Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • BAYAR'ın NUTKU İLE AÇILDI Reisicumhur,Meclisin günün arzettiği endişe verici haller üzerinde hassasiyetle duracağından emin olduğunu söyledi Bayar nutkunda "Millî tesanüdü zedeliyecek her iürlü ifratt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • oraltan tekrar Meclis Reisi oldu C.H.P.liler seçime katılmadı.Teamül hilâfına D.P.liler Bayat'ı ayakta alkışlarken,muhalefet oturdu ANKARA,ERDOĞAN ÖRTÜLÜ bildiriyor BUYUK Millet Meclisi,dün saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • [İLHAN DEMİREL] GÜÇ DURUMDA Geçen yıl Türkiycye iltica eden Yunanlı öğrenci Kostantin Eksadaktilos,kaldığı Muğla Öğrenci Yurdundan parasını ödeyemediği i;in çıkarılmıştır.Yüksek Ticaret Okulunda okuya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • Memur,subay ve emeklilere yüzde 40-65 zam Bu hususta hazırlanan tasarı yakında Meclise sevkedilecek ANKARA,HUSUSÎ Memur,subay,Emekli dul ve yetimlerin,durumlarının günün ihtiyaçlarına cevab verecek bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • İKİ GAZETECİNİN TEVKİFİ ADEN'DE HÂDİSELER ÇIKARDI LONDRA,RADYO Hakimleri tenkid eden iki gazetecinin mahkûm edilmesi üzerine Aden'de karıfiklıklar çıkmıştır.Sendikaların verdiği grev emri üzerine nüma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • Balı Almanya'da hapse giren gazeteci yok Son yıllarda Basın Kanununda tadilât yapılmadığını söyleyen İstihbarat Reisi "Basın bizden,biz basından memnunuz,dedi Almanya Basın ve İstihbarat Dairesi Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • İKİ GAZETECİ DAHA MAHKEMEYE VERİLDİ MANİSA,HUSUSÎ «Bir Öğretmen Meslekten atıldı» başlıklı yazı dolayısiyle De nokrat İzmir gazetesi yazı İşleri müdürü Nejat Türkerl ve gazetenin Manisa muhabiri Ergun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • Bir tabib uyku ilâcı ile intihar etti Maarif Müdürlüğü Sağlık Teftiş Şefi Dr.Hikmet Sezer,dün sabah evinda fazla miktarda uyku hapı alarak intihar etmiş.İntihara bir tahkikat sırasında doktorun,hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • illSi fil 1 J^fİİr f!İFN*lti vjj|İ| Ul a P l* J,#*aBi' IL.J1 ^R BAYAR M4HAUESİ I »ci İNÖNÜ OCAĞI [MİLLİYET] Bayar mahallesinde İnönü ocağı İzmit'li C.H.P.mensuplaıı tarafından yeni bir ocak açılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • dün resmen P.ne iltihak elli 44 delegeden 4 ü aleyhte rey kullandı.Kongreyi kalabalık bir C.M.P.heyeti takib etti TÜRKİYE Köylü Partisi,dün fevkalâde genel kongrede feshedilmiş ve C.M.P.ye bütün malla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • Hükümetin yeni tedbirler alacağı tahmin ediliyor ANKARA,HUSUSİ Reisicumhur Celâl Bayarın Meclisi açış nutkunun son kısmındaki cümleler siyasî çevrelerde tefsirlere yol açmıştır.Bu çevreler Bayar'ın ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • Emirdağ'da dün iki kişi daha tevkif edildi Böylece tevkif edilenlerin sayısı 7 ye yükseldi.Mevkuflardan birinin evinde Nur risaleleri bulundu EMİRDAĞ,HUSUSİ BAŞVEKİLİN Emirdağ'a gelişi sırasında kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • HARİCİYE VEKİLİ YUNANİSTAN'I MESUL TUTUYOR Avrupa İktisadi İşbirliği Konseyinden sabaha kargı saat 03.45 de dönen,Hariciye vekili Fatin Rüştü Zorlu,üçlü Kıbrıs görüşmelerinden Yunanistanın daima imtin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1958
  • Şair Yahya Kemal eyatlı dün vefat etti Cerrahpaşa basmahanesinde anemiden ölen şair son ânında bir beyil söyledi m GÜNDENBERİ Cerrahpaşa has-4?tahânesinde yatmakta olan Türk edebiyatının mümtaz siması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • LEYLÂ UMAR kkk Bundan otuz yıl kadar önce,Beyrut sahillerinden ayrılan bir büyük kotrada genç bir Lübnanlı tatlı hayaller kurarak İstanbul'a varmak için sabırsızlanıyordu.Kotranın içi nişanlısına veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • Bu gün ve bir hafta müddetle TELEFON SERVİS'e Bir telefonla abone kaydınızı yaptırmak size 500 T.L kazandırabilir.Yalnız Şişli ve Beyoğlu kazalarında oturanlar içindir.Ö06Ö9)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • 30 Aralıkta 1 kişiye 6 DAİRELİ APARTMANIN TAMAM!24 kişiye 24 APARTMAN DAİRESİ 3 ADET 20.000 LİRA 10 ADET 10.000 LİRA 20 ADET 5.000 LİRA ÇEŞİTLİ VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ v j 7-ÜİÜ mm İKRAM i I İÜ CE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • Kalemleri Parfümerilerden VARNER ismiyl» •rayınızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • Bir esrar satıcısı 10 yıl hapse mahkûm oldu Şehrimizde esrar satarken yakalanan Rıfat Ustüntas dün Üçüncü Ağır Cera Mahkemesinde 10 sene hapis.3 sene sürpün cezasına mahkûm olmuştur.Rıfat ayrıca 14.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • Ticaret mezunu gençler açıkta kalmayacak Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Müdürü Prof Nihat Sayar,bu yıl hiç bir Ticaret Lisesi mezununun açıkta kalmıyacağını söylemiştir.Kendi okulunda tesbit edilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • cinde 9 âlim bulunan bir Rus gemisi geldi İçinde 9 Rus âlimi bulunan bir Rus gemisi dün limanımıza gelmiştir.70 rüsum tonluk «Zarya» gemisi,2 sene önce Leningrattan ayrılmıştır.O zamandanberi dünya de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • ŞOFÖRLER FAZLA PARA İSTEMEKTE DEVAM EDİYOR TRAFİK ŞUBESİ BİR TEBLİĞ YAYINLADI.SAATLER 60 LİRAYA AYARLANACAK.TAMİR İÇİ N BELLİ BİR GÜN VERİLECEK Dolmuş,ve taksi tarifelerine yapılan zam karışıklığı ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • I YAHYA KEMAL E Ft RÛZ en son şâirini de kaybetti.Hâşinı'in i J£x.ölümünden sonra,bu vezin,Yahya Kemal'in şiirinde bütün Osmanlı edebiyatı-ntn zevkini,bilhassa Nedim'in rind meşrebini,divân hassasiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • BİNA vergisi ile temizleme ve aydınlatma resminin ikinci taksitlerinin tahsiline başlanmıştır.Bu ayın sonuna kadar ödenmeyen resimler cezalı olarak tahsil edilecektir.DÜNYA Çocuk kitapları sergisi yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • BÜYÜK KAYIP Memleketimizin aziz evlâdı.Şirketimizin pek değerli İdare Meclisi âzası YAHYA KEMAL BEYATLI tedavi edilmekte olduğu Cerrahpaşa hastahanesinde 1 Kasım 1958 tarihinde dünyaya gözlerini kapam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • ÖZEL İSTANBUL ANA ve İLKOKULU Her smıf için yatılı ve gündüzlü öğrenci kabul etmektedir.Adres:Çapa durağı karşısı Telefon:21 34 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • ÜSKÜDAR ve BOĞAZDA OTURANLAR Bu semtlerde oturan vatandaşlarımız köprüye sık sık çıktıklarından,buraya çok yakın olan Mısır çarşısı 47 numaralı Mağazadan seçme renklerde ADALET battaniye ve kumaşlarmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • PAZAR POSTASI SİYASÎ FİKİR EDEBÎ Haftalık gazete Bas M"havrîn CEMİL SAİD BARLAS Daimî Yazarlar:Cevat DURSUNOĞLU Yavuz ABADAN Osman OKYAR Aziz NESİN Can YÜCEL Bülent ECEVİT Nafi Atıf KANSU Pazar günü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • BU ÇARŞAMBA 2.nci MARMARA SOĞUK BÜFESİNİ Takdim etmekle şeref duyar EĞLENDİRİCİ SÜRPRİZLİ OYUNLAR ve ZENGİN ATRAKSYON MENÜ:30 TL.Masalarınızı metrdotelden 12 15 ve 19 24 arası ayırtabilirsiniz.YEŞİLKÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • 25 ARALIK Keşidesinde Çgggyı" *m «Hn 166 Liralık İKRAMİYELER Çiftehavuzlar'da APARTMAN DAİRESİ Çeşitli Dolgun PARA TAHSİL İkramiyeleri EMNİYET O SANDIÇI Şimdiden hesap açtırınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • t B B İKİ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntünüzü paylaşacak biri var.İçinizi açınız.Maddi bir ferahlık size neş/e getirecek.ÎOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir hamle yapmak istiyorsunuz.Tereddütten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Operada baş kadın rolüne çıkan soprano.2 Emek sarfedilerek meydana getirilen kıymetli şey;Şartlar.3 Gemi ve uçakları daha çok uzakta iken haber veren cihaz;Saniyede bir julluk iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Percy Faith orkestrası 9.30 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.00 Melodi kervanı 10.30 Çocuk saati 11.00 İstanbul Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 «2)Kara Yazı Baki Çallıoğlu Türk filmi.ATLAS Tel:449833)Prangalı Mahkûm Richard VV'idmark Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)İhtiras ve Kahramanlar Vendell Corey Mickey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • istanbul Ticaret Odası Meclisinin kendini fesli etmesi muhtemel Bu ay yapılacak toplantıda muhalif grup istifa edilmesini isteyecek Ticaret,Sanayi Odaları ve Borsa secilerinin bir yıl daha tehir edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • BİR HÂKİMLİK LÂĞVEDİLDİ VAKFIKEBİR,HİKMET AKSOY BİLDİRİYOR Kazamıza bağlı 20 bin nüfuslu Beçlközö nahiyesi Sulh Hukuk Hâkimliği dün Adliye Vekâletinin emri ile lağvedilmiştir.Karara mahkemenin uzun ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • r SIRASI.ÇOCUKLAR İÇİN EMİN ELLER Dört ay ünce Kopenhag'da bir Danimarkalı gazetecinin misafiriydim.Eşini de alarak bir gazinoya yemeğe gitmemiz programlaşınca,Danimarkalı meslekdaş hemen telefonu çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • Pazar matinelerinin muvaffakiyetle devam etmekte olduğunu bildirir.Saat 17-19 Yeşilköy Tel:73 86 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • m& 'W.o I ütP müi" u- r,yapabilirsiniz" Eczane Ga^^ağaZ.a;Sİ90rta'Uo«^.kullanabilirsiniz^ MrMMHt]kada^ptaV ğ bu Çeklerle kalem'muinAicundadır.TAFSİLAT ŞUBELERİMİZDE SS8:İRK TSMET BEKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • BÜYÜK YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE:^tf,«Vrfe afa ^ĞS,A00 ooo l\ta\fc a# ü,a «BO«W*efl Çekilişlere,hesabında en az 200 lirası olanlar iştirak ederler.Her,100 liraya bir kur'a numarası verilir.YAPI ve KREDİ BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • Bu Hafta gün 116320)Adet Basıldı Almayı Unutmayınız ^fc W-5,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • SANAYİCİLERİN ve ATELYE SAHİHLERİNİN NAZARI DİKKATİNE:Uzun zamandanberi beklediğiniz Gelen Kaliteler İMALÂT ÇELİĞİ YAĞ ÇELİĞİ KALIPLIK HAVA ÇELİĞİ SICAK İŞ ÇELİĞİ PASLANMAZ ÇELİKLER METAL TÜRK A.S.3 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • İSTANBULSPOR Kulübünden İdare heyetinin 14/10/1958 günlü toplantısında Kongre kararına uyularak,kayıtların yenilenmesi kararlaştırılmıştır.Müracaatların,ilân tarihinden itibaren 13/3/1959 tarihine kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • unu.ııı ılımınım ı ılının mı ıı 111 111 ı r.•Mİ BİR YAPRAK Donanma Geceleri BEN,bu leneki Cumhuriyet Bayramının «donanma» denilen gece şenliklerini kâfi derecede parlak bulmadım.Bana geri kafalı demey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Fen ^ıkiiltesindeki törende Rektör Ali Tanoğlu konuşuyor.Marmara Sinemasındaki törende bir hatip konuşurken Üniversite dün törenle açı Gençler,İstanbul Üniversitesindeki zihniyetin Pat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • ün toprak altında kalan 7 işçi kurtarıldı Amerika'daki büyük maden kazasında 4000 metre derinlikte kalanlardan bir kısmı daha çıktı NOVA SCOTİA,A.P.TAM 9 gün diri diri gömülmenin korkunç meşakkatlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • CİLAS SERBEST BIRAKILACAK LONDRA,A.P.Yugoslav hariciye vekili,Tito rejimi aleyhinde bir kitap yazdğı için dokuz sene hapse mahkûm edilmiş.bulunan Milovan Cilas'ın affedilmesi ihtimali bulunduğunu söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • ALTIN HATLARI DÜN DE DÜŞTÜ Altın i'iatları dün de ortalama olarak 1 lira düşmüştür.Külçedeki ucuzluk 25 kuruştur.Serbest piyasada Cumhuriyet 115.00,Reşat 163.00,gulden 106.00,İngiliz 144.00,külçe 17.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1958
  • Eskişehir'de bir kadın üçüz doğurdu ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Ömerağa mahallesinde bir hammalın eşi Saniye Uysal,bir batında üç erkek çocuk dünyaya getirmiştir.Anne ve çocuklar sıhhattedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.11.1958
  • ACIK HAVA DERSİ.ESKİŞEHİRLİ bayan öğretmene sordum:Parkta öpüşmuşsunüz.Sınıfta öpüşecek değildim ya.Ctaumadınız mı?Etrafta gören yoktu ki Yazık yazık,buna terbiyesizlik derier,münasebetsizlik bu.Yooo,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1958
  • DİKKAT-50 C0 70 80 100 kiloluk İthâl malı DÖKÜM POTALARI GELMİŞTİR Adres:Tersane caddesi kujumcujar İlan No.87/D Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1958
  • SİSLİ LEVENT OSMANBEY NİSANTAS.SAKİNLERİNE GAZ İhtiyacı olanlara acele.Eve teslim Tel:47 45 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1958
  • DİKKAT SAYIN VATANDAŞ DİKKAT Metrekaresi 6 Liradan Satılık Şahane Arsalar ÜSKÜDAR ÜMRANİYE SİLE asfaltı üzerinde Üsküdar'a 17 dakikalık bir mesafede)inşaat zorluğu çekmeden hemen inşaatını J apıp otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1958
  • miljınım.ııi'jjww«nu)jmkm H ZMETINDEDJR atlı 250 Lira Eorlu daire satışlarına devam etmektedir 3 ÜNCÜ GRUP 15 APARTMAN SİTESİ I.Gurup 320 daire inşaatı bitmiş ve II.Gurup 170 daire tamamen satılmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1958
  • rlentız karanlık hu İki nokta;herhalde henüz aydınlatılmamış daha birçok nokta,ayla doğrudan dnğru\a temasa seçilmeden kesin şekilde töıııı edilemezdi.Işığının kuvvetine gelince,bu hususta öğrenilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1958
  • flıı dediğini/böyle çabucak olmaz.Benim bundan anla.an adamım vardır,gelir bakar.işe yarayacak olanları ayırır,varamıyuıılar da satılır.Şimdiki halde ben demir satmıyorum.Fakat efendim,satış muamelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1958
  • li Sıral Orkestrası CÜNEYT SERMET "f^3 V yazıyı sevine sevine hazırladığımızı belirt-EE r% mek isteriz.Çünkü beş altı kere provaların-EE EE da bulunduğum bu orkestra Türk müzisyenle-EJ rint olan itima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • 12 MEBUSUN TESRİİ MASUNİYETİNİN REF'İ İSTENDİ ANKARA,HUSUSÎ Yeniden oniki mebusun teşrii masuniyetinin kaldırılması hakkındaki Başvekâlet tezkeresi dün Meclis Başkanlığına gelmiştir.Teşrii masuniyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • Pasternak Rusya'dan ayrılmak istemiyor MOSKOVA,RADYO Rus yazarı Boris Pasternak,Sovyet başvekili Kruşçef'e bir mektup göndererek memleketini terketmek istemediğini söylemiştir.Yazar mektubunda,Nobel A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • iiief Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • HİCRÎ 1378 Teşrini evvel 20 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksara Yatsı İmsak 6.30 11.58 14.40 17:05 18.37 4.52 1.24 6.52 9.39' 12.00 1.32 11.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • T.K.P.DÜN RESMEN C.M.P.NE İLTİHAK ETTİ Baştarajı Birincide ye hücumlarda bulunmuşlardır.Antalyalı delege Süleyman Çileli,Hür.Pye çatmış ve Antalyadaki Hür.P.teşkilâtının kapıcısının bile C.H.P.ye ilti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • MECLİS BAYARİN NUTKU İLE AÇİLDİ Baştarajı Birincide rim ki,alınan kararların noksansız olarak yerine getirilmesinde hükümet kararlıdır.Bunu iktisadi ve mali alanda muvaffakiyetimiz için esaslı şart ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • KORALTAN TEKRAR MECLİS REİSİ OLDU Baştarafı Birincide Biraz sonra da grup reis vekilliği İçin adaylığından bahsedilen İlhan Sipahioğlu gelmiş ve ayni sıranın önüne oturmuştur.Dün hemen hemen bütün göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • MAÇA HAZIRIZ t Baştarajı Altıncıda cularımız tarafından iyi karşılanmıştır.MİLLÎ TAKIMIMIZ,DÜNÜ İSTİRAHATLE GEÇİRDİ Millî takım dün öğleye kadar istirahat etmiş,öğleden sonra müzeyi ve hayvanat bahçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • AYNI TAKIMI oynatmak yerindedir t Baştarafı Altıncıda müteyakkız başlamak ve rakibin değeri anlaşrlmcaya kadar bu teyakkuzu elden bırakmamak yerinde olur.Oyunun lik çeyrek saatindeki müşahedelere göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • Genç takımlar lig'i 1.devresi sona eriyor Genç takımlar lig karşılaşmalarının birinci devresi Fenerbahçe İstanbulspor maçı ile nihayete erecektir.Dün oynanan Vefa Adalet maçı 0-0 berabere neticelenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • Karagümrük Manisa'da dün 3-2 mağlûp oldu ERGUN ONARIR MANİSADAN BİLDİRİYOR İzmirden sonra Manisada da bir müsabaka yapan Karagümrük,dün İdman Yurduna 3-2 mağlûp olmuştur.Hakem Osman Seyitoğlu'nun idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • İSTANBULSPOR 4 GÜNEŞSPOR 0 ANKARA,HUSUSÎ İstanbulspor,takviyeli Güneşspor'u ilk devrede attığı gollerle dün 4-0 mağlûp ermiştir.Güneşsporun hakim başladığı oyunun ilk tehlikesini sarı-siyahlı kale atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • G.Saray D.Şafaka Voleybol Teşvik Finafini oynuyorlar İstanbul Voleybol Teşvik Turnuvası finali bugün G.Saray-Darüşşafaka arasında,Kadıköy Halkevi salonunda oynanacaktır.Saat 10.00 da' başlıyacak müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • G.Saray'a Londra'dan cevab geldi İngiltere Futbol Federasyonu dün Galatasaray kulübüne bir telgraf göndermiştir.Bu telgrafa göre,Galatasaray'ın 16-27 kasım tarihleri arasında İngiltere de maç yapma te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • FEHEHBAHCE ANADOLU İLE OYNUYOR Fenerbahçe bugün saat 11 de kendi sahasında ikinci profesyonel ligden Anadolu ile hususî bir karşılaşma yapacaktır.Sarı Lacivertlilerin,Yeşil Beyazlılar karşısında rahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • 250 litrelik,7/9 CV lik,Dizel motörü ile mücehhez BETONÎYER ve 3.5 4.5 tonluk elektrik motorlu HARÇ KARIŞTIRMA MAKİNALARIMIZ gelmiştir.DARFİLM Şti.Galatasaray,Yeniçarşı No.40 Darfilm Han Tel:44 12 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • Doğu Almanya'dan İthalât Yapacak Sanayicilerimizin Nazarı Dikkatine 1 Ticaret Vekâletince neşredilen 14/10/1958 tarih ve 1 sayılı sirkülere tevfikan Doğu Almanyadan yapılacak ithalâta müteallik beyann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • DİKKAT!D U M P 1 N G D U M P I N G KORONET MAĞAZASI HARBİYE UCUZ İMALAT FİYATLARİYLE KUM AS SATlşmA YARIN sabahtan itibaren başlıyor ROPLUK 23 LİRA YÜNLÜ KUMAŞ 33 LİRA LÂSTİKOTİN 69 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • Yarın akşamdan itibaren KÜÇÜK EMEK SİNEMASI'nda SARIŞIN BOMBA)JANE MANSFİELD'IN John Corradine ve Kathlen Growley ile birlikte yarattıg?ILDIRTAN DİŞİ FEMALE JUNGLE)ilâveten en son dünya havadisleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • Hâmit Kaplan Rusyaya gidemiyor Aralık sonunda Moskova da tertiplenen Ağır Sikletler şampiyonasına güreşçimiz Hâmit Kaplan,Federasyonumuzun tahsisatı olmadığı İçin gidemiyecektir.Kaplan,uzun bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • Cildiniz çamaşır değildir.U o beyaz sabun yerine Kremli PURO Sabunu kullanınız Cilt güzelliği için hususi bir formülle imal edilen Puro Tuvalet Sabunu banyo için idealdir.Bol ve yumuşak Puro köpüğü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • HÜKÜMETİN YENİ TEDBİRLER ALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR Baştarafı Birincide anlaşılmamaktadır.Başvekilin son zamanlarda ileri sürdüğü fikirlerin bir teyidi mahiyetinde görüyorum.Her hahı-kârda istedikleri te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1958
  • HARİCİYE VEKİLİ YUNANİSTAN'I MES'ULTUTUYOR f Baştarajı Birincide Yunanistan'ın da yakın bir gelecekte bunu anlayıp bize katılmasını ümit etmekteyiz.NATO* mm daima ihtilâflardan masun kalmasını ve orad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.11.1958
  • TÜRK Ram n W 1*1 M% Seyirci ve saha avantajına sahip rakibimizden alacağımız bir beraberlik iyi netice sayılabilir Tak ımımısda ve Romenlerde değişiklik yok.Maçı istanbul ve Ankara radyoları naklen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1958
  • Beraberlik Lfur için basamak olacaktır Bu yazı Remondini tarafından hususî surette Milliyet gazetesi için kaleme alınmıştır.SEYAHATİM başında,Allahm her iki maçta ve bilhassa Bükreş'te bizimle beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1958
  • ¦k:mmmm II amKKMIH.lllHKI».lll,11 ıiı'rr it [SAMİ ÖNEMLİ] TAYYAR VE HOREN Tay ar ve Horen mac»n 27 nci dakikasında müştereken muazzam bir fırsat kaçır-mil w iiwiti.il dlıar Her }kl futboIcu demarke va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1958
  • [EGE AJANSI] BEŞİKTAŞ HÜCUMDA *zmir'de A,ss»»cak stadında Beşiktaş ile Iz-Dk%?IIVIHy nUVUltlUM mirspor arasında dün yapılan ma«ta Siyahbeyazlılar 1-0 galib iken hakemin 85 inci dakikada verdiği penalt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1958
  • Beykoz K.Paşa bugün oynuyor Profesyonel lig'de haftanın tek maçı bugün Mithatpaşa stadında Beykoz Kasımpaşa arasında oynanacaktır.İki taraf İçin de büyük bir ehemmiyet taşıyan müsabaka saat 14.30 da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1958
  • Aynı takımı Oynatmak.Yerindedir Eşfak AYKAÇ MİLLÎ futbol takımımı/mevsimin ikinci maçını,bugün,Bükreş'te,Romanya millî takımına karşı oynuyor.Cem'i anlayışını Macarlardan aldıkları oyunları ile,Romenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1958
  • DÜN OYNANAN DİĞER MAÇLARDA BEYLERBEYİ YESİLDİREK'İ,EYÜP DAVUTPASA'YI 1-0 MAĞLÛP ETTİ.EMNİYET-GALATA MAÇI YARIDA KALDI 8 KİNCİ profesyonel ligin dün oynanan en mühim karşılaşmasında;Hasköy,kuvvetli rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1958
  • MA ÇA HAZIRIZ BÜKREŞ,HUSUSÎ TÜRKİYE Romanya millî maçı bugün Bükreş'in 110 bin kişilik 23 Ağustos stadında oynanacaktır.Müsabaka mahalli saatle 14.45 de başlayacaktır.Takımımız sahaya şu tertiple çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.11.1958
  • Federasyon Başkanı:"Maçı kazanabiliriz,Bu makale Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak tarafından hususî surette Milliyet gazetesi için yazılmıştır.BELÇİKALILARLA berabere kaldıktan sonra takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor