Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • YEDİ AYLIK BİR ÇOCUK ANA KARNINDA AĞLAMAYA BAŞLADI Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • Papa seçimine katılan bir Kardinal öldü ROMA,RADYO Yeni Papayı seçmek üzere 51 Kardinal dün Vatikan'da kaç gün süreceği bilinmiyen toplantılarına başlamışlardır.Seçimden bir saat evvel 86 yaşındaki De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • «Dr.Jivagoa isimli eseriyle Nobel mükâfatı kazanan Sovyet yazarı Boris Pasternak,komünist Rus idarecilerinin tenkitlerine maruz kalmıştır.Bir Rus edebiyat mecmuası «Pasternak zillet ve şerefsizlik yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • YARDIMCI,AMERİKADA TEMASLARINI BİTİRDİ WASHİNGTON,A.A.Atatürk Üniversitesinin kuruluşu ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Birleşik Amerika'ya giden Maarif Vekili Celâl Yardımcı bu hususla ilgili tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • 200 köylü jandarma karakolunu bastı Bir sarhoşu kurtarmak isteyen mütecavizler erlerden birini yaraladı AKHİSAR,Hususî muhabirimiz Ahmet Cevdet SİDAL'dan MERKEZE 20 kilometre mesafedeki Selendi köyü j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • I foto güzin ı Giresun'a 15 kilometre mesafedeki Kümbet köyü civarında bir kayaya köylüler «Atakaya» adını vermişlerdir.Buna,kayanın yandan görünüşünün işaretli kısım)Atatürk'ün profiline benzemesi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • ANNE SUTtÎNE EN YAKIN NAMA W TAM YAĞSIZ YARIM YAĞLI 1 JEjSBm 1 TAM YAĞLI ^JIİlIMMIlH LAITGOZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • [İLHAN DEMIREL] Fahrî Polis Yılmaz Yavuzkalkau "FAHRİ POLİS,Basın toplantısı YAPAMADI I Çarşaf giyenlerin sayısı son 8 yıl içinde 150 bin artmış;Son senelerin en tipik basın toplantı M,dün Gülhane Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • SANÇAR GAZİANTEP BASIN YASAĞİNİN KALDIRILMASINI İSTEDİ C.H.P.İstanbul İl İdare Kurulu üyesi İlhami Sançar,dün,Başvekilin son nutkuna cevap vererek,«Gaziantep hâdiselerinin içyüzünü öğrenmek istiyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • BÖLÜKBAŞI BUGÜN ŞEHRİMİZE GELİYOR ANKARA,HUSUSÎ C.M.P.Genel Başkanı Kırşehir mebusu Osman Bölükbaşı bugün İstanbula gidecektir İstanbul'da birkaç gün kalacak olan Bölükbaşı bilâhare oradan 11 kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Dünkü münazarada jüri:arkası dönük olanlar)soldün sağa Reşit Ülker,Şeyda Güley,Ahmet Emin Yalman,Nimet Burak,Ratip Tahir Burak,Şemseddin Günaltay,Cemil Salt Barlas,Rıfat Onat,Sabiha Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • prim belli oldu Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen zeytinyağı fiatlarma ait kararnamenin de önümüzdeki günlerde ilân edileceğini bildirdi İZMİR,HUSUSÎ' TİCARET Vekili Hayrettin Erkmen,ihracatçılara,Ege t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • İzmir C.M.P.il Başkanı güç birliği için şart koşuyor İZMİR,HUSUSÎ İzmir C.M.P.İl Başkanı Dr.Sıtkı Koçak bâzı şartların tahakkuku halinde muhalefetin C.H.P.yi destekliyebileceğirçi söylemiştir.Başkan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • Çekmeceli muhalifler Dahiliye Vekâletine müracaat ediyorlar Küçükçekmece Belediye Reisi aleyhinde muhalif oy kullananlardan Belediye Meclisi üyesi Sabahattin Turan,Vali Ethem Yetkiner'in üye sayısı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • Marmaris'te bir Yunan gemisi imdat istedi İZMİR,HUSÛSÎ Marmaris açıklarında bir Yunan gemisi ambarının yanmakta olduğunu bildirmiş ve imdat istemiştir.Bodrum üzerinden geçen bir uçak da ilgililere tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • Sivasta Vilâyet,otobüse zorla zam yaptırttı SİVAS,HUSUSÎ Şehrimiz Belediyesinin muhalefetine rağmen otobüs fiyatları 15 kuruştan 25 kuruşa çıkarılmıştır.B'.S.O.E.İşletmesi Müdürü zamdan vilâyeti mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • AKİSTE İKİNCİ HIRSIZLIK OLDU ANKARA,HUSUSÎ Akis Dergisi bir hafta içinde dün ikinci defa olarak soyulmuştur.Derginin yazı işleri odasına kapı kilidini kırmak suretiyle giren hırsızlar,ilk girdikleri z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • Rahmi Duman D.P.İlçe Başkanlığından çekildi D.P.nin Bakırköy İlçe Teşkilâtına başkan tâyin edilen Dr.Rahmi Duman,dün bu vazifeden istifa ettiğini açıklamıştır.İlçe idare heyeti,geçenlerde işten el çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • TINA BEŞLİ toplantıya razı Makarios'la ihtilâf halinde bulunan Dışişleri Vekili Averof'un istifa etmesi bekleniyor 4 ATINA,TÜA.PAPAZ Makarios'la Yunan Hariciye Vekili Averof arasında doğan ihtilâfın A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • BAŞVEKİLE r cevap verdi "Dışardan gelen para milleti baskıda tutmaya hak vermez» C.H.P.lid erine göre iktidar bilinmeyen hedeflere varmak için hazırlık içindedir KASTAMONU,Hususî surette giden ÜMİT DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1958
  • BAŞVEKİL ADNAN MENDERES,DÜN ESKİŞEHİR CER ATELYESİNDE [ERDOĞAN BAYRAKTARJ İLGİLİLERDEN İZAHAT ALIRKEN.Başvekil Eskişehir'de yapılan tesisleri tetkik etli Eskişehir Valisi Başvekile izahat verirken 4 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • ASESLER irtrk Bu hafta haberlere hayırlı tarafından başlayalım.İstanbul sosyetesinin güzel kızlar yetiştirmekte pek hamarat davranan bir ailesi vardır:Hamarat'lar.Bugünlerde bu aile sevinç içinde.Güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • Bu Hafta PAZAR 116390 Adet Basıldı.Bugün Bir PAZAR Almayı UnutmayınızirAZÂK lifi*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • Eczacı Kimyager Aranıyor Bir Amerikan ilâç fabrikasının imalât işlerinde çalışacak,askerlikle ilişiği olmayan,erkek eczacı veya kimyagere ihtiyaç vardır.İngilizce bilenler tercih olunur.Şişli PJC.116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • ÖLÜM Rize eşrafından Hacı Yusufzade merhum Mehmet Beyin oğlu,ÇUrUksulu merhum Mehmet beyin damadı,şehrimiz tüccarlarından İSMAİL HAKKI TECIMEN 25/Eklm/958 sabahı hakkın rahmetine kavuşmuştur.26/Ekim b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Fabrikamızda çalıştırılmak üzere asgari ilkokul mezunu genç işçi kızlar aranmaktadır.Alâkalıların aşağıdaki adrese bizzat müracaat etmeleri rica olunur.Müracaat:PFİZER İLAÇLARI A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • SANAYİ BANKASI 29.Kasımda 200.000 Faizsiz Kredi 70.000 Nakit Adres:Merkez Şubesi İstiklâl Caddesi No.473 Beyoğlu Tünel KadıkBy Şubesi:Caferafa Tavue Soka* No.20 İzmir Şubesi Mimar Kemalettln Caddesi N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • unumun.linininim ı.im İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı İçin müzik 9.00 Haberler 9.15 Renato Carosone orğ kestrası 9.30 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.00 Melodi kervanı 10.30 Çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • OĞLAK BURCU B 1 B İKİ AA* [22 Aralık 20 Ocak] Eşyanıza dikkat ediniz.Bir «ey kaybedecek veya bir zarar göreceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dostlarınıza yaklaşınız.Uzak durmanızdan alınıyorlar.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Alçaklık;Ay.2 Muayyen bir İse gücü yetmiyen;Altüst olma.3 Doktor ücreti;Harap.4—Asya'da bir «ıra dağ;Kur'an'ın bir adı.5 Lezzet;Nota.6 Vilâyet;Adale:Lisan.7 Muvaffaklyetslzlik;At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • Saym Doktor ve Eczacıların Dikkat Nazarına Bir müddettenberi noksanlığını hissettiğiniz RUBRAMİN 1000 Mkgr.Adh müstahzarımız bol miktarda imâl edilmiş olup kontrol müddeti dolunca birkaç güne kadrf pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • Mektuplaşmak suretiyle 5 ayda ELEKTRİK TEKNİSYENİ olabilirsiniz.Ehliyet aldırmcaya kadar çalışılır.Enaz ilkokul mezunları iştirak edebilir.İzahlı broşür isteyiniz.Adres:Posta Kutusu:1257 İstanbul.5926
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • r j SİNEMALAR V_BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Ölüm Berzahı Douglas Dlck İng.2 Bir Kaatil Aranıyor Faith Domergue Lee Paterson Türkçe.ATLAS Tel:449835)Bağ Bozumu Pler Angell Michele Morgan Renkli İng.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • DOKUMACI,APRE ve BOYACILARA DOKUMA TEZGÂHI KATLAMA ÖLÇME TOP SARMA BOBİN MAKİNALARI Her türlü yedek parça İmal ediyoruz SANTRAFUŞLER MOTOR KAFALARI DİŞLİLER V.S.İmal yeri:HAKBAŞ P.K.102.Tel:1792 İSKEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • MENSUCAT FABRİKALAR!A.Ş.İTİMATLA ALABİLECEĞİNİZ HER NEVl YÜNLÜ VE PAMUKLU KUMAŞLARIMIZ-LA ELDE DOKUMA HALILARIMIZ İSTAN-BUL,İZMİR VE ANKARA SATIŞ MAĞA-ZALARIMIZDA EMRİNİZDEDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • FEVKALÂDE UCUZ KUMAŞLAR Fabrika Maliyet Fiatma Metresi 25 Liradan BOL DESENLİ YÜNLÜ ERKEK KUMAŞLAR!Divan Mağazasında satılmaktadır Adres:Harbiye durağı karşısında 65-67 Tel:47 15 52 Not:Bu fiatla satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • KARACA TİYATRO ŞEYHİN ENCAMI Yazan:BELİĞ SELÖNÜ Bilet Satışı Başlamıştır M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • Tıb ilmine dair TIB İlminin 1000 bin!Hatâsı» adında Fransızca bir kitabı gülerek okuyorum.Hekimliği ve hekimleri çok severim.Kuvvetlerini ve zaaflarını bilirim.Doktorlar,hastalık denilen ve zaman zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • AHMET Hüsnü adında biri ırza geçmekten 1 sene,4 ay,Zafir adında biri de kaçakçılıktan 4 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm olmuşlardır.İSTANBUL Valiliği,kendi paraları ile izci elbisesi temin eden öğrenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • VEFAT Kurlş T.A.Ş.sahiplerinden Hasan Pakay,Allş Opakalı,Fatma Çavuşoğlunun Anneleri.İbrahim Ahmet,Ahmet Pakay,Necml Fatme,Çavuşoğlunun büyük anneleri Zehra Pakay,Bedriye Opakalı,Mustafa Çavuşoğlu,Hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz,babamız,ağabeyimiz,amcamız merhum:Hacı Ahmet Keçebaş'ın vefatı dolayısiyle bizzat cenazesinde bulunmak ve gerek telefon,telgraf ve mektupla taziyette bulunan akraba ve dostları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli eşim ve aile büyüğümüz Em.P.Alb.MAZHAR BİLGEN'in vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak eden,evimize gelen,telefon,telgraf,mektup ve çelenk göndermek «uretiyle büyük acımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • 10 senelik komşusunu kucaklayıp öptü 10 senelik komşusu F.adında bir kadını Tophanede Karabaş mahallesinde kucaklayıp öpen ve gördüğü mukavemet üzerine kendisini ölümle tehdit eden Salih adında biri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • Belediye Zabıtası femizlik kampanyası açtı Belediye Zabıtası şehirde temizlik kampanyası açmıştır.Dün saat 17 den sonra 200 memur muhtelif semtleri dolaşmış,30 kişi hakkında takibata geçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • BİR AMERİKALI ER kaçakçılıktan sanık Erin,Amerikalılara mahsus mağazadan aldığı malları,dışarda sattığı iddia ediliyor James Dillon adında Amerikalı bir dolar karşılığında Nusret'e sattığı Iderle Nusr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1958
  • YENİ DOLMUŞ TARİFESİ ANLAŞMAZLIĞI GİDER!ZAMMIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANMADAN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI MÜNAKAŞALARA SEBEP OLUYOR.HALK OTOBÜSLERİ DE ZAM İSTİYOR Zamlı dolmuş tarifeleri yürürlüğe fiatları belirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • Pakistan'da hükümet kuruldu Örfî İdare Kumandanı Eyüp Han Başvekil,Müdafaa ve Keşmir İşleri V e k i li oldu KARACİ,RADYO Pakis'anın Kuvvetli Adamı İ.Mirza,başındaki «kansız İhtilâli» hazırlamış olan G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • İNGİLİZ ASKERLERİ ÜRDÜN'DEN ÇEKİLİYOR AMMAN,RADYO İngiliz kuvvetleri,Suriye ve Lübnan yolu ile Ürdün'den çekilmeğe başlamışlardır.Askerler Kıbrıstaki üslerine dönmektedir.Tahliye önümüzdeki Çarşambaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • m+mm mm II SÖZ SIRASI.Hakkını Mahkemede Al!51626 plâkalı taksinin şoförü,trafik polisinin İhtarı ile durdu ve 6.Şubeye davet edildiğini öğrendi.Bir yolcu kendisinden Taksim Karaköy arası için 100 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • Tasarruf Hesaplarınızda dahi Çek kullanabileceksiniz ımralnmsılc kafidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • Jî65:fPlf ARALİK Keşidesinde IIMMHIII M ti UIIIJİ 200.000um ^^EKflHl 1 İkramiyelerden faydalanmak için m ^îS™î[!WİÎJ I en az 150 Liralık hesap açtırınız.Hesabınız varsa arttınnız.I t t j ÇiHehavoztar'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • «25 İSABETLİ İKPAMİYFH GRUP MEVDUATI ÖMÜR BOYUNCA AYLIK İRAT 30.000 LİRAYA KADAR SERMAYE ZENGİN,PARA İKRAMİYELERİ APARTMAN i DAİRELERİ TÜRK TİCARET RMKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • MENSUCAT FABRİKALAR!A.Ş.ANKARA SATIŞ MAĞAZASI PEK YAKIN-DA KIZILAY G.MUSTAFA KEMAL BUL-VARI AVRUPA İğ HANINDA AÇILIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • KURT MUSTAFA ÂŞIK EFE AZAK Sinemasında Büyük muvaffakiyetle devam ediyor.Azak'ta seanslar:12.50 3.5.10 7.20 9.30.AKTUNÇ FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • Dr.HİLMİ EYYAPAH BASURUN ilâçla tedavisinin son gelişmelerini incelemek üzere AVRUPAİya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • KISA HABERLER 0 ANKARA Karaağaç köyünde 17 yaşlarında Rıfat Yılmaz ayni köyden Ali Gürbak ile Kâzım Gürbak tarafından av tüfeği ile öldürülmüştür.Ali yakalanmış kardeşi Kâzım kaçmıştır.9 ANKARA İran Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • Tophane yolunda kablo çalan hırsız yakalandı Tophane Dolmabahçe yolunda açılan kanalların içinden geçmekte olan kurşun kabloları çalmak isteyen bir hırsız,suçüstü yakalanmıştır.Hırsız kabloları keserk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • Bir Amerikalı iktisatçının Türkiye'ye ait görüşü Türkiyedeki Amerikan iktisadî heyeti eski üyelerinden Summer M.Rosen,New York Times'in mektuplar sütununda çıkan bir yazısında Türk Hükümetinin «totali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • Diyarbakır Polis Müdürü Amerika'ya gidiyor DİYARBAKIR,HUSUSÎ Şehrimiz Emniyet Müdürü Selâhattin Tuğal,Ekim ayı sonunda Miami'de yapılacak Beynelmilel Polis Müdürleri konferansına davet edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • Batan kayığın yolcusu denize döküldü Haliçte dün bir sandal batmış ve içindeki 6 yolcu denize dökülmüştür.Cafer Gün idaresindeki takma motorlu sandal Kasımpaşa İskelesinden Yemişe giderken 30 tonluk «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • NASIR KURUSGEV'i DAVET ETTİ KAHİRE,T.H.AcAl^ar El Yevm» gazetesi,Sovyet Başvekili Kurusçev'ın Abdünnâsır'ın davetlisi olarak yakında Birleşik Arap Cumhuriyetini resmen ziyaret edeceğini yazmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • AMR,RUSYA'DAN 100 MİLYON DOLAR ALARAK DÖNDÜ KAHİRE,RADYO Birleşik Arap Cumhuriyeti müdafaa vekili Mareşal Abdülhakim Amr Rusyaya yaptığı seyahatten dönmüş ve Sovyetlerin vaad ettikleri 100 milyon dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • 2 jandarma 2 mahkûmu rüşvet karşılığı Geneleve götürdü Dişçiye götürmek üzere Denizli Ceza evinden izinli çıkan iki mahkûmu bir miktar para karşılığı genel eve götüren Sami Demirbağ ve Ramazan Kuyucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • El Ezher Üniversitesi Rektörü değiştirildi KAHİRE,A.A.Kahire'deki El Ezher Üniversitesinin rektörlüğüne şeyh Mahmut Şaltut getirilmiştir.Aslen Tunuslu olan eski rektör Şeyh Abdürrahman Tag ise Birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • BONCUK TUTKAL Dünyanın en modern tesislerinden biri olan fabrikamızda imâl edilen her bakımdan Avrupa malı âyarmdaki boncuk tutkalımızın üstün vasıflarından bâzıları:it Yüksek yapıştırma kabiliyeti it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • İSTANBUL HİLTON İstanbul Utan Otelinden:Türk vatandaşı aşağıdaki personele ihtiyaç vardır.1 Radyo Teknisyeni ve Elektrikçi 2 Buz Dolabı Teknisyeni 3 Ateşçi Kömürcü 4 Çok iyi Türkçe,İngilizce bilen bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • BİR YAPRAK Bir ismin musemmsları BİR tesadüf veyahut tahlil edilemiyen manevî bir tesir ile ekseriya tanınmış şahsiyetlere alem olan bu isim Tevfik)dir.Muvaffakiyet kelimesiyle aynı kökten olduğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • İKİNCİ REKORTMEN İstanbul Radyosundaki 21 puan bilgi yarışını Ersan Özkan adında bir genç üç defa üstüste kazanmaya muvaffak olmuştur.Böylece Ersan Özkan,bu nevi programları üç defa üstüste kazanan ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • Bir bombardıman uçağı evlerin üzerine düştü 30 ev hasara uğradı,6 kişi öldü.Ottovva'da da büyük bir infilâk oldu DETROİT,A.P.Ziyaret ve talim uçuşu maksadiyle Birleşik Amerikaya gelen bir İngiliz Vulc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • VEFAT Türkocağı kurucularından millî mücadelenin şark cebhesi istihbarat müdürü,Titag idare meclisi reisi.Ticaret odası meclis azası,bütçe Komisyonu reisi,Türk ticaret Bankası idare meclisi âzası Lütf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • [A.P.AKDENİZ'İ YÜZEREK Fransız yüzücüsü Ma Ub(f CvCIV urice Tondu,Fransadan Cezayir sahillerine yüzerek geçeceğini iddia etmektedir.Tondu,tek basına yapmayı tasarladığı bu Jşte su ve yiyecek gibi zaru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1958
  • NATO'nun BÜNYESİNDE değişiklik isteniyor Mareşal Montgomery ve Fransız Başvekili de Gaulle daha sıkı bir işbirliği yapılabilmesini sağlamak için bâzı teklifler ileri sürdüler [DIŞ HABERLER SERVİSİ] İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • 0* s» «e-AHMET BEYİN SELÂMI VAH H A L İ T KIYA NÇ BİR karaborsacı yakalanmış.Dükkânına gidip «Ahmet beyin selâmı va-r» diyene fahiş fiatla,el altından peynir satıyormuş.Ne güzel usul!Demek ki bundan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • Fakat yıldızlar alemiyle temasa geçmek Amerikalıların pratik dehalarına bırakılmıştır.Bunun başarılması sadedir,muhakkaktır,kesindir,mutlaktır,teklifimin konusu da budur.Bu sözleri bir uğultu,hayret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • jlll!ll!l!ll!l!l!l!lli:lll!llli!ll!ll!l!Napoliten Sağanak Arasında Bir Parizyen.CHARLES TRENET CUMHUR ALP SİMSİYAH bir dekor,kapkara bir piyano,es-EE mer oir piyanist ve bu karanlık içinde bir-F denbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • Prens güldü:Muamma söylüyorsunuz Murad bey!Eliyle kütüphane raflarını dolduran kitapları göstererek İlim,bunlardır.Murad:Evet!dedi.Doğrudur,bunlar da ilimdir.Fakat benim arzettiğim ilim,başka bir âlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • SANAYİ Ltd.Şti.BAKIR BORU ve PROFİL FABRİKASI Kartal)USTABAŞI İŞÇİ ARIYOR Bakır ve Sarı Döküm işlerinde tecrübe sahibi 1 pres ustasına 1 torna ustasına Pres ve döküm işleri için yardımcı 4 işçiye Boru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • Maksim Gazino ve Restoran 28 Ekim Salı akşamından itibaren HER AKŞAM Sihirli Kemanları RESTORAN ve RUSTİKTE Büyük Keman Virtüözü SAN DO MARKO ve arkadaşları NOT:Her Pazar saat 14 ten itibaren tekmil p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • ¦Ilı I Konforlu Hazır Evler Tahsisi Mesken sahibi olmaları için maddî imkânları kâfi gelmeyen halkımıza gruplar arasında konforlu evler tahsis edilecektir.Tahsis edilen VTLLA'lar ve DAİRELER tahsisi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • Sayın Müşterilerimize Yaklaşan CUMHURİYET BAYRAMI dolayısiyle her türlü TÜRK BAYRAĞI,ors ve parti bayrakları ihtiyacınızı iıessesemizden temin edebilirsiniz.Taşra siparişleri ÖDEMELİ olarak derhal gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • Türk Alman Eğitim Merkezi Almanca Dil Kursları açmaktadır.16-19 arası Sekreterliğimize müracaat Alman Lisesi binasında)Beyoğlu,Tünelbaşı,Evlenme dairesi yanında Tel:44 27 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • HİCRİ PAZAR RUMÎ 1378 26 1374 Reblül-Teşrini âhır EKİM evvel 13 19 5 8 13 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güneş 6.22 1.06 Öğle 11.58 6.42 İkindi 14.53 9.37 Akşam 17.14 12.00 Yatsı 18.46 1.31 İmsak 4.44 11.28 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1958
  • MAKSİM GAZİNO ve RESTORAN 28 Ekim Salı Aksamından İtibaren Her Akşam Necati TOKYAY Ahmet YATMAN Kadri ŞENÇALAR Saffet GÜNDEĞER Hamdi TOKAY Hasan BİLİŞİK Hrant KENKÜL İsmail TELKIVIRAN Ferit ALAPAGA Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • İnönü Başvekil'e tekrar cevap verdi t Baştarafı Birincide şunlar ve hu pata ile bir iktisadî kalkınma projesi istesinler,meydana gelecek eser sekiz senedenberi takip ettikleri hareket hattına ders ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • "Fahrî polis,Basın i toplantısı yapamadı ğ Baştarafı Birincide?yarısında sözleri kesilmiş ve Em-I niyet Müdürlüğüne götürülerek,i nezaret altına alınmıştır.Üniversiteli genç kadınların fazla mantoları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • 11 izmir in hariçte tamiri tehlikeye girdi «İzmir» vapurunun memleket dışında tamir ettirilmesi işi tehlikeye girmiştir.Para ayarlaması ile değişen şartlar,vapurun tamir ücretini de arttırmıştır.Bu «e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • TÜTÜNE VERİLECEK PRİM BELLİ OLDU t Baştarajı Birincide janlann da önümüzdeki günlerde İlân edileceğini belirten vekil,gecikmenin E.P.U.dışına yapılacak İhracatta recksport kapılarını kapalı tutmak zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • 200 KÖYLÜ JANDARMA KARAKOLUNU BASTI t Baştaraft Birincide zuları yerine getirilmiyen mütecavizler karakolun kapı,pencere ve camlarını kırmağa başlamışlar ve kendilerine 200 e yakın köylü de İltihak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • İNGİLTERE,NİJERYA'YA BAĞIMSIZLIK VERİYOR LONDRA,THA.İngiltere,Nigerla'ya 1960 senesi Ekim ayının 1 inde Bağımsızlık vereceğini vaadetmiştir.Bu kararı İngiltere Müstemleketler Bakanı Mr.Lennox Boyd,Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • Fabrika Elektrik tesisat islerinde ve Motor tamirinde ihtisası olan ELEKTRİK USTASI ve TORNACI USTASI aranıyor Müracaat:BEREC Pil ve BATARYA FABRİKASI Taşlıtarla.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • 100 CM ŞERİT DESTERE SON SİSTEM Komple 40 plânya 63 ve 80 tonluk preseler monofaze tezgâh matkapları,muhtelif tezgâh mengeneleri 3 ve 5 tonluk garaj krikoları toptancı olarak satılmaktadır.Tünel Cad.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • EMEK Si nem a s ı Cumhuriyet Bayramı Münasebetiyle Büyük emek sarfiyle temin edilen sezonun en güzel filmini takdim etmekle şeref duvar İHTİRAS ve KAHRAMANLAR The Bold and The Brave)Sinemaskop)WENDELL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • Yarın akşamdan itibaren KÜÇÜK EMEK Sinemasında KILIÇLARLA HÜCUMLAR Cartouche)AKIM TAMİROF Richart Basehart Patricia Rock Massimo Serato Renkli,ingilizce İlâveten en son dünya havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • 3 üncü Grup 15 Apartman sitesi SAYIN HALKIMIZA Güven Evler Blok Site İnşaat Kollektif Şirketimiz 11 mayıs 1958 den bugüne kadar müşterilerine yapmakta olduğu 450 dairenin inşaatlarına hızla devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • DİKKAT.DİKKAT.92 numaralı Belediye otobüsünün muntazaman çalıştığı GÜNGÖRENin Mahallesinde Yeni parsellediğimiz arsaların satışına bugün başlıyoruz.Her parsel 250 metrekareden aşağı olmamak üzere elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • J^ Kromajlı Bol yadek parçalı Alman mika rezistanstı Oarantifi Kontakt yapma/Çabuk ısınır Garanti kartım ı iatayiniz Elektrik ütüleri YOkaak kalite makama ve büyük İtina ila hazırlanan tmsalinden üttü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.GEMLİK ŞUBESİ 27 Ekim 1958 Pazartesi günü hizmete giriyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • B Â L İO CİÜ FABRİKASI SULTANHAMAM ÇAKMAKÇILAR SANOALVACILAR SOKAK** 13.TEL=223027 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • m Türkiye îş Bankasının mevduat sahiplerine sene sonu için hazırladığı fevkalâde sürpriz,Istanbulda,Göztepede,6 Daireli bir APARTMANIN TAMAMIDIR.Bu çok değerli ikramiye,30 Aralıkta tek bir talihlinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • KIRTASİYECİLERİN DİKKATİNE İthal malı Atos marka kursun kalemleri birinci toptancı sıfatiyle satışa arzedllmlştir.Grosa fiyatı:41.96 TL BAKOK KOMANDİT Şti.Satış yeri:Marpuçcular.Carsıb Gürün Han kat 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1958
  • 1 ÖZEL YENİ NESİL İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yuvamızın namzet kaydı sona ermektedir.Mahdut miktarda kayıt yapdabileeeğinden isteklilerin kısa bir müddet içinde müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.10.1958
  • Türkiye belcika Hasta olan Turgay kaleyi bıraktı.Kaptan Lefter.Maç saat 16 da başlıyacak 70 bin kişilik Heysel Stadının biletleri tamamen satıldı.Bel azeteleri dün de 2 farklı galibiyetten bahse devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1958
  • Iley&eFden Muzaffer çtkaeağız EĞER bu satırları İstanbul'dan yazmış olsaydım Belçika ile oynıyacağımız milli maç için sizlere pek ümitli şeyler Böyliyemiyecektim.Çünkü memlekette Belçikalıların uzun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1958
  • Galatasaray Beşiktaş' la,F.Bahçe Beykozla oynuyor Haflanın tek lig maçını Adalet B.Sporla Mithatpaşa#da yapacak BUGÜN Mithatpaşa ve Fenerbahçe stadlarında biri resmî,ikisi hususî karşılaşma yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ] DAMTER'İM İVİMI*!fini İİ FertköylUlerln «Panter» İsmini verdikleri sat açık Panayot İkinci golü de rHB I ER IH UULU ÇOk soğukkanlı bir vuruşla yaptı.Erdoğanm 84 üncü dakikada sağ tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1958
  • fst.Spor Adana'da dün 3-1 galip geldi ADANA,HUSUSÎ 3 KARŞILAŞMA yapmak üzere şehrimize gelen İstanbulspor profesyonel takımı dün ilk maçmı İdman Yurdu ile yapmış ve 3-1 kazanmıştır.Dağınık bir oyun çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1958
  • KISA HABERLER İSTANBUL Voleybol Teşvik Turnuvası dömifinal maçları bu sabah Kadıköy Halkevi salonunda,Darüşşafaka Kadıköyspor ve Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacaktır.DÜN Fenerbahçe stadında oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1958
  • II.PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ TAKIMLAR O.G.B.M.A.Y.P.Feriköy Anadolu Sarıyer Beylerbeyi Hasköy Süleymaniye Taksim Galata Eyüp Yeşüdirek Davutpaşa Emniyet 7 4 2 6 4 1 7 3 3 7 2 4 7 3 2 €14 6 2 2 6 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1958
  • Hasköy'ü 2-0 yenen Feriköy gene lider Beylerbeyi Sarıyer ve Galata Davutpaşa maçları golsüz bitti.Eyüp:5 Emniyet:2 MİTHATPAŞA stadında yapılan 2.küme karşılaşmalarının,haftanın en mühiminde Feriköy,Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1958
  • 3 OTORİTEYE GÖRE BUGÜNKÜ MAÇ f.r I,V w Federasyon Başkanı bedbin görünmüyor R e m o n d i n i Ay-Yıldız'lı 11'e güveniyor MİLLÎ takım eldeki imkânlarla iyi hazırlandı.Yapılan deneme maçlarında futbolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor