Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • Güven Oto Kursu EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres:Beyoğlu Ağacamii yanında No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • U.d:ş!©Salar nazır Sanayicilere ithalât için tanınan müddet bugün sona erecek ANKARA,HUSUSÎ I ktisat ve Ticaret Vekili Hayret-I tin Erkmen,E.P.U.dışı memleketlerden yapılacak ithalât* la ilgili kotala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • BAŞVEKİL DÜN ANKARA'YA GİTTİ Başvekil Adnan Menderes,dün sabah vilâyette Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile bir müddet görüşmüştür.Bilâhare Belediye Reisi Kemal Aygün'den imar mevzuunda izahat almı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • PAPA 12.PİUS,GANDOLFO SARAYINDA ÖLÜM DÖŞEĞİNDE.[Telefoto AP:Milliyet:Roma İstanbul] PA ÖLD 82 yaşında bulunan 12 nci Pius'un ölümü büyük teessür uyandırdı Yeni Papa 18 gün içinde seçilecek VATİKAN,Rad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • YEDEK AS SUBAYLIK İHDAS EDİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ i Yedek Subaylık hizmetinin gü-nün icaplarına uygun bir sekle I bağlanması gayesiyle Milli Mü-dafaa Vekâletinde hazırlanan ka-Şİ nun tasarısı mütalâaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • C.M.P.Genel idare Kurulu kararını bugüne bıraktı ANKARA,HUSUSÎ C.MP.Genel İdare kurulu dün toplanmışsa da partilerin birleşmesi meselesi görüşülmemiştir.Toplantıda parti içi meseleleri hakkında konuşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • Pakistan Başvekili Hım dün azledildi Örfî İdare Komutanı Eyüp Han bir çok suçluların idam edileceğini açıkladı KARACİ,Ajanslar' Pakistanın Kuvvetli Adamı iskender Mirzja.yakın mesaî arkadaşı Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • LÜBNAN YİNE KARIŞTI BEYRUT,RADYO VE AJANSLAR Başvekil Raşit Keramlnin istifası üzerine Lübnanda yeni hâdiseler olmuş,yüzden fazla insan kaçırılmıştır.Kaçırılanlar Falanj Partisi taraftarlarıdır.Reisic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • NGILTERE ORTAKLIK plânından vazgeçmiyor Müstemlekeler Vekili Yunan tazyikine ehemmiyet veıilmiyeceğini bildirdi Lennox Boyd Kıbrıs Türkiye için batı ile teması sağlıyan önemli üstür,dedi BLACKPOOL,A.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • UN.Of S.A.TÜRKEY [A.P.Mana 1-StUII TADI AUTICI Delhi'de yapılan Milletlerarası para fonu toplantılarına Türkiye'yi PARA FONU TOPLANTISI temsilen Maliye Vekili Hasan Polatkan katılmıştır.Resimde,toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • Hayırlıoğlu istifa etmedi Saduliah Cenkçi de kendisine Diyanet İşleri Reisliği için hiç bir teklifte bulunulmadığını bildirdi ANKARA,HUSUSÎ Diyanet İşleri Reisi Eyüp Sabri Hayırlıoğlu «istifa etmediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • BİTLİS'TE BİR POLİS KATLEDİLDİ BİTLİS,HUSUSÎ Şehrimiz Emniyet kadrosunda vazife gören Sami Ergun adında bir polis memuru şehrimiz Taş mahallesi Apsaloğlu köprüsü altında ölü olarak bulunmuştur.Polis m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • Irak'ta 2 lider ve 30 subay tevkif edildi BEYRUT,A.A.Irak Başvekili Abdül Kerim Kasım,memleketini Birleşik Arap Cumhuriyeti ile birleştirmek için hazırlanan askert hükümet darbesi İle ilgili olarak en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • Kahve iiatı Düşünce Kapışıldı KİLOSU 88 liradan 38,5 liraya indirilen kahve,dün İstanbulluların ba;lıca meşgalesi olmuştur.Bir kısım kahvecilere satış emri verilmiş,bir kısmına İse verilememiştir.Emir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • [MİLLİYET] mjlVnA DİTEACfif Bursa'da yangından zarar görmüş esnaf için yapılmakta olan yeni çarşının İnşaatı ATUA öl I EUEfV süratle ilerlemektedir.Dükkânların 2 ay sonra sahiplerine verilebilmesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • CH.P.Kongresi bugün açılıyor Dün şehrimize gelen İsmet tnönü Birleşme mevzuunda Hür.P.nin kararını ciddî karşıladığını bildirdi CH.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,dün gazetecilere «Hürriyet Partisinin kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1958
  • CV [T.H.A.1 GÜ7ELLİK KRALİÇELERİ önümüzdekl Pazartesi aksamı Londra'da yapılacak olan Dünya Güzellik «¦UfcH«İBİIV hnHLiykkblıl Kraliçesi seçimine katılacak muhtelif memleketlere mensup genç kızlar te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • karikatür TÜRK VE DÜNYA MİZAH ÂLEMİNİN EN KUVVETLİ İMZALARI EN GÜZEL ÖRNEKLERİ EKİMDE ÇIKIYOR Haftalık Siyasî Mizah Dergisi Bütün Türkiye İçin dağıtma yeri:Gazete ve mecmua dağıtım limited Ankara cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • BU GECEDEN İTİBAREN Her gece memleketimizin biricik Dansözü İNCİ BİROL YALNIZ Karavan Pavyonunda Adres:Galatasaray meydanı Telefon:44 21 92 Bayan İnci Birol'un Bekri Pavyonu ile hiçbir alâkası yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • 28 EKİM KEŞİDESİNE KATILMAK İÇİN YARIN ÖĞLEYE KADAR SUADİYEDE ASFALT ÜZERİNDE APARTMAN DAİRESİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ MESKEN KREDİLERİ DİKKAT:Apartman Dairesini kazanacak talihli müşteri dairesini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • STÜDYO YARIN AKSA M'dan itibaren Büyük yeniliklerle açılıyor.RUSTÎK BARI MUTLAKA GÖRÜNÜZ.Tel 44 39 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • İLAÇ.KOLONYA.ŞARAP.SU,GAZOZ Şişeleri İle HER TÜRLÜ cam eşya Siparişleri kabul ediyoruz İSTANBUL ŞİŞE VE CAM SANAYİİ LİMİTED Şirketi on Taimion z V,H İSTANBULİ-y Telgraf L Büronu 27 36 20 3\j İSTANCAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • BEYAZIT' TA K A R D E Ş L E R Zengin çeşitleriyle satışlarına devam etmektedir.TAKSİTLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • I n 11 H.J1111.11111111111111.111.III.111111 11111111111111111 1111111111111111111111111111 1111111.11111111 ı_f İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Faydalanma;Çadır halkı.2 Birinin emri altında olanlar;Ko-yun ve keçi sürüsü.3 Kızartıl-2 m iş ekmeğin et suyu ile yemeği;3 Alay.4 Birbirine zıt İki kıs-4 ma ayrılış;Vilâyet.5 Söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • föMtjÂinÂü OĞLAK BURCU T« t Bi B(İKİ W [22 Aralık 20 Ocak] Neşenizi artıran bir hâdise olacak.Fafcat o neşe içinde bâzı kararlar vermekten sakınınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Düşünüp taşınıp İçind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Yıldırımlar Geçidi Dane Clark Dorothy Patrick İng.2 Hayatımı Çalan Adam Barry Nelson Türkçe.ATLAS Tel:449835)Macera Gecesi Coleen Miller Leslie Nlelsen İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • ÖLÜM Türk Denizcilerinin çok sevdiği Denizyolları İşletmemiz kaptanlarından HAMİT YILMAZER 8/10/958 tarihinde vefat etmiştir.1310 yılında İstanbulda doğan merhum.Eski Ticaret-1 Bahriye Mekteb-i Alisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • KIZILAY tarafından Amerika'dan ithal olunan 500 bin adet Röntgen filminin tevziatına devam edilmektedir Tevziat,Sağlık Vekâletinden gelen listelere göre yapılmaktadır.FAZLA fiatla yünlü kumaş satmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • Maç bileti karaborsacısı iki genç mahkûm oldu Fenerbahce-Galatasaray maçında yakalanan 29 bilet karaborsacısından 6 sı Millî Korunma Mahkemesine verilmiştir.Bunlar arasında bulunan Kadri Büyükyüksel v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • I Dinimizde resim ve heykel yasak mı?T T USUSÎ bir gençlik toplantısında,Müslü-J[manhğa dair esaslı bilgisi olmıyan iki genç,islâm dininin medeniyete aykırı ol-duğunu iddia etmişler,«çünkü,demişler,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • ŞOFÖR OKULU HUSUSİ SABASINDA EHLİYETİ Garanti.Eder Ankara Caddesi 107 Tal.ı 32 27 mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • şişli şubemizde Hesap açanlara ZARİF ve KIYMETLİ AÇILIŞ HATIRALARI Ayrıca Zengin keşidelere iştirak hakkı.Halaskar Gazi Caddesi No.401 AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • '771 VİNY1EX PLÂSTİK DERİLERİ Sabit solmaı renk Zengin renk çeşidi Asitlerden müteesir olma?Haşarat barındırmaz Ekonomi ktfr;FEVKALADE DAYANIKLI1 rPABRİKA:Maltopa,Kartal* İst T«tT 53 40 55 f\SATIŞ MER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • ÖLÜM merhum.Eski Türk Denizcilerinin çok sevdiği iletmemiz kaptanlarından HAMİT YILMAZER w'10/958 tarihinde vefat etmiştir.1310 yılında İatanbulda doğan Ticaret-i Bahriye Mekteb-ı Alisi mezunu olup İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • MEVLİD Merhum BEKİR KARA'nm bizleri yasa garkeden ölümünün dördüncü yıldönümü münasebetiyle 11 Ekim 1958 yarınki cumartesi günü ikindi namazını müteakip Maçkada Teşvikiye camiinde Mevlid okutulacağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • î VAHŞİ BELDE «Robbery Under Arnısn Rejisör Jack Lee idaresinde renkli Eastmancolor)sistemiyle çevrilmiş bir J.Arthur Rank ingiliz)filmi.Oynayanlar Peter Finch,Ronald Levvis.Laurence Naitsmith,David M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • İki trafik kazasında dört kişi yaralandı Turan Tonguç idaresindeki 54440 plâka sayılı otomobil İstiklâl caddesinden Tünel'e giderken önündeki 50945 plâka sayılı diğer bir otomobili geçmek istemiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • Azapkapı Karaköy yolu önümüzdeki halta açılıyor KEMERALTI CADDESİ DE AY SONUNDA TRAFİĞE AÇILACAK Azapkapı ile Karaköy arasında yeni inşa edilen yol önümüzdeki hafta içinde açılacaktır.Yol 30 metre gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AÇILIŞTA SÖZ İSTİYOR TALEBE BİRLİĞİ DÜN REKTÖRLÜĞE MÜRACAAT EDEREK,TALEBİNİ TEKRARLADI.MÜSBET CEVAP VERİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR istanbul Üniversitesinin bu yıl açılışında öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1958
  • METREKARESİ 10 LİRADAN TAKSİTLİ UCUZ ARSALAR KÜÇÜKÇEKMECE AVCILAR KÖYÜ ANBARLI SAHİL MAHALLESİNDEKİ Etrafı meskûn,kurulu çarşısı bulunan,İlk okulu olan,denize 350 metre mesafedeki arsaların satışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • Üjto-'Mi{{!p*,o o o ^9 a*-W* »w a«j,oV°°.T^el ¦al*** yp\Eh,tyCtoto,î^C uoÂ6ua,mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • PAPA ÖLDÜ «Roma'ya gidip de Papa'yı görmeden dönülür mü?Bu sözün,sadece bir tekerlemeden ibaret olduğunu,1952 de Roma'da Papa İle görüşmek üzere gayret sarfederken anlamıştım.Fakat ümidim kırıldığı sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • Amerikalıların takdirini nan bir Türk çocuğu 16 YAŞINDAKİ HASAN GÜÇLÜ YILDIZ,NESLİMİZİN MESELELERİ,MEVZUUNDA İNGİLİZCE ETÜDÜYLE MÜSABAKA KAZANDI BURSA,Hususî Muhabirimizden •iNesllmizin problemleri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • Bir gelin kaynanasının haşini balta ile kopardı 60 yaşındaki kaynanasının el ue ayaklarını bağlayıp cinayeti 'işleyen gelin yakalandı ZONGULDAK,HUSUSÎ Çaycuma kazasının Gökçeler köyünde bir gelin,kayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • 'Bu m m YAPI ve KREDİ BANKASI Sİ O Apartman Dairesi 12 Ekim Pazar günü Atlas sinemasında yapılacaktır.Müşterilerimiz kur'a numaralarını hesaplarının bulunduğu Şubemizden öğrenebilirler.Bu çekilişte Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • in İ.inci Çekilişi Yılbaşında BUYHK İKPAMİvr 16 Apartman Dairesi 32 Arsa ve 400000 Lira Çeşitli Para tv—•«iyeleri Bankamızda en az 200 liralık bir Aile Cüzdanı hesabı olanlar her 100 liralarına ayrı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • ÇİFT DAİRELİK ARSA Fatih Horhor caddesi Kırma Tulumba sokak Yeni Belediye Sarayına pek yakın 11.10 metre cepheli 28 metre derinlikte üçyüz küsur metrekare,dört kat irtifa ve 20 metre derinlikte inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • SİNOP ŞİLEBİNİN İKİ tayfası Pakistan'a kaçtı Pakistan'da bulunan Sinop şilebinde dün Süvari ile tayfalar arasında bir ihtilâf olmuş ve iki gemici Paklstanda gemiyi terketmiştir.Denizcilik Bankası Şile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • MECLİSE BAYRAKLA alâkalı teklif yapıldı ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Adana mebusu Saim Karaömerlioğlu Türk bayrağına hakaret edenlere verilmekte olan cezanın arttırılması için Meclise bir kanun teklifinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • 12 Bin Liraya 2 Odalı Daireler 19 Bin Liraya 3 Odalı Daireler 28 Bin Liraya 4 Odalı Daireler 20 Bin Liraya Geniş Dükkânlar BU ŞERAİTLE 68 MÜRACAAT DAHA KABUL EDİLECEK VE SONRA 50 ZAM YAPILACAKTIR.10 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • ingiltere'nin israil'e verdiği denizaltılar mesele oldu KAHİRE,T.H.A.Birleşik Arap Cumhuriyetinin yeni kabinesi dün İngiltere tarafından İsrail'e verilen 2 denizaltı meselesini müzakere etmiştir.Kahir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • ZORLU PARİSE GİTTİ Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu ve beraberindeki heyet «Avrupa Konseyi* İstişarî Meclisinin Strazburg'dakl toplantısına katılmak üzere dün saat 13 de Parise hareket etmiştir.Geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • 1 Yunanlı hudut DIŞI EDİLDİ Millî menfaatlere aykırı hareket eden 4 Yunanlı daha önümüzdeki günlerde dışarı çıkarılıyor Siyasî nolis,şehrimizdeki Yunan tebalı şahısların hareketlerini yakından takip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • İzmir'de 2 basın dâvasına bakıldı izmir,hususî «Demokrat İzmir» ve «Sabah Posteri» gazetesi mes'ulleri dün C.H.P.Genel Sekreteri Gülek'ln Kasımpaşa konuşmasını sütunlarına almak suçundan yargılanmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • iimiimiiimu.um.BİR YAPRAK m m û rt i Bestekârlara sala!NE zaman millî bir bayram tes'id eylesek büyük bir noksana şâhid oluyoruz.Bestekârlarımız askerî marş bestelemiyorlar.Çalman marşlar,İzmir marşı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1958
  • f:MfT NİHAYET,'y YAKMAYAN ve SABİT KALAN BİR GÖZ SÜRMESİ Ricil's,yakmaz.Ricil's.24 saat sabit kalır.Ricil's.kirpiklerinizi kusursuz bir tarzda sarar,akmaz ve solmaz.Kirpiklerinizi biribirinden ayırır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.10.1958
  • BAK LAN ANTUAN.SOFYA LORSN STKİP-TİZ YAPiYoR' &AMA KW60WT-KA tLG^ÖM V^.TA «aar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1958
  • OLIVER OC 126 YÜKLEYİCİ iş sahasında emsalsiz üstünlükler temin eder OC-126 TARAKLI YÜKLEYİCİ Bu modern yükleyici,aşağıdaki üstünlükleri sayesinde,her türlü yükleme işlerinde size mühim tasarruflar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1958
  • Atelye iğlerinde çalıştırılmak üzere torna,freze,kayrak,ve taşlama ustası)aranmaktadır.Müracaatların mek-tunla,tercümeihnl ve 1 adet resimle P.K.752 İstanbul veva gahnen GENERAL ELEKTRİK T.A.0.Ampul F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1958
  • ŞİŞLİ SANAYİ MINTAKASINDA SATİLİK BİNA VE ARSA Şişli'de 300 M2 beton 2 kat inşaatı muhtevi ve 4 kat inşaata müsaadeli 1200 metrekarelik bir arsa ve bina nakil dolayısıyle acele satılıktır.Ted'.yatta k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1958
  • SATILIK TURİSTİK OTEL Kadıköy iskelede lüks inşaat tam konfor turistik belgesi olan net %10 gelirli bina satılıktır.Tediyede kolaylık.Telefon:44 57 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1958
  • Güfteler Konuşuyor EKREM KONGAR g BİZE gelen mektupların çoğunda,şarkı güfteleri)isteniyor.İsteklerini,bu sütunda ancak toplu olarak cevaplandırablleceğimiz okuyucularımızı,ikiye ayırmak icabediyor.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1958
  • M Kanatları yeşil menevişli nir kara sinek uçuyorvızıltısı Cevat'm şakaklarını oyuyordu.Sinek nihayet bir perde kenarına kondu.Cevat:Geçmiş zaman olur ki.Diye söze başlarken Jale bir göğüs ke.stl:Bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1958
  • Murad,bütün idrâkini topladığı halde anlıyamıyordu.Hazretim,dedi,itiraf ederim ki ben bu söylediklerinizden çoğunu anlıyamadım.Hacı Gaffar:Gördün mü?dedi.Sana yeni doğan çocuğa külbastı verilmez ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1958
  • AMA NEDEN OLAAASlN DEĞİL.Mi ŞiAAOİ R4R-KETTl',BEN DE,KO-«EDyEN OL.UR ÇltçA^l,V\İSİN 'C.NiCEtsJ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1958
  • v*£j£&2tH Sy?BîSSSr*35* 0ğ.SK© UOKOMOTlF-E TlP AAANA\AK STE-fZKEKJ CLOvER.BİR ODu,ıi-A f&eîkY)CİSKO BİR AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • Çelik eşya mevzuunda en üstün Avrupa kalitesiyle rahatça boy ölçüşebilecek bir marka:A ARCELIK Büyük sermaye yatırımı ve tam^ bilgiyle Devlet sektörü ve hususi teşebbüsün el ele vererek kurduğu ARÇELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • Yedek as subaylık ihdas ediliyor^ 1 t Baştarajı Birincide 9 Fakülte ve yüksek okul mezun-i I larına imtihansız olarak tanınan I yedek subay olma hakkı,tasarı-da lise ve muadili meslek okula s mezunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • Pakistan Başvekili Nun dün azledildi t Baştarafı Birincide OPaklstanm düşmanı olarak tavsif edilen kimselerle münasebet kurmak BJ Halkı endigey* düşürmek.E] İhtilâl veya nümayiş yapmağa kal-kısmak.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • SAMATYA NAHİYE Müdürü tevkif edileli Samatya Nahiye Müdürü Mehmet Gürpınar,rüşvet almak suçundan dün Toplu Millî Korunma Mahkemesince tevkif edilmiştir.Cürmümeşhut dün Hayriye Karay adında 47 yaşındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • NUH'CULAR RUSYAYI KUŞKULANDIRDI 3 LONDRA,A.P.Moskova radyosu,Ağrı dağına son zamanlarda pek fazla Amerikalının geldiğini,bunların Nuhun gemisini aramaktan başka maksatlarla dağa tırmandıklarını ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • "Dumlupınar,daki çalışmalar bitti ÇANAKKALE.NECMİ ONUR bildiriyor «Dumlupınar» ı çıkarma hazırlığı ile ilgili eğitim tatbikatı için buraya gelen «Kurtaran» gemisi ile yardımcı gemilere dün vazifelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • C.H.P.Kongresi bugün açılıyor ğ Baştarafı Birincide görüşmekte olan muhalefet partilerinin memleketin yüksek menfaatler] İçin araştırmalarına yapıcı fikirler ve teşviklerle yardımcı olmaktır.Bugün,muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • PAPA ÖLDÜ t Baştarafı Birincide essürlerini bildiren mesajlar yayınlamışlardır.Avrupada kiliselerde âyinler yapılmış.kadınlar siyah örtülere bürünmüştür.Komünist memleketlerde ise radyolar Papanın ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • KAYIP AV KOPEGİ 5 Ekim 1958 Pazar günü Kadıköy Kırtasiyeci sokak No.46 dan siyah,ve beyaz renkleri bulunan iri bir av köpeği kaybolmuştur.Getiren fazlasiyle memnun edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • BALIKÇILAR VE BİLÛMUM DENİZCİLER Johnson 3.H.P.5,5 H.P.7,5 H.P.10 H.P.18 H.P.35 H.P.50 HJP-Motörleri ve yedek parçaları yeni ithâl rejiminden faydalanılarak ithâl edilecektir.Alâkalıların müessesemize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • BERBER KEMAL Çınar Otel Erkek berber salonundan ayrılmıştır.Yeni Melek sineması sokağındaki Lüks Berber salonuyla da hiç bir alâkası yoktur.13.10.1958 pazartesi gününden itibaren Beyoğlu Hasnungalip s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • SAYIN DOKTORLARA İNTESTİNOL Draje MAP ADENOSİN)Ampul CARDIOTRAT P i 1 ü 1 T Y R O C İ D Boğaz Pastili Almanyadan ithâl edilip Eczanelere bol miktarda tevzi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • MUTEMET TAYİNİ HAKKİNDA Odamız emrine 113 ton Hematit II pik tahsis edilmiştir.1 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmaların Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaat ederek bu husustaki şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • Düğme imalâtçılarına ilân İsviçre'nin tanınmış GREMOLITH fabrikasının GALALİT ve SEDEF TAKLİDİ levha MetU metakrilat)a ihtiyacı olanlara müsait Hatlarla temin edilir.Proforma için Mümessil THOMAS GORI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • Bugün I A l\ö İYİ Sinemasında DAR SOKAKLAR Oynayanlar:HÜSEYİN PEYDA CİHAN IŞIK AFET SEVİLAY Rejisör:ÖRMEN Prodüksiyon:SOYDAN Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATİLİK EMLAK DEVREN sat.möbleli yazıhane.Tel:22 47 86.Babıâli Cad.33a KADIKÖY Hünkâr imamında Şamfıstık Sok.72 üçer odalı,3 katlı apt.Şimdilik bir kat boş.36 40 89.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • İNŞÂAT YAPTIRILACAK D.D.Yolları İstanbul,Yedikule,Sigortalı İşçiler Mahdut Mesuliyetti Yapı Kooperatifinin Bakırköy,Kartaltepede 8 blok,66 daire işçi apartmanları inşa ettirilecektir.1 İşin ihalesi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1958
  • HİCRÎ 1378 Rebittlevvel 26 CUMA 10 EKİM 1 9 5 8 RUMÎ 1374 Eylül 27 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.04 12.01 15.11 17.38 19.09 4.27 12.24 6.21 9.32 12.00 1.30 10.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.10.1958
  • ıtfâmağlûblar NAMAGLÜB Hâkim,fakat kısır F.Bahçe Karagümrük9 ten bir puanı 70 inci dakikada alabildi:1-1 JL1—Ş:^Ö:&ŞK*:Wİ:İ:Ş¥: 4j£i:^S:J?ı lİ®#«88!^A 1»8*"-J5 m-mf y$$â% m i SEYİRCİ:26163 Kişi HÂSILA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • Dağıstanlı hakkında gene tahkikat açıldı ANKARA,HUSUSÎ Seydişehirde yaptığı yağlı güreşte rakibi Adil Güngöre kafa vurarak döğmek istiyen Dünya şampiyonu Mustafa Dağıstanlı hakkında Beden Terbiyesi um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • COŞKUN İstirahatı kendi İstedi İSTİRAHATİ Coşkun istedi Galatasaray"h Coşkun «moral istirahatını ben istedim» demiştir.Futbolcu,çocuğunun ameliyatı sırasında çok yorgun düştüğünü belirterek şunları sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • ist.Spor maçı için Beşiktaş kampa girdi Beşiktaş profesyonel takımı dün sabah bir antrenman yapmış ve pazar günü Istanbulspor ile oynayacağı lig maçı İçin Kilyos'ta kampa girmiştir.Siyah-beyazlıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • II.Profesyonel Küme Karması ilân edildi 14/10/1958 Sah günü saat 15.00 de,Mithatpaşa stadında millî takım namzedleri ile karşılaşacak olan II.profesyonel küme karması dün seleksiyon komitesi tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • BUGÜN,BEYKOZ İLE Adalet karşılaşıyor Maç,15,15 def Ertuğ idaresinde başlayacak ve Sarısiyahlıların galibiyeti normal netice olacaktır Altıncı hafta lig maçlarına bu gün Adalet Beykoz karşılaşması ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • KARAGÜMRÜK BİRİNCİ HATTI 1 ZAYİATLA GEÇTİK.SIRA İKİNCİDE!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • Real Madrid isabeti için Remondini "Sürpriz,dedi Beşiktaş'ın antrenörüne göre,maçın ne netice ile biteceğini "Yalnız Allah bilir!AVRUPA şampiyon kulüpler turnuvasında,Beşiktaşm karşısına Real-Madrid t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • K I S A HABERLER O 1959 senesi Eylül veya Ekim aylarında Beyrut'ta yapılacak üçüncü Akdeniz Olimpiyadlarma Türkiye basketbol ve voleybolde de katılacaktır.O 1960 Olimpiyat oyunlarının cereyan edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • İSTANBUL GENÇ ATLETİZM EKİBİ Ankara' ya gitti İstanbul genç atletizm takımı bugün Ankara'ya hareket edecektir.Atletler Cumartesi ve Pazar günü Ankara genç takımı İle karşılaşacaklardır.Türkiye dekatlo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • Avrupa Basketbol Şampiyonası için 1 milyon lira lâzım 21 31 mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Avrupa Basketbol Şampiyonası organizasyonu için 1 milyon liraya ihtiyaç olduğu bildirilmektedir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • "Beşiktaş Sabote Ediliyor» Beşiktaş Reisi Enver Kaya kulübün büyük bir sabotajla karşı karşıya bulunduğunu açıklamış ve «Futbol şubemizin kapanması için taktikler hazırlanıyor.Ben bunlarla da mü cadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • Kadıinin bacak LİFÎ KOPTU Dünkü maçta sakatlanan Karagümrüklü Kadri'nin bacağında bir lif kopması olduğu teşhis edilmiştir.Kadri'nin sakatlığının en kısa zamanda giderilmesi için tedavisine başlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Karagümrük 7 4 3 11 4 11 Galatasaray 7 3 3 1 13 2 9 Fenerbahçe S 3 2 16 3 8 Istanbulspor 5 2 3 6 S 7 Beşiktaş 6 3 3 12 13 6 Beykoz 5 1 3 16 6 5 Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor