Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • Yunan Hariciye Vekili Amerika'nın bîtaraflık siyasetine de çatarak,«Bîtaraflık Amerika'ya yakışmaz» dedi ATİNA,Hususî surette giden FAKUK DEMİRTAŞ bildiriyor YUNAN Hariciye Vekili,22 ecnebi gazeteci i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • [FOTO BASIN] 2MFTRFI İIT TERRİK Diyanet İsleri Reisi Eyüp Sabri'ye «Kur'ânı Türk alfabesiyle yazıp okumak caiz İti El IV I EDfllIY değildir» fetvası üzerine 2 metre uzunluğunda tebrik mesajı gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • İngiliz Filosu geliyor İngiliz Akdeniz donanmasına mensup 4 harb gemisi önümüzdeki Cuma günü İstanbula 6 günlük bir dostluk ziyareti yapacaktır.Koramiral K.A.Ewing'in kumandasındaki filoda meşhur «Eag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • ÖNCÜ PEYKİ DÜŞTÜ WASHİNGTON,AP.AMERİKA Hava Kuvvetleri,Aya atılan peyk «Öncü» nün geri dönerek atmosfere girdiğini ve yandığını açıklamıştır.Öncü,Türkiye saati ile saat 6.00 da Güney Pasifik Okyanusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • MAARİF VEKİLİ BUGÜN AMERİKA'YA GİDİYOR Maarif Vekili Celâl Yardımcı,bugün Amerikaya hareket edecektir.Vekil,Amerikada.Atatürk Üniversitesi için gelecek profesörlerle alâkalı olarak,Nebraska Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • Çölovası canavar Ali Şevik yaka!Kaatil 8 sene evvel dağa çıkıp yedi kişiyi öldürmüştü.Diyarbakır Silvan yolundaki azılı soyguncular henüz ele geçirilmedi 8 SİLVAN YOLUNDA konulun Hüseyin Çavuşoğlu Şak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • III1III—it—HBBK.IEIM)HMJII,Wim!«¦¦İM t PB—Mi 11 MİM II İMİ I lifli mmmamm&-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • İnönü Sivas'la cevab verecek C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü bugün Ankaraya dönecektir.Dün evinde Başvekilin Manisa nutkunu tetkik eden İnönünün 16 ekimde akdedilecek olan Sivas kongresinde Menderes'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • G.M.P.İLE KOYLU PARTİSİ BİRLEŞİYOR îki Paıtinin Genel îdaıe Kuıuüan gelecek ay toplanarak biıleşme mevzuunda kaıaı veıecek C.MP.ve KP.Genel idare Kurullarının,birleşme meselesini görüşmek üzere Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • [FOTO-BASIN] İNOİ Yll Ankara'nın devlet merkezi olusunun 35 inci yıldönümü dün merasimle kutlanmıştır.Bu mü-IHVI I İla nasebetle Ankarada bulunan resmî ve husus!teşekküller temsilcileri dün sabah Anıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • BÂZI MALLARIN SATIŞI SERBEST BIRAKILIYOR ANKARA,HUSUSÎ Başvekâlet Tahsis ve Tevzi Dairesi Reisliği,hâlen tevzie tâbi malların serbest bırakılması için çalışmaktadır.Satışı serbest bırakılacak malların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • Altın Geçen Yıldan Daha ucuz Cumhuriyet altını 108 liraya düştü.İthalâtçıların yatıracağı %20 ler 1 milyar 450 milyon liraya baliğ oluyor CUMHURİYET altınının fiatı dün,bir yıl önceki ortalama seviyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • [İLHAN DEMİREL] İZMİR GELDİ Kazazede «İzmir» vapuru dün saat 15 de limanımıza getirilerek İstinye tersanesine alınmış-Idlfliri UtL.UI tır.Denizcilik Bankası Umum Müdürü,geminin durumu hakkında şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • aşvekil dört erde konuştu İktisadî kalkınmamızı izah eden Başvekil,Demircide:"Bunları kötüleyenler Tanrının cezasına uğrayacak,dedi DEMİRCİ,Hususî surette giden* OĞUZ ONGEN bildiriyor BAŞVEKİL Adnan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • Arap Birliği Konseyi Tunus'u takbih etti KAHİRE,AJANSLAR Arap Birliği Konseyi Tunus ile B.Arap Cumhuriyeti arasındaki ihtilâfta tarafsız kalmağa ve tblr şey yapmamağa» karar vermiştir.Konsey,Tunusun C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • ZORLU DÜN AVRUPA KONSEYİNDEN DÖNDÜ Avrupa Konseyi toplantılarına iştirak eden Hariciye Vekili Fatln Rüştü Zorlu,dün akşam 20.45 de şehrimize dönmüştür.Vekil,alanda gazetecilere Konsey çalışmaları hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • SAMİ EL SULHUN KUZENİ ÖLDÜRÜLDÜ BEYRUT,AJANSLAR Lübnan'da dün yeniden karışıklıklar olmuş Trablusşam'da 13 kişi ölmüştür.Sabık Lübnan başvekili Sami El Sulh" un,kuzeni Vahid Sulh da dün sabah Beyrut't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • İ^Şj^aiyiKaaflA GAYRİ SIHHİ YİYECEKLER [İLHAN DEMİREL] Belediye Zabıtası ekipleri,mektep önlerinde gayr!sıhhi yiyecek satan esnafla mücadeleye başlamışlardır.Dün yapılan kontrollarda,yiyeceklerin,bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1958
  • AVEROFF,"HARB tehdidi» savurdu Hariciye Vekili "îcab ederse NATO'dan da çıkarız,dedi Arkadaşımız Faruk Demirtaş Averoffun Basın Toplantısına alınmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • Milli Akliye Asabiye Kongresi Dr.RECEP DOKSAT EVVELKİ hafta 3 ekim cuma günü,Ankara Numune hastahanesinde,milli nöro-Psikiatri Akliye asabiye)kongresi toplandı.Milli Türk Tıp Kongresinin akabinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • K L Ö B X 16 Ekim Perşembe Akşamı MARİA ANGELİCA Büyük Arjantin Dansözü PİERALDO ORKESTRASI Şantöz LORLANA BASSİNİ Lütfen masalarınızı saat 17 den sonra ayırtınız.Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • K L Ö B X 16 Ekim Perşembe akşamı MAMA VINCENT Ve Piyanisti Tel:48 44 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • DÜNYA KAMYON SANAYİİNİN ŞAHESERİ İSVEÇ MAMULÂTI 90-115 ve 150 Beygirlik DİZEL KAMYONLARI Emniyet Ekonomi Çekiş ve sağlamlık timsalidir.Tam konforlu son model çelik şoför mahalli,takviyeli şasi,tropika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Gülünç olacak derecede kısa ve dar elbise giyinmiş kimse;İlâve;Bir nota.2 Ölüm;Kıymetinden çok düşük fiata alınan şey.3 Kâbeyi ziyaret ve tavaf;Olay.4 Kalın kaba yünlü kumaş;Cenu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • "Te-Ha„ Telefon Santrallan-En son yeniliklerle mücehhez ve her kapasiteden santrallarımız derhal teslim)satışa çıkarılmıştır.Bol yedek parça,devamlı bakım servisi,uzun müddet garanti.HAMDİ ULUERKAN:Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • Tasarruf sahipleri İş Bankasını neden tercih ediyor 27)Biz eski adamlarız.Atatürk'ün kurduğu tş Bankasını 34 senedenberi tanırız.Bu kadar senedir tanıdığımız,itimat ve tecrübe ettiğimiz İş Bankasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Babamız ve aile büyüğümüz merhum Sabur Sami Draz'm vefatının kırkıncı gününe müsadif 15 Ekim 1958 Çarşamba günü ikindi namazını müteakip aziz ruhuna ithaf edilmek üzere memleketimizin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • r SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU A I.KAZ AR Tel:44 25 62)1 Yıldırımlar Geçidi Dane Clark Dorothy Patrick tng.2 Hayatımı Çalan Adam Barry Nelson Türkçe.ATLAS Tel:449835)Herşey Geçer David Niven Mitzi Gaynor Ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • BU SAYIDA:Aziz NESİN'in en güzel hikâyesi:YANGIN KULESİNİ SATAN ADAM Adnan VELİ'nin nefis bir yazısı:CANDAN TEZAHÜRAT Turhan SELÇUK,Altan ERBULAK,Suat YALAZ'm karikatürleri Mizahî hikâye,karikatür,fık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • Bir inkâr faciası l l/ITI ÜRK Dili» dergisinin okuyucularından biri orada bana hitaben bir açık mektup yayınla-mış.İlmî bir dergide çıkmasaydı cevaba değmeyecek kadar bilgi ve düşünce hatâlariyle İ do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • KİMYAGER VEYA ECZACI ARANMAKTADIR İki.üç senelik laboratuar tecrübesine sahip olanlar tercih edilecektir.Ingilizceye vâkıf olmaları şarttır.Taliplerin P.Kutusu 30 Şişli)ye müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • OKULLARDA SOKAK TERBIY SEFERBERLİĞİ YAPILACAK Öğrencilerin terbiye sınırlarını aşan söz ve hareketlerine mâni olunmak için ailelerin de yardımı istenecek Şehrimiz Maarif Müdürü Ali Teoman,okullarda «S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • Lüks bir randevu evinde bir kız yakalandı Evvelki gece lüks bir randevu evi basılmıştır.Yakalanan kadınlar hastahaneye gönderilmiştir.Bu evde yakalananlardan biri muayene edilince kız olduğu anlaşılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • mı ıı ıı mili ıı ımmı ıı ı un m ıif un ıı m Jimı mı unu İSTANBUL 1 7.27 Açılış ve program 7.30 İ Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Vic-tor Silvester orkestrası 8.45 Türküler ve oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1958
  • ti 1 m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Para veya başka bir yardıma ihtiyacınız varsa sabahleyin teşebbüse geçiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Çetin bir durum karşısında kalacaksınız.Telâş göstermeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • KELOĞLAN STANBULUN bir sayfiye I yerinden bahsetmek istiyo-runı:Kınalında.Ağaçtan nasibi pek kıt olduğu için adı «Kel Ada» ya çıkan Marınarnmn bu ziyneti,masalların cefakeş «Keloğlan» ına pek benzer.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • İN MACERALARI OH,RAHATLADIM BÎKDENBİaE MEMEN PAZARA nöNÜP tLMAURI 6EP.İVE AUMALlVlM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • SEDEF REKLAM BU AKŞAM 20.30 da İstanbul radyosunda Spor Dünyası PROGRAMINI DiNLEYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • İPOTEK TEMİNAT Acele,çok kıymetli gayrimenkul ipoteği kargılığı 200 bin,teminat mektubu karşılığı da 110 bin lira aranıyor.Mutavassıt değiliz,mutavassıt kabul edilmez.Telefon:44 88 96.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • YAPAK PARÇASI alınacak Ellerinde beyaz,renkli parçalar olanlar sabahları 21 23 50 ye telefon etmeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • 25.Ekimdeki Hususî Keşideler için Son Para yatırma tarihi 15 EKİMDİR SEKERBANK Cazip,nadide ve kıymetli HATIRALAR Takdimine devam ediyor Vadeli mevduatta her 50 liraya Ayn Kur,a „umaras| Vadesiz mevdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • 8 Apartman Dairesinin Talihlileri İstanbul İkinci Noteri,Maliye Murakıbı ve2000'e yakın müşteri ve davetli huzurunda gjffl2 Ekimde Atlas sinemasında yapılan çekilişte 8 Apartman Dairesini aşağıda isim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • Papa gömüldü VATİKAN,A.A.Papa 12 nci Pius'un naaş» dün öğleden sonra Saint Plerre kilisesinde yapılan büyük bir törenle gömülmüştür.Merasimde kardinaller,kordiplomatik ve papanın yakınları hazır bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • RUÇHAN UNVER] Televizyon net değil Teknik Üniversite televizyon stüdyosu tarafından yapılan televizyon neşriyatı dün Sanayi Sergisindeki iki cihazdan seyredilmistir.Yayının fevkalâde bozuk olması yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • Turgut Reis Denızaltısı Cumaya teslim alınıyor İZMİR,HUSUSÎ Amerikan hükümetinin Türkiye'ye verdiği aTurgut Beis» denizaltısı,Cuma günü limanımızda yapılacak bir törenle teslim alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • ESKİŞEHİR'DE SİNEMA ÜCRETLERİNE ZAM ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Sinema sahiplerinin zam talebi kabul olunmuş,yabancı filimlerde birinci sınıf sinemalara 20,ikinci sınıflara 10 kuruş fiat farkı kabul edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • DÜNYACA MARUF İSVEÇ PENT A DENİZ DİZEL ve BENZİN MOTORLARİ 5 150 PS kadar muhtelif takat ve devirde yakında piyasaya arzedilecektir.Satış yeri:Tophane Çıracı Sok.26 30 Telgraf:YÖNDEN İstanbul Tel:44 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • ENEK Sinemasında Yarın akşam saat 21.15 ten itibaren Kİ N P A S S İ O N Cornel Wilde Yvonne de Carlo Filme ilâveten en son dünya havadisleri.56521
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • Konya'daki meçhul hastalık yayılıyor Okullar bir hafta tatil edildi.Hastalığın teşhisi için hastalardan ikinci defa kan alındı KONYA,HUSUSÎ Son günlerde gelirimizde başgösteren hastalık,giddetle devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • MIIMMIIIIIIMIIIIUIHMIlimMII.II BİR YAPRAK Kesik Başla Aya Hicret DÜNKÜ gazetelerde iki mühim mevzu gördüm:Biri,Sovyet Rus-E ya'da bir köpeğe kesik bir köpek başı aşılanarak yaşatılması,di-geri de Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1958
  • ŞEHREKÜSTÜ'MÜN MÜDÜRÜ JT.2S.hoca vardır.Mektep müdürü,Milliyet muhabirine Yunanlıların okula bir yıl içinde 20 bin liralık para yardımı yaptıklarını söylemiştir.BATI TRAKYA'DA İRTİCA KOL GEZİYOR!Repor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.10.1958
  • PENİAA ESKİ JlMDE ÇAt-lŞ-Sikicidirama.6'i-a*EM".FAKAT ÇA?*E.SİZ BuNü KABULE MEC.BuRuM.ÇOK TEŞEKKÜR?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1958
  • ALUAHUK ALİ BEY 35 R ORADA BENZıN TENE.KEı-ER,VAR-SAKLAN KıBRİT VAtCAViAA DEME/rrv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1958
  • Ah!dedi,yapabilsenı.İste ben sizi bunun için istiyorum.Benim Mısır'da Subra Zjmgî'de geniş arazim var,Mısır'da bir karış toprağa sahip olmak bir servettir,benim arazimin ise ucu bucağı bulunmaz.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1958
  • i Di;t bağırıp koştuğu kadın randevucuydu.Bunlar her devir ve her cemiyette olağan şeylerdendi.Buyurun cevat bev.Nihayet görebildin beni.Ne yapayım Cevat bey.kalabalık.Verişemiyor um.Bir kahve getir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1958
  • lllilillll!lilllil.'l!li!ll!l!llilli!IJ Cumhurlyetiıı 35.îılı} Hâtıra Serisi Çıkıyor s Türkiye Cumlıuriyeti'nin 35.yıldönümü mü-nasebetiyle bir seri hâtıra pulu çıkarılacaktır.E Munzam değerli üç puld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1958
  • GRAN-DÜŞE çoraplar»!üfuh reyleri top Mukavemeti hususî surett© bükülmüş bir nylon ipliği ile dokunmuştur.Elastikiyet:şekli bozulmadan genişler.Moda renkler:mevsimin en son moda renkleri,Elverişli:hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1958
  • KORE DE" ÇOK.MEŞHUR BİR REdiSÖR.E BERABER.ÇA L_lŞACA 3lZ.ONA Ai~ SİR ÇOK ŞEX UER DtNU-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1958
  • II I m lerı Satışa Arzedilecektir!HUSUSİYETLERİ:Hava tazyiki:7 ATÜ Hava Debisi:4 ilâ 6 m3 dakikada Hava soğutmalı Diesel motoru ile mi teharrik.Türkiye Umumi A LİMİTED STİ BANKALAR CAD BANKALAK SAKAYI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • Şehrimizde bir Kültürpark kurulacak Şehrimizde çok geniş bir sahada Kültürpark kurulacakty.Cerrahpaşadan sahile kadar uzanacak olan Kültürpark,cesamet itibariyle İzmirdekinden büyük olacak ve anfi şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • 2 TRAFİK KAZASI OLDU 4 KİŞİ ÖLDÜ Gaziantep ve Kars'da vukubulan trafik kazalarında dört kişi ölmüştür.Gaziantepten Adana'ya gitmekte olan 1450 plâkalı kamyon,gece bir rampadan inerken devrilmiş,yolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • ALTIN GEÇEN YILDAN DAHA UCUZ t Baştarajı Birincide Diğer altın fiatlarında bir hafta içindeki düşüş ise ortalama 13 liradır.Cumhuriyet altınının fiatı 1950 yılmadan bu yana 73 lira 10 kuruş pahalılanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • BAŞVEKİL DÖRT YERDE KONUŞTU t Baştarafı Birincide halkın da yardımı ile inşa edilen lise binasının açılış töreninde bulunmuş ve burada Maarif dâvasına temas eden kısa bir konuşma yapmıştıruKısa zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • Sivas'ta işçi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı SİVAS,HUSUSÎ Asgarî ücret tesbit komisyonu,Bölge Çalışma Müdürünün başkanlığında toplanarak işçi ücretlerine yüzde 100 zam yapmıştır.İşçilerine senede 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • Türk Tiyatro Müdürü vazifesine iade edildi ANKARA,HUSUSÎ Muhsin Ertuğrul'la birlikte mecburi izine tabi tutulan,Türk Tiyatro Müdürü Mümtaz Zeki Taşkın hakkındaki karar,maarif vekâletince iptal edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • SATILIK y Vifrinli Bozdolabı SON 5 0 0 0 Müracaat:Karaköy Necatibey Cad.102 Rasim Huri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • RADYOLARINIZ arıza mı yaptı,hemen telefon ediniz.Teknisyenlerimiz tarafından yerinizde Garantili tamirleri vaoılır.Telefon î 44 A5 74 BAKBAK Radyo ve ElektriV Mağazası KEM ALETTİN BAKBAK Karaköy Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • İSTANBUL OPERETİ Bu Akşam Elhamra'da VARAN ÜÇ Operet Üç Perde Çarşamba,Cumartesi,Pazar 15.30 da matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • Parisin gözdesi Müzikhol ve Fransız şarkı kralı büyük artist CHARLES TRENET SARAY SİNEMASINDA Değişik programlarla iki konser 21 Ekim Salı suare saat 21.15 de 22 Ekim Çarşamba matine saat 18.30 da Piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • Yedek Parça İthâl Etmek isteyen Mensubumuz Sanayicilere Sanayici kotasından yedek parça ithal etmek isteyen sanayicilerimizin,bu maddeleri hangi makinelerde kullanacaklarmı,dolar olarak ihtiyaç miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • 3 ÜNCÜ GRUP 15 APARTMAN SİTESİ SAYIN HALKIMIZA GÜVEN EVLER BLOK SİTE İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİMİZ 11 Mayıs 1958 den bugüne kadar müşterilerine yapmakta olduğu 450 dairenin inşaatlarına hızla devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • AVEROFF,"HARB TEHDİDİ,SAVURDU t Baştaraft Birincide Kıbrıs'ta yangın bağlarsa ve Yunanlılar işkenceye maruz kalırlarsa Ateşin Kıbrıs dışına yayılması da mümkündür.Biz bunu arzu etmiyoruz.Öyle bir yang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • SATILIK 1 Sirkecide 143 metre karelik kösebaşı bes kata ruhsatı alınmış gayrimenkul.2 Tarlabaşında Genişyokuşta bes katlı iki dükkanlı tam kârglr apartman kat kat veya tamamı birden 3 Beylerbeyinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • Elektrik Motörleri 1,1 den 20 beygire kadar D.Alman malı Ayrıca Sobacı.Tenekeci,Kordon,silindir katlama makineleri Satış:Galata Tersane cad.Çilatmaca sok.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • Dünyanın en mukavim deniz motörleri MERCURY MASKA DENİZ MOTORLARI 6-10-15-20-22-40-45-60-70 beygir kuvvetinde Sipariş kabul edilmektedir.AGELE EDİNİZ Malhas Müessesesi:Karaköy,Tersane cad.No.19 Tünel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • Eyüb Sahrî'nln Basın toplantısı hâdiseli oldu t Baştarafı Birincide veya herhangi bir gazetenin neşri için kendisinden izin alınmadığı kaydedildikten sonra şöyle denilmektedir:«Kur'ânı Kerîm'in mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • ranMiMam ÇİFTLİĞİNİZE DOĞAN GÜNEŞ.McCormick 0 5 ti Pulluk çeken ve en son yemlikleri ihtiva eden bu traktör meşhur VVD-9 un •n mütekâmil modelidir INTERNATIONAL Standard 54 H.B Yeryüzünün En Kudretli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • ES-KO Limon Çiçeği Kolonyası Yeni FM 6 formüllü ES-KO limon çiçeği kolonyası yıllardan beri beklediğiniz ideal kolonyadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • TÜRKİYE P A K O L KOOPERATİFİNDEN:TENEZZUH LASTİKLERİ satışı hakkında Aşağıda eb'adları yazılı lâstiklerimiz gelmiş bulunmaktadır.Almak isteyenlerin en geç bir hafta zarfında şirketimize müracaatla sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • Gelen 7.50 X 20 ve 9.00 X 20,12 kat MANSFIELD Lastikleri satışına başlanmıştır.Gelecek diğer eb'atlar için kayıt yapılmaktadır.OKEY Limited ŞirkeÜ.Telefon:44 07 98 44 36 96 Galata Ahen Münih ilan.Telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • şişli sanayi mintakasinda SATİLİK BİNA VE ARSA Şişli'de 300 M2 beton 2 kat inşaatı muhtevi ve 4 kat inşaata müsaadeli 1200 metrekarelik bir arsa ve bina nakil dolayısiyle acele satılıktır.Tediyatta ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • MâliiBiet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • HİCRÎ 1378 Reblülâhir 1 SALI 14 EKİM 19 5 8 RUMÎ 1374 Teşrini evvel VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.08 12.00 15.07 17.32 19.02 4.32 12.34 6.28 9.33 12.00 1.30 10.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • Dolma Kaleminiz DERECE değildir!lPftmu nyı A,Yazıya başlamak için dolma kaleminizi bir derece gibi silkmeniz gülünç değilmi Kaleminizin daima yazıya hazır olması için PARKER QUINK mürekkebini kullanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • 70 SENEDİR ERİŞİLMEZ ŞÖHRET.Amerika ÜNÎVERSAL DENİZ NOTORLERİ için sipariş kaydına devam edilmektedir.Acele ediniz.Sultanhamam Eminbey han 6 Tel:22 17 73 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1958
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK A PANGALTIDA sat.apartman daireleri,6 oda,110.000.48 00 10.PANGALTIDA caddede,konforlu apartmanın daireleri,120-140.000.48 00 10.KURTULUŞTA sat.katlar.40 100.000.48 00 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.10.1958
  • Balkan Güreş Turnuası Türkiyede Yapılacak BALKAN Güreş Şampiyonası 7 8 9 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılacaktır.Bükreş'te toplanan komite,ikinci Balkan Güreş Şampiyonasının,Haziranın ilk haftas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • Fenerbahçenin 80 binlik stadı Çamlıca'da olacak Fenerbahçe kulübü idare heyeti hususi maçlarda yeni futbolcular denemek kararındadır.İdareciler form düşüklüğü gösteren oyuncuların şöhretlerine bakılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • C.Saray Leviski'yi davet etti Dün akşam toplanan Galatasaray İdare heyeti,evvelce maç teklifinde bulunan Bulgar Leviskl kulübüne telgraf çekerek ve genç takımlarını İstanbula davet etmiştir.Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • |F*y J^ m d t L.ıı II-miniminin,III İLHAN DEMİRELJ VE PALILAR MEMNUM Vefah u bo,rı,a" Milliyet objektifi yukardakl pibi başbaşa ve memnun bir şe-III um n UH kllde yakaıad,Ama,ihtilâfın tatlıya bağlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • VEFALI ASLAR DUN Kulüpleriyle anlaştı Hilmi,Arif ve Muhterem'in İdare Heyeti ile uzlaşmalarına rağmen,bir grup,üç futbolcuya ceza verilmesini ısrarla istiyor VEFALI Hilmi,Muhterem ve Arif «Biz kulübüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • Organizasyon yolsuzluğu dâvası karara bağlandı Üç senedenberi devam eden hususi organizasyon yolsuzluğu dâvası,dün karara bağlanmıştır.Yolsuzluk iddiasını ortaya atan Fenerbahçe kulübü murakıbı Muhitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • İkinci devrede yabancı hakem getirilecek Merkez Hakem Komitesi lig'in ikinci devresinde yabancı hakem getirtecektir.Komite umumî katibi Dr.Tarık Özerengin «İkinci devre için evvelce aldığımız kararı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • FUTBOL ATMOSFERİMİZDEN ROKET BUGÜNLERDE bütün dünyayı en fazla alâkadar eden olay muhakkak ki Amerikalıların aya doğru fırlattıkları rokettir.Bu işlerle uğraşan tanınmış bilginler diyorlar ki:«Roket i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • KISA HABERLER İTALYA'DA minisküs ameliyatı geçiren Adaletli Küçük Erol,dün antrenmana çıkmıştır.ŞEHRİMİZE gelecek olan Malmö kulübü,telgrafla Istanbulda kaç maç oynayacağını sormuştur.LODZ'DAN sonra P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • Futbolcular Gelir Yergisi ödeyecek Profesyonel kulüplerin yaptığı transfer muamelelerinde,gelir vergisi ödememeleri,maliye vekâletinin nazarı dikkatini çekmiştir.Maliye vekâleti bu işe el koyacak ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • S.O.F.Mili?Maçların Programını İlân elti SPOR Oyunları Federasyonu dün bir tebliğ neşrederek,basketbol milli takanımı/m 1958 59 60 seneleri içinde,dahilde ve hariçte yapacağı milli maçlar programını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • [OZDEMİR GÜRSOY] BABA OĞUL TEDAVİDE Beşiktaş kaptanı Recep Adanır'ın kasında flâster.Kaptanın oğlu küçük UMUM UUUL IklIHIIUC Edib'in kaşının üzerinde bir flâster.Recep,Beşiktesin eski Umumî Kâtibi Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 Adana'da yaptığı İki maçı kazanan Galatasaray futbol takımı şehrimize dönmüştür.Yukarıdaki resim,büyük bir form gösterdiği için milli kadroya çağırılması beklenen santrhaf Ergun'la,be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • BEŞİKTAŞ,REAL MADRİD'LE ANKARA'DA OYNAMAK İSTİYOR Beşiktaş kulübü Real-Madrid'le yapacağı maçın Ankara'ya nakli için alâkalı mercilere dün müracaatta bulunmuştur.Kulüp ikinci reisi Şahin Gürol «İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • Beşiktaş'ı Madrid'te açık faikla yeneıse R.Madrid İslanbula tam kadrosuyla gelmeyecek Kulüp Genel Sekreteri Calperori'un Milliyet'e beyanatı:1 ilk maç Türkiye'de yapılamaz.2-Revanşm istanbul'da oynanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] HAKEM ŞİKÂYET FDİLİYflR Be 'kozl« idarecilerden Bahadır Olcayto ile Ragıp Ontan ve takını ıı ki im.rı yırvMiki bVlhlIUfl kaptanı Ekerblçer,dün Bölge Müdürü Salt Selâhattin Cihanoğlu'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1958
  • Romanya Millî MAÇA HAZİR 2 Kasım'daki rakibimiz 24 kişilik genç bir kadro ile sıkı bir şekilde bir aydır durmadan çalışıyor BÜKREŞ,HUSUSÎ TJOMANYA futbol takımı bizimle 2 Kasımda oynayacağı millî maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor