Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • Güven Oto Kursu EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres:Beyoğlu Ağacami yanında No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • KRAL PAUL BATI TRAKYA'DA tır.Yukarıdaki resimde,Komotini İS5* av [A.P.Yunan Kralı Paul,birkaç gün evvel Batı Trakyaya gitmiş ve oradaki Türklerle görüşmüştür.Kral,küçük kızlara para dağıtmış-Müftüsü,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • 5 kişilik döviz kaçakçı şebekesi yakalandı Polis 5 kişilik bir döviz kaçakçı şebekesini yakalamıştır.Zincirleme kaçakçılığın elebaşısı Sirkeci'de bir Otelde Müdürlük yapan Yorgo Petrakidistir.Yorgo,ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • Milyarder Vali:New-York Valiliğine seçilen S Cumhuriyetçi Nelson Rockefeller B kendisi gibi bir milyoner olan I Averell Hariman'ı mağlûp et-i mistir.Hariman,Makarios'u I New-York'a davet eden validir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • amerikan seçimlerinde DEMOKRATLAR zafer kazandı Eisenhovver idaresi bundan sonra Demokratların kontrolündeki bir kongre ile çalışacak A WASHİNGTON,RADYO MERİKAN seçimlerinde Eisenhower'in Cumhuriyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • anc "U 4 NEREDE KALDI BU ÇÖPÇÜ.ÜÇ GÜNDÜR ORTADA YOKÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • Siyasal Bilgilerde ilk ders polis hakkında verildi ANKARA,HUSUSÎ Siyasal Bilgiler Okulu Ceza Hukuku Doçenti Dr.Feyyaz Gölcüklü,dün verdiği ille derste «Polis,iktidar mensuplariyle mücadele edenlere de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • GENÇLER DÜN KÜBALIYA BÜYÜK TEZAHÜRAT YAPTI Prof.ilk dersinde «Manevî ıztıraplarımızın sebeplerinden biri şahsiyet buhranıdır» dedi Hukuk Fakültesi Esas Teşkilât Hukuku Profesörü Hüseyin Naili Kübalı,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • IRAK'TA VAZIYET ARIŞIYOR Kasım ile Nasır taraftarları çarpıştı.Bin kişi tevkif edildi Kerkük'te tanklar devriye geziyor.Arifin tevkifinin vahim neticeler vermes inden endişe ediliyor LONDRA,A.P.IRAK'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • [ADNAN ATARI ASKERİ KOMİTE TOPI ANDI Bai;'dat Paktl Askerî Komitesi dün sabah yeni Meclis binasındaki Bağdat Pakt!bürosunda toplantılarına başlamıştır.Konferansta Türk heyetine Erkanı Harbiye Reisi Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • AYGÜN İMARA air izahat verdi Demirkapı'daki antrepolar yıktırılıyor.Yenikapı ile Samatya arasında gecekondu dolu tepe yıktırılıp deniz doldurulacak BELEDİYE Reisi Kemal Ay-gün,dün basın mensuplariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • s Ö.Yüksel C H P den l»ı Ih b &SVIB İstifa e Yüksel,istifanamesinde,C.H.P.nin yıkıcı muhalefet yolunu benimsediğini iddia ediyor ANKARA,A.A.TRFA mebusu Ömer Yüksel C.H.P.den istifa etmiştir.Yüksel,CHP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • [KEYSTONE] Ateşle oynadı!Londra'da,9 yaşında bir çocuk Bourne Street'te bir infilâka sebep olmuştur.Kenneth VVhittington'un oynadığı tabanca bir havagazı borusunu patlatmış,bir genç kız yaralanmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • Yeşilköy cinayeti faili assubay tevkif edildi İlk sanık İsmet Akman'm tahliyesi mevzuunda Ağır Ceza karar verecek Üç ay önce Yeşilköy'de İspanyol tab'alı milyoner Albert Veksman'ı tabanca ile öldürdüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • JH3ECE MÜMESSİL FİRMALAR KAMYON İTHAL EDEBİLECEK ANKARA,HUSUSÎ İktisadî Koordinasyon Heyeti G milyon dolarlık ithalât kotası için yüzde 20 yatıran firmalardan,sadece müracaatta bulundukları fabrikalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • [MİLLİYET] Yİ U n I Brüksel'deki yeni milli hava alanı binası bir infilâki mü-M H U I teakip yanmıştır.Binanın üst katlarında,en az 10 kişinin kaldığı zannedilmektedir.Münakalât Vekili P.Segers,«Maddî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • MMMMMıtalMM 9 yaşındaki ilkokul talebesi Hayriye'nin otobüs altında kaldığı yer yanda)ve kızının cesedini gördüğü anda fenalık geçiren L.Altınok yukarda sağda)Bir ilk okul talebesi ezildi İstiklâl cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1958
  • IA.P.J Mirza Londrada Eski Pakistan Reisicumhuru İskender Mirza evvelki gün Londra'ya gelmiştir.Bilindiği gibi Mirza,Eyüp Haıfın zoru İle çekilmek ve memleketini terk mecburiyetinde kalmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • SİYASET DÜNYASINDA KIBRIS:BOŞA GİDEN GAYRET YUNANİSTAN Kıbrıs mevzuunda NATO'da uğradığı başarısızlığın acısını,Birleşmiş Milletlerde çıkarmağa hazırlanmaktadır.Makarios önümüzdeki günlerde,mûtad prop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • MATBAAYA ORTAK-Hâlen işi çok iyi,956 model tam otomatik makinelerle mücehhez modern matbaa ve mücellithaneye derhal 150.000 lira koyacak ortak aranıyor.İşten anlıyan ve fiilen çalışmak istiyenler terc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • Kibar erkekler için asil bir losyon.Muhitinde alâka celbeden "havalı,erkekler giyimlerine,hal ve tavırlarına hususi ihtimam gösteren kimselerdir.İşte Aqua Velva bu gibi titiz ve kibar tavırlı erkekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • ÇİMENTO İHTİYACI OLANLARA MÜJDE Anadolu yakası için ihtiyacı karşılayacak miktarda çimento hazırlanmıştır.Acele ediniz.Müracaat:Telefon:53 41 49 Kartal Süleyman Çağdaş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • 1 w I c 4 **4T I 1 1 o 1 S^ Türkiye Millî Sanayi Sergisi,gördüğü büyük rağbet dolayısiylc 16.11.1958 günü saat 24 e kadar sayın halkımızın ziyaretlerine acık bulundurulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • BULMACA î 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 SOLDAN SAĞA:1 Tahammül derecesini aşmak.2 Doğu Anadolu'da bir nehir;Dişi ve güzel cin;Tersi hane.3 Tâyin etmek.4 İlâve;Ced;Tersi kimyevî enerjiyi elektrik enerjisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • OĞLAK BURCU E 1» B İKİ [22 Aralık 20 Ocak] Habbeyi kubbe yapıyorsunuz.Sinirlerinizi yıpratıyorsunuz.Dostlarınızla biraz oyalanınız.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Kimseden yardım beklemeyiniz.Öğleden B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • 30 partman Dairesi 785.000 lira İf i 6 daireli A âı i Apartmanın Tamamı Hesabınızdaki 150 liraların adedini çoğaltarak kazanma şansınızı artırınız milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • D.P.İstanbul müfettişi teşkilâtla temasa başladı D.P.nin İstanbul Bölgesi müfettişliğine tâyin olunan sabık Sağlık Vekili ve Manisa mebusu Dr.Nafis Körezdün İl merkezinde İl idare heyeti üyeleri ile m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • C.M.P.II Kongresi 8 kasımda toplanıyor C.M.P.İstanbul İl kongresi,8 Kasım Cumartesi günü Beyazıtta bir düğün salonunda toplanacaktır.Kongre,pazar günü sona erecektir.Genel başkan Bölükbaşı,vaadettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • Kapanarya mahallesi tren durağı istiyor Kapanarya mahallesindeki 200 evin sakinleri,Başvekile telgraf çekmişlerdir.Mahallelerinin yayan olarak Küçükçekmece.Soğuksu ve Halkalı istasyonlarına yarım saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • Telefonda 01'e günde 30 bin müracaat yapılıyor Telefon rehberinde abonelerin tam listesi olmadığı İçin «01» e yapılan müracaat sayısı günde 30.000 e «yükselmiştir.3000 sayfalık yeni rehberin Yassılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • 1942 43 G.Saray Lisesi mezunları toplanıyor Galatasaray Lisesi 1942-43 mezunları 15 inci mezuniyet yıldönümünü kutlamak için 21 Kasım Cuma gecesi bir yemek tertiplemişlerdir.Galatasaray Ocağında veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • Maarif Müdür Muavinleri sayısı sekize indirildi Şehrimiz Maarif Müdürlüğünün 18 olan Müdür Muavini kadrosu 8 e indirilmiştir.Kadro dışında kalan muavinler okullara öğretmen olarak tâyin edileceklerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • Yeni Kurulan Bir Nebatî Margarin Yağı Fabrikası Mamulü için isim Arıyor Pek yakında faaliyete geçecek olan Margarin yağı fabrikamız piyasaya çıkaracağı yeni YEMEKLİK MAR-GARİN'i için bir isim aramakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • Korman)21.00 Bir hikâyemiz var 22.00 Şarkılar Sabite Tur Gülerman)22.30 Haftanın sanat panoraması 22.40 Günümüzün bestecileri 23.15 Haberler 23.30 Program 23.23 Dans müziği 24.00 Kapanış.TEKNİK ÜNİVER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • 200-400 BİN Teminat mektubu karşılığı 200 bin,ipotek karşılığı acele 400 bin lira aranıyor.Telefon:44 88 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • MEVLİD Oğlum Alakan Koloğlu'nun vefatının kırkıncı gününe tesadüf ede' yarınki Cun günü Şişli C mü Şerifin Cuma namrmüteakip lidi Seril at edilecektir.Akraba ve uu^da nmızla arzu edenlerin teg"ifler r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • HATİM DUASI YE MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin kıymetli varlığı,bundan birbuçuk ay evvel her fâni gibi eceli ma'düdesi hitam Dulup Cenabıhakkm lûtfuna mazhar olan sahibül hayrat vel hasenattan,Zeytinbumu Yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • „m ılııuılıllinilIIII I Millî Sanayi Sergisi Kapanırken "IV TİLLÎ Sanayi Sergisi bugünlerde kapağ JLVjLmy01*-Müsbet ve menfi tesirler bırakarak.Çok defa olduğu gibi iyimser ve kötüm-E ser hükümlerin ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI DA kalkınma programı hazırladı 80 MİLYON LİRA İLE YERLİ TERSANELERDE 6,DIS MEMLEKETLERDE DE 10 GEMİ YAPTIRILACAK.YALOVA OTELİ GENİŞLETİLİYOR.Denizcilik Bankası,Şehir hatları ve arab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Bütün ömrünü hayır müesses' lerine vakfetmiş ideal eş ve anı RANA SANİ YAVER HANIMEFENDİ'nin aziz ruhu için,ufulünün birinci yıl dönümüne müsadif 7 kasım 958 Cuma £ünü,öğle namazındar so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • MEMUR ARANİYOR Teknik ve Ticarî Muhabere servislerinde çalışmak üzere tecrübeli,iyi referanslı Almanca,ingilizce,Fransızca lisanlarmdan bir veya ikisine bihakkın vâkıf seri daktilo yazabilen memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1958
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU AL KAZ AK Tel:44 25 62)Mahşere Kadar Belgin Doruk Yılmaz Duru Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Hakkın Zaferi Robert Taylor Elizabeth Mueller İng.EMEK Tel:44 90 07)İhtiras ve Kahramanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • NEFRET EDİYORUM!Nefret ediyorum.Kanaat I arını,fikirlerini,vicdanlarını feda edenlerden nefret ediyorum.Menfaat bekledikleri kimselere hoş görünmek için soysuzlaşan,namuslarını satanlardan nefret ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • İSRAİL RUSYAY!»RÛTESTO ETTİ Mısır gazeteleri de Arap ordularının İsrail'e karşı 1 mevzi aldığını bildiriyor KUDÜS,AJANSLAR İsrail Hariciye Vekili Golda Meir,Sovyet Büyük Elçisi Michail Bodrof'u davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • ji [KEYSTONE] SÜRÜSÜNE BEREKET!İStÜStVİetT;1Ş«,«ta,n karlsl bir«k * Ç»euğu dünyaya getirmiştir.Ngo Dınh Luyen'ın muhtelif yasta 10 km vardır.Resimde Luyen ve ailesi görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • Erenköy'de 3 katlt in?aafa müsajf ^RSA lakî LİRALIK Çekilişlere,hesabında en az 200 lirası olanlar iştirak ederler.He;100 liraya bir kur'a numarası verilir.YAPI ve KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • iJg 5 KASIN 1958 ÇEKİLİŞİ TALİHLİLI T.Lirasını UŞAK ta 877 No.lu hesap sahibi kazanmıştır 5 Müşteri TL.5.000 er AYRICA 20 1000 er 50 200 er lira kazanmışlardır.Keyfiyeti kendilerine mektupla bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • ASTAŞLI-HANIMLARA MÜJDE GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK Avrupa Topsundan mamul mevsimlik Topluklarımız Bu sabah satışa arzediliyor.HÂRİKA RENKLER Eni 140,Fiatı 1840 ADRES:Astaşlı Sultanhamam Yenicaıni Cad.No.27/29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • v hu 25 ARALIK İkramive Keşidesinde [H:îT^ faMl EİHİ ıgf)IS^M 6?tf ^^ujspö İ 67 Cf lÂt GÖREN LİRA Çiftehavuzlar'da Apartman Dolgun Para Dairesi Çeşitli Tahsil ikramiyeleri 11 KASIM SALI Akşamına kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • Cenevre Konferansı çıkmaza girdi Atom denemelerinin kayıtsız şartsız durdurulmasını isteyen Ruslar bir türlü kontrole yanaşmıyor CENEVRE,AJANSLAR Nükleer denemelerin durdurulması hususunda Sovyetlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • AHMET MUHTAR ÇİLLİ VEFAT ETTİ Cumhuriyet Hükümetinin ilk Nafıa Vekili,Birinci Millet Meclisi Mebuslarından ve Lozan Heyetimiz Azalarından Yüksek Mühendis Ahmet Muhtar Çilli vefat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • Tunuslu gazeteciler tehdid mektubu aldı Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle şehrimize gelmiş bulunan 4 Tunuslu gazeteciye dün,birer tehdit mektubu gönderilmiştir.Mektupta.Tunuslu gazetecilere Birleşik Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • Amerikan filosunda dün gösteri yapıldı Limanımızda bulunan misafir Amerikan Deniz Kuvvetlerine mensup çıkarma gemileri dün gazetecilere gezdirilmiş ve kurbağa adamlar dalış gösterileri yapmışlardır.İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • seçimleri Seçimlerin tehir edileceği haberleri Dahiliye Vekâleti tarafından yalanlandı ANKARA,HUSUSÎ K ASIM ayının 30 uncu pazar günü yapılması gereken muhtar ve köy ihtiyar heyeti seçimlerinin bu yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • Atom Bombası taşıyan bir uçak düştü WASHİNGTON,AA.Atom bombası taşıyan bir Amerikan Z-17 bombardıman uçağı «Abilnem» civarında düşmüştür.Kaza sonunda uçak mürettebatından bir kişi ölmüştür.Uçak düştük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • 80 imam ve müezzin dün dertleştiler 80 imam ve müezzinden müteşekkil «İstanbul İlim Adamları Sosyal Yardımlaşma Cemiyeti» nin dünkü tanışma toplantısında meslekî dertler üzerinde durulmuştur.Bu aradn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • "i BİR YAPRAK Muammer Karaca Temsili MUAMMER Karaca tiyatrosu ayın birinde yeni bir piyesle açıldı.Piyes ne tercüme,ne de adaptedir,te'liftir.Muammer Karaca'da piyesin adapte,tercüme veya te'lif olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • 13 Bin Liraya 2 Odalı Daireler 20 Bin Lirava 3 Odalı Daireler Bu şeraitle 16 müracaat daha kabul edilecek ve sonra %50 zam yapılacaktır.3 haftada 154 daire satılmıştır.Şartlarımız size uygun geliyorsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1958
  • KISA HABERLER A AGKI C.Müddeiumumi muavini M.F.Hıyamlı hayat pahalılığı sebebiyle istifa etmiştir.ANKARA Millî Korunma Kanunun İthalâtçı,toptancı ve perakendeci unsurlarının bir şahısta toplanamıyacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.11.1958
  • 6URADA eoSüKTA don-f 3\T RAHATfT ajak ft.İvİ.vcksa oocro-f B*R(AMA RUM VER.Dİ&1 &ıC«CtK Â YATAKTA YATACAK M\SM MflOfZ* jz?r-L\kjza &l&ai y TUHAF;GÖZÜME H'ıÇ.ui-AM HERİF,UVKU GİR/MİYOR HO(İVE Efci A*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1958
  • ALtAHLIK ALI BEY ır e-An.Şu ETİN ÜZERİNE 8ı ZAZ DAKA MAVDANOZ OVAVı/A.TAA\AA\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1958
  • RUMÎ Perşembe HİCRÎ 1374 6 1378 Tegrini evvel KASIM Reblül-âlıir 24 19 5 8 24 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 6.35 1.33 Öğle 11.58 6.56 ikindi 14.42 9.41 Akşam 17.00 12.00 Yatsı 18.34 1.33 İmsftk 4.56 11.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1958
  • HAM KAUÇUK ve LİKİT LATEX 1CIN 5 Freudenberg U.Co.G.m.b.H.Bremen/Almanya firmasından teklif yapmaktayız.Yeni fiatlar mevcuttur.Richard Ehrngruber.Galata,Perşembepazarı cad.Yoğurtçu Han No.7,Telefon:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1958
  • SUNGURLAR KAZAN VE TESHİN CİHAZLARI FABRİKASI YÜKSEK TAZYİKLİ KAZANLAR ÇELİK BUHAR VE 8ICAK SU KAZANLARI STOKER RADYATÖR İMALÂTIMIZ TAMAMİLE AMERİKAN ve ALMAN NORMLARINA UYGUN OLARAK YAPILMAKTADIR.İHT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1958
  • Lezzetli,besleyiciyim.Her sabah,taze ekmekle beni ikram ediniz:güzel kokum ve nefis lezzetim çocuklarınızın hoşuna gidecektir.Enerji kaynağı olduğum için.bedenen ve zihnen mükemmel surette gelişmelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1958
  • l!ll!lll!ll!52 KİTAP 19 BROŞÜR SON hafta içinde memleketimizde 71 eser ba-s silip derlenmiştir.Bunlardan 52'si kitap,19'u S broşürdür.Eserlerden 42'si telif,29'u tercü-{E nıedir.Konulara göre.eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1958
  • POKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT V A Z A N JUI.ES verne T t'J R KÇESİ:SELAMİ İZZET SEDES 19 N'e.tv-York yakınlarındaki istihkâmlarda tecrübe edilen Rodman Colonıhiad'ı altı binlik mesafeye yarım tonluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1958
  • 61 Mori vallahi kalktı,sen evliyasın be paşam!Hayvan,uzun müddet yatmaktan muvazenesini muhafaza edemiyordu.Mıırad:İslâm ağa sol tarafına dayan,yıkılmasın!Arnavut,bütün kuvveti ile dayandı.İnek,muvaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • DÜN GECEKİ ŞİDDETLİ SAĞNAK Şehrimizde dün akşam sağnak halinde yağmur yağmış ve alçak bâzı semtlerde evleri su basmıştır.Metre kareye düşen yağmur miktarı İli kilodur.Me-teoroloji istasyonu yağmurun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • SİYASAL BİLGİLERDE İLK DERS POLİS HAKKINDA VERİLDİ t Baştarajı Birincide sından sonra öğrencilere ilk dersi verdiği sırada bunları söyleyen Doçent Dr.Feyyaz Gölcüklü,«Polis Zabıta faaliyetleri ve ahlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • Urfa Mebusu ö.Yüksel C.K.P.den istifa etti Baştarafı Birincide Sın eden C.H.P.daha şimdiden,tek çâlııs veya hizip idaresini kökleştirmektedir.Hareket noktası bu olan parti idarecilerinin yapılan her İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • ALTIM FİATLARI Cumhuriyet 110.00 Reşat 152.00 İngiliz 140.00 Gulden 101.00 Külçe 16-70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • B.M.M.Huzur aranıyor C.EL P.Tecrübelerden faydalanmak C.M.P.Tamime rağmen GÜÇBİRLİĞİ Milletin mab BASIN Suçumuz gazeteci olmak ADALET Zabıt kâtibi beraat etti EKONOMİ Sebati Ataman'a cevap Özcan ERGÜD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • KONGRE İstanbul erkek lisesi öğrencileri koruma derneği ve okul aile birliğinin senelik kongresi 23/11/958 Pazar günü saat 10 da okul binasında yapılacaktır.Üyelerin teşrifleri rica olunur.GÜNDEM:1 İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • CAN ERAY N 8 Kasım Cumartesi gününden itibaıvn gündüz servislerine başlayacağını sayın CFPF KTTT müşterilerine müjdeler.Tel:44 15 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • 5 kişilik döviz kaçakçı şebekesi yakalandı ğ Baştaraiı Birincide randevu yerinde'memurlarla buluşan Petrakidis,275 Amerikan dolan bulduğunu,ertesi günü de 1000 Kanada dolan temin edeceğini bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • Gençler dün Kubalı'ya büyük tezahürat yaptı Baştarafı Birincide Her devirde,günün kuvvetlerinin keyfine göre,fetva verenler görülmüştür.Fakat,bunlar,gerçek hukukçu,gerçek aydın olmaktan çnk uzaktırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • AKER'İN "DÜNYA,ALEYHİNE AÇTIĞI DÂVA BAŞLADI Eski Ticaret Vekili yeni Devlet Vekili Abdullah Aker'in Dünya gazetesi mesulleri aleyhine açtığı davaya dün Toplu Basın mahkemesinde başlanmıştır.Dava mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • Irak'ta vaziı i Baştarajı Birincide BAĞDAT,T.H.A.Türklerle Komünist Kürtler arasındaki çarpışmalardan sonra Kerkükte tanklar devriye gezmekledir.Son çarpışmalar üzerine konan sokağa çıkma yasağı gecel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • MİLYARDER VALİ t Baştaraft Birincide' Doğum tarihi 1908.Tahsili DarUnouth Kolejinden mezun.Ekonomi tahsili yaptı.Meslek hayatı Evvelâ Xew York Chase Bank'ta.sonra Rockefeller Certer'de çalıştı.Kül-M t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • DEMOKRATLAR ZAFER KAZANDI t Baştarafı Birincide muvaffak olmuştur.Cumhuriyetçilerin kuvvetli elemanlarından Villiam Knowland ise Kaliforniya Valilipine seçilememiş,bunun üzerine rakibi Gen.Brown'u har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • KELİMESİ 75ŞİCURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK e SATILIK ve kiralık,Bomonti,sanayi m in takasında fabrika binası.Tel:48 16 30.PENDİKTE acele sat.konforlu,kelepir ev.36 13 42.PENDİKTE deniz görür.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • FINDIK TABIM Satış Kooperatifleri Birliği İstanbul Şubesinden 4.üncü Vakıf Han kat 1 No.15 A C A tahsisi ile Jütten Çuval 2 H librelik 48X28 İne eb'adında)ŞEKER ÇUVALI ithal edeceğimizden bu evsafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • GEMİCİLERİN,BALIKÇILARIN,ARMATÖRLERİN NAZARI DİKKATİNE 4 silindirli,4 zamanlı,hidrolik şanjımanlı,80 beygir gücünde,600 devirlik ALMAN MALI GEMİ DİZELLERİ satışa arzedilmiştir.METAL TÜRK A.Ş.Galata,Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1958
  • 'iti m için nun yepyeni biı hizmeti.Emprime kumaş sanayiinde,mükemmeliyetin zirvesine erişen VAKKO Müessesesi,Kumaş Satıcılarına DAHA İYİ hizmet edebilmek gayesiyle yeni bir servis ihdas etmiş bulunuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.11.1958
  • Gül Çiray bir rehor daha hırdı TÜRKİYE ve Balkan şampiyonu kıymetli atletimiz Gül Çiray Ankara'da dün yaptığı rekor denemesinde 300 metreyi 42.6/10 da koşarak yeni bir Türkiye rekoru tesis etmiştir.Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • ÜÇ İSVEÇLİ AS GÜREŞÇİ DAHA diskalifiye edildi İsveç Güre?Federasyonu yeniden üç güreşçiyi diskalifiye etmiştir.Bu güreşçiler milli takımdan 73 kilo Bertil 79 kilo Bengt Ligblad ve ağır sıklet Arne Nor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Bisiklet Federasyonu etaplı yarışlar tertip etti DENİZLİ,HUSUSÎ Bisiklet Federasyonu tarafından.Etaplı büyük bir bisiklet yarışı tertip edilmiştir.Yarışa Ankara,Eskişehir,Kütahya,Konya,İstanbul,Denizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Beşiktaş muhalefeti bir toplantı daha yaptı Grup adına konuşan N.Önder,nizamnamenin râdili ve fevkalâde kongre için ısrar ediyor [SAMİ ÖNEMLİ] Beşiktaş kulübü muhalifleri dUn bir basın toplantısı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • SERBESTÇİLERE C.Atik antrenör Greko Romen takımının çalıştırıcısı Erkmen.Kamplar uzun vadeli olacak "|QOO ROMA Olimpiyat-larına Greko Romen millî takımımızı Hüseyin Erkmen,serbest güreş millî takımımu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Ankara Turnuasmın programı belli oldu Cumartesi ve pazar günleri Ankara' da 19 Mayıs stadında oynanacak dörtlü turnuanın maçları dün tesbit edilmiştir.Program şöyledir:Cumartesi:Beşiktaş Hacettepe,Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Juskovviak 2 ay hapis yatacak Alman millî takımının en İyi ve değişmez oyuncularından bek Juskowiak sarhoşken 2 kişiyi dövdüğünden Hamburg mahkemesince iki ay hapse mahkûm edilmiştir.Hâkim,Juskowlak'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Feriköy lider kaldı Forveti beceriksiz,kalecisi hatalı olan Yeşildir ek en azından 1 puan kaybetti:2-1 k.m mn ATAĞI Sakatlığının geçmesiyle takımında yer alan Feriköy sağ açığı K.Ali dün Yeşildirek mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Hâsılat ihtilâfı "Blok,ıı eritti BURSA,HUSUSÎ GÜVENSPOR'u boykot eden Bursa kulüpleri,kendi aralarında da anlaşamamışlardır.Hâsılat taksimi mevzuunda,hazırlanan protokolü Acar'ın imzalamaması,boykotçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Bursa fulbol ve güreş karmaları iran'a gidiyor BURSA,HUSUSÎ Bursa futbol ve güreş karması bu gün 36 kişilik bir kafile ile Tahrana hareket edecektir.Tahran Üniversitesinin davet ettiği kafilede 16 fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Karagümrük'ün Adana maçları ileri tarihe alındı Karagümrük,oyuncularının sakatlığı sebebiyle bu haftaki Adana seyahatini tehir etmiştir.Taraflar arasında dün yapılan anlaşmaya göre.Adana maçları ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Siileymaniye'yi 2 1 yenen Eyiib altıncı HÜSNÜ'NÜH GOLÜ şeref sayısını kaydettiler.[SAMİ ÖNEMLİ] İkinci devrenin başlamasiyle beraber,46 ncı dakikada Hüsnü,EyUbUn ikinci golünü âni bir atakla yaptı.Far
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Ankara "3-0„ı Normal Buluyor C.Arman ise,taktiğin hatalı olduğunu ve daha önce ikazda bulunduğunu söyledi ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ futbol takımımızın,Romanya mağlûbiyeti,Romen futbolunu yakından tanıyan An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • TURGAY,PLONJON VE degajlanna veda ediyor Kaptan,futbolu terk için kararlı olduğunu söyledi lU.™rwj)ım».ı.ı:H,ı ııınriTrı;ı;r;ı JI-SIRA KADRİ'DE Romenlerin sert oyunu karşısında oyuncularımız sık sık s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1958
  • Millî futbol takımımız bu gece yurda dönüyor GÜNDÜZ KILIÇ VİYANA'DAN BİLDİRİYOR BELÇİKA ve Romanya'da yaptığı iki maçtan ilkini berabere,diğerini mağlûp bitiren millî futbol takımımız bu gece saat 20.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor