Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • C.M;P.ile Köylü Partisi müşterek kongre yaptı Toplantı için sadece C.M.P.izin aldığından Köylü Partisi Delegesi konuşturulmadı GM.P.ve T.K.P.sinin ilk müşterek kongresi dün Beyazıt «Beyaz Saray» salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • BarutçıTDemokrat olmak kolay değildir,dedi TRABZON,HUSUSÎ C.H.P.İl kongresinde konuşan Faik Ahmet Barutçu «İktidarın muhalefet yerine halkın ızdırapları ile mücadele etmesini» istemiştir.Sabık Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • [İLHAN DEMİRELJ Charles Trenet Tanınmış Fransız şarkıcısı Charles »Trenet dün uçakla şehrimize gelmiş ve Parkotelde bir basın toplantısı tertiplemiştir.7 sene evvel bir kere daha memleketimize geldiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] JOHN MARSHALL ROCKEFELLER'İN temsilcisi gidiyor Bir müddettenberi memleketimizde tetkiklerde bulunan Rockefeller Tesisi Afrika ve Asya temsilcisi Mr.John Marshall,bir hafta zarfında 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • VATANA IIİTAD FTTİ IUm-va Güzellik Kraliçesi seçimine katıl-IHIHIIM El II ma^ ^zere Londra'ya giden Türk Güzeli Suna Soley geçen gün B.B.C.radyosundan vatana hitap etmiştir.Resimde Güzellik Kraliçemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • NEVİN SEVAL VEFAT ETTİ i ADANA,HUSUSÎ Adana Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Nevin Seval yakalandığı tifo'dan Mırtulamıyarak dün Devlet Hastahanesinde vefat etmiştir.Nevin Seval uzun seneler İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • İNÖNÜ YURT GEZİSİNDEN DÜN DÖNDÜ C.H.P.Lideri 23 Ekimde Çankırı,Kastamonu ve Sinop'a gitmek üzere tekrar seyahate çıkıyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü dün Ankaya'ya gelmiştir.Din sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • ELECTRA UÇAĞI ^îî!T.Canin Uk bÜyük Pervane11 Lockheed Electra Lockheed fabrikalarında inşa on ı edildikten sonra bir dünya turuna çıkarılmıştır.Azami sür'a ti 725 kilometre olan uçak ya^e^e?ece^ Uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • CHP mebusu ava ediliyor İnhisarlar idaresinin kapıcısının dipçikten l kalb krizinden öldüğü anlaşıldı ANKARA,HUSUSÎ ZİLE Savcılığı,inönü'nün gelişi sırasındaki hâdiselerle alâkalı olarak,Kaza Kaymakam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • ummıu_J-y flğF fV:'i:[İLHAN DEMİREL] Yİİ7İİNPJİ ÇFUF Kuuı Harbi'nin yüzüncü yıldönümü münasebetiyle Tünel ile Tophane arasındaki Kırım Har-"™"HwU O klik bi Anıt Kilisesinde dün bir dini tören yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • "Yeni And„ Devlet Şûrasına başvurdu "Demokrat İzmir,in susturulması iöin de D.P.liler Başvekil'e müracaata karar verdiler BURSA,HUSUSÎ YENİ And gazetesi,Bursa Valisi İhsan Sabri Çağlayangil hakkında D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • BİR D.P.TOPLANTISINA POLİS MÜDAHALE ETTİ İZMİR,HUSUSÎ Bir Demokrat Parti toplantısına polis müdâhale etmiştir.Aydın merkez ilçesinin Orta Mahallesi teşkilâtında tertiplenen toplantıda mebuslardan Dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • Dulles,Lloyd ile Kıbrıs meselesini müzakere edecek ROMA,AJANSLAR italya'da bulunan Amerikan Hariciye Vekili John Foster Dulles,Kıbrıs ve Formoza meselelerini ingiltere Hariciye Vekili Sehvyn Lloyd ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • GENEL İDARE KURULU C.H.P.VEYA C.M.P.İLE BİRLEŞMEK MEVZUUNDA KARARA VARAMADI ANKARA,HUSUSÎ HÜR.P.Genel İdare Kurulu,muhaleîetin güç birliğini gerçekleştirmek hususunda bir karara varamamış ve bu kanarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • Kasım Gülek Strasbourg' dan dün gece döndü Strasbourg'da yapılan Avrupa Konseyi toplantılarına katılan C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek dün gece uçakla şehrimize dönmüştür.Genel Sekreter hava alanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • ZAMLI DOLMUŞ TARİFESİ BAŞLADI En kısa mesafeye 50,en uzak mesafeye ise 250 Krş.tesbit edildi YENİ dolmuş tarifeleri bu gün ilân edilecek ve hemen yürürlüğe girecektir.Zamlı tarifelerde en ucuz yer 50,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • [A.P.İSTER İNAN,İSTER İNANMA adında,195 yaşında bir ihtiyarın Puştu dağlarında yaşadığından bahsetmişlerdir.Adamın 195 yaşında olduğu resmî kayıtlar ve hüviyet cüzdanı ile de tesbit edilmiştir.25 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • AŞVEKH hesabını so "Türk Milleti asi anarşiye götüren "ZILE'NİN racağız,dedi lâ aşırı hareketleri ı yolu tasvip etmez,BAŞVEKİL DÜN 3 YERDE KONUŞTU AFYON,Husus» surette giden arkadaşımız Oğuz ONGEN bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • Emirdağ'da Başvekili tuğralı sancaklarla' karşılayanlar oldu AFYON,HUSUSÎ BAŞVEKİL Adnan Menderes dün de Afyonun kazalarında tetkiklerde bulunmuştur.Başvekil Çay,Bolvadin ve Emirdağ kazalarına gitmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1958
  • Güven Oto Kursu EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres:Beyoğlu Ağacami yanında No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • [İLHAN DEMİBEL] MUSTAFA KAÇMAZ MEMLEKETİNE UĞURLANIYOR.Milliyet'M MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,19 Ağustos gecesi Diyarbakır ve Bismil'deki hastalık bölgesinde tetkiklerini bitirerek İstanbuia dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • SAYIN İSTANBUL BAKKALLARINA:VİTA ve BERTA MARGARİN YAĞLARI mezkûr şirketlerle yapılan anlaşma gereğince 20/10/958 Pazartesi günü saat 10 dan itibaren Cemiyetimiz Unkapanı Yeniçarşı Merkez Lokalinde He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • RAHATUK,ÇABUKLUK,KONFOR.Hepsi mevcut!Çamaşır Makinesi Alınız AKSEL ÇAMAŞIR MAKİNELERİ emsalinin fevkindedir.Kazanı daha büyüktür üç kilo kuru çamaşır alır)Merdaneleri daha fen iştir.Bütün Mağazalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • OĞLAK BURCU İ3 B.[22 Aralık 20 Ocak] Dikkatinizi İçinize vermekte güçlük çekeceksiniz.Fikrinizi kurcalayan bir şey var.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Emrinlzd» bulunan veya mesuliyetini taşıdığınız ins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Çoğalma;Kumarda veya bazı alış verişte para yerine kullanılan pul.2 İpucu;Harap.3 Hâdiselerin veya hareketlerin muntazam aralıklarla tekerrürü;Yad elde veya kimsesizlik İçinde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • bunu umu.İSTANBUL ğ 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Se-İ vümiş tangolar 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.İ 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • bir çok semtlerde telefonlar çalışmıyor Dört gün evvelki fırtına ve yağmurdan sonra ortaya çıkan arızalar elan giderilemedi Dört gün evvel patlayan lodos fırtınası esnasında şehir telefonlarının büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • Geri zekâlı çocuklar için sınıflar açılıyor Buralarda okuyacak öğrenciler test sonunda tesbit edilecek Geri Zekâlı çocukların Eğitimi için İstanbul,Ankara ve İzmir Vilâyet merkezlîrindekl İlk okullard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • Özel okul idareleri zamda ısrar ediyor Şehrimiz Özel Okul İdareleri ile öğrenci velileri arasında,zamlı tarife tatbikinden doğan ihtilâf devam etmektedir.Bahis konusu okul İdareleri tutumlarında ısrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • Temizlik işleri için 45 kamyon alınacak Belediye Reisi Kemal Aygün,pazar olmasına rağmen dün sabah imar sahalarını gezmiş Belediyede İmar,İ.E.T.Tve Temizlik İşleri Müdürleri ile-bir toplantı yapmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • Bol balık tutulmasına rağmen fiatlar pahalı Bol miktarda palamut balığı tutulmaktadır.Buna rağmen fiatlar pahalı,dır.Ufak çingene palamutlarının tanesi 125-150 kuruştan satılmaktadır.İhracat ise devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • İstanbul Lisesinde bugün bir tören yapılacak İstanbul Erkek Llsesi'nde.Almanca tedrisatın başlaması münasebetiyle bugün bir tören yapılacaktır.Tören'e Vali Yetklner riyaset edecek ve İstanbul Lisesi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • imalâtçıların Nazarı Dikkatine D.Almanya'dan yapılacak ithalâtm müracaat müddeti 20/10/1958 tarihinden 10/11/1958 akşamma kadardır.Verilecek talepnameler ve bu hususu tanzim eden 92 sayılı Odalar Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • Gelen 7.50 X 20 ve 9.00 X 20,12 kat AMERİKAN MANSFİELD Lastikleri satışına başlanmıştır.Gelecek diğer eb'atlar İçin kayıt yapılmaktadır.OKEY Limited Şirketi.Telefon:44 47 98 44 36 96 Galata Ahen MUnib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • Balı Almanya menşeli dünyaca tanınmış-10 FABRİKA TONLUK DİZEL mm KANYONLARI SİPARİŞ KABUL EDİLMEKTEDİR HÜSEYİN YELTEPE ve ORTAKLARI Fermeneciler,Kardeşim sokak,Griffin Han No.27 Galata Telgraf:BESENTU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • Her yerde Paradır I Sarih.Tl_ÎTİ)X\TİCAJ^T BAJİK/IS1 Dmza aj'ntji 3?bu o^muJyıbiUnde_jol«i2_ödıyiniz.ÜKtfo-Utsaftio.Ûmzo f\m vfju 230 TL.^adun auieberditv PARA KAYBETMEK KORKUSU KALMADI Tasarruf Hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • ÖLÜM Dul bayan Ester YERŞENLİ ve oğlu Edy,bay ve bayan Mordo YERŞENLİ ve çocukları Daryo ve Beti,zevci,babaları,kardeşleri,damatları,kayın biraderleri,amcaları ve akrabaları olan.Bay VİTALÎ YERŞENLİ Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.A.FRİDMAN Muayenehanesini Taksim Mete cad.Miramar Apt.No.10/1 e nakletmiştir.Tel:48 03 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • 150 650 BİN Acele çok kıymetli gayrimenkuller ipoteği kargılığı 150 Bin İle 650 bin lira arıyoruz.Bir miktar banka teminat mektubu da verebiliriz.Mutavassıt değiliz.Telefon:27 32 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • r j SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Sızlayan Kalbler Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:449835)Herşey Geçer David Nlven Mitzl Gaynor Renkli İng.SUARE:Bağ Bozumu Pier Angeli Michele Morgan Renkli İng.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • S A B A H AT PARLAKYILDIZ ile Gazetemiz makinistlerinden AHMET BAŞARAN Nişanlandılar 19/10/958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • Mes'ui Bir Doğum Güzin ve Sırrı Hıtay'ın dün Nişantaş Güzelbahce kliniğinde bir kız evlâtları dünyaya gelmiştir.Küçük EREN'a uzun ömürler diler,ailesini tebrik ederiz.19/X/1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • MECİDİYEKÖY'DE Kuştepe semtinde oturan Yaşar Yılmaz,komşusu Dursun Ali Aksu'nun bir gramofonu ile 11 tane plâğını çalmıştır.Gramofon ile plâkları hırsızlık maksadiyle değil,eğlenmek için aldığını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1958
  • Aman dikkat!TJ İR ölümle ve yaralanmalarla neticelenen [j Zile hâdiseleri bizi acı acı düşündürdü.İç politikamızın havası iç açıcı değildir.Sonbahar fırtınalarını taklit ediyor.Bu şekilde I devam eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • BüMÜk YİLBAŞİ ÇEKİLİŞİNDE 16 Kadıköy'de Apartman Dairesi Erenköy'de ARSA 3 katlı inşaata müsait 400.000 wk çeşitti para ikramiyeler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI KARICIĞIM,S€N&En\MÜceVHE» KUTUSUNU ÖLEVÎM t AHA iyi.TURNAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • OCAK BAŞLIĞI DEYİP GEÇMEYİNİZ.BAŞLIK.OCAĞINIZIN CAN DAMARIDIR.Onun kalitesi nisbetinde ocağınız verimli olabilirisveç tipi RAPIOVS GAZ OCAK BAŞLIKLARI Türkiyede bu sahada kurulan ilk feşkilâiiı fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • «MM m w» S0Z SIRASI-MUSİKİMİZ MESELESİ Muhterem Ulunay'ımız Milliyet'te çıkan «Musikimi?ve inkılâb» fıkrasında benim geçen hafta yazdığım bir yazının mânasını anlamayan dostuna izahat veriyordu.Ulunay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • SEYYAR GAZ SOBASI KOKUSUZ EKONOMİK KULLANIŞLI TOPTAN SATIŞ YERİ M.FILIBA RIZAPAŞA YOKUŞU İSTANBUL MİLAS HAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • ACELE SATILIK 50 model çok temiz CHEVROLET Tediyede kolaylık yapılır Şan Oteli Sirkeci Tel:22 41 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • Çok Kıymetli Arsa Cihangirin en iyi yerinde çok kıymetli arsa acele satılıktır.İstimlâki yoktur,5 kat İnşaata müsaadelidir.Telefon:27 32 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • Trahzonda okullar gripten kapatıldı Ordu'da da tifodan 1 kadın öldü TRABZON,HUSUSÎ Şehrimizdeki grip salgını dolayısiyle bütün okullar on gün müddetle tatil edilmişlerdir.ORDU'DA TİFO ORDU,HUSUSÎ Vilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • [A.P.BOKS YAPAN VEKİl BaU A,man a Iskiin Vt'hili Theodor Oberlaender,haftada iki gün mesai saatlerinden rl aln,»ut^,r b» ımJ T l arttlrdlB1ızamal» Parlâmento binasının jlmnastlkhanesinde geçirmekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • Doktorlar pahalılık ve darlıktan şikâyet etti inkara Tabib Odası,ilâç sıkıntısı için doktorlar arasında bir anket yapılmasına karar verdi ANKARA,HUSUSÎ Ankara Tabib Odasının üçüncü altı aylık kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • ANKARA TRENİ YOLDAN ÇIKTI ANKARA,HUSUSÎ Haydarpaşadan Ankaraya gelmekte olan motorlu tren Polatlı ile Yenldoğan istasyonları arasındaki geçitte terkedilmiş bir traktöre çarparak yoldan çıkmıştır.Çarpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • Üsküdar kurbanları için âbide yapılacak GÖLCÜK,HUSUSÎ «Üsküdar» faciası kurbanları için âbide yaptırmak üzere şehrimizde bir dernek kurulmuştur.Âbide,Gölcük'teki Gözleme tepede inşa edilecektir.Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • 6 METRE YÜKSEKTEN DÜŞÜP KURTULDU SİVAS,HUSUSÎ Taşova Kazasından Bekir evinde çıkan yangını söndürmek isterken damdan üzerine düşen bir taş ile yaralanmıştır.Kemal adında biri de altı metre yüksekliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • NO BEL EDEBİYAT MÜKÂFATI İÇİN İKİ ADAY VAR STOCKHOLM,AA.Rusya'da basılmasına müsaade edilmeyince İtalya'ya kaçırılarak bu memlekette basılan «Dr.Nivago isimli eserin yazarı B* ris Pasternak Nobel ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • Bir şoför metresini bıçaklayarak öldürdü İZMİR,HUSUSÎ Bir otobüs şoförü metres hayatı yaşadığı evli ve iki çocuklu genç bir kadını kendisine ihanet ettiği iddiasiyle öldürmüştür.Cinayet Nazilli'de işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • KEKLİK YERİNE KÖYLÜLERİ VURDULAR VİYANA,A.A.Yirmi kadar Çekoslovak avcısı Avusiuryadaki Gassenhofen bölgesinde Avusturya topraklarına girerek bir hâdisenin patlak vermesine sebep olmuşlardır.Bir kekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • BİR YAPRAK 1 •Vjiii Çirkeiteki pırlanta PAZAR günü,konserden sonra,konser yazısını yazmak üze-re matbaaya geldim.Notlarımı çıkardım,elime kalemi al-I dım.Telefon çaldı.ğ Hocam,sizi arıyorlar,düğmeye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1958
  • BİR RUS YOLCU UÇAĞI DUŞTU 75 KIŞI OLDU Uçakta Moskova'ya gitmekte olan bir Kızıl Çin heyeti de bulunuyordu MOSKOVA,A.A.Rus sivil hava yolları kumpanyasına ait TU-104 tipinde bir tepkili yolcu uçağı,Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • GuNEV WOfiOKUUS3?BİZE CARDIM EDE.CEKU.ER,HU.E.RİNC ŞEŞ AMG UÇ Gı VAR.BUNLARI GÜNEyLlLEK KULLANACAK.AV.Ş/M.SU FİL.AA(Z İLE/Z.CASUS-KİMBİL.Z ÇBV/ZB-ceK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • V\ADEN RARA GETİPZMEyE BAŞLADIKTAN SONRA HActÇ ORTAK.OLMAK İÇİN K.ENDİ-UlGıNDEN SEL.ECEKTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • JE/ZŞgyE ZAGMEAI ÜMİTLE.*f wveciAUA"ŞT«.S3 I VBLKOs/AhJ h-1/KSI-Z.UAFt.l M BLACKPOOL'A A/OLAŞ/ZLAx] WAO».BAKALIM.yAh^VŞAAAVA ÇAI-Ş*\Al-IVIZ—TASAv.VURl_ARIM GERÇEKLE.ŞİVOR AKTIK.88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • Millitae* Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • HİCRÎ 1378 Rebiiilâhır Pazartesi 20 EKİM 19 5 8 RUMÎ 1374 Teşrini evvel VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.15 11.59 15.00 17.20 18.54 4.38 12.51 6.35 9.35 12.00 1.31 11.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • ÇEKOSLOVAK MALI 13 Litrelik MORA Marka ŞOFBENLERİMİZ serbest olarak satışına başlanmıştır.Satış yerleri:ÇÜKRİİ YÖNDFN Tophane Çıracı Sok.No.26-30 y IUI1UUI.Telgraf:YÖNDEN İstanbul Tel:44 79 92 MEHMET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • Her Eb'adda Amerikan mamulü H i C K S KAMYON LÂSTİKLERİNİN 21 Ekim Salı gününden itibaren satışa arzedileceğini sayın müşterilerimize bildiririz.DETAY TİCARET LİMİTED Şti.Bankalar Caddesi 58/62 İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • YEŞİLKÖY Çınar Otelinde Protokol ve Personel işlerinde çalıştırılmak üzere,mükemmel İngilizce ve Fransızca bilen ve aynı zamanda sür'atli Daktilo yazan bir bayan sekretere ihtiyaç vardır.İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • Dünyanın en eski ve hâlen Almanyada en büyük istihsali olan MOTOR FABRİKASI Mâmûlâtı 5 beygirden 2000 bevgire kadar DEUTZ-DİZE Motorlarından bir miktar getirtmek mümkün olacaktır.MÜTEAHHİTLERİN FABRİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • m\^taK»ÎV DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT W* YAZAN:J U L E S V E R N E 2 TÜRKÇESİ:SELAMİ İZZET SEDES ÇIKAN KISMIN OZETI Birleşik Amerika federal savast sırasında.Bp.Hlmore şehrinde çok itibar gören bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • Murad gülerek:Yâni,dedi,ikimiz elele vererek 511 adamda ne var ne yok temizleyelim.Öyle mi efendim Hanefi:Hayjr.Onu demek istemedim.Fakat.Dünyada her şey menfaat üzerine kaimdir.Murad:Nikolaki ile gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • ŞAN Sinemasında Bu Akşamdan itibaren Her Gece Saat 21.15 te TEVHID BİLGE OPERETİ DELİDOLU Yazan:E.Reşit Rey Müzik:C.Reşit Rey Pazar günleri MATİNE 17 de.Her Cuma tenzilâtlı SUARE.Gündüz matinelerde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • sovy* 1 Uğoot Uzun araştırmaların eseri olan bû görünmez»' madde,yalnız Parker QUINK'mü-rekkebinde bulunur.Sihir-li formülü\sayesinde,adij mürekkeplerin dolma kaJ lemlerdeki ince kanalları tıkayan ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • G i M A T.A.Ş.MÜDÜRLÜĞÜNDEN Çeşitli desen ve renklerde perdelik,sofra örtüleri ve konfeksiyon için PLÂSTİK Kumaşlarımızın satışına başlanmıştır.NOT:Metre ile perdelik satışlarımız Samanpazarı Şubesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1958
  • ilil!llllli!lll!l|i|MI!ll!l!l!lll!l!l!ll!lllilllli!li;il!lliliilı!ilill!l!'illlllil!ll!ANATİ KARACA TİYATRODA "ŞEYHİN ENCAMI» ALTAN İLKİN i 11 inin ıı ııı ıı ı m m ııı i'i ı KARACA TİYATRO yeni yılına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • BAŞVEKİL ZİLE'NİN İ hesabını soracağız dedi t Baştarafı Birincide Sandalya hırsı ile hareket edenler galisi menfaatler peşinde koşanlar halkı tahrik için gece gündüz dolaşıp dururlarsa bu nadide ûehat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • Karadeniz'de bir vapur yardım istedi Denizlerde şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir.Dün saat 14.30 sıralarında ^Çaraden^zde seyretmekte olan bir şilebten S.O.S.işaretleri alınmışsa da,geminin Freka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • Dulles,Papa için yapılan âyinde hazır bulundu VATİKAN,A-A.Papa Pius XII'nin ruhunun istirahi için Saint Pierre kilisesinde dün bir ayin yapılmış,merasimde Amerika'yı temsilen Hariciye vekili John Fost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • Emirdağ'da Başvekili tuğralı sancaklarla karşılayanlar oldu t Baştarafı Birincide lerin bir kısmında Halk Partisi bir kısmında Demokrat Parti bayrakları bulunmakta idi.Karşılayanların arasında Cumhuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • Barutçu "Demokrat olmak kolay değildir,dedi t Baştarafı Birincide İktidara geldikten sonra bu prensiplerinden tehlikeli surette ayrılmışlardır.Demokrat olmak kolay değildir.Demokrat olmak için hürriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • Bir manikürden diğer maniküre kadar' lüks ve cazip gösterişlidir en son moda yeniliklerini sizlere getirir çok daha iktisadidir C^JTE^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • 100 kilo ambalaj yapan 5-20 ton basma kabiliyeti olan,mekanik Balya Presi Aranıyor Telefon:22 57 09 21 15 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • YENİ MELEK l\ar\t?l Sineması Mevsimin muazzam filmlerine başlıyor AĞRUR ve SEFİL The Proud and Profane)Yaratıcıları.VİLLİAM HOLDEN DEBORAH KERR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • Oöpv milli İLANÇtÜK 10 Fabrika Tonluk ağır yük Dizel Kamyonları Batı Almanya malıl Motor *180 be'ygirtakatinde Kaelble Dizel 6 silind kafalalr ayrı ayrı çıkar,su ile soğutulur.I» Vites:6 ileri 1 gerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • HODAG DİZEL Motorlarmm vasıflarını bunları kullananlardan fiatlarmı ise bizden sorunuz.Göreceksiniz ki:M D D Afi *ann mazot sarfiyatları yalnız katalogda değil fakat asıl hakikatte rakipsizdir.M d D A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • 1 SENE GARANTİLİ NADAS AKÜMÜLATÖRLERİ için Vilâyet ve kazalarda satış bayiler tâyin edilecektir.TOPTAN SATIŞ FİATLARI:6 Volt 90 Amper 165.81 Lira 12 Volt 70 Amper 319.82 Lira 6 120 180.47 12 125 409.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • FABRİKA KAMYONLARI Yakında tekrar Piyasamızda sipariş kabulüne başlanmıştır.YAKUR SOYUGEMÇ Dolapdere Kurtuluş Deresi cad.61 Tel.445353 Telgr.SOYGENÇ-İstanbui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • tthal malı Marangoz Tezgâhlarından yeni bir parti satışa arzedilmiştir Kalınlık Tezgâhı Mütehassıs elemanlarımız,teknik istişare hususunda daimi olarak emirleriniz* amadedir 60 lık Plânya 70 lik Şerit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ |lF-I:I:m.mm m^.f »r»1,TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK SAT.Katlar,Pangaltıda,2-3-4-5-6 odah,35-40-45-50-60-65-70.000 lira.48 65 87.0 SAT.Kat,Kızıltoprakta,denize,caddeye 50 metre.5 od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.10.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] BİRİ DAHA lkInCİ Profes ODel li&n dünkü maçlarında sık sık sakatlanma hâdiselerine tesadüf edilmiştir.Heslnıuıııs uhiih de bunlardan biri görülmektedir.Hasköy Eyüp karşılaşmasında,rakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1958
  • KISA HABERLER DÜN Teknik Üniversite Salonunda yapılan Voleybol teşvik turnuası kardöfinal maçlarında,Darüşşafaka Bakırköyü 3-2,Galatasaray İ.T.Üniversitesini 3-0 yenmişlerdir.ISTANBULSPOR profesyonel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1958
  • ikinci profesyonel ligdepuan cetveli Takımlar O G B M A Y P Anadolu 6 4 118 4 9 Feriköy 6 3 2 1 14 3 8 Hasköy 6 3 2 18 4 8 Sarıyer 6 3 2 1 11 7 8 Beylerbeyi 6 2 3 1 10 7 7 Süleymaniye 6 1 4 1 10 8 6 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1958
  • Genç Takım Maçları Genç takım lig maçlarına dün Fenerbahçe stadında devam edilmiştir,İlk maçta Kasımpaşa İle Beykoz 0-0 berabere kaldıktan sonra,Galatasaray Adalet'i 3-0 mağlûp etmiştir.Günün son maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1958
  • Galip Bey Kupası Yelken Yarışları 3 Fenerbahçe kulübünün tertiplemlf olduğu Galip bey kupası yelken yarışları dün Kalamışta yapılmıştır.Birincilik kazanan yelkenciler şunlardır:Dragon Serbest)N.Söyk*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Salimin yerine ikinci devrede oyuna giren Galatasaray müstahdemi İsmail,takımına faydalı olabilmek için çok çalıştı.Resimde İsmail soyunma odasında antrenör George Dick'ten büyük bir cid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1958
  • İKİNCİ KÜMEDE:Galata:3-Taksim:O Hasköy:1-Eyiip 0 Anadolu altıncı haftada da liderliği muhafaza ediyor DÜN Şeref stadımla oynanan ikinci profesyonel lig maçlarında Galata,Taksimi 3-0,Hasköy de Eyüp'ü 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1958
  • Kamptan habeıleı Turgay,dün idarecilere müracaat ederek halsiz olduğunu ve maça çıkarılmamasını söylemiştir.Millî takım kaptanı bu sebeple Garnizon'a1 karşı oynatılmamıştır.Futbolcular bugün saat 10,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1958
  • Beşiktaş,Âdana'da 2nci maçında berabere:1-1 Siyah Beyazlılar,takviyeli Demirspor'a karşt hâkim ve güzel bir oyun çıkardılar,fakat kaleci Haşini i yenemediler SEYİRCİ:9.000 Kişi.HÂSILAT:21.000 Lira.HAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1958
  • FENERBAHÇE 4 KASIMPAŞA:Biı lig havası içinde oynanan maçta Eıgun üstün form gösteıdi SEYİRCİ:11272 kişi HASILAT:21141 Lira HAKEMLER:Sulhi Garan Vahit Kurtuluş Cemil •Yıldız GOLLER:Niyazi Dk.5 1-0)İbra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.10.1958
  • Son denemede de kat'î bir şekil alamıyan NAMZET KADRO DÜN Garnizonu 3-1 yendi Maç,Millî Tokun hakkında bir fikir vermekten uşaktı [SAMİ ÖNEMLİ] BİRİNCİSİ Daha be%inci dakika dolmamış.Lefter topu çok g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor