Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • İNGİLTERE'NİN KIBRISTA "ORTAKLIK.PLÂNINI YUNANiSTANIN MUHALEFETİNE RAĞMEN TATBİK ETMEYE BAŞLAMASI ÜZERİNE ATİNA'DA HUZURSUZLUK VAR rah Tatilini yarıda bırakarak Atina9ya dondu unun Meclisinin fevkalâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • İsçi Partisi Makarios'ü Destekliyor Barbara Castle'ı başkan seçen kongre hükümetin «Ortaklık» plânını geri almasını talep ediyor LONDRA,Hususî Muhabirimiz NECATİ SAĞER'den Londra'nın 240 mil ötesindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • DİYANET İŞLERİ REİSİ istilaya dâvei edildi Mustafa Kemal Derneği Başkanı,Hayırlıoğhı'nun sözlerinin inkılâpçılarda infial yarattığını bildirdi Mustafa Kemal Derneği Baş-kanı,Diyanet İşleri Reisi Eyüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • ¦'4n«\U:i;"^iyii*.»Af.SADIK KADIN 22 yasında bir İngiliz kızı,idam mahkûmu Donald Ferguson'la evlenmiştir.Donald'ın mahkemesi sırasında McLean,uzun bir zaman karı koca hayatı yaşadıklarını iddia etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • MOTORİN YAĞI FİATINA ZAM İZMİR,HUSUSÎ Evvelki aksam geç vakit gelen bir emirle 120 kuruşa satılmakta olan motorin yağı,280 kuruşa çıkarılmıştır.Yeni fiyatla satış dün sabahtan İtibaren başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • Barutçu ve Gülek izmir'e gidiyor C.H.P.Meclis Grubu Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu ve C.H.P.mebuslarından Nusret Safa Coşkun,Ferda Güley.Hıfzı Oğuz Bekata,bugün vapurla İzmlre hareket edeceklerdir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • POLATKAN VE Anderson Yeni Delhi'ye gitti Başvekille görüşen Amerikan Hazine Vekili son tedbirlerin hayat standardının yükselmesine yardım edeceğini söyledi Maliye Vekili Hasan Polatkan ile Amerikan Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • HlÜf mili m [İLHAN DEMIREL] Reisicumhur Celâl Bayar ve Başvekil Adnan Menderes «Seramik ve Porselen» fabrikasında yapılan yeril malı bir lavaboyu tetkik ederken,fabrika sahibi Nejat Eczacıbaşı'nın sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • İdama mahkûm Türk polisinin affı isteniyor Binlerce Türk havaya ateş ettiği için idama mahkûm edilen Cemal Hüseyini affetmesi icin Vali Foota başvurdu ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs Özel Mahkemesinin idama mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • Dumlupınar'a dün de üç dalış yapıldı ÇANAKKALE,Hususî Muhabirimiz RAHMİ DALAY'dan «Dumlupınar denizaltısına Derin su dalgıçlarımızın dalışları dün de devam etmiştir.Sabah saat 9.30 da dalan dalgıç Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • ısı o Freni patlayan bir kamyon Kasımpaşa'da bir eve girdi.Bir şoför muavininin başı parçalandı Dün şehrimizde beş trafik kazası olmuş,üç kişi ölmüş,bir kişi de ağır surette yaralanmış,iki kişinin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • [ADNAN ATAR] BOS SIRALAR °nbe$,ncl Mill!TlP Kongresi çalışmalarını sona eri»Wy «inHLHn Dünkü toplantıya pek az delegenin katılması ve sıraların büyük bir kısmının bos olması tenkldlcre yol açmıştır.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • 1 ••İLLV.NVS dlIVHİİV V_U-4 A 0â mi^l g£0M 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • Gümrükteki ma Har süratle çekilecek 25 Kasıma kadar alınmayan mallar satılacak.Hariçle parası olanlar bunlarla ithalât yapabilecek ANKARA,HUSUSÎ 5 lân edilmiş olan üç aylık kotalara göre ithalâtın sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1958
  • ANNE SÜTÜNE ENYAKINMAN/I TAM YAĞSIZ YARIM YAĞLI TAM YAĞLI LAITGOZ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • 1rk+ir+SİNEMA IU4U3CUC Ok£uv ZAM HİMAYE BİR sabah gazetesinin ikinci sahifesinde «günü gününe» yazan bir muharririn sinema konusunda iki fıkrası neşredildi.Yazılarda sinema piyasamızın son durumu anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • G R E İ F Büro Malzemesi Batı Almanya'dan İthal kotalarına giren üstün kaliteli büro malzemesi Karbon kâğıdı,renkli şerit,stampa v.s.İthal etmek isteyenlerin proforma fatura temini için lütfen firmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • Kibar erkekler için asil bir losyon.Muhitinde alâka celbeden uhavalı„ erkekler giyimlerine,hal ve tavırlarına hususi ihtimam gösteren kimselerdir».İşte Aqua Velva bu gibi titiz ve kibar tavırlı erkekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • Kınımın.ıı II II MUM IIMM "II.II ııınıılllıımııııııııı ı m ııı.ı,umun im ıı m ıı ı m un ı m.İSTANBUL İ 7.27 Açılış ve program 7.3ü İ Karışık sabah müziği 8.00 Hağ berler 8.15 Şarkılar 8.30 Akor-I deon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • BULMACA 9 10 lî Î2 SOLDAN SAĞA:1 Kur'an okumak;Babanın kız kardeşi.2 Eşya üzerindeki mikropları öldürmek için tazyikli buharın kullanıldığı büyük kab;Sızlanma.3 Eti yağı erimiş;Münakaşada mağlûp olma.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • OĞLAK BURCU İ it [22 Aralık 20 Ocak] Yüze gülücü bir insanın bâzı sözlerine kanar gibisiniz.Dikkat,pişman olacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mesleğinize ait parlak fikirleriniz olacak.Çekingenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Kapalı Çarşı esnafından Suşehirli Salim Çakmağın vefatının 40 inci gününe müsadif 5.10.1958 pazar günü öğle namazını müteakip edirnekapı mlhrimah sultan camiinde memleketimizin tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • Eroinci «Hafız» için «vur» emri çıktı Uşak'ın Eşme kazasında meydana çıkarılan eroin şebekesinin reisi «Hafıza namı ile mâruf Osman Özdemir'in yakalanması için gerekli bütün tertibat alınmış ve polisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • Maarif Müdürlüğünün telefonu yine kesildi Telefonların son iki yılda üçüncü defa kesilmesine sebep,2300 lira borcun ödenmemiş olması Şehrimiz Maarif Müdürlüğünün te-lefonları son iki yıl İçinde üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • İstimlâk suiistimali sanığı Akıl hastanesine yatırıldı Üçüncü istimlâk dâvası sanıkların-dan Nizamettin Evliyaoğlu,cezaevinde sinir buhranları geçirdiğinden Bakırköy Akıl Hastahanesine kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • YENİ TARİH DERGİSİ 22 No.lı Ekim sayısı çıktı İSKİT YAYINEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • Ricil's,yakmaz Ricil's.24 saat sabit kalır.Ricil's.kirpiklerinizi kusursuz bir tarzda sarar,akmaz ve solmaz.Kirpiklerinizi biribirinden ayırır ve doğrultur.Kirpikleri ipek parlaklığı ile parlatır.M.0)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • EDİYE HALKIN Mektep önlerinde seyyar satıcı durmıyacak,pazarlarda pis sebze satılmıyacak ve kirli insanlar vasıtalara bindirilmiyecek Belediye Riyaseti dün bir tamim yayınlamıştır.Sağlık,Belediye,Zabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • Jt Kıbrıs'ta yeni safha I "T^ENİ Kıbrıs rejimi dâvanın nihai hallini yedi sene sonraya bıraktı.Bu,hakikatte ne kadar süreceği belli olmıyan uzun bir i mütarekedir.Lozan muahedesi tâdil edilmediği için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • Bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri sizi Fenerbahçe ve Adalara nazır İkbaliye Mahallesindeki ikramiye apartmanlarını gezmeye davet eder.Kadıköy şubemizin önünden her saat başı hususî vasıta kalkacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • KARİKATÜR YAYINLARI te^^4 BİRAZ İT** GELİR P* MİSİNİZ PİYES 5 TABLO Okurların dikkatine Bu kitap Mizahî değildir YAZAN:Alil NESİN BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • AÇIK DAVETİYE Fatih Çarşambasında Fethiye mevkiinde inşa ettirdiğimiz İmam Hatip lisesi yeni binasmm 4/10/958 Cumartesi günü saat 15 de resmi küşadı yapılacaktır.Muhterem Mebuslarımızla,Şehir ve Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • ANKARA 5.Tiyatro,1 Kasım Cumartesi günü Cari Zuckmayer'den dilimize çevrilen «Sanat Uğruna» adlı eserle yeni sezona girecektir.AMERİKAN Gen.Maurice Rose gemisi ile dün limanımıza,yardım heyetinden 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • r SİNEMALAR LR J 44 84 3»)Gordon Scott BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:44 25 62)1 Korsikalı Kardeşler Douglas Fairbanks Jr.Türkçe.2 Kadınlar Hapishanesi Joan Taylor Richard Denning İng.ATLAS Tel:449835)Yaşamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • MERAKLI MISINIZ?FLORYA Küçükçekmeceyi geçince Avcılar Köyüne daha gitmeden tatlı meyilde,Floryada ve Balkanlarda en büyük PALERMO OTEL,lido,plaj yanmda sağında solunda karşısında asfalt kenarında Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1958
  • Sayın Reisicumhurumuz ve Başvekilimizin huzurları ile dün açılan E L K A Eiyafi1 pıâka)Fabrikası mamûlâtı,en yüksek kaliteli düralit evsafmdaki plâkalardan mubayaa etmek isteyen müteah hit,marangoz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • s-mmi;DİPSİZ KUYU BUGÜN yaşları otuzbcşttn aşağı hattâ kırka hadar—olanlar eski yazıyı okuyup yazamazlar.Hususî bir merak ve hususi bir çalışma ile öğrenenler de küçük bir istisna teşkil ediyorlar.Biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • Dert dinleme toplantılarına artık gazeteci almmıyacak D.P.mebuslarının Kadıköy İlçe merkezinde yaptıkları toplantıda hayat pahalılığı hakkındaki şikâyetlerin basına nasıl intikal ettiği inceleniyor [N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • İlk kadın pilot Jet uçaklarındaki eğitimini bitirdi ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Hava Harb QKulunu bitirerek jet eğitim filosuna katılan Teğmen Leman Bozkurt,26 saat 30 dakikalık uçuşunu biti'TOİştir.Şimdiye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • Oahıfî PTT ücretlerine zam yapılmıyor ANKARA,HUSUSÎ PTT nin dış ücretlere yaptığı zamdan sonra,dahilî posta,telgraf ve telefon ücretlerine zam yapacağı haberi dün alâkadarlar tarafından tekzip edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • Devle!Tiyatro ve operası ym sezona girdi ANKARA,HUSUSÎ Ankara Devlet Tiyatro ve Operası 1 Ekimden itibaren yeni sezona girmiştir.Devlet Operasında «Faııst»,Büyük Tiyatroda «Cadı Kazanı»,Küçük Tiyatrod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • tCilt 1%85'i iik mü:şiarının rikh güzel iridir eliyor PURO PURO PÜRtf DİYOR Kİ sabunun terkibrade krem hassaları olduğundan cildi besler,korur ve yumuşatır cilt üzerindeki sirçah benek,leke ve sivilce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • î«\40 Büyük İkramiyeyi ihtiva eden 27 Ekim çekilişine katılabilmek için birkaç gününüz kaldı.Son para yatırma tarihi 15 Ekim çarşamba günüdür.Bu tarihten iki hafta gibi kısa bir müddet sonra yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • [A.P.Atîl fiCarinCada l*?J?at*awtt' Brüksel Dünya Fuarını ziyaret VixpHİ Bedbaht Prenses,fuara Baron F.V.xela.ro 1e gıtm.s ve burada bir çocuk gibi eğlenmiştir.Prenses,Baronla ath karıncada egle.urken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • halkına fiille bulundu Fransız Başvekili hayat şartlarının düzeltileceğini söyledi.Gine bağımsızlığını ilân etti CEZAYİR,A.P.Fransız Başvekili Charles de Gaulle harpten yorgun düşen Cezayir halkına «y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • Azimet dolayısiyle Temiz ve iyi vaziyette 951 ve 952 I.JULLI arabaları satılıktır.Tavassut kabul edilmez Tel:22 15 18 ve Galatasaray garajında Bay Nevzat'a müracaat Tel:44 85 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • OMYA Kauçuk,lâstik ve boya sanayicilerimizin nazarı dikkatine.Ham madde olarak kullandığınız extra yerli malı OMYA ihtiyacınızı devamlı olarak müessesemizden temin edebilirsiniz.Müracaat:Yorgancılar T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • 250 m/m otomatik makine teztere 1500 3000 vatlık Elektrojen grubu 8 tonluk otomatik hidrolik kriko cüz'i bir miktar çıkmıştır.Adres:Galata,Tersane caddesi,Karakaşoğlu han S A M A L Ticarethanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • GÖNÜL DANSEVİ Bütün dansları figürleriyle öğretmeyi garanti eder Dersler GÖNÜL ERDOĞAN Çifti tarafından verilir.Adres:Beyoğlu Yeni Melek sineması yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • SATILIK APARTMANLAR İBALimi.Şiî.YILDIZ BEŞİKTAŞ ASFALTI ÜZERİNDE Kurduğu Balmumcu mahallesinde yeniden inşasına başladığı 5-6-7 odalı daireleri satışa arzetmigtir.İBÂ Limt.Şti.Beyoğlu Tünel İstiklâl c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • KAĞİT ve MUKAVVA TÜCCARLARINA Türkiye Umumî Mümessili bulunduğum Van Reekum Papier Gepacy Konserninin AVUSTURYA,ALMANYA,İSVEÇ,NORVEÇ,İNGİL-TERE,BELÇİKA,İSVİÇRE ve FRANSA şubeleri hesabına her cins kâğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • KISA HABERLER ıMATU Ditınleketleri ataşemiliterleri hava üssünü ziyaret etmiş misafirler şerefine atışlar yapılmıştır.İZMİR Yankesici iki kadın,terhis olan Konyalı Mehmet ve Ahmet adlarındaki iki erin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • İthalâtçı müteahhitlerin lâstik ihtiyaçları için proforma fatura verilmek üzere bir an evvel müracaatları.Türk Havayolları karşısında No.188 Şişhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • C.H.P.İSTâHBUL İL İDARE KURULU BAŞKANLIĞINDAN:C.H.P.İstanbul İlinin 1957 1958 yılı kongresi 10 Ekim 1958 Cuma günü saat 9.30 da Taksim Belediye gazinosunda toplanacaktır.Delege arkadaşlarımızın dâveti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • Şentürk Sınıf Dergisi Sayın öğretmenler,ŞENTÜRK SINIF DERGİSİ Hizmetinizdedir Sevgili öğrenciler.ŞENTÜRK SINIF DERGİSİ en büyük yardımcımzdır.Tanınmış çocuk şairimiz Mehmet Necati Ongay bundan sonra y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • BU YIL 600 MİLYONLUK vergi tahsil edildi Gelir vergisi tahsilatında geçen yıla nazaran yüzde 65 nisbetinde fazlalık var Gelir vergisi ikinci taksitlerinin tahsilâtına ait rakamlar Defterdarlığa gelmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • VOROŞİLOF AFGANİSTAN'DA KARAŞİ,A.P.Sovyet Cumhurbaşkanı Klenıenti Voroşilof kalabalık bir maiyet grubuyla birlikte Afganistanın başşehri Kabil'e gelmiştir.Rus Cumhurbaşkanı ve maiyeti Afganistanda 6 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • 4 Antalyalı büyük bir mirasa kondu ANTALYA,HUSUSÎ Girid'in Hanya eşrafından olup 1938 senesinde Kahire'de ölen ve 180 milyon lira,iki apartman,16 mağaza ile geniş arazi bırakan Ömer Lütfi Paşa'nın Ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • Bir maden kazasında 12 işçi öldü 100 kişi gömülü kaldı BELGRAD,A.P.Podvis Kömür Madenleri İşletmesinin bir ocağında vukua gelen bir infilâk neticesinde 12 isçinin öldüğü ve takriben 100 isçinin kuyula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • Amerika Rusya'nın atom konferansını reddediyor WASHİNGTON,A.A.Atom denemelerinin durdurulmasına dair yanılacak görüşmelerin dışişleri vekilleri kademesinde yapılması hususundaki Sovyet teklifinin Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1958
  • I.III1IM11III1MII1İI!IIİIIIII1I1IIIIIII.1111111111111III HU i III.MIHI i in-BİR YAPRAK Hırsızlara islirhamnâme I MEHÂRETLÛ efendiler.Mesleğinize taalûk eden bir mesele hakkında siz hünerverlere bu E a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.10.1958
  • SAYFA:4 MİLLİYET &İLAMIS1K ALİ BEY SWAN y'N.e Aı-ış J evet.vemi 'KiŞTEN ff MEVSİM İÇİM 3 EKİM 1958 Bir şey daha ilâve buyurunuz.Pey akçesi olan elli bin liralık çek alındıktan sonra üç gün zarfında mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • jümrükteki mallar ür'atle çekilecek fa Baştarafı Birincide e gelmiş olan malları 25 Kasım akıma kadar gümrüklerden çekmiye cbur tutmuştur.Bu malların çeşinde lisans aranmıyacaktır.iedelsiz ithalât ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • 12 B 19 B 28 B n Liraya 2 Odalı n Liraya 3 Odalı n Liraya 4 Odalı 20 Bin Liraya Geniş Dükkânlar DAİRELER HER GÜN AZALMAKTADIR.BİR HAFTADA 65 DAİRE SATILMIŞTIK.ŞARTLARIMIZ SİZE UYGUN İSE ACELE EDİNİZ.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • Kıymetli halkımızın çoktanberi bekledikleri Arsalarım Satışına Başlandı Her parsel 250 M2 den aşağı olmamak üzere parsellenen ve hiç bir inşaat zorluğu görmeden evini yapabileceğin bu arsalardan almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • Kiralık Daireler Fenerbahçe caddesi Belvü Oteli karşı sırasında yeni İnşa edilmiş fevkalâde manzaralı ve konforlu No.97/2 Tel:36 90 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • HİCRİ 1378 Rebiülevvel 19 CUMA RUMÎ 3 1374 EKİM Eylül 19 5 8 3» VAKİT VASATI EZANİ 5.56 12.03 15.20 17.50 19.20 4.20 12.05 6.12 9.29 12.00 1.30 10.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • Cebeci'de işler Vaziyette Bir TAŞ OCAĞI SATIN ALINACAKTIR Müracaat Posta Kutusu 1061 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • ALMAN MALI Müptedi Solist ve Stradivarius tipi KUTULU KEMANLAR ve CAZ GİTARLARI NİHAT ARBAŞ Rahvancüar Yeni Volto Han No.6 Bahçekapı İstanbul Telefon:22 55 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • METAL ENDUS1\R Memleketimizde gaz o lan imalâtı sahasında rulan ilk hakiki,teşkilâ fabrikadır.Avrupadan ge tirilen en modern otomatik ve ağır makinelerle yabancı teknisyenlerin nezareti altında imalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • PİYALE SİZİ MAHCUP ünü I PİYALE ile hazırlayacağınız çeşit çeşit yemekler,en makbul ziyafet taamına bedeldir.PlYALE nefistir.sıhhidir.lezzetlidir.besleyicidir.ve keseve elverişli bir gıdadır,PîVAlE ff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON İ7 42 10 SATILIK EMLAK 0 ACİLEN sat.ucuz,modern bakkal dükkânı,buzdolabı,malı ile.Tel:44 88 07 44 52 66.MOBİLYALI sat.berber dükkânı Mür:Lâleli Gençtürk Cad.9 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • Dumlupınar'a dün de üç dalış yapıldı t Baştarafı Birincide lupınar» in sinerkal üzerine indiğini ve görüş sahasının kısa olduğundan yarayı göremediğini ve Telsiz anteni ile Teleskop Şinerkal'ı gayet s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • DÜN İKİ YENİ TESİS AÇİLDİ t Baştarafı Birincide El Duvar karoları bina İçi ve dışı tezyinatı için)Ki Türk çiniciliğinin İhyası Bu mamulerin bütün ham madde İhtiyaçları hemen hemen hepsi memleketimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • MemurYara altıncı ikramiye verilmiyor ANKARA,HUSUSÎ Memurlara altıncı bir ikramiye verilmesi için hükümetçe bir tasarı hazırlandığı haberi dün Maliye Vekâleti Müsteşarı tarafından yalanlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • BONN BELEDİYE REİSİ İMARA DAİR KONUŞTU Reisicumhur Celâl Bayar,Bonn Belediye Reisi Wilhelm Daniel'i dün Şale köşkünde kabul ederek bir saat görüşmüştür.Mr.Daniel,bu görüşmeyi müteakip intibalarıni anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • Türk Ordusu modern bir hâle getirilecek Amerika Ordu Bakanı Sivil ve Askerî İşler yardımcısı Mr.Dewey Sohrs,dün Ankaradan şehrimize gelmiştir.Mr.Dewey Sohrs,Türkiyedeki Amerikan kuvvetlerini teftiş ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • Yüz atom sağlığı fizikçisi lâzım ANKARA,HUSUSÎ enevrede toplanan «Barış İçin Atom» 'feransına katılan Prqf.Perihan ıbel,«Buhar ve elektrik çağının ini kaçırdık,hiç olmazsa atom ca-n eteklerine yapışal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • olatkan ve Anderson Yeni Delhi'ye gitti Baştarafı Birincide k samimî bir hava içerisinde tam bir jtabakat halinde geçtiğini söylemiştir.NDERSON'UN BEYANATI Anderson Yeni Delhi'ye hareketinden el de şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • Tİ NA' D A Huzursuzluk var t Baştarafı Birincide Jcûmet tam bir kararsızlık içinde nduğu için verilen beyanat ve mü-•lar birbirini tutmamaktadır.Umuanaat,Karamanlis hükümetinin buerde düşeceği merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1958
  • Diyanet işleri Reisi istifaya davet edildi Baştarafı Birincide kabul edemiyeceği bir taassubun sesini duyurmuştur.Daha dün Almanca okuduğu Kur'anın feyzi ile aydınlanan bir Alman âlimi,gene daha dun k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.10.1958
  • Yartn Cumartesi,öbür gün Pazar.Fakat:Beşiktaş moral savaşını hâlâ neticelendiremedi Dünkü antrenmana Recep'le Nazmi'den başka,sakal olan Faik,Kaya ve Sofyanidis de katılmadı.Enver Kaya yarım saatlik k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1958
  • M.ı.ltfi«»ı.[SAMİ ÖNEMLİ] RİR ÇANTRFAR ftİRİ Isfendiyar vlne sağaçık yerinden dalıyor.Kaleye paralel olarak uzattığı topa en yakın adam Beyoğluspor santrhafı Din JHninrun UIDI Dlmltrloğlu'dur.Suat çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1958
  • Cihat için alınan karardan Federasyon'un haberi yok Genç Millî Takım antrenörüne def vazifeden affedildiğine dair resmî tebligat yapılmadı Cihat Arman'ın Umum Müdürün emriyle genç milli takım antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1958
  • Futbol [SAMİ ÖNEMLİ] Federasyonunun toplantısı münasebetiyle Mbly İstanbulda bulunmakta olan Orhan Şeref Apak,dün maçta Gündüz Kılıç ile görüşmüştür.Millî takım antrenörlüğünün mevzuubahis olduğu konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1958
  • Karagümrük,bugün Kasımpaşa ile oynuyor Son zamanlarda,kazanma hırsını kaybeden Kırmızı Siyahlıların kolay bir galibiyet almaları beklenemez Profesyonel ligin beşinci hafta karşılaşmalarından birini bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1958
  • îsianbulspo.Erol ve Adaletten özür dileyecek Çarşamba günü oynanan İstanbulspor maçında,Adletll Erol III,gole giderken,Kenan tarafından,beline sarılmak suretiyle düşürülmüş ve sakatlanmıştı.Dün toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1958
  • Başak "İdare Heyeti ile görüş ayrılığımız vardı,dedi Evvelki gün toptan istifa eden G Saray Denizcilik Şubesi idare heyet.Reisi Sadi Başak istifaları hakkınds şunları söylemiştir:«İstifayı evvelce de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1958
  • Berksoy istifa etmedi,etmiye niyetli de değil Güreş Federasyonu başkanı Seyfi Cenap Berksoy'un istifa ettiği yolundaki haberler tahakkuk etmemiştir.Nitekim Federasyon Reisine yakın kimseler bu gibi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.10.1958
  • Puanlı Atletizm Yarışmaları yarın Kulüplerarası Türkiye puanlı atletizm müsabakaları yarın saat 13 dt Mithatpaşa stadında başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor