Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • İNGİLİZCE ve FRANSIZCA İngilizce Tâbirler İbrahim X.Özgür)ciltli 15 TL.İngilizcede cümle kurma tekniği İ.X.Özgür)4 TL.Konuşulan Fransızca Asaf Halet Çelebi)G TL.Konuşulan Fransızca Asaf Halet Çelebi)c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • i Cinsi Nevi Müstahsil v Satış Vahidi Süt I.t.Pastörize süt şişe Pastörize süt şişe Pastörize süt şişe Kginek koyun manda keçi inek inek inek Beyaz peynir yağlı veya tam yağlı Beyaz peynir yavan yarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • arttırıldı Yapılan sam miktarı yüsde 11-20 arasında değişiyor Fiatları yeniden tesbit edilen maddeler,her nevi peynirler,süt,tereyağ,zeytinyağ ve yumurta TİCARET Vekâleti bir kısım gıda maddelerinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • aaddüdü zevcâta air teklif yapıldı Bir D.P.Mebusu karısı tedavisi imkânsız hasta olan kimselere ikinci evlenme hakkı verilmesini istiyor f ANKARA,HUSUSÎ TRABZON mebusu Osman Nuri Lermioğlu,Meclise Med
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • %80 lerin alınmasına başlandı j STANBUL Merkez Banka-I sına yatırılan ithalât yüzde 20 lerinin tasnifi tamamlanmıştır.İlgililere tebligat yapılmaktadır.İlk olarak dün 10 kadar firma yüzde 80 lerini ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • BTİ1 KASIM 1954 ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI 1955 HEMŞİRESİ MAKBULE ATADAN'm AĞZINDAN «AĞABEYİM MUSTAFA KEMAL» 1956 ATATÜRK KIZI SABIHA GÖKÇEN'in HÂTIRALARI FARUK MİRGÜN'ün KALE-MİNDEN «BAŞKUMANDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • Emirdağs C.Müddeium umiliği kemaliyle İstanb ul'da Münteşir Milliyet gazetesi yazı işleri Müdürlü güne 2/Kasım/1958 tarihli nüshanızın 7 ve 8 nci sü tunlarında Emirdağ'ında iki kişi daha tevkif edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • Firarı kaatil yakalandı Bilâl Ayçiçeği adında bir hapishane kaçağı dün şehrimizde yakalanmıştır.Sungurlunun Tirkeş köyünde iş ihtilâfı yüzünden arkadaşı İsmail Bazna'yı Eylül ayında tabanca île üMürt'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • C.M.P.İl Kongresi bugün toplanıyor C.M.P.İstanbul İl kongresi bu sabah Beyazıtta bir düğün salonunda açılacak ve yarın akşam sona erecektir.Genel Başkan Osman Bölükbaşı dün İstanbula gelmiştir.Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • KERKÜK TÜRKLERİ ALÂKA BEKLİYOR İstanbul' daki Kerküklü Türkler Irak' daki ırkdaşlarımızın baskı altında olduğunu söylüyor KERKÜKTE,silâhlı Kürtlerin Türklere yaptığı tecavüzü,gençliğin nefretle karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • italyan polisi Nana hakkında takibat açtı ROMA,A.P.Elsa Martinelli,Anita Ekbierg,Linda Christian,Eleanore Rossi Drago gibi şöhretli sinema yıldızlarının da iştirak ettikleri gayri ahlâkî bir eğlence y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • V A ¥1 Afi â Sİ M T A T LAL LAK I N m arTa Sn ma JTTa Vg» ut E9H JTTa m m D m xa rAAL it AK Grup toplantısı arifesinde bâzı D.P.Mebuslarının faaliyetlerini arttırdıkları görülüyor Benderlioğlu ve Ergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • Bir zamanlar memleketimizde bulunup meşhur «Üsküdar» Giderken» şarkısını dünya çapında bir şöhrete ulaştıran zenci şarkıcı Eartha Küt,birkaç gün evvel Edimbourgh Dükü Prens Philip'in de hazır bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • C.H.P.MECLİSİ "GÜÇ BİRLİĞİ,İŞİNİ GÖRÜŞÜYOR ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclisi Hür.P.nin iltihâkı meselesini görüşmek üzere dün sabah Genel Başkan İnönü'nün riyasetinde çalışmalarına başlamıştır.Dünkü toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • BASVEKİL'E AKİS'İN MAHKÛMİYETİ İLE İLGİLİSUALSORULDU ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Sivas Mebusu Prof.Turhan İFeyzioğlu,Başvekil tarafından sözlü olarak cevaplandırılması isteğiyle dün Meclis başkanlığına aşağıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • KARISINDAN BOŞANACAK [ÖZDEMİR GÜRSOY] Yeşilköy'de İspanyol teb'ah Albert Veksman'ın katlinden sorumlu olarak üç ay Sultanahmet Cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilen İsmet Alkan,tevkif edildiği zaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • Maliye Vekâletinâeki çalışmalar ilerliyor,ikramiyelerin 6 ya çıkarılacağı haberleri asılsız t ANKARA,HUSUSÎ SUBAY ve memurların geçim seviyelerini,günün şartlarına intibak ettirmek maksadiyle,hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • Aka Gündüz Ankara'da vefat etti ANKARA,HUSUSİ TÜRK basın âleminin değerli kalemi Aka Gündüz dün Ankara'da vefat etmiştir.Merhum uzun zamamlanberi rahatsız' bulunmakta ve son' zamanlarda sık sık kalb k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • [MİLLİYETİ AMEDÎlf A'nAil FIİDI OMA Bir yı1 Amerikada Cinayet ve Trafik konularında ihtisas yapan ve hâlen AmdullvA UMU İflrLUllIA Sanayi Sergisi karakolunda komiser muavini olarak vazife gören Mustaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1958
  • ASKERÎ KOMİTE TOPLAHTISI BİTTİ Bağdat Pa^Ü AskCrî K°mİ,e lon,antlsI atikten sonra dün nihayete ermiştir.Askerî ziyaret etmişlerdir Bu ziyaret esnasında H.Hrf™ v-ıS^-^1?5tirak Cde" deleSasvon başkanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • r*-SİNEMA Festival ökjout.Kapanırken BERGAMO FESTİVALİ BİRKAÇ yıl öncesine kadar Venedik Film Festivali ile festival mevsimi kapanırdı.Son yıllarda ortaya çıkan yeni milletlerarası organizasyonlar fes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • BU AKSAM Saat 21:50 da Utanbul Radyosunda 1 PUAN İpaiia BİLGİ YARIŞI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • KADIN ÇAMAŞIRLARI ÜSTÜN KALİTE İNCE ZEVK 10' İ:I0 ^Jliiiiültlinft X!'V.A t 11 ¦m ı pik »15:»P I' M$k/ffi;iıffi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Atış yeri;Eğlk.2 Eskiden sayılan sözü geçen erkek;Askerî kuvvetlerin resmî elbisesi.3 Müslümanlığın lüzum gösterdiği hallerde bütün vücudu yıkama;İğrenç.4 Kesif oksijenden İbaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • IIIımıllllllMlllllımıımnıllIMt.Ilımımı.I.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Valse Musette'ler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanı;12.27 Açılış ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • NURCAN CAN ile TEOMAN SÜKUTİ EVLENDİLER İstanbul 7/11/958 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • Çarpışan Norveç şilebi muhafaza altına alındı Yeşilköy açıklarında Filyos gemisi ile çarpışan Norveç bandıralı Sponger şilebi dün muhafaza altına alınmıştır.Şilep,tahkikat sonuna kadar limanımızda kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • Bir Sovyet bale trupu memleketimize geldi Sovyet Rusya'nın Bolşoy Tiyatrosu Bale Trupu Ankarada Ahmet Andiçmen Kanser Hastahanesi yararına temsiller vermek üzere dün memleketimize gelmiştir.Bolşoy Bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • 78 bin lira kaçak saat ELEBAŞILARI İTALYA'DA ÜC MENSUBU ŞEHRİ-MİZDE TEVKİF EDİLDİ Yurda kaçak saat sokan bir şebeke,polis tarafından yakalanmıştır.İsrail tab'alı Roberto Duluçi adında biri çeşitli yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • DÜĞÜNDE SABAHA KARSI "DOKTOR,ÇALINSIN ÇALINMASIN DİYE MÜNAKAŞAYA TUTUŞAN İKİ DAVETLİDEN BİRİ DİĞERİNİ VURDU Dün sabaha karsı Çatalcada «Doktor şarkısı yüzünden bir cinayet işlenmiştir.Boyalık köyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • Bu Hafta PAZAR 118650)Adet Basıldı.Yarın Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • 25 ARALIK ikramiye Keşidesinde LİRA m SIS111® 381 ıSHhl Çiftehavuzlor'do Apartman Dolgun Para Dairesi çeşitli Tahsil ikramiyeleri 11 KASİM SALI Akşamına kaaar hesap açtırınız.Her 150 Liraya bir kura 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • Bir kamyon devrildi üç kişi yaralandı Yalovadan,Bursa'ya gitmekte olan Metin Kaya idaresindeki 81460 plâka sayılı kamyon Avaspınar mevkiinde devrilmiştir.Kazada kamyonun üzerinde bulunan yolculardan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • MEVLİDİ ŞEEİF Mevlidi şerifin yazılışının 549 uncu şenel devriyesi münasebetiyle nazım eserin müellifi SÜLEYMAN)Çelebinin aziz ruhuna gönderilmek üzere 9/Kasım/1958 pazar günü saat 14 de türbesi önünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • AVRUPA TURNESİNDEN MUVAFFAKİYETLE DÖNEN SEMPATİK SAN'ATKÂRLAR İLHAM-AytenGENCEfi Bu akşamdan itibaren her akşam TAKSİM GAZİNOSU Restoran ve Pavyonunda Tel:48 29 04 48 74 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • OTELİ Sürprizli Pazar matinelerinin devam etmekte olduğunu bildirir.Saat 17 19.Telefon:73 86 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Mahşere Kadar Belgin Doruk Yılmaz Duru Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Hakkın Zaferi Robert Taylor Ellzabeth Mueller İng.EMEK Tel:44 90 07)İhtiras ve Kahramanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • Dayak attığı söylenen komiser nakledildi Bir buçuk ay kadar önce Bedri Gülgüloğlu adında birini dövdüğü iddlasiyle hakkında tahkikat açılan Emniyet Üçüncü Şube Müdürlüğü komiserlerinden Selim Ayşıl'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • IWIWHIIIIII1I Benim dâveiim T^ ELEDİYE Reisi Kemal Aygün,bütün muharrir r^ arkadaşlarımıza İstanbul'u gezdirmiş.Bunu JlJ Ulunay dostumun dünkü zarif yazısından öğrendim.Daveti geç öğrendiğim için gezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • OĞLAK BURCU 'ftî [22 Aralık 20 Ocak] Sevildiğinize inanınız.Bu İnanış içinizdeki mânâsız huzursuzluğu giderecek.KOVA BURCU HM Ocak 19 Şubat] Bir topluluk içinde sıkılacaksınız.Biraz da haklısınız.Bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1958
  • HATİM DUASI YE MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin kıymetli varlığı,bundan bir buçuk ay evvel her fani gibi eceli ma'dlidesl hitam bulup Cenabı Hakkın lûtiuna mazhar olan sahibiil hayrat vel hasenattan Zeytinburn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • Amerikanın Eski Ankara Elçisi Rusların karşısında ılı kıpırdamayan Türklerden örnek almalıyız diyor NEVV-YORK,AA.Hâlen Teksas'ta bulunan Birleşik Amerikanın eski Ankara Büyükelçisi Avra Warren,Rusya'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • Ankara vapurunda yüz bin liralık kaçak eşya ele geçirildi Akdeniz seferinden evveki gün dönen «Ankara» vapurunda 100 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen külliyetli miktarda ve çeşitli kaçak eşya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • PARA MİKDARI BİR HAFTADA 80 MİLYON LİRADAN FAZLA ARTTI ANKARA,HUSUSÎ Son bir hafta içinde tedavüldeki para miktarında 80 milyon 236 bin 305 liralık bir artış olmuştur.Geçen hafta tedavülde 3 milyar 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • ¦avovBSMMnM» SOZ SIRASI.M Ü J D GAZETELERDE neşrolan bir haber hem sevindirici,hem de düşündürücüydü.Şehrimizin odun ihtiyacının teminine dair bu haberi cümle cümle inceleyelim:«Belediye,tanzim satışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • Diyarbakır'da 11 çocuk enkaz altında kaldı ilkokul talebeleri ders tatbikatı için yolda giderken üzerlerine iki dükkânın duvarı çöktü DİYARBAKIR,HUSUSÎ Gazi ilkokuluna mensup 11 talebe üzerlerine iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • Büyük Yılbaşı Çekilişinde:Apartmanlar Hazırdır:Gezebilirsiniz.Cumartesi ve Pazar günleri Kadıköy Şubemizin önünden hususi vasıtalaı4 aşağıdaki saatlerde kalkacaktır Cumartesi 14,15,16 Pazar İO,11,14,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • Boğazın incisi Emirgân Gazino ve Paviyonunda ÖZEL KARDEŞLER yeni Repertuarları ÇALI KUŞLARI ÇETİN İNÖNTEPE idaresinde Caz Orkestrası Taze Balık Temiz Servis Spesiyaliteler Her pazıar 16-19 kadar matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • Denizcilik Bankasında bir ihtilâf doğdu Denizcilik Bankasının yeni aldığı Zonguldak şilebi,Banka ile Şilepçilik İşletmesi arasında anlaşmazlığa yol açmıştır.Şilepçilik İşletmesi,şilebin sür'at ve tona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • Bayar,eski Meksika Reisicumhuru ile görüştü Reisicumhur Celâl Bayar şehrimizde bulunan eski Meksika Reisicumhuru Ekselans Emilio Poktes-gil'i dün saat 17 de Sâle köşkünde kabul etmiş ve yarım saat gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • FINDIK TARIM Satış Kooperatifleri Birliği İstanbul Şubesinden 4.üncü Vakıf Han kat 1 No.15 A C A tahsisi ile Jütten Çuval 2 4 librelik 48X28 İnç eb'admda)ŞEICEÜ ÇUVALI ithal edeceğimizden bu evsafta m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • ÇİMENTO İHTİYACI OLANLARA MÜJDE Anadolu yakası için ihtiyacı karşılayacak miktarda çimento hazırlanmıştır.Acele ediniz.Müracaat:Telefon:53 41 49 Kartal Süleyman Çağdaş.62126)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • BİR YAPRAK BİR HATIRA,BİR TARİH son gün-çjg-t uj ızetelerde A/ Os r 6y^ f^ V«*1 gC.Aj^oCdl YAHYA Kemal' in ufûlü üzeri ne şu 1 e r d e gaz merhuma ait hayli hâtıralar neşredildi.Bu münasebetle ben de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • TÜRKİYE,DÜNYA BASIN KONTESİNE DAVET EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ 2-4 mart tarihleri arasında Colombia'da Missouri Üniversitesi Gazetecilik Okulunda yapılacak olan «Dünya Basın Kongresi» ne Türkiye de davet ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • KONTROL EDİLEN 12 OTELDEN 9u CEZA GÖRDÜ Bir otel sahibi,ekibe:«Kontrol yapılacağından haberimiz yoktu» diye itirazda bulundu Dün Sirkecideki otellerden 12 si kontrol edilmiş,bunlardan 8 i hakkında cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • Ji*».im.n ¦imimi.nw .mt£ 11'.ı» ı YAZ GÖRÜNDÜ [KEYSTONEl Henüz kıs mevsimine tam mânası ile girmediğimiz halde yaz mevsimi moda evlerinde kendisini göstermeye başlamıştır.Yukarıdaki resimde,moda desin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1958
  • VW»«,«V.V.X,i*^A,M.V.*i*i,i,i*i*.l*i*i*.i*i &SS®S8S8&S% apartman dairesi daireli apartman ayrıca 785.000 lira para ikramiyesi AAA2»İ».2W BANKASI paranızın-istikbalinizin emniueti s8&8fâ&$i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • SONRA BASIK DERDE GİRER-BEN CAAA' IN S£NEL_ERDİR_ŞOV^-S" i 2\NO ÇAUI3IGIMI DuyA\AMl£TlA^«-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • Şu MKUpESÜg ked:ile sisicAKSiLAŞ-SAM Affiiy L7 V VS» 4 £ft* T" Trr;II ılj 11 l& ~"tA«A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • 2?A^\£i^A DA,Xu-yru 3' R KÖ.SBOS CAL-iŞMAVA HAZıfZDlIZ.^REN GAOYO İL.B V£fZİL-E:c.EK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • U&OVL-ECE B/f?MACERA DAJ*A V/Bil?S&K'i-DE SO/VA ERDı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • AUı GECE AR. Sl O Aftşı Sokaktaki Evin OTURMA OOAŞININ SAĞ TARA.FıNCSAKı TEı_Evı2VOMDA BÎR.MAC VAViNl-AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • DAVET TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.VE TEŞEKKÜLLERİ MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ YARDIM CEMİYETİ Cemiyetimizin 15/11/1958 Cumartesi günü saat 15 de alelade ve 16 da fevkalâde olarak İstanbul'da Türk Ticaret Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • Bw*ma»e.ı ŞEHİR İÇİNDE EN UCUZ ARSALAR ğ m m ARSALARIN SATIŞINA DEVAM EDÎYO Her parsel 250 M2 den aşağı olmamak üzere parsellenen ve hiç bir inşaat zorluğu görmeden evini yapabileceğin bu arsalardan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • DİKKAT Kartal Lâstik ve Ayakkabı Fabrikasının imâl ettiği,yüzü en iyi videlâdan,tabanı lâstikten mamul ayakkabıları tekrar piyasaya çıkarılmıştır.TOPTAN FİATI:No.39 44 LİRA,31.50 TOPTAN SATIŞ YERİ:A A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • Savın Balıkçılara müjde AĞ İÇİN MANTAR Satışına başlanmıştır.Kardeşler Koli.Şti.Bahçekapı Rahvancüar 10 İş Bankası arkası eski Çiçekpazarı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • akırköy Bahçeli Evler HAZNEDAR ARSALARININ SATIŞLARINA DEVAM EDİLİYOR.DİKKAT:Mevsimin son satışlarını kaçırmayınız.FIATLARIMIZ.15 20 25 Lira gibi emsalleri arasında görülmemiş derecede ucuz olup 2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • Bİ Hacı:Alla.lı râzî olsun.Ya korucu başı!Ben sana hepsini söyliyecek.Korucu:Bir eşeğimiz olsa yanaşma çabucak gider gelirdi.Arnavut,yanaşmayı çağırdı.Hacı ile beraber alınacak şeyleri söyledi.Murad:H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT Y A Z A N JULES VERNE T Ü R K C E S T SELAMİ İZZET SEDES 21 Komitenin sekreteri:'ok kolay,dedi.Ve bir kâğıdın üzerine bir fakım alicin-formülleri çizdi.Cidarların iki pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1958
  • yilll!llli:i!lli!İİSİK BATI lyiÜZİûİ Değerli bir elüd BÜLENT TARCAN ECDADIMIZ şanlı savaşlarla Viyana kapılarına kadar dayandıkları zaman Orta Avrupanın kulağında silinmez hatıralar bırakan askeri muz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • BAŞVEKİLE AKIS'IN MAHKÛMİYETİ İLE İLGİLİSOALSORULDU Baştarafı Birincide tasdikine dair üçüncü daire kararı İse 85 Ekim 1958 tarihinde tekemmül etmiştir.Bu duruma «üre,aşağıdaki noktaların açıklanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • BÂZI GİDA MADDESİ HATLARI ARTTIRILDI Baştarafı Birincide Toptancıya tanınan âzami kar haddi yüzde 10,perakendeci kâr haddi ise yüzde 20 dir.KJ Kâr hadleri nakliye ücretleri dlk-kate alınarak tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • TAADDÜDÜ ZEVCÂTA DAİR TEKLİF YAPILDI Bastarajı Birincide lan söylemiştir:«Böyle bir teklif yapılacağına katiyen ihtimal veremiyorum.Bu hem devrimlerimize,hem de medenî sisteme aykırıdır.Son derece teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • YAYLACILARIN FAALİYETİ ARTTI t Baştarajt Birincide Yozgat mebusu Atıf Benderlioğlu ve Jîanisa mebusu Şem'i Ergin,Ahmet Emin Yalman'a bir mektup göndererek D.P.grubunun tam tesanüd havası içinde olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • 80 L E R İ N ALINMASINA BAŞLANDI Baştarajı Birincide Inr kararın tashihini istemekte,ortada bir haksızlık olduğunu ileri sürmektedirler.Kamyon Acenteleri Derneklerine Köre ise.alınan karar yerindedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • KERKÜK TÜRKLERİ Baştarajt Birincide rım saat Türkçe neşriyat yapıyor.Yine Irak'taki rejim derişikliğinden sonra Hariciye Vekilimiz Fatin Huştu Zorlu'mın «Irakta kuvvetli bir Türk cemaati vardır.Onları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • AKA GÜNDÜZ I t Baştaraft Birincide sebetiyle Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Sendikası birer teessür mesajı yayınlamıştır.AKA GÜNDÜZ'ÜN HAYATI 1885 de Selâhlkte doğdu.Süvari Fırkası Kumandanı Ferik Sıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • Dünyaca tanınmış Macar Keman Virtüözü GYÖRGY GARAY tak resitali Piyanoda Macar Virtüözü ENDRE PETRI Programda:Beethoven Kreutzer Sonate)E.Bloch,Dohnanyl,Paganinl 17 kasım pazartesi saat 18.30 SAKAY'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • Deri Ceket Temizlenir «111111 mm uumu BIIHIP™ Şişli Meydanı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • YAZICI ALINACAK İdaremize yazıcı ve serî daktilo alınacak.Müracaat:Kartal Yunus İstasyonu Mutlu Akümülâtör Fabrikası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • BİR BU RODA ÇALIŞMAK ÜZERE Orta mektepten ayrılmış bir bayana ihtiyaç vardır.İsteklilerin Posta Kutusu 644 İstanbul adresine bildirmeleri.62049)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • FABRİKATÖRLERE Ikl kamyonumuz İçin yük veya İşçi taşımak için daimî bağlamak gartiyle iş arıyoruz.Telefon:47 33 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • İLAN TASHİHİ Dünkü nüshamızda çıkan Gözen Müessesesi ilânında Büyük Postahane caddesi No.5/1 yazılacak iken sehven 51 şeklinde yazılmıştır.Tashih olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • RUMİ 1374 Teşrini evvel 26 Cumartesi 8 KASIM 19 5 8 HİCRÎ 1378 RebltiL!âhir 26 VAKİT VASATI EZANÎ Güneg Öğle İkindi Akşam Yatsı İ.ıısâk 6.37 11.58 14.41 16.58 18.32 4.58 1.38 6.59 8.41 12.00 1.33 11.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • İÇİNDE KÖŞKÜ DE BULUNAN ÇOK KIYMETLİ ARSA SATIŞI Göztepede Kayışdağı caddesinde 264 numaralı İbrahim Paşa köşkü nâmı ile mâruf 7805 metrekarelik arsanın,Kadıköy Sulh ikinci Hukuk Mahkemesince,izalei ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • Emayeli Soba Borusu ve Dirsek EMAYETAŞ MAMULÂTI EMAYELİ SOBA BORUSU VE DİRSEK PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR.Renk Kahverengi ve beyaz ölçü 50 sm.Fabrika Fiatı Boru 5 TL.Dirsek 5 TL.Müracaat:Kristal T.A.O.Taht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • MERAK ETMEYİN!Yıkanır Mavi Parker ÛUİNK Mürekkebi LEKELERİ ÇIKAR!Böyle bir kaza herkesin başına gelebilir.yıkanır mavi Parker Quink mürekkebi üzüntüye mahal vermez.Sabun ve ılık su,kumaş veya ellerdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • T A V C İ T I C CATII I V KONFORLU APARTMAN DAİRELERİ ETİLER,Nispetiye mevkiinde denize nazır,çamlar içerisinde,tamamen bitmiş,3 er ve 4 er odalı,anahtar derhal teslim,yarısı peşin yarısı taksitle.FİA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • Hiç düşündünüz mü?Dikiş dikmek için sanatkâr,Zarif olmak için üstün zevk sahibi,güzel görünmek için şık giyimlere sahip olmak lâzımdır.İşte,MİMAROĞLU Moda salonunda hakikî bir sanatkârın üstün zevki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • D!S TİCARETİMİZLE İLGİLİ BİR YAZI Journal of Commerce «Ticaret Gazetesi» dün Türkiyenin dış ticaret muvazenesinde,bu yılın ilk 6 aylık devresi zarfında 38,2 milyon dolarlık bir açık verdiğini ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • ON İTHALÂTÇI FİRMA BİR KARARNAMENİN İPTALİNİ İSTİYOR On ithalâtçı firma,kredili ithalât ile ilgili olarak Devlet Şûrası nezdinde iptal dâvası açmıştır.İptali istenen husus.15 sayılı kararnamenin muvak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • VATANDAŞ—LÜKS MAĞAZASINA KOŞUNUZ İşte hakikî ucuzluk böyle olur,arayıpda bulamadığınız bol çeşit,her nevi yünlü KADIN ve ERKEK kumaşları emrinizdedlr.Bu ucuzluk vatandaşlarımıza hizmet maksadiyle yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • SUNGUR A R KAZAN VE TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI YÜKSEK TAZYİKLİ KAZANLAR ÇELİK BUHAR VE SICAK SU KAZANLARI STOKER RADYATÖR İMALÂTIMIZ TAMAMİLE AMERİKAN V8 ALMAN NORMLARINA UYGUN OLARAK YAPILMAKTADIR.İH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • MEMUR ARANIYOR Teknik ve Ticarî Muhabere servislerinde çalışmak üzere tecrübeli,iyi referanslı Almanca,İngilizce,Fransızca lisanlarmdan bir veya ikisine bihakkın vâkıf seri daktilo yazabilen memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • Amerikan kamvon sanayiinde "elmas" o^Lı^,5 Tondan 30 Tona kadar DİZEL ve BENZİN KAMYOLARI ç&iiŞ kuvveti metau&C t& famduttcut,$a£t4t uMctaH* e44tâc&Ls Meşhur CUMMINS,6 silindirli motorlu,Westinghouse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • FABRİKA MALİYETİNDEN DAHA ASAfi!SATIŞ MULİNE ERKEK KUMAŞLARI #fe GRİ SERJ YÜNLÜ PANTALONLUK KUMAŞ Jj^ LİRA FANTAZİ EMPRİME ve DÜZ YÜKLÜ ROPLUKLAR PİEDS DE POULS,PETİT CARREAU 140 €m EN 1 fcjŞ LİRA YEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ TELEFON '27 ki 10 SATILIK EMLAK 0 BEYOĞLU Aynalıçeşme Cad.No.95/97 ahşap evler,mutavassıtsız acele sat.Boş tealim.Mür:97 ye.SOĞUKSU İstasyonunda sat.katlar.SEYAHAT dolay isiyle,acele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.11.1958
  • b.Wi m TURGAY FİLMİ GÖSTERİYOR nokta,Uç kaburga kcmiğindeki [İLHAN DEMtREL] Millî takım kaptanı kaleci Turgay,Bükreş'te çekilen filmi arkadaşımız Necati Karakaya'ya gösteriyor.Turgay'ın filmde eliyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • İBRAHİM t.Sporun büyük kozu oynayamıyor Istanbulspor yarın Vefa ile karşılaşıyor HAFTANIN tek lig maçı yarın Mithatpaşa stadında Istanbulspor Vefa arasında oynanacaktır.Profesyonel lige dahil bütün ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Adalet'e Avrupa'da turne hazırlanıyor Adalet profesyonel takımına liglerin «onunda uzun bir Avrupa turnesi hazırlanmaktadır.Menecer Sadri Usuuğlu,bugüne kadar Çekoslavakya,Almanya ve Fransa kulüplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • YUNANİSTAN'DA bahsi müşterek Yunanistan spor teşkilâtı da sporda bahsi müştereki kabul etmiştir,bunun idaresini millî olimpiyad komitesinin iki azasını da içine alan bir teşekküle havale etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • F.Bahçe bugün Aliay'la oynuyor Fenerbahçe profesyonel takımı İzmir'de bugün Altay'la karşılaşacaktır.Organizatör Göztepe kulübü,evvelce tesbit edilen programı değiştirmiş ve ilk günün maçını Altay'a v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Basketb BAŞLIY Bugün Fenerbahçe Şişli,Modaspor da K.Spor karşısında favori.Maçlar İ.T.Ü.de yapılacak J STANBUL basketbol lig I maçları bugün saat 16.30 dan itibaren İ.T.Ü.salonunda başlayacaktır.Günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • VOLEYBOL ANTRENÖR KURSUNA TALİB:50 Antrenör kuıslarmın ilkine evvelki gün «50» kişi İştirak etmiştir.Milli takım Antrenörü Nikola Sotir'In verdiği kurslar,büyük rağbet görmekte olup 22 Kasıma kadar de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • ÖRGRYTE I.F.2 MAÇ İÇİN 40 BİN LİRA İSTEDİ Adalet'e karşılıklı futbol teması teklif eden İsveç'in Örgryte I.F.kulübü İki maçı 40 bin lira karşılığında oynayacağını bildirmiştir.Menecer Sadri Usuuğlu,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Son Millî açlar Müzaker Edilec Futbol Feci.Ankara'daki toplantısında Bulgaristan A ve B maçlarının programını da tesbit edecek FUTBOL Federasyonu önümüzdeki hafta içinde Ankara'da toplanarak son millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Davidsson Kral kupasında mağlûp İsveç Kral Kupası maçlarında Ulf şöhretli rakibi Davidsson'u 3 sette yenerek ş ampiyonluğu almıştır.Ulf önümüzdeki günlerde,İsveç tenis federasyonu tarafından Avustural
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • AMERİKA TANINMIŞ YÜKSEK ARAYICILARI DAVET EDİYOR Amerika Atletizm Federasyonu her sene yapılmakta olan enternasyonal kapalı atletizm müsabakalarına Avrupanın en tanınmış yüksek atlayıcılarını davet ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Avrupa'da oynanan futbol maçları Glascowda kalabalık bir seyirci kitlesinin takip ettiği karşılaşmada,İrlanda millî takımı ile karşılaşan İskoçya millî takımı 2-2 berabere kalmıştır.WİENER SPORCLUB:3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • KISA HABERLER VEFA profesyonel takımı Pazartesi sabahı otobüsle Bulgaristan'a gidecektir.Yeşil-Beyazlılar 12 Kasımda Filibe'de Spartak'la karşılaştıktan sonra Sofya'ya geçip,13 Kasımda Spartak kulübün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Bükreştcki maçta Romenlerin kalemize attıkları üç golün bütün teferruatı ile hikâyesini yukarıdaki krokilerde görüyorsunuz.Bükreste münteşir spor mecmuası SPORTUL POPULAR'ın ressamı tarafından çizilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • islklette 2 nci Etabı Sonakın aldı BİSİKLET Federasyonu tarafından tertiplenen bisiklet yarışının ikinci güniıili* teşkil eden Aydın Denizli parkuru bugün yapılmış,Aydın'a birinci giren Konya bölgesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Fransız takımı belli oldu PARİS,TÜRKTEL Pazar günü Stade de Colombes'da İtalya millî futbol takmı ile karşılaşacak olan Fransız millî takımı belli olmuştur.Takım,şu elemanlardan teşkil edilmiştir:Colo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Machos altı ay hapse mahkûm oldu BUDAPEŞTE,TÜRKTEL Macar Futbol Federasyonundan bildirildiğine göre,Honved ve Macar millî takımlarının şöhretli santrforu Ferenc Machos,gümrük kaçakçılığın dan altı ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Akdeniz Oyunları muhakkak yapılacak Lübnan'daki siyasî hava,Akdeniz oyunlarının tertibine mâni olmıyacaktır.Beynelmilel Olimpiyad Komitesinin Lübnan Delegesi Gabriel Cemayel,aynı komitenin Türkiye'dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • ea lyunculara verilen boykot,İspanya Şa Seşikiaş karşısında B tertibiyle bira MADRİD,A.A.REAL Madrid ile Barcelona arasında yapılan futbol karşılaşması sırasında vukubulan hâdiseler dolayısiyle İspany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Beşiktaş Hacettepe,oynayacak.Beşiktaşın ANKARA,HUSUSÎ GALATASARAY ve Beşiktaş'ın iştirakiyle tertiplenen dörtlü turnua bugün 19 Mayıs stadında başlayacaktır.Şehrimizin turnuada oynayacak takımları Hac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1958
  • Beylerbeyi Galata,Anadolu Sarıyer maçlarında muhtemel netice beraberliktir C\NCI profesyonel ligin dokuzuncu hafta maçlarına bugün Mit-hatpaşa stadmda devam edilecek ve iki karşılaşma yapdacaktır.ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor