Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • jjatoja Bir Alman Generali Getirildi Doktrin ve Plânlar DairesFne getirilen Friedrich,Rusya'ya karşı harb etmişti PARİS,A.A.NATO Genel Karargâhından resmen indirildiğine nazaran «Shape» teşkilâımn «Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • İzmir'de,450 çocuğun sünnetinde hatâ yok İZMİR,HUSUSÎ ***Z1 İstanbul gazetelerinde,Kızılay in zmir Fuarında yaptırdığı sünnet düğününde 450 çocuğun hatalı sünnet edildiği yolunda çıkan haberler,Kızıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • Diyarbakır'da bir Jet uçağı infilâk etti DİYARBAKIR.HUSUSÎ Şehrimiz 8 inci hava üssüne mensup pilot Binbaşı Mehmet Eriler idaresindeki C.47 tipi bir jet uçağı ile uçuş talimi yaparken aniden infilâk e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • yalım ııç ıı mt M.ı m n m m mıı ımn umu AMAN ORTADAN I tt BİZDE bir inkılâpçılar var.Batı medeniyetine yönelmişler,«batılı olaeağız,batılı olmamız gerek,mecburuz buna» diyorlar,Bu inkılâpçılara dudak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • Eski Muharipler hayat pahalılığından şikâyetçi ANKARA,HUSUSÎ Eski muharipler dün yaptıkları kongrelerinde üç ayda bir aldıkları emekli maaşlarının azlığından ve hayat pahalılığından şikâyet etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • Şimalî Akdeniz seferleri 1 ay daha devam edecek Şimalî Akdeniz hattında çalışan yolcu gemilerinin son aylar zarfında yaptıkları her seferde temin ettikleri hasılatın 200 bin liradan aşağı düşmediği na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • Puro imalâtı yüzde elli artırılıyor İnhisarlar İdaresi istihlâki karşılamayan puro imalâtını fazlalaştırmak için yeniden puro makinası siparişine karar vermiştir.Yeni puro makinaları da eskileri gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • Beş yıl sonra çay ithal edilmiyecek Tekel Genel Müdürü gelecek yıl 1,5 milyon kilo çay istihsâl edileceğini söyledi Gümrük ve inhisarlar Vekili ile beraber Karadeniz mıntakasında tetkiklerde bulunan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • w ı mıı Remington Acentesi Olmak İsteyenlere Amerikan Remington fabrikaları mâmûlâtının husule gelen yeni iktisadî vaziyet karşısında memleketimize ithali kabil olacaktır.Vilâyet merkezlerimizde Remin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • Cürmümeşhut B Perde 2 Tablo Cumartesi Pazar saat 17 de Operet Matineleri.Hergün Matinelerde Sinema.Tel:48 67 92.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • JANE M A N 5î F!F L D PARASIZ KALMIŞ LOS ANGELES,A.A.Sanatkâr Jane Mansfield'in kocası Mickey Hargitay'ın eski zevcesi nafaka davası açmıştır.Mahkemede beyanatta bulunan Mickey Hargitay,kendisi ile ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • s Bayanların en GÖZDE Kolonyası PEREJA ı Limon Kolonyası alırken şişeyi açık değil,kapalı olarak isteyiniz.HALI,RADYO ve bir çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • 13 sene sonra kocasına kavuşacak olan kızın babası bu işe 250 lira karşılığında razı oldu SAMSUN,HUSUSÎ Çarşamba İlçesinin Kum köyünde oldukça enteresan bir kız kaçırma vak'ası cereyan etmiştir.Bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • İPOTEK Bilûmum gayrımenkullere ipotek para verilir.Kardeşler Tel:22 91 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • i#l?#m.Sil KUYUMCU GİBİ KIZLAR [A.P.Londralı 3 model,Afrika mücevheratını teşhir etmek üzere İngiltereden ayrılmaktadır.Bunlardan Tania Edye'nln üzerinde 2 bin sterlinlik yakut ve gümüşten yapılmış bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • Millî Müdafaa işçileri grevden feragat etti Millî Müdafaa işçileri Sendikası Genel kongresi dün sabah saat 10 da Eminönü Öğrenci lokalinde yapılmıştır.Çeşitli delegelerin konuştuğu kongrenin en ilgi ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • MU mİ-inff£^^ Eisenhower'in eseri [A.P.Birleşik Amerika Reisicumhuru Eisenhowcr,çalışma saatlerinden artırdığı zamanlarda torunu David'in yağlıboya bir tablosunu yapmıştır.Pensylvania eyaletindeki tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • iki yabancı denizci izmirde bayrağımızı parçaladı Sanıklardan Danimarkalı gemici tevkif edildi.Denizciler hiç bir şey hatırlamadıklarım söylediler İZMİR,HUSUSİ Yabancı denizcilerin bayrak yırtma hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • ıımıımııı^ p—BİR YAPRAK B Maça giflim İZİM spor muharrirleri bir haftadır ısrar ediyorlar:Hocam,seni Galatasaray Fenerbahçe maçına götürelim.Ben mırın kırın ediyorum,onlar ısrarda devam ediyorlar.Geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • Gemi adamları izinleri yerine çift maaş istiyor Sendika Başkanı iki yıldır biriken izinlerini alamadıkları için para talep ettiklerini söyledi Gemi Adamları Sendikası ile Türkiye Denizciler Sendikası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • Samsun mayin tarama gemisini yarın alıyoruz ANKARA,HUSUSÎ Amerika'nın deniz kuvvetlerimiz» devredeceği dört sahil mayın tarama cemisinden «Samsun» ismi verilen ilki salı günü teslim alınacaktır.Halen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • 'İN MACERALARI W.KOYUlLFR NlEBUSlAPtV ONARTAM6 ELMA ATniAR~KENDİlERÎDE C"K$Î CERİHAN BÎRfcRTANE VE1 İLER~ KOYU«LB?t EN BlRl TOPRA6» EŞELEYİP PATATES oTEkfı ki TAHTA PARÇASINI Bı'RBfRÎNE SÜR-TUP ATE^ V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1958
  • YARIN SON GUN!Kadıköy ve merkez şubelerimizde nadide ve çok kıymetli Gümüş Hediyeliklerin DAĞITIMI SALI GII N Ü BİTİYOR SANAYİ BANKASI aş KADIKÖY MERKEZ Tünel)telefon:44 48 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • mmyti'&n MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu.Geçen hafta başvekilin Ege'de yaptığı seyahati takip etmek üzere kendisi ile birlikte giden muhabirler,haberlerini gazetelerine ulaştırmak için büyük güçlükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • Bütün öğretmen ve öğrencilere yeni ders yıllarında başarılar diler ve neşriyatımıza göstermiş oldukları artan ilgilerinden dolayı teşşekkürlerini sunar.REMZİ KİTABEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • 5 AYLIK TAKSİTLE KREDİLİ KUMAŞ Satış servisimiz kurulmuştur.Kredili satışlarımız yalnız memur veya iktisadî devlet teşekkülerinde çalışan erkek müşterilerimize mahsustur.Kumaşlarımız kışlık ve Merinos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • BALİNA OKÇEveTABANLARI EKONOMİK SATIŞ YERİ:MERCAN T/ĞCN.A* YAL D/ZU HM-İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • SATILIK APARTMANLAR i B A Limt.Şti.YILDIZ BEŞİKTAŞ ASFALTI ÜZERİNDE Kurduğu Balmumcu mahallesinde yeniden inşasına başaldığı 5-6-7 odalı daireleri satışa arzetmiştir.İBA Limt.Şti.Beyoğlu Tünel İstiklâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • OKUL DEFTERİ SATIŞI İst.D.Matbaacılar Cemiyeti mensuplarının çocukları için Kooperatifimizce imâl ettirilen defterler normal kârla satışa çıkarılmıştır.40-60-80 yapraklı 55-65-85 kuruştur.Cağaloğlu Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • fol oGlak burcl [22 Aralık 20 Ocak] Huysuzluğunuzun yüzünden çok şey kaybedeceksiniz.KOVA BURÇ U [21 Ocak 19 Şubat] Bugün bir ortaklık,beraberlik teklifi yapacakm Bı BALIK BURCU [20 Şubat 20 Mart] Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • BU LMACA SOLDAN SAĞA.1 Birinin ocağına düşme;İçki dağıtan Eski dil)2 Acı;Akma 3 Mimar Sinan'ın bir şaheseri;Seciye.4 Bir malı işleme;Yufka yürekli.5 Basit bir deniz nakil vasıtası 6 Genişlik;İki şey a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • ACI BİR KAYIP Vodine eşrafından Tevfik beyin oğlu Türk Hava Kurumu teftiş heyetinden emekli Bursa Yeni And gazetesinin sahibi Derviş Taşman,Fethi Taşman ve Recal Taşman'ın babaları,SAMİ TAŞMAN dün anî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • Yen i köy'de bir kamyon denize uçtu Dün akşam üzeri Yeniköy'de bir kamyon denize uçmuştur.Kalender mevkiinde toprak boşaltmakta olan 83895 plâka sayılı kamyon toprakların kayması neticesinde sulara gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • Limandaki dokuz şamandıra değişiyor Denizcilik Bankası limanda eskimiş olan şamandıraları değiştirmeye başlamıştır.Değişmesine lüzum hissedilen şamandıraların sayısı 9 tane olarak teabit edilmiştir.Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • AÇIKLAMA Çanakkale'de hususî muhabirliğimizi yapan Necmeddin Şenay'la hiçbir münasebetimiz kalmamıştır.Gördüğümüz lüzum üzerine durumu açıklarız.MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • lal'ANiiUL.Gazeteciler beauu^asının olağanüstü kongresi bugün saat 10.30 da Gazeteciler Cemiyeti salonunda toplanacaktır.ŞEHRİMİZDE hava sıcaklığı 21 derece olarak tesbit edilmiştir.Havalar daha bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • 80.000 5 KASIM 1958 AİLE SANDIĞI KEŞİDESİNDE Lİ R A PARA İKRAMİYESİ TESİS TARİHİ £ft* IBM 31 ARALIK 1958 ğğ^M AİLE SANDIĞI KEŞİDESİNDE k$$M 1 APARTMAN DAİRESİ AYRICA 50.000 I LİRA PARA İKRAMİYESİ GİŞE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA LAITGOZ İDEAL TAKDİM EDER BONIAIT-1DİAI TOZ HALİNDE AYRAN BABOR)VE ASİTLENDİRİLMİŞ SÜTLER No.1 YAĞSIZ TOZ BABOR No 2 YARIM YAĞLI TOZ BABOR No 3 YARIM YAĞLI ASİTLENOIRİLMİŞ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel.44 25 62)1 Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.2 Simarron Fedaileri Sinset Carson Türkçe.ATLAS Tel:440835)Kaçak Âşıklar June Allyson Jack Lemman Renkli İng.Suare:Yasamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • Tasarruf istikbalin temel taşıdır.Ailenizin ve kendinizin İstikbalini temin Içlfl bir İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESABI AÇINIZ Tasarruf yapanlar için •n Istifadall hatiptir.50000 LİRAYA KADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • ÇEKİLfŞj-Nü Wf/%N C*"1 TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti l EKİMDE CEM'AN BİR MİLYON LİRA Son Para Yatırma Tarihi:15 Ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • İN KİŞİ DENİZCİL SİNİ PROTE 2 KAZA VE 13 NAHİYEDEN MÜTEŞEKKİL BOĞAZIN ANADOLU YAKASI SAKİNLERİ BURAYA İŞLETİLEN VAPURLARDAN ŞİKÂYETÇİ Boğaziçinin Anadolu semtinde yaşayan 250 bin kişi aralarında bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • İlk ve orta okullar bugün açılıyor Şehrimiz ilk,ortaokul ve liselerinde 1958-59 ders yılma bugün başlanacaktır.İlk ve ortaokullarda kayıtların kapanmış olmasına rağmen.Maarif Müdürlüğü valinin tasvibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • Tersanede sıra bekleyen vapurlar çok fazlalaştı Tamir için tersanelerde bekleyen gemilerin sayısı artmıştır.Tamir işinde en çok ihtiyaç görülen malzeme saç ve kazan borusudur.Şehir Hatları işletmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • PTT ücretlerine zam yapılması muhtemel PTT ücretlerine zam söylentisi dün yeniden ortaya çıkmıştır.Eski Vekil Uçaner'in onayı ile kabul edilen zamlı tarifede mektup ücretleri 20 den 30 a,uçakla mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • Türk Viskisi 959 başında satışa çıkacak Mecidiyeköydeki likör fabrikası müdürü Cafer Özsezen tarafından ilk defa olarak imâl edilen «yerli viski» nin dinlendirme müddeti sona ermek üzeredir.İmalâtçı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • Zina yapan tüccar ve metresi tevkif edildi Zina yapan evli bir tüccarla metresini Beşinci Asliye Ceza mahkemesi tevkif etmiştir.İki çocuk babası olan tüccar altı ay evvel karısını evden koğmuş ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • Taşlıtarla'da bir kızı 5 kişi kaçırdı Evvelki gece Taşlıtarla'da bir kız kaçırma vak'ası olmuş ve evine gitmekte olan M.adındaki genç kız beş kişi tarafından zorla kaçırılmıştır.Genç kız yanında annes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1958
  • imillllllllJIIIII.IIIIIIIIIIIllllllll.lt I I Müsbel ilim ve din NGİLİZCE bir mektup aldım.Bir arkada-I şa tercüme ettirdim.İmza:Bir vatandaş.Mektubundan anlaşılıyor ki Allahsız bir vatandaş.Türk tabii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • YARIN SON GUN!Kadıköy ve merkez şubelerimizde nadide ve çok kıymetli Gümüş Hediyeliklerin DAĞITIMI SALI GÜNÜ BİTİYOR SANAYİ BANKASI a.ş.KADIKÖY MERKEZ Tünel)telefon:44 48 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • K IHHfc »1 SIRASI.AMAN ORTADAN BİZDE bir inkılâpçılar var.Batı medeniyetine yönelmişler,«batılı olacağız,batılı olmamız gerek,mecburuz buna» diyorlar,Bu inkılâpçılara dudak büken,açıktan açığa olmasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Kalo'ya Bir Alman Generali Getirildi Doktrin ve Plânlar Dairesi'ne getirilen Friedrich,Rusya'ya karşı harb etmişti PARİS,AA.NATO Genel Karargâhından resmen üldirildiğine nazaran «Shape» teşkilâının «D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • izmir'de,450 çocuğun sünnetinde hatâ yok İZMİR,HUSUSÎ p*a1 İstanbul gazetelerinde,Kızılayın zmir Fuarında yaptırdığı sünnet düşününde 450 çocuğun hatalı sünnet edildiği yolunda çıkan haberler,Kızılay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Diyarbakır'da bir Jet uçağı infilâk etti DİYARBAKIR.HUSUSÎ Şehrimiz 8 inci hava üssüne mensup pilot Binbaşı Mehmet Eriler idaresindeki C.47 tipi bir jet uçağı ile uçug talimi yaparken aniden infilâk e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • s Bayanların en GÖZDE Kolonyası PEREJA M Limon Kolonyası alırken şişeyi açık değil,kapalı olarak isteyiniz.HALI,RADYO ve bir çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Beş yıl sonra çay ithal edilmiyecek Tekel Genel Müdürü gelecek yıl 1,5 milyon kilo çay istihsâl edileceğini söyledi Gümrük ve inhisarlar Vekili ile beraber Karadeniz mıntakasında tetkiklerde bulunan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • ı«ı "ı ıı i'W f ı ı» mı,»ı ı,ıı,mpı »ı^ıı l| I l w il» H »^mii. jxy-ı,^i i L-1 ^ı ^E ^Ss «M Pff&-s Eisenhower'in eseri [A.P.Birleşik Amerika Reisicumhuru Eisenhower,çalışma saatlerinden artırdığı zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • 'İN MACERALARI DUR N/MEBUSLAR PEK^^^I KftûMKyi S£RT.BÎR KOLA MİğÜfiÜ üRSUN\yiN» BULUP TABAH.HA-ŞU El_MA| LARl YAfolAMAUYIM.TOPLAYIN Biz B.a KOYUlLFR MEBUSıApR ONAR TANE ELMA A-miAR-KENliîlERÎ DE EKŞl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Samsun mayin tarama gemisini yarın alıyoruz ANKARA,HUSUSÎ Amerika'nın deniz kuvvetlerimiz» devredeceği dört sahil mayın tarama gemisinden «Samsun» ismi verilen ilki salı günü teslim alınacaktır.Halen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Gemi adamları izinleri yerine çift maaş istiyor Sendika Başkanı iki yıldır biriken izinlerini alamadıkları için para talep ettiklerini söyledi Gemi Adamları Sendikası ile Türkiye Denizciler Sendikası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • I.I.IMII.I.I.BİR YAPRAK B Maça gittim E etti.İZİM spor muharrirleri bir haftadır ısrar ediyorlar:Hocam,seni Galatasaray Fenerbahçe maçına götürelim.Ben mırın kırın ediyorum,onlar ısrarda devam ediyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Remington Acentesi Q İsteyenlere Amerikan Remington fabrikaları mânıûlâtınm husule gelen yeni iktisadî vaziyet karşısında memleketimize ithali kabil olacaktır.Vilâyet merkezlerimizde Remington yazı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Cürmümeşhut B Perde 2 Tablo Cumartesi Pazar saat 17 de Operet Matineleri.Hergün Matinelerde Sinema.Tel:48 67 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • İPOTEK Bilûmum gayrımenkullere ipotek para verilir.Kardeşler Tel:22 91 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • KUYUMCU GİBİ KIZLAR [A.P.Londralı 3 model,Afrika mücevheratını teşhir etmek üzere İngilteredcn ayrılmaktadır.Bunlardan Tanla Edye'nin üzerinde 2 bin sterlinlik yakut ve gümüşten yapılmış bir kolye,150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • 13 sene sonra kocasına kavuşacak olan kızın babası bu işe 250 lira karşılığında razı oldu SAMSUN,HUSUSÎ Çarşamba İlçesinin Kum köyünde oldukça enteresan bir kız kaçırma vak'ası cereyan etmiştir.Bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • JANE MANSFIFLD PARASIZ KALMIŞ LOS ANGELES,A.A.Sanatkâr Jane Mansfield'in kocası Mickey Hargitay'ın eski zevcesi nafaka davası açmıştır.Mahkemede beyanatta bulunan Mickey Haıgitay,kendisi ile yeni zevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Millî Müdafaa işçileri grevden feragat etti Milli Müdafaa işçileri Sendikası Genel kongresi dün sabah saat 10 da Eminönü Öğrenci lokalinde yapılmıştır.Çeşitli delegelerin konuştuğu kongrenin en ilgi ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Puro imalâtı yüzde elli artırılıyor İnhisarlar İdaresi istihlâki karşılamayan puro imalâtını fazlalaştırmak için yeniden puro makinası siparişine karar vermiştir.Yeni puro makinaları da eskileri gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Şimalî Akdeniz seferleri 1 ay daha devam edecek Şimalî Akdeniz hattında çalışan yolcu gemilerinin son aylar zarfında yaptıkları her seferde temin ettikleri hasılatın 200 bin liradan aşağı düşmediği na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • Eski Muharipler hayat pahalılığından şikâyetçi ANKARA,HUSUSÎ Eski muharipler dün yaptıkları kongrelerinde üç ayda bir aldıkları emekli maaşlarının azlığından ve hayat pahalılığından şikâyet etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1958
  • iki yabancı denizci izmirde bayrağımızı parçaladı Sanıklardan Danimarkalı gemici tevkif edildi.Denizciler hiç bir şey hatırlamadıklarım söylediler İZMİR,HUSUSÎ Yabancı denizcilerin bayrak yırtma hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • AFFEDERSiKfZ BA^ıM,K BEN SiZI BİRİSİNİ.BEtS^ETTİAlf gü SIRADA STADYUMA C5vARlNH DA,KC?VU RENKLİ B»«Z.SEM" OZOÜN» B"«RTAVIf2-L.A &»RTAI_Ve BÎNİVoeOUHeRÇEYfN HAKÎ-KİSİNE TAHAMMDLa OJ_XAVAM g \f2 VERE GE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • 4v25.'««fi»,v,'t Wl A/V\A Bunlara NE O KENDİSİNİ CıDpî BİR.AKTÖR.SA.SOS VER.OI^A EHEMAAİyET VERME MADİA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • İÖHNNYHAZARD BENİM,rtAPİS-HANEVE GİRAAİ.Ş ÇIKMIŞ Bl'R.KJZ 31-DuCuMü ÖĞRE-NİNCE Beni S-ST Sti'mi" iı_e Bt-lNKO SENİN ORTAKLARIN Mı İDİLER BiR.ZAMANLAR »KıSl BİR BENZİN DEPOSUNU SOVDulAR.O ESNADA BEN DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1378 29 1374 Rebiül-evvel EYLÜL Eylül 15 19 5 8 16 VAKİ T VASATÎ EZ ANÎ Güneş 5.52 11.54 Öğle 12.05 6.06 i İkindi 15.25 9.27 j Akşaır 17.56 12.00 ı Yatsı 19.27 1.31 i İınsâk 4.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • $C0* MV\*d X i Uzun araştırmaların eseri olan bu görünmez madde,yalnız Parker QUINK mürekkebinde bulunur.Sihirli formülü sayesinde,adi mürekkeplerin dobna ka-lemlerdeki ince kanalları tıkayan teressub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • Türkiye umumî mümessili bulunduğumuz şOMEr=JOÛfff M(C*NIQU(1* tUCltüOUt 00 RHONI FABRİKASININ "mAMULÂTI OLAN 0.12 CV.0.22 CV.0.33 CV.0.50 CV.0.75 CV.1 CV.1.25 CV.1.50 CV.2 CV.3 CV.beygir kuvvetine kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden Dos:1958/335 Bankamız ihtiyacı için ham maddesi tarafımızdan verilmek üzere ve teklif isteme suretiyle 11840 kg.civata imâl ettirilecektir.Bu işe ait lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • Kamyon ihtiyaç sahiblerinin nazarı dikkatine Yeni kotalardan alınacak kamyon tahsisi ile REO Kamyon Mümessilliği Amerikan menşeli kamyonlar için ithalâtçı kârı almadan bir hafta müddetle kayıtlarına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • Bir manikürden diğer maniküre kadar lüks ve cazip gösterişlidir en son moda yeniliklerini sizlere getirir çok daha iktisadidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • ııiKjs SANAT 1ar da Perdelerini Açıyor ALTAN İLKİN GENÇLİK TİYATROSU,Eminönü Öğrenci Lokalinin sahnelerinde,bu yıl ilk olarak Eugene O'Neill'in «ULU TANRİ BRAUN» adlı piyesini oynayacaktır.Eseri «Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • Jale birdenbire asabilesti:Çıkalım dedi,çok sinirliyim.Çıktılar.Biraz yürüdüler.Hava,Ankara gecelerinin havası ilkbahar kadar serin ye yumuşaktı,Nereye gidelim?Karpiçe,Paviyona,fîomont.iye gitmeyelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1958
  • Efendimiz,sizin lûtf u inayetinizden kâm almak isteyenler.Hacı Gaffar,Murad'ın sözünü kesti.Bu taam istidadı olana hazmedeceği kadar verilir,yeni doğan çocuğa pirzola,baklava,börek verilmez,süt verili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • Lavabo ve Banyolarınızın temizliği için FAY Temizleme Tozu bilûmum temizlik işlerinde yardımcınızdır FAY,bıçakları,kaşıklan,çatalları,kararan ve islenen tencereleri,alüminyum kaplan temizler FAY,merme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN Müfettiş Muavini Adayı Alınacaktır Türkiye İş Bankası,Hukuk,İktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan veya bunların,yabancı memleketlerdeki,Maa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • GÜLEK AVRUPA KONSEYİNDEN GELDİ t Baştarafı Birincide mize muhalefet etmiştir.Bunun ürerine D.P.11 arkadaşım Basri Aktas'ia taksim tezimizi müştereken müdafaa ettik.Neticede 10 Ekimde toplanacak umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • BİR RBKORL ADET MAVİ ALEV GAZ OCAĞI Ev hanımlarımızın hizmetindedir.Bu rakkam bir rakor teşkil etmektedir.Zira kısa bir zaman içinde• MAVİ ALEV Gaz Ocağı yapısındaki fevkalâde üstünlüğü sayesinde piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • YU N G DÖNER MENGENELERİ 8 10 12,5 15 18 Cm.TOPTAN SATIŞ YERİ VEDAT KASMAN GALATA,TÜNEL KARŞISI No:17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • Sıra Piyale'ye gelince büyük-küçük herkesin iştah ve neş'eşi artar.Piyale nefis bir taamdır.besleyicidir.sıhhidir.lezzetlidir ve keseye elverişli bir gıdadır.PİYALE ADI.AĞIZ TADI maldaş MAKARNACILIK V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • Firarilerin etrafındaki çember her an daralıyor Baştarafı Birincide yataklık ettikleri şüphesi ile sorguya çekilmiş bunlardan dört tanesi daha *evklf edilmiştir.J1ÖNÜLLÜ BEKÇİ GRUPLARI Mahalli idare â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • TÜRK AMERİKAN MÜZAKERELERİ fr Baştarafı Birincide 11.30 da Hariciye Vekilini,saat 12-13 arasında da Başvekille Maliye Vekilini ziyaret eden heyet üyeleri saat 17 de Amerikan Haberler bürosunda tanınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • BİRLEŞİK ARAP CUMHURİYETİNDE FEVKALÂDE HAL t Bastarafi Birincide ¦razi sahiplerinin topraklarının İstirdat edilerek topraksız köylüye dağıtılmalını derpiş eden bu kararnamenin,Suriye'nin nüfuzlu topra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • Yugoslavya,Bulgar idarecilerine çatıyor BELGRAT,AA.Makedonya Cumhuriyeti icra konseyi başkanı Liyupko Arsof,yaptığı bir konuşmada,Bulgar idarecilerinin «Şovenizm ve toprak ele geçirme emelleri» ne hüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ SATILIK EMLAK 0 J 35.000 Liraya Beyoğlunda Turun cüdaesinde 15.000 iratlı,yeni bina sahibi elile sat.Tel:44 05 76 Mis sok.32 Vahran Demirdöğen,tüccar terzi.0 AZİMET dolay isiyle çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • D.P.Manisa ve İzmir'de beş muhtarlık kazandı İZMİR,HUSUSÎ D.P.Dün Manisa ve İzmir'de yapılan beş muhtar seçimini kazanmıştır.İlk dört seçim Turgutlu'nun Ahmet'li Nahiyesinde cereyan etmiştir.İzmir Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • KOMÜNİSTLERDE ASK ÇOK KUVVETLİYMİŞ MOSKOVA,A.P.Bir Sovyet felsefecisi pazar günü,Rusyada aşksız evlenmelerin batıya nisbetle çok daha az olduğunu söylemiştir.Dr.Stepanya Pravdada «Komünizmde aşk ve ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • MENMBES GEZİYE t Baştarajı Birincide D.P.liderine ve diğer ileri gelenlerine C.H.P.İstanbul İl kongresi için birer davetiye gönderilecektir.CJVI.P.KONGRESİ Dün gece toplanan Kadıköy C.M.P.İl kongresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • New York Times "Türkiye'de temsiller hayli iyidir,diyor NEW-YORK,A.P.The New-York Times gazetesi pazar günkü sanat ilâvesinde «TUrkiyede bu günkü tiyatro» konusunda bir yazı yayınlamıştır.Makale bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • DİL VE İLİM AKADEMİSİ KURULACAK ANKARA,HUSUSÎ Maarif Vekili yeni ders yılının açılısı münasebetiyle dün Ankara,İstanbul ve İzmir radyolarından müştereken yayınlanan bir konuşma yapmıştır:Hükümetin maa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1958
  • Fransa'Evet,dedi 9 Baştarafı Birincide nın bulunduğu l'olombey les deııx Eglusses'de alınmış ve buradaki 196 kişiden 195 1 «EVET» demiştir.1 kişi ise «HAYIR» oyu vermiştir.Anayasanın bir numaralı muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.09.1958
  • Lefrer ile Turgay kavga elliler Hâdise,maçtan sonra çıkış tünelinde oldu.Polislerin müdahalesiyle kavgacılar ayrıldı Necati KARAKAYA GEÇEN sene,Galatasaray Fenerbahçe'ye 2-0 mağlûp olduğu zaman,Turgay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1958
  • BULGAR BASINI ÇIRAY'I METHEDİYOR "Noroden Sport,gazetesi,Balkan Şampiyonu Atletimizi öven bir yazı neşretti SOFYA,HUSUSÎ 21 Eylül tarihleri arasında yapılan Balkan atletizm müsabakalarının açılış günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1958
  • İ z m i r'd e yapılan Lig Maçları İZMİR,HUSUSÎ Bugün yapılan profesyonel küme lig maçlarında Karşıyaka Göztepeyi 3-0,İzmirspor Demirsporu 4-2 mağlûp etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1958
  • Ankara Lig maçları ANKARA,HUSUSÎ Bugün Ankara'da oynanan profesyonel küme lig maçlarında Hacettepe-Oto Yıldırım 2-2,Gençlerbirliğl Ankaragücü 1-1 berabere kalmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1958
  • KISA HABERLER q AVulN'aa yayılan i'urKiye Sutopu şampiyonasının son karşılaşmasında demirspor takımı,Galatasaray takımını 6-4 mağlûp ederek Türkiye su topu şampiyonluğunu kazanmıştırt)MANŞ Denizini ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1958
  • 163üncü randevu neticesiz haldi:O-Futbol oynamaktan ziyade,rakibine oynatmamak gayreti,hakemin de kifayetsisliğiyle maçın kalitesini iyice düşürdü 33.dakikada atılan ve saydmayan F.Bahçe golü oyunu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1958
  • Genç takım MAÇLARI Genç takımlar İstanbul şampiyonasına dün Fenerbahçe Stadında devam edilmiştir.Yapılan karşılaşmalarda Karagümrük,Adalet ile 1-1,vefa,Kasımpaşa ile yine 1-1 berabere kalmışlardır.Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1958
  • Hasköy v Diğer maçla ise Feriköy ve B.Beyi yenişemeyip 0-0 berabere kaldı KİNCİ profesyonel lig maçlarının üçüncü haftası dün Şeref sta-dmda yapılan müsabakalarla sona erdi.Günün ilk karşılaşması Hask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1958
  • 1 Basket Teşvik Finali Kasım'da Fenerbahçe ile G.Saray arasında oynanacak DÜN yapılan Basketbol Teşvik Tumuasının dömifinal müsabakaları-M nın ikincisinde Galatasaray,Darüşşafaka'yı 55-41 yenerek I fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1958
  • 4X200 TÜRKİYE REKORU KIRILDI ANKARA,HUSUSÎ Bugün yapılan Gençlerarası bölge atletizm birinciliğinde 4X200 Türkiye rekoru 1.31.5 ile yenilenmiştir,eski rekor,1.33.3)4x200 de koşan atletler.Aydın Onur,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor