Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • MacMillan konferansın içiimaımdan ümidini kesmemiş olduğunu söyledi Boyd da işçilerin Kıbrıs'ta ortaklık plânının tatbik kabiliyeti olmadığı iddiasını reddetti E.O.K.A.cılar Limasol'da tahliye edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • [A.P.Kuzey Karolina eyaletindeki Charlotte şehrinde,8 yaşındaki bir talebe,okulunun yanmasını büyük bir soğukkanlılıkla karşılamış olacak ki,hâdise cereyan ederken,çeşmeden su içmeğe gitmiştir!Yanan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • İTHALATÇI VESİKALARI DEĞİŞTİRİLİYOR İstanbul Ticaret Odası tarafından ithalâtçılara verilen ithalâtçı vesikaları 10 kasıma kadar değiştirilecektir.Bu yenileme sırasında izdihamı önlemek üzere gerekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • Çanakkale Abidesinin ilk müteahhidi mahkûm oldu Emniyeti suiistimalden sanık Sırrı Onural'a 18 ay,Hayrettin Aksoy'a 16 ay hapis cezası verildi ÇANAKKALE,HUSUSÎ HİSARJLIKTEPE'de inşâ edilmekte olan Çan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • PAPA TAÇ GİYDİ Yeni Papa Jan XXIII dün Katoliklerin 262 nci Iiasruhanisi olarak Sen Piyer kilisesinde taç giymiştir.Bu sırada kilisenin önündeki meydanı 200 bin kLsl doldurmuş bulunuyordu.Tören anında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • Sisten limanda iki gemi çarpıştı Limanı kaplayan kesif sis yüzünden dün sabah «Sponger» isimli Norveç gemisi ile,«Ccrrahogııllnrı» şilebi Silivri açıklarında çarpışmıştır.İki gemi de hafif şekilde has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • İNÖNÜ GELECEK SEÇİM DAHA GÜC GEÇECEK,DEDİ C.H.P.Lideri,Niğde kongresine bir mesaj gönderdi NİĞDE,HUSUSÎ CH.P.Niğde İl Kongresi dün yersizlik yüzünden bir barda yapılmıştır.Diğer müsait salonların sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • VÖO C.H.P.Lideri Reisicumhurun,D.P.Genel Başkanının itham ve tasavvurlarını açıktan desteklediğini söyledi ANKARA,HUSUSİ' CH.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,Reisicumhur Celâl Bayar'm Meclisi açış nutkuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • F.R.Zorlu1 Yunanistan'ın Daima 'Hayır,Dediğini Söyledi Haricîye Vekili NATO Konseyindeki müzakereler hakkında izahat verdi ANKARA,HUSUSÎ TJ ARİCİYE Vekili Fatin Rüş-JLİ tü Zorlu,Kıbrıs meselesi ile il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • ¦s W mı [ADİ\AN ATAR] lUVini İİUİlf CDÇİTEÇİ AfHI Fİ Ankara Üniversitesi dün yapılan törenle yeni ders yılına girmiştir.MIIİVMHM Unl V Endi 1 £91 MVİLUİ Aclş konuşmasını yapan Rektör Prof.Zihni Erenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • Amerikan Uaşkan Eiseııhower dün yapılan seçimlerde oy'unu kullanırken.Reisicumhur basın mensuplarına her şeye rağmen neticeden ümitli olduğunu söylemiştir.[Telefoto MİLLİYET A.P.Washington İstanbul] M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • [İLHAN DEMİRELİ İLMİ DÖKÜMCÜLÜK Türkiye DökUm Sanayii Prodüktivite Kurumu Başkanı Prof Nureddin Çuhadar,dün yaptığı toplantıda,memleketimizdeki dökümcülüğün bundan sonra ilmî esaslara dayanan bir tarz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • Kürtler İLE ÇARPIŞTI Komünist Kürtler Türk dükkânlarını yağma etti.Her iki taraftan yüzlerce kişi tevkif edildi BAĞDAT,T.H.A.KERKUK'te bulunan Türkler ile komünist Kürtler arasında kanlı çarpışmalar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • CHP Meclisi Hür P ile birleşme işini görüşecek Cuma günü başlayacak toplantıda Parti Tüzüğünde yapılması istenen tadilâtın mühim yer tutacağı sanılıyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclisinin yedi kasım cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • Irak ihtilâl liderlerinden biri tevkif edildi BAĞDAT,RADYO Başvekil yardımcısı ve Dahiliye Vekili İken Bonn sefirliğine tayin edilen Abdüsselâm Arif dün tevkif edilmiştir.Bağdat örlı idare kumandanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • Halulu'nun bugün tevkifi muhtemel İZMİR,HUSUSÎ «Akis» mecmuası imtiyaz sahibi va Neşriyat Müdürü Tarık Halulunım mahkûmiyet ilâmı dün Ankara Savcılığından İzmir Müddeiumumiliğine postalanmıştır.Tarık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • BASIN YAYİN VEKÂLETİNİN BİR AÇIKLAMASI ANKARA,A.A.Basın Yayın ve Turizm Vekâleti dün bir tebliğ yayınlamıştır.Tebliğ'de C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün muhtelif tarihlerde ileri sürdüğü adalet mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Üç aydanberi mevkuf bulunan İsmet Akman sağda)Sultanahmet Ceza-Kaatil Assubay Ziya Söğüt foto muevi bahçesinde arkadaşları Sefer Bezal ve Besim Çırakoglıı ile birarada hablrlcrlne poz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • mm~ îKTESAt rah:Dr,Halûk CJLLOV CUMHURBAŞKANIMIZI DİNLERKEN ÖĞRENDİKLERİMİZ Cumhurbaşkanı Celâl Bayarm Büyük Millet Meclisinin 11 nci dcwe 2 ncl içtima yılını açarken irat ettiği nutkun iktisadî durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • s\AK^Oİ^&\s İNGİLİZCE KURSLARI Geçen sene bin kişiye mükemmelen ingilizce öğreten Limasollu Naci Orhan Ercem bu sene de pedagojik ehliyetli ingiliz öğretmenlerle beraber yeni taşındıkları yeni dershan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • ASTAŞLI-HANIMLARA MÜJDE GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK Avrupa Topsundan mamul mevsimlik Topluklarımız 6.11.1958 Perşembe sabahı satışa arzediliyor HARİKA RENKLER Enİ 140,Fiatı 1840 ADRES:Astaşlı Sultanhamam Yenic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • Teninizin mat ve temîz oluşudur.Bu neticeyi ancak Tokalon gibi pek ince ve örtücü bir pudra ile temin edebilirsiniz.Krem köpüğü ihtiva eden Tokalon pudrası teninize tornamlyle intibak eder,cildin en u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 İki uvertür 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • BULMACA 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Hakkın rahmetine kavuşan büyük ve kudretli bir şairimiz.2 Şiirde anlatış yolu;Uzun beyitli eskiden devrin büyüklerini methetmek için yazılan nazım.3 İç varlığımızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • OĞLAK BURCU ti B 1 B W* [22 Arahk 20 Ocak] En yakınlarınızla işbirliği üzerinde anlaşmak için sabah saatlerinden faydalanınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Öğleden sonra bâzı aksilikler çıkacak.Sinirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • YIL SONU BÜYÜK KEŞİDESİNDE BİR ÇEKİLİŞTE armııuon LİRALIK I İKRAMİYELER 10 BAHÇELİ EV 10 EV in 10 yıllık kirası Ayda 250 liradan.Beheri 30.000 lira tutarında 100.000 liralık zengin para ikramiyeleri A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • yabancı dil önem railere haricinde kalan saatlerde hususî lisan kursları ihdası düşünülüyor Okullarda Yabancı Dil Eğitimine önem verilecektir.Bu maksatla,okullarda normal yabancı dil ders saatleri har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • Üniversiteye fazla öğrenci alınması için çalışılıyor İstanbul Üniversitesinde sıralamayı kazanıp da,asli kaydını yaptırmıyanlarm yerine kabul edilecek öğrenciler için Fakültelere birer ek liste gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • Yahya Kemal'i SevenSer Cemiyeti kuruluyor Vefat eden büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'nın yakın dostları «Yahya Kemali sevenler cemiyeti» nin' kuruluş hazırlıklarına başlamıştır.Kurucular arasında Ord.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • Rezalet çıkaran bir röntgenci tevkif edildi Samatya'da röntgencilik yaparken yakalanan Nazmi adında biri dün Aliyeye verilmiş ve tevkif edilmiştir.Kendisini yakalayanlara karşı mukavemet gösterip kaçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • Pasiernak hâdisesi E TİT OBEL Mükâfatım reddetmek zorunda ka-1 lan büyük Rus şâir ve romancısı Pasterııak*m başına gelenler,Demirperde arka-smda gizlenmek istenen hâin politikayı bir dalı ha açığa vur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • e GEÇEN sene Brindizi açıklarında çarpışan ve tamir masraflarını ödeyemediği için haczedilmiş olan Mardin firmasına ait «Haran» şilebi dün limanımıza gelmiştir.Gemi.haciz bedelini ödeyen ticaret banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • Sanayi Sergisi 16 Kasımda kapanıyor Türkiye Millî Sanayî Sergisinin kapanma günü İleriye alınmıştır.Sergi bu ayın 16 sında saat 24 de kapanacaktır.Sergiyi dün sabaha kadar 2.100.000 kişi gezmiştir.Ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • ACI BİR KAYIP Müeddeb Temel,Mansur Temel ve İffet Kaynarın babaları,Elmas Temel ve Reşat Kaynarın kayınbabaları.Bahriye Nezareti Müsteşarlarından ve eski Boğazlar Komisyonu başkanı,Amiral VASIF TEMEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • r Yılmaz Du-SİNEMALAR i BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)Mahşere Kadar Belgin Doruk Yılmaz Duru Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Hakkın Zaferi Robert Taylor Elizabeth Mueller İng.EMEK Tel:44 90 07)İhtiras ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • Belediye Meclisi,Kuştepelilerin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 50 bin lira tahsisat ayırdı.Temizlik işçilerine kahvaltı verilecek Belediye Meclisi dün yaptığı fev-ne sabah kahvaltısı verilmesi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1958
  • SES DUVARINDAN SONRA W Cehalet duvarını aşan uçak I.B.N.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • AMERİKA NOTLARI AMERİKA'DA İMAR nasıl yapı Meseleleri istanbul* a büyük bir benzerlik gösteren Philadelphia İmar Komisyonunun elinde 19S0 yılına ait plânlar dahi mevcut SAMI KOHEN BİRLEŞİK Amerikanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • ¦ı MMW —Iw—SIRASI.MIZRAK ÇUVALA SIĞMAZ q Gazeteci olduğum on küsur yi id an heri değil,kendimi bildim bileli bizde bâzı olayların yayınlanması yasak edilir.Bunların çoğu «Devlet Sırrı» sayılamayacak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • TOPTAN FİATINA PERAKENDE MERİNOS FABRİKASINDA DOKUTTURULMUŞ KUMAŞLAR PARDÜSELİKLER-BATTANİYELER Sayın müşterilerimizin emirlerindedir'.ÖZCAN AVUNDUK Sultanhamanı,Gürün Han No.228 İş Bankası yanında 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • KARİKATÜR KARİKATÜR KARİKATÜR KARİKATÜR KARİKATÜR Abdülhamid,çok korktuğu mizah gazetelerini türlü baskılarla susturamaymea,mizah gazetelerini yasak etmek iğin Millet Meclisinden bir kanun çıkartmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • OTEL 2.nci MARMARA*S0eîlX BÜFESİN!Takdim etmekle şeref duyar EĞLENDİRİCİ SÜRPRİZLİ OYUNLAR ve ZENGİN ATRAKSYON M E N Ü:30 TL.Masalarmzı metrdotelden 12 15 ve 19 24 arası ayırtabilirsiniz.YEŞİLKÖY Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • Hayat pahalılığında dünyada ikinciyiz Ticaret Vekâletinin yayınladığı indekste en pahalı şehrin tçel olduğu açıklandı.En ucuz memleket Mısır ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Vekâleti Konjüktür Dairesi 1958 Temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • izmir'de 3 Belediye Reisi istifa etti İZMİR,HUSUSÎ Üç Belediye Reisi dün istifa etmişlerdir.Bunlar Aliağa,Alaçatı,ve Gökçen Belediye Reisleridir.İstifalar,mahallî anlaşmazlıklarla ilgilidir.Yeni Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • BANDIRMA'DA GRİP SALGIN HALDE BANDIRMA,HUSUSÎ Bandırmada grip salgınında 7 kişinin öldüğü söylenmektedir.Manyas ilçesinde mektepler bir hafta için tatil edilmiştir.Soğuk algınlıklarında kullanılan ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • EMEKLİ BİR AMİRAL İNTİHAR ETTİ Emekli Amirallerden Vâsıf Temel dün tabanca ile intihar etmiştir.Üsküdar,Doğancılar caddesi 85/2 sayılı evde oturan 70 yaşındaki emekli amiral geçirdiği bir sinir buhran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • BEYLERBEYİNDE SATILIK ÇAMLIK,MANZARALI ARSALAR Müracaat NACİ ÖZMİNE Beylerbeyi Yalılar Caddesi Yeşil Yalı No.22/1 Her gün öğleden sonraı,ıff.emamtemmatmimaâmam.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • 30 Aralıkta 1 kişiye 6 DAJRELİ APARTMANIN TAMAMI 24 kişiye 24 APARTMAN DAİRESİ 3 ADET 20.000 LİRA 10 ADET 10.000 LİRA 20 ADET 5.000 LİRA ÇEŞİTLİ VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ SBitijİ lIKRAMfJ C£Af |î|F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • izmir'de bir ilkokul Müdürü öldürüldü İZMİR,HUSUSÎ Torbalı,Fevzipaşa ilkokulu müdürü Fevzi İlhan'ın esrarengiz bjr cinayete kurban gittiği anlaşılmaktadır.35 yayındaki Müdürün cesedi dün Karşıyaka sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • 450 BİN TON HUBUBAT İHRAÇ EDİLDİ Satışın tutarı olan 22 milyon doların 18 milyonu döviz olarak gelecek ANKARA,A.A.Toprak Mahsulleri Ofisi E.P.U.memleketlerine tonu 55 dolar 37 sentten 150 bin ton yumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • Gazeteciler Cemiyeti yıllık kongresi yapıldı Gazeteciler Cemiyetinin yıllık normal kongresinde yapılan seçim sonunda idare heyetine Cevat Fehmi Başkut,Mustafa Yücel,Kadri Kayabal,Recep Bilginer,Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • Amerika Ay'a yeni bir roket gönderiyor WASHİNGTON,A.P.Milli Aeronotiks ve feza İdaresi tarafından yapılan bir açıklamada.Birleşik Amerikanın «bir hafta içinde» Aya yeniden bir füze gönderme teşebbüsün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • ÖLEN BİR ADAM D İ R İL D İ KENTUKY,A.P.Dairede çalışırken geçirdiği bir kriz sonunda hastahaneye kaldırılan ve doktorlar tarafından ölü raporu verilen Van Dyke adında biri,kalbine yapılan masaj sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • Okuma yazma bilmeyen Belediye Reis Vekili YALOVA,HUSUSÎ Vazife ile Ankara'ya gitmiş bulunan Belediye Reisine.Mehmet Özkasaz ismindeki Belediye Meclis üyesi vekâlet etmektedir.Mehmet Özkasaz okuyup yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1958
  • EVVELKİ akşam,merhum Yahya Kemal için radyoda bir anma ve konuşma saati tertip edildi.Benim gibi milyon-larca halk bu konuşmayı dinledi.İlk konuşmayı Eşref Şe-j l fik dostumuz yaptı,merhum ile Paris't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • YANi,$İmd'i sem w ru gece oe-BUKAOA.BENıM 1 6H.£j^oeC£ YWW.DA_VATA\1YACAK A HİÇBİR GECE VATAIÜCAAM BUKDA» Sem DOKTORUM v YANIN04 V y\ı_ACAĞ I.Mi y NE KIZ1VOK.İ0UN?i\ZA ÖLE*\lSTEA1lYC R.A1AA,ŞlMDAM DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • BuKAVA BA*C.BİR.DALGAN 1 "0,i:Jf&a KEPAZE EDE-JfÂI Rİ/VV SEM.ONAi'l* ET.3AŞIN X W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • HADİ GEL.DP UM-x-•^SN/v/jii,suı^.rv^ SAVÛlSıZ.2^ 2_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • Bu GEMİNİN İÇİNDE HAViAT HİÇ DE ZEVKLİ GEÇM İVECEK GA-UB/A EMEĞE İNELİM Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • T A\A UM.İTİ~E-RİAAİZ.DAHA SÖN-VNEDİ-ŞİRKETİN JCAKuAÖI HUDUT.LARI/V\VZ| ASARSA O ZAViAN PCOTES ONUN İCAŞı VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • 27 EKİM TALİHLİLERİ B Ü YÜK İ K it A M t Y E Fatih'te 5286 Hesap No.Muveddet 000 LİSA Turgutlu'da 3747 Hes ap No:Kâmil Bolu'da 2106 1 Mehmet Reyhanlı'da 365 İbrahim Galata'da 13407 Azmi 3 ADET 10.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • Sunu bir görelim,hatırını soralım.Beraber ahıra girdiler.Hayvan hâla yemliğin önünde oturuyordu,takat artık kaburga kemikleri örtülmüş,sağrısı ctlenmişli.Murad:Aferin islam aga.Hayvan biraz kendine ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • BİR GÜNÜN YIPRATICI YORGUNLUKLARINI ANCAK m,ip—1 H hğ a A» ı LS1A!Jra 12B23İ w E=ve yorganlarımızda 'unutursunuz v lif Bi*"""-^^îjj H^^öp=¦IHHPR»^' r.jjfönV B ÂLI 0 GLU OfTUYU FABRUASI SULTANHAMAM,ÇAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • KİMYAGER ARANIYOR 1 Bir ilâç laboratuarının kontrol işlerinde bilfiil çalışacak,askerlikle ilişiği olmayan kimyagere ihtiyaç vardır.İngilizce bilenler tercih olunur.İsteklilerin,İstanbul,No.384 posta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • EKSKAVATÖRLE HAFRİYAT İstanbul içi veya civarında temel,bodrum,hendek,kanal,stablize hafriyatları ile yükleme ve boşaltma işleri yevmiyeli veya götürü olarak yapılır.Müracaat:Y.Müh.Faruk İlgaz 44 «6 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • RUMÎ Çavşamba j hicrî 1374 5 1378 Teşrini evvel KASIM ı Rebiül-1 âhir 23 19 5 8 i 23 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 6.33 1.30 j Öğle 11.58 6.55 İkindi 14.43 9.40 Aksan 17.02 12.00 Yatsı 18.35 1.33 İrnsâk 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • BALIKÇILIK PALAMUT TORİK in 1 SITMÜNE» EÇICİ balıklardan olan palamut torik w-r nenin muayyen aylarında Karadeniz'den Mar-nıara'ya iniş;Marmara'dan Karadeniz'e çıkıç E E yapar.E PALAMUTLARIN İNİŞİ E P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT AZAN JULES VERNE rURKÇESÎ:SELAMİ İZZET SEDES Şerefli ınaziüi gozönune alınarak hemen ç-jz verildi;heyecanlı bir sesle:Sayın arkadaşlarını,dedi,başkanımu mermiyi ou plâna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • inönü,Bayar'a cevab ver Baştarajı Birincide niştir.Bu işaret,D.P.Genel Başkanımın ithamlarını ve tasavvurlarını acıkan desteklemek olmuştur.Nutkun iktisadî meseleler ile dış poitika kısmının,iç politi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • riC AR ET ODASINDA TİRAZ DEVAM EDİYOR Ticaret Odaları seçimlerinin geri bıakılması kararına itirazlar devam etaektedir.Tehir kararından vazgeçilnesl ihtimalini varid görenler vardır.Ourum,bu hafta içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • Bağdat Paktı Askerî Komitesi toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Bağdat Paktı Askeri Komitesi bugün toplantılarına başlayacaktır.Komite içtimaında Pakistan'ı Hava Kuvvetleri Kumandanı Tümgeneral M.Asghar Khan,Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • 100 otomobil açık arttırma ile satılıyor ANKARA,HUSUSÎ Devlet Malzeme Ofisinin elinde buunan 100 kadar otomobil önümüzdeki aftadan itibaren atık arttırma ile saılacaktır.Kızılay ve diğer resmî sektörd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • R.Zorlu Yunanistan'ın i a i m a "Hayır,dediğini söyledi Baştarajı Birincide İe yaptığı müracaat üzerine NATO ya ıksettirildiğini,Yunanistanın İngiliz jlânı yanında Spaak tekliflerinin müakeresini,Kıbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • inönü "Gelecek seçim daha güç geçecek„dedi Baştarajı Birincide «Aylardanberi bâzı iktidar partisi sözcülerinin takip ettikleri yolların yanlış ve zararlı mahiyetlerini anladıkları görülmemektedir Aksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • CHP Meclisi Hür P ile birleşme işini görüşecek t Baştaraft Birincide WŞM İktidar partisinin muhalefet aley-hine yeni tedbirler alma teşebbüsünün fiiliyata intikal eder gibi görünmesi.Bunlar,parti mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • PRODÜKTÖR ZİMBALİST ÖLDÜ ROMA,AA.Amerikalı sinema prodüktörü Sam Zimbalist dün gece burada bir kalb krizi neticesinde ölmüştür.57 yaşında olan Zimbalist cBenhur» filminin çevrilmesi hazırlıkları ile m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • BAŞVEKİL SİVAS SEYAHATİNİ TEHİR ETTİ SİVAS,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes'in bugün şehrimize yapacağı ziyareti şimdilik tehir ettiği bildirilmektedir.Başvekil,şehrimizde Sanayi Çarşısının ve Maarif Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • AMERİKAN MALI fOİNGTÛM LÂSTİKLERİ 700 X 15 Nylon 820 X 15 Nylon 650 X 16 Itayon 15 gün sonra teslim edilmek üzere satış kaydma başlanmıştır.AHMET ÜSTOĞLU Orhaniye Cad.No.34/1 Tel:22'84 07 Sirkeci 6110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • SABENA haftada 2 defa yaptığı,Frankfurt yolu ile Brüksel İstanbul uçuşlarını şimdi Ankara ve Tahran'a kadar uzatıyor.10 Kasım 1958'den itibaren:ANKARA Her pazartesi.Atina Frankfurt Brüksel'e hareket.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • EMEK Sinemasında Büyük fedakârlıklarla temin edilen muazzam filmin ikinci haftası İHTİRAS ve KAHRAMANLAR The Bold and the Brave)MİCKEY ROONEY WENDEL COREY DON TAYLOR NİCOLE MAUREY ingilizce Sinemaskop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • Sineman u Bu akşamdan itibaren MAUREEN JOHN Küçük Yıldız OHARA FORSYTHE TİM HOVEY Renkli)HAKİKAT GÜNEŞİ Every thing but the truth)Küçük yıldız TİM HOVEY'in ilk defa şehrimiz seyircilerinin önüne çıkac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • 3 SENEÖENBERİ TEKNİKUS GAZOCAGI BAŞLARI Avrupayı aratmayan ve Memlekette en çok beğenilen başlardır.Israrla arayınız.61000)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • Bir ilâç Fabrikasını idare edebilecek lisan bilen,muhasebeye lâyıkı ile vâkıf bir İDARE MÜDÜRÜ aranıyor.Laboratuar)rumuzu ile P.K.176 İstanbul müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKINDA Odamıza 9.800 kilo Nötralize Likit)Soya yağı tahsis edilmiştir.1 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmaların Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatla bu husustaki şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • Tuhafiyeci ve Gömlekcilerin nazarı dikkatine İthalâtçı kârı ile SEDEF DÜĞME Tel:27 41 97 Aşirefendi C.Piyasa han 201.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • Mektepli Bayanlara Müjde:KARTAL Lâstik ve Ayakkabı Fabrikasının,mektepli bayanlar için yapmış olduğu,üstü memleketin en iyi vidalasından,altı halis kauçuk lâstikten mâmûl spor ayakkabıları piyasaya ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • Yeşilköy cinayetinin faili itirafta bulundu Bağtarafı Birincide jyet gecesi nöbetçi arkadaşımın taancasını masanın üzerinden aldım ve eşllköy'e indim.Yolda bir adama rast-«dım.Bana Yesilyurt'a gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • DİKKAT BOLU LİNYİT MADEN KÖMÜRÜ Fabrika Apartıman Han Okul Hastahane vesaire için YÜKSEK EVSAFLI BOLU LİNYİT KÖMÜRÜ Sipariş yeri:Rızapaşa Yokuşu Milas Han No.12 Tel:27 46 14a.linyit Koli.Şti.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • Sizi çamaşır ve g^ çamaşırcı derdinden kurtaracak,ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 3 kilo kuru çamaşırı,bir defada tertemiz yıkar Emsalinden daha geniş merdaneye maliktir.En büyük çarşaflar rahatça sıkılabilir/Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • SATILIK 1953 Model Volkswagen çok temiz vaziyette.Müracaat:Tel:48 62 41 60980)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • FEVKALADE UCUZ YÜNLÜ KUMAŞLAR Memur,dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın istifade edebilmeleri için FABRİKAMIZ İMALÂTI yünlü kadm ropluk kumaşlar bol renk ve desende METRESİ 22 LİRADAN Erkek kumaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • 60 senedenberi müşterilerinin hizmetinde bulunan Kumaşçı J.MOTOLA ve Mahdumu Yeni mağazasını Karaköy Palas karsısmda 4 numarada açmıştır.Sayın müşterilerimizin yeni gelen Ipekiş ve yüksek kaliteli kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Umum Müdürlüğünden:1 Bankamız Teftiş Heyetine Siyasal Bilgiler,İktisat ve Hukuk Fakülteleriyle Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları veya bunların ecnebi memleketlerdeki muadilleri fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ SATILIK EMLAK SAT.Bina,36.000 iratlı 300.000 lira Tel:48 16 30.MEVLÂNEKAPD3A,sur içinde,4 dönüm,müfrez arsa satılık veya kiralıktır.Mür:36 39 82.BEYOĞLU Ayııalıçeşme cad.No.95-97 ahş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.11.1958
  • Dick'in Kontratı Uzatıldı D İ C K Beğenilen antrenör Yeni anlaşmada Antrenörün maaşı da ayarlandı GALATASARAY Antrenörü Dick'in mukavelesi resmen yenilenmiştir.Antrenörün mesaisinden son derece memnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • ROMANYA İLE revanş 29 Nisanda AVRUPA Futbol Birliği,Avnıpa Kupasına dahil müsabakaların tarihlerinde yeniden bâzı değişiklikler yapmış ve bu arada Türkiye-Romanya.maçının 29 nisan 1959 da İstanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • RealMadrid 5-0 galip MADRİD,TÜRKTEL Burada yapılan ispanya lig maçlarında Kopa'yı santrfor oynatan Real Madrid,çok iyi bir oyundan sonra,puan cetvelinde en büyük rakibi olan Atletico Madrid'i 5-0 yenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Millî Basket Namzetleri Pazar günü çalışacak Milli maçlarla Avrupa Şampiyonasına hazırlanan millî basketbol takım namzetleri pazar günü antrenör Samım Göreç'in idaresinde ikinci antrenmanı yapacaklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Kış transferi kıpırdanıyor Tengiz Galatasaray'a giriyor.Koçak Fenerbahçe'den istifa etti KIŞ transferi 1 Kasımda başlamıştır.Kasımın sonuna kadar yaz sporlarında aktarma faaliyeti devam edecektir.Tran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Haydarpaşa Fenerbahçe lisesi oluyor Fenerbahçe kulübü,Haydarpaşa Lisesi ile atletizm ve futbol sahasında daimi bir işbirliği yapacaktır.Kulüp idare heyetinin dün akşamki toplantısında hazır bulunan Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • 2.Kümede bugün denk kuvvetler çarpışıyor Haftanın maçını lider Feriköy çetin Yeşüdirek'le oynayacak 2NCİ profesyonel ligin dokuzuncu haftası bugün Mithatpaşa stadında yapılacak Feriköy Yeşildirek,Eyüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • KISA HABERLER SABIK Futbol Federasyonu müşavirlerinden Vahap Özaltay nalen Ankarada bulunmaktadır.Özaltay,Cihad Arman'dan açılan Genç millî takım antrenörlüğüne tayini için ilgililer nezdinde teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • PROFESYONEL 2 NCİ KÜME PUAN CETVELİ TAKIMLAR O.G.B.M.A.Y.P.Feriköy 8 4 3 1 16 3 11 Sarıyer 8 4 3 1 12 7 11 Anadolu 8 4 2 2 8 5 10 Beylerbeyi 8 3 4 1 11 7 10 Hasköy 8 4 2 2 9 6 10 Galata 7 2 4 1 10 6 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • MERVYN ROSE yine takımında MELBOURNE,TÜRKTEL Bundan bir müddet evvel Avus-tralya Tenis Federasyonu tarafından profesyonel ilân edilip cezaya çarptırılan Mervyn Rose,tekrar Avustralya Davis kupası teni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Cihanoğlu bugün Londraya gidiyor Yelken Federasyonu Başkanı ve Bölge Müdürü Sait Selâhattin Cihanoğlu muhtemelen bu sabah saat 9.45 te uçakla Londra'ya gidecektir.Federasyon başkanı Cihanoğlu Beynelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Kuznetzov Dekatlonda Avrupa rekorunu kırdı TİFLİS,TÜRKTEL Burada yapılan Kulüpler arası Rusya atletizm şampiyonasında meşhur Rus atleti Kuznetzov.8.014 puvanla kendisine ait bulunan Auvrupa rekorunu,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • ANKARA BÖLGE MÜDÜRÜ İÇİN Tahkikat Açıldı ANKARA,HUSUSÎ Profesyonel birinci küme kulüp idarecilerinin şikâyeti üzerine Bölge Müdürü Ziya Ozan hakkında bir tahkik heyeti kurulmuştur.Vilâyet Hukuk İşleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • istanbul Sporlu İbrahim bir ay oynıyamıyor İstanbulspor pazar günü Vefa ile yapacağı lig maçına eksik bir tertiple çıkacaktır.Bunun sebebi İbrahim ve Güngörün sakat oluşlarıdır.kara'da bileğine yediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Jj %m^i B&Ş mm [SAMİ ÖNEMLİ] BESİNCİ VE SON GOL KasaP°£lu 8,ncI dakikada topu kaptı.Süratle ceza sahası içerisine daldı ve sert bir sütle 5 inci ve son Garnizon golünü Adalet ağlarına gönderdi.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Molnar,Real-Madrid maçını temine çalışıyor REAL Madrid'in,Fenerbahçe ile İstanbul'da hususî bir karşılaşma yapması,Avrupa Kupası Statüsüne göre imkânsız görülmektedir.Nitekim Beşiktaş Kulübü umumi kât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • VEFA'YI İSMET ÇALIŞTIRDI yacak olan Vefa takımını dün Kaptan İsmet çalıştırdı.Bu antrenmana İ/mirden gelen eski Yeşil Beyaz futbolcu Bülent Esel de katıldı.Antrenör Szekelly bugün anlaştığı idareciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Beşiktaş'ın asker oyuncuları izinli maçı için dün Siyah Beyazlılar da,G.Saray da çalıştı «»mr,M»n »KtıTıUM l SAMI ÖNEMLİ 1 RİR QOVI C PJM nitJİ F $orc* Stadında bir antrenman yapan Beşiktaşlı futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Üzüntü devam ediyor MİLLÎ takımımızın Bükreş'te Romanya'ya farklı mağlûbiyetinin,spor çevrelerinde yarattığı tepki büyük olmuştur.Spor adamları mağlûbiyetimizin sebeblerini çeşitli fikirlerle ifade et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Adalet kaleci Cemal'i kadro dışt bıraktı Adalet Meneceri,lig'in ikinci devresine çıkarmayı tasarladığı yeni futbol kadrosunu yavaş yavaş tesbit etmektedir.Bugüne kadar yapılan maçlarda müsbet bir not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1958
  • Bükreş lûblan rlar Kafile dün Viyana ya vardı.Hilmi oynıyamıyacak halde yarın dönü SELAHADDİN Yıllardan sonra gene MÜNİR Sağlam ve Emniyetli S A B İ II Muhteşem kurtarışlar geniş lasfiy A ve B kadrola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor