Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • ANNE SÜTÜNE EN IKINMANA TAM YAĞSIZ YARIM YAĞLI TAM YAĞLI LAITGOZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • nonu ye cevap verdi "Ben İnönü'ye değil,Mecliste Tüık Milletine hesap veririm Başvekil "Anarşiye paydos deninceye kadar radyoyu kullanacağız,dedi İnönü'nün son beyanatım ciddî bulmayan Menderes «O yür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • m&im [FOTO BASIN] YENİ DFNİ7AI TIMI7 Amerikilllln Türkiyeye verdiği 3 dcnizaltıdan ilki olan «Turgut Reis» yarın İzmirde I t İl I UtlılLML I IİHİ& donanmamıza teslim edilecektir.Gemi dün gelmiştir.Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • CMP ve TKPnin kuvveti nedir?i 1954 seçimleri sırasında ku-I rulmuş olan C.M.P.nin 60 ilde I teşkilâtı vardır.Geçen seçimler-A de 480 bin reyine mukabil 1957 I de 1 milyon rey almıştır.Köylü Partisi is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • "YOZGAT,kurtuldu Amma bu sefer de Nejat vapuruna bindirerek büyük bir rahne açtı İSKENDERUN,Hususî Muhabirimiz A H M E T PERKER'den Dört gün önce Karataş sahillerinde karaya oturan «Yozgat» şilebi evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • ALTIN DÜN DE 3 LİRA DÜŞTÜ Merkez Bankası,ithâl yüzde 20 lerlnin kabulüne bu sabah bağlıyacaktır.İthalâtçılar hazırlanmış olan matbu fişleri doldurup paralarını yatıracaklardır.Şehrimizde Sanayi Odasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • BİR ADAM NİKÂHLI KARISINI KAÇIRDI KONYA,HUSUSÎ Kulu kazasında 28 yasında Mehmet Sertcan kaynanasının evinde bulunan Fatma adındaki nikâhlı karısını arkadaşlarıyla birlikte kaçırmıştır.Hâdiseye karısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • Grip salgını hakkında Vekâlet tebliğ yayınladı ANKARA,HUSUSÎ Sağlık Vekâleti bazı vilâyetlerde görülen grip hastalığı üzerine,bir tamim yaparak alınacak tedbirleri bildirmiştir.Vekâlet müracaat eden v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • "Haseki Haslahanesi pis bakım yok,deniliyor Hastahâne personelinin "Hususî ziyaretçi adiyle kimseleri içeri aldığını Sertabib kabul etm HASEKİ Hastahânesi hakkında şikâyetler çoğalmıştır.iddialar,klin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • HUR.P.LILER NE GİRMEK İSTİYOR Türkiye Köylü Partisinin deC.M.P.ile birleşmesi hemen hemen katileşti M.P.ile Köylü Partisi liderleri,birleşmek hususunda görüşmelerine devam ederlerken,bâzı Hür.P.liderl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • TUNUS KAHİRE İLE MÜNASEBETİNİ KESTİ TUNUS,Radyo ve Ajanslar Tunus Hariciye Vekili,Birleşik Arap Cumhuriyeti ile siyasî" münasebetlerin kesildiğini açıklamıştır.Tunus'un Kani re'deki elçisi geri çekilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • Âbide inşaatı durabilir.Çanakkale âbidesinin müteahhidi 25 Ekime kadar malzeme temin olunmazsa inşaatı belirsiz müddet tehir edeceğini bildirdi [NECMİ ONUR] HİSARLIK Tepede inşâ edilmekte olan Şehitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • ÇİMENTO 880 KURUŞA SATILACAK Çimentonun İstanbul dahilinde satış fiyatı henüz ilân edilmemiştir.Belediye Daimî Komisyonunun çimentonun torbasına 880 kuruş fiyat tesbit edeceği söylenmektedir.Bunun 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • Subaylara 432 daire törenle teslim edildi ANKARA,AA.İmar ve iskân Vekili Medenî Berk,subay lojmanları inşası için 30 milyon liralık bir anlaşmaya varıldığını bildirmiştir.Ankarada Gülveren semtindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • Bir C.H.P.Mebusu Başvekili makamına şikâyet etti ANKARA,HUSUSÎ CHP.Çankxrı Mebusu Dursun Akçaoğlu,dün Başvekâlete gönderdiği bir mektupla,Başvekil Adnan Menderes'i makamına şikâyet etmiştir.Akçaoğlunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • C.H.P.LİDERİ BUGÜN SİVAS İL KONGRESİNDE BAŞVEKİL MENDERESE CEVAP VERECEK SİVAS,HUSUSÎ INÖNÜ'nün şehrimizde karşılanışı hâdiseli olmuştur.Gece saat 21.55 de yeleri înönüyü görmek üzere iki saat evvel h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • m [SİNASİ BAŞARAN] Lefkoşe'nin Rum semtinde bulunan Türk Temsilcilik binasını muhtemel bir tecavüzden korumak için ihtiyat tedbirleri alınmıştır.İlk olarak binanın etrafı tel örgülerle muhafaza altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • PŞİM MAtf ARİflC'HN UAPI ADIf Klbrısta Ul"" tethişçilerinin son clmMIVMniUO Un 1.14111.ayetleri,İııgiltercde Slakarios taraftarı İsçi Partisi mahfillerinde bile infial yaratmıştır.Makarios'un bağımsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • Yunan mezaliminden kurtulmak için 3 Türk Meric'i yüzerek geçti PARİS,Hususi Muhabirimiz E R G U N GÖKSAN'dan KIBRIS meselesiyle ilgili bir yüksek kademe toplantısının Cenevre'de aktedilmesi muhtemeldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • ııııwnwmın»n [SİNASİ BAŞARANI YARALI TÜRK Geçen Pazar günü evinin balkonunda otururken bir İngiliz askerinin serseri kursunuyle yaralanan Sultan isimli Türk kızı hastahaneye kaldırılmıştır.Sultan'ın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] IFIDBIC9T Ali rînİVODI AD Kıbrıslı Türkler açlık ve issizlik yüzünden adayı terketmektedirler.Dün li-I AN UKLAK marnınıza uğrayan Campldogli isimli İtalyan gemisinde bulunan 30 Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • POLATKAN YENİ DELHİ'DEN DÖNDÜ Yeni Delhi'de yapılan İmar ve Kalkınma Bankası,beynelmilel Para Fonu idarecileri toplantısına katılan Maliye Vekili Hasan Polatkan ve beraberindeki heyet,dün uçakla şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1958
  • Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 15/10/958 tarihli gazetenizin «1.ci sahifesinin al.el sütununda Kayıp Çocuk için polis bulduk,ailesi bulunmadı diyor)başlığı altında çıkan bir yazıda:Beylerbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • SİYASET bÜNYASINDA oı^vî Koftöt» Pakistan:Demokrasiye Paydos MÜSTAKİL bir devlet olarak Pakistamn 11 yıllık mazisi,siyasî buhranlarla doludur.Bunun muhtelif sebepleri vardır.Herşeyden evvel 576,000 km
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • K L Ö B X Bu Akşam MARİA ANGELİGA Büyük Arjantin Dansözü PİERALDO ORKESTRASI Şantöz LORİANA BASSİNİ Lütfen masalarının saat 17 den sonra ayırtınız.Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • SATILIK KOMPRESÖR DİRÛ 60 Batı Almanya malı 4 tabancalı Diesel motorlu kapasite 63 M3 tazyik 7 Atü kabili cer çok az kullanılmış ve mükemmel vaziyettedir.44 83 31 telefona müracaat 56821)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • K L Ö B X Bu Akşam NARIA VİNCENT Ve Piyanisti Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • U"l "İm IHI 11 mimim illimi II11II M I milli İlli mil İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Piğ yanist Peter Kreuder 8.45 Tiır-k filer ve oyun hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • OĞLAK BURCU E B_1 B(İKİ ¦w [22 Aralık 20 Ocak] Bugün,eşinizin veya en yakınınızın tavsiyelerine uyunuz.İşleriniz kolaylaşacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] En yakınınız kim ise ona uyunuz.Fikirlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • BU L M A C A SOLDAN SAĞA:1 Korkulacak hal;Eskiden içki dağıtan.2 Mahşer günü.3 Yıldızları gözetleme evi;İki yer arasındaki uzaklık.4 Vilâyet;Tersi ince keskin ses;Çok güzel kadın.5 Eskiden devlet adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • Servetin geçtiği yolda bulununuz.vÇünkü 27 Ekimde Servetin yolu iş Bankasından geçiyoriBu çekilişte dağıtılacak zengin ikramiyelere sahip olajbilmek için İş Bankasında en az 150 liralık bir hesabınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • VEFAT K.Aksaray eşrafından Hacı Ahmet Peregin kerimesi ve Esat Tatlıpınar'ın zevcesi,tüccardan M.Cemal Peregin kainvalidesi ve Sude Peregin annesi Salihatı nisvandan Muhlise TATLIPINAR Hakkın rahmetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • ırrnatfimııiTiiJu 111 111111 11 ı.ı rı n ı ı.ı 11 rı.ı lllg Bugünkü Sayısında ATATÜRK DÜŞMANLARI!Yazan:m YUSUF ZİYA ORTAÇ 2 BEN SANA GÖSTERİRİM!I Yazan:m AZİZ NESİN Z DOSYENIN FİRKETESİ!Yazan:m ADNAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • r SİNEMALAR I BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:44 25 62)Sızlayan Kalbler Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:449835)Herşey Geçer David Niven Mitzi Gaynor Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Kin Comel Wilde Yvonne De Carlo Renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • KISA HABERLER T.M.T.F.bu yıl da «Beynelmilel Üniversitelerarası Tiyatro Festivali» tertibine karar vermiştir.Bu hususta,bir komisyon çalışmalara başlamıştır.9 SELİMİYE Kışlası eski kumandanlarından Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • VEFAT Merhıun Halet Beyefendi mahtumu ŞAİR ASAF HALET ÇELEBİLER 15 Ekimde İrtihal-i Daru-Baka etmiştir.Cenazesi 16.10.1958 Perşembe bugün)Beylerbeyi İskele Camiinden ikindi namazını müteakip alınarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • MEKTUPLA PARASIZ İNGİLİZCE DERSLERİ Evinizden,köyünüzden,işinizden ayrılmadan 3 ayda İngilizce öğrenebilirsiniz.INTERNATIONAL OFFICE Galatasaray,Yenlçarsı Cad.No.46 Galatasaray Apt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • Müftiioğlu'nun yerine Hikmet Keskin getirildi Ticaret Mahkemelerinden birine hâkim tâyin edilen İstanbul C.Savcısı Başyardımcısı Hakkı Müftüoğlu'nün yerine Savcı Muavinlerinden Hikmet Keskin getirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • Üniversiteye alınacak öğrenci miktarı arttı İstanbul Üniversitesine bu devre alınacak öğrenci kontenjanı 20 nisbetinde artırılmıştır.Rektörün mevcut durum karsısında bu husustaki salâhiyetini kullanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • BEYLERBEYİ SAKİNLERİ KAYIP ÇOCUĞU ARIYOR İKİ SENE EVVEL HASTALIK GEÇİREREK,HAFIZASINI KISMEN KAYBEDEN 25 YAŞINDAKİ BİR GENÇ NEZARET ALTINA ALINDI Cumartesi günü Beylerbeyinde kaybolan Iriiçük Yavuz dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1958
  • i* Vafan cephesi £1 AYİN Menderes «Vatan Cephesi» istiyor,fakat bundan ne kasdettiğini izah etmiyor.Muhalif partilerin kısmen veya toptan E birleşmeyi denedikleri bir zamanda bu teklif,E bütün siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • BATI TRAKYA'DA İRTİCA KOL GEZİYOR!Resim:İlhan DEMIRELİ Reporraj:Faruk DEMIRTAŞ Milliyetçilere casus azarı ile bakılıyor YUNANLILAR BATI TRAKYA TÜRKLERİNE BASKI YAPILMADIĞINI DÜNYAYA ISBAT İÇİN ELLERİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • ¦in SOZ SIRASI.Çok mu göreceğiz?B İR Çarşamba günü Mlthatpaşa stadının kapalı tribününde maç seyrediyorum.Önümdeki sıraya sıkışmış olan heyecanlı bir kıılüp-I çü,hem kel sahadaki mücadeleyi takip ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • Nilüferlerin süslediği ABAND GÖLÜNDE SONBAHAR GEZİSİ Turizm Bankasının Lüks Otelinde 3 Gün 3 Gece Yemek Yatak Yol dahil TL.283 Hareket Istanbuldan 28 Ekim Abanddan 31 Ekim «Turist» Seyahat A.Ş.Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • Çok Kıymetli Arsa Cihangirin en iyi yerinde çok kıymetli arsa acele satılıktır.İstimlâki yoktur,5 kat inşaata müsaadelidir.Telefon:44 11 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • Bir çavuş ile kaçakçı mayın infilâkinde öldü DİYARBAKIR,HUSUSÎ Güney hududumuzda bir mayın patlaması sonunda bir çavuşla bir kaçakçı ölmüşlerdir.Çavuş kaçakçıyı mayın tarlasından geçirmeye çalıştığı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • İSABETLİ İKRAMİYELİ GRUP MEVDUATI ÖMÜR BOYUNCA AYLIK İRAT 30.000 LİRAYA KADAR SERMAYE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ APARTMAN DAİRELERİ TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • ıımmıııııııııııımmııııııııımiMiınımıiM'M 11 11 II 111 I I I 111 111 I 111 I I I I t I I I 11 11 n BÎR YAPRAK I Bir intihar Hâdisesi ğ T^ İK adam bir gazeteye telefon ediyor:r^ Ben yarın saat altıda İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • j/mm* ^^Mw [ÖZDEMİR GÜRSOYJ Foto Muhabirleri Cemiyeti kongresi dün yapılmış ve seçim sonunda idare heyetine Sami Önemli,Burhan Tan,Meftun Olgaç,Hilmi-Şahenk ve Ahmet Tuna seçilmiştir.Resimde,üyelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • Vatikan'ın eski İstanbul temsilcisi.Papa namzedi 25 Ekim'de toplanacak Kardinaller günlerce dünya ile alâkalarını keserek Papa seçecekler PAPA ADAYI Vatikan'ın esk' temsilcisi Kardinal Ange!o Gııisepp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • 150 650BİH Acele çok kıymetli gayrimenkuller ipoteği karşılığı 150 Bin ile 650 bin lira arıyoruz.Bir miktar banka teminat mektubu da verebiliriz.Mutavassıt değiliz.Telefon:44 11 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1958
  • ş^v/mt/jm ÇEKÎLÎSÎNDE talihliye Apartman Dairesi Erenköy'de 32 ARSA 3 katlı inşaata müsait ve 400.000 Lira para ikrd niyeler!â Çekilişlere hesabında eı 200 lirası olanlar girer HER 100 LİRAYA AYRI BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.10.1958
  • ALLAHL1K ALİ BEY VİME t_ VOR.SBm ŞıMDı ONj SuSTuI^MAVı BİL.İfei.'A.KARDEŞıM V.A.KlŞiKl_SİR *o£NÇ DEGıu Mi «SUNUNU C^Sı PARA DÇ3LU Oi-Dl_' SU V-UkUDE 1 BlJvuk BİR ARABADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1958
  • Sayın Doktorlara İNTISTİNOL.Draje MAP ADENOSİN)Ampul CARDİOTRAT PIIB!TYROGİD.i©ğtî Pastil!Ahaanyadan ithâl ve Ecgaaeleye tevsi edilaiftir,m-r^-r^,t ^mA HTM T,„a,r.~^cm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1958
  • MÜJDE İsrarla istenen ve beklenen AK vft!ÎVp ty e^ Dört ışlemli elektrikli hesap makineleri geldi.Adrec:Tepebagı,Meşrutiyet Çad.No.101.Tel:U 61 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1958
  • 3S AY VADELİ ARSA SATIŞI DEVAM EDİYOR Bostancıdan Kar tara kadar Anadolu î&hilinde Marmara'ya,Adalara nazır,Ankara ve istanbul'u bağlayan yollar civarında,asfaltlara bağlı parsellenmiş,imâr görmüş yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1958
  • Prens Hazretlerinin size borcu olabilir.Fakat benim size bir borcum var mı?Ben çiftliği aldım,parasını kendilerine verdim.Şimdi siz,benden ne parası istiyorsunuz?Prensin size verdiği parayı istiyorum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1958
  • Al Beni artık hırpalamayacaksın değil mi?Cevat deli olacaktı,hâlâ duyduklarına iııanamıyordu,hâlâ kendim rüyada sanıyordu.Seni hırpalayabilir miyim hiç?Hıryaıaınıy acağıııa yemin et Yemin ederim.Jale'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1958
  • ÜNKÜ re bugünkü edebijatımız?bilen-5E J ler vardır.Yalnız dünkünü bilip bugün-S «umu bilmeyenler vardır.Yalnız bugün-|j İŞ kunu bilip dünkünü bilmeyenler vardır.|r Edebiyatımız hakkında toplu bir hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Menderes,inönüye dün cevap verdi t Baştarajı Birincide Muhtelif konuşmalarımda söyledim.Fakat bir kerre de burada tekrarlıyajım.Blzdeu ayrılanlar arasında tekrar bize dönmek isteyenler varsa onlara ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • CEZAYİR DE G A U L L E'Ü PROTESTO ETTİ CEZAYİR,AJANSLAR General de Gaulle'ün,askerlerin millî Selâmet Komitelerinden çekilmeleri kararını,Cezayir Millî Selâmet Komitesi,protesto etmek için,grev ve mit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Hatay'da büyük yangın İSKENDERUN,HUSUSÎ Hatay'ın en büyük oteli olan c Turizm Oteli»v dün yanmıştır.Otelin yanındaki Adliye Binası İle Vilâyet Konağı da pırtla,tehlikesi atlatmıştır.Otel bir yıl evi'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Lübnan sükûna kavuştu BEYRUT,A.P.Lübnanda çarşamba günü asıl kabinenin nüvesini teşkil etmek üzere dört kişilik bir kabine kurulmuş ve şehirde »ükûnet avdet etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • "HASEKİ HASTAHANESİ PİS BAKIM YOK,DENİLİYOR t Baştarafı Birincide hastahane dahiline hususi ziyaretçi soktukları» yolundaki iddiaları da,şöyle cevaplandırmıştır:Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum.Hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • İnönü'nün Sivas'a gelişi hâdiseli oldu t Baştarafı Birincide m ıslardır.Gürültüden ürken bir at da bir çocuğu ağır yaralamıştır.İnönü Bugün Sivas kongresinde konuşacak yarın Tokat Cumartesi günü de Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne t Baştarafı Birincide Yavuz Tanın'ın kaybolduğunu haber alan zabıta bu çocuğun aranması hususunda her türlü tedbîrleri almıştır Aramaya ehemmiyelte devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • i BİDE İNŞAATI DURABİLİR.t Baştarafı Birincide maktadır.25 Ekime kadar malzeme temin edilmezse önümüzdeki ay bitmesi gereken âbidenin ikmali gelecek seneye kalacaktır.Malzemenin vaktinde hazırlanmamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Alman menşeli,tam devirli,zikzaklı,aile tipi Dikiş Makinelerimiz mahdut miktarda gelmiştir.PALEM Ltd.Karakoy.Yüksekkaldııım No.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Gelen 7.50 X 20 ve 9.00 X 20,12 kat AMERİK AN MANSFİELD Lastikleri satışına başlanmıştır.Gelecek diğer eb'atlar için kayıt yapılmaktadır.OKEY Limited Şirketi.Telefon:44 07 88 44 36 96 Galata Ahen Müni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • SİPARİŞ KABUL EDİLMEKTEDİR HÜSEYİN YELTEPE ve ORTAKLARI Fermeneciler,Kardeşim sokak,Gri£fin Han No.27 Galata Telgraf:BESENTU İSTANBUL Tel.44 81 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • SENPERİT Marka Avusturya malı her boy KAMYON-KAMYONET-TAKSİ Lâstiklerimiz 18/10/958 Cumartesi günü sabahtan itibaren enirinize amadedir.Satış yeri:Rıza Paşa Yokuşu Rıza Paşa Han Zemin kat No-3 Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • ALMANCA MUHABERE Yapabilecek bir bay veya bir bayan aranmaktadır.Taliplerin Dolapdere Kurtuluşderesi caddesi No:61 Yakup Soyugenç Müessesesine müracaatları rica olunur.Telefon:44 53 53.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • SAN'AT OKULU MEZUNU Askerliğini yapmış KAYNAKÇI ve TORNACI aranıyor.Mektupla müracaatlar Posta kutusu 124 Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • TÜRK MUSİKİSİ KÜLTÜR DERNECll Türkiye Milli Talebe Federasyona arkasında CAĞALOĞLU Teni başlayacak olan nota,nazariyat,usul,solfej ve koro dersleri İçin talebe kaydına başlamıştır.Müracaat:19 Ekime ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • SAYIN SİNEMA SEVER ÜSKÜDAR HALKIMIZA Bugün matinelerden itibaren SUNAR Sineması Senenin en muazzam şaheseri SON KÖPRÜ Türkçe MARİA SCHELL BERNHAKD VVİCKİ KADERİN CİLVESİ Renkli)CHAELTON HESTON JULİE A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Sinema Âleminin Yeni Bir Zaferi.Dehşetle seyredeceğiniz çok heyecanlı bir film.SİYAH AKREP Orijinal)«THE BLACK SCORPİON» DENHİNG MARA CORDAY Bugün matinelerden itibaren BEYOĞLU LÂLE SİNEMASINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Resmî dairelerin nazarı dikkatine TELEFON MÜKALEMELERtNDE TASARRUF Sağlamak için muhakkak ALSA OTOMATİK TELEFON KUMBARALARINI TAKTIRINIZ Türkiye Umum Satış Deposu:Orhan Kasar Sirkeci,Nöbethane cad.No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • DÜNYA KAMYON SANAYİİNİN ŞAHESERİ İSVEÇ MAMULÂTI 90 115 ve 150 Beygirlik DİZEL KAMYONLARI Emniyet Ekonomi Çekiş ve sağlamlık timsalidir.Tam konforlu son model çelik şoför mahalli,takviyeli şasi,tropika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Lastik Fabrikalarının Nazarı Dikkatine:Kauçuk hamuru için plâsifian maddemiz RUBERSAN marka MİNERAL RUBBER Laboratuar kontrollü ve garantili olarak piyasaya arzedilmiştır.Penetrasyon 4 6 Yumuşama Nokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Adres değişikliği:BALIK SANAYİİ KALKINMA T.A.0.dan:Şirketimiz kanunî ikametgâhı 14/10/958 tarihinden itibaren aşağıda yazılı adrese nakledilmiştir.Galata,Rıhtım caddesi,Anadolu Sigorta Hanı,Kat 5 No.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • M Ü H İ M—1,5 3 Kw.lik BENZİNLİ,12 Kw.lik MAZOTLA çalışan,ELEKTROJEN GRUPLARIMIZLA KOMPRESÖRLERİMİZ gelmiştir.Keza her kalınlıkta amyant levhalarm imalâtçı fiatına satışına başlanmıştır.Müracaat:HORHO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • pitiuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fülen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • HİCRÎ 1378 BcbiUlâhir Perşembe 16 EKİM 19 5 8 BUMÎ 1374 Teşrini evvel VAKİT VASATÎ EZANİ Günea Öğle İkindi Akşam Yatsı t İmsak 6.10 12.00 15.04 17.29 18.59 4.34 12.40 6.30 9.34 12.00 1.31 11.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Yeni bir imza Yeni bir konu Yeni bir roman İntikam Sevgisi Sevenlerin,sevilenlerin ve sevilmeyenlerin romanı Biati 10 Lira Tevzi Yeri:848 Sokak No.49 İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Amerikan menşeli kamyonlarımız için sipariş kaydma başlanmıştır.Tersane caddesi Sırmalı sokak No:6 Galata İstanbul Tel:44 87 41 56932)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • DÂHS HUSUSİ CAHmm\OLARAK DANS DERSLERİ VERİLİR OANSltf/MJ/t KOlAYÖ6KEHE-BİIECEĞİMİZ TEK DEBSHANEOİB BtYOĞLU-MİS S0K.K0BALHANKAT4N?7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • ihtiyaç sahiplerinin nazarı dikkatine:ÎSVEÇ MAMULATI SKANDIA DİZEL MOTOR PENTA DIŞT,N TAKMA DENİZ MOTORLARINI Sipariş etmek istiyenlerin aşağıdaki adrese müracaatları rica olunur.SAHİBİNİN SESİ V.GESA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • Arsa İhtiyacı Olanlara BÜYÜK FIRSAT Çapada 629 nı2 imâr durumu mevcut 4 yol ağzı asfalt üzerinde acele satılıktır.Mutavassıt kabul edilmez.Tel:22 83 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • YEŞİLKÖY Çınar Otelinde ProtoKoi vt lersonel işlerinde çalıştırılmak üzere,mükemmel İngilizce ve Fransızca bilen ve aynı zamanda sür'atli Daktilo yazan bir bayan sekretere ihtiyaç vardır.İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • YENİ TABARİN BAR 13/Ekim/1958 Pazartesi akşamından itibaren muhterem müşterilerinin hizmetine AÇILMIŞTIR Orijinal dekor,mükemmel konfor,kalifiye müstahdem ve itinalı servis.FAHRİ ONUK Orkestrası Kokte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • İthalât işleri ile meşgul ciddî bir müessese iyi Fransızca bilen BİR SEKRETER Aramaktadır,istanbul Posta Kutusu 1127 müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27Al 10 SATILIK EMLÂK ETİLERDE kiralık telefonlu,parkeli,bahçeli,müstakil ev.Tel:63 60 26 TAHTAKALEDE Kantarcılar Cadişlek yerinde,turşucu dükkânı sat.Tei:51 8Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.10.1958
  • Gelir Vergisi Tahakkuk Ediyor Alâkalılar,«Profesyonel bîr sporcunun transfer dolayısîyle aldığı paranın Gelir Vergisine tâbi tutulması gerekir» dediler ANKARA,FAHİR ERSİN BİLDİRİYOR TRANSFER dolayısiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • NAMZEDLER BUGÜN Adaletle oynuyor Butun futbolcular Kırmızı Beyazlı takıma karşı kendi mevkilerinde oynatılacaklar NAMZET milli kadro ikinci hazırlık maçını bugün Mithatpaşa stadında saat 15.00 te Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • KARAGÜMRÜK Adana'ya gidiyor ADANA,HUSUSÎ Karagümrük profesyonel futbol takımı iki karşılaşma yapmak üzere şehrimize tekrar davet edilmiş ve dün taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır.İstanbul lig lid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • V/M 3Jr*Vffev IMİLLİYETJ Romanya milli takımının aslarından birisi kalecileri Toma'dır.Kedi gibi çevik bir oyuncu olan Toma,hâlen milli takımlarının en İstikrarlı oyııncularındandır.Kadroda yapılan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • İTHÂL MALI DÜDÜKLER ZARURET kabul edildi,karar da verildi:Bundan sonra 1.Profesyonel lig'in «kritik» maçlarında neticelerin haysiyeti ithal maJı düdüklere emanet edilecek.Karara herkes gibi biz de sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • Hasbıhal toplantısı Kongreye döndü Fikir vermek üzere Beşiktaş kulübüne gelen âzâlar,idare heyetine topyekûn hücum ettiler.Son dakikada Muhasip Ferhat Nasır istifa etti BEŞİKTAŞ İdare Heyetinin fikir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • Galatasaray maç teklifini geri aldı Galatasaraylı idareciler,Fenerbahçeye yaptıkları hususî maç teklifini geri almışlardır.Kulüp sözcüsü Necdet Çobanlı,Fenerbahçe ile maç yapmalarının imkânsız olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • 750 bin HAZIR AVRUPA Basketbol Şampiyonası Organizasyon Komitesi Başkanı,İstanbul Belediye Reisi Kemal Aygün dün komite üyeleriyle bir toplantı yapmıştır Bu toplantıda,şampiyona için derhal faaliyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • E.Özlreicher Beşikraş hakkında malûmat edinmek için istanbula geleceğini Szekelly'ye bildirdi REAL Madrid Kulübünün dünyaca tanınmış nıeneceri Emil Öztreicher,hafta içersinde Beşiktaş takımı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • S.0.F.dışarıya gönderilecek hakemleri seçti Spor Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Avrupa II.şampiyon kulüpler turnuasında ve Spor Oyunları Federasyonundan yabancı milli Federasyonlarca müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • I Beşiktaş Nazmiyi kadrodan çıkardı Kaya'nın açıkladığı karara sebep oyuncunun Kars'a kaçması 3SS T^ EŞİKTAŞ kulübü reisi Enver Kaya «Nazım artık allâmei cihan f^ olsa Beşiktaş takımında yer alamaz.de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • *i*S-"El^gü.»m im».n.ııı»wı»ı.[SAMİ ÖNEMLİ] M FMAI FIRLAT Y.AlTIRIYOR Yeslldirek,kuvvetli rakibi Anadolu için bilhassa ilk devrede çok tehlikeli oldu.Fakat forvet hattı bece-IVCİYİMİ» ılnOM I IVH^IıV!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • WX.*fa$M'.*W%to t f M L i I SAMI ÖNEMLİ] PANAYOT YÜCEL MÜCADELESİ Feriköy sa^ici Panayot,dün fevkalâde bir oyun çıkararak hem müdafaaya yardım etti,hem de yerinde paslarla forvet hattını besledi.Nitek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.10.1958
  • Szekelly Taksim'i de Çalıştıracak ANTRENÖR Szekelly ikinci profesyonel küme takımlarından Taksim'i çalıştıracaktır.Önümüzdeki haftadan itibaren vazifesine bağlıyacağını söyleyen Macar Antrenör «Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor