Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • Yeni çıktı Türkçe izahlı İngilizce'de cümle kurma tekniği Lise ingilizce öğretmeni ibrahim N.Ozgür'ün hazırladığı bu kitap,İngilizce'yi doğru konuşmak ve yazmak isteyenlere pratik esaslar vermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • 42 milyon Dolarlık Sanayi Maddesi Geliyor Sanayiciler,listeye alınmayan ihtiyaç maddeleri için Odalar Birliğine 5 milyon dolar tahsisini istiyor 150 milyon dolarlık kotadan 42 milyon dolar tutarında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • ALDO RAY SIRTTA1 Hollywood'un gözde aktörlerinden Aldo Ray'in son çevirdiği film münasebetiyle İngilterede yapılan bir galaya Dlana French adında bir model,çıplak sırtına Aldo'nun portresini çizdirere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • FRANSA'DA REFERANDUM Bugün yapılıyor iki gün evvel Cezayir'de başlayan oy verme de bu akşam sona erecek PARİS,A.A.Fransız halkı ve Fransız müstemlekelerindeki milyonlarca insan bu sabahtan itibaren de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • İSKENDERUN' DA DİFTERİ GÖRÜLDÜ İSKENDERUN,HUSUSÎ Bölgemizde difteri Kuşpalazı)hastalığı görülmüştür.Bu hastalıktan Müftüler köyünden Mehmet ve şehrimizden Hüseyin ismindeki çocuklar ölmüştür.Sağlık te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • SİİRT BELEDİYESİNE MENSUP 38 KİŞİ SUİİSTİMALDEN SANIK ANKARA,HUSUSÎ Devlet Şûrası ikinci daire reisliği,vazifelerini suiistimal ettikleri iddiasiyle Siirt Belediyesine mensup 41 kişi aleyhine Dahiliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • EMNİYETTE FALAKA ile dayak hâdisesi Tekme,yumruk ve falakayla dövüldüğünü söyleyen Bedri rapor aldı [İLHAN DEMİREL] Emniyet Müdürlüğünde dayak yed İğini söyHyen Bedri Gülgüloğulları.Bedrinin bir gözü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • Sinbad [KEYSTONE] sahnede Binbir Gece Masallarının meşhur kahramanı denizci Sinbad İngiltere'de sahneye konacaktır.Piyeste gözükecek olan Gillian Bovvden adındaki genç kız,provalarına başlamıştır.Sinb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • AMERİKAN YARDIM HEYETİ DÜN GELDİ Douglas Dillon'un riyasetindeki hey'etle müzakereler bugün başlıyor.Kabine ele alınacak meseleleri görüştü ANKARA,HUSUSÎ 7T MERİKA Hariciye Vekâleti J[\İktisadî İşjer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • [İLHAN DEMIREL] nniİANMlA rİİMİİ Donanma günü dün Taksim ve Beşiktaş meydanlarında yapılan törenlerle kutlanmışla U HM II HIM UUHU tır.Saat 10 da yapılan Taksimdeki törenden sonra Deniz Harb Okulu öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • NATO Sekreteri yeni plânın tatbikini önlemeye çalışıyor Kıbrıs'da bir Türk polisinin idam cezası tasdik edildi PARİS,Hususî muhabirimiz ERGUN GÖKSAN 'dan NATO Genel Sekreteri Paul Henry Spaak,İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • pfil «sc [RÜÇHAN ÜNVER] SANAYİ SERGİSİ 10 Tni,yon llra sarfiv,e kurulan Türkiye Millî Sanayi Seresini Çarşamba günü Başvekil Adnan Menderes açacaktır.Memleketimizde imal edilen sanayi mamullerinin teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • "ARYAM paktı„nın teşkiline çalışılıyor Iran Şahı,Türkiye,îran Pakistan ve Afganistan'ın müdafaa için konfederasyon kuracaklarını söyledi TAHRAN,AP.J RAN Şahı Türkiye,İran,I Pakistan ve Afganistan'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • T.H.Y.İSKENDERUN ACENTASINDA150BİN LİRALIK SUİİSTİMAL İSKENDERUN,HUSUSÎ Türk Hava Yolları İskenderun acentasında 150 bin liralık suiistimal hadisesiyle döviz kaçakçılığı yapan bir şebeke meydana çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • BEYRUT YİNE KARIŞTI [A.P.General Fuat Şahap'ın Reisicumhurluk makamına geçmesinden sonra Beyrut'ta yeniden hâdiseler olmuş ve hükümet silâh taşıma ve sokağa çıkma yasağı ilân etmiştir.Belirtildiğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • AFYON'DAKİ FİRARİ KAATİLLER SARILIYOR Kan dâvası yüzünden dağa çıkan 9 kaatilden biri yaralı olarak ele geçti AFYON,Hususî surette giden ÜMİT DENİZ bildiriyor AFYON'un Dinar kazası Çöl ovası civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1958
  • 11 MİG DÜŞÜRDÜLER Birkaç gün evvel Milliyetçi Çin Hava Kuvvetleriyle Komünist Çin hava kuvvetleri arasında vukua gelen bir hava muharebesinde Milliyetçiler 11 kızıl Mig uçağını düşürmüşlerdir.Resimde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • fllEILER Yangın veya zelzele felâketinden kurtulduğumuz sayılı günlerde,Kızılay Teşkilâtı bütçesindeki muayyen parayla dünyanın tanınmış şahsiyetlerini memleketimize davet etmekten kaçınmaz.Bu cömert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • Bu Hafta PAZAR 113010 Adet Basıldı.Bugün Siz de Bir PAZAR Almayı UnutmayınızflgjfBHR *va TM Sλ PazaR mmM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • 30 Eylül akşamına kadar.v Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı açtırarak Bir yıl ayda en az 25 lira yatınrsanız yirmi yıl boyunca 500 Liraya kadar Aylık Gelir İkramiyelerini kazanır ve aynca i rwnrYTH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • OĞLAK BURCU Tö [22 Aralık 20 Ocakj Arzularınızı birer birer düşününüz.Hangilerinin gerçekleşebileceğini bugün kestirebileceksiniz.KOVA BURÇ ü t 2& l m [21 Ocak 19 Şubat] Eski bir dost veya arkadaş çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • SATILIK ECZANE İstanbul un kesif nüfuslu ve işlek banliyösündeki tek eczane Müracaat:Anadolu Ecza Deposunda Eczacı İrfan Ösken Tel:224664
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • TEŞEKKÜR Eğim,oğlumuz,kardeşimiz,yeğenimiz KEMAL GÜRANİ'NİN vefatı dolayısiyle.duyduğumuz büyük acıya,cenazeye bizzat gelmek,telgraf ve telefonla bas sağlığı dilemek ve çelenk göndermek suretiyle işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • Adaletin talebelere uğuru Yatılı talebelerimizin seçecekleri tatlı renkli,sağlam ve sıcak tutan Adalet battaniyeleri Mısırçarşısı 47 numaralı mağazada satılmaktadır.Adalet battaniyelerinin kullanışı u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • Garsonlarla birleşip kocasına dayak atfı Küçiikpazar'da oturan Abdülkeriro Işık karısının Beyoglundakl barlardan birinde çalıştığını öğrenmesi üzerine evvelki gece bara gitmiş ve karısı ile münakaşaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • Uçaklar lâstiksizlikten takozdan alınamıyor Lâstikleri yıprandığı için hangarlarda bekleyen «Heron» uçaklarının yeni lâstikleri henüz gelmemiştir.Bu yüzden uçaklar sefere konulamamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • OKULLARDA TASARRUFA RİAYET EDİLECEK ÖĞRENCİLERDEN PARA TOPLANMAYACAK,KIYAFETLER YEKNESAK OLACAK,OKULA GİDİŞ GELİŞ İÇİN VASITA SAĞLANACAK Okulların açılışına iki gün kala/şehrimiz ortaokul ve lise müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • Aldatıcı vait ve reklâmlarla değil,en mükemmel ilmî metodlar,yakın bir alâka,büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübeye dayanan çalışmasiyle Türkiyenin her köşesindeki binlerce öğrencisine evinde kendi ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • ŞEKERBANK KONYA AKŞEHİR AMASYA KAYSERİ ESKİŞEHİR BALIKESİR YENİŞEHİR Burs.ANKARA CEBECİ Ankara)AKSARAY TAŞKASAP ŞUBELERİNDE YENİDEN HESAP AÇTIRAN VEYA HESABINI ARTTIRANLARA CAZİP HATIRALAR T A K 0 I M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • NİGROS YÜZDE UN SAT 400 ART Müessese bir yıl içinde aldığı krediler için 1 milyon 671 bin lira faiz ödedi Migros'un sattığı bir kısım maddelerin istihlâkinde yüzde 400 e varan bir artış olmuştur.Belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • Arkadaşımız Fahri Yurdadönen evlendi Bayan Nilüfer Aksaplı ile Gazetemizin radyo servisi gefi Fahri Yurdadönen dün evlenmişlerdir.Genç evlileri tebrik eder saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • Yarın Akşamdan İtibaren ATLAS Sinemasında Tyrone MAI LLOYD P O W E R ZETTERLING NOLAN MUAZZAM MACERA FİLMİNDE YAŞAMAK tÇIN ABANDON SHİP)Yeni F O K S JOURNAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Babası Sıtkı Koloğlu Taksimde oto alım satımı Hakan Ticarethanesi sahibinin oğlu,6 yaşındaki ATAKAN KOLOĞLU âni bir çocuk hastalığından hayata gözlerini yummuştur.Cenazesi bugün 28 Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • İKİ yıl önce Hasköy'de kendisine tecavüz etmek isteyen Muhittin Karanfil adında bir kaptanı boğarak öldüren 16 yaşında İlhan Uludoğan dün İkinci Ağır Ceza mahkemesince 6 yıl hapla cezasına mahkûm edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • Demir Perde nükteleri ARİF arkadaşımız İzzet S.Sedes haklı-İ J ı dır:Hiciv ferman dinlemez.Heccavları öldürenler onların hicivleriyle ölmüşlerdir.Hiciv veya nükte,haksızlığı,başarısızlığı,ölçüğ süzlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • "Mrıı.ıı.I İSTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 i Tatil sabahı için müzik 9.00 Hağ berler 9.15 Boston Promenade ori kestrasından sevilmiş melodiler ğ 9.30 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.00 Mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 SOLDAN SAĞA:1 Kaçıp gitmek.2 Tutsak;Yugoslavyada bir nehir ismi;Nota.3 Matematikle alâkalı;Verme.4 Herkesin malûmu olması için duvara asılan yazı;Nota;Çok değil.5 Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAB Tel:44 25 62)1 Sihirli Yüzük Hint filmi Türkçe.2 Simarron Fedaileri Sinset Carson Türkçe.ATLAS^ Tel:440835)Kaçak Âşıklar June Allyson Jack Lemman Renkli İng.EMEK Tel:4490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1958
  • KUPA MAĞAZASI Sayın müşteri ve Uoatiarınıi)yaKaı alâkasına candan teşekkür eder.İstiklâl Caddesi 131,Tel:44 89 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • m 'i«ı SOZ SİRASİ;57 METRE GÜL Çıray Balkan yarışlarında rekor kıran atletimiz 57 metreyi acaba kaç milyon saniyede okuyabilir dersiniz?A,evet,bu 57 metre pistin bir bolümü değil dilekçe.Bu 57 metreli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • ÇINAR OTEL YEŞİLKÖY Bu akşamdan itibaren fevkalâde sürprizlerle dolu YENİ KIŞ SEZONU PROGRAMINI takdim eder 1 İSPANYOL ŞARKI ve DANS VEDETİ ANGELİNA VELASOUES 2 CENUBÎ AMERİKA RİTMİK İSPANYOL ORKESTRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • 28 EKİN keşidesinde 145.000 LİRA SUADİYE'DE APARTIMAN DAİRESİ PARA İKRAMİYELERİ MESKEN KREDİLERİ Hesap açtırmayı ihmal etmeyiniz Her 150 liraya bir kur'a numarası istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • 10ade 5 ade 10ade 15 ade 30 ade 50 ade fCEM'AN' apartman dairesi 20.000 lira 10.000 lira 5.000 lira 2.500 lira 1.000 lira ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Hesabınızdaki 160 liraların adedini çoğaltarak kazanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA LAITGOZ İDEAL TAKDİM EDER BONUV1T-1DEAI TOZ HALİNDE AYRAN BABDR)VE ASİTLENDİRİLMİŞ SÜTLER No.1 YAĞSIZ TOZ BABÖR No 2 YARIM YAĞLI TOZ BABÖR No 3 YARIM YAĞLI ASİTLENDİRİLMİŞ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • USTA AMBALAJ ELEMANLARI ARANIYOR İlâç fabrikasında ambalaj işlerinde istihdam edilmek üzere dolgun ücretle bayan elemanlar aranmaktadır.Müracaat:BİBBİL İLÂÇ FABRİKASI,Ordu caddesi 214 Lâleli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • ELMO TİRİKOLARININ yegâne toptan satış imtiyazı aşağıdaki adresteki ticarethaneye verilmiştir.Adres:Yeşildirek,Gökbakan Han No.30 Telefon:22 67 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • P.nin yeni II iyimser Koperler İl Başkam olarak verdiği ilk beyanatta 'Siyasî hava yatışacak,dedi Bölükbaşı Ankara'da Cumhuriyet Millet Partisinin yeni İstanbul İl Başkanı Prof.Tevfik Kâmil Koperler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • HÜL [İLHAN DEMİREL] Defter fiatlarındaki artış velileri güç durumda bırakmıştır.Maarif Vekâletinin Maarif Yayınevinde satışa arzettlği ucuz defterler bu bakımdan rağbet görmektedir.DEFTER KUYRUĞU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • Tokyo'da tayfundan 2 BİN KİŞİ ÖLDÜ Nehirlerin taşma tehlikesine karşı bâzı bölgeler tahliye edildi.Yardım ekipleri güçlük çekiyor TOKYO,AA.Evvelki gece Tokyo civarında vukubulan tayfun 2000 kişinin öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • DİLEDİĞİNİZİ ALABİLİRSİNİZ!Yalnız Türk Ekspres Bank sizlere yine çifte şans tanıyor.Bu defa hanımlara mahsus çekilişin ikramiyesi 15.000 liradır.1 hanıma 10.000 lira)ayrıca zengin para ikramiyeleri he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • Ethem Menderes bugün Bonn'a gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Millî müdafaa vekili Ethem Menderes Batı Almanya milli müdafaa vekili Ekselans Josef Strauss'un davetlisi olarak bugün saat 11.15 de Bonn'a gidecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • SÜHUNET TEKRAR 25 DERECEYE ÇIKTI Birkaç gün önce 15 dereceye düşen sühunet dün artmış ve 25 dereceye yükselmiştir.Hava,memleketimizi tesir altında bırakan Balkanlardaki sıcak dalgası sebebile bu halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • İlk zam Gören esnai işkembeciler Sâde işkembe çorbası ile tuzlama ve paça 50 kuruşa çıkarıldı Zam isteyen esnaftan talebi ilk kabul edilen,İşkembeci ve Başçılar olmuştur.İktisat müdürlüğünce hazırlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • 1111 ı 111111111111111111111 111111 1111 11111111111111111111111 1111111111111111111 ı r 11111111 I 111 11111111 1111111111111111 11 1111 11111 f ^7 ¦ü i BİR YAPRAK Bağlar,Bahçeler GEÇEN gün bir dostu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • zehir &OYL.&CE Bir MACERA DAHA SONA ERDİ'.VALNiZ.8u,ZEHiR HAF-ÎVE Ç/N B/R ASKO OUAAUSTU.8 İR REKLAh\m C/N/l VOL.DAN GECEN.L.ERE ÇARPAN AAERDİ^E.N/N/BİR GANGSTER.Oc4/W/C ÇAKAN HAP/VE,BOŞ YERE GUN* ÇERC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1958
  • SON 2 GÜN!Kadıköy ve merkez şubelerimizde nadide ve çok kıymetli Gümüş Hediyeliklerin DAĞITIMI SALI GÜNÜ BİTİYOR SANAYİ BANKASI a.s.KADIKÖY MERKEZ Tünel)TaEFOHi 44 48 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.09.1958
  • AÇIK.KAPALI.NUMARALI.HALİT KIVANÇ Allo.Allo buyurun.Halil Kıvanç'la mı görüşüyorum?Evet,bendenizin)Vayyy Halitçiğim,canım,ciğerim,kardeşim.Nasılsın bakalım?Affedersiniz,sesten tanıyamadım da.Tabiî.Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1958
  • ııı ı ı ııı ıı ıı.ı ıı ı ııı ı ilinim ı.Bir tarafı Marmara denizine nazır,diğer tarafı da Londra asfaltına cephesi olan ve elektrikli trene 5 dakika mesafede bulunan arsalarımızın METRE KARESİ 6-8-10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1958
  • I*«MI% W.V Kıymetli halkımızın çoktanberi bekledikleri Arsaların Satışına Başlandı Her parsel 250 AI2 den aşağı olmamak üzere parsellenen ve hiç bir inşaat zorluğu görmeden evini yapabileceğin bu arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1958
  • Küçük EMEK Sinemasında Yarın 9.15 den itibaren KAHRAMAN TARZAN Tarzan's Hidden Jungle;GORDON SCOTTE VEBA MİLES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1958
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A,Eskişehir Tohum üretme Çiftliğinden Damızlık Boğa Ve Domuz Satışı Çiftliğimizde yetiştirilen damızlık safkan İsviçre Esmer Irkı Braun Suisse)ve safkan Montofoıı boğalar ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1958
  • J*LİF HAKLAR1 VE SÜPRİZLERLE EMRİNİZDE Tafsilât Çarşamba giimı.BİLMECE 'def.HAFTADA 700 LİRA)kazanmak istiyorsanız.ÇARŞAMBA Günü BİLMECE dergisini ckuyuuuz.Her hafta MAÇLARIN neticesini doğru tahmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1958
  • Allanın bazı mümtaz mahlûkları vardır ki bu merhaleleri en kısa yoldan atlar geçerler.Bâzıları binlerce sene demircinin örs ile çekiç arasında döğüle döğüle sekil alan bir demir parçası gibi suret değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1958
  • Al Rezilin Diri bir tokatla mukabele etti.Karşılığın:hemen aldı,genç kadın ağzına bir yumruk vurdu,dudağı kanadı.Şefik sırıtarak mendilini çıkardı,dudaklarını silerken,odanın bir kölesinde duran kafes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1958
  • Asrın Şarkısı:Yelere CUMHUR ALP 1 BUGÜN,yalnız memleketimizde değil,butun dünyada milyonların söylediği şarkı,VOLARE diye tanınan İtalyan sarkışı NEL BLU,Dİ-Ş=PİNTO Dİ BLU'dur.Şarkının yazarı 1.83 bo-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • EMNİYETTE FALAKA İLE DAYAK HÂDİSESİ t Baştareçfi Birincide nağım patlamıştı.Bundan sonra beni 'anlarına alarak Eminönü Askerlik Şulesine götürdüler.Fakat orada benim apliğim müracaat kendilerine anlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • AMERİKAN YARDIM HEY'ETİ DÜN GELDİ t Baştarafı Birincide iktisadî kuvvetini ve halkının refahını geliştirmek hususunda aldığı tedbirlere dair daha fazla bilgi sahibi olmaya intizar ediyorum.Dillon'a re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • YATILI VE GÜNDÜZLÜ Özel İstanbul Âna Ve İlkokulu Park gibi bahçesi,kaloriferli binası:hususî öğrenci taşıma otoları,tabldot ve yemek servisleri,programlı ingilizce öğretimi,tecrübeli ve mütehassıs öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • Beyoğlu,İstiklâl Caddesi No.309-311 C*/wV KAT KAT DAİRE DAİRE SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR MÜRACAAT:fr4 T.A.TELEFON:44 47 55 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • İPOTEK Bilûmum gayrmıenkullere ipotek para verilir.Kardeşler Tel:22 91 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • BEŞİKTAŞ KAYNIYOR t Baştarajı Altıncıda büyük bir tertiple karşı karşıyadır.Zira,kulüpte sadece ve sadece bir mevki kapmak ihtirasında olanlar,malûm emellerine Remondini'yl âlet etmişlerdir.demiş ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • BEŞİKTAŞ'I BEYKOZ YENDİ,TARAFTARLA-RI DA YUHALADI t Baştarajı Altıncıda İKİNCİ DEVRE Beykoz yine canlı ve azimli.Beçiktaş ise sönük,arzusuz ve dağınık.Şirzat,Mustafa ve M.Ali'nin yaptığı atakların,rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • Aryan Paktı mn teşkiline çalışılıyor t Baştarajı Birincide dur.İçte bu sebeple İran Bağdat Paktına katılmış ve girndi yeni konfederasyonu kurmaya teşebbüs etmektedir.Şah bu konfederasyonun kurulması İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • SPAAK KIBRIS İÇİN KONFERANS İSTİYOR t Baştarafı Birincide KOMÜNİSTLER MAKARİOS'U DESTEKLİYOR Kıbrıataki komünist partisi müstakil bir Kıbrıs devleti kurulmasını derpiç eden Makarios plânını destekleor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • 42 milyon Dolarlık sanayi maddesi geliyor t Baştarajı Birincide maddeleri piyasaya gelmeye başlamıştır.Son bir hafta içinde Borsada 930 ton bakliyat muamele görmüştür.Buna karşılık zeytinyağı,pamuk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • Bandırma Hür.P.Teşkilâtı D.P.ye iltihak ediyor BANDIRMA,HUSUSÎ 946 D.P.kurucularından Bandırma Hü.P.İlçe Başkanı Mustafa Evyapan ve Hür.P.İlçe İdare Heyeti Hür.Pden istifa ederek D.P.ye geçmişlerdir.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • Afyon'daki firarî kaatiller sarılıyor t Başiarafı Birincide mensuptur.951 senesinden beri de,köyleri haraca kesmektedir.Üç azılı kaatilden 1930 doğumlu Aziz Güçlü,Dinar'ın Hacı Besirli köyünden,1931 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • Gençlik ve Cazibenizi MUHAFAZA ETMENİN EN KOLAY YOLU.Filim yıldızı Nevin Aypar gençlik ve cazibenizi muhafaza etmeniz için sizlere çok pratik ve kolay bir yol tavsiye ediyor ve diyor ki:Banyo ve lavab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • ATA Köy edalı il ^ekzl ve ANKARA jjlok LlbattmanLıu ı L TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • İŞÇİ EVLERİ Baharda inşaatına başlanacak olan İSÇİ EVLERİ'nin Kaydına devam edilmektedir.KREDİ YAPI SANDIĞI Tel:44 25 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • ftfâlligıel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • HİCRÎ P A Z A E RUMÎ 1378 28 1374 Rebiül-evvel EYLÜL Eylül 14 19 5 8 15 VAKİ T vasat!ezan!Güneş 5.51 11.51 Öğle 12.05 6.05 ikindi 15.26 9.26 Akşam 17.58 12.00 Yatsı 19.29 1.31 İmsak 4.14 10.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • VEFA BOZASI ÇIKTI Hiç bir yerde şubesi yoktur.Adres:VEFA Tel:22 37 97
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • Sayın Halkımıza Güven Evler Blok Site İnşaat Kollektif Şirketimiz 11 Mayıs 1958 den bugüne kadar müşterilerine yapmakta olduğu 450 dairenin inşaatlarına hızla devam etmektedir.Bu defa binlerce talip k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1958
  • TAKSİM SIRASELVİLER 86 YENİ KOLEJ KURULUŞ TARİHİ:1940 ERKEK v t1 u t i/n T V I KlZ YATILI X £l il 1 İV U İl L J YATISIZ I 1 İlk Okuldan başlayarak her sınıfta İNGİLİZCE FRAN-SIZCA Haftada 8 er saat ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.09.1958
  • APAK AMZEDLERÎN sayısını 20 ye çıkarttı Başkan;Ergun,Coşkun.Nedim,Güngör,Arif ve Kahraman'ı da millî kadroya alacak.Kifayetsiz hakemler tasfiye ediliyor GÜNGÖR İstanbulspor temeli ERGUN Galatasaray NE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • F.Bahçe,büyük transfer ekibi Moda'yı yendi BÜYÜK transferler takımı Modaspor dün yapılan basketbol teşvik dö nifinalinde Fenerbahçe'ye 65 62 mağlûp' oldu.Çok çekişmeli ve heyecanlı g çen maç 54-54 son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • Emniyet2-D.Paşa2 Sarıyer 5 Galata 3 2 PROFESYONEL LİG maç-B kırına dün Şeref stadında devam edilmiştir.İlk müsabaka Emniyet Davutpaşa arasında yapılmıştır.Şükrü'nün golüyle devreyi 1-0 ileride bitiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • Genç takımlarda dün F.Bahçe:1-G.Saray:1 ist.Spor:1 B.Spor:0 Genç takımlar lig şampiyonluğunun en mühim maçı dün Fenerbahçe stadında Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanmıştır.Büyük bir seyirci kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • Güreşçiler İtalya9 ya gidemiyor Genç millî takımımız kati olarak İtalya'ya gitmeyecektir.Bu husustaki açıklamayı dün Beden Terbiyesi umum müdürü Şinasi Ataman resmen yapmıştır.Ataman «Greko-Romen mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • Tahmine sığmaz fakat HER Fenerbahçe Galatasaray maçından önce gazetelerin spor sayfalarında yazılan,spor meraklılarının dilinde dolaşan söz aynıdır:«Fenerbahçe Galatasaray maçları tahmine sığmazla Bu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • Dick:Güveniyorum!Molnar:Bilinemez!MiLLiYET'e yazdıkları mektupta,iki anlrenör de maçın güzel geçeceğinde ittifak ediyorlar BUGÜN stada gelecek sporseverlerin bu büyük maçta iyi bir oyun göreceğini zan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • Son gün neler yaptılar tki taraf da büyük maçtan önceki 24 saati istirahatle zecirdiler Necari KARAKAYA ENÇ solaçık Mete dün Gajy latasaray kampının yataktan en erken kalkan futbolcusuydu.En geç uyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • »»jöj *TT/n [İLHAN DEMİREL] Beşiktaş müdafaasını çökerten Mustafa,takımını farklı galibiyete götüren üç golü atmak başarısını göstermiştir.Yukarıdaki resimde,Mustafa yerde)güzel bir vuruşla üçüncü Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ TAKIMLAR O.G.B.M.A.Y.P.Karagümrük 5 3 2-838 İstanbulspor 4 2 2-526 Beşiktaş 5 3 2 11 9 6 Fenerbahçe 2 2 11 1 4 Galatasaray 4 12 13 2 4 Beykoz 4 12 16 6 4 Vefa 5 12 2 8 9 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • BEŞİKTAŞ'I BEYKOZ TARAFTARLARI OA Sarısiyahhların üç golünü de Mustafa attı.Siyah-Beyazlıların şeref sayısını ise Nazmi yaptı SEYİRCİ:20.850 Kişi HÂSILAT:45.966 TX.HAKEMLER:Feyyaz Turgul A.Çalışkan Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • •fîffiril'fı I rrııTTıın'i-t 'miij(ı i C tdn ıfojrT.İuıtı'MtKm,Vttâtiknit&mUa [SAMİ ÖNEMLİ] SûN ANTRENMAN Bl,KÜn MeI1 rakiPİeri Galatasarayla,mevsimin en çetin maçını yapacak olan Fenerbahçeliler dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.09.1958
  • İKİ EZELİ RAKİBİN 163' ÜNCÜ RANDEVUSU Saat 15,30 da Mithatpaşa'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor