleşmeye taraftar olmadıkları ve Hür.P.nin dağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • Karakolda subay doğul memişlir.Milliyet Gazetesi Yazı işleri Müdü rlüğüne 11-11-958 tarihli gazeteniz in birinci sahifesinin 3 inci sütun Unda üç subayın Polis tarafından döğüldüğü iddia ediliyor)başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • Atatürk üniversitesi Pazartesi günü açılıyor ANKARA,HUSUSÎ «Atatürk Üniversitesi» pazartesi günü törenle açılacaktır.Reisicumhur,Başvekil,Maarif Vekili,ile hükümet erkânı ve üniversiteler temsilcileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • Dinar yolunda 90 kişi soyuldu 7 vasıta çeviren 3 soyguncu bir kişiyi öldürdü bir kişiyi de ağır surette yaraladı Çalman para ve mücevheratın kıymeti 100 bin liranın üstünde Dinarlı olduğu tahmin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • ANA OĞUL [İLHAN DEMİRELİ Rahatsız bulunan annesi ve ağabeysin!ziyaret maksadı ile Ankaradan dün trenle gelen C H.P.Genel Başkanı İsmet inönü,«kızı Özden Toker'den dünyaya gelen yeni torunu lUbaU,HasUh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • DP Meclis Grubu Yarın İçtima T Edecek Grub içinde sertlik taraftarlarının çok azaldığı bildiriliyor.Toplantıya iktidarın iç politikada takih edeceği yola istikamet vermesi bakımından büyük bir önem ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • MUĞLA'DA BİR OTOBÜSÜN 5 YOLCUSU YANDI MUĞLA,A.A.Muğladan Köyceğize gitmek üzere hazırlık yapan bir otobüs yanmış yolcularından beşi ölmüştür.Hâdise,şoför Kenan Sayar idaresindeki otobüsün belediye gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • BAŞVEKİL İMAR SAHALARINI GEZDİ Başvekil Adnan Menderes dün şehir içinde dolaşarak imar sahalarındaki faaliyeti tetkik etmiştir.Bütün imar bölgelerini gezen Başvekil çalışmaları gözden geçirmiş ve ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • SOMUNCUOĞLU DÜN GAZETE SAHİPLERİ İLE GÖRÜŞTÜ x Basın Yayın ve Turizm Vekili Server Somuncuoğlu ile Gazete Sahipleri dün Radyoevinde ikibuçuk saat süren bir toplantı yapmışlardır.Toplantıda Basın'ı ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • IİLHAN DEMİRELİ YAKALANDI Cumartesi *e-HnMkHnuı cesi Gurebahas tahanesi önünde Recep Küçükravus ve Mustafa Erden adında İki İmam Hatip okulu öğrencisine çarpan ve bunlardan Mustafa'nın ölümüne sebeb o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • Suphi Batur dün CMP den ayrıldı Genel idare Kurulu üyesi işbirliği konusunda liderlerle mutabakat halinde olmadığını söyledi CM.P.Genel İdare Kurulu azalarından Suphi Batur partisinden istifa etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • m 0 1KS il 1 [MUSTAFA BAYKALJ Bern B.Elçimiz Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay dün gece uçakla şehrimize gelmiştir.Eski İstanbul Vali ve Belediye Reisini Yeşilköy Hava Alanında Belediye Reisi Kemal Aygün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • Kıbrıs'ta İki Türk Öldürüldü Zorlu B.M.deki Kıbrıs Müzakerelerinde bulunmak üzere bugün New-York'a gidiyor LEFKOŞE,A.P Kıbrıslı iki Türk,Baf mıntakasında Mandıra köyü civarında ölü olarak bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • "Tahsili bitirip vatana dönünüz,Celâl Yardımcı Amerikada okuyan Türk talebelerine Bu tavsiyede bulundu NEVV-YOBK,İSKENDER Songur'dan Amerikadakl Türk talebeleri hükümetimizden,doların kurunda vukubula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • [T.H.A.İrak'tan hudut dışı edilen Türk vatandaşı hukukçu Nizamettin Neftçi IRAK'DA BİR TÜRK HUDUT DIŞI EDİLDİ Bağdad Hükümeti bütün İşçi Sendikalarını kapattı BAĞDAD,T.H.A.Kerkük'ün tanınmış ailelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • f IJ W V IÖZDEMİR GÜRSOY] HASARA UĞRADI Ankara caddesinde Halil Lütfü Dördüncü'ye ait ¦¦mmıu* vmiinhi aTan,matbaasında dün yangın çıkmış ve matbaa hasara uğramıştır.Yangın binanın üçüncü katında Levdo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1958
  • İKİNCİ PARTİ İTHAL KOTALARI HAZIRLANIYOR ANKARA,HUSUSÎ Yeni ithalât rejiminin tâyin ve tesbit ettiği esaslar dairesinde yapılacak ikinci parti ithalâta ait global kota listeleri iktisadî Koordinasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV Gümrüklerdeki malların çekilmesinde karşılaşılan zorluklar HATIRLARDA olduğu üzere 3/Ekim/1958 tarihli Resmi Gazetede,25/Ağustos/1958 tarihine kadar gümrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • TÜRK EKSPRES BANK GALATA ŞUBESİ Müşterileri arasında hususî çekilişin talihlileri 2.500 LİRA KAZANAN CAVİT KASAPOĞLU [esap No:Adı ve Soyadı İkramiyesi 4745 Cavit Kasapoğlu 2500.3143 Talât Gönensoy 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • OĞLAK BURCU ti B B oMKf *v8 [22 Aralık 20 Ocak] İçinizden gelen meyle uyunuz.Çok İsabet var.Neticeden memnun kalacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Meslek ve İsinizi düzeltmek ilerletmek için hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Dükkâncılarda satış yapamamak,işi gücü olmıyanlarda boş vakit geçirmek mânasına.2 Çamaşırdan sonra gelir;Bunun gibi yâr Bağdat gibi diyar olmaz der-ler;Verme.3 Yeterlik;Armudun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • ı mim ı minin m.ı.mı.ı.unu mm Minininim muinimi ııımımım ıım İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Çigan melodileri 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • KAPICI ÜC MALSAHIPLERI Ticaret Odası meslek hey' eti tarafından alınan bu karara aykırı hareket edenler hakkında takibat yapılacak Apartman kapıcılarının ücretleri ma] sahipleri tarafından ödenecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • ARADIĞINIZIN EN GÜZELİNİ BEĞENDİĞİNİZİN EN UCUZUNU TAKSİTLE Ş1RZAT BALIN Müessesesinde bulabilirsiniz.Adres:Sirkeci Hamidiye cad.No.20 Nafiz Bey Pasajı Tel:22 84 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • Vefat eden Galip Vardar defnedildi Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Atatürk'ten bahsettiği sırada kalp sektesinden ölen Kabataş Erkek lisesi Tarih öğretmeni Galip Vardar'ın cenazesi dün kaldırılmıştır.cGa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • Rüşvet alan Vergi Memuru tevkif edildi Eüşvet almaktan sanık Fatih Vergi Dairesi memurlarından İsmail Kaplan dün Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir.İsmail,hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • ÜcJub tik GUf ÖKCti Öenelerdenberi yüzündeki sivilce ve siyah noktalardan kurtulamamıştı.Bir gün süksesi çok olan)kız arkadaşlarından biri ona sırrını ifşa etti:«Sen de benim gibi yap,muntazaman gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • BU CUMA DA RENKLİ Renkli Fotoğraflarla adım adım Türk KIBRIS günlük hayatının dekoru içinde bilinmi' yen taraftarıyla ve görülmemiş resimlerle MUALLA MUKADDER CELÂL ŞAHİN'le aşk ve evlenme hikâyesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • filimi muinimi ııııııııılllıllllıımıı ılımımı Millî tarih görüşümüz I ve Türk Tarih Kurumu ATATÜRK'ün tarih görüşüne karşı inkılâpçı münevver çevrelerde görülen alâkasızlığın mes'ulleri arasında bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • A ABİDİN Daver şilebinin makina montajına başlanmıştır.Gümrükde zorluk çıkmadığı takdirde şilep 1959 yılı sonunda sefere çıkacaktır.O DÜN akşam Ankaradan gelmekte olan motorlu tren Küçükyalı İdealtepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • T.M.T.F.Tiyatro feş,f\yarın başlıj ş T.M.T.F.nun,13-20 Kasım tarih",arasında tertiplediği cüniversitelerar' Beynelmilel Tiyatro Festivali» ne i hazırlıklar tamamlanmıştır.Festival yi rın akşam Dram Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • Altın fîatları dün de düşmekte devam etti Altın piyasası istikrarsızdır.Bir gün evvel yükselmeğe başlayan fiatlar dün yeniden düşmüştür Serbest vasata Cumhuriyet 113.00,Reşat 153.00 İngillı 148.00,Gul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • BÜYÜK KAYIP Firmamızın kıvmetli müessisi,Yüksek Mühendis M.KADRİ VEZİROĞLU yurt dışında amansız bir hastalık neticesinde âni olarak vefat etmiştir.Bu âcı haberi elem duyarak belirtir,merhuma Tanrıdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • TURAN-HANIMLARA MÜJDE Görülmemiş Ucuzluk Avrupa Topsuııdan mamul mevsimUk Topluklarımız satışa arzedilmiştir.FİAT 18,40 ENİ 140 Adres Turan.Mısır Çarşısı No:6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • Fevkalâde Ucuzluk KONFEKSİYONCULARA i Beyoğlunda açılacak mağazada imalâtçı i'iatına satılacak konfek-siyon mallarının satışına iştirak etmek isteyen konfeksiyoncuları*.acilen müracaatları.Telefon:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1958
  • r SİNEMALAR "M BEYOĞLU Bsra-Türk ALRAZAR Tel 44 25 G2)Bahar Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:44UM";Asi Ruhlar Gingeı Rogers Michael Rennie İng.EMEK Tel:44 90 07)İhtiras ve Kahramanlar Wendell Corey Mickey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • xmm ATATÜRK ve MUSİKİ Hazırlayan:HALİT KIVANÇ B filA'ya ilk hatırlatan Atatürk'ü yakından tam-I an.'ar O'nuıı etrafının tesiriyle,benimsemediği kararları vermlye-C3ğini çok iyi bilirler.Aca'nın kızı,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • SOZvfS IRASI.ve İstanbul HEIt Büyük Şehir)yaşayan ve düşünen bir varlık,bir organizmadır.Bu organizmanın manevî cephesi,haleti ruhiyesi hakkında hüküm vereb'.lmek için Sokaktaki adam)ı tetkik etmek kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • CUMHURİYET GAZİNOSU PAVYONU Bu akşamdan itibaren HER AKŞAM Memleketin tanınmış SES,SAZ ve CAZ san'atkârlarrm takdim eder SUZAN GÜVEN EMİN «ÜNDÜZ MERAL POLAT SEMRA NURAY MAHİNUR İÇLİ NİHAL KÖKNAR PAVYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • BOSSA T.A.O.SAYIN TOPTAN MANİFATURA TÜCCARLARINA FABRİKAMIZIN İTİNA İLE KAZIKLATTIĞI YENİ ÇEŞİTLER PİYA-SAYA ARZEDİLMİŞTİR.SİPARİŞ VE SATIŞ ŞERAİTİMİZİ ÖĞREN-MEK İSTEYEN,MUHTEREM TÜCCARLARIMIZ AŞAĞIDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • 1 12 ARSA g B 300.000 u„ M PARA İKRAMİYELERİ ÇEKİLİŞ 1 OCAK 1959 HESAP AÇTIRMAKTA ACELE EOiNiZ.TÜRK TİCARET BANKASI 209774
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • 50 milyon dolarlık vagon ve malzeme sipariş edi Memleketimizde inşa edilecek 3260 vagon için 16 milyon dolarlık malzeme getirtilecek İZMİR,HUSUSÎ Bir italyan firmasına 50 milyon dolarlık vagon ve demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • Seyahate çıkacak dostlara verebileceğiniz en iyi yolluk,KI-YIK'in börek ve tatlılarıdır.KIYIK Tatlı Müessesesi Teşvikiye 48 40 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • [KEYSTOÜEJ o casını 1948 yılında ko-asının kafasını keserek cesedi Seine nehrine atan Marie Louise Bouquıaux'i adındaki kadının duruşmasına Paris Ağırcela Mahkemesinde başlanmıştır.56 yaşında,altı çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • TURHAN'in EMSALSİZ KAPAK TABLOSU SATH-I MAİL İN AŞAĞI AZİZ NESİN'in J)NEFİS BİR BAŞYAZISI 5 inci SAYI Ç BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • ÜSKÜDAR FACİASI KURBANLARI İÇİN [MİLLİYET] 1 Mart günü İzmit Körfezinde batan Üsküdar vapurunda boğularak ölenler için Gölcük'te bir âbide dikilecektir.Âbide Cemiyeti vatandaşların yardımlarını beklem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • Edebiyat yapıyorsun dostum!DÜNKÜ «Milliyet» de Abdi İpekçi'nln,İsveç'te yerleşen eski bir E arkadaşına yazdığı güzel mektubu okudum.Yazının mevzuu ve E üslûbu güzeldir,fakat bu mevzuu hakikatle uzlaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • m apartman dairesi 785.000 lira VE 1 kişiye 6 DAİRELİ APARTMAN)hesabınızdaki 150 liraların adedini çoğaltınız «p 9 İPKASI mmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • D A M P I N G-ERİAN BALIN KUNDURALARI Bizde Piyasada Derby lastikli Videla ayakkabı 54.75 TL.75.00 TL.Beyaz Tırtıl Plâstik Kauçuk tipi)64.75 TL.96.00 TL.İMALÂTÇI FİATİYLE ve BİRİNCİ SINIF İŞÇİLİKLE Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • BU AKŞAM MARMARA SOĞUK BÜFESİNE devam ettiğini iftiharla bildirir.MENÜ:30 LİRA Yerlerinizi metrdotelden ayırtınız.Yeşilköy Tel:73 86 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • t L lı Ay Elyafh Plâka)fabrikası mamıılâtı,en yüksek kaliteli düralit evsafındaki plâkalardan mubayaa etmek isteyen müteahhit,marangoz ve bilumum ihtiyaç sahiplerinin aşağıda gösterilen satış yerine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1958
  • GAM SATILACAK Yaş Meyve ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden Birliğimiz elinde bulunan 2 ve 3 mm İlk pencere camları satılıktır.Taliplerin Harbiye,Cumhuriyet Caddesi Seyhan Apt.No:8 deki Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • optiğim.Su Nu,WAf2AV-A-zı,süsi-ü gö-y ÎÜNCE BANV«k-V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • eiscfö Cıö Cu GÜRÜUTÜVE KAplNl_AgM, OK UT\t PABuÇ BıRAK-T\xSunA GOKF,Bu J V MAZ MEESt KEUL-V.ORTAl_l 3t AAİZL.EM6K İÇİN CCSUfZ İN.SANLARA İMTİVACIMiZ VAR,|Qlıf Si^slAS;80$ Jj£f D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • UBB&Sm Nanpın levazımı imâl w satışında 72 senelik tecrübesi bulunan müesseselerimizde:Her türlü yancjın leıtârrmı mevcuttur.IE MSIL EHIĞIMIl ECNEBİ FABRİKALARINDAN PEK rAKINDA İTHAL EDECEĞİMİZ MALZEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • AMERİKAN DERSHANESİ YARDIM DERNEĞİ İNGİLİZCE ve MUHASEBE Derslerine 17 Kasım Pazartesi günü Nişantaşı Işık Lisesinde başlanacaktır.Kayıtlar yapılmaktadır.Müracaat:Saat 17-20 arası Işık Lisesi Tel:47 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • İSTANBUL KÂĞIT TÜCCARLARI DERNEĞİNDEN 19/11/1958 Çarşamba günü saat 16 da Liman Lokantasında yapılacak fevkalâde ve yıllık Umumî Heyet toplantımıza sayın Azalarımızın tasrifleri rica olunur.19/11/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • KADIKÖY HALKINA MÜJDE Kadıköv Altıyol'da KANARYA Mağazasının Kadın ve erkek yünlü kumaşlarında BÜYÜK UCUZLUK satışına başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • lastiklerinize sırt geçirterek yenilemek elinizdedir.Yeni kalıplar ilâvesiyle kapasitesi viikselen TATKO Lâstik Fabrikası Otomobil,kamyon,yol makineleri ve traktör lâstiklerinizi on beş gün zarfında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT Y A Z A N JULES VERNE TÜRKÇESI:SELAMİ İZZET SEDES Kat'iyen eminini.Armstrong topu.sekiz yüz übrelik bir gülleyi fırlatmak için yetmiş beş libre barut harcar.Rodnıan topu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Aşağıdaki JBS ER' t "îtahzarlan A CH ROM YON W.^ı 250 mgr.16 adetlik ambalaj ACHROMYCIN ^İft 10 cc.lık şiçelerde ve AUREOMYCIN Kapsülleri 250 mpr.16 adetlik ambalaj SPERSOID
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • KÂĞIT HAKKINDA İHRACATÇILARIN NAZAR-I DİKKATİNE Odamıza 800 kilo Sargılık yağlı kâğıt ve 1.423 kilo Selefan kâğıdı tahsis olunmuştur.Mezkûr kâğıtları ihtiyacı bulunan ihracatçıların en geç 19/11/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • Benim anlayışımın hududu bana bu zannı veriyor,tabiat uyumaz ki uyansın.Vücudunu tatlı bir serinlik kapladı,avluda bir ayak sesi işitti.İki yanaşma kalkmışlar,tulumbanın basında yıkanıyorlardı.Mıırad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1958
  • SİSîı&SuttfSniSıSBr BALIKÇILI PALAMUT TORİK I iv SITKIÜNER KIRGIN ayında,fırtına halinde gündoğrusu EJ veya karayel rüzgârları estiği takdirde kanal suları bozulur.Yâni,balığın hararet derece-EEj sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • 13 Bin Liraya 2 Odalı Daireler 20 Bin Liraya 3 Odalı Daireler 28 Bin Liraya 4 Odalı Daireler Bu şeraitle 16 müracaat daha kabul edilecek ve sonra %50 zam yapılacaktır.3 haftada 154 daire satılmıştır.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ ¦¦İH TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK LEVENTTE,acele sat.4 katlı ev.63 66 06 Yavuza DEVREN sat.mezeci dükkânı,telefon ve buzdolaplı.Mür:İshakpasa Cad.Cankurtaran istasyonu karşısı No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİJLIİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • RUMÎ I Çarşamba HİCRÎ 1374 12 1378 Teşrini i Rebtülevvel 1 KASIM âhlr 30 i 19 5 8 30 VAKİT VASATÎ EZANÎ GUnef 6.42 1.47 Öğle 11.58 7.03 İkindi 14.37 9.42 Akşam 16.54 12.00 Yatsı 18.28 1.34 İmsak 5.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Sanayici kotalarından kendilerine yapılan tahsisleri doğrudan doğruya ithal edecek olanların belgeleri hazırlanmıştır.Alâkalıların derhal Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • Bugün Suareden itibaren Beyoğlu LÜKS SİNEMASINDA Her aile babasının,bilhassa anneler ve genç kızlarımızın ibretle seyredecekleri hissî,içtimaî büyük aile faciası YAVRUM İÇİN Baş Rollerde:Nedret Güvenç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • Bu Cumartesi ve Pazar 18.30 da AT LA S9 ta MARÎA VÎNCENT 2 veda Konseri Ayrıca zengin revü ve atraksiyon Biletler Grişede satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • İSTANBUL OPERETİ Elhamra'da Bugün 15.30 matineden itibaren FINDIKÇI KIZ OPERET 3 PERDE Yazan MEHMET KARACA Tel 44 43 94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • Efsaneler diyarı Hindistanda çevrilen muazzam film.Evlâdı uğruna bir annenin katlandığı büyük fedakârlık.Şarkılarını ve mevzuunu umvtamıyacağımz şaheser:BAHAR Türkçe sözlü Hindçe şarkılı Bugün matinel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • Bu akşamdan itibaren Herb Jeffries'nin LORD FLEA ve KALIPSOCULARI,TERY GİLKYSON ve The Cosy Riders,DUKE of İRON,LADY T,Gesterntorten DANCERS.HERB JEFFRİES CALYPSOMANİDES Zevkle dinleyebileceksiniz.İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • GASKONYALILAR A N C E L O Kışlık Sezonunu Açmıştır.Tel:44 39 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • YalnlZ TEPEBAŞI CUMHURİYET GAZİNOSU ve PAVYONUNDA Bu akşamdan itibaren HER AKŞAM Dans ilahesi İNCİ B İR OL Pazar günü tam kadro üe 12 den 18 kadar İÇKİLİ AİLE MATİNESİ Tel:44 29 13 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİLİ SAYIN Dr.LÜTFİ KIRDAR'IN HİMAYELERİNDE TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU Ahmet And içen Kanser Hastahanesi Teçhizi Yararına BOLŞOY TİYATROSU BALESİ'ilİ Takdim Ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • Balıkçılar Denizciler Amatörler.Beklediğiniz 70 senelik şöhreti olan,dünyaca tanınmış ve Amerikan bahriyesinin resmen kabul ettiği AMERİKAN UNİVERSAL 100 DENİZ MOTORU 12 HP.den 225 HP.ye kadar pek yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • H wıw imim—bujimi m G FABRİKA MALİYETİNDEN DAHA AŞAĞI SATIŞ MULİNE ERKEK KUMAŞLARI tffc P" GRİ SERJ YÜNLÜ PANTALONLÜK KUMAŞ Jj^ FANTAZİ EMPRİME ve DÜZ m YÜNLÜ ROPLUKLAR PİEDS DE POULS,PETİT CARREAU 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • mm^^—gu Aksamdan İtibaren EMEK SiNEMASI'nda Brüksel Sergisinde beynelmilel Jüri tarafından şimdiye kadar çevrilen DÜNYANIN EN GÜZEL ALTI FİL-MİNDEN BİRİ olarak seçilen,Oscar e müteaddit mükafatlar kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • ve Bir senelik çalışma sonunda filmciliğimizin her bakımdan iftihar edebileceği bir eser meydana getirdiler.ERÂ BELGİN DORUK ATIF KAPTAN ZİYA METİN NURİ ERGÜN ESER:SADIK ŞENDİL REJİ:OSMAN F.SEDEN Kame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • Bu Akşamdan itibaren SABAY SİNEMASINDA TONY MARTİN,VERA ELLEN ve ROBER FLEMING tarafından yaratılan ŞEN OLALIM Renkli ve Sinemaskop film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • KADIKOYDE Çocuk Yuvası Yuva öğretmeni bayan ingilizce hocasıdır.Tel:36 22 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • ÂLÂ TUĞLALARI Emsalinden Üstündür Yeni Mevsim için Sipariş alnın-Bostancı Altıntepe Kılavuz Çayırı Yolu No.13 SEYFİ ERDEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • İstanbul Halkına Eminönü No.7 M K M Mağazasında Avrupa poplin gömlekliklerin çok ucuza satılacağını müjdeleriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • ARŞİV MEMURU ALINACAK İsteklilerin Yeni İstanbul Gazetesi Müdürlüğüne müracaatları.Tel:44 47 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • İNGİLİZCE BİLEN SEKRETER ALINACAK İsteklilerin P.K.799 Galata'ya resim ve ha.tercümeleri ile müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • DİKKAT.DİKKAT HAKİKİ UCUZLUK FABRİKA İMALÂT FİATINA YÜNLÜ ROPLUK KUMAŞ Eni:1.40 cm.Fiatı:16.10 TL.YAŞAR MANİFATURA MAĞAZASI Şişli Camii karşısı Âbidei Hürriyet cad.No.205/1 Tel:47 45 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • Sanayici Kotalarından Verilen Tahsisleri Mutemet Eli ile İthal Edecek Olan Firmalara Kendilerine tahsis edilen aşağıda yazılı maddeleri mutemet eli ile ithal edecek olan firmalar için mutemetler tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • TAHSİLİ BİTİRİP VATANA DÖNÜNÜZ,I-Baştaraft Birincide Bugün Türkiyeye hareket edecek olan Vekil,her dönemde 100 bin ere okuma yazma öğretileceğini,Rokfeller ve Ford tesislerinin yeni "burslar vereceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • DİNAR YOLUNDA 90 KİŞİ SOYULDU t Baştarafı Birimcide hâdise mahalline giderek tahkikata bizzat elkoymuslardır.SOYGUNCULAR ARANIYOR Kendisiyle görüştüğümüz İsparta Emniyet Müdürü,hâdiseyi teyit etmiş,Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • BATILILAR KRUSCEV'E "HAYIR,DEDİ WASHİNGTON,A.P.B.Amerika,dün Sovyet başvekili Nikita Kruşçev'in Berlin'de dörtlü idareye son verilmesi yolundaki teklifini reddetmiştir.Hariciye Vekâleti sözcüsü,dört i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • İRAK'TA BİR TÜRK HUDUT DIŞI EDİLDİ t Baştarafı Birincide Kerkük'de durum gerginliğini muhafaza etmektedir.Türk köylerinden çehre İnen yollar tanklar tarafından çevrilmiştir.İRAKTA SENDİKALAR KAPATILDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • KARAKOLDA SUBAY DÖĞÜLMEMİŞTİR t Baştaraft Birincide gülmemiştir)Baslığı altında basın kanununun maddeimahsusası gereğince ayni «ahife ve sütunda ayni puntular-1* neşrini rica ederim.11/11/1958 Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • ÜRDÜN B.M.e MÜRACAAT ETTİ fr Baştarafı Birincide tatbik edilen havacılık talimatnamesine göre bu uçağın düşürülmesi haklı gösterilebilirdi.Fakat bölge makamları bunu yapmamış ve uçağı Suriye hava hudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1958
  • SUPHİBATUR fr Baştarafı Birincide CJÎP.BÜYÜK KONGRESİ ANKARA,HUSUSÎ 19 Kasım çarşamba günü toplanacak olan C.M.P.üçüncü büyük kongresinin gündemi hazırlanmıştır.Kongrede Genel Başkanlık seçimlerinin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.11.1958
  • Beşiktaş v Real cahstı Siyah-Beyazlılar gece antrenmanım yadırgamadı.R.Madrid 4 saat çalıştı.Kopanın oynaması şüpheli Beşiktaşlılar ilk antrenmanların] dün gece saat 19.00 da maçın oynanacağı stadta y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • "Yakında,ve "Çok yakında,Eşfak AYKAÇ BUGÜN ayın on ikisi.Türkiye ile Bulgaristanin A ve B takımı hâlinde Ankara ve Sof yad* yapacakları Milli karşılaşmalara tam yirmi beg gün kaldı.Dün MİLLİYETte okud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • Vefa Lokomotif bugün oynuyor I" Kİ karşılaşma yapmak üzere Bulgaristan'a giden Vefa takımı bugün saat 15.00 de CDNA stadında,Lokomotif takımı İle karşılaşacaktır.#Vefa ikinci karşılaşmasını yarın Hibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • BASKİ SPORTMEN Apak kimse ile münakaşa etmedi Apak,milli takımın Romanya'da bulunduğu günlerde kendisine itaatsızlıkta bulunduğu iddia edilen Fenerbahçeli Lefter ve Basrinin bir daha milli takıma alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • GÜREŞÇİLERİMİZ Amerika'ya gidecek C.Yardımcı seyahati sırasında,serbest takımın gönderileceği vaadinde bulundu N E W Y O R K Hususî Muhabirimiz,İskender Songur'dan)Maarif Vekili Celâl Yardımcı seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • REAL MADRİD F.Bahçe maçı için 15 0 BİN DOLAR istiyor MADRİD Namık SEVİK'ten)Real-Madrid Kulübü Genel sekreteri Calderon,Fenerbahçe ile İstanbul'da 150 bin dolar karşılığında hususî bir maç yapabilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Cumartesi günil Adalet ile karşılaşacak olan Galatasaraylılar dün Ali Sami Yen Stadında antrenörleri George Dick tarafından iki saat süren bir çalışmaya tâbi tutuldular.Koşu ve kültürfiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • FUTBOL Federasyonu Cuma gü nü Ankarada toplanacak ve mili takım İle antrenör mevzuunı görüşecektir.O GÜREŞ Federasyonu Macarlarıı teklifine cevap vererek,millî ta kimimizin gidiş,geliş ve sai masrafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • Fenerbahçe bugün Beykozla oynuyor Mit hatpaşa'da,14,30 da başlıyacak maç,çetin ve güzel bir puan mücadelesi olarak geçmiye namzet Bu haftaki profesyonel birinci küme lig maçlarının birincisi,bugün 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • ii v ı ««İSSlSf I:3 GARNİZON:2 HESKÖY:0 İstanbul Garnizon takımı dün as futbolcularından mahrum olmasına her iki devrenin 33 üncü dakikalarında,sağlç oyıyyan Kasapoğln kaydetti.Takımlar maçı şu kadrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • seçiciliği Eşfak Aykaç zarurî buluyor Eski tek seçici.Federasyon9 un bugünkü durumunu vazife ve meşguliyet keşmekeş olarak vasıflandırdı Futbol Federasyonu çevrelerinde Tek Seçiciliğin ihyasına doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • 0m [SAMİ ÖNEMLtl Necdet Erdem;ikinci profesyonel ligden Yeşildirek'in antrenörlük teklifini kabul ederek dün yeni takımını çalıştırdı.Resimde eski antrenör Bülent Giz,Umumî Kaptan K.Özeke'nin riyaseti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • Beşiktaş yarın Avrupa Şampiyonu karşısınd Maçı 125 bin kişi seyredecek.Stadın tenviratı dakika başı 1700 lira tutuyor Real Madrid revanş'a fam kadro geliyor Namık S E VIK MADRİD'DEN BİLDİRİYOR Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • Millî Basketçiler röntgen'den geçecek Basketbol mili!takımı namzedlert derhal bir röntgen muayenesinden geçirilip rahatsız olup olmadıkları te.ıbit edilecektir.Ayrıca bütün basketbolcular aıkı bir dis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1958
  • Ankara'da G.Seray F.Bahçe maçı var Mülkiyeliler Birliği Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımlarına Ankarada tekrar maç teklifinde bulunmuştur.Dün akşam toplanan Fenerbahçe idare heyeti teklifi prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor