Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • EYÜP SABRİ,ARKADAŞIMIZ FAHİR ERSİN'LE KONUŞURKEN,DİYANET İŞLERİNİN KAPICISI DİĞER GAZE-TECİLERİN İÇERİ GİRMESİNE MÂNİ OLUYOR.[Telefoto MİLLİYET Ankara İstanbull Eyüp Sabrı ilk defa konuştu Bâzı gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • ¦an» Diyanet İşleri Reisi Eyüp Sabrı Hayırltoğlunun Batı Trakyadaki «Sebat» gazetesinde Kur'ânın Latin harfleriyle neşri hakkında çıkan fetvası üzerine din adamları ve T.M.TJ?şu şekilde konuşmuştur:BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • PAPAYA ielç geldi Geç vakit yapılan açıklamada Papa'nın sıhhî durumunun düzeldiği bildirildi ROMA.A.P.Katolik âleminin ruhanî lideri Papa Pius XII'ye,beynindeki bir kan pıhtılaşmasından mütevellit fel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • Assali istifa etti ŞAM,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı Cemal Abdunrıâsır ile ihtilâf halinde bulunan Suriye başbakanı Sabri Assali,dün Abdünnâsır'a istifasını vermiştir.Assali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • Bayar,Millî Sanayi Sergisini dün açtı Koordinasyon Vekili sanayiimizi izah ederek muhalefete çattı.Sergiyi ilk gece on bine yakın ziyaretçi gezdi TÜRKİYE Millî Sanayi Sergisi dün saat 16.10 da Reisicu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • IA.P.1 YARAI I RUM fiFMAl FRİ Bir İ"»'1'2 kadınının Rumlar tara-MflMLI RUHİ ULnyLtril fmdan vurulmasını müteakip tahkikata girişen İngiliz askerleriyle Kıbrıslı Rumlar arasında hâdiseler vııkuagelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • İLERİ,URFA'DA HADİSELİ BİR KONUŞMA YAPTI C.H.P.tilerin protestosu ile karşılaşan Vekil bâzı sözlerini geri aldı UBFA,HUSUSÎ Nafıa Vekili Tevfik İleri dün şehrimizde hâdiseli geçen bir konuşma yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • Halûk Şaman:"Grev,bir parti mes'elesidir dedi İşçi Sigortaları Birliği merkezini ziyaret eden Çalışma Vekâleti Vekiline verilen dilekler listesinde sekiz madde yer alıyor [NECMİ ONUR] ÇALIŞMA Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • [İLHAN DEMİRELJ İstanbul'un kurtuluşu İstanbulini Kurtuluşunun 36 ncı yıldönümü dün hararetli bir şekilde kutlanmıştır.Bayram münasebetiyle şehir bayraklarla donatılmış ve Taksim Meydanında bir geçit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • GÜLEK HESAP soracağız dedi İzmir il kongresini Yurfoğlu grubu kazandı.Genel Sekreter C.H.P.nin kinci olmadığını bildirdi İZMİR,HUSUSÎ ¦ZMİR C.H.P.lileri dünkü I kongrelerinde,«Gelecek seçimde iktidara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • Bir tren kazasında 7 kişi yaralandı ADANA,Hususî Karkamış istasyonundan gelmekte olan Cenup ekspresinin kopan bir vagonu 4 yolcu ile personelden 3 kişinin yaralanmasına sebeb olmuştur.Güney ekspresi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • Tophane Yarın Açılıyor Yolun 3 şeridi bitmediği için trafik şimdilik kayıtlı olacak TOPHANE ile Dolmabahçe arasındaki yolun bir şeridi yarın trafiğe açılacaktır.Yolun 3 şeridi de ikmal edilmemiş olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • OKUL ve ÜNİVERSİTE Ders kitapları,yardımcıları ve çeşitli neşriyat İSTANBUL KİTABEYİ Beyazıt,Sahaflar Çarşısı No:5 İstanbul Tel:22 81 44 NOT:İsteyenlere posta ile ödemeli olarak gönderilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • Burdur Mebusu Kayaalp "Tebliğ muhalefeti birleştirmez,Hür.P.ye paydos dedirtir,dedi CMP.Hür.P.ve Köylü Partisinin birleşmesinin tahakkuku için çalışmalara başlanırken,teklif Hür.P.de ihtilâfa yol açmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1958
  • NATO I ÇÂRESİ Konsey Kıbrıs cesaret verici 3İR HAL ARIYOR göıüşmeleıinin olduğunu belirtti Kıbrıs'ta Türk Belediyelerinin kurulması için hazırlık başladı E.O.K,A.dün de 3 ingiliz askerini öldürdü.200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ XV.Millî Türk Tıp Kongresi Türkiye Sağlık Plânı Nasıl Olmalıdır?GEÇEN hafta Ankarada.yalnız hekimler arasında değil,efkâr-ı umumiyede de büyük alâka uyandıran iki milli tıp kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • Vatan caddesinde Dişçi Okulu inşâ edilecek Beyazıttaki Dişçi ve Eczacı okulu istimlâk edilecek,ve Vatan caddesinde yeni bir Fakülte binası inşa edilecektir.Dün beraberinde Reis muavinlerinden Sedat Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • Otomobil kaçakçısı 3 kişi mahkûm oldu Otomobil kaçakçılığından Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Manfred,Lui Bedhenef,Jurgen Bauven.Hulusi Tirelioğiu ve Enver Selvi'nin duruşmaları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • Ozei okulların zam tatbiki tahkik ediliyor Şehrimiz Özel Okul idarelerinin kendiliklerinden zamlı tarife tatbik etmeleri hususu tahkik edilmektedir.Bu maksatla,kurulan yeni bir komisyon,bahis konusu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • VEFAT Sürmene eşrafından merhum Mustafa Çolakoğlu'nun mahdumu,Münife Çolakoğlu'nun eşi,Ömer,Ali,Hasan,Şaban,Habib Çolakoğlu'nun ağabeyleri,Dr.Kenan Çolakoğlu,Kâniye Sezer,Nermin Böke ve Sevim Süer'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • TEŞEKKÜR Ailemizin kıymetli varlığı,sevgili oğlum Ergun Tezel'in ameliyatını muvaffakiyetle yapmak dirayetini gösteren İşçi Sigortaları Nişantaşı Hastahanesi Ortopedi Şefi pek muhterem Operatör Doçent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • lüftiYENiN RK HAHAM BilMEC£ HER HAFTA 700 LİRA VERİYOR 2.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • SAYIN DOKTORLARA MÜJDE 150 ve 10 mili Amperlik RÖNTGEN CİHAZLARI gelmiş ve satışa arzedilmiştir.OPTİK TİCARET Galatasaray,Yeniçarşı DARFİLM Han No.40 Tel:44 12 57 44 32 51 44 84 91 44 84 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • TÜRK TİCARET BANKASI İKRAMİYELİ GRUP MEVDUATI 25 İSABET Ömür boyunca aylık gelir 30.000 liraya kadar sermaye Zengin para ikramiyeleri w Apartman daireleri Tafşlljât için w diselerimiz emrirlizdgâirf*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Operet melodileri 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • OĞLAK BURCU i Uf B İKİ [22 Aralık 20 Ocak] Bir şeyi kendinize dert ediyorsunuz.Belki de bugün değmediğini göreceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sizin istemediğiniz insan size en iyi hislerle bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Düşme;Biricik;Bir nota.2 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 r j bariyle pek büyük J olan;Sergerde.3 Bilgi;Tersi 2 hane;Zaviye.4 Gürültü patırdısız *5 Us.5 Tuğgene-î ralin eski adı.6—4 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • YAP* ve KREDİ BANKASI İkramiye Apartımanları hazırdır,kazananlara derhal teslim edilir,Arzu edenler binaları gezebilirler.Çekilişler her zaman hesap sahiplerinin huzurunda yapılır.Bankamızda hesabı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • Kızılay,öğrencilere bir milyon 800 bin lira dağıttı Kızılay tarafından 1957 yılı içinde Yüksek Tahsil Gençliğine 1.037.501 lira tutarında yardım yapılmıştır.Bunun haricinde,ilk,orta,lise ve Teknik Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • Karaborsa maç bileti satan genç mahkûm oldu Millî Korunma Mahkemesi dün üç mahkûmiyet kararı vermiştir.Fahiş fiatla yemek satmaktan sanık Kapalıçarşı'da lokantacı Zare Gülyan ile,bir maç biletini 10 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • ÇEKİLİŞE 3 GÜN KALDI TÜRK EKSPRES BANKER Apartman Arsa Para Hanımlar keşidesi T.E.Bişde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • r Türkçe Enayiler Norman İng.2.haf-SINEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Korsikalı Kardeşler Douglas Fairbanks Jr.Türkçe.2 Kadınlar Hapishanesi Joan Taylor Richard Denning İng.ATLAS Tel:449835)Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • Muhallebiciler de zam için müracaat elti Belediye,teklifi inceledikten sonra Dernek temsilcileri ile bir toplantı yapacak Muhallebiciler de tarifelerinin arttırılması için Belediyeye müracaat etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • Dergisi Yılın çocuk Cumhurbaşkanını ve Başbakanını seçiyor.2.sayı YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • PERAKENDE Satış mağazası açıldı Rızapaşa Yokuşu Geçit Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • j Arabça Kur'âıı ve Laiin harfleri l GER herhangi bir gayri mes'ul şahıs,lı Kur'ân-ı-Kerîm'in Arapça asıl metninin Lâtin harflerine çevrilmesi caiz olmadığı İ iddiasını ortaya atsaydı,yobazlığına veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1958
  • KABUL EDİLECEK 3600 ÖĞRENCİYE MUKABİL,MÜRACAAT EDEN 7289 ADAYIN SIRALANMASINA YARIN BAŞLANACAK İstanbul Üniversitesine bu devre alınacak 3600 öğrenciye karşılık,7289 kişinin aday kaydını yaptırdığı dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • Formozada dün ateş kesildi Komünist Çin,Milliyetçilerin Keınoy'a ikmal y a p m a 1 a r ı ıı a ses çıkarmıyor TAİPEH-A.P.Kemoy adasını 44 günden beri ateş yağmuruna tutan Kızıl Çin bataryaları dün susm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • giORimM Ma» SIRASlvi.SARRAF ON yaşındaki Uğur Gürbüz mini mini yüreğinde henüz teşhis etmekten âciz olduğu «hamiyet»» duygusunu taşıyan tek çocuğumuz değildir.Nazilini sarraf Yusuf beyin kendi hamiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • gol kralı sait hopsait BU KİTAP YALNIZ MİZAH ROMANI DEĞİL,SPOR DÜNYAMIZI BİRBİRİNE KATACAK BİR HİCİV ŞAHESERİDİR.YARIN ÇİKİYOR Adres:Cağaloğlu,Gazi Sinanpaşa sokağı No.10 kat:3 Taşraya ödemeli yollanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • ABDÜLC ANBAZ'IN MACERALARİ ONSOZ.ZAMANIMIZDA INS&NO&IUNUH HA.REKETLERİ DAHA KO-LAY OLDU,BANKALARINA çElMB TAKMAK USTA U&l ARTTI,DALKA.VUKUJK.YûLTAKUK,DOLANDIRICILIK,ıFTİPft ALDI YÜRÜDÜ-VİCDAN BİRDEN B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • E L K A, H»af" ™h3 Fabrikası mamûlâtı,en yüksek kaliteli düralit evsafındaki plâkalardan mubayaa etmek isteyen müteah hit,marangoz ve bilûmum ihtiyaç sahiplerinin aşağıda gösterilen satış yerine müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • BOSSA T.A.O.Hazırlattığı yeni çeşitler için sipariş kabulüne başladığını İstanbul toptan manifatura müşterilerine arzeder.Müracaat:Sultanhamam,Gürün Han 6 ncı kat No:606 Telefon:27 28 37 27 13 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • Serbest NÎCHELIN Lâstikleri Satışı Yeni gelecek partiden satışa başladık.METİN BAYRAKTAR Sirkeci Darüssaade sokak No.7 l/A Tel:22 77 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • Dünya Bankası ve para fonu toplantısı başladı YENİ DELHİ,AP.Dünya Bankası ve Milletlerarası Para Fonunun yıllık toplantısı dün açılmıştır.Eisenhower'in,yaptığı 3 teklif Amerika Maliye Vekili Anderson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • Muhtar seçimi 30 Kasım'da olacak Gerekli hazırlıklara başlanması hususu dün ilgililere bildirildi ANKARA,HUSUSÎ Muhtaı* seçimleri Kasım ayının 30 una tesadüf eden son Pazar günü yapılacaktır.Bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • I Gevher olan toprak E ECEN Perşembe günü Yunus Seramik Fabrikasının açılış E E J£ merasiminde bulunmak üzere bu muazzam sınaatm mües-E sisi doktor Nejat Eczacıbaşı tarafından davet edilmiştim,davete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYI DÜKYA f*ni*liîf fi ÜNÜ Şehrimiz çocuk yuvalarındaki çocuklar tanımadıkları büyüklerinden hıdive al-1/UldSM ^UfUUlV UUnU mışlardır.Dünya Çocuk Günü,dün bütün dünyada olduğu gibi şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • Kuşadası Belediye Reisi D.P.den istifa etti İZMİR,HUSUSÎ Kuşadası kazasının D.P.li Belediye Reisi Rauf Özsürücü,ile Belediye Meclisinden iki âzâ dün partiden istifa etmişler ve her üçü de İstanbul'a g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • BFI HİN SATMAK İSTİYOR Anlaşmaya varıldığı takdirde,4ay!ıkbirmehilden sonra otobüsler peyderpey teslim edilecek Belediyeye muhtelif firmalar otobüs satma teklifinde bulunmaktadır.Evvelce 1000 otobüs s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • FİLM BORÇLARIMIZIN DURUMU BELLİ DEĞİL Türk film ithalcilerinin Amerikan film kumpanyalarına olan borcu hakkında yapılmakta olan müzakereler henüz netice vermemiştir.Amerikan kumpanyalarını temsilen me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • KONYA SAVCISI TEMYİZ ÂZASI OLDU KONYA,HUSUSÎ Konya Savcısı Ömer Koni,Temyiz âzâlığına tâyin edilmiştir.Koni.yirmi yıllık memuriyet hayatının dörtte üçünü Konyanın Akşehir Karapınar ilçeleriyle merkezd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1958
  • I I I I i I I I i I I 1 I I I I I I I Çok zengin 27 Ekim çekilişinin HUŞU Bu,yıllık bir ikramiye plânı değildir Yıllık bir ikramiye plânına bedel 1 Milyon lirayı Türkiye İş Bankası yalnız tek bir çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.10.1958
  • ALLAHUK ALİ BEY SOVA ALDIM.f="iîeçA AL.Oi;A.ARTIK OTURMA ODASININ)DUVAKLARINI BOVAMAM DIVEME2SİN~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1958
  • Haydi,dedi,bu akşam bizim menzile gidelim,lokmayı beraber edelim.Murad:Efendim,dedi,benim için en mükemmel ziyafet,ruhumu tatmin eden sözlerinizdir.Hacı Gaffar:Öyledir,fakat insan oğlu zekâ,anlayış,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1958
  • llllini!l!lll!iy=I Mektup Yazma Haftası j Ve Hâtıra Pulu| 5 Ekim aymın ilk pazar gününden 5 Ekimden)j| itibaren içinde bulunduğumuz bir haftalık dev-re bir çok memleketler tarafından «Mektup Yaz-j| ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1958
  • mukemmetl,Bir lŞ OLOü.HAKİKAT OKTAVA ÇiKTiĞı VE SUÇSUZ OL.Oı_£3uı/ŞA_ANUAŞıu-OtGı İÇİN «HÜtCÜbetten BÎR tAVL OZAAO DA STi/wi nîm ya.•CAUANAAASlNA ON AYAK.OuDuGU İÇİN AF^EDil-ECEK MİŞ iavu tazminat vv.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1958
  • itoevo DİZEL İSVEÇ MALI VOLVO DİZEL KAMYONLARI:L 385 115 HP,7,5 tonluk,son sistem D 67 B dizel motörü.L 395 150 HP,10 tonluk,son sistem D 96 B dizel motörü.Her iki tip,hava frenli,takviyeli şasili ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1958
  • Al Olmasaydı buraya gelmezdim.dememek İçin kendini güç tutup:Taflanoğlunu görmek istiyorum,dedi.Sebebi?Bu sefer Cevat'ın dişleri gıcırdadı,fakat trendini yine tuttu:Hususî bir iş.Sekreter bir kâğıt ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • PEK YAKINDA A"\Ö A.I.K.Marka Otomatik Şofbenleri Piyasaya Arzedilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • SATILIK «Kelvinatör» buz dolabı.«Raleigh» bisikleti,«Marconi» ve «RCA» radyoları,3 devirli pikap,odun sobası,2 yatak odası,«Mappeland Web Bürosu» divan koltuk,masa ve oyuncaklar,7,9,10 ve 11 Ekim günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • ftfiliisgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1378 7 1374 Rebiül-j evvel EKİM Eylül 23 1 19 5 8 24 VAKİ r VASATİ EZANI Güneş 6.00 12.16 Öğle 12.02 6.17 ikindi 1' 15 9.30 Akşam I 13 12.00 Yatsı 19.13 1.30 imsak 4.24 10.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • IIIMI1II iF'fek çorap:5 ı/aâıfl Elastikiyet:Yeni Grand-Düşe nylon çorabının elastikiyeti harikuladedir.Mükemmel surette bacağı sarıyor.Sağlamlık:Piyasaya sürülmeden evvel her çorap,sağlamlığı bakımınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.0.MÜDÜRLÜĞÜNDEN S/S ÇORU Istan buldan Amerika limanları için eşyayı tüccariye alarak 10/10/1958 tarihinde New York ve Amerika limanlarına müteveccihen hareket edecektir.Sayın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • Mütercim Aranıyor Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden Giresunda istihdam edilmek üzere İngilizce.Almanca ve Fransızca lisanlarına bihakkm vakıf bir mütercim alınacaktır.Taliplerin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • SATILIK APARTMANLAR İBALimi.Şii.YILDIZ BEŞİKTAŞ ASFALTI ÜZERİNDE Kurduğu Balmumcu mahallesinde yeniden inşasına başladığı 5-6-7 odalı daireleri satışa arzetmiştir.İBA Limt.Şti.Beyoğlu Tünel İstiklâl c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • İTHALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE BATI ALMANYADAN:NOVUS marka PERFORATOR,TEL ZIMBA VE YAZIHANE LEVAZIMATI VE CLARY MARKA RULOLU ELEKTRİKLİ HESAP MAKİNESİ İthâl etmek isteyenlerin acele her gün saat 12-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • SEDEF REKLÂM BU AKSAM 20.30 da İstanbul radyosunda Spor Dünyası PROGRAMINI DiNLEYil İZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ TELEFON 27 42* 10 SATILIK EMLAK MAHMUTPAŞA Tarakçılarda satdükkân.İmar durumu mevcut.Divanyolu Tahsinbey handa Ali Çelik.A BEŞ katlı sat.bina,Kadıköy Bahariye caddesinin en güzel yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • BUGÜN KÜÇÜK EMEK Sinemasında MAĞLÛPLARIN İZTİRABI PİERRE CRESSOY ANNA MARİA FERRERO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • 42 Kanunla 78 hükmünde yapılan tadilleri ve ilgili bütün mevzuatı muhtevi,izahlı T.C.EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Yazan FERİDUN E.GÖLÖNÜ Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Personel ve Sosyal İşler Müdürü Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • Bayar,Milli Sanayi Sergisini dün acfı ğ Baştarafı Birincide Açılış konuşmasını koordinasyon vekili yapmış,muhalefete hücumla demiştir ki:«Uzun yıllar boyunca ihmal ve iktisadı-az gelişmiş bir memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • Gazete kâğıdı hakkında henüz bir karar yok ANKARA,HUSUSÎ Gazete kâğıdı fiyatlarının ve satışının serbest bırakılacağına dair bâzı gazetelerde çıkan haberler sanayi vekâleti ve kâğıt fabrikası yetkilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • EYÜP SABRI İLK DEFA KONUŞTU t Baştarafı Birincide ta olduğu görülmektedir.Dinin kutsiyetini ve Kur'anııı mehabetini rencide eden bu vaziyet arapca kelimelerin okunmasını kolaylaştırmak için kullanılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • GÜLEK HESAP SORACAĞIZ DEDİ t Bastarafı Birincide edersen o kadar çok bulacaksın.Bulacaksın,değişeceksin,çâre yok.Gülek,bundan sonra seçim yolsuzlukları iddialarına temasla,1946 seçimleri hakkında ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • NATO BİR HAL ÇARESİ ARIYOR t Baştarafı Birincide eden müzakereleri yakından takibeden bir kaynak,vaziyetin daha ümitli göründüğünü ve yarınki toplantıda bir hal çâresi bulunabileceğini söylemiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • Halûk Şaman:"Grev,bir parti meselesidir,dedi Baştarajı Birincide ¥ZM Hususî sektörde çalışan İşçiler,sosyal yardımlardan daha çok istifade ettirilmelidir.WJM Sendikalar kanunu yeniden gözden geçirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • Dayak atan Komiser Savcıya ifade verecek Bedri Gülgünoğulları adında bil kahvecinin.Emniyet Müdürlüğünde falakaya yatırılarak dövüldüğü iddiasiyle ilgili tahkikata Savcılıkça devam edilmektedir.Savcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1958
  • Birleşme fikri Hür.Piçinde ikilik yarattı t Baştarafı Birincide lâfa yol açmıştır.Bunun bazı partililerin istifalarına sebep olacağı söylenmektedir.Muhaliflerin liderliğini Burdur mebusu Behçet Kayaal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.10.1958
  • Haftanın Maçları Belli Oldu Fikstür aynen tatbik ediliyor.2.küme programı da açıklandı PROFESYONEL Lig Tertip Komitesi dünkü toplantısında,yedinci hafta maçlarının fikstürdeki sıraya göre oynanmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Adalet,Kilyos'ta Kampa çekildi Adalet profesyonel kadrosu dün sabah Eyüp sahasında çalışmıştır.Antrenör Musa Sezer'in kayınpederi vefat ettiği için antrenmana Selâhattin Torkal ve Sadri Usuuğlu nezare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • İstanbul Ankara gençler atletizm müsabakası Cumartesi ve Pazar günü Ankarada yapılacak olan Ankara İstanbul gençler atletizm müsabakalarında İstanbul takımını temsil edecek at-letler yarın saat 18 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • NURİ TURAN Çalışmanın mükâfatı Rekor Jandarma Gücü Puanlı Atletizm Şampiyonu oldu TÜRKİYE Kulüplerarası Puanlı Atletizim Şampiyonasını Jandarma Gücü 26295 puanla kazanmıştır.İkinciliği 26095 puanla Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • 11 inci adam MİKRO Mustafa gol atıyor.Kolları havada.Bir kucaklayışı,bir alâkayı bekliyor.Boşuna bir bekleyiş bu.Sonra başını önüne iğiyor,küçücük adımlarla santraya doğru yürüyor.Kimbilir ne kadar üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Eskrim Ajanı Seyyit Mısırlı dün istifa etti Yedi seneden beri Bölge eskrim ajanlığını muvaffakiyele yapan Seyyit Mısırlı bu vazifesinden dün istifa etmiştir.Mısırlının istifasına sebep olarak,eskrimci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Sakatların durumu Sarıyer Eyüp maçında kolu kırılan Münacettin iki ay futbol oynayamayacaktır.MESTJD İDMANLARA BAŞLIYOR Cerrahpaşa Hastahanesinde bir ameliyat geçiren Kasımpaşa'lı Mesut önümüzdeki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Garnizon Takımı Sarıyer'le oynuyor İstanbul Garnizon takımı bugün Mithatpaşa Stadında saat 10 da ikinci profesyonel kümeden Sarıyer'le karşılaşacaktır.Ordu takımımızın tesbiti bakımından İstanbul Garn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Feridun Bugeker Almanya'ya dönüyor Senelik iznini İstanbul'da geçiren Fenerbahçe'nin eski santrforu Feridun Bugeker bir hafta sonra Almanya'ya dönecektir.Hâlen Stutgart Kickers kulübünde oynayan millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Muzaffer Selvi Ceza Heyetinde Balkan şampiyonasına iştirak eden atletlerimizden Muzaffer Selvi,Sofyada kafile disiplinine uygun olmayan harekette bulunduğu iddiasiyle hazırlanan raporla dün merkez cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Armin Hary sakatlandı SARREBRUCK,TÜRKTEL Avrupa 100 metre şampiyonu ve 100 yarda rekordmeni Armin Hary,Wummortal'da yaptığı son müsabakadan sonra sol dizinden ciddî surette sakatlanmıştır.Doktorlar,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • BESÎKTAS F.GÖK A Yİ şikâyet etti Remondini anlaşmazlığı Teknik Komire'nin istifasına gidiyor BEŞİKTAŞ Kulübü Reisi Enver Kaya,hakem Faik Gökay'ı «taraf tuttuğu iddiasiyle» Futbol Federasyonu Reisi Orh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • REMONDiNi GENE AFFETTİ Antrenör Remondini.Fenerbahçe Beşiktaş maçının haftayımında kendisini şişe ile başından yaralayan Beşiktaş taraftarı Muammer Tatlıcı ile dün Savcılıkta barışmış hâdise şikâyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • K&riğümrûk'ûn 3 Büyüklerle maç/»rı1* J sır-aeldt.PÜSSIUIN DOSTU ATcŞ RDİ tluA+
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Görmemezliğe gelmek.EĞER bugünlerde yeni yeni Türkçe öğrenen birisi bizim «Görmemezliğe gelmek» tâbirimizi işitip de «Ne demektir?diye bana sorsaydı,ona tam bir fikir verebilmek için geçen Pazar Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Ataman Berkso^ ihtilâfı kalkiı Beden Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman dün Güreş Federasyonu Başkanı Seyfi Cenap Berksoy ile görüşerek aradaki ihtilâfı kaldırmıştır.Tahsisatsızlık sebebiyle bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Balkan memleketleri Basketbol Turnuası Balkan memleketleri,Türkiye,Yugoslavya,Bulgaristan,Romanya,Arnavutluk ve Yunanistan arasında,Balkan basketbol turnuası 1959 senesi sonlarında Sofya veya Bükreş't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • SZOBELLE Emniyet9,te Geçen mevsim İstanbulspor'u çalıştırmış olan Szobelle Emniyet kulübüne antrenör olmuştur.Dün akşam toplanan profesyonel ikinci küme tertip komitesi,Hasköy maçında üç futbolcusunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Spariak bu ay geliyor Vefa kulübü Bulgaristan'ın Spartak takımını iki karşılaşma yapmak üzere şehrimize davet etmiştir.Dün Bulgar konsolosluğunda imzalanan anlaşmaya göre Spartak 28,29 ekimde İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • 4000 kişilik açık hava sahasının inşaatı başlıyor 21-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 1959 Avrupa Basketbol Şampiyonası için,Dolmabahçe Stadı civarında 4000 kişilik bir açık hava saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • ÖZDEMİR GÜRSOY] KARAGİİftöRÜK'Ll LER Karagümrüklülcr dün sabah Vefa stadında antrenman yapmışlardır.Resim,ann hvkul trenör H.Ozyazıcı'nm etrafında F.B.maçına hazırlanan futbolcuları gösteriyor.Altıncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • SİNASİ ATAMAN ARMANIN İŞİNE son vermedik dedi U.Nüdür,çalışma olmadığından kadroda tasarruf yapıldığını söyledi BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman,«C.Arman'ın işine son verilmediğini» söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Fenerbahçe Stadyomu Satılıyor FENERBAHÇE İdare Heyeti mevcut stadyomu parselleyerek satmak ve buradan temin edilecek para ile 80.000 kişilik yeni bir stadyom inşa etmek kararındadır.İdare heyeti bu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • Voleybol Teşvik Turnuası 11 Ekimde başlıyor İstanbul Voleybol Teşvik Turnuvası 11 Ekim Cumartesi günü Kadıköy kapalı salonunda baglayacaktr.Musaba,kalaf eliminasyon usulü ile yapılacak.Galatasaray ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • HAFTANIN İLK maçına hazırlık Kasımpaşa takımı yarın Galatasarayla karşılaşacaktır.Profesyonel kadro dün Ali Sami Yen Stadında Cihat Arman'ın idaresinde sıkı bir antrenman yapmıştır.Son haftaların başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • G.Saray Adana,izmir ve Ankara'ya çağırıldı Galatasaray profesyonel takımına Adana,Ankara ve İzmirden bu hafta için maç teklifleri gelmiştir.Organizasyon işleri ile meşgul olan Lütfü Abay dün üç şehirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1958
  • nİİÇİİMPE Son maçlarda form düşüklüğü gösteren FerUnlflUMU UUOUIlUC.nerbahçell Naci Erdemle Futbol Federasyonu yakından alâkadar olmaktadır.Naci,formuna ulagamazsa millî takım kadrosundan çıkarılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor