Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • Vekil,muhalefete çatan konuşmasında kadro kanununun Vekiller Heyetine getirildiğini söyledi HEYBELİADA'da inşâ edilen «Adalar Lisesi» dün saat 11 de,Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın da hazır bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • Maliye Vekâleti dün ithalâttan alınacak harçları ilân etti.Sanayicilere 12 Ekim'e kadar müsaade var THAL.kotalarından istifade etmek isteyen ithalâtçıların müra-I caat müddleti bugün sona erecektir.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • DOĞUEKSPRESİ KAZAYA UĞRADI ŞAM,A.P.Bağdat'a gitmek üzere Suriye'de Cerabulus Aynülarap arasında başıboş kalan bir vagonun sadmesine maruz kalan Doğu Ekspresinde iki memurumuz yaralanmıştır.Hâdise iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • ili'fcfc *i I W.[RADYOFOTO A.P.Amerikan Donanmasının «Seavvolf» atom denizaltısı 60 gün süren ve yeni rekor teşkil eden bir dalıştan sonra dün Nevv-York'un Long İsland körfezinin 15 mil güneyinde sath
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • EYÜP SABRI ispat istiyor M.T.T.B.de inkılâpçı gençliğin Diyanet İşleri Reisini asla affetmeyeceğini bildirdi ANKARA,HUSUSÎ' DİYANET İşleri Reisi Eyüp Sabri Hayırlıoğlu «Kur'ânı Kerîm'in Lâtin harfleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • i Kûi IA.P.TÜRK PAVYONUNDA Belçika ana kraliçesi birkaç gün evvel Brüksel sergisini ziyaret etmiş ve bu arada sergideki Türk pavyonunu da gezmiştir.Resimde,ana kraliçe,beraberinde Türk pavyonunun idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • Kayaalp Hür.P den istifa edecek ANKARA,HUSUSÎ Hür.P.Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'ın birleşme yolundaki tebliği tenkid eden beyanatı,Hür.P.sözcüleri tarafından «hariçten gazel okumaya» benzetilmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • SANAYİ SERGİSİNİ 50 BİN KİŞİ GEZDİ Türkiye Millî Sanayi Sergisini iki gün içinde 50 bin kişi gezmiştir.Sergideki teleferik bâzı teknik meseleler halledilmediği için çalıştırılamamıştır.İki güne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • Moskova bizi protesto etti LONDRA,A.P.Rusya bir Amerikan uçağının geçen ay Türkiyeden havalanıp Rus arazisi hudutlarını «kasten ihlâl» ettiğini ileri sürmüş ve bu hususu Türkiye nezdinde protesto etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • TOPHANE YOLU DUN ACİLDİ 18 Hazirandanberi trafiğe kapalı olan ve bu sabah açılacağı söylenen Tophane Dolmabahçe yolunun 2 şeridi dün akşam trafiğe açılmıştır.İki şeridin genişliği 14 metredir.Üçüncü ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • URFA VALİSİ Dahiliye Vekiline ŞİKÂYET EDİLDİ URFA,HUSUSÎ C.H.P.Urfa mebusları Vali Kadri Erogan'ı Dahiliye Vekiline şikâyet etmişler ve hakkında tahkikat açılmasını İstemişlerdir.Nafıa Vekilini karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • ALMANYA'YA BORCUMUZ:637 MİLYON MARK FRANKFURT,HUSUSÎ AVRUPA İktisadî İşbirliği İdaresinin Türkiye'ye yapacağı krediler mevzuunda bu hafta tekrar başlayan müzakerelerde hazır bulunmak üzere Alman İktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • NATO Konseyine ikazda bulunduk Sarper,Kıbrıs temsilcimize yapılacak tecavüzden Atinayı mes'ul tutarız,dedi Kıbrıs'ta 1 Türk polisi ve 2 İngiliz askeri öldürüldü Batı Almanya Şansölyesi Adenauer'in ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • ANNE SÜTÜNE EN M1N MAMA TAM YAĞSIZ YARIM YAĞLI TAM YAĞLI lAlTGOZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • I SUN YAP PAİK GELDİ Güney Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Sun Yap Faik,resmî davetli olarak dün uçakla Ankaraya gelmiştir.Misafir Orgeneral,Esenboğa hava alanında askeri kumandanlar ve GUney Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • GUDA YENİ BİR SOYGUN Bitlis Cezaevinden kaçtığı sanılan 12 maskeli haydud 5 vâsıtayı soydu.İki jandarmanın da silahını aJdı DİYARBAKIR,HUSUSÎ DİYARBAKIR'I Bitlis ve Siirt'e bağlayan yolda evvelki gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • NAZİLLİ CEZAEVİNDEKİ KAVGA DÜN GECE BASTIRILDI NAZİLLİ,HUSUSÎ Mahkûmlardan birinin,gardiyanın talimatı aksine traş olmak istemesi üzerine Nazilli cezaevinde çıkan hâdise dün de devam etmiştir.Mahkûmla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • ¦ÖZDEMİR GÜRSOYJ Kemal Aygün'ün arkasından Belediye Meclisini terkeden İ.E.T.T.Umum Müdürü Kâmran Görgün,makam odasında Aygün'le bir saat kadar görüştü.Resimde,odadan çıkmak üzere olan V.Müdür,Aygüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • HİCABI DİNÇ HASTA İstanbul C.Savcısı Ilicabi Dinç,hasta olduğundan on gündenberi vazifesine devam edememektedir.Doktorlar,Savcının rahatsızlığına «Surmenaj ve mafsal romatizması» teşhisi koymuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRS0Y1 YENİ İTALYAN ELÇİSİ GELDİ İtalyamn yeni Türkiye Büyükelçisi Kont Massimo Magistraü dün İstanbula ayak basarken,«esasen çok dostane olan Türk İtalyan münasebetlerini daha da geliştirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • İKTİSAT ve TİCARET pM i.jl—İthalât Muameleleri Tebliğinin Ana Hatları 2ö Ağustos 1958 tarihinde yürürlüğe giren yeni Dış Ticaret r.ejimi ile ilgili olarak İthalât Talimatnamesini açıklayan bir tebliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • VEFAT Kafkash merhum Ahmet Onarok beyin kerimeleri ve Tokat eşrafından merhum Tahir Rüşdü Bac'ın refikası,Merhum Barselon Başkonsolosu Tahsin Rüşdü Baç,Avukat İhsan Baç ve İstanbul Bölge Ticaret Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • tik;Ea£T Oft NOME «S ECSt Hayret doğrusu!Sınıfın en geri öğrencisi iken kısa zamanda en iyi talebesi oldun.Derse artık Linguafonla çalışıyorum,efendim!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • Takdirkâr bakışları üzerinde toplamak her kadının arzusudur.Böyle bir iltifata nail olmak isteyen her kadın da kendisine evvela iyi bir pudra seçmesini bilmelidir.İyi bir pud'o ince,hafif ve fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • OĞLAK BURCU I 1W Bı İKİ M-[22 Aralık 20 Ocak)Kendinize dert icat ediyorsunuz.Hakikatte bütün üzüntülerinizi yenecek durumdasınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir haber duyacak,epey şaşıracaksınız.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • TEŞEKKÜR Eşim Melek Savaşan'ın Uzun zamandanberi müptelâ olduğu hastalığı teşhis eden Ord.Prof.Dr.TEVFİK REMZİ KA-ZANCIGİL ve Ameliyatını muvaffakiyetle yapan Doç.Dr.CEZ-MI KAZANCIGIL'e,Bas Asistan SU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • VEFAT Girit eşrafından Küseyinpaşa torunlarından Muhsin Zade Hüseyin Hüsnü beyefendi,Kerime hanımefendinin kerimeleri,Suat Pertev ve Talât Önolun kardeşi Ali Cağaloğlu Mihrimah varolun anneleri Sevil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • 200 600 BİN LİRA Acele çok kıymetli gayrı menkul ipoteği karşılığı 200 veya «00 bin lira aranıyor.Telf:44 88 96.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • Fazla fiatla et satan kasap mahkûm oldu Yeşilköy'de İstasyon caddesinde kasaplık yapan İspiro Halito,dün Millî Korunma Mahkemesinde,fazla fiatla et satmak suçundan 2.5 ay hapis ve 833 lira para cezası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • Suiistimalden sanık müfettiş beraat etti Vazifesini suiistimalden sanık olarak Millî Korunma Mahkemesinde yargılanan Belediye Müfettişi Mazhar Erkan dün beraat etmiştir.Mazhar Erkan,eski Belediye reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • KERESTE SABİT FİATLA SATILACAK ORMAN İDARESİ,TOMRUK FİATLARINA YÜZDE 5-30 ARASINDA DEĞİŞEN ZAM YAPTI Tomruk satışlarında,tekrar açık' arttırma usulüne dönüleceği hakkın-daki söylentiler yalanlanmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • ŞOFÖR OKULU HUSUSİ SAHASINDA EHLİYETİ Garanti Eder Ankara Caddesi 107 Tel.ı 22 27 Oe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • nrmnı ŞİŞLİ ŞUBEMİZDE Hesap açanlara ZARİF ve KIYMETLİ AÇILIŞ HATIRALARI ^yrıca Zengin keşidelere iştirak hakkı AKBANK Halaskar Gazi Ca No.401 ililij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • ARALIK KEŞİDESİNDE 164 ü L i r alı k i k r A m i y eler EMNİYET SANDIQS J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Dalkavukluk;Baş kaldıran.2—Ödünç;Nota;Umulan miktarı tutrmyan.3 Merkezi değil;Çalım.4 Dolayısiyle anlatma;Güzel rastlayış.5 Hayvan yiyeceği;Anlayış.6 Ayı-0 nın kâşanesi;Vazgeçen.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • PERAKENDE SATIŞ MAĞAZASI AÇİLDİ Rızapaşa Yokuşu Geçit Han 54805)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • KEŞİDESİNDE imMö LİRA SUAOİYEGE APARTMAN dairesi PARA'ikramiyeleri MESKEN kredileri HER 150 LİRAYA İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AL KAZ AK Tel:44 25 62)1 Yıldırımlar Geçidi Dane Clark Dorothy Patrick İng.2 Hayatımı Çalan Adam Barry Nelson Türkçe.ATLAS Tel:4498:15)Macera Gecesi Coleen Miller Leslie Nielsen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • İSTANBUL i 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-İ berler 8.15 Şarkılar 8.30 İki E uvertür 8.45 Saz eserleri 9.00 E Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Karışık hafif yemek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • C.H.P.İL KONGRE Cuma günü açılıyor Günaltay Başkanlık için tek aday.Sancar,sadece bir üye olarak çalışmak istediğini söyledi,inönü yarın geliyor CHP.İstanbul İl kongresi hazırlıkları tamamlanmıştır.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • v\İlahiyat Enstitüsü ve Fethiye okulu CUMHURİYET rejimi din âlimi yetiştirmedi.Hurafelerle ve yobazlıkla mücadele halka esaslı din bilgisi vermekle mümkündür.İnkılâbın baskısı altında irtica sindi,fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1958
  • KT ve Balık Kurumu İzmir Fuarında teşhir edilen balıkçılık malzemesini satın alacaktır.Kurum bu hususta teşebbüse girişmiştir.Kambiyo muamelelerinin ikmalini müteakip teslim olunacak malzeme ihtiyaç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • NÂZIM HİKMET MACARİSTAN'DA TÜRKOLOJİ ENSTİTÜSÜNE PROFESÖR TÂYİN EDİLEN KIZIL ŞAİR GEPALLAMOS KASABASINDA BİR MAHKÛM GİBİ TEK BAŞINA YAŞIYOR OZOEMIR GURSO* STRASBOURG festivalinden dönüyorduk.Gepellamo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • SİR ÇOK EVDE YAPILAN ARAMALAR NETİCE ERMEDİ.17 FİRARÎNİN DAĞLARA SIĞINDIĞI SANILIYOR BİTLİS,HUSUSÎ Bitlis Cezaevinden firar eden 17 mahkûmdan hiç biri henüz ele geçirilememiştir.Jandarma ve Polis teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • SÖZ SİRASİ.ÂBİDEMİZ DE OLACAK.Mehmetşimdiye kadar «Vatan için nutuk çekenler» nesli «Vatan için ölenler» in neslini,sadece hatırlayıp anıyordu.Ama şimdiden sonra,bu hatırlayışı ebedileştirecek sizin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • Bıi£Ün Matinelerden İtibaren SARAY SİNEMASI Mevsimin ikinci büyük filmini takdim ediyor VAHŞİ belde RENKLİ AŞK,MACERA VE İHTİRAS Yaratanlar:Peter Finch Ronald Lewis Maureen Swanson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • BAYAN ARANIYOR Seri DAKTİLO yazan bir BAYANA ihtiyaç vardn-Müracaat:Tel:48 15 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • ACELE SATILIK FABRİKA BİNASI 1050 metrekare üzerinde 1020 metre binasiyle trifaze cereyan,suyu bol fabrika binası,1000 kişilik kapalı sinema da olur yanında 2000 kişilik Bahçe sinemasına da elverişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • LİSAN KURSLARI VE HUSUSİ DERSLER htiklil Cdd:dümerbank sokağı BERLITZ LİSAN DERSHANESİ 1 ilâ 10 Ekim arasında açılacak lisan kurslarına öğrenci kaydedilmektedir.BAYANLARA MAHSUS Sabah Kursları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • İstanbul gazetecilerinin 29 Ekim 1958 tarihinde çekilecek olan bahçeli ve çeşitli ikramiyeli eşya piyangosu biletleri satışa çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • Rockfeller Amerikan Kolejine para verecek ANKARA,HUSUSÎ Rockfeller Foundation mümessili Ms.John Marshall dün şehrimize gelmiştir.Rockfeller vakfının her sene Orta Doğu'da yapacağı yardımları tetkik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • Bakımsız cild sizi yaşınızdan büyük gösterir.%4fon Kremleri Cildinizi besler yumuşatır ve teraıetini muhafaza ettirir.Gece ve Gündüz Neslonun Vanishing va Cold kremlerini kollanarak sizde cildinize da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • ShtPHiUM I BU AKŞAM James Audie Dan |Stewart Murphy Duryea RENKLİ GECE GEÇID NİGHT PASSAGE)Aşk,heyecan ve maceralariyle nefis bir film.ilâveten en son dünya havadisleri.NOT:Aboneman biletleri satışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • LÜKS Beyoğlu J^ Sineması Bu akşam 2115 ten itibaren Senenin ilk binbir heyecan ve macera dolu süper sinemaskop renkli filmini takdim etmekle şeref duyar.Yer Altında Dünya Var «WORLD WİTHOUT END» RENKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • ENEK Sinemasında Bu akşam 9.15 ten itibaren Güzel Kadın Kaçakçıları MANNEQUİNS FUR RİO)SCOTT BRADY RAYMOND BURR Biletlerin evvelden aldırılması rica olunur.YURT FİLM)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • 20nci ASRIN ATOMİK HARİKASI m.mmm KRAVATLARI İK» BURUŞMAZ »KİRLENMEZ JS^T İmalât ve toptancı:Divanyolu,Ersoy Pasajı No.1 İstanbul P.K.1042 Tel:22 28 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • ANAîA,&ABM/ÎÇ-İNÎ £Kİ YAPAMIYACA&lM RAKI DAVANILMA7.AKLIYOR,^AGAM,SAAT ALTIDAN SONRA T0PtAMN\A VAŞAĞI VAR.BU VÛZ.&EM KARAKOLU 8oyLuYASıÜP S'İN |ANf MEYHANECİ BARBA,TEK' BAŞINA KESTİRİYOR-VÎCDANJ okun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • ARSA SAHİPLERİNİN DİKKATİNE 60 İLÂ 80 BİN METRE KARE KAPALI EKSİLTME ZARF USULÜ İLE ARSA SATIN ALINACAKTIR İstanbul Sanayi mıntakasında Sanayi Çarşısı kurmağa elverişli ARSA sahiplerinin İmar durumlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • GÖMLEK İŞ MÜNİR REMZİ Marpuççular Akbank üstünde kat 2 No:10.Tel:22 95 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • CİHANGİRDE ARSA İş ihtiyacımız dolayısiyle bir sene sonra 600.000 lira edecek olan Cihangirin en iyi yerinde ana cadde ve köşede 221 metrelik tamamına inşaat yapılabilecek 5 kata müsaadeli kıymetli ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • Çivi ve Tel Çekme Sanayicilerinin Di k k a t i n e:Hususî surette hazırladığımız %100 saf TOZ SABUN'u Fabrikamızdan temin edebilirsiniz.Telefon:22 71 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • Lübnan'da dahilî harb tekrar başlıyor BEYRUT,AA.Polisle Falanjistler arasında dün vukua gelen çarpışmalarda 3 kişi ölmüş 12 Beyrutlu yaralanmıştır.Dün sabahtan itibaren Beyrut'un muhtelif kesimlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • Papa'nın sıhhî durumu iyileşmeye yüz futtu ROMA,A.P.Katolik âleminin ruhani lideri Papa Pius XII'nin sıhhî durumu iyileşmeye yüz tutmuştur.Papa dün etrafındakiler!tanımış,derecesini kendisi koynundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • KIRŞEHİR'DE OTO ÜCRETLERİNE Z A M KIRŞEHİR,HUSUSÎ Otomobilcilerin talepleri üzerine Belediye Encümeni tarafından alınan bir kararla,şehirlerarası otomobil bilet ücretlerine yüzde 33 zam yapılmıştır.Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • Eskişehir Çimento Fabrikası basına teşekkür etti ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Eskişehir Çukurhisar çimento fabrikası idarecileri kendilerini ikaz ettiği için basına teşekkür' etmişlerdir.Fabrika şimdiye kadar sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • Ankara'da 20 günde 6 çocuk kayboldu ANKARA,HUSUSÎ Şehrimizde kaybolan çocukların sayısı artmıştır.Son yirmi gün içerisinde altı çocuk kaybolmuştur.Bunlardan sadece birisi bulunmuştur.Polis,kaybolan ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • ANKARA'DA BİR EŞEK YANDI ANKARA,HUSUSÎ Şehrimizde dün göz göre göre bir eşek yanmıştır.Saime kadın semtindeki bir samanlıkta çıkan yangın yandaki ahıra da sirayet etmiştir.Yangın söndürülemediğinden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • İ.E.T.T.NİN GÜNDE 2500 DOLAR PARÇA VE LÂSTİK MASRAFI VAR İ.E.T.T.İdaresi Umum Müdürü Kâmran Görgün otobüs işletmesinin günlük masrafını izah ederken şunları söylemiştir:Bir otobüs günde 2.5 sent'lik y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • OSMANELİ BELEDİYE REİSİ MAHKÛM OLDU BİLECİK,HUSUSÎ Osmaneli kazası Belediye Reisi Ali Durmaz 2 ay 15 gün hapse mahkûm olmuştur.Üç ay evvel tevzie tâbi lâstikleri fahiş fiatla başkasına sattığı iddiası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • PİYANGODA Kazanan Numaralat Millî piyangonun 7 Ekim 1958 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:472687 numara 500.000 lira 266944 200.000 1013
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • Temyiz âzâlığma tâyinler yapıldı C.M.P.Eski Kırşehir Mebusu Tâhir Taşer de Temyiz Mahkemesi raportörü oldu ANKARA,HUSUSÎ cuoğlu,İstanbul hâkimi Ahmet Adliye Vekâleti,Temyiz Mah-Hikmet Gündüz ve İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1958
  • I Kur'ân her harfle yazılır j İ "TJT UB'ÂNI KEBÎM'İN Lâtin harfleri ile yazılıp yazılmaması,okunup E W\okunmaması dâvasında Diyanet İşleri Biyâsetinin iddiasından E I çıkan mesele pek az lehte ve pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • I HMMMİ.DEMEK İKADiNEmn HA?PEK» Iama_neden erkek KlLlSlNOA DOLAŞIYOR-SUN?ACİK TRıBONE elTMİşTiM maç seyger-VA ONUN İÇ'im 3*YMİŞ 'ErRKEK.UR-BASINI*.SARMAŞ DOLAŞ SEZİN-J/MeYiN!BU ERtfEK &U8Î-OcTVüRMANl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • '^MMMmfâmiMmm ARAD! Si MI?TİP DBSıl_Sİ-NİZoeşu-Sı-I KA^ı ÇOK" I İV;SıtSAZ.OAH4 *H;GENÇ OLSAVCpı.Mi2 OAMA 'Vl OUURDU-ÇUHT £v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • lliililitliliiil Bu KiZı EŞ OLARA K.3iWSIM8K«j:î:i.Vfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • L î 0 N M E L B A ÇİKOLATA FABRİKASI iscı KIZLAR ARAMAKTADIR Adres:Bomuııti F irin SokaK No:39/41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • EMSALSİZ MÜZAYEDE HALİL PAŞA'ya ait çok kıymetli ev eşyası,harika biblo.Bakara altın yaldız 3U takımı,Tuğralı gümüş,sevr avize,Kataloge tablo,altın saat kolleksiyonu ve çegitli emsalsiz parçaların müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • Sayın Müşterilerimize Yaklaşan CUMHURİYET BAYRAMİ dolayısiyle her türlü TÜRK BAYRAĞI lors ve parti bayrakları ihtiyacınızı müessesemizden temin edebilirsiniz.Taşra siparişleri ÖDEMELİ olarak derhal gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • YALNIZ BİR AY İÇİN MEVSİMİN SON SATIŞLARI SERMAYESİNE SATI İstanbulun cenneti Adalara nazır Yeni Çamlıca Ümraniye semtinde Panorama mahallesindeki 4500)parselden son kalan 120)arsanın tevziatına rakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • muntazaman ©PO*RO*N© kullanınız ODO-RO-NO terlemeğe mani olur.terin nahoş kokusunu bertaraf edip günün 24 saati,senenin 12 ayı cazibenize ve şık roplarınıza bekçilik eder.Fevkalâde kullanışlı ve tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • hicri 1378 nebiülevvel 24 Çarşamba 8 EKİM 19 5 8 Güney Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.01 12.02 15.14 17.4ü 19.12 4.25 RLMÎ 1374 £ iul VAKİT vasati ezani 12.18 6.19 9.31 12.00 1.30 10.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • ^i:litli:ililllliillilİ!llili!llll!llllllliU:BALIKÇILIK Gırgır Ağı ve Avcılığı SITKI ÜNER 1 ııl ı ıı ıımıtm;mı 11 i ALAMLT V* toriğin gırgır ile avlanılınası:E Bundan 3-10 sene evveline kadar gırgır a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • Befıkam,dedi,o da benim gibi Hâccül Haremeyndir.O vazifeyi birlikte ifa ettik.Murad,ayağa kalktı,suyu aldı,kadının elini öptü.Safa geldiniz oğlum.Safa bulduk efendim.Hacı Baba daima böyledir.Habersiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1958
  • AN raflanoglu an kapı,gösterdi:Buyur bakalım.Cevat yürüdü,kapının önünde durdu.Taflanoğiu kapıyı açtı:Girip otur,çok bekletmem Bekleyecek vaktini yok.Beş dakika fazla değil Cevat girdi,Taflanoğiu kapi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • NATO KONSEYİME BUDA BULUNDUK t Baştarafı Birincide mek üzere üçlü bir konferansın toplanmasına her zaman taraftar olduğunu bildirmiştir Yetkili İngiliz çevreleri NATO konseyindeki müzakerelerin Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • BAYAR,MENDERES'LE VİLÂYETTE KONUŞTU Dün sabah vilâyette Reisicumhur Celâl Bayar,Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan ve Başvekil Adnan Menderes bir saat kadar devanı eden üçlü bir toplantı yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • BİR KAMYON DEVRİLDİ 7 KİŞİ EZİLDİ AFYON,Hususi Muhabirimiz MUZAFFER GÖKKTAN'dan Devrilen bir kamyonun altında kalan 7 kişi ezilerek ölmüştür.Şoför Mehmet Deligöz idaresindeki Denizli 70114 plâkalı kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • TRAMVAYA ZAM YAPILMAYACAK t Baştarafı Birincide «AKSAKLIKLAR NELERDİR?Belediye Reisi Aygün geçen celse verilen zamlarla alâkalı takriri cevaplandırırken sözlerine «İ.E.T.T.İdaresinin vazifesini bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • Doğu'da yeni bir soygun t Bastarafı Birincide iki pikapı da durduran soyguncular bunlardaki yolcularda da buldukları para,mücevherat ve bütün kıymetli eşynların hepsini aldılar.Bir aralık kendilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • Denizci Norveçiıt meşhur sağlam ve ekonomflv F.M.Deniz Motörleri Gene İTHAL EDİLECEKTİR Sıra kavdı için aşağıdaki firmava müracaat:İR VİN LASTER VE ORT.Galata Rıhtım Cad.Hovagimyan Han kat 5 Tel:49 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • İthalâtçı Tüccarlarımızın Nazarı Dikkatine ODALAR BİRLİĞİNDEN TEBLİĞ EDİLMİŞTİR.İthal Malları Fiat Kontrol Komitesi 30 Eylül 1958 tarihli içtima ında.1 Maliye Vekâletinin 8 Eylül 1958 tarih ve 36372 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • Hem yazlık,hem kışlık,Elektrikli Tren ve Belediye Otobüsleri sayesinde İstanbul'un vasıtası en bol,rahat ve yakın semti;Büyük Oteller Gazinolar Eğlence yerleri Çarşılar Parklar Büyük Plaj ve diğer spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • AMERİKAN MENŞELİ Tanınmış bir markanın her çeşit lâstiklerini ithâl etmek isteyenlerin 44 64 27 44 45 78 No.Telefonla müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • B ÂLI OCLÜ KUSTÜYÜ FABRİKASI SUlfANHAMAM CAKMAKtHAR SANDAIVACII AK SOKAK K.16 rıı mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ KUÇUK IIIEşjÎmJÜİİ TELEFON 27 42 1Q SATIL* I K EMLÂK a SAT.ev,Küçükyahda.Mür:Komisyoncu Süleyman.YUNUS istasyonu ile Yakacık yoluna yakın,fabrikalık arsalar.47 15 28 ÜSKÜDAK Sultançl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • Bin Liraya 2 Odalı Daireler Bin Liraya 3 Odalı Daireler Bin Liraya 4 Odalı Daireler Bin Liraya Geniş Dükkânlar BU ŞERAİTLE 68 MÜRACAAT DAHA KABUL EDİLECEK VE SONRA %50 ZAM YAPILACAKTIR.10 GÜNDE 102 DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • USTA DOKUMAĞI ARANIYOR Dolgun ücretle usta dokumacıya ihtiyaç vardır.Müracaat:Öz Pamuklu Mensucat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.Zeytinburnu Demirhane Cad.Beşkardeş sokak Gürsoy han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1958
  • Piyale değilse isfemem.Şimdi lokantalarda bile makarna ısmarlanırken marka tasrih ediliyor ve ağzının tadım bilenler ısrarla PlYALE istiyor.Çünkü PlYALE lezzetlidir.nefistir.en besleyici gıdadır.PiVÂL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.10.1958
  • Galatasaray bugün K.Paşa ile oynuyor Saat 15,15 de başlayacak maçın hakemi f.Talu G ALATASARAY Kasımpaşa karşılaşması altıncı haftanın mühim müsabakalarından biridir.İki takım da çetin geçmeye namzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • GALATASARAY Adana'ya gidiyor Galatasaray futbol takımı Adanada maç yapmak üzere anlaşmıştır.Ancak,tayyarede yer bulunmadığından vasıta temini için araştırmalara başlanılmıştır.Muhtemelen evvelâ Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • I SAMİ ÖNEMLİ] M y Afifi Bayak müsabakasını Fenerbahçe kazandı.Resimde,takımın son adamı Aydın,bayrağı almış,fırlıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • Gül Kupası Müsabakaları Büyükler ve Kızlar arası Gül kupası müsabakalarına dün devam edilmiştir.Bir puan mücadelesinden ileri gidemeyen yarışlarda kayda değer bir derece elde edilememiştir.Puan durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • BASKETBOL LİGİ erken başlıyacak Sportif Oyunlar Ajanlığı bütün kulüplere basketbol lig maçları çalışmalarına başlamalarını ve lisanslarını hazırlamalarını bildirmiştir.Spor ve Sergi Sarayının sanayi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • G.Saray Beşiktaş Ankara'da oynuyor Galatasaray ve Beşiktaş takımları devre arasında Ankara'da dörtlü bir tumuada karşılaşacaklardır.Kulüp sözcüsü Necdet Çobanlı bu lebeple,Fenerbahçe İle ancak bu turn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • GÜREŞ MİLLÎ TAKİMİ PEŞTE'YE GİDEMİYOR Güreş milli takımımız Aralık ayında Budapeşteye tahsisatsızlık sebebiyle gidemiyecektir.Mayısta şehrimizde yapılan Greko Romen müsabaklarmın revanşı mahiyetinde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • Güreşçilerin çalışması devam edecek Greko Romen Güreş Millî takımımızın idmanları haftada bire indirilmiştir.Tahsisatsızlık sebebiyle Roma enternasyonal turnuasına iştirak edemiyen Greko Romenciler,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ] mi TI Uf* I Pun fevkalâde bir oyun çıkararak Garnizon takımına bej gol kazandıran K.Ahmet,Sarıyer'in durduramadığı tek elemandı.Kefil» I IH w I UUL «imde,K.Ahmet'in attığı altıncı Garniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] SZOBEL VE NEMLİ Sabık Istanhıılspor antrenörü Szobel,ikinci profesyonel kümeye düşen Emniyet ile dün mukavele imzalamıştır.Yukarıdaki resimde,Szobel ve Pıza Nemli,Noterden çıktıktan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • EMNİYET HÂLÂ SONUNCU DURUMDA Liglere büyük bir süratle giren ve ilk iki haftada 12 gol atan Feriköy'ün Beylerbeyi ve bilhassa Süleymaniye ile golsüz berabere kalarak liderliği Sarıyer'e kaptırması:Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • II.Prof.Küme Maçları kritik safhaya girdi 4 üncü hafta sonunda iddialı takımların fazlalığı,zevkli müsabakalar olacağına bir işarettir 5 KİNCİ profesyonel küme I lig maçları,daha dördüncü haftanın son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • isveç güreş ÂLEMİNDE SKANDAL İSVEÇ,HUSUSÎ İsveç Milli Güreş takımının en gözde elemanları diskalifiye edilmişlerdir.İsveç güreş âlemini derin bir teessüre düşüren hâdise,İsveç Güreş şampiyonası yapılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • NACİ KADRODAN affını isteyecek Moralinin bozuk olduğunu ileriye süren Fenerbahçe kaptanı Naci Erdem'in millî takım kadrosundan çıkarılmasını isteyeceği bildirilmektedir.Naci'nin bu teklifine Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • Fenerbahçe mevsimin ilk kampında Fenerbahçe,yarın Karagümrükle yapacağı lig maçı için dün aksam Kilyosta tam kadrosuyla kampa girmiştir.Sarı-Lacivertli futbolcular maç gününe kadar kampta kalacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • NECATİ NAKKAŞ Rekor kıran emektar Yüzme Maratonu Rekorla Sona erdi Maraton yüzme yarışı dün,Anadolukavağl Kızkulesi arasında yapılmıştır.İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünden Nejat Nakkaş,yarışlar sırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • Udinese ve Nimes F.Bahçeyle maç yapmak istiyor İtalyanm şöhretli takımlarından Udinese 20-30 Ekim tarihleri arasında İstanbulda maç yapmak için Fenerbahçe kulübüne müracaat etmiştir.Udinese takımı her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • Beşiktaş kaleci Necmi için harekele geçti Beşiktaş idare heyeti,kaleci Necmi'ye verilen iki aylık cezanın indirilmesi için Merkez İstişare Heyetine müracaat edecektir.Kulüp Reisi Enver Kaya «Beykoz'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • Millî Takıma dair Millî futbol takımı-mızın hazırlıkları,bir millî futbol takımının UuLIbLS&I taazzuvuna hizmet etmekten uzak çakışmalarla,üçüncü haftasını da idrâk etti.Geçen Ağustos ortasındanbeıifu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • %A w« ¦M y| 1K v-v [SAMİ ÖNEMLİ] FIITRflI 0111 AR FÖI Mi"' taklm namzetlerinin dünkü antrenmanında ciddiyetten başka herşey vardı.Futbolcular kâh gruplaşarak "U I DUkUULHlı LULCcai I Un bir köşeye çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • KISA HABERLER BEŞİKTAŞLI futbolculardan Sofyanidis,ayağındaki sakatlığın tedavisi İçin bugün Bursa'ya gidecektir.Genç futbolcu bir hafta sonra şehrimize dönerek idmanlara başlayacaktır.VOLEYBOL milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • II.PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar o G B M A Y P Sarıyer 4 3 1-947 Feriköy 4 2 2 12 1 6 Anadolu 4 3-1746 Taksim 4 2 118 4 5 Hasköy 4 2 117 4 5 Süleymaniye 4 3 1 4 5 3 Beylerbeyi 4 3 1 5 7 3 Yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • İKİ ZİHNİYET MEŞHUR Gunnar Gren.36 yasında milli takıma seçildiği kendisine bildirildiği zaman,beklenen sevinci gazetecilere gösteremediği için,basının ve hayranlarının şiddetli tenkldlerine mâruz kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.10.1958
  • At aman F eder a syonlara otoritesini hatırlatıyor Umum Müdür:"Müstakil hareket etmelerine isin veremem.dedi BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman «Federasyonların müstakil hareket etmelerine müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor