Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • Yalcup Kadri KARAOSMANOĞLU nun Son Eseri VATAN YOLUNDA «Millî Mücadele Hâtıraları» ÇIKTI Fiatı 6 lira SELEK YAYINEVİ Cağaloğlu,Nuruosmaniye Cad.9/2 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • Şarkîkarahisar'm Asarcık bölgesinde bulunan damarlarda bol miktarda uranyum olduğu sanılıyor SİVAS,Hususî muhabirimiz^ AHMET TURAN GÜREL'den ARKÎ Karahisar'ın Asarcık bölgesinde Türk ve Alman maden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • AFYON TİCARET ODASI SEÇİMLERİ GERİ BIRAKILDI AFYON,HUSUSÎ Şehrimiz Ticaret Odası seçimleri geri bırakılmıştır.Tehir sebebi kafi olarak bilinmemektedir.NOT:Her yerde aynı zamanda yapılması İcap eden Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • T-*m n m V ^teMâyİi BE5~3af*ll TV fr ı^Jjj İp Bb i| ı şp^n IkJ JPH l 1 1 lı I i cV;'**HİI 1 N r A t flfc f [ÖZDEMİR GÜRSOY] rİII DÎDI ECIİE İstanbul Hür.P.İllerinin Üsküdar Doğancılar yorl LI DİnLtOll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • D.V.Grubu adaylarını iesbit eimeye başladı Grup Başkanlığına getirileceği söylenen Şem'i Ergin'in Meclis Reisliğine de adaylığı muhtemel ANKARA,HUSUSÎ DP.mebusları arasındaki kulis faaliyeti,Grup topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • METİN TOKER 4 AY MEHİL İSTEDİ ANKARA,HUSUSÎ Temyiz Üçüncü Ceza Dairesinin bir senelik mahkûmiyet kararını tasdik etmesi üzerine.Metin Tokerin avukatları dün Savcılığa müracaat ederek Akis başyazarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • ŞUHUT ZABIT KÂTİBİ AFYON'DA BERAAT ETTİ AFYON,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes Şuhutta konuşurken,«130 lira alan memurlardan hiç bahsetmediniz» dediği için tevkif edilen Suhut mahkemesi zabıt kâtibi Şük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • DİKTATÖR OLMAĞA YELTENEN İSKENDER MİRZA DÜŞTÜ GAZETELERDEN)c af^ W f:A Ol İVPJJA» ATANI VURAN ALET!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • Bir heyet,tokatlaşmaya şahit olan İOOO partiliden 120 sinin imzaladığı zabtı getirdi.Kocaeli basını da mebusların birbirine girdiğini yazıyor I" ZMİTLİ D.P.liler İl Başkanları Sâdık Tanaydın'ı tekzip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • AMBARA Zarfların yazılış şekli değiştirildi P.T.T.Umum Müdürlüğü zarfların uzerirıin yazılma şeklini değiştirmiştir.Yeni usule göre zarflarda gidecek şahsın adresi sağ alt köşeye mektubu gönderen şahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • NASIR ÜRDÜN'Ü İLHAK NİYETİNDE LONDRA,RADYO Kahire radyosu,Birleşik Arap Cumhuriyetinin Ürdün'ü ilhak etmesinin artık bir zaruret olduğunu bildirmiştir.Haber İsrail'de heyecan yaratmış ve Başkan Ben Gu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • [ÖZDEMIR GÜRSOYj Pendik jandarma karakolunda el ve ayakları elektrik kablolariyle bağlanarak tanmmıyacak hale gelinceye kadar dövüldüğü iddia edilen Nazım Abhas Elmalı sağda)Haydarpaşa Numune Hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI istanbul ve Ankara'da yapılan askerî geçit resmine Güdümlü Füse Birliği de katıldı Helikopterler Ankarada halka paraşütlerle hediye attılar [SAMİ ÖNEMLİ] TAKSİM'dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1958
  • TÜRK-AMERIKAN askerî görüşmeleri Ankara'ya gelen ve geçit resmini takip eden Amerikan Millî Vekili ile yapılacak müzakerelerde yardım meselesi ele Müdafaa alınacak ANKARA,HUSUSÎ AMERİKA Millî Müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • JYASET DÜNYASINDA O^vJt Kof^**:Batıya Karşı Baraj.BUNDAN tam iki sene önce.Rusyanın o zamanki Hariciye Vekili Şepilov,Nâsır'ın Assuan Barajının inşası için istediği yardımı reddederken «Böyle bir bara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Yeni Dış Ticaret Rejimine bağlı olarak yayınlanan sanayici ithâl kotalarından,Odamıza talepte bulunup,tevziat neticesi hissedar olduğunu öğrenen firmaların,tahsisleri ile ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA B12 VİTAL 1000 Meg.VİTAMİN B 12 Bol miktarda piyasaya verilmiştir.60177 Eczacıbaşı İlâç Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • RAKİPSİZ FIAT!Zevkle giyebileceğiniz kadın ve erkek YÜNLÜ KUMAŞLARI MANTOLUK PARDESÜLÜK CAKETLİK ELBİSELİK ROPLUK YÜNLÜ KUMAŞLARI 23.50 Mahmutpaşa Sultanhall U A İÜ ITDkMmam BUyük Çorapçı Lıf1r%ll 11^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • İKİ MEMUR ALINACAK Banka kambiyo servisinde çalıştırılmak üzere Fransızca bilen iki memur alınacaktıristekli olanların hal tercümelerini havi bir dilekçe ile Posta Kutuau No.187 İstanbul adresine müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • BUGÜN Bankamız bütün şubeleriyle hizmetinizdedir.YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • İSTANBUL E 7.27 Açılı?ve program 7.30 İ Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berter 8.15 Şarkılar 8.3Ö İki uvertür 8.45 Türküler ve oyun havalan 9.00 Karışık hafif mü-zik 9.30 Şarkılar 10.00 Sabah konseri 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • OĞLAK BURCU ti t B B4 [22 Aralık 20 Ocak] Bugün şansınıza güveniniz.İşleriniz rast gittiği gibi his ftlemlnlzde bir neş'e doğacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sizi hayretler içinde bırakacak bir hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • BULMACA 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:I Yeknesak;Orta boyda karışık kırmızı renkli bir balık 2 Muşmulanın ben* zeri yemi;Kızı-9 nın kocası.3 Koyun sürüsü;3 I Donuk;Bir nota.4 Meydan;Bir 4 nota.5 Bir şeyi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • KIRK MEVLİDİ Merhum Mustafa Reşit paşanın torunu hacı Abdi paşa ve hacı Seyide Halet hanımefendinin kışı Büyük Millet Meclis ilk devre İstanbul Mebusu Hacı Arif Beyin gelini Şûrayl Devlet azalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • MEVLİDE DAVET Genç.yağında ebediyete İntikal eden KEMAL GÜRANİ'nin vefatının kırkıncı günü olan yarınki cuma günü Teşvikiye camiinde cuma namazından sonra okutulacak mevlide dost ve dindaşlarımızın te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • İşçiler çalışmadığı için bir şilep yüksüz gitti Liman İsçileri dün bayram sebebiyle çalışmamışlardır.Sabahleyin limanımıza gelen Alman bandıralı «Galata» gemisi 6 saat beklemeden sonra işçilerin çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • Bir hırsız girdiği evde meğer karısını arıyormuş Karısını Sirkeci'de kaybeden Ali,"Arkadaşlar onu Feriköy'de görmüşler,ben de arıyorum,dedi Feriköy'de bir eve hırsızlık maksa-diyle girmekten sanık 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • DÜNYA Çocuk Kitapları Haftası» münasebetiyle,3 ilâ 8 Kasım tarihlerinde şehrimizin muhtelif semtlerinde kitap sergileri açılacak,okullarda kitap köşeleri ihdas edilecektir.ŞİLEPÇİLİK İşletmesi,eylül a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • BEYOĞLUNDA YEMİ SİNEMA AÇILMAMASI İSTENİYOR Trafiğin esasen çok kesif olduğu İstiklâl caddesi ve civarında yeni sinema açılmasının kalabalığı arttıracağı ileri sürülüyor Beyoğlunda yeni sinema açılmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • TEŞEKKÜR Adana eski eserler müzesi müdürü iken 14.10.1958 Tarihinde vefat eden kıymetli eşim.MUZAFFER RAMAZANOĞLUmm cenaze törenine iştirak eden,çelenk gönderme lütfunda bulunan,gerek Adanada ve gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • İstanbul Sanayi Odası Seçim Kurulları Başkanlıklarından:Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları ve Birliği hakkındaki 5590 sayılı kanunun sureti tatbikine alt olup 3/13070 ve 4/2485 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • İlli Bizim Cumhuriyet BİZİM» diyorum,çünkü Atatürk'ün dediği gibi:«Biz bize benzeriz».Batıdaki cumhuriyet rejimleriyle Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet arasında şu fark-İ 1ar vardı:Batı cumhuriyetlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • Her verde Paradır I Tasarruf Hesaplarınızda dahi Çek kullanabileceksiniz imzalnmııK kûfiAır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamız üyelerinin büyük partiler halinde muhtelif ihtiyaç maddelerini toptan alarak tevziine tavassut edecek mutemetlerin odamıza müracaatları rica olunur.59938)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1958
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:«4 25 62)Kara Yazı Baki Çalhoğlu Türk filmi.ATLAS Tel:449835)Prangalı Mahkûm Richard Widmark Renkli Ing.EMEK Tel:44 90 07)İhtiras ve Kahramanlar Wendell Corey Mlckey Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • Türk,Türklüğe bulünü bekliyor Yıllarca cepheden cepheye koşan Yüzbaşı Yusuf Haniç Harbiye Nezareti yangınında bütün evrakı yandığından hüviyetini isbai edemiyor Halen Berlinde ticaret yapan Yusuf Hani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • [A.P.Tanınmış aktris Zsa Zsa Gabor'un kızkardeşlerl Eva ve Magda Gabor senelerdir göremedikleri babalariyle Viyana'da buluşmuşlardır.Eva ve Magda kardeşler Amerikada yaşamaktadırlar.Babaları ise komün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • UNUTKANLIK ARTIYOR İ.E.T.T.vasıtalarında unutulan eşyalar,son ay zarfında artış kaydetmiştir.Eylül ayında otobüs,tramvay ve tünelde unutulmuş olan eşyaların parça olarak sayısı 465 iken.Ekim ayında 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • El davasının halli için yeni çareler aranıyor Et ticaretiyle meşgul olanlar teşkilâtlandırılacak.Hayvancılık teşvik edilecek ve canlı hayvan nakli için hususî vâsıtalar temin edilecek BEŞ PARA ETMEZ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • PASTERNAK,NOBEL mükâfatını reddetti Komünist Gençlik Teşkilâtı yazarı Rusya'yı terke davet etti STOCHOLM,RADYO Nobel edebiyat mükâfatını kazanan Rus yazarı Boris Pasternak armağanı ödettiğini bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • SİVAS'TA SÜHUNET 6 dereceye düştü SİVAS,HUSUSÎ Sühunet dün sıfır altında 6 dereceye kadar düşmüştür.Bu yüzden sular buz tutmuş,her evde sobalar kurulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • BURSA'DA 6 futbolcu yaralandı BURSA,HUSUSÎ Işınspor takımı oyuncularından altısı,bir kazada yaralanmıştır.Merinos sahasında yaptıkları antrenmandan dönmekte olan futbolcularn bindikleri otobüs bir atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • n büyük hatâlara doktorlar s Amerikalı bir profesör reçetelerin okunabilmesi için makine ile yazılması gerektiğini söyledi [METİN DOĞANALP] Amerika'nın Ne\v York Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • Yugoslavya Batı'dan iktisadî yardım istiyor LONDRA,AJANSLAR Londraya gelen Yugoslavya Hariciye Vekili Koça Popoviç,bilhassa bir kredi temini gayesini güden temaslarına başlamıştır.Dün şerefine verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • i Piyangoda 1 milyon lira istanbul'a çıktı 300 bin ve 200 bin liralık ikramiyeler de şehrimizde satılan biletlere isabet etti Millî Piyango Cumhuriyet Bayramı çekilişinde 1 milyon,200.000 ve 200.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • BİR KOLEJ İÇİN Müfettişler menfi RAPOR VERDİLER Maarif Müfettişleri,Mecidiyeköydekl «Levend Koleji» hakkında,«Okul olmaya elverişli şartları haiz bulunmadığına» dair rapor vermişlerdir.Raporda,eksikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • Irak Mısırla Kültür anlaşması imzaladı BAĞDAT,A.A.Irak ve Birleşik Arap Cumhuriyeti dün,Arap Devletleri arasında tabii bir birliğe yol açacağını ifade ettikleri,«Kültür Birliği antlaşmasını imzalamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • FEZA GEMİSİ ON sene sonra kalkıyor Alüminyumdan inşa edilecek 156 metre uzunluğundaki gemi âlimleri götürecek WASHİNGTON,A.A.Feza meseleleri ile uğraşan bir âlimin bildirdiğine göre,sigara biçiminde,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1958
  • BİR YAPRAK â û m »A Çile Bülbülüm çile.FAKAT buradaki «çile» çilemekten,yâni ötınekten geliyor.Halbuki ben devamlı mihnet mânasına gelen «çile» yi kastediyorum.Malûm a.Mevlevi tarikatinde binbir gün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • DOM A ^4Aİ ÜAfrA T* YATTıM.g&ra-z K\£KL\âtM vak.AMA,9HUHU 9vM Â ffc AMA MUAYENE ySİ*Kl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • m$mM$mM8mm MASIL-SIN İVİVl"/Vk IVI.HİÇ BİRŞEVf/VV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • W D'IOCAV f tovsBİK ve CA^Bo bla:k POOl. ulE.SıNOEuER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • ALLAHUK ALİ BEY Onu Da n ECEDEN)OKA DİN KAuDO/VMZ KABİNE.NılM KiIîaSi lO ÜRAVDı hi/wv\tevekkelJ beicaruk ŞuuıAMUKTTlR'» DEMEMISLEE.BAMA.SAPIMA KAKI SAM 1 Olan Bıie bekar göSte^sem*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • SAYIN BALIKÇILARA AG İÇİN MANTAR satışına başlanmıştır.KARDEŞLER KOLL.ŞTİ.Bahçekapı,Rahvancılar No.10 İş Bankası arkası eski Çiçekpazan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • I 150 m.amperlik sabit,10 m.amperlik seyyar RÖNTGEN CİHAZLARI'" satışına devam edilmektedir.İSTANBUL:Galatasaray,Yeniçarşı No.40 Darfilm Han.Darfilm Şti.Tel:44 12 57 44 84 92 ANKARA:Zafer Meydanı Âdil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • ELEMAN ALINACAK Taahhüd ve Tesisat İşlerile Meşgul Büyük Bir Şirket:1)Umumî ve Sanayi muiıasebe mevzuunda esaslı bilgiye sahip almanca bilen muhasebeci.2)Almanca muhabereyi bihakkın yapabilecek bir st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • Türkiye iş Bankasından Müfettiş Muavini Adayı Alınacaktır Türkiye İş Bankasına Hukuk,iktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan veya bunların,vahancı memleketlerdeki M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • lljOL.1 V£ AU\Sr\0''NUt^ KONUŞ-TuKLAfZ/Nf METÇHUL-ADAS\OÎKKATJ-O/NLEMBKTEDÎIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • Bl Korusu İslâm'ın ağzı,kulaklarına varıyordu,hepsi bir heyet hâlinde çiftliğe girdiler.Arkalarından gelen şoför:Öyleyse bey ağabey ben gideyim.Murad:Borcumuz ne?Geçen sefer ne verdinse onu ver.Feyyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT r 'm V a 2 A N JULES VERNl T U R K C E S 1 SELAMİ İZZET SEDE 12 «Cambridge rasathanesinin Aıış Klübii Üyelerine vereceği cevaplat bunlardan İbarettir.«Özet:«l Top,0 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • 1 Divân Edebiyatının İ şekilciliği PEYAMİ SAFA E J""N İVÂN edebiyatının hayat ve tabiatla ilgi-ğ=E J si azdır.Şâir ilhamını ve heyecanını ya-ŞEŞ sanmıştan almaz.Şiirinde tabiatın gerçek L E intibaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • SEYAHAT HESABI MUDILERINE 'ASIZ e kadç.r TENZİLATLI SEYAHAT BİLETLERİ İZAHAT GİŞELERİMİZDE M^ügpfeiiııfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • İSVEÇ MALİ DÜNYACA MARUF AĞIR TONAJLI KAMYON.OTOBÜS.KAMYONET,TRAKTÖR,TREYLER,TAKSİ,TENEZZÜH ve MOTOSİKLET LÂSTİKLERİ TÜRKİYEYE MÜNHASIR İTHALÂTÇISI MEHMET KAVALA Tahir Han Galata İstanbul Telgraf:LAME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere işçi kızlaı aranıyor.Istiyenlerin İstanbul Cağaloğlu Yokuşu Cemal Nâdir sokak No.1 de Gripin Laboratuarına müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1958
  • 36 AY VADELİ ARSA SATIŞI DEVAM EDİYOR Bostancıdan Kartala kadar Anadolu sahilinde Marmaraya,Adalara nazır,Ankara ve Istanbulu bağhyan yollar civarında,asfaltlara bağlı,parsellenmiş,imâr görmüş yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • LEŞİNİ GÖRÜLMÜYOR Yunanistan'ın Konferansı akîm bırakması üzerine Türk delegesi teessürlerini bildirdi LEFKOŞE,RADYO VE AJANSLAR NATO'nun bir sözcüsü,dün akşam bir açıklama yapmış ve «Kıbrıs meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • D.P.Grubu adaylarını teshil etmeye başladı t Baştarafı Birincide Manisa mebusu eski Millî Müdafaa Vekili Semi Ergin'in D.P.Meclis grubu başkanlığına seçileceği kat'i olarak anlaşılmaktadır.Zira.bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • AKAR MÜESSESESİNİ SOYAN İKİ HAMAL NİĞDE'DE YAKALANDI NİĞDE,Hususî Muhabirimla MİTHAT ÖZDOĞAN'dan)İstanbulda Necip Akar müessesesini ¦oyan İki kisl şehrimizde yakalanmıştır.Veli İsa köyünden AH Tunçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Dulles'e göre Rusya'nın Mısır'a yardımı bir propaganda gösterisi WASHİNGTON,A.P.Amerikan Hariciye Vekili Dulles,dünkü basın toplantısında Sovyetlerin Assuan barajının inşası için Mısır'a yardım etmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • BİR ÇOCUK VE BİR ŞAHIS EZİLDİLER Dün Küçükçekmece'de vukubulan İki trafik kazasında 10 yatında Emine Bağcı ile 40 yasında İbrahim Unutmaz ölmüşlerdir.İstanbul'dan Edirne'ye gitmekte olan 99162 plâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Amerikalı milyoner Faruk'un halısının eşini bulamadı Amerikalı milyoner Wllliam Freeman İstanbulda yaptığı bütün araştırmalara rağmen Kral Faruk'un halısının eşini bulamamıştır.Freeman bundan 35 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Bir müşterisi şoförü bıçakla yaraladı Ferruh Tuna adında bir şoför ücret meselesinden Unkapanında bir müşterisi tarafından bıçakla ağır yaralanmıştır.Femıh'un İdaresindeki 50604 plâkalı taksiye binen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • MASA TENİSİNDE İSTANBUL VE ANKARA GALİP Dün oynanan masa tenisi takım karşılaşmalarında İstanbul İzmir'i 5-0.Ankara Edirne'yi 5-0 mağlûp etmiştir.Tek erkeklerde:Şükrü Özyaman,Ataman Daytu,Çetin Erciya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • BİR MADEN ÇÖKTÜ İKİ KİŞİ ÖLDÜ İZMİR,HUSUSÎ Soma kazasında dün bir maden ocağı çökmüştür.Toprak altında kalan Abdül Yurdakul ile Celâl Saygı ezilerek ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Batılılar Almanya'da telefonları dinliyor BONN,A.P.Hükümet,egemen Batı Almanya cumhuriyetinde Batılı üç büyüklerin halâ özel telefon konuşmalarını dinletip tele zaptettirmekte olduklarını söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Güvenspor dün de hükmen galib BURSA,HUSUSÎ Güvenspora karşı 7 kulüp tarafından alınan boykot kararının husule getirdiği ihtilâfı halletmek üzere Valinin yaptığı tavassut neticesiz kalmıştır.Bunun sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Üsküdar'ın imâr plânında bâzı aksaklıklar oldu Üsküdar semti için 1/2000 mikyaslı Marak hazırlanan imar plftnında bazı aksaklıklar olmuştur.Selâmi AH ve Şecaat sokakları yeni plânda bulunmamaktadır.İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI t Baştarafı Birincide ANKARA'DA ANKARA,HUSUSÎ Cumhuriyetin ilânının 35 inci yıldönümü,bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de parlak bir törenle kutlanmıştır.Havanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • İki inşaat çöktü,üç amele yaralandı Üsküdarda Kuruçeşmede İstimlâke tâbi bir binanın yıkma işinde çalışan İsmail Aydın,Ahmet Ertekln ve Halil Yalçın adlarında üç amele,enkaz altında kalarak muhtelif y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Bir kâhya jandarmadan ölesiye dayak yedi t Baştarajı Birincide lardır.Durum,Kartal Savcılığına bildirilmiş ve 10 günlük rapor alan Nâzım Haydarpaşa Numune Hastahânesine kaldırılarak tedavi altına alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • METİN TOKER 4 AY MEHİL İSTEDİ Baştarajt Birincide Avukatlar,bu müracaatlarında Toker'in esinin yakında doğum yapacağını ifâde etmişler ve esinin yanında bulunmasında fayda olduğunu belirtmişlerdir.Ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Akaryakıt Nakliyecilerinin Nazarı Dikkatine Kooperatifimiz ortaklarının 1959 senesi motorin ihtiyacının temini maksadiyle Akaryakıt şirketleri deposundan ortakların fabrikalarına bir sene müddetle nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Fabrika Elektrik tesisat işlerinde ve Motor tamirinde ihtisası olan ELEKTRİK USTASI ve TORNACI USTASI aranıyor Müracaat:BEKEC PU ve BATARYA FABRİKASI Taglıterla.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • SAATTE 15 TON SU VEREN Tulumbalarımız Satışa Arzedilmiştir:TAYFU N Makina imalâthanesinin 1,5 HP 2" 18 metre irtifaya saatte 15 ton su veren tulumbalarımız satışa arzedilmiştir.Genel Satıcısı:METAL TÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • ZEKİ MÜREN En sevdiğim şarkı programı Bu akşam 20.30 da İSTANBUL RADYOSUNU dinleyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • dflâllîuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI HİCRÎ 1378 ReblUlâhir 17 Perşembe 30 EKİM 19 5 8 BUMÎ 1374 T«früü evvel M VAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Sizi çamaşır ve çamaşırcı derdinden kurtaracak» ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 3 kilo kuru çamaşırı bir defada tertemiz yıkar Emsalinden daha geni} merdaneye maliktir.En büyük çarşaflar rahatça sıkılabilir.Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • T.C.ZİRAAT BANKASI UNUN MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kooperatifler Müdürlüğü)1 Bankamıza,Siyasal Bilgiler,İktisat ve Hukuk Fakülteleriyle Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları veya bunların ecnebi memleketlerdeki muadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • MİLLÎ SERVETLERİN KORUYUCUSU CAMEL BOYALARI Haricî tesirlere karşı mukavimdir C A M EL Süper lüks boyaları 16 cazip renkte Her yerde arayınız ÇAVUŞOGLU BOYA SANAYİİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK SAMATYADA 3 katlı kârgir ev acele satılıktır.Tel:22 98 25.O FATİH Fevzipaşa caddesinde 4 katlı apartman 240.000 lira.ayni bina katları 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Eisenhower Türkiye'ye yardım artacak,diyor Cumhuriyetin 35 inci yıldönümü münasebetiyle bir mesaj gönderen Başkan,Türk Amerikan dostluğunun önemini belirtti WASHİNGTON,A.P.Türkiye Cumhuriyetinin kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • BİR HAFTA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİLER KURTARILDI SPRİNGHİLL,NOVASCATİA.A.P.Geçen Perşembe günü büyük bir lnfilâke sahne olan Kömür Madeni İsletmelerinin iki numaralı kuyusunda,bir galeride kısılıp ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • BAĞAT PAKTI DENİZ MANEVRALARINA İNGİLTERE KATILACAK LONDRA,T.H.A.Bağdat Paktına dahil memleketlerin deniz kuvvetleri arasında 2 Kasım'dan 21 Kasım'a kadar Arabistan denizinin Kuzey kısmında yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • YENİ PAPA'YI İLK DEFA TÜRKİYE TEBRİK ETTİ VATİKAN,RADYO Servisi Yeni Papa'yı ilk defa Türkiye hükümeti tebrik etmiştir.Bir vakitler Papa Pius XII nin temsilcisi olarak bulunduğu memleketten gelen ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • üniversitenin açılış hazırlıkları ilerliyor İstanbul Üniversitesinin 1 Kasım Cumartesi günü açılış hazırlıkları ilerlemektedir.Rektör Prof.AH Tanoğlu'nun açış konuşması merakla beklenmektedir.Açılış g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Cezayir Milliyetçileri savaşa devam edecek 3 KAHİRE,A.A.Menfadaki geçici Cezayir hükümeti sözcüsü,Kahire radyosunda yaptığı bir konuşma sırasında «Cezayir kurtuluş cephesi Fransa Cezayir'in İstiklâlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Cezaevine esrar sokan bir kadın yakalandı NİĞDE,HUSUSÎ Cezaevine esrar sokmak isteyen bir kadın suçüstü yakalanmıştır.Kayabaşı mevkiinde oturan Kara Fatma adındaki kadının ekmek içinde 10 gram esrarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Selçuk'ta bir otobüs kamyonla çarpıştı İZMİR,HUSUSÎ Selçuk yolunda bir trafik kazası vukubulmuş,İzmir'den Muğla'ya gitmekte olan bir otobüs,karşı İstikametten gelen bir kamyonla çarpışmıştır.Çarpışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • TÜRK-AMERİKAN ASKERİ GÖRÜŞMELERİ t Baştarafı Birincide lunmuslar ve bulunmaktadırlar.TÜRKİYE'NİN SULHA YARDIMI Türkiyenin milletlerarası sulh ve güvenliğe yardımları Amerikan halkı tarafından çok iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • AMERİKA İRAN İLE anlaşma imzalayacak PARİS,T.H.A.Paris radyosu Birleşik Amerika İle İran arasında ikili bir müdafaa anlaşmasının imzalanacağını bildirmiştir.Anlaşmanın metni Amerika Millî Müdafaa Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • BÖLÜKBAŞI HASTA C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,şiddetli bir soğuk algınlığı geçirmektedir.Sirkecideki otelinde,dışarı ile telefon irtibatını kesen Bölükbaşı'ya doktorlar kesin istirahat tavsiye e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • Boş Karpit Fıçısı Alınacaktır Elinde boş karpit fıçısı olanların tekliflerini P.K.593 e bildirmesi rica olunur.Tel:44 08 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • YEM SANAYİİ T.A.Ş.ANKARA FABRİKASI YEM İSTİHSALİNE BAŞLAMIŞTIR Hayvanlarınızdan Ancak Yemlerimizle temin edebilirsiniz.CİVCİV PİLİÇ TAVUK YEMİ KİLOSU 60 KURUŞ BUZAĞI YEMİ KİLOSU 55 KURUŞ SÜT İNEĞİ VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1958
  • GÖZ DOLDURAN SPARTAK GALİP Baştarafı Altıncıda atışında ceza sahası dışında İsmet'In soluna oturuyor:Şimşek mi bu?Kaleyi doldurmuş olan Botef'e çarpan top aynı sertlikte geri geliyor Özer oraya nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.10.1958
  • MHLI TAKIMIMIZ TESBIT EDÎLDİ liomenlere karşı kadroda tek değişiklik:Turgay Yedekler:Müdafaada Ergim,hücumda Şeref.Maçın seri olmamasını Romenlerden istedik Gündüz KILIÇ BÜKREŞ'TEN BİLDİRİYOR ROMANYA'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1958
  • BELCIKADAKI GÜNLER BRLKSELE vardığımız gecenin ertesi sabahından itibaren kafilemizin kaldığı Plaza)oteline vatandaşlarımız dolmağa başladılar.İngiltereden.Almanyadan.Fransadan,İsviçreden gelen yüzler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1958
  • G.Saray Spartak bugün oynuyor Dörtlü Turnua bugün Mithatpaşa ¦tadında yapılacak İki karşılaşma ile •ona erecektir.Günün ilk maçı saat 13.00 de Vefa Adalet arasında oynanacaktır.DUn Spartak karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1958
  • K.Gümrük 3 G.Tepe O S.Spor] Adana D.SporO Kırmızı Siyahlılar İzmir'de Tarık 2)ve Turhan'ın,Sarı Siyahlılar da İbrahim'in uçarak attığı gollerle galip geldiler İZMİR.HUSUSÎ KARAGÜMRÜK profesyonel takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1958
  • N i w* mm w™ »«şırs R.KOLEJ 2-MİLLİYET 2 tığı müsabaka* eldukca [İLHAN DEMİREL] Milliyet,dün R.Kolej profesörler takımı ile bir dostluk maçı yaptı ve 2-2 berabere kaldı.Kolej kraliçesi Tomurcuk Atagök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ] Al İJİllll IIİİf*AnEI CCİ Adalet*ln dün santrhaf mevkiinde yer alan ALI Hlll InUvAUEıLEdl AH,eski takımı Galatasaray'a karşı çok güzel ve başarılı bir oyun çıkardı.Resim,Ali'nin Suat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ1 »ınn Dİ B Afi I Oyunun henüs İkinci dakikasında Sparlak santrforu Kinçef bir ara pası aldı ve Vefa kalesi karsısında İnişe gecU.Yukarıda-UU&fcL DİK UUL kı resimde,santrforun çektiği süt,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor